Criza COVID-19 | Criza COVID-19

Noul IMMInvest.ro rezista, e functional, firmele se pot inscrie pentru a obtine credite garantate si subventionate de stat

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-04-28 09:33

Dupa o jumatate de ora de la lansarea noului site IMMInvest.ro, de la ora 9, acesta continua sa fie functional, astfel ca firmele se pot inscrie pentru obtinerea de credite garantate de stat si cu dobanzi si comisioane subventionate.

Site-ul FNGCIMM.ro, care administreaza platforma, a avut intreruperi de functionare, pentru o scurta perioada, probabil din cauza traficului ridicat, insa acum este si el operational.

Pe site-ul IMMInvest.ro exista doua linkuri catre FNGCIMM.ro, cu politica cookieurilor si cu datele cu caracte personal.

"Inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului si bugetului alocat programului", conform descrierii programului IMM Invest, de pe site-ul FNGCIMM, ceea ce inseamna ca inscrierea functioneaza dupa principiul "primul venit, primul servit".

"Platforma de inscriere IMM Invest va permite un numar limitat de aplicatii de credit, in limita plafonului alocat sau acest plafon se va epuiza treptat in functie de creditele trase?

Pe platforma IMM Invest, se pot inscrie beneficiari in limita termenului final de inscriere, care este 31.12.2020. Inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului de 15 miliarde lei, alocat programului", coinform FNGCIMM.

Acest principiu a cauzat, probabil, esecul primei lansari programate a acestui site, din 17 aprilie, dupa ce lumea s-a imbulzit sa prinda fondurile de stat pana nu se termina.

Plafonul total de garantii de stat alocat pentru acest program este in valoare de 15 miliarde de lei, care va acoperi pana la 90% din valoarea creditelor, iar plafontul pentru subventionarea integrala a dobanzilor si comisioanelor pentru credite se ridica la 781 milioane lei (162 milioane euro).

FNGCIMM a publicat si un document cu intrebari si raspunsuri frecvente despre IMMInvest:

1. Cum pot accesa un credit prin IMMInvest ?

Beneficiarul trebuie sa se inregistreze in aplicatia disponibila pe site-ul ww.imminvest.ro si sa completeze online datele de identificare.

Aplicatia software va genera automat solicitantului numarul de inregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuarii
inregistrarii.

Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului.

2. Pot sa ma inscriu de mai multe ori?

Inregistrarea online se poate efectua o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi potential
beneficiar solicitant.

Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea înregistării online efectuate la adresa de e-mail imminvest@fngcimm.ro.

3. Pot aplica la mai multe banci?

Aplicatia permite bifarea unui singur finantator. În cazul în care beneficiarul primește refuz de la banca pe care a selectat-o, acesta poate transmite o solicitare la adresa de email imminvest@fngcimm.ro.pentru deblocare, astfel încât sa poată accesa programul prin altă bancă.

4.Ce documente am nevoie pentru a mă înregistra pe platforma www.imminvest.ro?

La cererea de înregistrare se vor ataşa următoarele documente:
 copia certificatului de înregistrare
 copia buletinului de identitate/cărţii de identitate
 declaraţia IMM descarcată din aplicaţie, completată şi semnată.

5. Daca mi se confirma eligibilitate trebuie sa contactez eu banca?

FNGCIMM va pune la dispozitia institutiei de credit selectate de potentialul beneficiar, in format electronic (online) datele si documentele inregistrate de acesta, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.

Institutia de credit va analiza cererea beneficiarului si va adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului /liniei de credit pentru capital de lucru, pe care o va comunica beneficiarului.

6. Pentru creditul pe care il iau de la banca, nu o sa platesc nicio dobanda si nici comisioane?

Dobanda si comisioanele aferente finantarii sunt suportate prin bugetul Programului pana la data de 31.12.2020 apoi revin de drept beneficiarului sa le achite in continuare pana la
rambursarea finantarii.

Acordarea acestui grant (subventionarea dobânzii si a
comisioanelor de acordare) mai poate continua pentru următorii 2 ani, în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Toate aceste informatii sunt detaliate in HG 282/2020.

7. Ce coduri CAEN nu sunt eligibile?

Codurile CAEN excluse finantarii/garantarii prin Program sunt cele de la Art.10 din NM (Anexa la HG 282/220) de aplicare a OUG 110/2017, modificata si completata prin OUG 42/2020.

