BANCI | Analiza

Bancile au estimat o inasprire semnificativa a conditiilor de acordare a creditelor de consum, in ultimele luni din acest an

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2017-11-19 10:14

În T3/2017, instituțiile de credit au relaxat moderat standardele de creditare pentru împrumuturile destinate achiziţiei de locuinţe şi terenuri acordate populației și le-au înăsprit pe cele pentru creditele de consum, se arata in sondajul realizat de BNR privind creditarea companiilor nefinanciare și a populației, editia noiembrie 2017.

In sondaj se mai precizeaza urmatoarele:

În ceea ce privește împrumuturile acordate companiilor nefinanciare, condițiile de creditare s-au înăsprit.

Pentru trimestrul următor, instituțiile de credit estimează menținerea constantă a standardelor de creditare în cazul creditelor ipotecare, în timp ce pentru creditele de consum este prognozată o înăsprire semnificativă a acestora.

Băncile prognozează că, în cazul companiilor nefinanciare, standardele de creditare se vor menține la nivelul actual și în T4/2017.

Cererea de credite destinate achiziţiei de locuinţe şi terenuri acordate populației s-a majorat în T3/2017 într-un ritm moderat, în timp ce în cazul creditelor de consum, aceasta a rămas relativ constantă față de trimestrul anterior.

Cererea provenită din partea companiilor nefinanciare a continuat să avanseze semnificativ, conform așteptărilor formulate de bănci în trimestrul anterior.

Pentru următoarele 3 luni, instituțiile de credit prognozează o creștere marginală a cererii în cazul creditelor ipotecare și menținerea constantă a acesteia în cel al creditelor de consum acordate populației.

Pentru segmentul companiilor nefinanciare, băncile anticipează ca în următoarele trei luni să asiste la o continuare a majorării cererii de credite, însă la un nivel moderat.

A. SECTORUL COMPANIILOR NEFINANCIARE

▪ Standardele de creditare s-au înăsprit într-o anumită măsură față de perioada anterioară pentru toate categoriile de creditele acordate, indiferent de maturitatea acestora sau de dimensiunea companiilor.

Pentru trimestrul următor (T4/2017) instituțiile de credit se așteaptă la o menținere constantă a standardelor de creditare, atât la nivel agregat, cât și în structură.

▪ Termenii creditării s-au menținut la un nivel constant comparativ cu perioada anterioară.

▪ Cererea de credite a cunoscut un avans semnificativ în T3/2017 pentru toate segmentele, în special pentru împrumuturile pe termen scurt acordate companiilor de talie mare.

În contextul în care cererea de credite s-a majorat pentru al nouălea trimestru consecutiv, se conturează necesitatea lărgirii sferei de creditare a băncilor către sectorul companiilor, în vederea unei creşteri sustenabile a intermedierii financiare.

Pentru T4/2017 se preconizează o creștere moderată a cererii provenite din partea companiilor. Rata creditelor solicitate de către companii și respinse de bănci a fost relativ constantă în comparație cu trimestrul anterior.

▪ Riscurile asociate companiilor au înregistrat o serie de fluctuații: acestea au crescut pentru sectoarele construcții și energie, în timp ce companiile care activează în industrie sunt percepute ca având un risc diminuat marginal față de trimestrul anterior.

B. SECTORUL POPULAȚIEI

▪ În T3/2017, standardele de creditare au fost relaxate moderat în cazul creditelor ipotecare acordate populației și au fost înăsprite cu aceeaşi intensitate în cazul creditelor de consum.

Pentru următorul trimestru, instituțiile de credit estimează menținerea constantă a condiţiilor de creditare pentru împrumuturile destinate achiziţiei de locuinţe și terenuri, în timp ce pentru creditele de consum, acestea prognozează o înăsprire semnificativă a standardelor de creditare.

▪ Termenii creditării au continuat să evolueze mixt și în T3/2017. În cazul ambelor segmente de creditare destinate populației, băncile autohtone au înăsprit semnificativ, respectiv moderat, cerințele cu privire la gradul de îndatorare, respectiv spread-ul ratei medii de dobândă a creditului faţă de ROBOR la 1 lună.

