BANCI | Stirea Zilei

Presedintele nu vrea sa-i ierte de datorii pe clientii bancilor pentru locuinte

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-12-07 21:11

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a refuzat sa promulge, la o zi dupa alegerile parlamentare, legea care-i ierta de datorii pe clientii bancilor pentru locuinte (BCR si Raiffeisen) care au incasat ilegal prime de la stat, dupa cum a constatat Curtea de Conturi.

In jur de 310.000 de clienti ai bancilor pentru locuinte ar trebui sa restituie primele de stat incasate de la bugetul public, prin intermediul bancilor, in valoare de aproximativ 680 milioane lei, conform expunerii de motive la legea adoptata in 10 noiembrie 2020, la initiativa a sapte deputati: Simionis Alfred-Robert (PSD), Roman Florin-Claudiu (PNL), Szabo Odon (UDMR), Pascan Emil-Marius (PMP), Pambuccian Varujan si Zisopol Dragos Gabriel (minoritati) si Ponta Victor-Viorel (Pro Romania).

Principalul argument al presedintelui pentru decizia de a trimite Parlamentului spre reexaminare legea care-i exonereaza de plata primei de stat pe clientii bancilor pentru locuinte este acela ca legea contrazice deciziile recente ale justitiei, care confirma constatarea Curtii de Conturi ca bancile pentru locuinte au incalcat legea. 

Curtea de Conturi a constatat, la sfarsitul anului 2015, ca bancile pentru locuinte au acordat prime de stat, reprezentand 25% din sumele economisite, in principal clientilor care au urmarit sa obtina dobanzi cat mai mari pentru depozite, nu pentru cumpararea sau renovarea unei locuinte, conform obiectului legii bancilor pentru locuinte (OUG 99/2006).

In consecinta, Curtea de Conturi a stabilit ca bancile au incalcat legea, astfel ca le-a obligat sa ramburseze statului sumele alocate clientilor, decizie confirmata ulterior de ICCJ, in cazul BCR Banca pentru Locuinte.

Si Raiffeisen Banca pentru Locuinte a pierdut, ulterior, procesul cu Curtea de Conturi, tot la ICCJ.

Intre timp, Parlamentul a adoptat o lege prin care clientii bancilor pentru locuinte sunt iertati de rambursarea primelor de stat primite de la bancile pentru locuinte, ceea ce reprezinta o confirmare ca acestea au fost incasate necuvenit, prin incalcarea legii de catre bancile pentru locuinte.

Confirmarea incalcarii legii de catre bancile pentru locuinte este, insa, contrazisa in aceeasi lege, prin care "se afirma in mod expres" ca prima de stat a fost incasata legal de clientii bancilor pentru locuinte.

Mai exact, principalele doua probleme descoperite de Curtea de Conturi au fost ca primele de stat au fost incasate de persoane minore sau in varsta si fara sa justifice cheltuirea banilor publici in domeniul locativ, dupa cinci ani de economisire.

Legea adoptata arata, la articolul 2, ca "se confirma in mod expres ca dispozitiile legale cu privire la dreptul la prima de stat trebuie interpretate in sensul ca:

a) orice persoana fizica, indiferent de varsta, poate incheia contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe banci de economisire-creditare in domeniul locativ si poate beneficia de prima de stat daca indeplineste celelalte conditii expre prevazute de lege in ceea ce priveste acordarea acestea; si

b) clientii care au incheiat un contract de economisire-creditare cu o durata de peste 5 ani pot beneficia de prima de stat fara a fi necesara justificarea utilizarii in scop locativ daca pana la implinirea duratei minime de economisire nu au existat retrageri totale sau partiale din soldul economisit."

Iata argumentatia presedintelui Iohannis pentru retrimiterea legii la Parlament:

"În condițiile în care chiar în expunerea de motive se face referire la decizii definitive ale Înaltei Curți de Casație și Justiție care au stabilit legalitatea unor acte ale Curții de Conturi prin care s-au constatat prejudicii aduse bugetului de stat și în condițiile unor alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, apreciem că modalitatea de formulare a dispozițiilor art. 2 nu numai că ar putea fi de natură să confere normei un caracter retroactiv, ci ar putea, totodată, să interfereze cu rolul instanțelor de judecată, aspecte ce pun în discuție deopotrivă principiul separației puterilor în stat, cel al statului de drept ori rolul instanțelor, precum și cel al securității raporturilor juridice."

Un alt motiv invocat de presedinte pentru respingerea legii este ca aceasta spune ca si copiii pot sa semneze contracte cu banca, ceea ce contrazice Codul Civil, potrivit caruia copiii sub 14 nu au capacitate de exercitiu:

"În plus, apreciem că sintagma „orice persoană fizică, indiferent de vârstă poate încheia contracte de economisire - creditare” din cuprinsul art. 2 din lege trebuie să fie corelată și cu dispozițiile art. 37 - 48 din Codul civil referitoare la capacitatea de exercițiu. Astfel, în condițiile în care dispozițiile art. 2 lit. a) din lege nu conțin o trimitere expresă la normele generale din materia capacității de exercițiu prevăzute de art. 37-48 Cod civil, acestea par să instituie - cel puțin pentru contractele de economisire-creditare – o excepție de la regula potrivit căreia minorii ce nu au împlinit vârsta de 14 ani, nu au capacitate de exercițiu, precum și aceea conform căreia minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă încheie actele juridice cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă."

