ASIGURARI | Ultima Ora

ASF a descoperit ca 10 din 21 de firme de asigurari nu dispun de suficient capital, conform regimului Solvabilitate II, care se aplica din 1 ianuarie 2016; deficitul de capital se ridica la 232 milioane lei

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2015-11-23 13:58

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) anunta ca in urma efectuarii unui exercitiu de evaluare a unui numar de 21 de firme de asigurari, 10 dintre acestea nu dispun de suficiente fonduri proprii pentru a-si majora capitalurile conform cerintelor impuse de regimul de Solvabilitate II, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2016.

ASF nu precizeaza in comunicat care este deficitul de capital al firmelor de asigurari analizate, insa in raportul publicat pe site-ul ASF exista mai multe detalii, inclusiv deficitele de capital pentru fiecare firma de asigurari.

La nivel agregat, cele 21 de firme de asigurari au nevoie de majorari de capital de 596 milioane lei pentru a acoperi necesarul de capital de solvabilitate (SCR) si de 407 milioane lei pentru a acoperi necesarul minim de solvabilitate (MCR). Acest deficit de capital este acoperit de fondurile proprii eligibile de care dispun firmele de asigurari, insa doar la nivel agregat, intrucat la nivel individual, unele firme au mai mult capital decat necesar, in timp ce altele au deficit.

Este vorba de sapte firme de asigurari au un deficit cumulat al fondurilor proprii fata de cerinta de capital de solvabilitate (SCR) in valoare de 232 milioane lei, in timp ce deficitul fondurilor proprii fata de capitalul de baza (MCR) se ridica la 117 milioane lei, detinut de 8 firme de asigurari.

Cel mai mare deficit de capital este inregistrat de firma LIG (119 milioane lei pentru SCR si 90 milioane lei pentru MCR), urmata de Credit Europe (36 milioane lei pe SCR) si Citi (28 milioane lei pe SCR).

In luna iulie, ASF a publicat si rezultatele exercițiul cuprinzător de evaluare a activelor si pasivelor firmelor de asigurari din Romania si testele de stres realizate de ASF sub coordonarea reprezentantilor Comisiei Europene (CE) şi Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) asupra unui numar de 13 dintre cele mai mari firme de asigurari, din care a rezultat ca patru dintre acestea (ASTRA, CARPATICA, EUROINS şi EXIM) dețin capitaluri proprii negative după ajustări, avand nevoie de capitaluri suplimentare de 1,6 miliarde lei. (vezi aici detalii)

Rezultatele exercițiului BSRE pentru 21 de societăți de asigurare (comunicatul de presa al ASF)

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță finalizarea programului de evaluare a activelor și pasivelor (Balance Sheet Review Extended - BSRE) pentru încă 21 de societăți de asigurare ce dețin cumulat o cotă de aproximativ 20% din piața de profil. Scopul principal al acestui demers a fost acela de a evalua nivelul de pregătire a societăților participante de a face față prevederilor regimului de Solvabilitate II, care va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2016.

De asemenea, exercițiul BSRE a evaluat soliditatea financiară și situația solvabilității societăților de asigurare participante, în baza regimului de Solvabilitate I, prin intermediul analizelor efectuate pentru data de referință 31 decembrie 2014.

Evaluările au fost realizate de către șapte auditori independenți selectați de către fiecare societate inclusă în program – BDO Audit SRL, Deloitte Audit SRL, Mazars România SRL, PwC România SRL, Grant Thorton SA Grecia, KPMG Audit SRL și MZF Financial Advisory SRL. Toate costurile de audit generate de evaluarea activelor și pasivelor au fost suportate de către societăţile participante la acest exercițiu.

Cele 21 de societăți participante la acest exercițiu au fost: ABC (ABC ASIGURĂRI – REASIGURĂRI S.A.), ASITO (ASITO KAPITAL S.A.), ASIMED (Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.), ATE (ATE INSURANCE ROMANIA S.A.), BCR Viață (BCR Asigurări de Viață Viena Insurance Group S.A.), BRD Viață (BRD Asigurări de Viață S.A.), CERTASIG (CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.), CITY (Societatea de Asigurare - Reasigurare CITY INSURANCE S.A.), CREDIT Europe (CREDIT EUROPE Asigurări – Reasigurări S.A.), ERGO (ERGO Asigurări de Viață S.A.), EUROLIFE ERB Generale (EUROLIFE ERB Asigurări Generale S.A.), EUROLIFE ERB Viață (EUROLIFE ERB Asigurări de Viață S.A.), FATA (FATA ASIGURARI S.A.), FORTE (FORTE ASIGURARI REASIGURARI S.A.), GARANTA (GARANTA ASIGURARI S.A.), GOTHAER (GOTHAER ASIGURARI - REASIGURARI S.A.), GRAWE (GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A.), LIG (Societatea de Asigurare – Reasigurare LIG INSURANCE S.A.), ONIX (ONIX ASIGURARI S.A.), SIGNAL Iduna (SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A.) și UNIQA Viață (UNIQA Asigurări de Viață S.A.).