Spre deosebire de acestea, ponderea maximă a creditului în valoarea garanției ipotecare (LTV) și costurile creditării altele decât dobânzile pentru creditele ipotecare și, respectiv, plafonul maxim pentru valoarea creditului în cazul împrumuturilor de consum au fost relaxate semnificativ, respectiv moderat.

▪ În T3/2017, cererea de credite s-a majorat moderat în cazul creditelor destinate achiziţiei de locuinţe şi terenuri, în timp ce în cazul creditelor de consum acordate populației, aceasta a rămas constantă față de nivelul din trimestrul anterior.

Pentru următoarele 3 luni, instituțiile de credit anticipează creșterea marginală a cererii de credite ipotecare și menținerea constantă a acesteia în cazul creditelor de consum.

Rata solicitărilor respinse de către bănci a rămas constantă față de evoluțiile din trimestrul anterior pe ambele segmente de creditare destinate populației.

1. Creditarea companiilor nefinanciare

1.1. STANDARDELE DE CREDITARE

Standardele de creditare pentru segmentul firmelor au devenit mai restrictive într-o anumită măsură în T3/2017 comparativ cu trimestrul anterior, atât la nivel agregat, cât și în structură.

Pentru următoarele 3 luni (T4/2017), băncile respondente estimează o menținere la același nivel a standardelor de creditare, indiferent de maturitatea împrumuturilor sau de dimensiunea companiilor (Grafic 1.1).

În zona euro, standardele de creditare pentru companii au rămas în general neschimbate în al treilea trimestru din 2017 (Grafic 1.1).

Băncile din zona euro au raportat că presiunile concurențiale au avut un efect de relaxare asupra standardelor de creditare, în timp ce efectul costurilor de finanțare și al presiunilor bilanțiere a fost în general neutru, iar toleranța la risc a băncilor a condus la înăsprirea standardelor de creditare pentru companiile nefinanciare.

Pentru ultimul trimestru din 2017, băncile din zona euro se așteaptă ca standardele de creditare pentru companii să rămână constante.

În T3/2017, factorii de influență s-au menținut relativ nemodificați, cu excepția unor factori specifici care au condus la înăsprirea standardelor (Grafic 1.2).

În T3/2017, standardele de creditare aferente împrumuturilor garantate cu ipoteci asupra imobilelor comerciale au devenit mai restrictive într-o anumită măsură (Grafic 1.3).

Așteptările băncilor pentru următorul trimestru (T4/2017) sunt ca standardele de creditare pentru acest tip de împrumuturi să nu se modifice.

1.2. TERMENII CREDITĂRII

Termenii contractelor de credit aferente companiilor nefinanciare nu au înregistrat modificări notabile în T3/2017 (Grafic 1.4).

1.3. CEREREA DE CREDITE

Potrivit opiniilor băncilor, cererea de credite provenită din partea companiilor nefinanciare a cunoscut un avans semnificativ în T3/2017, conform așteptărilor (Grafic 1.5).

În structură, au avut loc majorări pentru toate categoriile de credite, cu precădere în cazul finanțărilor pe termen scurt acordate companiilor mari.

În contextul în care cererea de credite s-a majorat pentru al nouălea trimestru consecutiv, se conturează necesitatea lărgirii sferei de creditare a băncilor către sectorul companiilor, în vederea unei majorării sustenabile a intermedierii financiare.

În perioada imediat următoare (T4/2017), în opinia instituțiilor de credit cererea va continua să crească la un nivel moderat, cu excepția creditelor acordate companiilor mici și mijlocii, pentru care se așteaptă la un avans semnificativ, indiferent de maturitatea finanțării.