Pentru garantarea oferita de FNGCIMM trebuie sa indepliniti cumulativ, atat conditiile de eligibilitate cat si cele ale codulului CAEN cf. NM la OUG110/2017 cu modificarile si completarile actuale (OUG42/2020).

8. Ce presupune documentatia de credit?

Informatiile legate de documentatia de credit necesara creditului de investii sau pentru capital de lucru, vor fi oferite de catre institutia financiara la care se solicita creditul.

Fiecare banca are propriile proceduri si reglementari interne in ceea ce priveste tipologia creditelor (analiza economico-financiara, documentatie de creditare etc).

9. Sunt permise investitii de utilare a unei ferme in jur de 600 ha?

Aveti mai jos singurele aspecte reglementate de legislatia incidenta pe aceasta categorie de beneficiari.

Schema de ajutor de stat:

Art. 3 (1) IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate,
şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.

(3) Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole cu condiţia ca ajutorul de stat să nu fie transferat parţial sau total către producători primari,
iar cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză.

(4) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele condiţii:

a) ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;

c) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menţionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;

d) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă  plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

(5) FNGCIMM este administratorul acestei măsuri de ajutor de stat.

10. Pot solicita o majorare a garantiei?

Solicitarea de majorare a garantiei de stat pentru creditele in derulare se considera o noua acordare si se analizeaza cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garantiilor
in cadrul programului.

Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afecteaza
garantia acordata.

11. Pot sa rambursez anticipat creditul, cat este comisionul in aceasta situatie?

Pentru rambursarea anticipata nu se percepe comision.

12. Unde pot fi gasite modelele de declaratii necesare inscrierii in Program?

Declaratiile necesare inscrierii in Program vor fi disponibile prin intermediul platformei www.imminvest.ro. Acestea pot fi descarcate, completate si apoi incarcate, din nou, pe portal.

13. Pentru înscrierea pe platforma IMM Invest România, începând cu data de 28.04.2020, este nevoie de semnatură electronică?

Pentru inscrierea pe platforma IMMINVEST Romania nu este necesara semnatura electronica. Documentele pot fi semnate, scanate si incarcate pe platforma imminvest.ro si fara semnatura electronica.

14. Unde găsesc informaţii cu privire la modalitatea de completare a "Declaraţiei privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM"?

Modalitatea de completare a "Declaraţiei privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM" este explicată în Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.

15. Este corect să folosim datele din situaţiile financiare anului 2018 având în vedere că pentru anul 2019, nu sunt încă întocmite situaţiile financiare?

Toate detaliile, inclusiv cele referitoare la situatiile financiare, referitoare la modul de completare si datele pe baza carora se realizeaza completarea declaratiilor se regasesc in Anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19

16. În ce constă ajutorul de stat ?

Ajutorul de stat este acordat sub formă de garanţii de 80% sau 90% din valoarea împrumuturilor acordate in cadrul Programului IMM INVEST Romania si de granturi pentru IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate in cadrul
Programului, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente  creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

17. Care este valoarea maxima a imprumuturilor si procentul de garantare de care pot beneficia intreprinzatorii prin aceasta schema de ajutor de stat?

Valoarea maxima a unui credit este de 10.000.000 lei.

Pentru IMM–urile care solicita credite/linii de credit pentru capital de lucru, finantarile pot ajunge pana la 5.000.000 lei, garantate pana la 80% in cazul intreprinderilor mijlocii si pana la 1.000.000 lei, cu garantare de maxim 90%, in cazul intreprinderilor mici si micro.

18. Cine va plati dobanzile si comisioanele creditelor accesate in cadrul Programului IMM INVEST Romania?

Dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, a comisionului de administrare și a comisionului de risc sunt
suportate în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, M.F.P. plătindu-le sub forma de grant.

19. Cine poate beneficia de ajutorul de stat?

Pot beneficia de ajutor de stat IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor care activeaza in urmatoarele sectoare/ domenii: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.

In plus, la data solicitării, IMM-urile trebuie sa indeplineasca cumulativ atât criteriile de eligibilitate prevăzute în art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cât şi următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor
legale în vigoare;

c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;

d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019, dar care s- au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;

e) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020.

Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia.

20. Platforma de inscriere IMM Invest va permite un numar limitat de aplicatii de credit, in limita plafonului alocat sau acest plafon se va epuiza treptat in functie de creditele trase?

Pe platforma IMM Invest, se pot inscrie beneficiari in limita termenului final de inscriere, care este 31.12.2020.

Inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea plafonului de 15 miliarde lei, alocat programului.

21. De unde pot descarca declaraţia de minimis?

La înscrierea în program, nu se solicită depunerea declaraţiei de minimis. Documentele necesare sunt cele menţionate la întrebarea de mai sus.

22. Întreprinderile din domeniul agriculturii, pisciculturii si acvaculturii pot beneficia de aceasta schema de ajutor de stat?

Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele condiţii:

a) ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;

c) ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menţionate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii;

d) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

23. Întreprinderile legate sunt eligibile pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat? Sunt anumite condiţii în acest sens?

Întreprinderile legate sunt eligibile dacă îndeplinesc condiţia ca numărul mediu de angajaţi este maxim 249.

24. Care este perioada in care se pot selecta beneficiarii schemei de ajutor de stat?

Perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit scrisori de garanţie/acorduri de finanţare este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor ordonanţei de urgenţă legate de implementarea Programului IMM INVEST şi data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitate de prelungire.

25. Cum se acorda ajutorul de stat?

Procedura de acordare a garanţiilor de stat în proporţie de cel mult 80% sau 90% aferente creditelor, de aprobare a grantului şi plata ajutoarelor de stat sub formă de grant se regaseste in Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST România.

Primul pas consta in inregistrarea in aplicatia online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro/www.fngcimm.ro.

26. Unde gasesc forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea schemei de ajutor de stat?

Forma si continutul documentelor necesare pentru accesarea schemei de ajutor de stat se regasesc in aplicatia dedicata Programului IMM INVEST Romania, www.imminvest.ro. si pe site-ul FNGCIMM- www.fngcimm.ro

27. Am vreo obligatie ca urmare a faptului ca am accesat o schema de ajutor de stat?

Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţilor ori de câte ori le sunt solicitate.

In plus, întreprinderile beneficiare ale ajutorului de stat pot fi controlate de catre FNGCIMM si trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.

28. Daca apar neintelegeri in legatura cu utilizarea ajutorului de stat, ce se intampla?

În situaţia în care FNGCIMM constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau pe cele ale Acordului de finanţare, le va solicita acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă calculata conform prevederilor legale aplicabile iar recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

29. Care este bugetul anual al schemei de ajutor de stat?

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro, aferent ajutorului de stat sub forma de grant, iar plafonul
maxim de garantare aferent ajutorului de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi este de 15 miliarde lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 3,1 miliarde euro.

30. Am in acest moment 2 angajati, unul dintre ei va pleca in concediu de “ingrijire copil” in luna iulie. Cum fac in acest caz cu conditia de a ca pastra personalul? Sunt obligat sa angajez pe altcineva pe acel post pana se va reintoarce angajatul din “ingrijire copil”?

Nu sunteti obligat sa angajati alta persoana pana se intoarce angajatul din ,,ingrijire copil”, este dreptul legitim al persoanei sa intre in concediu.

Prevedererile de la Art.3 (1), lit.i), fac trimitere la disponibilizare si nu la obligatii ce deriva dintr-un drept legitim.

Mai mult, nu se precizeaza niciunde obligativitatea pastrarii aceluiasi numar de personal, persoana va figura oricum pe statul dvs, dar cu obligatii de plata. Dvs, la nivelul
companiei trebuie sa decideti cum va organizati activitatea, daca este necesara angajarea de personal in locul persoanei care intra in concediu de ,,ingrijire copil”.

In acest sens se face precizarea de la Art.3 (1), lit.i) ,,Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia”

31. Un angajat isi depune demisia, sunt obligat sa angajez pe altcineva? Daca da, care este termenul in care trebuie sa fac acest lucru?

Nu sunt prevazute in mod expres astfel de precizari in legislatie, se face trimitere doar la disponibilizare, demisia este un act de vointa si nu are legatura cu disponibilizarea.

32. Un angajat doreste concediu fara plata, ce fac in aceasta situatie?

Se acorda concediu fara plata conform legislatiei incidente in domeniu.

33. Va rog sa imi transmiteti toate declaratiile de completat pentru aplicarea programului si alte detalii despre inscriere. Va rog sa imi transmiteti daca va fi nevoie de semnatura electronica.

- Pentru a aplica in cadrul acestui Program trebuie sa completati online, in mai multe etape, cererea de inscriere in Program si sa atasati urmatoarele documente:
certificatul de inregistrare fiscala scanat in format pdf sau imagine, cartea de identitate a solicitantului, scanata in format pdf sau imagine si Declaratia IMM cu anexa formularului intreprinderilor legate (daca este cazul).

