BANCI | Profil

Ministerul Finantelor transforma Eximbank in banca universala, dupa preluarea Bancii Romanesti, si-i aloca fonduri suplimentare

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2019-09-03 19:26

Ministerul Finantelor a publicat un proiect de lege pentru modificarea Eximbank in banca universala, care sa ofere servicii si persoanelor fizice, nu doar firmelor, ca pana acum, pentru a putea realiza fuziunea cu Banca Romaneasca, dupa preluarea acesteia. (vezi mai jos proiectul de lege si expunerea de motive)

In acelasi proiect de lege se gaseste o modalitate prin care Ministerul Finantelor poate aloca fonduri suplimentare pentru Eximbank, care sa fie utilizate pentru activitatea bancii de acordare de finantari, garantii sau asigurari, fara impact asupra deficitului bugetar.

Este vorba de o formula de finantare a depozitului la termen de 1,4 miliarde lei pe care Ministerul Finantelor il are plasat la Eximbank, cu scadenta in martie 2022.

Cum depozitul nu poate fi utilizat pana la scadenta, Eximbank va putea pune la dispozitia Ministerului Finantelor lichiditati care sa alimenteze fondurile destinate bancii, insuficiente in prezent pentru proiectele sale.

Se precizeaza ca Eximbank a aprobat in acest an credite pentru proiecte în domenii prioritare în valoare de 147 milioane lei, reprezentând ieșiri efective de fonduri.

În același timp, EximBank are în analiză solicitări de finanțare destinate promovării tranzacțiilor internaționale, dezvoltării infrastructurii, dezvoltării utilităților de interes public, etc., proiecte care pot fi susținute prin credite pentru domenii prioritare acordate de EximBank în numele și în contul statului, în conformitate cu prevederile Legii 96/2000 și ale cadrului intern de reglementare al băncii.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV

1. Descrierea situației actuale

1. În conformitate cu cadrul legal de organizare și funcționare, EximBank este o instituție de credit specializată, al cărei rol este de a susține dezvoltarea economiei naționale prin două canale distincte, respectiv cel de bancă comercială ce oferă produse specifice clientelei non-retail, și cel de mandatar al Statului, oferind agenților economici produse și servicii specifice de garantare, finanțare și asigurare, aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

În prezent, EximBank nu deservește segmentul retail, care a cunoscut o dinamică semnificativă în ultimii ani, există premise ca, în viitor, activitatea EximBank să înregistreze o dinamică sub nivelul său potențial și să aibă un impact negativ în economie, dacă se va concentra în continuare pe strategia de creștere exclusiv pe segmentul corporate, considerând in special lipsa accesului la finanțarea stabila oferita de depozitele populației.

În acest context, apare necesitatea ca EximBank sa își diversifice activitatea bancara prin intrarea în zona de retail prin fuziuni si achiziții, ceea ce va crește capacitatea de generare de venituri și va conduce la diversificarea bazei de finanțare prin depozitele atrase de la populație, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței pe partea de costuri și la stabilitatea și disponibilitatea resurselor de finanțare. 

Caracterul de urgență al modificării Legii 96/2000 referitor la cadrul de administrare derivă din necesitatea creării cadrului legal aplicabil la momentul intrării EximBank pe piața de retail banking prin fuziunea cu alte instituții de credit, oportunitate ce conferă avantaje strategice substanțiale, atât din perspectiva diversificării surselor de finanțare ale EximBank cât și din perspectiva creșterii accesului populației la produse financiar bancare specializate.

Având în vedere valabilitatea limitată în timp a posibilității EximBank de a aborda activitatea de retail prin fuziune, strategia de integrare a clientilor persoane fizice nu se poate realiza fără amendarea în mod corespunzător a prevederilor Legii 96/2000. Neadoptarea de urgenta a acestui proiect de act normativ conduce pe cale de consecință fie la întârzierea nejustificată din punct de vedere economic al tranzacției, fie chiar la pierderea acestei oportunități de afaceri.

2. În temeiul art.10 din Legea nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A, republicată, destinația legală a fondurilor constituite și virate de Ministerul Finanțelor Publice la EximBank pentru desfășurarea operațiunilor în numele şi în contul statului constă în acordarea de credite, garanții și asigurări pentru susținerea proiectelor derulate în domeniile specifice de interes naţional stabilite prin Lege.

