RECLAMATII BANCI | Educatie financiara

Dupa cat timp de neplata a ratelor la credit ma executa silit banca?

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-11-30 09:39

"După cit timp de neplata a ratelor la bancă îmi trimite banca dosarul în instanță pentru recuperarea creditului?", intreaba un cititor, la Reclamatiibanci.ro.

Raspuns ReclamatiiBanci.ro

Stimate domn,

Daca aveti un credit ipotecar, legea prevede ca dupa 3 luni de la neplata ratelor, banca poate declara un credit scadent anticipat (adica trebuie platit integral).

Daca nu se plateste integral creditul, atunci banca poate declansa executarea silita.

In acelasi timp, perioada dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni.

Asadar, pot trece sase luni pana cand se pune poprirea.

Aceeasi procedura se aplica, de regula, si la creditele de consum, dar trebuie sa verificati ce spune in contractul de credit.

Iata prevederile legale cu privire la executarea silita din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016:

Articolul 55

(1) După declararea scadenței anticipate, se poate percepe doar o dobândă penalizatoare calculată pe bază de procent fix și care nu poate fi mai mare de două puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii contractuale.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 53 alin. (1) și ale art. 54 alin. (1), dobânda penalizatoare se aplică la datoria exigibilă. Se interzice perceperea altor dobânzi după declararea scadenței anticipate.

(3) Pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare.

(4) Creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanță de către consumator.

(5) Perioada dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni. La solicitarea expresă a consumatorului, creditorul reduce această perioadă. În cazul în care executarea silită nu este inițiată în cel mult 6 luni de la data declarării scadenței anticipate, începând cu ziua imediat următoare expirării acestui termen, creditorul nu va mai percepe dobânzi penalizatoare, cu excepția situației în care între părți a intervenit, la solicitarea consumatorului, un acord scris.

Sfatul meu este sa nu asteptati sa ajungeti in situatia de a fi executat silit, pentru ca in acest caz vi se va complica situatia si veti avea costuri suplimentare pentru achitarea datoriilor.

De asemenea, veti fi raportat la Biroul de Credit, daca intarziati mai mult de 30 zile plata unei rate, ceea ce va va impiedica sa obtineti un nou imprumut sau o refinantare, timp de cel putin patru ani.

De altfel, aceeasi lege obliga bancile sa gaseasca, impreuna cu clientii lor, solutii de evitare a executarii silite:

Capitolul IX Arierate și executare silită

Articolul 45

(1) Creditorul instituie și actualizează în permanență proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflați în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanțelor.

(2) Creditorul și entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe instituie și actualizează în permanență politici și proceduri pentru abordarea și relaționarea eficientă cu consumatorii care se află în dificultate de plată. Politica de relaționare cu consumatorii presupune inclusiv furnizarea de informații adecvate, spre exemplu prin intermediul paginilor de internet și al materialelor scrise, precum și prin acordarea de sprijin consumatorilor care se află în dificultate de plată.

(3) Creditorul și entitatea de recuperare creanțe asigură o instruire adecvată a personalului care abordează consumatorii care se află în dificultate de plată.(4) Pentru scopurile prezentului capitol, prin creditor se înțelege și mandatarul acestuia care acționează în numele creditorului.

Articolul 46

(1) În situația în care un consumator se află în dificultate de plată, creditorul și consumatorul trebuie să conlucreze pentru a stabili motivele apariției dificultăților și pentru a se lua măsuri adecvate de către creditor.

(2) Orice interacțiune dintre creditor și consumator, respectiv dintre entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe și consumator, în legătură cu dificultatea de plată a acestuia, respectă păstrarea confidențialității oricăror informații referitoare la consumator și la relația contractuală.

(3) Creditorul menține un nivel de contact și de comunicare proporțional cu cerințele de informare, și nu excesiv, cu un consumator aflat în dificultate de plată.

Articolul 47

(1) Creditorul comunică informațiile în mod clar și într-un limbaj simplu.

(2) Creditorul acordă sprijin și cel puțin următoarele informații consumatorilor care se află în dificultate de plată:a) numărul de plăți neefectuate sau efectuate parțial;b) suma totală a plăților întârziate;c) costurile asociate plăților întârziate;d) importanța cooperării consumatorului cu creditorul pentru a rezolva situația.

