BANCI | Ultima Ora

Eximbank imprumuta 300 milioane lei Blue Air, pentru a o salva de la faliment

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-10-10 10:23

Eximbank, banca detinuta de statul roman, acorda un imprumut garantat de stat, cu acordul Comisiei Europene, in valoare de 300 milioane lei companiei aviatice private Blue Air, pentru a fi salvata de la faliment, situatie in care a ajuns din cauza crizei COVID-19.

Blue Air, detinunta in prezent de fostul pilot Teodor Cristian Rada, a fost infiintata de mogulul Nelu Iordache, condamnat pentru coruptie, care avea si compania de constructii de drumuri Romstrade, intrata in faliment. 

Blue Air este condusa de Oana Petrescu, fost vicepresedinte la Banca Comerciala Romana (BCR) si consultant financiar la Deloitte.

Iata nota de fundamentare privind acordarea imprumutului, publicata de Ministerul Finantelor:

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul actului normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situației actuale

În data de 19 august 2020 Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 763/20.08.2020, Partea I.

Prin actul normativ menționat mai sus a fost creat cadrul legal necesar sprijinirii transportatorilor aerieni români, respectiv Societatea "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi Societatea Blue Air Aviation - S.A. prin acordarea de garanții de stat pentru creditele contractate de companii.

Pentru Societatea Blue Air Aviation – S.A., Ministerul Finanțelor Publice a fost autorizat să garanteze, în numele şi contul statului, în procent de 100% unul sau mai multe împrumuturi, precum și dobânzile și comisioanele aferente, în limita sumei de
300.775.000 lei, pe o perioadă de până la 6 ani, cu titlu de ajutor de stat şi ajutor de salvare, contractarea împrumutului/rilor urmând a se realiza până la data de 31
octombrie 2020, iar disponibilizarea fondurilor către companie se va realiza până la data de 31 ianuarie 2021.

Prin Decizia Comisiei Europene C (2020) 5830 final din data de 20.08.2020, a fost autorizată măsura de acordare a ajutorului sub forma garanției de stat care să acopere 100% din împrumutul în valoare de 300.775.000 lei, (cca 62,13 milioane EUR), precum și dobânzile și comisioanele aferente, din care:

i) echivalentul în lei a sumei de 28,29 mil. EUR, pe o perioadă de 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei COVID -19 cauzate direct în perioada
martie – iunie 2020, și

ii) echivalentul în lei a sumei de 33,84 mil. EUR, pe o perioadă de 6 luni, va fi furnizată ca ajutor de salvare pentru a acoperi parțial nevoile urgente de lichiditate ale companiei în perioada septembrie 2020 - februarie 2021.

În data de 1 octombrie, conform Art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 au fost adoptate o serie de amendamente la Ordonanța Guvernului nr. 139/2020 care vizează:

- Clarificarea la art. 4 alin. (1) a faptului că Eximbank România este responsabilă cu realizarea evaluării capacităţii de rambursare, a clasei de risc a beneficiarilor, si a structurii garantiilor la valoare de piată constituite in favoarea statului potrivit alin. (2) si (3) din art. 4 în baza analizei economico-
financiare pe trebuie să o efectueze potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020.

- Modificarea și completarea de la alineatul 2 și 2 1 în sensul că garanțiile de tipul ipotecilor pe acțiuni prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. e) - g) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 se iau in considerare la valoarea garantiilor cu care se va garanta garanţia de stat acordată Blue Air, garanții care să acopere în proporție de cel puțin 100% valoarea împrumutului, precum și dobânzile și comisioanele aferente.

- Eliminarea rangului I al ipotecii de la lit. c), alin. (2) al art. 4 asupra aeronavelor aflate în proprietatea Blue Air AVIATION - S.A. întrucât în prezent cele 6 aeronave propuse in garantie de Blue Air Aviation, 3 dintre acestea sunt ipotecate in favoarea AIR LEASE CORPORATION –CITI BANK, iar celelalte 3 aeronave în favoarea ANAF. Având în vedere că Blue Air Aviation nu poate face plata datoriilor către cei doi creditori anterior obținerii împrumutului garantat de stat, ipoteca asupra aeronavelor poate fi constituită inițial în favoarea Ministerului Finanțelor Publice cu rang subsecvent celor existente, fără valoare de garantie, iar ulterior achitării datoriilor către cei doi creditori și radierii în consecință a sarcinilor, ipoteca va deveni de rang 1.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice propune spre aprobare Guvernului condiţiile de acordare a garanţiei, inclusiv prima de garantare şi structura finanţării garantate de stat, documentaţia contractuală aferentă, cum ar fi modelul convenţiei de garantare și modelul scrisorii de garanție, termenii şi condiţiile financiare - maturitate, dobândă,
perioadă de graţie.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 7 din ordonanța mai sus-menționată, Ministerul Finanţelor Publice are obligația încheierii unei convenţii de garantare cu compania în care sunt precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum
şi termenii şi condiţiile de acordare, respectiv de executare a garanţiei de stat şi de plată a comisionului la fondul de risc.

