RECLAMATII BANCI | Educatie financiara

Dupa cat timp de neplata a ratelor la credit ma executa silit banca?

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-11-30 09:39

"După cit timp de neplata a ratelor la bancă îmi trimite banca dosarul în instanță pentru recuperarea creditului?", intreaba un cititor, la Reclamatiibanci.ro.

Raspuns ReclamatiiBanci.ro

Stimate domn,

Daca aveti un credit ipotecar, legea prevede ca dupa 3 luni de la neplata ratelor, banca poate declara un credit scadent anticipat (adica trebuie platit integral).

Daca nu se plateste integral creditul, atunci banca poate declansa executarea silita.

In acelasi timp, perioada dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni.

Asadar, pot trece sase luni pana cand se pune poprirea.

Aceeasi procedura se aplica, de regula, si la creditele de consum, dar trebuie sa verificati ce spune in contractul de credit.

Iata prevederile legale cu privire la executarea silita din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016:

Articolul 55

(1) După declararea scadenței anticipate, se poate percepe doar o dobândă penalizatoare calculată pe bază de procent fix și care nu poate fi mai mare de două puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii contractuale.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 53 alin. (1) și ale art. 54 alin. (1), dobânda penalizatoare se aplică la datoria exigibilă. Se interzice perceperea altor dobânzi după declararea scadenței anticipate.

(3) Pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare.

(4) Creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanță de către consumator.

(5) Perioada dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni. La solicitarea expresă a consumatorului, creditorul reduce această perioadă. În cazul în care executarea silită nu este inițiată în cel mult 6 luni de la data declarării scadenței anticipate, începând cu ziua imediat următoare expirării acestui termen, creditorul nu va mai percepe dobânzi penalizatoare, cu excepția situației în care între părți a intervenit, la solicitarea consumatorului, un acord scris.

Sfatul meu este sa nu asteptati sa ajungeti in situatia de a fi executat silit, pentru ca in acest caz vi se va complica situatia si veti avea costuri suplimentare pentru achitarea datoriilor.

De asemenea, veti fi raportat la Biroul de Credit, daca intarziati mai mult de 30 zile plata unei rate, ceea ce va va impiedica sa obtineti un nou imprumut sau o refinantare, timp de cel putin patru ani.

De altfel, aceeasi lege obliga bancile sa gaseasca, impreuna cu clientii lor, solutii de evitare a executarii silite:

Capitolul IX Arierate și executare silită

Articolul 45

(1) Creditorul instituie și actualizează în permanență proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflați în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanțelor.

(2) Creditorul și entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe instituie și actualizează în permanență politici și proceduri pentru abordarea și relaționarea eficientă cu consumatorii care se află în dificultate de plată. Politica de relaționare cu consumatorii presupune inclusiv furnizarea de informații adecvate, spre exemplu prin intermediul paginilor de internet și al materialelor scrise, precum și prin acordarea de sprijin consumatorilor care se află în dificultate de plată.

(3) Creditorul și entitatea de recuperare creanțe asigură o instruire adecvată a personalului care abordează consumatorii care se află în dificultate de plată.(4) Pentru scopurile prezentului capitol, prin creditor se înțelege și mandatarul acestuia care acționează în numele creditorului.

Articolul 46

(1) În situația în care un consumator se află în dificultate de plată, creditorul și consumatorul trebuie să conlucreze pentru a stabili motivele apariției dificultăților și pentru a se lua măsuri adecvate de către creditor.

(2) Orice interacțiune dintre creditor și consumator, respectiv dintre entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe și consumator, în legătură cu dificultatea de plată a acestuia, respectă păstrarea confidențialității oricăror informații referitoare la consumator și la relația contractuală.

(3) Creditorul menține un nivel de contact și de comunicare proporțional cu cerințele de informare, și nu excesiv, cu un consumator aflat în dificultate de plată.

Articolul 47

(1) Creditorul comunică informațiile în mod clar și într-un limbaj simplu.