Comunicatul presedintelui Romaniei:

Cerere de reexaminare asupra Legii privind exonerarea clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii

07 decembrie 2020

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind exonerarea clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

Domnului Robert-Marius CAZANCIUC

Vicepreședinte al Senatului

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii privind exonerarea clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii

Legea privind exonerarea clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii are ca obiect de reglementare exonerarea clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a sumelor reprezentând prima de stat datorate ca urmare a constatărilor Curții de Conturi prin deciziile emise în anul 2015, precum și a accesoriilor aferente.

Totodată, legea exonerează de la plată și impozitul pe venit, contribuțiile sociale și obligațiile fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin. (1), consecință a constatării Curții de Conturi. Impozitul pe venit, contribuțiile sociale și alte sume derivând din obligații fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin. (1) încasate până la data intrării în vigoare a legii nu se restituie.

Însă, prin raportare la obiectul de reglementare și la conținutul normativ al legii, considerăm că legea transmisă la promulgare trebuie să fie reanalizată de Parlament, astfel încât intervențiile legislative să fie clare și previzibile, în acord atât cu regulile și principiile constituționale, cât și cu și jurisprudența instanței constituționale.

Din această perspectivă, considerăm că pentru o stabilire cât mai clară a sferei de reglementare a legii și pentru asigurarea clarității și previzibilității normei este necesară clarificarea sintagmei „deciziile emise în anul 2015” din cuprinsul art. 1 din lege. O astfel de soluție legislativă trebuie să se întemeieze pe criterii obiective și raționale, astfel încât să fie prevăzute în mod clar atât sfera beneficiarilor săi, cât și cea a autorităților cărora le revine aplicarea deciziile vizate de legiuitor.

De asemenea, apreciem necesară reexaminarea dispozițiilor art. 2 din lege, potrivit cărora: „Se confirmă în mod expres că dispozițiile legale, aplicabile clienților parte la contractele de economisire creditare încheiate înainte de modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului cu privire la dreptul la prima de stat trebuie interpretate în sensul că: a) orice persoană fizică, indiferent de vârstă, poate încheia contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire și creditare în domeniul locativ și poate beneficia de prima de stat dacă îndeplinește celelalte condiții expres prevăzute de lege în ceea ce privești acordarea acesteia; și b) clienții care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o durată de peste 5 ani, pot beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ dacă până la împlinirea duratei minime de economisire nu au existat retrageri totale sau parțiale din soldul economisit”.

Aparent, dispozițiile art. 2 din lege sunt redactate sub forma unei norme interpretative. Referitor la aceste tipuri de norme, legiuitorul are - potrivit jurisprudenței Curții Constituționale - îndrituirea constituțională de a adopta acte normative de interpretare, respectiv legi care să nu aducă însă elemente novatoare față de legea interpretată (Decizia nr. 619/2016).

Astfel, prin jurisprudența sa, Curtea a reținut că legea interpretativă este „(...) un act legislativ care este adoptat fie pentru a explicita o lege interpretabilă/neclară, imprecisă, lipsită de previzibilitate în sensul precizării/deslușirii voinței legiuitorului, fie pentru a pune capăt interpretării constante pe care autoritățile administrative sau judiciare o dau unei legi, în contradicție cu intenția și cu scopul în care legiuitorul adoptase legea, ipoteză în care se poate ajunge la încetarea sau modificarea unei practici administrative sau judiciare, inclusiv a efectelor deciziei pronunțate pentru unificarea practicii judiciare sau pentru dezlegarea unor probleme de drept” (Decizia Curții Constituționale nr. 61/2017, par. 36).

În același timp, potrivit art. 69 alin. (2) din Legea nr. 24/2000: „(2) Interpretarea legală intervenită potrivit alin. (1) poate confirma sau, după caz, infirma ori modifica interpretările judiciare, arbitrale sau administrative, adoptate până la acea dată, cu respectarea drepturilor câștigate”.

Așadar, potrivit jurisprudenței constituționale, „legea interpretativă este un procedeu care trebuie utilizat cu mare precauție, adoptarea ei fiind, prin ea însăși, o măsură care denotă un caracter excepțional al unui atare act normativ”, iar „efectele pe care legea interpretativă le produce sunt pentru viitor, trebuind a fi făcută distincția între facta praeterita, pendentia și futura, numai în acest fel putându-se adapta conceptul de lege interpretativă în sistemul nostru constituțional de după 1991” (Decizia Curții Constituționale nr. 61/2017, par. 36).

