BANCI | Opinie

ING este criticata de clientii persoane juridice ca nu le actualizeaza datele personale online

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-12-07 09:01

ING Bank este criticata de clientii persoane juridice (firme, ONG-uri sau alte asociatii) ca nu le actualizeaza datele personale si online sau prin telefon, fiind obligate sa se deplaseze la un office ING.

"Nu mai chemati firmele in agentie pentru actualizare date in aceasta perioada (mai ales daca nimic nu s-a schimbat in datele acestora si tinand cont ca totul poate fi obtinut online)", se plange un client ING.

Un al client al bancii spune ca banca motiveaza chemarea clientilor in agentie "in caz ca s-a schimbat specimenul de semnatura". "Ori daca tu declari ca nimic, dar absolut nimic nu s-a schimbat in datele companiei, nici macar specimenul de semnatura, iar extrasul Recom se poate obtine online, iar actele pot fi trimise online (scanat pe email) daca este nevoie atunci de ce sa te oblige sa te duci in banca fizic, daca alte banci nu o mai fac? Alte banci deschid si conturi pentru companii online. Iar pentru ONG-uri este pur si simplu un calvar, pentru ca cer niste informatii care se obtin de la Judecatorie in 30 de zile (tot fizic), in conditiile in care toate informatiile sunt publice si se pot verifica online instant."

Conform informatiilor de pe site-ul ING, "persoanele fizice pot actualiza datele direct din Home’ Bank, iar cele juridice, din orice sucursală ING".

De ce nu pot si firmele sa-si acualizeze datele personale din aplicatia Home Bank?

Informatiile prezentate de ING cu privire la actualizarea datelor personale

Cadrul legal care definește necesitatea actualizării datelor

Iată cadrul legal care definește setul minim de măsuri de cunoaștere a clienților noștri:

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Aceste acte normative derivă din legislația europeană: Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei Europene.

Cum asigurăm implementarea cerințelor de cunoaștere a clientelei, în cazul persoanelor juridice?

- Identificăm clienții și verificăm informațiile referitoare la aceștia;

- Identificăm beneficiarul real și adoptăm măsuri pentru a verifica identitatea acestuia;

- Evaluăm scopul și natura relației client - banca, potrivit informațiilor disponibile;

- Monitorizăm în permanență relația cu clienții, prin examinarea tranzacțiilor în scopul identificării unor eventuale operațiuni cu potențial ilicit (cum ar fi tentativele de fraudă sau spălare de bani). Monitorizarea are în vedere și protejarea clienților împotriva fraudelor, prin detectarea și stoparea unor tranzacții potențial frauduloase;

- Stabilim dacă un client sau beneficiarul real este o persoană expusă public;

- Verificăm dacă o persoană care pretinde că acționează în numele clientului este autorizată în acest sens.

Ce date cu caracter personal/ informații sunt necesare?

Când o persoană juridică (entitate) stabilește o relație de afaceri cu ING Bank, avem nevoie cel puțin de informațiile de mai jos, atât pentru persoana juridică, precum și pentru persoana fizică/ persoanele fizice care o vor reprezenta în relația cu Banca.

Informațiile minime referitoare la persoana juridică includ:

a. denumirea;
b. forma juridică respectivă;
c. codul de identificare fiscală și/ sau numărul de înregistrare de la Registrul Comerțului sau informația echivalentă pentru persoanele juridice străine;
d. sediul social și, dacă este cazul, sediul real;
e. rezidența fiscală;
f. numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronica (e-mail), după caz;
g. tipul și natura activității desfășurate;
h. informații despre persoanele care reprezintă clientul în relația cu Banca și puterile acestora de angajare a entității respective, conform cu secțiunea de mai jos;
i. scopul și natura relației de afaceri cu Banca;
j. informațiile referitoare la beneficiarul real, atât pentru societățile guvernate de legea română, cât și pentru entitățile corporative străine: natura relației, numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal sau alt element unic de identificare similar, țara în care locuiește, cetățenia, natura activității pe care o desfășoară, încadrarea în categoria persoanelor expuse public/ membru al familiei unei persoane expuse public/ persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

Informațiile minime referitoare la persoana fizică reprezentant al clientului persoană juridică includ:
a. numele și prenumele;
b. data și locul nașterii;
c. codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d. seria și numărul actului de identitate, precum și data de expirare și emitentul acestuia;
e. adresa la care locuiește și identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este domiciliu, reședință ori alt tip de atribut de identificare de același tip;
f. cetățenia.

