Protectia Consumatorilor | Procese

Motivarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre BCR Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2019-06-29 12:14

Motivarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti in procesul dintre BCR Banca pentru Locuinte si Curtea de Conturi, castigat de banca, in privinta legalitatii primei de stat platita clientilor care au incheiat contracte de economisire-creditare, denumite si bauspar.

Atat banca, cat si Curtea de Conturi, au contestat decizia la instanta suprema, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), care a emis o decizie definitiva in favoarea Curtii de Conturi.

Decizia ICCJ:

Numărul dosarului: 1723/2/2016

Obiectul dosarului: litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992) Obiectele secundare ale dosarului: - Stadiul procesual: Recurs Părțile din dosar: BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A. - Recurent (Reclamant), CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - Recurent (Pârât) 

Complet de judecată: C4-AP
Numărul documentului de soluționare: 3541/2019
Data documentului de soluționare: 21.06.2019
Tipul documentului de soluționare: Hotarâre
Soluție: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - Dispune rejudecarea
Detalii soluţie: Admite recursurile formulate de reclamanta B.C.R. Banca pentru Locuinţe şi pârâta Curtea de Conturi a României împotriva Sentinţei nr. 699 din 01.03.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, pe care o casează şi rejudecând cauza: Admite în parte acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta B.C.R. - Banca pentru Locuinţe S.A., în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României, şi în consecinţă: Anulează parţial Decizia nr. 17/10 decembrie 2015 ?i în mod corespunzător Încheierea nr. 2/29 februarie 2016, în privinţa următoarelor abateri: - Abaterea de la punctul 7 şi măsura aferentă de la punctul II.7 - Abaterea de la punctul 8 şi măsura aferentă de la punctul II.8 Respinge restul pretenţiilor reclamantei. Respinge recursul reclamantei B.C.R. Banca pentru Locuinţe împotriva considerentelor hotărârii instanţei de fond. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 iunie 2019.
Nr. unic (nr. format vechi) : 1723/2/2016

Decizia Curtii de Apel Bucuresti

Data inregistrarii 11.03.2016
Data ultimei modificari: 22.02.2018
Sectie: veche - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992) dec. 17/10.12.2015 inch nr.2/29.02.2016
Stadiu procesual: Fond

Părţi
Nume Calitate parte
BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A. Reclamant
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI Pârât

Şedinţe
01.03.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: S8 Completul 7 fond
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Anulează parţial Decizia nr. 17/10 decembrie 2015 şi în mod corespunzător Încheierea nr. 2/29 februarie 2016, în privinţa următoarelor abateri şi măsuri cuprinse în decizie: - Abaterea de la punctul 2 şi măsura aferentă de la punctul II. 2 - Abaterea de la punctul 3 şi măsura aferentă de la punctul II.3 - Abaterea de la punctul 5 şi măsura aferentă de la punctul II.5 - Abaterea de la punctul 6 şi măsura aferentă de la punctul II.6 - Abaterea de la punctul 7 şi măsura aferentă de la punctul II.7 - Măsurile dispuse la punctele I.1 şi I.2. în ce priveşte aspectele derivând din constatarea abaterilor şi dispunerea măsurile anulate mai sus. Respinge restul pretenţiilor reclamantei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 1 martie 2017.
Document: Hotarâre 699/2017 01.03.2017

699/2017
01-03-2017
Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)
Curtea de Apel BUCURESTI

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2017:023.xxxxxx

R O M Â N I A

C_____ DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A VIII A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DOSAR NR. 1723 /2/2016 

ÎNCHEIERE

Ședința publică din data de 1 februarie 201 7

C_____ constituită din:

JUDECĂTOR : M_____ NIC______

GREFIER : F_________ E_____ B_____

Pe rol se află soluționarea acțiunii în contencios admi nistrativ formulate de reclamanta B__ B____ P_____ LOCUINȚE S.A. , reprezentată legal prin L_____ A_____ - P_________ și C_______ V______ - Vicepreședinte, și convențional prin V______ S_____, în calitate de partener fondator în cadrul S_____ & Asociații SCA , în contradictoriu cu pârât a C_____ DE C______ A R_______ , reprezentată prin domnul N______ V_______, P_________, având ca obiect „ litigiu C_____ de C______ ”.

La apelul nom inal făcut în ședință publică, a u răspuns reclamanta B__ B____ P_____ Locuințe S.A., prin reprezentanți convenționali avocați V______ S_____, R____ R_______ și C_________ P_______, toți în baza împuternicirii avocațiale _______ nr. xxxxxxx/11.03.2016 (depusă la fila 3 vol. I dosar) și pârâta C_____ de C______, prin reprezentanți convenționali consilieri juridici L____ D_______, în baza delegației nr. VII.xxxxx/22.06.2016 (depusă la fila 196 vol. VIII dosar) și D_____ Naniș, în baza delegației nr. VII.xxxxx/22.06.2016 (depusă la fila 197 vol. VIII dosar)

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței următoarele:

- stadiul procesual: cauza se află la al doilea termen de judecată, în primă instanță;

- procedura de citare este legal îndeplinită.

La interpelarea instanței, ambele părți prin reprezentanții lor având cuvântul, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat și că nu mai sunt alte incidente de soluționat, potrivit art. 392 C .pr.civ., declară deschise dezbaterile asupra fondului și acordă cuvântul părților.

