BANCI | Criza COVID-19

Patronatul si sindicatul bancilor au agreat masuri de protectie a bancherilor in criza COVID-19, precum munca la domiciliu si flexibilizarea programului

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2020-03-19 18:02

Patronatul si sindicatul din banci au anuntat ca au agreat o serie de măsuri privind protecția salariaților și a clienților bancari in contextul prevenției privind răspândirea și creșterea infecțiilor cu noul tip de coronavirus ce poate cauza afecțiunea respiratorie COVID-19.

Printre masuri se regasesc:

- posibilitatea salariaților de a efectua munca la domiciliu sau munca la distanța, acolo unde natura activității și structura organizatorică permite acest lucru;

- flexibilizarea programului de lucru, astfel încât să se evite aglomerarea la locul de muncă precum și sosirea / plecarea la / de la muncă a salariaților în perioade de trafic de vârf;

- identificarea la nivel de fiecare angajator a măsurilor de protecție a salariaților din categorii vulnerabile, precum salariatele gravide, salariații care suferă de afecțiuni cronice, salariații cu o vârsta înaintată (>60 de ani) și care au afecțiuni medicale;

- Aplicarea Legii privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;

Aplicarea Legii privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;

- Eventuala limitare a programului de lucru cu publicul în agențiile și sucursalele bancare la 4 ore/zi pe perioada instituirii măsurilor speciale de protecție și preventie indicate de autoritățile de resort

Cele două părți au convenit că, în cazul în care se va decide la nivel de instituție de credit să se aplice o astfel de măsura pe termen limitat, în acea perioadă nu vor fi afectate drepturile salariale ale angajaților din unitățile bancare.

Comunicatul de presa

Băncile membre CPBR și sindicatele FSAB agreeaza măsuri in contextul COVID-19

Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR), și Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB), în calitate de parteneri sociali, au agreat o serie de măsuri privind protecția salariaților și a clienților bancari in contextul prevenției privind răspândirea și creșterea infecțiilor cu noul tip de coronavirus ce poate cauza afecțiunea respiratorie COVID-19.

Documentul semnat de către FSAB si CPBR, ține cont de faptul că instituțiile de credit sunt parte a infrastructurii critice în România, iar în contextul evoluției epidemiei cu noul tip de coronavirusului (COVID – 19) toate părțile, angajatori, angajați și sindicate înțeleg necesitatea depunerii unui efort comun pentru desfășurarea activității băncilor în condiții optime astfel încât să poată sprijini cetățenii, companiile și economia naționala în această perioadă.

Astfel, din perspectiva angajatorilor, adică a băncilor membre CPBR ai căror angajați insumeaza circa jumătate din totalul lucrătorilor bancari din România, aceștia vor depune toate diligentele pentru evitarea posibililor factori de risc asupra sănătătii angajaților, precum asigurarea la nivelul punctelor de lucru a materialelor necesare și adecvate pentru dezinfecție, atât pentru salariați cât și pentru spațiile de lucru, sau limitarea, pe cât posibil, a numărului de clienți care intră în incinta unei unități bancare la un număr rezonabil de persoane pentru evitarea pe cât posibil a aglomerației în incinta unităților bancare.

Documentul, primul de acest fel semnat între parteneri social in actualul context, prevede și faptul că planurile de asigurare a continuității vor avea în vedere aspecte precum: posibilitatea salariaților de a efectua munca la domiciliu sau munca la distanța, acolo unde natura activității și structura organizatorică permite acest lucru, cât și flexibilizarea programului de lucru, astfel încât să se evite aglomerarea la locul de muncă precum și sosirea / plecarea la / de la muncă a salariaților în perioade de trafic de vârf.

FSAB si CPBR au convenit și asupra faptului că în aplicarea măsurilor agreate, la nivel de unitate, angajatorul și sindicatul vor urmări îndeaproape și se vor consulta/informa reciproc cu privire la evoluția răspândirii virusului și asupra soluțiilor adoptate sau avute în vedere prin care se pot evita efectele negative asupra salariaților și asupra activității companiilor, inclusiv din perspectiva obligațiilor concrete ale salariaților.