Informațiile minime referitoare la beneficiarul real includ:

a. natura relației care a generat calificarea în această calitate;
b. numele și prenumele;
c. data și locul nașterii;
d. codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
e. adresa completă;
f. cetățenia;
g. natura activității pe care o desfășoară;
h. țara de rezidență fiscală și, dacă este cazul, numărul de identificare fiscala (NIF).

Pentru revizuirea periodică a datelor, vom solicita actualizarea documentelor și/ sau a informațiilor deținute conform enumerării de mai sus, pentru a ne asigura că acestea sunt la zi și relevante.

Suplimentar informațiilor prevăzute anterior, ING Bank va solicita și alte informații sau documente necesare stabilirii profilului de client, cum ar fi documente justificative privind proveniența fondurilor tranzacționate sau ce urmează a fi tranzacționate prin conturile ING Bank, informații privind sursa averii clientului, etc.

Anumite date/informații sunt esențiale pentru acest proces, astfel încât, în cazuri specifice, refuzul clientului de a le furniza poate conduce la decizia unilaterală a ING Bank de a refuza intrarea în respectiva relație de afaceri sau, după caz, de a înceta relația existentă. Toate aceste decizii sunt luate în conformitate cu prevederile Condițiilor Generale de Afaceri disponibile pe site-ul www.ing.ro, în secțiunea ”Documente contractuale”.

Cât de des trebuie actualizate datele?

A. Actualizarea datelor la inițiativa Băncii

Datele se actualizează periodic, respectiv ori de câte ori va fi necesar, în funcție de specificul fiecărui client în parte, în baza unei analize interne.

Actualizarea poate fi efectuată și anticipat în situația în care intervin elemente ce impun actualizarea datelor (de exemplu, clientul este identificat ca fiind persoană expusă public ulterior deschiderii relației contractuale cu ING Bank, mandatați persoane pe contul acestuia, îi expiră actul de identitate, se modifică adresa la care locuiește, etc.). Clientul va fi notificat periodic în ceea ce privește necesitatea de actualizare a datelor.

B. Actualizarea datelor la inițiativa clientului, imediat ce intervine o schimbare asupra informațiilor/ documentelor furnizate anterior (de exemplu: schimbarea actului de identitate, a domiciliului, a numărului de telefon, a acționariatului unei companii etc.), așa cum clientului i-a fost adus la cunoștință, prin Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii, aplicabile acestuia.

Ce se întâmplă dacă nu sunt actualizate datele?

ING Bank efectuează acțiunile necesare pentru acest scop, inclusiv prin faptul că procesul de actualizare presupune multiple încercări de contactare a clienților, pe diferite canale.
În cazul în care clienții nu își actualizează datele, ING Bank întreprinde gradual măsuri, începând cu refuzul acordării de produse/ servicii noi și continuând cu blocarea accesului la produsele existente. În final, consecința poate fi chiar și închiderea relației contractuale.

Reamintim pe această cale că actualizarea informațiilor este un exercițiu uzual și firesc în relația cu orice instituție financiar-bancară, lucru care asigură atât îndeplinirea obligațiilor legale, cât și protejarea intereselor clienților, în sensul păstrării unui nivel conform de acuratețe a datelor comunicate anterior.

În acest fel, de exemplu, pe baza informațiilor oferite de clienți, putem actualiza, dacă este cazul, date de contact precum adresa de e-mail sau număr de telefon, asigurând recepționarea de către aceștia, în mod corect și constant a notificărilor, comunicărilor sau informărilor transmise de către ING Bank în legătură cu relația de afaceri, cu produsele și serviciile deținute sau conținând alte informații utile, în funcție de opțiunile de comunicare ale clienților.

Ce înseamnă FATCA si CRS?

