Banca Nationala a Romaniei (BNR) | Legislatie

Reguli privind calcularea si publicarea IRCC, conform OUG 19/2019

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2022-10-25 10:22

Comisia Nationala de Strategie si Prognoza

Reguli privind calcularea și publicarea indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial, reglementați de OUG nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative aplicabile începând cu data de 2 mai 2019

Prezentele reguli stabilesc principiile, modul de calcul şi de publicare a indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial, reglementați prin art.II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.245 din 29 martie 2019, care modifică art.38 din OUG nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și art.37 din OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

1. Definiţii

În sensul prezentelor reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii:

a) Administrator – Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în calitate de furnizor al indicilor reglementați de art. II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

b) Agent de calcul – Banca Naţională a României, în calitate de entitate împuternicită cu calcularea și publicarea indicilor reglementați de art. II și III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative pe baza metodei de calcul stabilite de Administrator;

c) entităţi eligibile – instituţii de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;

d) indicele zilnic – indice care se calculează ca medie ponderată1 a ratelor dobânzilor la depozite cu volumul tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară, din cursul unei zile lucrătoare;

e) indicele de referinţă trimestrial (indice de referință pentru creditele acordate consumatorilor, abreviat IRCC) – indice de referință care se calculează ca medie aritmetică 2 a ratelor dobânzilor zilnice ale tranzacțiilor pe piața monetară interbancară, determinate pentru trimestrul anterior;

f) tranzacţii pe piața monetară interbancară – tranzacţii realizate între două entități eligibile, inclusiv depozitele atrase de Banca Naţională a României de la entitățile eligibile;

g) volumul total al tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară – suma valorii nominale a depozitelor pe toate scadențele tranzacționate pe piața monetară interbancară, în cursul unei zile lucrătoare;

h) zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale, în care entităţile eligibile își desfăşoară activitatea pe piaţa monetară interbancarǎ.

2. Procesul de calcul şi publicare a indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial

2.1. Indicele zilnic este calculat în fiecare zi lucrătoare de către Agentul de calcul, conform metodei de calcul stabilite de Administrator și prevăzute la pct.3.1 din Secțiunea 3, pe baza datelor raportate de către entitățile eligibile, conform Regulamentului Băncii Naționale a României nr.4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României,cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Agentul de calcul publică indicele zilnic pe website-ul propriu în fiecare zi lucrătoare la ora 11:00 AM, pentru tranzacțiile efectuate pe piaţa monetară interbancară în ziua lucrătoare precedentă.

2.3. Agentul de calcul calculează indicele de referinţă trimestrial, la finalul fiecărui trimestru, conform metodei de calcul stabilite de Administrator și prevăzute la pct. 3.2. din Secțiunea 3 şi îl publică pe website-ul propriu în ultima zi lucrătoare a trimestrului, la ora 11:00 AM, având la bază tranzacţiile realizate pe piaţa monetară interbancară.

2.4. Dacă indicii nu pot fi publicați la ora precizată la pct. 2.2 și 2.3, Agentul de calcul poate decala ora de publicare, dar nu mai târziu de ora 3:00 PM. În acest caz, Agentul de calcul anunță cu privire la decalare și motivele acesteia pe website-ul propriu cel târziu la ora 11:05 AM.

2.5. În situația în care în cursul unei zile lucrătoare entitățile eligibile nu efectuează tranzacții pe piața monetară interbancară, indicele zilnic nu va fi calculat pentru ziua respectivă, publicându-se în acest sens un mesaj pe website- ul Agentului de calcul, iar pentru indicele de referință trimestrial se vor lua în calcul numai indicii zilnici calculați pentru zilele lucrătoare în care au avut loc tranzacții.

3. Metoda de calcul a indicelui zilnic și a indicelui de referință trimestrial

3.1. Indicele zilnic este calculat ca medie ponderată a ratelor dobânzilor la depozite cu volumul tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară, utilizând următoarea formulă de calcul:

unde:

r i - rata dobânzii aferente depozitului i tranzacționat pe piața monetară interbancară
v i - valoarea depozitului i tranzacționat pe piața monetară interbancară
n - numărul total de depozite tranzacționate pe piața monetară interbancară

3.2. Indicele de referință trimestrial este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, utilizând următoarea formulă de calcul:

unde:
IR_z i - indicele zilnic, calculat conform pct.3.1
m - numărul zilelor lucrătoare în care au loc tranzacții

3.3. Nivelul indicelui zilnic și al indicelui de referință trimestrial se determină prin rotunjirea la două zecimale3, la valoarea exprimată ȋn procente pe an.

Exemple de calcul

Exemplul 1 – calculul indicelui zilnic

Presupunând că ȋn cursul unei zile au avut loc două tranzacții, de 10 şi 20 de milioane de lei, la dobânzile de 2% şi respectiv 2.5%, indicele zilnic corespunzător va fi, folosind formula de la pct. 3.1: 

Exemplul 2 – calculul indicelui de referință trimestrial

Presupunând că trimestrul are şaizeci de zile lucrătoare, iar indicele zilnic a fost ȋn cincizeci şi nouă de zile 2.33% şi ȋntr-o zi 2.7%, indicele trimestrial va fi, folosind formula de la pct. 3.2:

Rotunjirea la două zecimale, conform pct. 3.3.

În exemplul 1 de mai sus, rezultatul calcului este, de fapt, 2.3333(3) %. Indicele zilnic a fost rotunjit la 2.33%.

În exemplul 2 de mai sus, rezultatul calcului este, de fapt, 2.3361(6). Indicele de referință trimestrial a fost rotunjit la 2.34%.

1 Se are în vedere media aritmetică ponderată, vezi exemplul 1 din Anexa 1

2 Se are în vedere media aritmetică simplă - vezi exemplul 2 din Anexa 1.

3 Prin rotunjirea la cel mai apropiat număr –vezi exemplul 3 din Anexa 1. 

 Sursa: Comisia Nationala de Prognoza

Taguri: IRCC (Indicele de Referinta pentru Creditele Consumatorilor)  dobanzi credite firme  credite ipotecare  credite de consum  dobanzi credite nevoi personale  credite firme  credite noi  dobanzi credite  banca  dobanzi credite ipotecare  credite Prima Casa  credite nevoi personale  credite pentru locuinte  credite imobiliare  Credite IMM  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieRambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 50/2010

Care sunt prevederile legale privind rambursarea anticipata a unui credit de nevoi personale fara garantii imobiliare, conform OUG 50/2010: Rambursarea anticipată Articolul 66 (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata detalii

OUG nr.21 din 1992 privind protectia consumatorului, actualizata

ORDONANȚĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)privind protecția consumatorilor
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007
**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind detalii

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

  

Ultimele Comentarii

 • lening aanbod

  Hoi Wij bieden alle leningen aan van 30.000 tot 10.000.000 euro met een lage rente van 2% zonder ... detalii

 • O întrebare

  Cum pot scoate banii mei profit din tranzacții cu bitcoin blocați în blockain să nu mai trimit ... detalii

 • Tema

  Bună ziua am solicitat un împrumut de bani și mi sa cerut o anumita taxa de 250 lei .as vrea sa ... detalii

 • Aplicația mybrdmobile

  Aplicația nu merge .A fost instalată și reinstalată de vreo 4 ori.( pe iPhone 13).Apare sigla ... detalii

 • Actoalizare date

  Nu pot să-mi actualizez datele ... detalii