Cele cinci bănci membre CPBR – Banca Comerciala Romană, BRD - Groupe Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank – dețin peste jumătate din totalul activelor bancare și al angajaților din sistemul bancar.
Găsiți va rugăm anexat documentul integral ce conține măsurile agreate de către CPBR si FSAB.

MĂSURI DE COLABORARE AGREATE ÎNTRE REPREZENTANȚII SINDICATELOR ȘI CPBR PRIVIND PROTECȚIA, PREVENȚIA ȘI CONTINUITATEA ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID – 19

Urmare a întâlnirii avute în data de 13 martie 2020 dintre Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) și Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB) privind unele măsuri de protecție a salariaților din sectorul bancar dar și a discuțiilor ulterioare purtate între părti, și

Având în vedere:

⦁ declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 11 martie 2020, a stării de pandemie de coronavirus (COVID – 19);

⦁ dispozițiile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

⦁ declarația Confederației Europene a Sindicatelor privind focarul COVID – 19; 

⦁ faptul că instituțiile de credit sunt parte a infrastructurii critice în România iar în contextul evoluției epidemiei cu noul tip de coronavirusului (COVID – 19) toate părțile, angajatori, angajați și sindicate înteleg necesitatea depunerii unui efort comun pentru desfășurarea activității instituțiilor de credit în condiții optime astfel încât să sprijine cetățenii, companiile și economia naționala în această perioadă;

⦁ faptul că, pornind de la necesitatea atingerii obiectivelor comune menționate mai sus, băncile membre CPBR vor depune toate eforturile pentru a identifica cele mai potrivite soluții în vederea desfășurării activității în condiții de siguranță a sănătății salariaților;

⦁ faptul că băncile au luat în mod individual și proactiv măsuri de a preveni și reduce riscurile de contamire/răspândire a virusului COVID – 19 la locul de muncă;

⦁ dispozițiile Codului Muncii;

⦁ dispozițiile Legii nr. 319 din 2016 a Securității și sănătății în muncă;

⦁ efectele răspândirii COVID – 19, în țara noastră în general și de riscul de a afecta și salariații din sistemul bancar în special prin natura activității pe care o desfășoară ca urmare a inter-relaționării cu clienții;

dar și în spiritul relațiilor de dialog existente la nivelul sectorului de activitate,

cele două părți au agreat asupra unor aspecte privind măsurile de protecție colectivă a salariaților pentru reducerea/prevenirea riscurilor de îmbolnăvire a acestora în timpul programului de lucru precum:

1. Din perspectiva obligațiilor băncilor membre CPBR - Angajatori

⦁ Băncile membre CPBR vor asigura existența la nivelul punctelor de lucru a materialelor necesare și adecvate pentru dezinfecție, atât pentru salariați cât și pentru spațiile de lucru. În acest sens, băncile membre CPBR își asumă acoperirea costurilor necesare pentru asigurarea tuturor acestor materiale necesare protejării sănătății salariaților.

⦁ În funcție de specificul unității bancare și în măsura în care, din punct de vedere al structurii organizatorice, este posibil, se vor depune toate diligențele pentru limitarea numărului de clienți care intră în incinta unei unități bancare la un număr rezonabil de persoane care va fi decis de către conducerea locala. Astfel, în funcție de numărul de angajați și caracteristicile de spațiu ale unității bancare se vor lua măsuri pentru evitarea pe cât posibil a aglomerației în incinta unităților bancare.