Art. 10 „În scopul asigurării resurselor financiare necesare desfăşurării operaţiunilor în numele şi în contul statului, EXIMBANK - S.A. beneficiază de constituirea la dispoziţia sa a următoarelor fonduri:

- fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale;

- fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale;

- fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale;

- fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului;

- alte fonduri care vor fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităţilor de utilizare.”

„Art.11 (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt:

- sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, şi disponibile la această dată;

- sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinaţie;

- sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creanţele externe recuperate de stat efectiv de la ţările debitoare;

- sumele nete care provin din primele de asigurare;

- sumele recuperate din asigurarea creditelor;

- sumele recuperate de la persoana juridică garantată;

- dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;

- alte surse, conform legii.

(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la art.10 va fi dimensionată şi alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure dezvoltarea activităţii de comerţ exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale.(...)”

Legea anuala a bugetului de stat a conținut alocările de fonduri necesare stimulării exportului, a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale până in luna mai 2009. Ulterior acestei date, prin Ordonanța de Guvern nr. 19/29.08.2009, s-a reglementat regimul fondurilor alocate și virate către EximBank cu titlul de plasamente, astfel încât, sumele necesare EximBank nu au mai fost virate de la bugetul de stat către bancă.

La data de 31.07.2019, din totalul fondurilor statului aflate la dispoziția EximBank în valoare de 1.662 mil.lei, 1.400 mil.lei reprezintă fonduri atrase la termen, cu scadența 31 martie 2022, retragerea sau utilizarea acestora putându-se realiza doar după expirarea perioadei contractuale.

De la începutul anului 2019, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a aprobat credite pentru proiecte în domenii prioritare în valoare de aproximativ 147 mil.lei, reprezentând ieșiri efective de fonduri. În același timp, EximBank are în analiză solicitări de finanțare destinate promovării tranzacțiilor internaționale, dezvoltării infrastructurii, dezvoltării utilităților de interes public, etc., proiecte care pot fi susținute prin credite pentru domenii prioritare acordate de EximBank în numele și în contul statului, în conformitate cu prevederile Legii 96/2000 și ale cadrului intern de reglementare al băncii.

Astfel, din evaluarea resurselor financiare disponibile pentru desfășurarea de către EximBank a activității în numele și în contul statului, rezultă un nivel insuficient al fondurilor alocate, atât pentru acoperirea necesarului de finanțare, cât și pentru asigurarea condiționalităților impuse de menținerea unui nivel adecvat al concentrărilor de expuneri ale fondurilor statului.

În acest context, se estimează un necesar de fonduri suplimentare care ar trebui puse la dispoziția EximBank având ca scop asigurarea continuității activității curente desfășurate în nume și cont stat pentru susținerea domeniilor prioritare prevăzute de Lege, prin instrumente specifice de finanțare, garantare și asigurare. 

Pentru asigurarea sumelor ce pot fi puse la dispoziția EximBank sub formă de plasamente financiare pentru continuarea activității desfășurate în nume și în contul statului, s-a identificat o sursă suplimentară de alimentare a fondurilor prevăzute la art.10 din Legea 96/2000, fără impact asupra deficitului bugetar.

În condițiile în care conform Convenției încheiate între EximBank și Ministerul Finantelor Publice, se află plasată la EximBank suma de 1.400 mil. ca depozit la termen cu scadența 31 martie 2022, EximBank poate pune la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice lichidități care să alimenteze fondurile prevăzute la art.10 din Lege, în limita valorii depozitului constituit.

Susținerea de către EximBank a domeniilor prioritare prin produse de finanțare, garantare și asigurare necesită structuri de finanțare complexe, în cadrul cărora alocările de fonduri pot fi semnificative, de regulă pe termen mediu și lung.

Din această perspectivă este necesară identificarea unor resurse financiare, fără impact asupra deficitului bugetar, care să permită direcționarea sumelor necesare către proiecte care se circumscriu obiectivelor strategice ale activității de desfășuratede EximBank în numele și în contul statului.

3. La data de 29 mai 2019 Eximbank S.A. si Banca de Dezvoltare a Poloniei BGK au semnat la Luxemburg Statutul Fondul de Investiții al Inițiativei Celor Trei Mări S.A, urmare aprobării de către Guvernul României în data de 23 mai 2019 a Memorandumului cu tema: Aprobarea sumei pe care România o investește pentru participare la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări la data înființării acestuia.