Ministerul Finanţelor Publice emite garanţiile de stat în termen de 5 zile de la data semnării convenţiei de garantare.

În contextul situației financiare dificile, pentru a se proteja de eventuale cereri de insolvență și pentru a asigura premisele onorării obligațiilor asumate față de pasageri, angajați și parteneri, în luna iulie 2020 a fost admisă de către Tribunalul
București cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv, finalizarea ofertei de concordat cu creditorii companiei fiind condiționată de accesarea împrumutului garantat de stat.

Scopul demersului companiei este constituirea cadrului de restructurare a datoriilor (către pasagerii, angajații si partenerii săi), minimizând astfel efectele negative care s-ar putea produce printr-o procedura de insolvență.

În cadrul procedurii de concordat, compania își păstrează dreptul de administrare a propriei afaceri, deciziile urmând a fi luate de conducerea acesteia în vederea desfășurării activității normale, însă cu respectarea prevederilor concordatului
preventiv.

Procedura de concordat se întinde pe o durată de 24 de luni calendaristice, începând cu data omologării concordatului, cu posibilitatea extinderii pentru o perioadă adițională de 12 luni calendaristice.

2.Schimbări preconizate

Prin prezentul proiect de act normativ se propune spre aprobare, modelul convenției de garantare si modelul scrisorii de garanție care cuprinde clauzele generale de garantare de către stat a împrumutului, precum si termenii financiari ai împrumutului garantat de stat care va fi acordat Blue Air de către Banca de Export Import a României EximBank S.A. (Eximbank), în numele și în contul statului român.

Împrumutul în valoare de 300 775 000 lei se va acorda companiei de către Eximbank România pe o perioadă de 6 ani, pentru compensarea pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei COVID -19 cauzate direct în perioada martie – iunie 2020, și pentru acoperirea parțială nevoile urgente de lichiditate ale companiei în perioada septembrie 2020 - februarie 2021, la o dobândă de ROBOR la 12 luni plus o marjă
de 4% pe an, o perioadă de grație de 12 luni, și cu următoarele comisioane:

a) comision de acordare de 0,75%

b) comision de 2% pentru rambursarea anticipată a împrumutului din alt credit/credite si comision de 0% pentru rambursarea anticipată a împrumutului din surse proprii

c) comision de analiză pentru modificarea condițiilor inițiale de 0,2% cu o valoare de minimum 100 EUR.

Pentru asumarea riscului de garantare a împrumutului în procent de 100%, inclusiv a dobânzilor și comisioanelor, societatea Blue Air Aviation – S.A. va plăti Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Garant, un comision la fondul de risc de 2 % pe an aplicat la soldul împrumutului garantat, în rate semianuale consecutive pe toată perioada împrumutului de 6 ani.

Convenția de garantare se va încheia între statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Garant al împrumutului, Blue Air aviation S.A., în calitate de Garantat și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu Societatea Blue Air Aviation – S.A., în calitate de în calitate de administrator al măsurii de ajutor de stat acordata societatii Blue Air Aviation – S.A.

Convenția de garantare prevede obligațiile care trebuie îndeplinite de Blue Air Aviation S.A., inclusiv angajamentele
acestuia și ale Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor care decurg din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020, pe parcursul duratei împrumutului garantat de stat.

De asemenea, scrisoarea de garanție pentru împrumutul garantat se emite de Ministerul Finanțelor Publice pentru banca
finanțatoare Eximbank, prin care Ministerul Finanțelor Publice își asumă obligația de a garanta în procent de 100% împrumutul precum și dobânzile și comisioanele aferente pe toată perioada acestuia și de a onora obligațiile de plată în situația în care compania nu dispune de resursele financiare pentru rambursarea la scadență a acestuia.

