ASIGURARI | Ultima Ora

Ce fac daca am asigurare la ASTRA? Ghid util publicat de ASF

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2015-09-01 15:01

Decizia A.S.F. privind declansarea procedurii de faliment la Astra Asigurari a fost publicata in Monitorul Oficial. Din acest moment, pana la data eventualei denuntari a politei de asigurare conform legii, pentru deschiderea unui dosar de dauna, nou sau anterior acestui moment, sau pentru recuperare primei de asigurare acolo unde cadrul legal permite, asiguratii pot sa contacteze Fondul de Garantare al Asiguratilor (FGA). Personalul FGA va indruma asiguratii pentru parcurgerea etapelor necesare, anunta ASF.

Astra Asigurari are obligatia predarii in cel mult 30 de zile catre Fondul de Garantare al Asiguratilor (FGA) a evidentelor complete ale dosarelor de dauna, precum si a evidentelor tehnico-operative si contabile aferente acestor dosare, in vederea publicarii listei potentialilor creditori in asigurari, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicata.

Astra Asigurari va lua toate masurile necesare notificarii asiguratilor atat cu privire la posibilitatea acestora de a denunta contractele de asigurare incheiate cu Astra, cat si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei lor de valabilitate.

Orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului de Garantare al Asiguratilor potrivit dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor.

Impotriva deciziei societatea de asigurare poate face contestatie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 10 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.

Falimentul este hotarat de catre o instanta judecatoreasca. Fondul de Garantarea Asiguratilor va efectua platile catre creditorii de asigurari de la data ramanerii definitive a hotararii privind deschiderea procedurii de faliment conform prevederilor legale.

Pentru informații:

Fondul de Garantare a Asiguraților vă stă la dispoziție la următoarele numere de telefon: 021.211.60.37, 021.211.60.73, sau la adresa de e-mail: office@asf-fga.ro

ASF vă stă la dispoziție la numărul gratuit de telefon TELVERDE 0800 825 627, office@asfromania.ro, sau pe pagina de Facebook a Autoritatea de Supraveghere Financiară prin utilizarea sistemului de mesagerie al Facebook.

Intrebari si raspunsuri frecvente

DACĂ AM AVUT O DAUNĂ A CĂREI DESPĂGUBIRE A FOST APROBATĂ DE ASTRA, DAR PLATA NU A FOST EFECTUATĂ, CE FAC?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună a fost instrumentat de ASTRA, care a dat acceptul de plată dar nu a efectuat plata acceptată până în acest moment, vă veți adresa FGA, depunând cererea-tip de plată și documentele justificative necesare.

FGA va analiza cererea dumneavoastră și documentele justificative și va decide cu privire la îndeplinirea condițiilor legale pentru a fi despăgubit de FGA.

În situația în care cerere de plată a fost aprobată de FGA, plata se va efectua doar după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești privind intrarea în faliment, odată cu toți creditorii de asigurări îndreptățiți legal la plăți din partea FGA.

DACĂ AM AVUT O DAUNĂ A CĂREI DESPĂGUBIRE IMPLICĂ O POLIȚĂ DE ASIGURARE EMISĂ DE ASTRA, IAR DOSARUL DE DAUNĂ ERA ÎN CURS DE INSTRUMENTARE LA ASTRA, CE FAC?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună se afla în faza de instrumentare de către ASTRA, dosarul dumneavoastră va fi transferat către FGA pentru a fi instrumentat și finalizat. Dumneavoastră trebuie să transmiteți FGA o cerere-tip (a se vedea instrucțiunile de mai sus) pentru ca FGA să finalizeze această procedură și să decidă cu privire la plata cuvenită.

Contactați FGA pentru informații cu privire la cererea tip și documentele justificative necesare în acest caz.

FGA are nevoie de această cerere din partea dumneavoastră deoarece aveți calitatea de creditor de asigurare, conform legii. FGA va efectua plata cuvenită conform prevederilor legale.

POT LĂSA SERVICE-UL AUTO SĂ FACĂ CERERE ÎN LOCUL MEU LA FGA?

Legea stabilește care sunt categoriile de persoane ce pot adresa o cerere de despăgubire FGA, acestea fiind definite ca și creditori de asigurare.

