LEGI | Legislatie

Ce acte imi trebuie pentru schimbarea buletinului? (eliberare act identitate la expirare termen valabilitate sau modificarea datelor de stare civila)

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2021-10-28 08:05

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei:

(conform informatiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne, directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date, la acest link)

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate;

- certificatul de nastere (original si copie);

- certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (original si copie);

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;

- certificatul sau hotararea judecatoreasca de divort definitiva/irevocabila, dupa caz (original si copie);

- extrasul de carte funciara sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta (original si copie); extrasul de carte funciara trebuie sa fie obtint cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

- documentul care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate.

Dovada adresei de domiciliu/resedinta se poate face cu unul din urmatoarele documente:

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;

b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit.a);

c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faputl ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol;

e) extrasul de carte funciara, obtinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

Acte privind titlul locativ

- contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;

- contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;

- contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager, contractul de schimb de locuinţe;

- contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

- contractul (convenţia) de partaj voluntar;

- contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;

- certificatul de moştenitor;

- hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind: partajul unui imobil tip locuinţă; atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinaţie de locuinţă; retrocedarea unui imobil; constatarea uzucapiunii imobiliare; hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

- contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă: din fondul locativ de stat, proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), proprietate a unei persoane juridice, accesoriu contractului de muncă plus adeverinţă salariat;

- contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;

- extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile );

- titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare

- autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

Sursa: Directia locala de evidenta a persoanelor, Sector 6

Taguri: Protectia Consumatorului  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieREGULAMENT (UE) nr. 679 din 2016 privind datele personale

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) Publicat în JURNAL OFICIAL L nr. 119 din 4 mai 2016 Modificat prin Rectificare, JO L 127, 23.5.2018, p. 2 (2016/679) PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele detalii

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) EMITENT
ACT INTERNAȚIONAL
Publicat în JURNAL OFICIAL L nr. 119 din 4 mai 2016 Modificat prin Rectificare, JO L 127, 23.5.2018, p. 2 (2016/679) PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea detalii

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite, publicate in Monitorul Oficial din 29 iulie 2022

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite, publicate in Monitorul Oficial din 29 iulie 2022: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 760/29.VII.2022 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor detalii

Din 2023 se schimba plata CASS pentru cei cu venituri extrasalariale

Din 2023 se schimba baza de calcul pentru plata Contributiei de Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) pentru cei cu venituri extrasalariale obtinute in respectivul an. Baza de calcul noua este prevazuta in articolul 170 din Codul Fiscal, modificat prin OUG 16/2022: "Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 170 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) (1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de detalii

  

Ultimele Comentarii