Potrivit analizei economico-financiare realizate de Eximbank SA în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020, cu completările ulterioare și transmise Ministerului Finanțelor Publice prin adresa 100.202/01.10.2020, rezultă următoarele:

1. Situația economică – financiară a Blue Air Aviation S.A.

a) Există o incertitudine semnificativă cu privire la capacitatea societății de a își continua activitatea și un risc ridicat de a nu își onora obligațiile financiare, societatea îndeplinind în acest moment cerințele legale pentru a fi încadrată în categoria întreprinderilor în dificultate, în condițiile în care mai mult de
jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate, iar societatea se află în imposibilitatea continuării activității în situația în care nu va beneficia de un ajutor financiar.

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, atunci când se constata că activul net al societății, determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, administratorii societății sunt obligați să convoace de îndată adunarea generala extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie dizolvată.

Dacă adunarea generală nu va hotărî dizolvarea, atunci societatea este obligată ca cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor ce nu pot fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

b) Societatea este decapitalizată, la sfârșitul lunii iunie 2020 înregistrând capitaluri proprii negative (496,9 milioane lei/iunie 2020, 373 milioane lei/2019, -446 milioane lei/2018),

c) Gradul de îndatorare al societății este extrem de ridicat și prezintă un trend ascendent (164,2%/2018, 166,2%/2019, 200,13%/06.2020), datoriile totale ale firmei fiind de cca 2x>Total pasive; deși a înregistrat o ușoară diminuare
în 2020 (-15%), nivelul datoriilor față de furnizori se menține extrem de ridicat (355,1 milioane lei/06.20202);

d) Lichiditatea este subunitară pe toată perioada analizată; fluxurile de numerar negative generate de impactul epidemiei au afectat capacitatea companiei de a asigura lichiditățile necesare achitării drepturilor salariale, a datoriilor către
furnizori și celor față de bugetul statului;

Concluzia Eximbank este că valoarea companiei în acest moment este negativă.

2. Analiza economico-financiară a companiei

a) Evaluarea capacității de rambursare

Evaluarea capacității de rambursare a plecat de la proiecțiile financiare realizate de Blue Air Aviation S.A. în ipoteza derulării în bune condiții a planului de concordat care la rândul lui are ca premize principale obținerea ajutorului de stat (contractarea
unui împrumut bancar de 63 milioane euro cu garantie de stat 100%) și realizarea infuziei de capital suplimentare de cel puțin 50 milioane euro (din care 20 mil. EUR în anul 2021 și 30 mil. EUR în anul 2022).

Modelul financiar prezentat relevă realizarea unui flux de numerar cumulat pozitiv, bazându-se însă și pe o serie de
ipoteze optimiste, de revenire la nivelurile de activitate anterioare începerii pandemiei, de adoptare a unei noi strategii de business și de restructurare a cheltuielilor, în condițiile în care compania va continua activitatea pe o perioadă
nedeterminată de timp (going concern), precum și de derularea în bune condiții a planului de concordat, care are la rândul lui, ca premise principale, obținerea împrumutului garantat de stat și realizarea infuziei de capital suplimentară.

Nerealizarea infuziilor de capital estimate va impacta nefavorabil fluxul de numerar/capacitatea de asigurare a fluxurilor necesare desfășurării activității.

Cu toate că societatea a luat in calcul o revenire graduală a nivelului zborurilor pe perioada următoare, există un nivel semnificativ de incertitudine privind evoluția pandemiei și a nivelului de infectări atât in România cât și în principalele destinații europene ale Blue Air Aviation;

în situația unei evoluții negative a pandemiei in această regiune, nivelul de activitate (zboruri) poate fi semnificativ afectat, conducând astfel la scăderea capacității de rambursare a datoriilor de către societate;

în acest context, s-a procedat la efectuarea unei simulări prin diminuarea cu 15% a încasărilor și cheltuielilor directe ale companiei, situație în care rezultă o capacitate de rambursare semnificativ afectată, prin inregistrarea unor fluxuri de numerar
negative pe toata perioada analizată.

Cash flow-ul companiei este considerat unul optimist având în vedere previziunile încasărilor viitoare, în condițiile în care pentru anul 2021 acestea sunt estimate la nivelul de 80% din realizările anului 2019.

Pentru comparație, Organizația Internațională de Transport Aerian (IATA) estimează că veniturile pe kilometri parcurși de pasageri vor reveni la valorile din 2019 abia în anul 2022, iar pentru cursele internaționale abia în 2024

b) Evaluarea clasei de risc

Urmare a analizei economico-financiare compania este încadrată în categoria de performanță financiară D (grila cuprinde categorii de la A la E, A reprezentând cea
mai bună categorie), în baza situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019.