(3) În cazurile în care dificultatea de plată a consumatorului persistă mai mult de 60 de zile, creditorul oferă consumatorului următoarele informații:a) informații cu privire la consecințele plăților neefectuate, incluzând dobânzile penalizatoare și posibila pierdere a proprietății;b) informații despre drepturile consumatorului aflat în astfel de situații.

Articolul 48

(1) Creditorul, respectiv entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe trebuie să țină cont de circumstanțele individuale ale consumatorului, de interesele și drepturile consumatorului, precum și de capacitatea de rambursare a acestuia atunci când oferă soluții.

(2) Soluțiile oferite de creditor pot include:a) refinanțarea totală sau parțială a contractului de credit utilizând una din ofertele curente ale creditorului;b) prelungirea duratei contractului de credit;c) schimbarea tipului contractului de credit;d) amânarea plății sumei totale sau parțiale a ratei de rambursare pentru o perioadă;e) schimbarea ratei dobânzii;f) oferirea unei perioade fără plăți;g) reducerea pe perioade scurte a ratei;h) consolidarea mai multor credite care poate oferi un termen mai lung de creditare și o rata mai mică;i) rescadențarea ratelor;j) reeșalonarea ratelor;k) conversia creditelor.

(3) Entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe elaborează, împreună cu consumatorul, un plan de achitare a datoriilor/obligațiilor adaptat la veniturile actuale ale acestuia, ce poate include:a) eșalonarea plății sumelor datorate;b) reducerea sumei totale de plată;c) oferirea unei perioade fără plăți;d) consolidarea mai multor datorii.

(4) Finanțările intermediare și finanțările anticipate acordate în baza contractului de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, a căror scadență finală este dată de repartizarea contractului de economisire-creditare în baza căruia a fost acordat creditul, sunt exceptate de la prevederile alin. (2) lit. b), d), i) și j).

(5) În orice situație, soluțiile oferite potrivit alin. (2) și (3):a) nu aduc atingere prevederilor art. 16 alin. (1) lit. g);b) nu determină o reevaluare a bunului adus în garanție și, de asemenea, nu impun o altă garanție, decât la solicitarea expresă a consumatorului.

Articolul 49

Creditorul, respectiv entitatea care desfășoară activități de recuperare creanțe documentează motivele pentru care soluțiile oferite consumatorului sunt adecvate pentru circumstanțele individuale ale acestuia și trebuie să elaboreze și să țină evidențe ale tuturor interacțiunilor dintre acesta și consumatorul aflat în dificultate de plată cel puțin pe durata derulării contractului și cel puțin cinci ani după data cesionării creanțelor și/sau după finalizarea procedurii executării silite.

Articolul 50

(1) Creditorul depune diligențe pentru a preveni declararea scadenței anticipate, inițierea procedurilor de executare silită a consumatorilor ori vânzarea debitelor restante către entități care desfășoară activitatea de recuperare creanțe.

(2) Creditorul trebuie să facă dovada că a depus diligențele necesare în vederea evitării inițierii procedurilor prevăzute la alin. (1).

(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), cel mai târziu după înregistrarea unui număr de 60 de zile consecutive restanță de către consumator, creditorul va depune diligențele necesare pentru a transmite în scris consumatorului soluții corespunzătoare pentru achitarea debitului, pe baza informațiilor primite de la consumator privind situația sa.

(4) Oricând pe parcursul relației contractuale, la solicitarea consumatorului, creditorul oferă acestuia soluții corespunzătoare pentru achitarea debitului, chiar dacă nu sunt înregistrate restanțe, însă consumatorul face dovada unei situații dificile sau a iminenței neplății.

Articolul 51

Creditorul îl notifică pe consumator cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declararea scadentă a creditului, de cesionarea creanțelor rezultate din contractele de credit neperformante către entități care desfășoară activitatea de recuperare creanțe sau de inițierea procedurii de executare silită, după caz, informându-l cu privire la drepturile pe care le are în această situație.

Articolul 52

(1) În cazul imposibilității consumatorilor de a-și îndeplini obligațiile contractuale ca urmare a majorării dobânzii cu cel puțin două puncte procentuale raportat la momentul încheierii contractului, creditorul depune toate diligențele pentru a transmite în scris consumatorului soluții în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părțile agreează propunerea prin act adițional ce va fi valabil până la dispariția cauzei, dar nu mai mult de 12 luni.

