Protectia Consumatorilor | Legislatie

Informatiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2021-12-10 20:28

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

(Anexa nr. 2 din OUG 50/2010)


1. Identitatea și datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

Creditor
Adresă
Telefon*)
E-mail*)
Fax*)
Adresa internet*)
[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]

După caz
Intermediar de credit
Adresă
Telefon*)
E-mail*)
Fax*)
Adresa internet*)
[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de
lucru/adresa de domiciliu ce urmează a fi
folosită de consumator]
--------
*) Această informație este facultativă pentru creditor.

Ori de câte ori se indică "după caz", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă informațiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să șteargă informațiile respective sau rândul respectiv dacă informațiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.

Indicațiile dintre parantezele pătrate oferă explicații creditorului și trebuie să fie înlocuite cu informațiile corespunzătoare.

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit

Valoarea totală a creditului
Înseamnă plafonul sau sumele totale
puse la dispoziție în temeiul contractului de credit.

Condițiile care reglementează tragerea creditului
Înseamnă modul și momentul de obținere a banilor.

Durata contractului de credit

Ratele și, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate
Va trebui să achitați următoarele:
[Valoarea, numărul și frecvența plăților care trebuie efectuate de consumator]

Dobânda și/sau costurile se plătesc în modul următor:

Valoarea totală pe care va trebui să o achitați
Înseamnă suma împrumutată plus dobânda și posibile costuri aferente creditului.

[Suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al
creditului pentru consumator]

Dacă este cazul

Creditul este acordat sub forma unei amânări la plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu.

Denumirea bunului/serviciului

Prețul de achiziție

După caz
Garanții necesare
Aceasta este o descriere a garanției pe care trebuie să o furnizați în raport cu contractul de credit.
[Tipul garanțiilor]

După caz
Rambursările nu generează o rambursare imediată a valorii totale a creditului.

3. Costurile creditului

Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite rate ale
dobânzii care se aplică contractului de credit
[% - fixă; sau - variabilă (cu formula de calcul) - termene]

Dobânda anuală efectivă (DAE)
Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparați diferite oferte.

Obținerea creditului sau obținerea creditului conform clauzelor și condițiilor convenite este condiționată de încheierea:

- unei asigurări pentru garantarea creditului;
sau
- unui contract de servicii accesoriu

În cazul în care costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse în DAE.

[% Aici se va prezenta un exemplu reprezentativ care să menționeze toate ipotezele folosite pentru calculul
dobânzii.]

da/nu [dacă da, tipul de asigurare]
da/nu [dacă da, tipul de serviciu accesoriu]

4. Costuri aferente

După caz
Este necesar să se mențină unul sau mai multe conturi pentru înregistrarea atât a operațiunilor de plată, cât și a tragerilor.

După caz
Valoarea costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu card de credit)

După caz
Orice alte costuri ce reies din contractul de credit

După caz
Condițiile în care costurile privind contractul de credit prevăzute mai sus pot fi modificate

După caz
Obligația de a plăti taxe notariale
Costuri în caz de întârziere la plată
Plățile neefectuate ar putea să aibă consecințe grave pentru dumneavoastră (de exemplu vânzare silită) și să îngreuneze obținerea de credite.

Vi se va percepe [.... (informații privind ratele dobânzii, metodele de ajustare și, după caz, privind penalitățile de întârziere)] pentru plățile restante.

5. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de retragere

Aveți dreptul să renunțați la contractul de credit în termen de
14 zile calendaristice.
da/nu

Rambursare anticipată

Aveți dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau parțială a creditului.

După caz
Creditorul are dreptul la compensație în caz de rambursare anticipată:
Stabilirea compensației (metoda de calcul) conform art. 67 din ordonanța de urgență

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat și gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei
consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informații este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislația comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit

Aveți dreptul ca, la cerere, să obțineți gratuit un exemplar al
proiectului de contract de credit.

Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

După caz

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ținut să respecte obligațiile precontractuale

Această informație este valabilă de la... până la...

După caz

6. Informații suplimentare în cazul comercializării la distanță de servicii financiare
a) referitoare la creditor
După caz
Reprezentantul creditorului în statul membru în care sunteți rezident

Adresă
Telefon*)
E-mail*)
Fax*)
Adresa internet*)
[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]

După caz
Înregistrarea
[Registrul comerțului în care este înregistrat creditorul și numărul de înregistrare sau un mijloc de identi-
ficare echivalent din registrul respectiv]

După caz
Autoritatea de supraveghere
b) referitoare la contractul de credit

După caz

Exercitarea dreptului de retragere
[Instrucțiuni practice privind exercitarea dreptului de retragere,
indicându-se, printre altele, perioada de exercitare a dreptului; adresa la care trebuie trimisă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere și consecințele neexercitării acestuia]

După caz
Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

După caz
Clauza care precizează legislația aplicabilă contractului de credit
și/sau instanța competentă
[de inclus aici clauza relevantă]
După caz

Regimul lingvistic
Informațiile și termenii contractuali se vor furniza în [limba respectivă].

Cu consimțământul dumneavoastră, intenționăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile respective] pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac

Existența și posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire pentru consumator
[Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire pentru consumatorul care este parte la contractul la distanță, și, în caz afirmativ, modalitățile de acces la acestea]
---------
*) Această informație este facultativă pentru creditor.

Taguri: credite ipotecare  credite de consum  credite noi  credite online IFN-uri  Protectia Consumatorului  Educatie financiara  credite nevoi personale  credite pentru locuinte  credite imobiliare  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieREGULAMENT (UE) nr. 679 din 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) EMITENT
ACT INTERNAȚIONAL
Publicat în JURNAL OFICIAL L nr. 119 din 4 mai 2016 Modificat prin Rectificare, JO L 127, 23.5.2018, p. 2 (2016/679) PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea detalii

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite, publicate in Monitorul Oficial din 29 iulie 2022

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite, publicate in Monitorul Oficial din 29 iulie 2022: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 760/29.VII.2022 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor detalii

Din 2023 se schimba plata CASS pentru cei cu venituri extrasalariale

Din 2023 se schimba baza de calcul pentru plata Contributiei de Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) pentru cei cu venituri extrasalariale obtinute in respectivul an. Baza de calcul noua este prevazuta in articolul 170 din Codul Fiscal, modificat prin OUG 16/2022: "Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 170 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) (1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de detalii

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite (proiect de Hotarare de Guvern)

Guvernul a adoptat proiectul de Hotarare privind normele de alicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite. Proiectul publicat de Guvern: HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de detalii

  

Ultimele Comentarii