Determinarea performanței financiare a fost realizată conform reglementărilor interne ale Eximbank SA, grila cuprinzând categoriile de la A la E, A reprezentând cea mai bună categorie.

c) Evaluarea structurii garanțiilor colaterale

Pentru acoperirea cel puțin a valorii împrumutului, dobânzilor și comisioanelor, compania are obligația constituirii garanțiilor prevăzute la art. 4. alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020, respectiv teren cu pădure,
aeronave, pachete de acțiuni ale Blue Air Aviation, Airline Invest și Blue Air Technic.

Conform Raportului de evaluare rezultă că evaluarea a avut la bază o serie de ipoteze speciale, cu impact semnificativ asupra concluziei evaluării, și anume:

i) bunurile sunt tranzacționabile și neafectate de sarcini sau ipoteci;

ii) valoarea de piață a terenului cu pădure reflectă situația existentă și nu un teren construibil, întrucât PUZ sector 1 este în dezbatere, existând un grad ridicat de incertitudine privind aprobarea acestuia;

iii) evaluarea acțiunilor Blue Air Aviation S.A. a fost realizată în ipoteza specială că societatea Blue Air Aviation S.A. va beneficia de acordarea ajutorului de stat (împrumut garantat) de 300.775.000 lei, pe o perioadă de 6 ani și că va beneficia de infuzia de capital previzionată în Oferta de concordat preventiv,
în cuantum de 20.000.000 Euro în anul financiar 2021 și 30.000.000 Euro în anul financiar 2022.

Evaluarea acțiunilor s-a bazat pe ipoteza conform căreia
societatea Blue Air Aviation S.A. va continua să își desfășoare activitatea conform principiului “continuării activității” (“going concern”) pentru o perioadă nedefinită, având la baza previziunile financiare din oferta de concordat preventiv.

iv) acțiunile Airline Invest S.A. au fost evaluate prin aplicarea metodei ANA (Activ Net Ajustat), având în vedere faptul că principalul activ al Airline Invest S.A. este reprezentat de 99,9990% din acțiunile Blue Air Aviation S.A.

Evaluarea acțiunilor Airline Invest S.A. s-a bazat pe aceeași ipoteză specială, ca și pentru Blue Air Aviation S.A., respectiv realizarea infuziei de capital și primirea ajutorului de stat.

Valoarea totala a garanțiilor a luat în considerare pachetul de acțiuni al Blue Air Aviation S.A dar nu a luat in considerare și valoarea pachetului Airline Invest S.A. 

v) evaluarea aeronavelor s-a realizat în ipoteza în care acestea sunt în configurația inițială, având montate motoarele cu care au fost achiziționate;

în fapt aeronavele aflate în proprietatea Blue Air Aviation SA sunt gajate la 30.06.2020 în favoarea Air Lease Corporation și în favoarea ANAF; mai mult, aeronavele suspuse evaluării se găsesc în diferite situații precum: motoare montate pe alte aeronave, aeronave achiziționate fără motoare și care au motoare de pe altă aeronavă sau nu au motoare montate.

Având în vedere că Blue Air Aviation S.A. nu poate face plata datoriilor către cei doi creditori anterior obținerii împrumutului garantat de stat, ipoteca asupra aeronavelor poate fi constituită inițial în favoarea Ministerului Finanțelor Publice cu rang subsecvent celor existente, iar ulterior achitării datoriilor către cei doi creditori și radierii în consecință a sarcinilor, ipoteca va deveni de rang 1.

În ceea ce privește infuzia de capital suplimentară Eximbank precizează că nerealizarea infuziilor de capital estimate  (cca. 50 mil EUR din care 20 mil EUR in anul 2021 si 30 mil EUR  in anul 2022) va impacta nefavorabil fluxul de numerar/capacitatea de asigurare a fluxurilor necesare desfășurării activității; pentru implementarea procedurii de concordat, ulterior primirii ajutorului de stat, luând în
considerare atât nivelul foarte ridicat al datoriilor fațã de capacitatea societãții de a genera suficiente lichidități pentru achitarea acestora, precum și capitalurile proprii negative, este necesar un aport de capital total de cca. 50 mil EUR care la rândul său este condiționată de primirea de cãtre Blue Air Aviation SA a 62 milioane Euro ajutor de stat  din partea Guvernului României, de evoluția condițiilor de piață și de
concluziile  acțiunii Due Diligence  din partea investitorilor asupra companiei.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 139/2020, cu completările ulterioare, garanția de stat se acordă cu constituirea tuturor garantiilor prevazute la art. 4 din
ordonanță.