- Nu este nevoie de semnatura electronica;

34. Avem o gradinita particulara acreditate de Ministerul Educatiei.. (…) suntem intr-un proces de extindere a locatiei si intentionam sa contractam prin programul IMM INVEST un credit de investitie pentru extindere gradinita, putem sa aplicam in cadrul acestui program sub aceasta forma de organizare ?

In Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, cu modificarile si completarile ulterioare, la ART.2, se precizeaza:

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Gradinitele particulare sunt acreditate de Ministerul Educatiei, fiind organizate sub forma unei institutii de invatamant cu cod caen 8510- Invatamant prescolar institutie acreditata prin ordin de ministru si Hotarare de consiliu local pentru reteaua scoalara.

Aceasta forma de organizare nu se regaseste ca si beneficiar eligibil in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA.

35. (...) Asociatii acestei companii mai sunt asociati, la randul lor, in alte companii. Declaratia de IMM o completam in anexe cu datele tuturor firmelor la care suntem asociati, indiferent de procentul detinut in alte companii de catre asociati? Ce date completam daca nu am depus bilanturile la 2019? Este obligatoriu sa avem depuse bilanturile pe 2019?

Declarația IMM se completeaza in conformitate cu prevederile Art. 4^1 - Art. 4^5 și Art.6 din LEGEA Nr.346/2004 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, unde se specifica în ce condiții în relaţia cu alte
întreprinderi, raportată la capitalul social sau la drepturile de vot, se încadreaza compania dvs., respectiv într-una din cele 3 tipuri de întreprinderi:

a) întreprinderi autonome;
b) întreprinderi partenere;
c) întreprinderi legate.

În completarea Legii nr.346/2004, puteti gasi suplimentar informatii si în “ Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor” pe care îl puteti descărca de pe site-ul:
https://www.fngcimm.ro/imm-invest.

Având în vedere că nu ați depus situațiile financiare încheiate pentru anul 2019, în Declarația IMM, la punctul “III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1
” veți ține cont că “datele sunt calculate în conformitate cu art.6 din LEGEA Nr.346/2004”, iar la “Exerciţiul financiar de referinţă2”: “Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.”

36. Somajul Tehnic este considerat Disponibilizare?

Am cautat pentru dvs. informatii in legislatia incidenta specifica, speram sa va fie de folos.

Ce este somajul tehnic, in contexul COVID-19

In plina pandemie de coronavirus, putine companii si institutii nu sunt afectate, in mod direct sau indirect, de masurile pe care autoritatile le-au impus pentru protejarea populatiei si stoparea raspandirii virusului. In conditiile in care specialistii in domeniul medical si al sanatatii publice estimeaza ca situatia poate dura chiar luni de aici incolo, este important sa stiti ce solutii aveti, ca angajator, pentru a va protejeza afacerea si a va pastra salariatii.

Astfel aveti la dispozitie mai multe solutii legale:

•munca la domiciliu – in cazul in care activitatea firmei poate continua si angajatii presteaza munca la domiciliu, fara sa fie obligatorie prezenta lor la birou. Aceasta situatie este reglementata succint de Codul Muncii;

•telemunca – daca activitatea companiei poate continua si angajatii lucreaza in regim de telemunca, adica pot munci din orice loc, nu neaparat de la domiciliu. Legea 81/2018 prevede conditiile specifice desfasurarii muncii in astfel de conditii;

•somajul tehnic – in cazul in care activitatea companiei nu mai poate continua si trebuie sa fie intrerupta partial sau total in perioada crizei.

Din punct de vedere legislativ, in ceea ce priveste somajul tehnic, in perioada starii de urgenta determinate de COVID-19, sunt trei acte normative principale care reglementeaza situatia:

•Legea 53/2003 privind Codul Muncii (cu modificarile aduse), desi nu indica in mod expres somajul tehnic;

•OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 – stabileste modul in care se aplica somajul tehnic pe perioada starii de urgenta, instituite prin Decretul prezidential 195/2020 (pana pe 16 aprilie, insa termenul poate fi prelungit, in functie de evolutia situatiei de pe teren);

OUG 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul
protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie
sociala – stabileste procedura prin care statul suporta indemnizatia de somaj tehnic.