A. Susținerile reclamantei

Reclamanta prin avocat V______ S_____ , având cuvântul, arată că acest proces nu ar fi avut loc dacă, în timpul controlului efectuat la reclamantă, C_____ de C______ ar fi ținut seama de condițiile esențiale necesare p_____ funcționarea mecanismului de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ locuințe, adică așa-numitul sistem Bauspar și dacă ar fi înțeles dispozițiile legale aplicabile acestui sistem așa cum ele sunt foarte clare în limita și spiritul lor. Acest sistem Bauspar nu este o invenție românească; el a fost transpus în legislația românească, prin Legea nr. 541/2002 mai întâi, modificată după aceea prin Ordonanța 99/2006 aprobată prin Legea nr. 227/2007. Ceea ce s-a transpus în această reglementare legală exista în alte țări de multă vreme, de pildă în Germania de peste 150 de ani, iar sistemul s-a dezvoltat după al doilea război mondial p_____ rezolvarea crizei locuințelor. Același motiv a determinat aplicarea acestui sistem și în România. P_____ ca sistemul să funcționeze este nevoie de trei categorii de participanți: mai întâi depunătorii, din a căror depuneri se face masa de creditare, între care trebuie să existe un principiu de solidaritate, apoi bănci specializate p_____ a administra aceste depuneri (în România fiind două bănci specializate, anume reclamanta și respectiv Raiffeisen-B____ p_____ locuințe), iar în al treilea rând este nevoie ca statul să încurajeze dezvoltarea acestui sistem. Astfel, statul acordă o primă de stat depunătorilor care poate să meargă în România până la suma de 250 de euro/deponent/an în funcție de depunerile făcute. În legătură cu aceste prime de stat, ele sunt o formă de încurajare ca să ___________________ depunători în sistem, p_____ că altfel nu ar putea să existe masa de creditare, iar în al doilea rând se prevede că depunătorii trebuie să țină în sistem aceste economii timp de 5 ani tocmai p_____ ca sistemul să funcționeze. După 5 ani, depunătorii vor avea dreptul nu doar să ia credit dacă este cazul ci au dreptul să își retragă sumele, inclusiv prima de stat, fără a fi necesară o justificare a folosirii acestor sume p_____ scopuri legate de locuințe. Pârâta nu a ținut seama de aceste elemente esențiale și mai ales de faptul că acest sistem de economisire și creditare cum îi spune și numele, funcționează în două etape: prima etapă este cea a economisirii, iar a doua opțională, facultativă p_____ depunători, este etapa încheierii contractului de creditare. Pârâta, denaturând înțelesul reglementării legale în acest domeniu, a pretins că încheierea contractului de creditare ar fi obligatorie p_____ depunători ceea ce nu este real, încheierea contractului de creditare fiind opțională. Până la urmă, tot acest proces se reduce la dezlegarea unor chestiuni de drept, chestiunile de fapt neavând practic relevanță și depune la dosarul cauzei un extras din cele două acte normative relevante, respectiv câteva extrase din Codul civil spre a putea instanța să urmărească demonstrația ce se va face de către reclamantă în continuare în legătură cu cele 10 măsuri dispuse de către C_____ de C______ prin Decizia nr. 17/10.12.2015, măsuri menținute și prin Încheierea nr. 2/29.02.2016, prin care s-a respins contestația făcută împotriva acestei Decizii. Din cele 10 măsuri dispuse prin Decizie, 8 dintre ele sunt măsuri principale, care se referă la critica pe care o face pârâta activității desfășurate de către reclamantă în perioada controlată. Primele două măsuri din Decizie sunt măsuri subsecvente, care decurg din cele 8 măsuri principale și se referă la ce ar trebui să facă reclamanta în viitor dacă ar mai putea să existe, p_____ că primele 8 măsuri sunt de natură să ducă la încetarea activității reclamantei. Cele opt măsuri principale, sunt împărțite în două categorii: trei dintre ele, dacă vor fi menținute, demolează mecanismul de economisire și creditare în sistem locativ p_____ locuințe, adică sistemul Bauspar. Referitor la prima măsură dispusă de către pârâtă, s-a reținut în Decizie că în realitate, când expiră termenul de 5 ani, de la data depunerilor, depunătorul dacă retrage suma economisită și primește și prima de stat adiacentă sumei economisite, trebuie să justifice cu documente că a folosit suma retrasă p_____ construcția unei locuințe, cumpărarea sau reparația unei locuințe, p_____ scopuri legate de locuință. Această concluzie a Curții de C______, infirmă categoric spiritul și litera textelor aplicabile în materie și, face trimitere avocatul reclamantei la art. 315 alin. 1 din Ordonanța nr. 99/2006 și la art. 3 alin. 1 din Normele metodologice emise de MDRAP în aplicarea acestei Ordonanțe. Pârâta pleacă de la normele secundare, adică de la art. 4 și 5 din Normele metodologice, le dă o interpretare care nu are niciun suport în textul acestor norme, creează o normă distinctă, proprie și face ca această normă secundară creată să contrazică norma primară din Ordonanța nr. 99/2006. Pârâta face două raționamente care pleacă de la premise inexistente. Cu privire la primul raționament, plecând de la art. 4 din Normele metodologice se vorbește despre dovada utilizării sumei economisite sau a sumei contractate puse la dispoziție după repartizare, imediat și nemijlocit. În art. 5 alin. 1 din Norme se spune că utilizare în scop locativ a sumei se face în termen de 2 ani de la data la care se consemnează sau se efectuează operațiunea de retragere. Pârâta apreciază că sunt două termene diferite: termenul imediat și nemijlocit care se aplică numai în ceea ce privește excepțiile din art. 315 alin. 2 lit. a) și b) și termenul de 2 ani care s-ar aplica și în cazul regulii prevăzută în art. 315 alin. 1. Regula este că p_____ a beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea utilizării sumei în scop locativ trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condi ț ii (art. 315 alin. (1) din OUG 99/2006 ș i art. 3 alin. (1) din Normele metodologice): durata contractului de economisire-creditare să fie de minim 5 ani, cu alte cuvinte, perioada în care depunerile clientului alimentează sistemul colect iv să fie de 5 ani sau mai mare și să nu se fi efectuat restituiri totale sau par țiale din sumele economisite. Excepțiile care, prin esenț a lor , sunt de strictă interpretare ș i aplicare sunt stabilite p_____ 4 situa ț ii speciale (art. 315 alin. (2) din OUG 99/2006 ș i art. 3 alin. (2) din Normele me todologice). Primele două excepț ii vizează două situații în care soldul contului, inclusiv prima de stat, sunt puse la dispoziția clientului cu condiția expresă de a fi justificată utilizarea sumei în _______________________ două excepț ii reglementează situații când soldul contului, inclusiv prima de stat, este pus la dispoziția clientului fără a mai fi nici măcar nevoie să se justifice utilizarea sumelor p_____ activități în domeniul locativ, situații motivate de anumite rațiuni de protecție socială: decesul soțului/soției, pierderea capacității de muncă, pierderea locului de muncă și intrarea în șomaj. Prin urmare, numai în primele cazuri ș i, prin raportare la regulă, numai dacă NU este îndeplinită condiția duratei contractului de cel p uțin 5 ani, clientul este condiț ionat să demonstreze utilizarea sumei primite p_____ activități în domeniul locativ p_____ a putea beneficia de prima de stat. În concordan ță cu legea, BC R BpL a respectat întocmai voinț a legiuitorului și, în situațiile de excepț ie de la regula dobândii primei de stat fără a fi necesară justificarea utilizării sumelor, a pus la dispozi ț ie prima numai după ce clien ț ii au prezentat documente justificate. Prin urmare, legiuitorul prevede în mod expres faptul că utilizarea sumelor în scop locativ este necesară numai în situa ț iile prevăzute ca atare în art. 315 alin.(2) din OUG nr.99/2006 ș i în art. 3 alin. 2 lit. a) ș i b) din Normele metodologice, termenul în care dovada trebuie să fie prezentată fiind acela de doi ani prevăzut de art. 5 alin.(1) din Normele metodologice. C_____ de C______ pleacă de la ce spune norma metodologică în legătură cu excepțiile, mai ales cu excepția de la litera a) și extinde exigența probatorie și p_____ regulă. Cu toate acestea, pârâta trage concluzia că justificarea ar fi necesară și p_____ situația în care economiile au fost ținute 5 ani în cont și că e nevoie de probarea folosinței acestei sume p_____ scopuri locative. Astfel, punctul cheie al ra ționamentului Curț ii de C______ este interpretarea dată sintagmei „imediat ș i nemijlocit” din cuprinsul art. 4 alin. (1) din Normele metodologice: „În situa ț ia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) (situa ț ia în care soldul contului este pus la dispozi ț ia clientului înainte de împlinirea termenului de economisire) titularul contractului de economisire-creditare este ț inut a face dovada utilizării sumei economisite ș i/sau sumei contractate puse la dispozi ț ie, după repartizare, imediat ș i nemijlocit, numai p_____ activită ț i în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie ș i potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice”. Interpretarea dată de C_____ de C______ este lipsită de cea mai elementară logică, întrucât nimeni nu poate să facă proba utilizării sumelor de bani în scop locativ, „imediat ș i nemijlocit”; nu este practic posibil ca utilizarea sumelor de bani ș i proba utilizării să fie simultane și face trimitere avocatul reclamantei la alin. 5 în care se prevede termenul în care trebuie făcută proba anume doi ani. În concluzie, art. 4 alin. (1) din Normele metodologice se referă la obiectul ș i condi ț iile probei, iar art. 5 alin.(1) din Normele metodologice referă la termenul în care se face proba. M ai întâ i se utilizează sumele de ani ș i, mai apoi, se poate face proba. Sintagma se referă la necesitatea utilizării sumelor economisite/contractate într-un termen cât mai scurt de la data primirii acestora („imediat”) ș i în mod direct („nemijlocit”). Ambele texte au însă în vedere excep ț iile prevăzute în aceiași termeni în art. 3 alin. (2) lit. a ș i în art. 315 alin.(2) lit. a din OUG nr.99/2006, iar nu la regula înscrisă în art.3 alin.(1) din Normele metodologice, respectiv art. 315 alin.(1) din OUG nr.99/2006. A ș adar, nu are n ici un temei extinderea dispoziț iilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice la situa ț ia care ____________________ regulii înscrise în art. 3 ali n.(1) din Normele metodologice ș i în art. 315 alin.(1) din OUG nr.99/2006. În al doilea rând, C_____ de C______ găse ște rați unea sintagmei „fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite” ca fiind legată de prima premisă a normei din art. 315 alin. (1) din OUG nr. 99/2006 ș i, respectiv, art. 3 alin. (1) din Normele metodologice, astfel: p_____ a beneficia în mod constant/p_____ a beneficia anual de prima de stat nu este necesară justificarea utilizării sumei economisite, adică „clientul unei bănci de economisire-creditare, titular al co ntractului de economisire ș i creditare, beneficiază anual de prima de stat, fără a fi necesară justificarea utilizării în sco p locativ a sumei economisite” . Ceea ce C_____ de C______ încearcă se demonstreze este faptul că justificarea utilizării sumelor economiste nu este necesară atât timp cât b____ nu restituie către client sumele economisite.