Referitor la emiterea garanției de stat Eximbank consideră că pentru acoperirea valorii împrumutului, dobânzilor și comisioanelor scenariul care se incadreaza in prevederile OUG nr. 139/2020, cu completările ulterioare, este cel care cuprinde în structura de garanții terenul cu pădure și acțiunile Blue Air Aviation, numai în situația în care premizele, care au stat la baza evaluării companiei de către firma de evaluare Veridio S.R.L. se realizează, respectiv:

1. acordarea finanțării cu ajutor de stat (garanția de stat) ,

2. omologarea și respectarea planului de concordat preventiv,

3. infuzia de capital de minim 50 milioane de euro,

4. redresarea activității companiei și realizarea fluxurilor de numerar avute în vedere a fi înregistrate pe parcursul perioadei analizate (6 ani).

Totodată, Eximbank apreciază că în situația nerespectării ipotezelor  avute în vedere nu se poate aprecia valoarea acțiunilor.

Mai mult, dacă în ceea ce privește ajutorul de stat (garanția de stat) se poate considera o inter-condiționalitate cronologică (acordarea ajutorului de stat se va reflecta ulterior în valorea companiei), în ceea ce privește celelalte condiții privind
omologarea și respectarea Planului de concordat preventiv și infuzia de capital de minim 50 milioane de Euro) care dau valoare acțiunilor din Raportul de evaluare, acestea nu sunt sub controlul companiei, iar valoarea companiei este cea menționată în Raportul de evaluare numai ulterior îndeplinirii acestor condiții.

3. Executarea garanției de stat prin nerambursarea împrumutului de salvare

Conform prevederilor Deciziei CE C (2020) 5830 final în situația nerambursării la scadență a componentei din împrumut ca ajutor de salvare și executării garanției de stat, în termen de 6 luni, începând cu efectuarea primei trageri din împrumut, compania are obligația transmiterii către Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor a unui plan de restructurare, care va fi notificat către CE.

În cazul în care compania nu transmite planul de restructurare sau CE nu aprobă planul de restructurare, suma aferenta ajutorului de salvare devine scadentă și exigibilă, iar în caz de neplată imediată a acestuia, Eximbank va executa garanția de stat pentru întreaga valoare a împrumutului, urmând ca recuperarea creanței, rezultată din executarea garanțiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020
la art. 4 alin. (2), lit. a)-c) și g) și trecerea integrală a garanțiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), lit. d)-f), în proprietatea statului, să se realizeze aplicând în mod corespunzător prevederile art. 9 şi 10 din același act normativ.

În situația în care CE va emite o decizie de recuperare a ajutorului de stat de salvare, Ministerul Finanțelor Publice va pune în aplicare această decizie în conformitate cu legislația europeană și națională din domeniul ajutorului de stat.

Executarea garanției de stat va avea impact asupra cheltuielilor bugetare si deficitului bugetului de stat, întrucât plățile în contul garanției de stat se vor efectua din bugetul de stat.

Având in vedere dispozițiile OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, potrivit cărora Ministerul Finanțelor Publice este unic administrator al datoriei publice guvernamentale, directă și garantată, prin raportare la riscurile identificate mai sus,
care vizează, printre altele, și o serie de evenimente viitoare, a căror realizare nu sunt sub controlul părților implicate în acordarea ajutorului de stat sub formă de garanție, consideram că emiterea scrisorii de garantie la acest moment prezintă un risc major de executare și de nerecuperare a sumelor platite de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în contul ajutorului de stat acordat.

3. Alte informaţii

Prin măsurile asumate de Societatea Blue Air Aviation – S.A., compania nu va fi supracompensată iar statul român va furniza ajutorul necesar continuității operațiunilor de transport aerian în condiții de siguranță.

Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. 1. Impactul macroeconomic

Conform situațiilor financiare depuse de Blue Air Aviation – S.A. la sfârșitul anului 2019 compania de transport aerian avea o cifră de afaceri de 2,18 miliarde lei, un număr de 1.145 angajați și era al treilea operator de transport aerian din Europa Centrală și de Est.

Restrângerea sau stoparea activității Blue Air Aviation – S.A. ar avea un impact direct semnificativ asupra Companiei Naționale Aeroporturi București, precum și un număr însemnat de companii ce oferă servicii/produse companiilor de transport aerian, respectiv furnizori de combustibil, firme de catering și handling.