1.4. EVOLUȚII ALE RISCULUI DE CREDIT ASOCIAT CREDITĂRII COMPANIILOR NEFINANCIARE

Riscul de credit nu a înregistrat modificări notabile în cazul majorității sectoarelor de activitate, cu excepția sectoarelor construcții și energie, pentru care riscul asociat s-a majorat semnificativ, respectiv marginal, precum și în cazul companiilor care activează în industrie, pentru care riscul a consemnat o diminuare de o amplitudine marginală (Grafic 1.7).

Pierderea în caz de nerambursare (LGD1) la nivel agregat s-a menţinut relativ constantă, la nivelul de 41 la sută.

Din punct de vedere al distribuției sectoriale, cele mai notabile modificări în sensul creșterii au avut loc în cazul industriei prelucrătoare, în timp ce la polul opus s-au situat sectorul utilităţilor și cel al industriei extractive.

2. Creditarea populației

2.1. STANDARDELE DE CREDITARE

Comparativ cu trimestrul anterior, în T3/2017 instituțiile de credit autohtone au relaxat într-o anumită măsură standardele de creditare pentru creditele ipotecare și le-au înăsprit în cazul creditelor de consum.

Deciziile de politică monetară sau prudențială ale Băncii Naționale a României, așteptările privind piaţa imobiliară, modificarea concurenţei din sectorul bancar, așteptările privind situaţia financiară a populaţiei și riscul asociat bonităţii clienţilor reprezintă factorii de influenţă ai acestor evoluții.

Pentru T4/2017, băncile anticipează o înăsprire semnificativă a standardelor pentru creditele de consum și menținerea constantă a acestora în cazul creditelor ipotecare (Grafic 2.1).

În zona euro, în T3/2017, băncile au relaxat standardele de creditare aferente ambelor segmente de creditare, iar pentru ultimul trimestru din 2017 acestea anticipează continuarea acestei dinamici atât pentru împrumuturile ipotecare, cât și pentru creditele de consum acordate populației.

2.2. ASPECTE SPECIFICE CREDITĂRII IPOTECARE (ACHIZIȚIA DE LOCUINȚE ȘI TERENURI)

Principalul factor menționat de instituțiile de credit care a condus la relaxarea standardelor de creditare pentru creditele ipotecare în T3/2017 este reprezentat de creșterea concurenţei din sectorul bancar (Grafic 2.2).

Totodată, băncile au avut în vedere factori precum deciziile

de politică monetară sau prudenţială ale BNR și așteptările privind piaţa imobiliară pentru stabilirea standardelor de creditare pentru acest segment.

(i) Termenii creditării

În T3/2017, termenii contractelor de credit pentru achiziția de locuințe și terenuri au prezentat o evoluţie mixtă.

Ponderea maximă a creditului în valoarea garanţiei imobiliare (LTV) și costurile creditării altele decât dobânzile au fost relaxate semnificativ, în timp ce spread-ul ratei medii de dobândă a creditului faţă de ROBOR la 1 lună și, respectiv, ponderea maximă a serviciului datoriei lunare în venitul lunar au fost înăsprite moderat, respectiv semnificativ (Grafic 2.3).

Gradul mediu de îndatorare la nivelul împrumuturilor ipotecare nou-acordate a înregistrat o scădere comparativ cu T2/2017, ajungând la 42 la sută (Grafic 2.6), în timp ce la nivelul
portofoliului total de credite ipotecare acesta a rămas relativ constant la 45 la sută (Grafic 2.7).

(ii) Evoluția cererii de credite ipotecare și a prețurilor locuințelor

Evoluţia ascendentă a prețurilor imobilelor rezidențiale a continuat să se manifeste și în T3/2017.

Instituțiile de credit autohtone anticipează că această dinamică se va menține și în ultimul trimestru din 2017, însă cu o amplitudine mai redusă (Grafic 2.8).

Rata solicitărilor de credite ipotecare respinse de către bănci a fost menținută constantă față de trimestrul precedent (Grafic 2.10).

2.3. ASPECTE SPECIFICE CREDITULUI DE CONSUM

În T3/2017, instituțiile de credit autohtone au înăsprit în continuare standardele de creditare aferente creditelor de consum acordate populației.