⦁ Planurile de asigurare a continuității activității întocmite în conformitate cu prevederile legale și recomandările autorităților de resort, trebuie să aibă în vedere aspecte precum:

a. Posibilitatea salariaților de a efectua munca la domiciliu sau munca la distanța, acolo unde natura activității și structura organizatorică permite acest lucru;

b. Flexibilizarea programului de lucru, astfel încât să se evite aglomerarea la locul de muncă precum și sosirea/plecarea la/de la muncă a salariaților în perioade de trafic de vârf;

c. Identificarea la nivel de fiecare angajator a măsurilor de protecție a salariaților din categorii vulnerabile, pe baza cererii acestora. Categoriile vulnerabile în sensul celor de mai sus sunt: salariatele gravide, salariații care suferă de afecțiuni cronice, salariații cu o vârsta înaintată (>60 de ani) și care au afecțiuni medicale. În acest sens, întrucât angajatorul nu stochează date cu privire la istoricul medical al salariaților, aceștia trebuie să depună documente medicale doveditoare pentru aplicarea măsurilor de mai sus. Aplicarea unor astfel de măsuri va ține cont și de necesitatea asigurării continuității activității și ca natura activității și structura organizatorică să permită acest lucru.

Băncile membre CPBR vor depune toate diligențele pentru respectarea obligațiilor de mai sus, pornind de la principiul bunei credințe și a dorinței comune de a proteja viața și sănătatea salariaților, date fiind și limitările de disponibilitate pe piața românească a produselor și serviciilor necesare îndeplinirii obligațiilor de mai sus.

2. Din perspectiva obligațiilor angajaților băncilor membre CPBR

- Obligația de informare în cel mai scurt timp a șefului ierarhic superior, a medicului de familie sau de medicina muncii, în legătura cu:

a. revenirea din călătorii în zone de risc,

b. intrarea în contact cu unele persoane susceptibile a fi contaminate, în special persoane care vin din zone sau țări cu grad ridicat de răspândire al epidemiei, rude sau apropiați sau cu unele simptome specifice COVID – 19.

- Obligația de a respecta recomandările de protecție și prevenție primite din partea angajatorului și a autorităților de resort (Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Guvernul României, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne etc).

3. Din perspectiva obligațiilor organizațiilor sindicale organizate la nivelul băncilor semnatare și membre ale FSAB, care să cuprindă cel puțin următoarele:

- Contribuirea la efortul de comunicare al angajatorului pe tema protecției și prevenției, inclusiv prin comunicarea susținută a necesității respectării regulilor / procedurilor / protocoalelor de lucru stabilite de angajator.

- În măsura posibilităților sindicatului și la solicitarea angajatorului, desemnarea unor persoane cu abilități în comunicare, din rândul conducerii sindicatului sau din rândul persoanelor cunoscute de către salariați, cu autoritate și influență asupra acestora, care să organizeze împreună cu echipa angajatorului, linii de comunicare (telefonică sau email) cu salariații, pe probleme specifice prezentului document.

- Contribuirea la efortul de identificare și achizitionare a materialelor igienico-sanitare, prin căutarea activă și punerea la dispoziție reprezentanților angajatorului a informațiilor legate de furnizori cu stocuri disponibile și mijloace de distribuție rapidă a produselor în teritoriu.

Părțile convin că în aplicarea celor de mai sus, la nivel de unitate, angajatorul și sindicatul vor urmări îndeaproape și se vor consulta/informa reciproc cu privire la evoluția răspândirii virusului și asupra soluțiilor adoptate sau avute în vedere prin care se pot evita efectele negative asupra salariaților și asupra activității companiilor, inclusiv din perspectiva obligațiilor concrete ale salariaților.

Suplimentar față de cele de mai sus și ulterior discuției purtate în data de 13 martie, FSAB a solicitat membrilor și reprezentanților CPBR discutarea următoarelor două chestiuni identificate de către comunitatea bancara printre măsurile ce ar trebui întreprinse de către Guvernul României în următoarea perioadă astfel încât efectele economice asupra angajatorilor, angajaților și consumatorilor să fie resimțite cât mai puțin.

Concluziile discuțiilor purtate ulterior între FSAB și CPBR au fost următoarele:

I. Aplicarea Legii privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Cele doua părți au convenit să colaboreze în implementarea acestei legi în contextul în care instituțiile de credit reprezintă infrastructură critică și trebuie să fie în măsură să asigure desfășurarea activității în condiții optime astfel încât să susțină clienții, persoane fizice și juridice deopotrivă, dar și economia națională față de situațiile adverse generate de evoluția coronavirusului (COVID – 19).