Prin prevederile OUG nr. 82/2018 pentru completarea Legii 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank S.A. s-a creat cadrul legal ca să permită Băncii de Export-Import a României EximBank S.A să participe la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, sumele pentru alimentarea acestui fond fiind asigurate de la bugetul de stat prin Bugetul Ministerului Finanțelor Publice- Acțiuni generale.

În acest sens, în perioada următoare, administratorul extern al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări va transmite notificări de plată a capitalului până la concurența sumelor angajate de fiecare acționar, în baza acestor notificări EximBank și BGK având obligația virării sumelor în termen de 30 zile.

2. Schimbări preconizate

1. Prin Ordonanță de Urgență a Guvernului se propun următoarele:

Modificarea cadrului legal privind activitățile posibil a fi desfășurate de EximBank, respectiv adăugarea activităților desfășurate în nume și cont propriu destinate persoanelor fizice, în limita autorizației acordate de către Banca Națională a României.

Modificarea structurii de conducere a Eximbank, în sensul în care EximBank - S.A. va fi condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generala a acționarilor, format din 7 membri din care 4 administratori neexecutivi și 3 administratori executivi, respectiv președintele executiv și doi vicepreședinți executivi ai băncii. Președintele consiliului de administrație va fi desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi independenți.

Modificările legislației bancare impun ca structura organului de conducere a EximBank sa fie modificata pentru a asigura conformitatea cu reglementările in vigoare (Directiva 36/ 2013 si OUG 99/2006), unde se stipulează faptul ca președintele executiv al băncii nu poate deține poziția de președinte al consiliului de administrație. 

În prezent, Legea 96/ 2000 stipulează președintele consiliului de administrație care poate fi președintele executiv, ceea ce contravine reglementarilor menționate anterior. 

Completarea cadrului legal privind sursele de alimentare a fondurilor constituite la dispoziția EximBank prevăzute la art.10 din Legea 96/2000, respectiv a art.11 alin.(1) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., republicată, în sensul că Eximbank S.A. poate finanța fondurile prevăzute la art. 10. 

Pentru reglementarea mecanismului de acordare a acestor finantari si a responsabilitatilor aferente, la articolul 11, se introduc șase noi alienate, alin.(2^1 - 2^6) cu următorul cuprins: 

„ (2^1) Prin excepţie de la alin. (1), EximBank S.A. poate finanța fondurile prevăzute la art. 10 in limita sumelor si la termenele pentru care s-a stabilit prin convenție menținerea acestora pe perioade de timp determinate, in conformitate cu prevederile art. 12 alineatul 2^1 din prezenta lege.

(2^2) Fondurile puse la dispoziție de Eximbank în baza alin. (2^1) reprezintă plasament al Eximbank la Ministerul Finanțelor Publice și cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10, aceastea constituind totodată și sursa de rambursare a acestora. 

(2^3) Rambursarea finanțărilor se va face pe măsura ajungerii la scadență a plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la Eximbank S.A., în ordinea cronologica a scadentei acestora. 

(2^4) În scopul calculului de dobândă datorată de Eximbank S.A. pentru fondurile menținute pe perioade de timp determinate, în conformitate cu prevederile art. 12 alineatul 2^1 din prezenta lege, din sumele plasate la Eximbank S.A. se vor deduce sumele plasate de Eximbank S.A. conform alineatului 2^3.

(2^5) Aprobarea finanțărilor acordate de catre Eximbank S.A. în conformitate cu alin.    (2^1) se realizează odată cu aprobarea operațiunilor specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanţii și Asigurări. 

(2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispozitie de Eximbank S.A. conform alin.  (2^1), a calculului de dobandă și a sumelor deduse din plasamentele efectuate de Eximbank S.A. conform alin.  (2^1), precum și raportarea utilizării acestor fonduri revine Eximbank S.A., prin direcțiile de specialitate și comitetul de direcție.”

Identificarea resurselor financiare necesare alimentării fondurilor puse la dispoziția EximBank pentru susținerea proiectelor în domenii prioritare va avea un impact semnificativ asupra creşterii eficienţei şi eficacităţii alocării resurselor publice pentru proiecte investiționale prioritare pentru România care vor beneficia de sprijin în numele și în contul statului.