Astfel, C_____ de C______ nu face altceva decât să speculeze o teorie proprie printr-o interpretare a textului de lege care conduce la absurd, întrucât clientul nu poate justifica, în mod obiectiv, folosirea banilor în scop locativ, atâta vreme cât banii se află, încă, în conturile deschise la B__ BpL ; cu atât mai mult în situa ția în care aceș ti bani ar urma să fie folosi ț i după câ ț iva ani. Așadar în ceea ce privește această primă măsură, nu are nicio bază legală și solicită instanței să constate că este nulă și să o îndepărteze.

Sunt apoi două măsuri care sunt prevăzute la pct. II.5 și II. 6 din Decizie, prin care s-a reținut că în mod greșit reclamanta a introdus în sistem ca depunători și ca beneficiari ai primelor de stat, persoane minore și persoane vârstnice, respectiv pensionare. Pârâta a apreciat că aceste persoane nu pot fi introduse în sistem p_____ că ele nu pot încheia contracte de creditare, or premisa este greșită. Premisa pleacă de la faptul că după ce se depun banii și stai cinci ani în sistem, ar exista obligația de a încheia contractul de creditare, lucru total inexact și face trimitere la art. 290 din Ordonanță. Depunătorul nu este obligat să încheie contractul de credit la un moment dat; p_____ depunător aceasta este doar o opțiune. P_____ bancă, dacă se dorește să se încheie un contract de creditare și dacă sunt îndeplinite condițiile necesare p_____ a obține creditul, este o obligație să se încheie contractul. Așadar p_____ depunător există un drept, iar p_____ bancă, o obligație în măsura în care sunt îndeplinite condițiile p_____ contractul de creditare. Cu toate acestea pârâta pretinde că este obligatorie încheierea creditării, concluzia fiind însă economic și financiar imposibilă. Masa de creditare nici nu ajunge ca toți creditorii să încheie contract de creditare în același timp, sau fiecare ar trebui să aștepte să îi vină rândul la creditare, între 10-30 de ani. În continuare, face trimitere avocatul reclamantei și la o normă a BNR care prevede că p_____ aceste bănci de locuințe, numai 6 din 10 deponenți pot teoretic încheia contracte de creditare, practic fiind însă mult mai puțini. Așadar premisa de la care pleacă pârâta, cum că este obligatorie creditarea de către depunător p_____ a beneficia de prima de stat, este o concluzie care nu are niciun suport legal. Cu privire la persoanele vârstnice, dacă încheie o asigurare este posibil să beneficieze și peste 65 de ani de prima de stat. Cu privire la minori, dacă are 13 ani, peste 5 ani va fi major și va putea să încheie un contract de creditare dacă va dori. În plus, prin căsătorie, un minor de 14 ani poate să devină major și de asemenea, va putea să încheie un contract de creditare. În legătură cu minorii, pârâta apreciază că p_____ a putea să beneficieze de prima de stat, aceștia ar trebui să aibă capacitate matrimonială și se face trimitere la art. 311 și art. 313 din Ordonanță, articole interpretate însă de pârâtă într-un mod propriu. În art. 313, p_____ a nu lăsa loc de interpretări în ceea ce privește faptul că atunci când este vorba de persoane căsătorite, nu doar un soț ci ambii soți au dreptul la primă de stat, se precizează că oricare soț separat, are dreptul la prima de stat. De aici trage concluzia pârâta că trebuie să existe o capacitate matrimonială p_____ a putea ______________________ practic instituie pârâta o interdicție pe cale de interpretare și o incapacitate în condițiile în care excepțiile, interdicțiile și incapacitățile sunt de strictă interpretare trebuind să fie expres și indubitabil prevăzute de lege. În concluzie și aceste două norme de la pct. II 5 și 6 nu au nicio bază legală și solicită avocatul reclamantei ca ele să fie înlăturate.

În continuare, mai arată că există cinci măsuri, luate de către C_____ de C______ care chiar dacă nu duc la prăbușirea sistemului, cum se întâmplă în cazul primelor trei măsuri, fac așa de grea funcționarea sistemului încât el ar deveni cu totul ineficace. O măsură se referă la dobânzi și reține pârâta că în ipotezele în care depunătorii nu îndeplinesc cerințele p_____ a păstra prima de stat, este nevoie ca aceasta să fie restituită statului prin Ministerul Dezvoltării. Soluția este prevăzută în lege și este corectă, dar legea spune că numai prima de stat se restituie și face trimitere la art. 6 alin. 5 din Normele Metodologice, nu și dobânda acumulată în cont care se cuvine depunătorului. Cu toate acestea, pârâta apreciază că și dobânda trebuie restituită argumentul fiind în primul rând că această dobândă ar trebui să aibă regimul unui contract de împrumut. În cazul primei de stat însă, nu este vorba despre un împrumut pe care îl acordă statul, această primă fiind doar un stimul, un bonus , p_____ a încuraja intrarea în sistem și p_____ a crește masa de creditare. În consecință, dobânzile care se acumulează, au valoarea unor fructe civile. Al doilea argument al pârâtei vizează faptul că ar trebui aplicat raționamentul conform căruia dobânzile sunt un accesoriu, prima este principalul, deci dacă se restituie prima se restituie și dobânda. Primul argument nu este întemeiat întrucât restituirea primei de stat este supusă unei condiții rezolutorii prevăzută de legiuitor și anume dacă nu se îndeplinesc cerințele și se retrage suma înainte de 5 ani și nu sunt îndeplinite condițiile privind excepțiile, atunci prima de stat trebuie restituită. În Codul civil însă se prevede că dacă ești de bună credință dobânda nu se restituie, așadar măsura este nelegală. A doua măsură din cea de-a doua categorie se referă la faptul că în concepția pârâtei, baza de calcul a primei de stat nu ar trebui să cuprindă partea din economii care este preluată de bancă cu titlu de comisioane și aceste sume ar trebui să fie scăzute din suma economisită. Pârâta pleacă de la distincție între așa numitele sume economisite și depuneri îndreptățite. Această concluzie a Curț ii de C______ este vădit eronată și face trimitere avocatul reclamantei la art. 7 alin. 4 din Normele metodolo gice care prevede sumele care nu vor fi avute în vedere la calcularea primei de stat. Mai mult, legea face distincție și între sumele economisite și soldul economisit și apreciază că și această măsură este nelegală.