Acestea au menționat factori precum deciziile de politică monetară sau prudențială ale Băncii Naționale a României, așteptările privind situația financiară a populației și riscul asociat bonității clienților ca fiind principalii determinanți ai acestei evoluții.

Ceilalți factori care influențează standardele de creditare ale împrumuturilor de consum nu au înregistrat modificări semnificative (Grafic 2.11).

(i) Termenii creditării

Termenii contractelor de credit pentru împrumuturile de consum au înregistrat dinamici mixte.

Ponderea maximă a serviciului datoriei lunare în venitul lunar și spread-ul ratei medii de dobândă a creditului față de ROBOR la 1 lună s-au înăsprit, în timp ce condițiile privind plafonul maxim pentru valoarea creditului s-au relaxat moderat (Grafic 2.12).

(ii) Evoluția cererii de credit de consum

În T3/2017, cererea de credite de consum s-a menținut constantă față de trimestrul anterior.

În structură, cererea pentru împrumuturi de consum fără garanție imobiliară a fost constantă, cererea de credite de consum cu ipotecă a înregistrat o creștere moderată, în timp ce în cazul cardurilor de credit, a fost înregistrat un avans semnificativ al cererii (Grafic 2.9).

În ceea ce privește volumul solicitărilor de credite de consum care au fost respinse de bănci în T3/2017, acesta s-a menținut constant comparativ cu trimestrul anterior (Grafic 2.10).

Pentru T4/2017, băncile anticipează menținerea constantă a cererii de împrumuturi de consum.

(iii) Pierderea în caz de nerambursare (LGD2)

În T3/2017, la nivel agregat, pierderea medie în caz de nerambursare (LGD) pentru creditele populației intrate în stare de nerambursare s-a menținut relativ constantă, la aproximativ 43 la sută.

LGD pentru împrumuturile acordate pentru achiziția de locuințe și terenuri și cea aferentă creditelor de consum garantate cu ipoteci au înregistrat valori de circa 34 la sută, în timp ce la nivelul creditelor de consum negarantate cu ipoteci și al cardurilor de credit, LGD a înregistrat valori de aproximativ 66 la sută, respectiv 53 la sută.

Vezi aici sondajul BNR

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: AnalizaBCR dubleaza comisioanele pentru platile si retragerile de bani la ghisee, in paralel cu noua oferta de cont online si card George

BCR va majora, din 25 iunie, comisioanele pentru operatiunile la ghisee si prin telefon, in paralel cu introducerea unui nou cont, cu card si online banking, denumit George, de pe care se pot retrage gratuit bani la orice bancomat din tara si din lume, cu conditia incasarii pe card, in fiecare detalii

Doar 1% din dobanda de 8% la un credit reprezinta profitul unei banci, arata un studiu PwC

Doar 1% din dobanda de 8% aferenta unui credit reprezinta marja de profit al bancilor romanesti, arata un studiu realizat de firma internationala de audit si consultanta financiara Price Waterhouse Coopers (PwC) pentru Asociatia Romana a Bancilor (ARB). Din dobanda de 8% pentru un detalii

Studiu despre importanta finantarilor pentru firmele conduse de femei, realizat de Garanti Bank si IFC

Garanti Bank si IFC au lansat un studiu despre importanta finantarii afacerilor conduse de femei pentru dezvoltarea economiei. Comunicat de presa Parteneri de 7 ani, Garanti Bank România și IFC  lansează raportul "Taking Women Entrepreneurs to detalii

Taxa bancara: Guvernul isi reafirma intentia de a duce ROBOR-ul sub 2% si cere BNR sa faca ceva in acest sens; ce solutie de compromis poate gasi BNR?

Darius Valcov, consilierul economic al premierului Dancila, a reafirmat intentia anuntata in momentul anuntarii taxei bancare ca Guvernul urmareste scaderea ROBOR-ului de la peste 3% in prezent la sub 2%, prag peste care bancile ar urma sa fie taxate drastic, cu pana la 1,2% din detalii

Ultimele Comentarii