Cererea trebuie să o formulați dumneavoastră, creditorul de asigurare (asigurat, beneficiar al asigurării, persoană păgubită în cazul asigurărilor de răspundere civilă).

PLĂȚILE INDEMNIZAȚIILOR/DESPĂGUBIRILOR POT FI EFECTUATE ȘI CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT CREDITORUL DE ASIGURĂRI?

Da, plățile indemnizațiilor/despăgubirilor pot fi efectuate către o altă persoană decât creditorul de asigurare, după cum urmează:
• moștenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv de legatar;
• moștenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procura specială autentică să-i reprezinte pe ceilalți moștenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv legatar;
• părintelui pentru copilul sau minor în vârstă de până la 14 ani, pe baza actului de identitate al părintelui și a certificatului de naștere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii între 14-18 ani pot ridica personal compensațiile, cu încuviințarea prealabilă scrisă a părinților sau a tutorelui;
• tutorelui sau curatorului, pentru titularii cărora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv curatelei;
• mandatarului titularului, pe bază de procură specială autentică pentru încasarea despăgubirii/indemnizației; creditorii de asigurări, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau reședința/sediul în străinătate, pot mandata o persoană fizică/juridică pentru încasarea despăgubirii/indemnizației de la FGA, pe baza unei procuri eliberate conform legislației statului în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul va prezenta procura și traducerea legalizată de către un notar public român.
• în alte situații, conform contractelor încheiate între părți și prevederilor legale în vigoare.

DACĂ AM RADIAT MAȘINA ȘI ÎNCĂ AM ASIGURARE RCA VALABILĂ LA ASTRA ȘI VREAU SĂ ÎMI RECUPEREZ BANII, CUM PROCEDEZ?

Dacă mașina este radiată și nu ați avut daune pe polița RCA în vigoare emisă de ASTRA, va trebui să depuneți la FGA, în cel mai scurt timp după radiere, o cerere-tip însoţită de documentele doveditoare, pentru a vi se returna diferenţa dintre prima de asigurare plătită şi cea calculată pentru perioada efectivă de deținere a mașinii.

CE FAC DACĂ AM UN ACCIDENT AUTO MÂINE?

Persoanele care au suferit un accident auto și care sunt încadrate în categoria creditorilor de asigurări în relație cu o poliță de asigurare emisă de ASTRA, adică fie persoană păgubită care are drept de reparație pe polița RCA, fie asigurat conform poliței CASCO, trebuie să:
• să întocmească constatul amiabil (dacă este un accident în care au fost implicate doar două vehicule și din care au rezultat doar pagube material) sau să se adreseze poliției pe raza căreia s-a produs accidentul, pentru constatare (dacă una dintre părţi nu este de acord cu semnarea acestui document sau dacă în urma accidentului au fost implicate mai mult de două vehicule sau au fost avariate şi alte vehicule/clădiri/bunuri sau au rezultat persoane vătămate corporal sau decedate) și
• să se adreseze FGA pentru constatarea și deschiderea dosarului de daună. FGA va instrumenta dosarul dumneavoastră de daună.

Pentru informații suplimentare, contactați FGA.

TREBUIE SĂ MAI PLĂTESC RATELE LA ASIGURARE?

Dacă aveți o asigurare pentru care ați stabilit în contract plata primei de asigurare în rate, trebuie să aveți în vedere clauzele contractului de asigurare. Dacă acesta prevede ca, la neîndeplinirea obligației de plată a ratei, asiguratorul să nu mai fie obligat la plata daunelor, contractul încetează a mai produce efecte. În acest caz, pentru a asigura în continuare riscul producerii unui eveniment, puteți analiza oportunitatea denunțării contractului de asigurare facultativă și încheierea unui alt contract cu un alt asigurător.

CE ESTE ȘI CUM SE FACE DENUNȚAREA UNUI CONTRACT DE ASIGURARE FACULTATIVĂ?

Denunțarea unui contract de asigurare facultativă reprezintă încetarea acestui contract din inițiativa dumneavoastră, cauzată de o situație precum cea prezentă. Contractul de asigurare facultativă poate prevedea clauze cu privire la denunțare (cum și cu ce termen de preaviz se realizează).
FGA nu denunță polițele de asigurare.