Rezultatele exercițiului BSRE, conform regimului de supraveghere Solvabilitate I

În urma rezultatelor exercițiului BSRE și ținând cont de prevederile regimului Solvabilitate I, societățile de asigurare participante au fost grupate după cum urmează:

1) Grupa 1 de asigurători: societăți de asigurare care dețin capitaluri proprii negative - LIG;

2) Grupa 2 de asigurători: societăți de asigurare care nu dețin o marjă de solvabilitate disponibilă mai mare decât fondul de siguranță - FORTE, ABC, ASITO KAPITAL și CERTASIG;

3) Grupa 3 de asigurători: societăți de asigurare care nu dețin o marjă de solvabilitate disponibilă mai mare decât marja minimă de solvabilitate - nu au fost identificate cazuri;

4) Grupa 4 de asigurători: societăți de asigurare care nu dețin active admise să acopere rezervele tehnice brute mai mari decât rezervele tehnice brute - FORTE, LIG și CERTASIG;

5) Grupa 5 de asigurători: societăți de asigurare care îndeplinesc cerințele de solvabilitate (de exemplu marja de solvabilitate disponibilă mai mare decât marja minimă de solvabilitate şi decât fondul de siguranță) - 16 societăți, respectiv: ASIMED, BRD VIATA, GOTHAER, GRAWE, UNIQA VIATA, BCR VIATA, ONIX, ATE, GARANTA, ERB GENERALE, ERB VIATA, ERGO, SIGNAL IDUNA, FATA, CREDIT EUROPE și CITY. Cu toate acestea, CITY nu se încadrează în cerințele minime de lichiditate.

Astfel, din numărul total de 21 de societăți de asigurare participante la exercițiul BSRE, cinci societăți (FORTE, ABC, ASITO KAPITAL, CERTASIG și LIG), care subscriu riscuri doar din categoria asigurărilor generale, nu respectă, după ajustările efectuate de auditori, prevederile legale referitoare la solvabilitate, din care trei (FORTE, CERTASIG și LIG) nu respectă nici prevederile referitoare la acoperirea rezervelor tehnice cu active admise.

Rezultatele exercițiului BSRE, conform regimului de supraveghere Solvabilitate II

Pe baza rezultatelor exercițiului BSRE și ținând cont de prevederile regimului Solvabilitate II, societățile de asigurare participante au fost grupate după cum urmează:

1) Grupa 1 de asigurători: societăți de asigurare care dețin fonduri proprii negative - LIG;

2) Grupa 2 de asigurători: societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSRE şi fără a afecta vreuna dintre măsurile următoare de ajustare luate după realizarea exercițiului, nu îndeplinesc prevederile privind cerința de capital minim (MCR) ‐ SIGNAL IDUNA, FORTE, GOTHAER, FATA, ABC, ATE și ASITO KAPITAL;

3) Grupa 3 de asigurători: societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSRE şi fără a afecta vreuna dintre măsurile următoare de ajustare luate după realizarea exercițiului, nu îndeplinesc prevederile privind cerința de capital de solvabilitate (SCR) ‐ SIGNAL IDUNA, FORTE, GOTHAER, CERTASIG, CREDIT EUROPE și CITY.

4) Grupa 4 de asigurători: societăți de asigurare care, în baza rezultatelor exercițiului BSRE, îndeplinesc prevederile privind MCR şi SCR - ONIX, BRD VIATA, ASIMED, ERB GENERALE, ERB VIATA, UNIQA VIATA, GRAWE, GARANTA, BCR VIATA și ERGO.

Astfel, din numărul total de 21 societăţi de asigurare participante, 4 societăţi nu respectă cerinţa de capital minim (MCR), dar o respectă pe cea de capital de solvabilitate (SCR), 3 societăţi nu respectă SCR, dar o respectă pe cea de MCR, 4 societăţi nu respectă nici cerinţa de MCR nici pe cea de SCR, iar restul de 10 societăţi se conformează cadrului de reglementare Solvabilitate II.

Măsuri de follow-up

Rezultatele exercițiului BSRE au evidențiat mai multe deficiențe care trebuie corectate de către societățile de asigurare participante prin implementarea măsurilor de follow‐up, ce au ca scop restabilirea unei poziții solide privind solvabilitatea sau remedierea altor deficiențe identificate de către auditorii independenți.

Societățile de asigurare participante sunt obligate să transmită ASF un plan de măsuri în vederea remedierii aspectelor constatate în urma derulării exercițiului BSRE, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii deciziei referitoare la comunicarea rezultatelor exercițiului BSRE și a măsurilor de supraveghere. ASF va avea în vedere toate măsurile deja implementate de către societățile participante după data de referință a exercițiului BSRE.

