Banca Nationala a Romaniei (BNR) | Legislatie

Regulamentul BNR nr.10/2009 privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-10-23 08:59

Regulament nr. 10 din 18.iun.2009
Monitorul Oficial, Partea I 1.iul.2009
Intrare în vigoare la 1.iul.2009

privind raportarea tranzacţiilor efectuate prin conturile de corespondent şi abrogarea unor acte normative care impun restricţii în utilizarea acestor conturi

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 405 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 şi al art. 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României adoptă prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare instituţii de credit.

Art. 2. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) aranjament de cont de corespondent - aranjament de plată în care o instituţie de credit, denumită corespondent, deschide în evidenţele sale un cont pentru altă instituţie de credit, denumită repondent, şi furnizează repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constând în executarea de plăţi şi alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care instituţiile de credit îşi furnizează reciproc servicii de plăţi şi alte servicii implică utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro şi/sau cont loro;

b) cont nostro - contul deschis în evidenţele instituţiei corespondent pe numele repondentului;

c) cont loro - contul deschis în evidenţele instituţiei corespondent pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont "nostro";

d) credit intraday - credit acordat de către corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a cărui rambursare trebuie să aibă loc cel mai târziu la sfârşitul zilei de operare în care a fost acordat creditul;

e) credit overdraft - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadenţă este după sfârşitul zilei de operare a respectivului corespondent următoare celei în care a fost acordat creditul, precum şi credite intraday nerambursate şi transformate în credite overdraft;

f) credit overnight - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadenţă este stabilită de către corespondent, dar nu mai târziu de sfârşitul zilei de operare a corespondentului următoare celei în care a fost acordat creditul;

g) zi de operare - zi calendaristică pe durata căreia se furnizează servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.

Art. 3. - (1) Instituţiile de credit pot încheia aranjamente de cont de corespondent în lei.

(2) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituţiile de credit participante la sistemele de plăţi din România, instituţiile de credit care au calitatea de corespondent au obligaţia raportării datelor statistice conform anexei nr. 1, individual, pe fiecare repondent.

(3) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituţii de credit participante la sistemele de plăţi din România şi instituţii de credit care nu au această calitate, instituţiile de credit participante la sistemele de plăţi au obligaţia raportării datelor statistice, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.

Art. 4. - Raportarea datelor statistice se efectuează trimestrial, în conformitate cu anexele la prezentul regulament, în termen de 15 zile de la data încheierii fiecărui trimestru.

Art. 5. - Datele statistice vor fi raportate Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Dispoziţii finale

Art. 6. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplică măsuri de remediere şi sancţiuni conform prevederilor titlului VI cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă art. 11, 12, 13 şi 14 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plăţilor interbancare pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, Circulara Băncii Naţionale a României nr. 25/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995, Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 260/1995 privind sancţiunile în cazul nerespectării de către societăţile bancare a dispoziţiilor privind închiderea conturilor de corespondent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 11 mai 1995, şi art. 4 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 23/1996 privind procedurile de decontare ale Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

Bucureşti, 18 iunie 2009.
Nr. 10.

Sursa: BNR.ro

Taguri: Banca Nationala a Romaniei (BNR)  banca  cont bancar  regulament BNR  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieLegea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

Reguli privind calcularea si publicarea IRCC, conform OUG 19/2019

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza Reguli privind calcularea și publicarea indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial, reglementați de OUG nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative aplicabile începând cu data de 2 mai 2019 Prezentele reguli stabilesc principiile, modul de calcul şi de publicare a indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial, reglementați prin art.II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.245 din 29 martie 2019, care modifică art.38 din OUG nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru detalii

Legea 209/2019 privind serviciile de plata

Lege nr. 209 din 8.noi.2019
Monitorul Oficial, Partea I 913 13.noi.2019
Intrare în vigoare la 13.dec.2019 Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I
Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii Art. 1. - Prezenta lege reglementează condiţiile de acces la activitatea de prestare a serviciilor de plată, supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată şi a furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, regimul privind transparenţa pentru condiţii şi cerinţe de informare privind serviciile de plată, precum şi drepturile şi obligaţiile detalii

  

Ultimele Comentarii