(2) Creditorul acordă sprijin și cel puțin următoarele informații consumatorilor care se află în dificultate de plată:a) numărul de plăți neefectuate sau efectuate parțial;b) suma totală a plăților întârziate;c) costurile asociate plăților întârziate;d) importanța cooperării consumatorului cu creditorul pentru a rezolva situația.

(3) În cazurile în care dificultatea de plată a consumatorului persistă mai mult de 60 de zile, creditorul oferă consumatorului următoarele informații:a) informații cu privire la consecințele plăților neefectuate, incluzând dobânzile penalizatoare și posibila pierdere a proprietății;b) informații despre drepturile consumatorului aflat în astfel de situații.

Articolul 48

(1) Creditorul, respectiv entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe trebuie să țină cont de circumstanțele individuale ale consumatorului, de interesele și drepturile consumatorului, precum și de capacitatea de rambursare a acestuia atunci când oferă soluții.

(2) Soluțiile oferite de creditor pot include:a) refinanțarea totală sau parțială a contractului de credit utilizând una din ofertele curente ale creditorului;b) prelungirea duratei contractului de credit;c) schimbarea tipului contractului de credit;d) amânarea plății sumei totale sau parțiale a ratei de rambursare pentru o perioadă;e) schimbarea ratei dobânzii;f) oferirea unei perioade fără plăți;g) reducerea pe perioade scurte a ratei;h) consolidarea mai multor credite care poate oferi un termen mai lung de creditare și o rata mai mică;i) rescadențarea ratelor;j) reeșalonarea ratelor;k) conversia creditelor.

(3) Entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe elaborează, împreună cu consumatorul, un plan de achitare a datoriilor/obligațiilor adaptat la veniturile actuale ale acestuia, ce poate include:a) eșalonarea plății sumelor datorate;b) reducerea sumei totale de plată;c) oferirea unei perioade fără plăți;d) consolidarea mai multor datorii.

(4) Finanțările intermediare și finanțările anticipate acordate în baza contractului de economisire și creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, a căror scadență finală este dată de repartizarea contractului de economisire-creditare în baza căruia a fost acordat creditul, sunt exceptate de la prevederile alin. (2) lit. b), d), i) și j).

(5) În orice situație, soluțiile oferite potrivit alin. (2) și (3):a) nu aduc atingere prevederilor art. 16 alin. (1) lit. g);b) nu determină o reevaluare a bunului adus în garanție și, de asemenea, nu impun o altă garanție, decât la solicitarea expresă a consumatorului.

Articolul 49

Creditorul, respectiv entitatea care desfășoară activități de recuperare creanțe documentează motivele pentru care soluțiile oferite consumatorului sunt adecvate pentru circumstanțele individuale ale acestuia și trebuie să elaboreze și să țină evidențe ale tuturor interacțiunilor dintre acesta și consumatorul aflat în dificultate de plată cel puțin pe durata derulării contractului și cel puțin cinci ani după data cesionării creanțelor și/sau după finalizarea procedurii executării silite.

Articolul 50

(1) Creditorul depune diligențe pentru a preveni declararea scadenței anticipate, inițierea procedurilor de executare silită a consumatorilor ori vânzarea debitelor restante către entități care desfășoară activitatea de recuperare creanțe.

(2) Creditorul trebuie să facă dovada că a depus diligențele necesare în vederea evitării inițierii procedurilor prevăzute la alin. (1).

(3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), cel mai târziu după înregistrarea unui număr de 60 de zile consecutive restanță de către consumator, creditorul va depune diligențele necesare pentru a transmite în scris consumatorului soluții corespunzătoare pentru achitarea debitului, pe baza informațiilor primite de la consumator privind situația sa.

(4) Oricând pe parcursul relației contractuale, la solicitarea consumatorului, creditorul oferă acestuia soluții corespunzătoare pentru achitarea debitului, chiar dacă nu sunt înregistrate restanțe, însă consumatorul face dovada unei situații dificile sau a iminenței neplății.

Articolul 51

Creditorul îl notifică pe consumator cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declararea scadentă a creditului, de cesionarea creanțelor rezultate din contractele de credit neperformante către entități care desfășoară activitatea de recuperare creanțe sau de inițierea procedurii de executare silită, după caz, informându-l cu privire la drepturile pe care le are în această situație.