În condițiile în care chiar în expunerea de motive se face referire la decizii definitive ale Înaltei Curți de Casație și Justiție care au stabilit legalitatea unor acte ale Curții de Conturi prin care s-au constatat prejudicii aduse bugetului de stat și în condițiile unor alte litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, apreciem că modalitatea de formulare a dispozițiilor art. 2 nu numai că ar putea fi de natură să confere normei un caracter retroactiv, ci ar putea, totodată, să interfereze cu rolul instanțelor de judecată, aspecte ce pun în discuție deopotrivă principiul separației puterilor în stat, cel al statului de drept ori rolul instanțelor, precum și cel al securității raporturilor juridice.

În plus, apreciem că sintagma „orice persoană fizică, indiferent de vârstă poate încheia contracte de economisire - creditare” din cuprinsul art. 2 din lege trebuie să fie corelată și cu dispozițiile art. 37 - 48 din Codul civil referitoare la capacitatea de exercițiu. Astfel, în condițiile în care dispozițiile art. 2 lit. a) din lege nu conțin o trimitere expresă la normele generale din materia capacității de exercițiu prevăzute de art. 37-48 Cod civil, acestea par să instituie - cel puțin pentru contractele de economisire-creditare – o excepție de la regula potrivit căreia minorii ce nu au împlinit vârsta de 14 ani, nu au capacitate de exercițiu, precum și aceea conform căreia minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă încheie actele juridice cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă.

În absența unor clarificări și a unor distincții între situațiile juridice realizate în întregime înainte de intrarea în vigoare a legii noi, precum și efectele produse de acestea înainte de acest moment (facta praeterita), situațiile juridice în curs de formare, modificare sau stingere la data intrării ei în vigoare (facta pendentia) și situațiile juridice care se vor naște, modifica sau stinge după intrarea în vigoare a legii noi, precum și efectele viitoare ale situațiilor juridice trecute (facta futura), considerăm că natura juridică și efectele dispozițiilor art. 2 sunt neclare.

Alăturarea unui articol interpretativ - cu valențe retroactive - unei norme care reglementează o măsură de exonerare a clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând prime de stat și accesoriile aferente reprezintă un procedeu legislativ atipic și din perspectiva unității obiectului de reglementare, cu atât mai mult cu cât jurisprudența Curții Constituționale referitoare la normele interpretative vizează atât limitele, cât și necesitatea unei prudențe în adoptarea unor astfel de dispoziții.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului român și de unică autoritate legiuitoare a țării, vă solicităm reexaminarea Legii privind exonerarea clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS - WERNER IOHANNIS

Taguri: BCR Banca pentru Locuinte  banci pentru locuinte  banca  Raiffeisen Banca pentru Locuinte  Aedificium Banca pentru Locuinte  

Comentarii

cosming
mda
E corect ce zice dl. Presedinte...Bancile daca vor sa isi recupereze o parte din pierderi sa ceara banii de la clientii care nu au folosit aceste fonduri pentru construirea/amendajarea locuintei asa cum se prevedea foarte clar in reglementarile bancilor de locuinte.Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stirea ZileiLista platformelor de investitii pentru fraude online (actualizat)

Pe baza reclamatiilor primite de la cititori, am intocmit o lista a aplicatiilor si platformelor de investitii in actiuni si criptomonede prin care se deruleaza fraude online (scams). De asemenea, publicam si lista platformelor de criptomonede care sunt folosite detalii

Topul bancilor cu cele mai mici dobanzi la creditele ipotecare

CEC Bank, ING Bank, Alpha Bank, Banca Transilvania si Garanti BBVA sunt, in ordine, bancile cu cele mai mici dobanzi fixe in primii ani la creditele ipotecare. In cazul dobanzilor variabile pe toata perioada de creditare, topul este urmatorul: CEC Bank, Intesa, detalii

Articole tip reclama mascata in doua reviste celebre din America si Romania

Am vazut doua articole tip reclama mascata in doua reviste celebre: Readers Digest din Statele Unite (a fost odata cea mai citita din lume, prezenta si la noi in a doua parte a anilor 2000) si Ziarul Financiar. Articolul din editia americana a Readers Digest se detalii

Profitul bancilor, in crestere cu 10%

Profitul net al bancilor romanesti a crescut cu 10%, echivalentul a 343 milioane lei, la 3,7 miliarde lei, in primul trimestru din 2024, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Impozitul pe profit platit statului de detalii

  

Ultimele Comentarii

 • plangere

  de 9 zile ma zbat sa mi retrag o suma foarte mare din coinbase si acum de 2 ore m-au sunat din ... detalii

 • Revolut

  Multe dintre produsele si serviciile Revolut nu sunt cele mai bune din piata, nici in privinta ... detalii

 • Am fost păcălit

  Am fost păcălit de firma de trasctionare și investiții CRYPTO GLOBAL GROWTH-SAFE am investit ... detalii

 • frauda prin GapInvest

  Daca ajuta va pot da nume si numere de telefon de la GapInvestCapital. 1. Lilian Antonescu +40 764 ... detalii

 • frauda GapInvestCapital

  Buna ziua. Din pacate sunt victima acestui sistem. Am incercat sa investesc in actiuni, prin acest ... detalii