Ambele categorii sunt informații necesare Băncii pentru a respecta cerințele legislației internaționale cu privire la evaziunea fiscală.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este acronimul legii din S.U.A. denumită „Legea conformității fiscale a conturilor străine”, care impune raportarea de către instituțiile financiare străine (înregistrate într-o altă țară decât S.U.A.) a clienților S.U.A., inclusiv a celor care trăiesc în afara granițelor S.U.A., către Autoritățile Fiscale Americane (IRS – Internal Revenue Service).

FATCA se aplică începând din data de 1 iulie 2014. În România a fost aprobată prin Legea nr. 233/2015 din 8 octombrie 2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, pe 28 mai 2015.

Pentru mai multe informații legate de acest subiect, puteți accesa secțiunea dedicată de pe pagina noastră.

CRS sau Common Reporting Standard a fost elaborat la inițiativa OECD (Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), cu scopul de a detecta și descuraja evaziunea fiscală transfrontalieră. CRS se aplică începând cu 1 ianuarie 2016. Normele CRS au fost adoptate prin art. 62 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit Codului de Procedură Fiscală, suntem obligați să avem informații corecte și complete despre țările de rezidență fiscală și numerele de identificare fiscală ale tuturor clienților noștri.

Pentru mai multe informații legate de acest subiect, puteți accesa secțiunea dedicată de pe pagina noastră.

Ce este beneficiarul real?

Beneficiarul real (eng. Ultimate Beneficiary Owner – UBO) este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/ sau persoană fizică sau juridică în numele ori în interesul căruia/ căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate.

Beneficiarul real al unui cont deținut de un client persoană fizică este chiar persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție.

Beneficiarul real al unei structuri de tip entitate juridică este persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/ sau persoana fizică în numele căruia/ căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate. Definiția beneficiarului real se aplica atât societăților guvernate de legea română, cât și entităților corporative străine. Drept urmare, în determinarea beneficiarului real, dispozițiile legale se aplică și pentru societățile guvernate de o lege străină, ce dețin participanții într-o societate guvernată de legea română.

ING Bank nu oferă produse bancare clienților ce nu acționează in nume propriu (ex. desfășoară tranzacții în numele și interesul altor persoane) sau persoanelor juridice care nu oferă informațiile necesare în scopul identificării beneficiarului real.

Ce reprezintă persoanele expuse public?

a) Persoanele expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcții publice importante. Iată câteva exemple: șef de stat, șef de guvern, ministru, ministru adjunct, secretar de stat, membru al Parlamentului sau al altui organ legislativ central similar, membru al organului de conducere al unui partid politic, membru al curților supreme/ curților constituționale/ altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac, membru al conducerii din cadrul curților de conturi sau din cadrul consiliilor băncilor centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri și ofițer superior în forțele armate, membru al consiliilor de administrație și al consiliilor de supraveghere sau funcție de conducere a regiilor autonome/ a societăților cu capital majoritar de stat/ a companiilor naționale, director/ director adjunct/ membru al consiliului de administrație sau al organului de conducere a unei organizații internaționale. Agenția Națională de Integritate este responsabilă cu întocmirea listei cu funcțiile publice importante prevăzute în legislația națională.

b) Membrii de familie ai persoanei expuse public:

- Soțul / soția persoanei expuse public sau concubinul acesteia/ persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;

- Copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;
Părinții.

c) Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public.

Ce înseamnă sursa averii?

Sursa averii reprezintă originea (proveniența) întregului patrimoniu al persoanei fizice implicate într-o relație de afaceri sau o tranzacție ocazională cu ING Bank. Sursa averii oferă o imagine de ansamblu asupra volumului averii, precum și despre modul în care a fost dobândită averea.

Ce înseamnă sursa fondurilor?

Sursa fondurilor reprezintă proveniența fondurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția ocazională pe care o persoană fizică sau o persoană juridică o desfășoară cu ING Bank.

Când putem înceta relația cu un client?

ING Bank urmărește să dezvolte relații de afaceri de durată cu clienții săi, bazate pe încredere și transparență. Totuși, există anumite situații care pot atrage după sine decizia unilaterală a Băncii de încetare a raporturilor contractuale.