2. Pentru a evita orice alte interpretări legate de faptul că sumele alocate ar putea fi utilizate exclusiv pentru plata contribuției la capitalul social al Fondului Inițiativei celor trei Mări (FI3M), fără a se lua în calcul că această operațiune poate fi însoțită însă de o serie de cheltuieli care nu reprezintă contribuție (aport) de capital, se propune completarea Art.12, alineatul (3ˆ1), litera a) din Legea nr. 96/2000 cu mențiunea că fondul prevăzut la art. 10 lit. f) va fi utilizat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. inclusiv pentru comisioane de transfer al fondurilor din România în Luxemburg, prime de egalizare în cazul unor eventuale majorări ale cotei de participare a României la capitalizarea FI3M, de la echivalentul sumei de 20 milioane EUR aprobată în ședința guvernului din data de 23 mai 2019 până la concurența expunerii maxime aprobate. Alte eventuale cheltuieli care nu reprezintă aport la capitalul social al FI3M dar sunt necesare activitatii de participare la capitalul social al FI3M se vor plati din comisionele percepute de Eximbank pentru activitatea desfasurata in numele si contul statului prevăzute la art. 10, aferente fondurilor menționate la lit. a)-e).

Totodată, se propune introducerea la art.12, alineatul (3ˆ1) o nouă literă, lit. c), prin care se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să vireze Eximbank S.A. echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plății către Eximbank S.A, a contribuției aferente participării României la Fondul de Investiții al Inițiativei Celor Trei Mări plus o marjă de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferențe de curs valutar la data efectuării plății la extern de către Eximbank. Diferența în lei rămasă neutilizată de către Eximbank S.A. după efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituită Ministerului Finanțelor Publice.

IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Impactul macroeconomic

Prin acest act normativ se stabilește o nouă sursă de alimentare a fondurilor puse la dispoziția EximBank S.A. de către Ministerul Finanțelor Publice, în scopul funcționării eficiente a mecanismului financiar prevăzut de Legea 96/2000 pentru îndeplinirea mandatului conferit băncii și implicit atingerea obiectivelor de susținere a proiectelor de investiții și a activităților derulate de companiile românești în domeniile prioritare ale economiei naționale.

Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: Nu este cazul.

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) - nu este precizat

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Eugen Orlando TEODOROVICI

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A.


În conformitate cu cadrul legal de organizare și funcționare, EximBank este o instituție de credit specializată, al cărei rol este de a susține dezvoltarea economiei naționale prin două canale distincte, respectiv cel de bancă comercială ce oferă produse specifice clientelei non-retail, și cel de mandatar al Statului, oferind agenților economici produse și servicii specifice de garantare, finanțare și asigurare, aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

În prezent, EximBank nu deservește segmentul retail, care a cunoscut o dinamică semnificativă în ultimii ani, există premise ca, în viitor, activitatea EximBank să înregistreze o dinamică sub nivelul său potențial și să aibă un impact negativ în economie, dacă se va concentra în continuare pe strategia de creștere exclusiv pe segmentul corporate, considerând in special lipsa accesului la finanțarea stabila oferita de depozitele populației.

În acest context, apare necesitatea ca EximBank sa își diversifice activitatea bancara prin intrarea în zona de retail prin fuziuni si achiziții, ceea ce va crește capacitatea de generare de venituri și va conduce la diversificarea bazei de finanțare prin depozitele atrase de la populație, contribuind astfel la îmbunătățirea eficienței pe partea de costuri și la stabilitatea și disponibilitatea resurselor de finanțare.

Caracterul de urgență al modificării Legii 96/2000 referitor la cadrul de administrare derivă din necesitatea creării cadrului legal aplicabil la momentul intrării EximBank pe piața de retail banking prin fuziunea cu alte instituții de credit, oportunitate ce conferă avantaje strategice substanțiale, atât din perspectiva diversificării surselor de finanțare ale EximBank cât și din perspectiva creșterii accesului populației la produse financiar bancare specializate.

Având în vedere valabilitatea limitată în timp a posibilității EximBank de a aborda activitatea de retail prin fuziune, strategia de integrare a clientilor persoane fizice nu se poate realiza fară amendarea în mod corespunzator a prevederilor Legii 96/2000. Neadoptarea de urgenta a acestui proiect de act normativ conduce pe cale de consecință fie la întârzierea nejustificată din punct de vedere economic al tranzacției, fie chiar la pierderea acestei oportunități de afaceri.