Asadar, somajul tehnic este „intreruperea sau reducerea temporara a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale
sau similiare”. Somajul tehnic poate constitui motiv pentru suspendarea contractelor de munca individuale, din initiativa angajatorului, fara sa avea obligatia de a consulta in
prealabil cu salariatii.

Somajul tehnic nu presupune incetarea relatiilor de munca. In cazul in care contractele de munca sunt suspendate, salariatii raman la dispozitia angajatorului, pana la revenirea la
normal, moment in care vor trebui sa revina de indata la munca. Este de retinut faptul ca in perioada in care angajatii au contractele individuale de munca suspendate pentru somaj
tehnic, si deci nu presteaza munca pana la remedierea situatiei, se calculeaza, se retin si se vireaza contributiile sociale obligatorii si impozitul pe venit pentru indemnizatiile
acordate (considerate venituri suplimentare fata de salariu). De asemenea, este foarte important de mentionat ca orice alte indemnizatii, cum sunt cele pentru trecerea temporara in alta munca, reducerea timpului de munca, pentru carantina sunt considerate venituri asimilate salariilor si se supun Normelor de aplicare a Codului Fiscal.

Cine suporta cheltuielile, in cazul somajului tehnic ?

OUG 32/2020 prevede ca statul plateste indemnizatia de somaj tehnic pentru salariati, daca a fost necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii, total sau partial, ca
urmare a efectelor epidemiei cauzate de noul tip de coronavirus, SARS-CoV-2.

Cheltuielile sunt suportate integral de stat, pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul Prezidential nr. 195 din 16 martie 2020, in baza unei declaratiei pe propria raspundere, pe care o completeaza angajatorul.

Este important de retinut ca, spre deosebire de prevederile initale ale OUG 30/2020, prin acest nou act normativ sunt eliminate doua prevederi importante și anume:
- necesitatea obtinerii Certificatului de situatie de urgenta de la ministerul Economiei;
- conditia conform careia trebuia sa se inregistreze o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu cel putin 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Beneficiaza de subventionarea indemnizatiei de somaj tehnic toti salariatii afectati de contextul actual, in baza unei declaratii pe propria raspundere transmisa de angajator, online, la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Asadar, somajul tehnic, la fel ca intreruperea temporara a activitatii, telemunca sau munca de acasa, este o forma prin care afacerea poate fi protejata in aceasta perioada dificila, fara a fi necesar sa se faca disponibilizari.

37. Am rugamintea sa imi explicati ce presupune mai exact litera i) de la art. 3 alineatul 1 din OU 42/2020: angajatorul nu disponibilizeaza personalul existent la data intrarii in vigoare la prezentei ordonante pana la 31 decembrie 2020; ce se intampla in situatia in care angajatii aleg sa plece in aceasta perioada; angajatorul este obligat sa mentina numarul de angajati?

Referitor la intrebarile dvs., legate de precizarile de la art.3, alin.(1) lit.i), in opinia noastra au urmatoarea intelegere:
Daca angajatii aleg sa plece in perioda de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020 si aceasta este alegerea lor, demisia este un act de
vointa si nu are legatura cu disponibilizarea.

Prevedererile de la Art.3 (1), lit.i), fac trimitere la disponibilizare si nu la obligatii ce deriva dintr-un drept legitim. Mai mult, nu se precizeaza niciunde obligativitatea pastrarii aceluiasi numar de personal.

38. Va rog sa-mi spuneti daca nivelul dobanzilor este definitiv pe intreaga durata a imprumutului, respectiv 36 sau 72 luni, sau este valabil doar pana pe data de 31.12.2020, urmand ca de la 01.01.2021 fiecare banca sa stabileasca alta rata a dobanzii.

În conformitate cu prevederile OUG Nr. 110/2017 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, la
Art.1 aliniat (3^3) se stipulează următoarele: “Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2020.

Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile
respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare”.

În conformitate cu prevederile HG nr..282/2020 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017
privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, se stipulează la Art.1 aliniat (7) că: „ Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, [...], se compune din: rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel:

- pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), marja este de maximum 2,5% pe an.

Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);

Această hotărâre este obligatorie pentru toți participanții instituții de credit în Program.

Totodata, precizam ca dobanda este stabilita prin contractul de creditare cu banca, de la inceput, aceasta fiind variabila in functie de ROBOR la 3 luni, care se schimba in functie
de conditiile pietei si care va fi comunicat periodic de catre banca.