În continuare, avocatul reclamantei face trimitere la două măsuri care se referă la faptul că în concepția pârâtei, reclamanta nu ar fi făcut verificări personale privind documentele care au fost date ca justificare p_____ sumele retrase din cont de către depunătorii când se încadrau în excepțiile prevăzute de art. 315 alin. 2 lit. a) și b) și în art. 3 alin. 2 lit. a) și b) din Normele metodologice. Aceste exigențe însă nu există în lege; Normele metodologice au o anexă în care este prevăzută documentația care trebuie să fie verificată de către bancă atunci când se pune problema justificării în ipotezele de excepție prevăzute în Lege și în Normele metodologice. B____ și-a respectat riguros această obligație, însă nu are personal specializat ca să facă verificări pe teren; în plus, depunătorul depune și o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea falsului în declarații în care spune că tot ce a declarat este corect și de asemenea specifică când anume trebuia sau nu să obțină autorizație p_____ lucrările pe care le face. În concluzie, solicită instanței să constate că și aceste măsuri sunt fără temei legal.

Ultima măsură din cele 8 se referă la faptul că atunci când o persoană depunătoare încheie un contract de cesiune, privind contractul de economisire și depunere, inclusiv prima de stat, cesionarul nu ar avea dreptul și la prima de stat care se cuvenea cedentului. Legea și Normele prevăd foarte clar că există dreptul la cesiunea contractului, or, atunci când se transmite o creanță, se transmite cu toate accesoriile ei. Așadar în speță, când se transmite contractul se transmite și accesoriul care este prima de stat, evident în limita de 250 de euro/an iar b____ a respectat aceasta. Prin urmare și această măsură este nelegală p_____ că nu are niciun temei în lege.

Pe lângă aceste 8 măsuri care reprezintă critica făcută de pârâtă reclamantei și care nu este întemeiată pe nicio prevedere legală ci doar pe raționamentele proprii pârâtei, mai există două măsuri care sunt primele în Decizie, dar care sunt subsecvente în raport cu celelalte 8 întrucât se referă la ce ar trebui să facă B____ în viitor. Prin aceste măsuri, se pretinde Băncii să refacă toate procedurile interne și să umble după depunători să le ceară justificarea documentelor acolo unde nu s-au prezentat documente și în concepția pârâtei trebuiau prezentate. Dacă s-ar aplica însă o astfel de măsură, B____ nu ar mai putea să își desfășoare activitatea. Prin urmare, aceste două măsuri sunt total nejustificate și dacă măsurile cele 8 principale se vor înlătura de către instanță, este evident că și celelalte două trebuie înlăturate.

În concluzie , pe lângă aceste motive de nelegalitate, există într-o perspectivă de ansamblu asupra acestor măsuri elemente extrinseci de nelegalitate. Dacă s-ar aplica aceste măsuri, din punct de vedere practic reclamanta ar trebui să își închidă activitatea. Mai mult, aplicarea acestor măsuri înseamnă încălcarea flagrantă a unui principiu care guvernează elaborarea și aplicarea legii, anume principiul predictibilității. Legea trebuie să fie predictibilă, trebuie să fie clară și să permită un comportament adecvat adresantului în așa fel încât el să știe ce are de făcut în viitor. Or, timp de 8 ani de zile, activitatea reclamantei s-a desfășurat conform legii, iar autoritățile care au competență în materie au validat acest mod de comportare. B____ Națională, singura autoritate de supraveghere în domeniu, a aprobat toate documentele reclamantei. Mai mult decât atât, Ministerul Dezvoltării este organul statului care acordă prima de stat, gestionată de către bancă și distribuită apoi depunătorilor care au dreptul la ea. Ministerul Dezvoltării nu a făcut vreun reproș reclamantei, ci a aprobat documentele justificative plătind prima de stat. De asemenea, ANPC a validat acest mod de lucru al Băncii și nu în ultimul rând, în anul 2012, pârâta a făcut un control la Ministerul Dezvoltării care are atribuții privind acordarea primei de stat și a stabilit că se acordă corect prima de stat. Cu toate acestea în anul 2015 s-a considerat că maniera în care s-a procedat nu a fost cea corectă. Un astfel de comportament arată caracterul impredictibil al premiselor de la care pleacă C_____ de C______, care nu se regăsesc în lege și care sunt doar simple raționamente ale acesteia. Pârâta mai face referire la o adresă din 9.10.2015 a Ministerului Finanțelor aflată la dosarul cauzei, care i-ar fi dat dreptate în ceea ce privește interpretarea legii. Adresa aceasta însă este citată trunchiat de către pârâtă întrucât în cuprinsul ei se specifică faptul că Ministerul de Finanțe nu are competența să interpreteze legea iar în ceea ce privește sintagma fără a fi necesară justificarea plății primelor de stat din documente, sensul acestei sintagme poate fi stabilit numai de către Parlament. În anul 1999 când s-a adoptat Ordonanța, această sintagmă nu era într-adevăr cuprinsă în art. 315 alin. 1 dar când s-a aprobat Ordonanța, prin Legea nr. 227/2007, în timpul dezbaterilor parlamentare, s-a introdus această sintagmă cu scopul de a se înlătura orice fel de interpretare a acestui text. Ca urmare, referința la adresa Ministerului de Finanțe nu are nicio relevanță.

În plus, toate aceste măsuri stabilite de către pârâtă, reprezintă prin modul în care au fost aplicate, o încălcare a dreptului la apărare. Reclamanta a formulat contestație împotriva Deciziei, ea a fost respinsă iar în motivarea Încheierii prin care s-a respins contestația, este reluată motivarea din Decizia anterioară. Toate argumentele reclamantei nu au fost primite și rezultă din toate aceste elemente că pârâta a fost nemulțumită de eficiența sistemului Bauspar în România, apreciindu-se că nu s-au încheiat suficiente contracte de creditare. Sistemul trebuie însă mai întâi să se maturizeze și apoi crește și numărul contractelor de creditare. Pârâta nu poate să își depășească atribuțiile firești, MDRAP a emis norme metodologice, iar susținerile pârâtei se bazează doar pe argumente proprii și pe norme proprii care încearcă să înlocuiască normele din legile și din normele metodologice.

În concluzie , reclamanta prin avocat V______ S_____, solicită admiterea acțiunii, desființarea Deciziei astfel cum a fost menținută prin Încheierea din 29.02.2016 și pe cale de consecință, solicită să fie desființate toate aceste măsuri. Depune în acest sens la dosarul cauzei și concluzii scrise.

