Protectia Consumatorilor | Legislatie

Informatiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2021-12-10 20:28

INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

(Anexa nr. 2 din OUG 50/2010)


1. Identitatea și datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

Creditor
Adresă
Telefon*)
E-mail*)
Fax*)
Adresa internet*)
[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]

După caz
Intermediar de credit
Adresă
Telefon*)
E-mail*)
Fax*)
Adresa internet*)
[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de
lucru/adresa de domiciliu ce urmează a fi
folosită de consumator]
--------
*) Această informație este facultativă pentru creditor.

Ori de câte ori se indică "după caz", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă informațiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să șteargă informațiile respective sau rândul respectiv dacă informațiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.

Indicațiile dintre parantezele pătrate oferă explicații creditorului și trebuie să fie înlocuite cu informațiile corespunzătoare.

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit

Valoarea totală a creditului
Înseamnă plafonul sau sumele totale
puse la dispoziție în temeiul contractului de credit.

Condițiile care reglementează tragerea creditului
Înseamnă modul și momentul de obținere a banilor.

Durata contractului de credit

Ratele și, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate
Va trebui să achitați următoarele:
[Valoarea, numărul și frecvența plăților care trebuie efectuate de consumator]

Dobânda și/sau costurile se plătesc în modul următor:

Valoarea totală pe care va trebui să o achitați
Înseamnă suma împrumutată plus dobânda și posibile costuri aferente creditului.

[Suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al
creditului pentru consumator]

Dacă este cazul

Creditul este acordat sub forma unei amânări la plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu.

Denumirea bunului/serviciului

Prețul de achiziție

După caz
Garanții necesare
Aceasta este o descriere a garanției pe care trebuie să o furnizați în raport cu contractul de credit.
[Tipul garanțiilor]

După caz
Rambursările nu generează o rambursare imediată a valorii totale a creditului.

3. Costurile creditului

Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite rate ale
dobânzii care se aplică contractului de credit
[% - fixă; sau - variabilă (cu formula de calcul) - termene]

Dobânda anuală efectivă (DAE)
Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparați diferite oferte.

Obținerea creditului sau obținerea creditului conform clauzelor și condițiilor convenite este condiționată de încheierea:

- unei asigurări pentru garantarea creditului;
sau
- unui contract de servicii accesoriu

În cazul în care costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse în DAE.

[% Aici se va prezenta un exemplu reprezentativ care să menționeze toate ipotezele folosite pentru calculul
dobânzii.]

da/nu [dacă da, tipul de asigurare]
da/nu [dacă da, tipul de serviciu accesoriu]

4. Costuri aferente

După caz
Este necesar să se mențină unul sau mai multe conturi pentru înregistrarea atât a operațiunilor de plată, cât și a tragerilor.

După caz
Valoarea costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu card de credit)

După caz
Orice alte costuri ce reies din contractul de credit

După caz
Condițiile în care costurile privind contractul de credit prevăzute mai sus pot fi modificate

După caz
Obligația de a plăti taxe notariale
Costuri în caz de întârziere la plată
Plățile neefectuate ar putea să aibă consecințe grave pentru dumneavoastră (de exemplu vânzare silită) și să îngreuneze obținerea de credite.

Vi se va percepe [.... (informații privind ratele dobânzii, metodele de ajustare și, după caz, privind penalitățile de întârziere)] pentru plățile restante.

5. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de retragere

Aveți dreptul să renunțați la contractul de credit în termen de
14 zile calendaristice.
da/nu

Rambursare anticipată

Aveți dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau parțială a creditului.

După caz
Creditorul are dreptul la compensație în caz de rambursare anticipată:
Stabilirea compensației (metoda de calcul) conform art. 67 din ordonanța de urgență

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat și gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei
consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informații este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislația comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit

Aveți dreptul ca, la cerere, să obțineți gratuit un exemplar al
proiectului de contract de credit.

Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

După caz

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ținut să respecte obligațiile precontractuale

Această informație este valabilă de la... până la...

După caz

6. Informații suplimentare în cazul comercializării la distanță de servicii financiare
a) referitoare la creditor
După caz
Reprezentantul creditorului în statul membru în care sunteți rezident

Adresă
Telefon*)
E-mail*)
Fax*)
Adresa internet*)
[Identitate]
[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]

După caz
Înregistrarea
[Registrul comerțului în care este înregistrat creditorul și numărul de înregistrare sau un mijloc de identi-
ficare echivalent din registrul respectiv]

După caz
Autoritatea de supraveghere
b) referitoare la contractul de credit

După caz

Exercitarea dreptului de retragere
[Instrucțiuni practice privind exercitarea dreptului de retragere,
indicându-se, printre altele, perioada de exercitare a dreptului; adresa la care trebuie trimisă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere și consecințele neexercitării acestuia]

După caz
Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

După caz
Clauza care precizează legislația aplicabilă contractului de credit
și/sau instanța competentă
[de inclus aici clauza relevantă]
După caz

Regimul lingvistic
Informațiile și termenii contractuali se vor furniza în [limba respectivă].

Cu consimțământul dumneavoastră, intenționăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile respective] pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac

Existența și posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire pentru consumator
[Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire pentru consumatorul care este parte la contractul la distanță, și, în caz afirmativ, modalitățile de acces la acestea]
---------
*) Această informație este facultativă pentru creditor.

Taguri: credite ipotecare  credite de consum  credite noi  credite online IFN-uri  Protectia Consumatorului  Educatie financiara  credite nevoi personale  credite pentru locuinte  credite imobiliare  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieRambursarea anticipata a unui credit, conform OUG 50/2010

Care sunt prevederile legale privind rambursarea anticipata a unui credit de nevoi personale fara garantii imobiliare, conform OUG 50/2010: Rambursarea anticipată Articolul 66 (1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. (2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata detalii

OUG nr.21 din 1992 privind protectia consumatorului, actualizata

ORDONANȚĂ nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)privind protecția consumatorilor
EMITENT
GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007
**) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 476/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind detalii

Legea nr. 190 din 1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999
privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare EMITENT
PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 14 decembrie 1999 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare. Definiții
(la 06-03-2006, Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 34 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. )
Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al creditului ipotecar pentru investiții imobiliare.
(2) Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare poate fi acordat exclusiv de către instituțiile autorizate, cu detalii

Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR

Banca Nationala a Romaniei Reguli privind stabilirea ratelor de referinţă ROBID şi ROBOR (operaționale începând cu data de 11 noiembrie 2019) 1. Dispoziții generale Prezentele reguli definesc principiile, modul de stabilire și de publicare a ratelor de referință, drepturile și obligațiille părților implicate pe durata stabilirii ratelor de referință ROBID și ROBOR aferente pieței monetare interbancare așa cum este definită de Norma BNR nr.4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor Reguli, termenii de mai jos au urmǎtoarele semnificaţii: Zi lucrătoare – o zi, cu excepţia zilelor de detalii

  

Ultimele Comentarii