ASF va analiza planurile de măsuri primite într-un termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii acestora, dar nu mai târziu de data de 11 decembrie 2015 şi va face recomandări după caz, în vederea completării şi/sau modificării acestora.

În cazul în care ASF consideră că planurile de măsuri nu sunt realiste sau constată că societățile de asigurare nu au înregistrat un progres semnificativ în restabilirea situației financiare sau a solvabilității, ori nu au realizat restabilirea situației financiare sau a solvabilității la sfârșitul termenelor stabilite, va lua în termen de patru săptămâni toate măsurile necesare pentru a proteja interesele asiguraților.

În prima parte a acestui an, 13 societăți de asigurare, care dețin cumulat peste 80% din piața autohtonă de profil, au fost incluse în cadrul unui exercițiu de evaluare independentă a activelor și pasivelor și de efectuare a unui test de stres (Balance Sheet Review - BSR & Stress Test - ST).

Exercițiul a fost realizat de către auditori independenți coordonați și supravegheați de către un Comitet compus din reprezentanți ai ASF, EIOPA și CE. Detalii aici.

Raportul cu privire la rezultatele exercițiului BSRE poate fi regăsit pe pagina web a ASF.

Rezultatele conform regimului de supraveghere Solvabilitate II

Valoarea totală a activelor pentru cele 21 de societăți, conform regimului Solvabilitate II, era la 31 decembrie 2014 de 3,2 miliarde lei.

Excedentul agregat al activelor față de pasive al celor 21 societăți de asigurare participante s‐a situat la 713 milioane lei, singura societate care a înregistrat un deficit de capitaluri fiind LIG care înregistrează fonduri proprii negative de 67 milioane lei.

Ca urmare a cadrului de evaluare specific regimului prudențial Solvabilitate II, totalul activelor la nivel agregat a scăzut cu 10% față de valorile bilanțiere agregate pentru data de 31 decembrie 2014, respectiv a scăzut cu 8% față de valorile ajustate de auditori.

La nivel individual, 19 din cele 21 de societăți de asigurare participante (cu excepția ASIMED și GRAWE) au avut activele totale diminuate în baza regimului Solvabilitate II în comparație cu valoarea ajustată a activelor în baza regimului Solvabilitate I.

Cea mai mare reducere a valorii activelor în baza regimului Solvabilitate II este observată pentru SIGNAL IDUNA (39%), CERTASIG (34%), LIG (33%) și ABC (18%).

Totalul fondurilor proprii disponibile pentru a acoperi SCR pentru cele 21 societăți de asigurare era, la 31 decembrie 2014, de aproximativ 701 milioane lei, în timp ce totalul fondurilor proprii eligibile pentru a acoperi SCR atingea 700,8 milioane lei.

Având în vedere că SCR era la data de referință în cuantum de 596 milioane lei, rata de acoperire a SCR a fost de aproximativ 118%.

Totalul fondurilor proprii eligibile pentru a acoperi MCR pentru cele 21 societăți de asigurare participante a fost de 697 milioane lei, la 31 decembrie 2014. Având în vedere că MCR înregistra la data de referință valoarea de 407 milioane lei, rata de acoperire a MCR a fost de 171%.

Comentarii

Geo
Descoperire!
Surpriza?Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima OraBRD scumpeste substantial comisioanele

BRD majoreaza semnificativ comisioanele standard aferente operatiunilor derulate la ghisee si online de persoane fizice, precum transferurile, retragerile de numerar sau administrarea unui cont. Comisionul lunar pentru administrarea unui cont curent standard, in detalii

CEC Bank acorda fermierilor credite cu o parte din dobanda subventionata de stat

• CEC Bank este prima instituție bancară care a transmis solicitări către FGCR pentru obținerea acordurilor de finanțare granturi în cadrul Programului guvernamental CEC Bank susține finanțarea agriculturii românești prin acordarea detalii

Patria Bank acorda fermierilor credite pentru achizitia de produse agricole Agrii

Începând cu aceasta lună, Patria Bank oferă în parteneriat cu Agrii soluții pentru fermierii care au nevoie de finanțare pentru achiziția de inputuri agricole și obținerea unor recolte bogate și profitabile, anunta banca intr-un comunicat, in care detalii

Taxa de pod Fetesti (peaj) si vinieta de Ungaria (huvinieta) se pot cumpara si din aplicatia CEC Bank

• CEC Bank oferă totodată clienților săi posibilitatea să își actualizeze adresa de e-mail folosită în relația cu banca, direct din CEC app  CEC Bank oferă clienților săi, începând din această lună, posibilitatea detalii

  

Ultimele Comentarii