Articolul 52

(1) În cazul imposibilității consumatorilor de a-și îndeplini obligațiile contractuale ca urmare a majorării dobânzii cu cel puțin două puncte procentuale raportat la momentul încheierii contractului, creditorul depune toate diligențele pentru a transmite în scris consumatorului soluții în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, astfel cum rezultă acestea din documentele justificative. Părțile agreează propunerea prin act adițional ce va fi valabil până la dispariția cauzei, dar nu mai mult de 12 luni.

(2) Consumatorii notifică creditorilor faptul că se află în imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale ca urmare a majorării dobânzii creditului și depun documente justificative în acest sens.(3) Creditorul evaluează bonitatea consumatorului într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea notificării.

Articolul 53

(1) Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică la principalul restant.

(2) În cazul în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se află în una din următoarele situații: șomaj, reducere drastică a salariului, deces, dobânda penalizatoare nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii curente. Prin reducerea drastică a salariului se înțelege o reducere de cel puțin 15% din valoarea acestuia. Această dobândă va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni.

(3) Consumatorul notifică creditorul, de îndată, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice, cu privire la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor.

Articolul 54

(1) Se interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului ori la valoarea totală plătibilă de către consumator.

(2) În toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depășească principalul restant.

Asadar, sfatul meu este sa luati legatura cu banca, pentru a stabili de comun acord o solutie de achitare a datoriilor, in vederea evitarii executarii silite.

(Vezi aici articolul complet)

Ai probleme cu bancile sau IFN-urile? Scrie-ne aici  si te ajutam.

Taguri: reclamatie banca  Reclamatiibanci.ro  Educatie financiara  poprire  Executare silita  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Educatie financiaraPot sa renunt la un telefon comandat pe site-ul Flanco, prin card Cetelem?

"Buna seara, Am găsit intamplator adresa dvs de email cautand pe google informatii despre Cetelem. Va rog sa ma scuzati daca nu mai este de actualitate am vazut ca dvs. Puteti ajuta referitor la Cetelem si „probleme” cauzate de acestia. In data de 10.10.2021 am detalii

Trebuie sa merg la o unitate BCR pentru activarea aplicatiei George?

"Buna ziua, Detin un Token fizic care este nefunctional si de care nu ma mai pot folosi pentru logare la aplicatia George BCR in scopul accesarii conturilor personale si efectuarii diferitelor operatiuni specifice aplicabile. In scopul logarii la George BCR detalii

Reclamatiile catre banci si IFN-uri inregistrate la Reclamatiibanci.ro, Bancherul.ro si Ghiseulbancar.ro in saptamana 4-10 oct. 2021

Bancile care au primit cele mai multe reclamatii de la clienti in saptamana 4-10 octombrie 2021 pe site-ul Reclamatiibanci sunt, in ordine, BRD (4 cazuri), BCR (2 cazuri), CEC Bank, Banca Transilvania si Unicredit (cate un caz). Probleme in utilizarea cardurilor Nickel din Franta si cele detalii

Cum pot sa primesc prima de stat de la Banca pentru locuinte Raiffeisen (Aedificium)?

"Buna ziua, as dori să știu dacă îmi puteți da sfaturi pt a-mi recupera primele de la stat de la Banca Raiffeisen? În linii mari va spun că avem 2 conturi (chiar 3, doar că fetița minora nu beneficiază de prima de la stat, lucru aflat ulterior), suma detalii

  

Ultimele Comentarii

 • Amanare rate BRD

  Trebuie sa faceti o cerere la BRD, prin telefon, e-mail, pe site-ul BRD.ro sau intr-o sucursala, in ... detalii

 • Amanare

  As dori sa fac o amânare pentru rata mea pe câteva luni ,din motive ... detalii

 • asigurare credit

  Daca ati avut asigurare la credit, trebuie sa verificati daca a fost activata respectiva asigurare. ... detalii

 • Rata la banca

  Am primit instintare pentru un credid ne platit din 2009 ce se pote face eu am avut asigurare pe ... detalii

 • TBI Bank

  OK.Multumes pentru conversatie si ... detalii