Având în vedere necesitatea asigurării resurselor financiare necesare soluționării de către EximBank a solicitărilor care vizează proiecte viabile, cu impact semnificativ la nivelul economiei românești destinate promovării tranzacțiilor internaționale, dezvoltării infrastructurii, dezvoltării utilităților de interes public, etc., proiecte care pot fi susținute prin finanțări, garanții și asigurări, în conformitate cu prevederile Legii 96/2000 și ale cadrului intern de reglementare al băncii;

Având în vedere că, în acest moment, EximBank are în analiză solicitări de finanțare destinate promovării tranzacțiilor internaționale, dezvoltării infrastructurii, dezvoltării utilităților de interes public etc., proiecte care pot fi susținute prin finanțări pentru domenii prioritare acordate de EximBank S.A. în numele și în contul statului, în conformitate cu prevederile Legii 96/2000 și ale cadrului intern de reglementare al acestei activitati, iar unele dintre aceste solicitari sunt avizate deja pozitiv de catre Comitetul Interministerial de Finantari, Garanţii si Asigurari, iar altele sunt pe fluxul de aprobare/avizare, insa nu pot fi implementate datorita lipsei sursei de finantare din fondurile statului, ca urmare a plasarii la termen de catre Ministerul Finantelor Publice la Eximbank, conform legii, a acestor resurse, se impune crearea cadrului legal privind punerea la dispoziția EximBank a resurselor financiare necesare continuării activității de finanțare, garantare și asigurare în numele și în contul statului a reglementarea imediata a finantarii fondurilor statului, în condiții de maximă eficiență și operativitate. 

Având în vedere necesitatea majorării plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la EximBank, atât în scopul acoperirii deficitului de finanțare, cât și pentru a preveni concentrările de expuneri ale fondurilor statului;

Având în vedere semnarea alături de Banca de dezvoltare a Poloniei BGK în 29 mai 2019, la Luxemburg a Statutului Fondul de Investiții al Inițiativei Celor Trei Mări S.A, urmare aprobării de către Guvernul României în data de 23 mai 2019 a Memorandumului cu tema: Aprobarea sumei pe care România o investește pentru participare la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări la data înființării acestuia și a faptului că, în perioadele următoare, administratorul extern al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări va transmite notificări de plată a capitalului până la concurența sumelor angajate de fiecare acționar, în baza cărora EximBank și BGK au obligația virării sumelor în termen de 30 zile,

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Articol unic - Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituție de credit specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice.

(2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu realizând, in limita autorizației acordate de către Banca Națională a României, activități bancare destinate persoanelor fizice și juridice, precum și in numele și contul statului, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și reasigurări ale operațiunilor de comerț exterior românesc.”

2. La articolul 2, după litera f) se introduce o noua litera, litera f^1, cu următorul cuprins:

„f^1) administrarea și derularea activităților specifice de banca universală menite să crească gradul de intermediere financiara și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate;”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ART.4 EximBank - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generala a acționarilor, format din 7 membri, din care 4 administratori neexecutivi si 3 administratori executivi, respectiv președintele executiv al băncii și doi vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi independenți.”

4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de administrație poate să delege o parte dintre atribuțiile sale Comitetului de direcție, format din președintele executiv și din până la 4 vicepreședinți executivi.”

5. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc șase noi alienate, alin.(2^1 - 2^6) cu următorul cuprins:

„ (2^1) Prin excepţie de la alin. (1), EximBank S.A. poate finanța fondurile prevăzute la art. 10 in limita sumelor si la termenele pentru care s-a stabilit prin convenție menținerea acestora pe perioade de timp determinate, in conformitate cu prevederile art. 12 alineatul 2^1 din prezenta lege.

   (2^2) Fondurile puse la dispoziție de Eximbank în baza alin. (2^1) reprezintă plasament al Eximbank la Ministerul Finanțelor Publice și cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10, aceastea constituind totodată și sursa de rambursare a acestora. 

(2^3) Rambursarea finanțărilor se va face pe măsura ajungerii la scadență a plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la Eximbank S.A., în ordinea cronologica a scadentei acestora. 

   (2^4) În scopul calculului de dobândă datorată de Eximbank S.A. pentru fondurile menținute pe perioade de timp determinate, în conformitate cu prevederile art. 12 alineatul 2^1 din prezenta lege, din sumele plasate la Eximbank S.A. se vor deduce sumele plasate de Eximbank S.A. conform alineatului (2^3).