B. Susținerile pârâtei

Pârâta prin consilier juridic D_____ Naniș având cuvântul , apreciază că a fost prezentat trunchiat faptul că în anul 2011 C_____ de C______ s-ar fi dus în control la Ministerul Dezvoltării ca și cum ulterior nu ar mai fi mers în control la Ministerul Dezvoltării și nu s-ar fi găsit nicio neregulă acolo, în condițiile în care la dosarul cauzei s-a depus o hotărâre judecătorească privind pe C_____ de C______ și Ministerul Dezvoltării, prin care C_____ de Apel București, validează măsurile dispuse urmare a controlului efectuat la Ministerul Dezvoltării. D___ o singură măsură a fost apreciată ca nefiind legală, anume că ar fi trebuit verificat de către Ministerul Dezvoltării în detaliu inclusiv eligibilitatea clienților și apreciază că este fundamentată acea constatare p_____ că acea obligație aparține băncilor. Această soluție depusă la dosarul cauzei este relevantă p_____ că s-au constatat nereguli la Ministerul Dezvoltării și soluția a fost favorabilă Curții de C______. Este adevărat că în anul 2011 nu s-au constatat nereguli p_____ că aceste contracte de economisire/creditare în domeniul locativ nu ajunseseră la scadență. În apărările formulate prin cererea de chemare în judecată și prin susținerile orale, reclamanta încearcă să acrediteze ideea că instituția pârâtă nu ar fi fost competentă să facă verificări în ceea ce privește B__-BpL. Competențele BNR sunt cu totul diferite și ea nu a verificat niciodată modul cum au fost utilizate aceste prime de la stat, p_____ că sunt fonduri publice, chiar dacă ele au trecut în privat nu își schimbă regimul specific domeniului public iar competența de verificare aparține Curții de C______ conform art. 23 și art. 24 din legea proprie. BNR și Ministerul Dezvoltării nu au sesizat nereguli dar atunci când a mers în co ntrol C_____ de C______, au fost constatate fapte și au fost dispuse aceste măsuri. Referitor la procedura de justificare, pârâta prin consilier juridic arată că există norme adoptate și publicate în Monitorul Oficial, iar reclamanta încearcă să acrediteze ideea că pârâta ar fi făcut interpretări abuzive și ar fi încercat să creeze norme pe această cale prin emiterea actului de control. Trebuie avut în vedere însă scopul p_____ care a fost creat acest sistem, p_____ că statul român a pus la dispoziție sume semnificative. Normele reținute și în actul de control nu sunt nicidecum interpretabile. Ordonanța nr. 99 definește ce anume înseamnă activități în domeniul locativ; în ceea ce privește justificarea sumelor de asemenea s-a încercat să se demonstreze că pârâta ar fi cerut în mod exagerat documente însă, în urma auditului efectuat, s-a constatat că sunt anumiți deponenți care au încercat să justifice modul de utilizare a acestor sume eliberate de bancă. În condițiile în care legea definește ce înseamnă activ ități în domeniul locativ, nu se pot depune niște bonuri de materiale de la anumiți comercianți. Deponentul trebuia să probeze prin documentele depuse că acele sume au fost utilizate în domeniul locativ așa cum această noțiune este definită de actul normativ. Mai mult, prin elaborarea acestui cadru legal, au fost înființate două bănci în domeniul locativ, deci, practic, în speța de față nu este B__ ci B__ B____ p_____ Locuințe cu scop determinat să acționeze și să administreze aceste sume, iar în condițiile în care le eliberează, clientul să facă și justificarea modului în care a cheltuit sumele respective. Ordinul nr. 509/2009 la art. 4 și 5 este suficient de clar; practic, cum s-a reținut și în raport și în actele de audit, în condițiile în care contractul nu era ajuns la scadență, în Ordin se menționează că trebuie să justifice de îndată sumele respective, iar în condițiile în care termenul ajunsese la scadență, clientul avea la dispoziție un termen de 2 ani. Dacă s-ar acredita ideea că nu trebuie să se justifice sub nicio formă modul în care clientul utilizează suma, nu s-ar mai putea observa cum se respectă principiile acestui act normativ și legilor subsecvente elaborării lui. Statul a urmărit să dezvolte în principal domeniul locativ prin modalitățile enumerate în lege. După cum s-a reținut și în Raportul de audit, statul a pus la dispoziția Băncii Comerciale o sumă de xxxxxxxxxxx milioane de lei, iar din totalul acestor contracte care au ajuns la scadență, doar 1,53% au fost clienți care au accesat cred itele la finalul expirării contractului. Prin actul de control, nu s-a încercat impunerea – în baza acestei legislații, obligația ca la finalul perioadei de economisire/creditare clientul să fie cumva obligat să și acceseze creditul. Premisa este falsă p_____ că acest client are opțiunea la finalul perioadei dacă optează sau nu să acceseze creditul de la bancă, iar dacă nu achiziționează creditul, trebuie doar să justifice în condițiile expuse mai sus, modul de utilizare a sumelor respective.

În ceea ce privește măsura referitoare la minori și persoanele vârstnice, aceștia nu au posibilitatea să opteze la finalul perioadei de creditare și nu ar putea să ___________________________>

Cu privire la comisioane, pârâta prin același consilier juridic arată că se fac calcu le simple: clientul depune 1000 de euro anual, statul eliberează o primă de 250 de euro. Urmare a verificărilor, clientul depunea 1000 de euro dar nu depunea și acele comisioane de administrare pe care le încasa B____. Deci, B____ nu a solicitat separat su mele aferente comisioanelor, ci a reținut din suma de 1000 de euro comisioanele pe care de fapt le-a încasat B____. În concluzie, sunt nelegal încasate sumele p_____ că trebuia depusă suma de 1000 de euro plus comisioanele; așadar suma era insuficientă depusă în cont, deși clientul a beneficiat de prima de 250 de euro.

Referitor la dobânda aferentă, pârâta prin consilier juridic face trimitere la art. 9 alin. 4 care prevede că răspunderea în condițiile în care primele de stat sunt virate în mod nejustifica t, aparține băncii. Un alt aspect care demonstrează modul cum s-a acționat în acest sistem de economisire/creditare este și faptul că aceste două bănci au beneficiat din partea statului de avantaje importante, cum ar fi scutirea în întregime de acea rezervă obligatorie care se depune la BNR , tocmai p_____ a avea la dispoziție sumele necesare și p_____ a accentua acest sistem de economisire/creditare în domeniul locativ. La dosarul cauzei a fost depus Punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice care susține constatarea Curții de C______; MFP este cel care a inițiat și a avizat actul normativ. O altă chestiune semnificativă reținută în actele de audit, intitulată probe de audit privește analizarea modului cum se prezenta această ofertă către clienți și face trimitere la pliantele care s-au depus ca anexă la actul de control, contractul fiind prezentat ca unul de economisire. În acest fel, s-a creat clienților o aparență că pot să beneficieze de dobânzi mult mai mari, aproximativ 25%/an, iar B____ a avu t un interes major. Beneficiarii sumelor de la clienți și de la bugetul de stat au fost cele două bănci, care au utilizat sumele respective, în domeniul lor de activitate bancar.

Pârâta prin consilier juridic L____ D_______ apreciază în concluzie că măsurile prezentate în Decizia contestată sunt clare, legale și temeinice, având la bază constatările echipei de control consemnate în Raportul echipei de control. S-a susținut că prin măsuri s-ar tinde la blocarea activității reclamantei sau la desfășurarea activității reclamantei în condiții grele, dar este greșită această susținere p_____ că, urmare a verificărilor efectuate a reieșit că au existat și contractele încheiate și derulate în condiții legale. Or, aceste contracte reprezintă un procent de mai puțin de 2% din volumul contractelor încheiate. În majoritatea contractelor au fost semnalate deficiențe, care au fost consemnate în categorii de constatări astfel cum rezultă din actul de control. Prin urmare, în cauza de față, pornind de la prevederile Ordonanței nr. 99/2006 și de la prevederile Normelor de aplicare (Ordinul nr. 509 din 2009), în mod corect echipa de control a constatat aceste deficiențe și în mod corect au fost dispuse prin Decizie măsurile respective. Nu s-au creat interdicții sau alte situații grele p_____ Bancă, ci, dimpotrivă, prin măsurile dispuse se tinde tocmai la înlăturarea deficiențelor și la respectarea cadrului legal aplicabil în materie. Solicită instanței amânarea pronunțării p_____ a se depune la dosarul cauzei concluzii scrise și p_____ a răspunde la aspectele arătate de reprezentanții părții adverse.

