BANCI | Noutati BNR

BNR va tine un registru al agentilor bancari

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2018-07-21 12:22

Banca Nationala a Romaniei (BNR) va tine un registru actualizat permanent al agentilor bancari, in baza informatiilor transmise de institutiile de credit.

In acest sens, BNR va modifica Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, proiectul acesteia fiind supus dezbaterii publice, pe site-ul BNR.

Agentul bancar este o persoană fizică sau juridică care furnizează servicii specifice unei instituții de credit, activități bancare și servicii de plată, în schimbul unei remunerații, în numele și pe seama uneia sau mai multor instituții de credit, conform definitiei din Regulamentul BNR.

Cei mai cunoscuti agenti bancari sunt brokerii de credite, care intermediaza obtinerea de imprumuturi de la banci.

Agentul bancar este incadrat in categoria furnizorilor externi, care este, conform definitiei din Regulamentul BNR, “furnizorul de bunuri și servicii, inclusiv agentul bancar, care poate fi o entitate autorizată sau nu, în funcție de activitatea sau serviciile externalizate, respectiv o entitate afiliată în cadrul unui grup ori o entitate din afara grupului”.

Bancile trebuie sa trimita BNR “o prezentare a furnizorului extern, care să cuprindă cel puţin informaţii privind: denumirea şi sfera de activitate, autorizația deținută pentru desfășurarea activității externalizate, dacă este cazul, piaţa de operare şi poziţia de piaţă a acestuia, jurisdicţia aplicabilă, acţionariatul şi, dacă este cazul, indicarea apartenenţei furnizorului extern la grupul din care face parte instituţia de credit şi precizarea includerii sau nu a acestuia în supravegherea consolidată la nivel de grup”.

Proiectul de Regulament al BNR

REGULAMENT privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) - (2), art. 101, art. 150 alin. (1) lit. c) și art. 171 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare art. 178 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum și art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi art.6 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 al Comisiei din 19 octombrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante,

în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul regulament:

Art. I. – Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30.12.2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ 27. furnizor extern – furnizorul de bunuri și servicii, inclusiv agentul bancar, care poate fi o entitate autorizată sau nu, în funcție de activitatea sau serviciile externalizate, respectiv o entitate afiliată în cadrul unui grup ori o entitate din afara grupului;”

2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271 cu următorul cuprins:

„27 (1). agent bancar – persoană fizică sau juridică care furnizează servicii specifice unei instituții de credit, activități bancare și servicii de plată, în schimbul unei remunerații, în numele și pe seama uneia sau mai multor instituții de credit;”

3. La articolul 237 alineatul (3), lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ d) o prezentare a furnizorului extern, care să cuprindă cel puţin informaţii privind:
denumirea şi sfera de activitate, autorizația deținută pentru desfășurarea activității externalizate, dacă este cazul, piaţa de operare şi poziţia de piaţă a acestuia, jurisdicţia aplicabilă, acţionariatul şi, dacă este cazul, indicarea apartenenţei furnizorului extern la grupul din care face parte instituţia de credit şi precizarea includerii sau nu a acestuia în supravegherea consolidată la nivel de grup;”

4. După articolul 242 se introduce un nou articol, articolul 2421, cu următorul cuprins:

„Art. 2421. - (1) Instituțiile de credit trebuie să întocmească și să transmită Băncii Naționale a României – Direcția Supraveghere o listă a agenților bancari, în care se vor înscrie datele și informațiile privind fiecare agent bancar, în modalitatea prevăzută în Anexa nr. 4.

(2) Lista agenților bancari se actualizează de către instituțiile de credit cu ocazia fiecărei modificări sau completări a datelor și informațiilor înscrise inițial. Orice modificare a datelor și informațiilor privind agentul bancar va fi transmisă de către instituțiile de credit, de îndată,
Băncii Naționale a României - Direcția Supraveghere.

(3) În baza listei transmise de către instituțiile de credit potrivit alin. (1), agenții bancari sunt înscriși într-un registru ținut de Banca Națională a României și actualizat permanent.“

4. La articolul 389, alineatele (2) – (4) se abrogă.

5. După articolul 647 se introduce titlul Secţiunii 11 cu următorul cuprins:

„Secţiunea 11 Nivelul pragului de semnificaţie”

6. După articolul 647 se introduc articolele 6471
- 6472 cu următorul cuprins:

„Art. 6471 – (1) În aplicarea art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante, pentru expunerile de tip
retail:

a) nivelul componentei relative a pragului de semnificaţie este de 1%;
b) nivelul componentei absolute a pragului de semnificaţie este de 150 lei.
(2) În aplicarea art. 2 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante, pentru alte tipuri de expuneri decât expunerile de tip retail:

a) nivelul componentei relative a pragului de semnificaţie este de 1%;
b) nivelul componentei absolute a pragului de semnificaţie este de 1000 lei.

Art. 6472 - (1) În aplicarea art. 6 din Regulamentul Delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante, instituțiile de credit care
utilizează exclusiv abordarea standardizată prevăzută în partea a treia, titlul II, capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se conformează cu nivelul pragului de semnificaţie prevăzut la art. 6471 până la data de 31 decembrie 2020.

(2) În aplicarea art. 6 din Regulamentul Delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificație al obligațiilor din credite restante, instituţiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating prevăzută în partea a treia, titlul II, capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se conformează cu nivelul pragului de
semnificație prevăzut la art. 6471 în termenele comunicate de Banca Naţională a României – Direcţia Supraveghere.”

Art. II. - Instituțiile de credit transmit Băncii Naționale a României lista agenților bancari, potrivit art. 2421 alin.(1), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNRPIB-ul Romaniei va scadea vizibil sub potential in 2021, prevede BNR

Ritmul cresterii economice a Romaniei va scadea vizibil sub potential in 2021, apreciaza Banca Nationala a Romaniei (BNR), in minuta sedintei de politica monetara din 7 februarie 2020. "In ceea ce privește viitorul poziției ciclice a economiei, potrivit evaluărilor membrilor detalii

Minuta sedintei de politica monetara a BNR din 7 februarie 2020

Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a României din 7 februarie 2020 Data publicării: 14 februarie 2020 Membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României prezenți la detalii

Regulamentul BNR nr. 1/2020 privind institutiile financiare nebancare

Regulament nr. 1 din 30.ian.2020 Monitorul Oficial, Partea I 101 11.feb.2020 Intrare în vigoare la 11.feb.2020 Regulamentul nr. 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile detalii

Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara din 07.02.2020

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară (comunicat de presa) 07.02.2020 În şedinţa din 7 februarie 2020 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele: - Menţinerea ratei detalii

Ultimele Comentarii