Cu titlu de exemplu, în această categorie se pot încadra următoarele situații:

- refuzul clientului de a-și actualiza datele personale conform solicitării Băncii sau de a prezenta documente de identitate sau orice alte documente solicitate de Bancă (ex. documente care însoțesc tranzacțiile efectuate prin conturile ING Bank, documente care să ateste sursa fondurilor tranzacționate prin conturile ING etc.);

- refuzul clientului de a răspunde solicitărilor Băncii de a oferi informații necesare în vederea documentării din punct de vedere al cerințelor FATCA / CRS;

- clientul activează într-o industrie în care ING Bank nu dorește să se implice;

- profilul tranzacțional al clientului nu corespunde strategiei ING Bank.

De ce vă putem cere documente suplimentare pentru justificarea tranzacțiilor?

Pot exista situații pe parcursul relației de afaceri cu ING Bank în care clienții desfășoară tranzacții atipice profilului declarat în cadrul procesului anterior de cunoaștere a clientului. Fie că vorbim de încasări repetate din străinătate sau depuneri numerar în valori semnificative.

ING Bank poate contacta clienții în astfel de situații pentru a solicita mai multe informații, astfel încât să ne asigurăm că profilul declarat în cadrul procesului de cunoaștere a clientului este de actualitate sau sunt necesare modificări.

Și în acest caz, vorbim de o măsură standard pe care instituțiile financiar-bancare trebuie să o aplice în procesul de cunoaștere a clientelei, în conformitate cu prevederile art. 11 (1) litera d) din Legea nr. 129/2019.

Principiile noastre de afaceri sau cum vrem să asigurăm un cadru sigur

Toate informațiile de mai sus au scopul de a defini rolul clar al ING Bank în demersul de a crea un mediu sigur pentru afaceri.

În consecință, ne rezervăm dreptul de a nu iniția sau de a înceta o relație de afaceri, de a nu executa anumite tranzacții și de a nu oferi o serie de produse și servicii în situații care țin de riscuri derivate din:

- acțiuni cu caracter ilicit ale clienților/ potențialilor clienți;
- riscuri aferente tranzacțiilor inițiate de clienți;
- riscuri aferente activității economice a clienților/ potențialilor clienți;
- riscuri derivate din conduita clienților în raport cu cerințele de reglementare;
- riscuri/ condiții derivate din tipul de produs/ jurisdicția de înregistrare.

Taguri: ING Bank  reclamatie ING Bank  reclamatie banca  banca  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: OpinieDe ce ar majora bancile comisioanele pentru cash, daca se limiteaza cash-ul?

Stirea (identica) publicata de Hotnews si Profit ca "mai multe banci", fara sa se spuna cate si care, vor majora comisioanele pentru retrageri si depuneri de numerar, "ca urmare a intarii in vigoare a legii privind limitatea numerarului" este ilogica. De ce sa majorezi comisioanele detalii

Simona Halep, sustinuta in continuare de Banca Transilvania

Simona Halep este sustinuta de Banca Transilvania (BT) si dupa ce tenismena a fost suspendata timp de 4 ani pentru dopaj. "Simona, rămâi campioana noastră și a României. Suntem cu tine în luptă. Stay strong!", este postarea BT pe Facebook (vezi detalii

Romanii au incredere in banci ca le pot rezolva problemele, arata un sondaj

Peste jumătate (56%) dintre consumatorii de produse și servicii financiare consideră că băncile și IFN-urile însele ar trebui să le asigure protecția, prin intermediul unor oferte comerciale transparente, claritatea clauzelor din contract și prin explicațiile oferite detalii

Bancile sunt suspectate ca blocheaza accesul unor clienti la credite, prin scorul FICO al Biroului de Credit

Consiliul Concurenței a finalizat inspecțiile inopinate derulate la zece bănci, precum și la Biroul de Credit și la Asociația Română a Băncilor, anunta institutia intr-un comunicat, in care adauga: Băncile inspectate sunt: Alpha Bank Romania S.A., CEC Bank S.A., Garanti detalii

  

Ultimele Comentarii