Așadar p_____ apărările formulate prin întâmpinare, având în vedere probatoriul aflat la dosarul cauzei, solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată și menținerea actelor ca legale și temeinice.

Reclamanta prin avocat R____ R_______ având cuvântul în replică, arată referitor la datele concrete pe care C_____ de C______ le-a pus la dispoziția instanței la acest moment, că nu se pune în cauză problema eficienței sistemului, ci a legalității măsurilor dispuse de către C_____ de C______ pe baza dispozițiilor legale existente în acest moment. Partea adversă a prezentat oferta Băncii cu niște întrebări rupte din context ca să se arate că B____ nu a încurajat fenomenul de economisire fără creditare, dar credite s-au dat. Așadar, clienții au știu foarte clar la ce se obligă. A doua precizare se referă la decizia invocată de către C_____ de C______ la începutul pledoariei, însă aceasta nu are nicio relevanță p_____ soluționarea prezentului dosar p_____ că se referă la o cu totul altă situație. Încheierea Curții de C______ din anul 2012 în urma controlului de la MDRAP are relevanță, p_____ că nu se poate susține că la acel moment nu s-au constat nereguli p_____ că nu ar fi ajuns sistemul la împlinirea termenului de 5 ani câtă vreme Raiffeisen activează pe piața băncilor de locuințe încă din anul 2004. Așadar încă din anul 2009 sistemul de la Raiffeisen a ajuns la maturitate și era posibilă acordarea de credite. Referitor la acordarea de credi te, din pledoaria Curții de C______ a reținut că nu s-ar mai susține chestiunea referitoare la obligarea clientului de a încheia contracte de creditare. Or, dacă este așa, înseamnă că dispare și fundamentul p_____ care minorii și vârstnicii nu ar trebui să fie acceptați în sistem. Cu privire la art. 9 alin. 4 din Normele metodologice, în ceea ce privește dobânzile, B____ nu are de ce să răspundă. Clientul depune anual sumele de bani, statul îi acordă primă de stat tot anual, acesta rămâne tot în contul clientului deschis la B____ p_____ Locuințe, iar ulterior, la un moment dat, se pot îndeplini condiții p_____ ca prima de stat să nu poată să îi fie rambursată. Dacă spre exemplu clientul retrage sumele de bani înainte de termen fără a justifica folosirea lor în scop locativ, pe viitor statul nu mai plătește prima de stat, iar p_____ trecut, prima de stat se restituie statului. Prin urmare culpa Băncii și răspunderea p_____ dobânzi nu există.

Reclamanta prin avocat V______ S_____ , având cuvântul în replică față de susținerea pârâtei că i s-ar fi contestat competența de a efectua controlul, arată că nu este real. Din pledoaria pârâtei rezultă că în cadrul controlului, aceasta ar avea atributul de a verifica legalitatea și conformitatea. Or, aceasta a susținut reclamanta: că în cadrul controlului, în loc să se verifice conformitatea cu legea, pârâta a făcut mai mult, a inventat legea și a făcut controlul în raport cu o lege care nu există. C_____ de C______ nu este legiuitor și în acest sens și-a depășit competențele.

Instanța constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei și o reține p_____ deliberare și pronunțare , cu mențiunea amânării pronunțării două săptămâni . D__ fiind caracterul voluminos al acțiunii, al întâmpinării și al actelor contestate, instanța pune în vedere părților ca odată cu concluziile scrise, să fie depuse la dosarul cauzei de către părți și aceste înscrisuri, în format electronic word.

C U R T E A

P_____ a da posibilitatea părților să depună la dosarul cauzei concluzii scrise, va amâna pronunțarea asupra hotărârii în cauză la data 15.02.2017.

D I S P U N E

A mân ă pronunțarea asupra hotărârii în cauză la data 15.02.2017.

Pronunțată în ședința publică din data de 1 februarie 2017.

Judecător

Grefier

Nic______ M_____

B_____ F_________ E_____

 

 

 

ÎNCHEIERE

 

Ședința publică din data de 15 februarie 2017

C_____ constituită din:

JUDECĂTOR : M_____ NIC______

GREFIER : F_________ E_____ B_____

C_____, în aceeași compunere, având nevoie de timp p_____ a delibera, va amâna pronunțarea asupra hotărârii în cauză la data 1.03. 2017.

 D I S P U N E

 A mân ă pronunțarea asupra hotărârii în cauză la data 1.03. 2017.

Pronunțată în ședința publică din data de 1 5 februarie 2017.

Judecător

Grefi er

Nic______ M_____

B_____ F_________ E_____

R O M Â N I A

C_____ DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A VIII A C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DOSAR NR. XXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 699

Ședința publică din data de 1 martie 2017

C_____ constituită din:

JUDECĂTOR : M_____ NIC______

GREFIER : F_________ E_____ B_____

Pe rol se află pronunțarea asupra acțiunii în contencios administrativ formulate de reclamanta B__ B____ P_____ LOCUINȚE S.A. , reprezentată legal prin L_____ A_____ - Președi nte și C_______ V______ - Vicepreședinte, și convențional prin V______ S_____, în calitate de partener fondator în cadrul S_____ & Asociații SCA, în contradictoriu cu pârâta C_____ DE C______ A R_______, reprezentată prin domnul N______ V_______, P_________, având ca obiect „litigiu C_____ de C______”.

Dezbaterile și susținerile părților au avut loc la termenul de judecată din data de 1.02.2017, fiind consemnate în Încheierea de ședință de la acel termen, parte integrantă din prezenta Sentință, când, instanța, p_____ a da posibilitatea părților să depună la dosarul cauzei concluzii scrise, a amânat pronunțarea asupra hotărârii în cauză p_____ azi, 15.02.2017.

La data de 03.02.2017, prin C_____________ Registratură, reclamanta a depus la dosarul cauzei un CD cu documente în format electronic word, conform celor solicitate de instanță la ultimul termen de judecată, în vederea redactării sentinței (fila 137 vol. IX dosar), iar la data de 09.02.2017, prin C_____________ Registratură pârâta a depus la dosarul cauzei concluzii scrise și relațiile solicitate similar reclamantei, în format electronic CD word (filele 138-159 vol. IX dosar).

La termenul de judecată din data de 15.02.2017, instanța având nevoie de timp p_____ a delibera, a amânat pronunțarea asupra hotărârii în cauză p_____ azi, 1.03.2017, când a hotărât următoarele:

C U R T E A

Prin cererea înregistrată la data de 11 martie 2016, reclamanta B__ B____ P_____ LOCUINȚE SA a solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâta C_____ DE C______ A ROMÂNIE I,

anularea în totalitate a Deciziei nr. 17/10 decembrie 2015 emisă de Direcția 1 – Departamentul II al Curții de C______ a R_______, astfel cum a fost aceasta menținută prin Încheierea nr. 2/29 februarie 2016, pronunțată de Comisia de Soluționare a C____ stațiilor din cadrul Curții de C______.

