Profile Bancheri din RomaniaLeonardo Badea

Viceguvernator

Prof. univ. dr. Leonardo Badea

Membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator BNR

Născut la 23 februarie 1975 în Târgovişte, judeţul Dâmbovița

Absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, A.S.E. Bucureşti

CV:
Prof. univ. dr. Leonardo Badea

Educaţie și formare

2010-2013
Academia Română – Şcoala post-doctorală academică în economie (SpDAE)
2000-2005
Academia de Studii Economice București – Diplomă doctorat
1993-1997
Academia de Studii Economice, București - Universitatea „Valahia“, Târgoviște - Diplomă de licență, Finanţe, asigurări, bănci și burse de valori
1989-1993
Liceul Economic din Târgoviște - Diplomă Bacalaureat

Experienţă profesională

Octombrie 2019 - prezent
Viceguvernator și Membru în Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României
2017 - 2019
Președinte - Autoritatea de Supraveghere Financiară
2016 – 2017
Președinte – Comisia pentru buget, finanțe și bănci Parlamentul României - Camera Deputaților
2015 – 2016
Președinte – Comisia Reunită de Control a Curții de Conturi Parlamentul României
2012 – 2016
Secretar – Comisia pentru buget, activitate bancară și piaţă de capital Parlamenul României - Senat
2012
Prorector - Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2008 – 2012
Decan - Facultatea de Ştiinţe Economice Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2002 - 2008
Secretar Ştiinţific al Consiliului - Facultatea de Ştiinţe Economice Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2000 - 2002
Lector universitar - Universitatea „Valahia“ din Târgoviște
2000 - 2002
Asistent universitar - Universitatea „Valahia“ din Târgoviște

Activitate științifică și premii

Premii ale unor organizaţii profesionale și de cercetare acordate pentru contribuția științifică:
Diplomă de onoare și distincția „Profesionistul anului 2018” pentru promovarea imaginii organizațiilor profesionale ale economiștilor din România și pentru implicarea și deschiderea profesională în relansarea pieței de capital – Asociația Generală a Economiștilor din România, 2019
Diplomă de apreciere pentru contribuția la ”Enabling the business of agriculture 2019” – Grupul Băncii Mondiale, 2019
Diplomă aniversară – 70 de ani de la înființarea Facultății de Finanțe – Credit și 25 de ani de la începuturile Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori – Academia de Studii Economice, 2018
Diplomă de excelență pentru contribuția adusă la realizarea volumului „Cunoaște România Centenară” – Societatea Română de Statistică, 2018
Diplomă de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea din domeniul academic – Societatea Română de Statistică, 2018
Diplomă de excelenţă pentru promovarea în teritoriu a obiectivelor AGER și atragerea economiștilor la viaţa publică – Asociația Generală a Economiștilor din România, 2014
Diplomă de excelenţă pentru iniţiativă în promovarea profesiei de economist, 2011
Diplomă de onoare - Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 2011
Diplomă de excelenţă – Universitatea din Craiova, 2011
Premiul pentru aprofundarea cercetărilor privind calitatea activităţii bancare – Asociația Generală a Economiștilor din România, 2010
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului românesc superior – Universitatea „Ovidius“ Constanţa, 2010
Diplomă de de participare, în semn de recunoaștere a meritelor pentru sprijinirea cercetării studenţești – Asociația Facultăților Economice din România, 2010
Premiul II pentru lucrare de specialitate publicată în domeniul „Finanţe“ – Asociația Facultăților Economice din România, 2008
Diplomă de excelenţă pentru audienţă în rândul tinerilor economiști – Asociația Generală a Economiștilor din România, 2006
Diplomă de excelenţă pentru debut în publicistică și cercetare a unui tânăr economist – Asociația Generală a Economiștilor din România, 2003

Activitatea în cadrul asociaţiilor profesionale și știinţifice naţionale:

Vicepreședinte al Asociaţiei Generale a Economiștilor din România (AGER)
Președinte al Filialei Dâmboviţa a AGER

Activitatea în consiliile editoriale și știinţifice ale publicațiilor economice:

Editor consiliul știinţific, „Journal of Accounting, Finance add Auditing Studies“,Turcia
Editor consiliul știinţific, „Valahia Journal of Economics Studies“, CNCSIS B+
Membru consiliul editorial, „Theorethical and Applied Economics“, CNCSIS B+CNCSIS B +

(Sursa datelor: BNR)

Vezi si alte profile - BNR
Vezi profile alta banca

 

 

Ultimele Comentarii