(2) Consumatorii notifică creditorilor faptul că se află în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale ca urmare a majorării dobânzii creditului și depun documente justificative în acest sens.(3) Creditorul evaluează bonitatea consumatorului într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea notificării.

Articolul 53

(1) Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică la principalul restant.

(2) În cazul în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una din următoarele situații: șomaj, reducere drastică a salariului, deces, dobânda penalizatoare nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii curente. Prin reducerea drastică a salariului se înțelege o reducere de cel puțin 15% din valoarea acestuia. Această dobândă va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.

(3) Consumatorul notifică creditorul, de îndată, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice, cu privire la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor.

Articolul 54

(1) Se interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului ori la valoarea totală plătibilă de către consumator.

(2) În toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depășească principalul restant.

Asadar, sfatul meu este sa luati legatura cu banca, pentru a stabili de comun acord o solutie de achitare a datoriilor, in vederea evitarii executarii silite.

(Vezi aici articolul complet)

Ai probleme cu bancile sau IFN-urile? Scrie-ne aici  si te ajutam.

Taguri: reclamatie banca  Reclamatiibanci.ro  Educatie financiara  poprire  Executare silita  

Comentarii

Daniela
Datorii la banca din 2006
Am ajutat o prietena cu credit la banca in 2006 nu mai stiu exact de Ce aveam nevoie calculator si tv 21.000 ron ea nu a mai putut sa plateasca si m-a lasat Pé mine sa platesc datoria ei. Eu nu am aveam in perioada aceea bani si uite asa nu s-a mai platit nimic.oare ma mai cauta banca sa platesc datoria??daca da cum procedez??o seara placutaAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Educatie financiaraFinopro imi cere 17.500 de lei pentru un credit exigibil anticipat de 2.500 de lei la Credius! Ce pot sa fac?

„Buna ziua. Am si eu o problema. Acum un an de zile, am facut un credit de nevoi personale la Credius IFN. Acesta a fost in valoare de 2500 de lei ( din care 500 de lei taxa de analiza ) . Am platit cateva rate, dupa care am ramas fara serviciu, iar plata ratelor a devenit detalii

Cand bancile promoveaza creditele cu dobanda fixa, tu fii atent(a) la cea variabila!

De ce? Raspunsul e intuitiv: ne aflam intr-o etapa de scadere a dobanzilor, dupa ce acestea au atins un varf de crestere in 2023, din cauza inflatiei. Dobanzile fixe sunt recomandabile intr-o perioada cand nivelul acestora este redus si urmeaza un nou ciclu de detalii

Blocarea profitului din criptomonede in Blockchain este o metoda de frauda online

"Cum pot scoate banii mei profit din tranzacții cu bitcoin blocați în blockain să nu mai trimit bani înainte că mam săturat de minciuni și înșelat, vă mulțumesc de înțelegere și aștept răspuns", intreaba un cititor. "La fel prescriu mai detalii

Geolocalizarea, o masura de protectie impotriva fraudelor luata de ING Bank

ING Bank adopta o masura de protectie impotriva fraudelor online si cu cardul, in premiera pe piata bancara din Romania: geolocalizarea. Prin acest nou serviciu, disponibil in aplicatia Home Bank, ING detecteaza tranzactiile bancare facute de fraudatori, cu detalii

  

Ultimele Comentarii

 • plangere

  de 9 zile ma zbat sa mi retrag o suma foarte mare din coinbase si acum de 2 ore m-au sunat din ... detalii

 • Revolut

  Multe dintre produsele si serviciile Revolut nu sunt cele mai bune din piata, nici in privinta ... detalii

 • Am fost păcălit

  Am fost păcălit de firma de trasctionare și investiții CRYPTO GLOBAL GROWTH-SAFE am investit ... detalii

 • frauda prin GapInvest

  Daca ajuta va pot da nume si numere de telefon de la GapInvestCapital. 1. Lilian Antonescu +40 764 ... detalii

 • frauda GapInvestCapital

  Buna ziua. Din pacate sunt victima acestui sistem. Am incercat sa investesc in actiuni, prin acest ... detalii