În motivarea cererii sale, reclamanta a expus pe scurt starea de fapt a prezentului diferend, continuând cu invocarea aspectelor de nelegalitate ale actelor contestate

Starea de fapt
În perioada 20 iulie 2015 – 26 octombrie 2015, C_____ de C______ a efectuat la B__ B____ p_____ Locuințe S.A. ( denumită în continuare și „B__ BpL” sau „B____”) misiunea de control cu tema „ Controlul utilizării subvențiilor bugetare” . În urma acestui control, a fost întocmit de către auditorii publici externi ai Curții de C______ Raportul de control nr. 88.856/26 octombrie 2015 ( denumit în continuare „Raportul de control”).
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 94/1992 și ale pct. 120 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității specifice Curții de C______, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea nr. 155/29 mai 2015 a Plenului Curții de C______ ( denumit în continuare „Regulamentul Curții de C______” ), la dat a de 9 noiembrie 2015 B__ BpL a transmis Curții de C______ Obiecțiunile cu privire la Raportul de control.
Fără a ține seama în niciun fel de aceste Obiecțiuni, C_____ de C______ a emis Decizia nr. 17/10 decembrie 2015, prin care a dispus în sarcina B__ BpL o ________ măsuri profund nelegale și neîntemeiate.
Având în vedere vădita nelegalitate a celor constatate de C_____ de C______ și a măsurilor dispuse p_____ corectarea acestora, bazate pe o înțelegere profund eronată a activității desfășurate de băncile p_____ locuințe constituite în baza legislației care reglementează economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ în România, împotriva Deciziei, în conformitate cu prevederile art. 204 și următoarele din Regulamentul Curții de Con turi, B__ BpL a depus Contestația cu nr. xxxxxx/23.12.2015, prin care a solicitat motivat anularea ca nelegale a tuturor măsurilor dispuse în sarcina B__ BpL de către C_____ de C______ prin Decizie.
Prin Încheierea nr. 2 din 29 februarie 2016 ( denumită în continuare „Încheierea” ), Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Curții de C______ a respins în totalitate contestația formulată de reclamantă.
Astfel, prin raportare la prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 554/2004 și art. 2 04 din Regulamentul Curții de C______, conform căruia: „ Contestația la decizia emisă de structura de specialitate a Curții de C______ reprezintă procedură administrativă prealabilă obligatorie p_____ exercitarea dreptului la acțiune în contencios administr ativ”, rezultă că reclamanta a îndeplinit procedura administrativă prealabilă specială, care a fost finalizată prin emiterea de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Curții de C______ a Încheierii nr. 2 din 29 februarie 2016.
În esență, în urma controlului efectuat, auditorii externi ai Curții de C______ au constatat prin Raportul de control o presupusă încălcare de către B__ BpL a regimului juridic privind acordarea primei de stat participanților la mecanismul de economisire creditare î n sistem colectiv p_____ domeniul locativ. În mod total neîntemeiat și contrar dispozițiilor legale aplicabile, echipa de auditori externi a reținut opt principale încălcări săvârșite de către B__ BpL. Constatările reținute în Raportul de control au fost p reluate tale quale atât în conținutului Deciziei a cărei anulare o solicită prin prezenta cerere, cât și în Încheierea prin care a fost soluționată contestația formulată împotriva deciziei.
Or, presupusele deficiențe în ceea ce privește aplicarea legii de către B__ BpL pornesc de la o neînțelegere totală a procedurii economisirii și creditării în sistemul colectiv p_____ domeniul locativ de către C_____ de C______, ceea ce a condus la o interpretare a legii arbitrară și profund contrară literei și scopului acesteia, așa cum a fost edictată de către legiuitor.
II. C_____ LEGAL APLICABIL ȘI REGIMUL JURIDIC AL PRIMEI DE STAT.
B__ B____ p_____ Locuințe S.A. este o entitate privată, cu un regim juridic specific. B__ BpL este obligată să respecte în totalitate toate normele aplicabile în general sistemului bancar din România, dar, spre deosebire de alte astfel de instituții, statutul său de bancă p_____ locuințe îi conferă anumite particularități care o diferențiază puternic de băncile comerciale, în accepțiunea largă a acestei noțiuni. Regimul specific al B__ BpL este conturat prin dispozițiile art. 288 și următoarele din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului ,„ fiind o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ , instituție de credit specializată în finanțarea pe termen lung a domeniului locativ, al cărei obiect principal de activitate constă în economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ .
Conceptul de economisire și creditare în sistem colectiv p entru domeniul locativ este larg cunoscut la nivel european sub denumirea de sistemul „Bauspar ” , care reprezintă un mecanism special ce are anumite particularități care îi conferă o originalitate deplină în piața produselor bancare.
Introducerea sistemulu i „Bauspar” în România a fost dorința expresă a legiuitorului care, prin Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ , și-a propus să pună la dispoziția cetățenilor „ un sistem de finanțare modern și flexi bil”.
În urma unor modificări legislative, fără a se afecta în niciun fel principalele trăsături ale economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, actualul regim juridic al sistemului Bauspar din România este stabilit la nivel de r eglementare primară prin art.288 – art.317 din OUG nr. 99/2006 și la nivel de norme de aplicare prin Normele metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr.99/2006 ( denumite în continuare „ Normele metodologice” ).
Necesitatea unei legislații speciale care să reglementeze economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ a fost dictată de particularitățile acestui produs bancar. Pe scurt , urmând a furniza toate informațiile relevante dezvoltate în Capitolul IV din prezenta cerere, sistemul Bauspar funcționează după anumite reguli simple, care și-au dovedit eficiența în peste 100 de ani de aplicare: între client și b____ p_____ locuințe se încheie un contract ( contractul de economisire-creditare) prin care clientul se obligă să economisească într-o anumită perioadă o suma de bani; p_____ a stimula economisirea și participarea în acest sistem, Statul intervine și subvenționează depunătorul prin acordarea unei prime de stat anuale; la finalul perioadei de economisire, dacă clientul își mai dorește și sunt îndeplinite condițiile necesare, b____ este obligată să pună la dispoziția clientului un credit; cuantumul, perioada și dobânda creditului sunt stabilite la începutul relației dintre client și bancă.
Pornind de la lipsă totală de înțelegere a regimului juridic al economisirii și creditării în sistem colectiv , C_____ de C______ reține în sarcina B__ BpL presupuse încălcări ale normelor aplicabile în ceea ce privește acordarea primei de stat .
În conformi tate cu prevederile art. 311 – art. 317 (Titlul II, Capitolul V – Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniu locativ) din OUG nr. 99/2006, norme care stabilesc regimul juridic în ceea ce privește acordarea primei de stat, fiecare client, persoană fizică cu cetățenie română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ. În art. 311 din OUG nr. 99/2006, legea statuează expres dreptul la primă de stat al depunătorului (e.g. „ Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire (…)” sau „ Dreptul la prima de stat se prescrie (…)” ).
Din cele precizate mai sus rezultă că voința expresă a legiuitorului român a fost aceea de a acorda în mod direct clientului participant la sistemul Bauspar dreptul la prima de stat. Prin urmare, acordarea primei de stat reprezintă o obligație p_____ autoritățile statului, iar nu o opțiune. În această relație, B__ BpL acționează conform rolului său de entitate specializată în oferirea unui serviciu bancar, în conformitate și în limitele prevăzute de legislația aferentă dreptului la prima de stat .
Menționarea considerentel or reținute de C_____ de C______ în Raportul de control și preluate în Decizia nr. 17/10 decembrie 2015 și în Încheierea nr. 2/ 29 februarie 2016
C_____ de C______ și-a fundamentat măsurile dispuse în sarcina B__ BpL pe considerente vădit nelegale, neîntemeiate nici în fapt, nici în drept, formulate prin interpretarea arbitrară a legii.
În esență, în Decizia a cărei anulare se solicită, astfel cum aceasta a fost menținută prin Încheiere, C_____ de C______ a reținut următoarele presupuse încălcări ale legii săvârșite de către B__ BpL:
 B__ BpL a inclus în mod greșit comisionul de deschidere, de administrare și altele în baza de calcul a primei de stat ( punctul nr. 1 din Decizie, pag.1-4 și punctul nr. 4 din Decizie, pag.11-13 și pag.27-44 din Încheiere);

 banc a avea obligația de a solicita de la fiecare client, fără nicio diferențiere, justificarea utilizării primei de stat în domeniul locativ ( punctul nr. 2 din Decizie, pag. 4-9 și pag. 44-65 din Încheiere) .