În acest sens, părțile au agreat că, la nivel de unitate, sindicatele să sprijine angajatorii în identificarea de soluții astfel încât acordarea acestor zile libere să se facă într-o așa manieră încât să permită desfașurarea activității angajatorilor în condiții optime și fără sincope.

II. Eventuala limitare a programului de lucru cu publicul în agențiile și sucursalele bancare la 4 ore/zi pe perioada instituirii măsurilor speciale de protecție și preventie indicate de autoritățile de resort

Cele două părți au convenit că, în cazul în care se va decide la nivel de instituție de credit să se aplice o astfel de măsura pe termen limitat, în acea perioadă nu vor fi afectate drepturile salariale ale angajaților din unitățile bancare.

Măsurile discutate în cele de mai sus vizează toți angajații băncilor membre CPBR.

Partea patronală  

CPBR – Consiliul Patronatelor Bancare FSAB

Bogdan PREDA

Secretar General

Partea sindicală

– Federația Sindicatelor din România din Asigurări și Bănci

 Paraschiv CONSTANTIN 

Președinte

Semnat astăzi, 18 martie 2020

Taguri: Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR)  Criza COVID-19  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Criza COVID-19Ministerul Finantelor explica modul in care se amana ratele la credite, conform normelor de aplicare a OUG 37/2020: trebuie o declaratie pe proprie raspundere ca veniturile sunt afectate de criza COVID-19

Ministerul Finantelor explica, intr-un comunicat, modul in care persoanele fizice si firmele pot sa-si amane ratele la banci si IFN-uri pana la sfarsitul anului, conform normelor de aplicare a OUG 37/2020, care inca nu au fost publicate in Monitorul Oficial. Astfel, persoanele fizice pot detalii

Poprirea conturilor bancare continua, in ciuda crizei COVID-19: "ING mi-a luat tot salariul de pe card"

Executorii judecatoresti continua popririle pe salarii si conturile bancare ale celor executati silit de banci, IFN-uri, fime de recuperare creante si alti creditori, in ciuda situatiei de stare de urgenta cauzata de pandemia coronavirusului COVID-19. Executorii judecatoresti nu au oprit detalii

Legea privind amanarea ratelor la credite pentru toate persoanele fizice, afectate sau nu de coronavirus, pana la sfarsitul anului, fara majorarea ratei ulterior, a fost votata de Parlament

Parlamentul a adoptat astazi o lege initiata de Partidul Social Democrat (PSD), care detine majoritatea in legislativ, potrivit careia orice persoana fizica poate cere bancilor, IFN-urilor si firmelor de leasing, amanarea ratelor la credite, pana la sfarsitul anului, spre deosebire de OUG detalii

Normele de aplicare ale OUG 37/2020 privind amanarea ratelor la credite nu au fost inca publicate; bancile, cu exceptia BRD, amana ratele conform ofertelor proprii

Normele de aplicare ale OUG 37/2020 privind amanarea ratelor la credite nu au fost inca publicate in Monitorul Oficial, insa bancile, cu exceptia BRD, continua sa primeasca cereri de amanare a ratelor conform propriilor oferte, care prevad suspendarea platii ratelor pe perioade de pana la 3 detalii

Profil de Bancher

Toate Profilele

Ultimele Comentarii

 • Loan

  Căutați finanțe de afaceri, finanțe personale, împrumuturi imobiliare, împrumuturi auto, ... detalii

 • Loan

  Căutați finanțe de afaceri, finanțe personale, împrumuturi imobiliare, împrumuturi auto, ... detalii

 • Loan

  Căutați finanțe de afaceri, finanțe personale, împrumuturi imobiliare, împrumuturi auto, ... detalii

 • Loan

  Căutați finanțe de afaceri, finanțe personale, împrumuturi imobiliare, împrumuturi auto, ... detalii

 • Loan

  Căutați finanțe de afaceri, finanțe personale, împrumuturi imobiliare, împrumuturi auto, ... detalii