   (2^5) Aprobarea finanțărilor acordate de catre Eximbank S.A. în conformitate cu alin. (2^1) se realizează odată cu aprobarea operațiunilor specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanţii și Asigurări.

(2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispozitie de Eximbank S.A. conform alin.  (2^1), a calculului de dobandă și a sumelor deduse din plasamentele efectuate de Eximbank S.A. conform alin.  (2^1), precum și raportarea utilizării acestor fonduri revine Eximbank S.A., prin direcțiile de specialitate și comitetul de direcție.”

6. Articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru administrarea fondurilor menționate la art. 10, lit. a)-e), Eximbank S.A. percepe comisioane care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanţii și Asigurări și care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.”

7. Articolul 12, alineatul (3ˆ1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, constând în: aport la capitalul social al fondului și cheltuieli aferente, de tipul comisioane de transfer sau prime de egalizare. Alte cheltuieli de tipul costurilor directe necesare exercitării mandatului de către Eximbank se suporta din comisioanele prevăzute la art. 12 alin.(3).

8. La articolul 12, alineatul (3ˆ1) se introduce o nouă literă, lit.c) cu următorul cuprins:

“c) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să vireze Eximbank S.A. echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plății către Eximbank S.A, a contribuției aferente participării României la Fondul de Investiții al Inițiativei Celor Trei Mări plus o marjă de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferențe de curs valutar la data efectuării plății la extern de către Eximbank. Diferența în lei rămasă neutilizată de către Eximbank S.A. după efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituită Ministerului Finanțelor Publice, in termen de 10 zile de la data efectuarii platii la extern de catre Eximbank”.

9. La articolul 18, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„(3^) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni bancare destinate persoanelor fizice, menite să asigure diversificarea activităților desfășurate inclusiv a surselor de finanțare, creșterea gradului de intermediere financiara și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate. ”

PRIM – MINISTRU
VASILICA –VIORICA DĂNCILĂ

 

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ProfilBanca Transilvania se extinde in Republica Moldova, prin preluarea Microinvest

Banca Transilvania intenționează să achiziționeze 100% din capitalul social al Microinvest, companie specializată pe finanțarea microîntreprinderilor, liderul pieței financiare non-bancare din Republica Moldova, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Microinvest detalii

Patria Bank imbunatateste incluziunea financiara si sociala in zonele rurale, cu credite pentru producatori agricoli, fermieri, antreprenori

  Patria Credit IFN accesează un nou împrumut de la Fondul European pentru Europa de Sud – Est (EFSE), partenerul său pe termen lung, anunta banca intr-un comunicat, in care mai arata: Valoarea împrumutului este de 2.5 milioane Eur (contravaloarea detalii

Emisiunea de obligatiuni Patria Bank este listata la Bursa de Valori Bucuresti

● Cele 10.000 de obligațiuni subordonate emise de Patria Bank sunt scadente peste 8 ani, având o dobândă fixă de 6,50%, plătibilă semestrial. ● Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 500 de euro, iar listarea acestora s-a realizat pe piața reglementată a detalii

Garanti BBVA sustine financiar World Wildlife Fund for Nature (WWF)

Garanti BBVA, una dintre cele mai dinamice bănci de pe piața locală, a direcționat, între 2010 și 2019, 1,49 milioane RON organizației World Wildlife Fund for Nature (WWF), pentru a sprijini dezvoltarea și implementarea proiectelor sale de mediu în România, anunta banca detalii

Ultimele Comentarii

 • 19.01.2020

  Aplicatia nu merge, tot timpul imi spune Bt24 has stopped working si se inchide ... detalii

 • Credit ipotecar

  Buna ziua,eu si sotu lucrez in Anglia de 5 ani si la ultumul loc de munca eu am 4 ani vechime iar ... detalii

 • Credit

  Buna ziua Ce se intampla cu clientii băncii Credit Europe Bank care au credit ipotecar in CHF ... detalii

 • Credit

  Buna ziua Ce se intampla cu clientii băncii Credit Europe Bank care au credit ipotecar in CHF ... detalii

 • Avertizari!

  BNR se arata din ce in ce mai ingrijorata cu situatia fiscala si cu previziunile economiei de o ... detalii