Un impact negativ însemnat ar fi resimțit la nivelul populației prin diminuarea legăturilor de comunicații cu restul Europei în contextul unei diaspore numeroase.

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

Prin corelarea măsurilor adoptate cu cele prevăzute în aprobarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID 19 se asigură compatibilitatea măsurilor de ajutor de stat avute în vedere cu legislația europeană în domeniu.

De asemenea măsurile de ajutor de stat prevăzute prin
prezentul act normativ au fost aprobate de Comisia Europeană prin decizia CE C(2020) 5830 final.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prezentul act normativ va avea impact favorabil asupra mediului de afaceri prin continuarea activității Societății Blue Air Aviation – S.A. în mod direct și indirect prin menținerea în funcțiune a furnizorilor acestui operator aerian.

2.1. Impactul asupra sarcinilor administrative

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2.2. Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

3.Impactul social

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

4.Impactul asupra mediului

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

5.Alte informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori An curent Următorii 4 ani Media următorilor 5
ani, după anul curent
1 2 3 4 5 6 7
Impact previzionat 2020
(mil lei)
2021
(mil lei)
2022
(mil lei)
2023
(mil lei)

2024
(mil lei)

1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din
care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-impozit pe profit
-impozit pe venit

b)bugete locale:
-impozit pe profit
c)bugetul asigurărilor
sociale
-contribuţii de asigurări

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare din care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
b)bugete locale:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
c)bugetul asigurărilor sociale
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii

3.Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b)bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea creşterilor de cheltuieli

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

5. Propuneri pentru acoperirea scăderilor de venituri

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

Nu este cazul

7. Alte informaţii

La momentul acordării, garanțiile care vor fi emise conform prezentului act normativ nu reprezintă plăți din bugetul de stat, ci determină exclusiv majorarea datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările
și completările ulterioare

Secțiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

11. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

3. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

4. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

5.Alte informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, instituite de cercetare şi alte organisme implicate

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectivul actului normativ

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
f) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul
g) Comisia de Dialog Social

a) Este necesar avizul Consiliului Legislativ asupra proiectului de act normativ.
b) Nu este cazul
c) Nu este cazul
d) Este necesar avizul Consiliului Concurenței
e) Nu este cazul
f) Nu este cazul
g) Nu este cazul

6.Alte informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ

Au fost respectate prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 561/2009.

2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţeanului sau diversităţii biologice

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

3. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1.Măsuri de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile administrative publice centrale şi/sau locale-înfiinţarea sau extinderea competenţei instituţiilor existente

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2.Alte informaţii Nu au fost identificate

Față de cele prezentate, supunem aprobării proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, prezentat alăturat.

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE
Vasile – Florin CÎȚU

Avizăm favorabil:

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Lucian Nicolae BODE

MINISTRUL JUSTIȚIEI
Marian Cătălin PREDOIU

Taguri: Criza COVID-19  Eximbank  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima OraFinantarea verde (green finance) a ajuns in atentia CNSM

Finantarea verde (green finance), adica imprumuturile acordate de banci destinate protectiei mediului, precum creditele pentru reducerea consumului de energie si diminuarea poluarii, a ajuns in atentia Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), alcatuit din reprezentantii detalii

BCR nu-si mai lasa clientii sa intre in banca fara programare, chiar daca au o urgenta, pentru evitarea cozilor

Banca Comerciala Romana (BCR) a decis sa nu-si mai lase clientii sa intre in banca daca nu-si fac anterior o programare prin telefon, o masura pentru evitarea cozilor formate la intrare, in vederea prevenirii epidemiei de coronavirus, care cunoaste o recrudescenta, cu un record de peste 4.000 de detalii

Unicredit renunta la cardul de debit Mastercard Standard

Unicredit Bank si-a anuntat clientii ca incepand din 30 octombrie 2020 cardul de debit Mastercard Standard atasat contului curent nu va mai face parte din oferta curenta a bancii. Unicredit mai are in oferta sa doua tipuri de carduri Mastercard: Platinum, pentru clientii cu venituri detalii

Eximbank imprumuta 300 milioane lei Blue Air, pentru a o salva de la faliment

Eximbank, banca detinuta de statul roman, acorda un imprumut garantat de stat, cu acordul Comisiei Europene, in valoare de 300 milioane lei companiei aviatice private Blue Air, pentru a fi salvata de la faliment, situatie in care a ajuns din cauza crizei COVID-19. Blue Air, detalii

Ultimele Comentarii