39. Daca firma este infiinata in luna martie 2020 este posibila aplicarea pentru un credit IMM Invest“?

Art.1, alin.(3), lit.a (i) si b (i) din OUG nr.42/2020, pentru modificarea si completarea OUG nr.110/2017, precizeaza:
,,În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate”

Avand in vedere trimiterea din legislatia incidenta mai sus mentionata, puteti aplica pentru un credit, dar tipul creditului, dimensionarea creditului/liniei de credit se face in colaborare cu finantatorul pentru care veti opta in vederea finantarii.

40. Dorim sa accesam un credit pentru investitii pentru cofinantarea unui proiect pe fonduri europene. Imi puteti preciza va rog conform carui articol din OUG 110/
2017 creditele pe care dorim sa le solicitam nu sunt eligibile ?

Nu am vazut o restrictie la finantari pe fonduri UE.
Nu sunteti eligibil coonform HG nr. 282/2020 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, art.6, alin.(10): “(10) Creditele de investiţii/Creditele/Liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.”

Altfel spus, destinatia finantari in cadrul Programului IMM Invest (indiferent de tipul creditului),este acordata cu respectarea conditiilor programului, respectiv mecanismul de
acordare a garanţiilor prevăzute la art.1(3) din OUG nr.110/2017, si se derulează cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

41. Daca detin trei intreprinderi legate intre ele pot sa accesez finantare de 10 milioane lei pentru fiecare dintre ele?

Poate fi finantata doar una dintre societatile legate, insa incadrarea in categoria IMM a solicitantului, este data de numarul total de salariati si cifra afaceri/ total active cumulate
ale celor 3 societati.

42. Daca un IMM a aplicat si a beneficiat de prevedrile OUG 37/2020, mai poate fi eligibil in programul IMM INVEST ROMANIA?

Nu exista interdicitii exprese in aplicarea pe cele doua programe, binenteles cu conditia inscrierii in categoriile beneficiarilor eligibili reglementate in cadrul celor doua
programe.

43. Pot aplica in programul IMM INVEST ROMANIA profesiile liberale?

Formele de organizare a activitatilor specifice profesiilor liberale, cum ar fi cabinetele medicale, cabinetele individuale sau asociate de avocati, contabili autorizati, experti
contabili, practicieni in insolventa etc. nu sunt eligibile in cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA, intrucat nu se incadreaza in categoria IMM-urilor.

Constitue exceptie, cazul in care profesiile liberale se constitue intr-una din formele de organizare care se circumscriu legislatiei IMM. Spre exemplu, potrivit art. 15 din OG
124/1998 privind organizarea si fuctionarea cabinetelor medicale, exista unităţi medicosanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr.
31/1990.

Taguri: Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM)  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Criza COVID-19La BCR se poate intra fara certificat verde

Banca Comerciala Romana (BCR) anunta ca intrarea clientilor in unitatile bancare (hub) este posibila fara prezentarea unui certificat verde (dovada vaccinarii sau trecerii prin boala COVID-19). Iata anuntul bancii, postat pe Facebook: "Împreună rămânem în detalii

Firmele, obligate sa dea zile libere parintilor care stau cu copiii in timpul pandemiei de coronavirus

Părinții care trebuie să supravegheze copiii în cazul în care cursurile sunt suspendate pot beneficia de zile libere plătite, conform unui comunicat PwC. Recent, prin Ordonanța 110/2021, Guvernul a reglementat că pentru anul școlar în curs se acordă același tip de sprijin pentru părinți cu cel care a fost în vigoare anul trecut, în contextul pandemiei. Însă pe durata vacanțelor școlare, măsura nu se aplică. Zilele libere se acordă obligatoriu de către angajator numai unuia dintre părinți, în cazul familiilor care au copii mai mici de 12 ani sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani înscriși într-o unitate de învățământ sau într-o unitate de educație detalii

CEC Bank: accesul in banca se face fara certificat verde

"Accesul la serviciile CEC Bank nu va fi afectat de restricții. Serviciile financiare sunt esențiale pentru asigurarea nevoilor de bază", conform unui anunt al bancii, in care se adauga: "În contextul noilor măsuri, dorim să ne asigurăm clienții că serviciile bancare de detalii

Cum se amana ratele la creditele Garanti BBVA

Garanti BBVA a anuntat modalitatea de amanare a ratelor la creditele persoanelor fizice, conform prevederilor OUG 37/2020. Iata informatiile publicate de banca: Informare privind conditiile si efectele suspendarii platii ratelor la credite Avand in vedere detalii

  

Ultimele Comentarii