Mai există și posibilitatea ca societatea sau lichidatorul numit în procesul de faliment să vă anunțe cu privire la opțiunea referitoare la denunțarea poliței.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM O POLIȚĂ OBLIGATORIE DE ASIGURARE A CASEI (PAD)?

În cazul în care polița dumneavoastră obligatorie de asigurare a casei (PAD) este emisă de ASTRA, aceasta își va înceta valabilitatea la termenul specificat pe poliță. În cazul în care se produce unul dintre evenimentele asigurate de PAD, dumneavoastră nu sunteți afectat de situația actuală a ASTRA, deoarece singura obligație a asiguratorului, respectiv de constatare a daunei și instrumentare a dosarului de daună, este preluată de FGA.

Plata daunei în acest caz este realizată de PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), din fondurile acestuia. Conform prevederilor legii, PAID este o societate comercială de asigurare-reasigurare care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României - cutremur, inundații și alunecări de teren.

AM PLĂTIT POLIȚA CASCO INTEGRAL ȘI ANTICIPAT PE 1 AN DE ZILE. CE FAC?

ACELEAȘI VARIANTE SUNT APLICABILE ȘI ÎN CAZUL ALTOR CONTRACTE DE ASIGURARE FACULTATIVĂ, AȘA CUM SUNT, DE EXEMPLU, CELE PENTRU LOCUINȚĂ SAU SĂNĂTATE.

Polița dumneavoastră CASCO este valabilă până la momentul expirării valabilității ei sau momentul denunțării ei, în funcție de care intervine primul.

Dacă prima de asigurare este achitată integral în acest moment, în cazul denunțării contractului, vă veți adresa FGA pentru a recupera suma de bani proporțională cu intervalul de timp dintre momentul denunțării și momentul expirării. În caz de daună vă veți adresa FGA pentru constatarea daunei, instrumentarea dosarului de daună și plata despăgubirii cuvenite.

CONTEAZĂ DACĂ AM O POLIȚĂ CUMPĂRATĂ DE LA SUCURSALA DIN GERMANIA/ SLOVACIA/ UNGARIA? CE FAC ÎN ACEST CAZ?

Conform Legii nr. 213/2015, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată FGA. Legea nu face distincție în ceea ce ce privește domiciliul sau cetățenia, drept urmare, toți
consumatorii care dețin polițe de asigurare – sau sunt păgubiți de un asigurat al ASTRA au dreptul de a fi despăgubiți de către FGA.

Se reține că și pentru consumatorii care au încheiat contracte de asigurare cu ASTRA prin intermediul sucursalelor străine ale acestei societăți (Germania, Slovacia, Ungaria), indiferent de domiciliul sau cetățenia consumatorului, aceștia sunt în drept a se adresa FGA, conform procedurii descrise anterior.

Comentarii

Tudor Madalina
Pagubit
Care estetermenul legal al FGA sa livreze bani unui dosar complet de despagubireAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima OraBRD scumpeste substantial comisioanele

BRD majoreaza semnificativ comisioanele standard aferente operatiunilor derulate la ghisee si online de persoane fizice, precum transferurile, retragerile de numerar sau administrarea unui cont. Comisionul lunar pentru administrarea unui cont curent standard, in detalii

CEC Bank acorda fermierilor credite cu o parte din dobanda subventionata de stat

• CEC Bank este prima instituție bancară care a transmis solicitări către FGCR pentru obținerea acordurilor de finanțare granturi în cadrul Programului guvernamental CEC Bank susține finanțarea agriculturii românești prin acordarea detalii

Patria Bank acorda fermierilor credite pentru achizitia de produse agricole Agrii

Începând cu aceasta lună, Patria Bank oferă în parteneriat cu Agrii soluții pentru fermierii care au nevoie de finanțare pentru achiziția de inputuri agricole și obținerea unor recolte bogate și profitabile, anunta banca intr-un comunicat, in care detalii

Taxa de pod Fetesti (peaj) si vinieta de Ungaria (huvinieta) se pot cumpara si din aplicatia CEC Bank

• CEC Bank oferă totodată clienților săi posibilitatea să își actualizeze adresa de e-mail folosită în relația cu banca, direct din CEC app  CEC Bank oferă clienților săi, începând din această lună, posibilitatea detalii

  

Ultimele Comentarii