 p_____ primele de stat care au fost virate în contul clientului, dar mai apoi returnate către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ( denumit în continuare „MDRAP”), B__ BpL ar fi trebuit să remită și „dobânda aferentă”. ( punctul nr.3 din Decizie, pag. 9-10 și pag. 65-71 din Încheiere) .

 depunătorii care au mai puțin de 18 ani și mai mult de 65 de ani nu au dreptul la prima de stat ( punctul nr. 5 și punctului nr. 6 din Decizie, pag. 13-17 din Decizie și pag. 71-86 din Încheiere);

 atunci când a solicitat documentele justificative p_____ utilizarea de către clienți a primei de stat p_____ cheltuieli locative, b____ nu respectat dispozițiile legale ( punctul nr. 7, pag. 20-21 și pag. 86-91 din Încheiere) și

 s-au încasat prime de stat necuvenite ca urmare a operațiunilor de cesionare a contracte lor de economisire-creditare între clienții băncii ( punctul nr. 8, pag. 21-22 și pag. 91-95 din Încheiere).

Toate aceste constatări, eronate și lipsite de orice suport legal, s-au cristalizat în măsurile pe care C_____ de C______ le-a impus B__ BpL . În fap t, aceste considerente sunt rezultatul relei-credințe pe care echipa de auditori externi a dovedit-o încă de la începutul misiunii de control, în condițiile în care B__ BpL a depus toate eforturile posibile p_____ a pune la dispoziția Curții de C______ inf ormațiile, datele, analizele etc. referitoare la modul de implementare al regimului primei de stat în conformitate cu particularitățile speciale ale sistemului Bauspar.
Așa cum s-a menționat și anterior, economisirea și creditarea în sistemul colectiv pen tru domeniul locativ nu este un produs bancar obișnuit , dovadă legiferarea expresă de către legiuitorul român a unui regim juridic special aplicabil băncilor p_____ locuințe și primei de stat. Tocmai de aceea, se impun câteva clarificări absolut necesare p entru înțelegerea funcționării sistemului Bauspar.
Clarificări cu caracter general cu privire la activitatea desfășurată de B__ B____ p_____ Locuințe S.A. , care a format obiectul controlului Curții de C______
NECESITATEA ACESTOR CLARIFICĂRI
În esență, C_____ de C______ și-a fundamentat o ______________ de constatări pornind de la premisa greșită că acest sistem a fost conceput p_____ a încuraja exclusiv creditarea persoanelor fizice , în scopul investirii de către aceștia a împrumutului obținut în sectorul locativ din România.
Prin Încheierea nr. 2/29 februarie 2016, Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Curții de C______ a dezvoltat pe nu mai puțin de 15 de pagini (pag. 12 – 27), cu o virulență demnă de o cauză mai bună, o ________ argumente p_____ care apreciază că aceste clarificări preliminare referitoare la sistemul Bauspar în general sunt lipsite de relevanță p_____ soluționarea prezentului litigiu, întrucât ” B__ BpL este persoană juridică română și are obligația să respecte actele normative care reglementează scopul, obiectivele și atribuțiile băncilor de economisire și creditare din România” .
În realitate, necesitatea înțelegerii sistemului Bauspar din perspectivă istorică, dar și din perspectiva dreptului comparat, este absolut necesară tocmai întrucât acest sistem nu a reprezentat o creație sui generis a legiuitorului român, ci a fost preluat în legislația românească din legislația altor state europene. Una dintre cele mai importante metode de interpretare a normelor juridice este metoda istorico-teleologică, pe baza căreia se stabilește înțelesul legii prin urmărirea finalității dorite de legiuitor, într-un context istoric dat. Prin urmare, deși este evident că în speță se aplică exclusiv legislația românească, este important de stabilit contextul istoric în care a fost emisă această legislație, p_____ a se stabili atât scopul urmărit de legiuitor, cât și metodele prin care se urmărește atingerea acestui scop . Or, p_____ a stabili aceste elemente, este absolut necesar a se înțelege:
(i) Rațiunile istorice și obiectivele care au condus la apariția economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ ( de tipul „Bauspar”);

(ii) Elementele specifice ale acestui sistem, astfel cum rezultă acestea din dreptul comparat preexistent implementării sistemului ”Bauspar” în România

p_____ a ajunge la

Modul de implementare a sistemului „Bauspar” în România, conform legislației specifice și a voinței legiuitorului;

RAȚIUNILE ISTORICE ȘI OBIECTIVELE CARE AU CONDUS LA APARIȚIA ECONOMISIRII ȘI CREDITĂRII ÎN SISTEM COLECTIV P_____ DOMENIUL LOCATIV
Economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ nu a reprezentat nicidecum o creație originală a legiuitorului român. Chiar în Expunerea de motive a Legii nr. 541/2002, act normativ ce a constituit primul temei legal p_____ funcționarea sistemului Bauspar în România, se face trimitere în mod direct la sistemul existent în statele europene. Acest sistem are o lungă tradiție în spațiul european și, așa cum vom arăta în capitolele următoare, sistemul aplicabil în țara noastră a fost gândit și legiferat folosindu-se același mecanism verificat și confirmat de o lungă experiență, mai ales în Germania și Austria .
Rezultatele foarte bune ale acestui sistem, încurajate și de o politică publică de sprijinire a economisirii și creditării în sistemul colectiv p_____ domeniul locativ, au făcut posibilă dezvoltarea unui sistem viabil ce vine realmente în sprijinul consumatorului cu un nivel al veniturilor mici și medii. Recurgerea la experiența teoretică și, mai ales, la cea practică a țărilor de origine ale sistemului Bauspar este absolut necesară p_____ înțelegerea mecanismului.
Gândit astfel, sistemul Bauspar este un instrument viabil p_____ populația cu posibilități financiare reduse și p_____ clasa de mijloc, în vederea sporirii accesului la o locuință decentă – prin construcție, a îmbunătățirii locuințelor actuale, formării capitalului necesar p_____ activități în sectorul locativ și, în general, dezvoltării sistemului locativ în ansamblul său, indiferent dacă fondurile astfel obținute sunt folosite în totalitate în scop locativ, astfel cum vom demonstra.
ELEMENTELE SPECIFICE ALE MECANISMULUI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN SISTEM COLECTIV P_____ DOMENIUL LOCATIV
Principiile de funcționare ale sistemul Bauspar se întemeiază pe o ________ caracteristici specifice. Mecanismul poate fi asimilat unui model circular închis de economisire și creditare . De aceea, în centrul sistemului de economisire-creditare – pilonul central – se află colectivul de clienți . Fiecare client încheie cu b____ un contract de economisire – creditare conform căruia, p_____ o perioadă de timp, va depune în contul său anumite sume de bani . Aceste sume constituie principalul capital din care clienții care doresc pot obține la finalul perioadei de economisire un credit în condiții predeterminate.
B____ p_____ locuințe este extrem de limitată cu privire la generarea de venituri p_____ a-și acoperi cheltuielile de funcționare – numai anumite produse sunt permise, plasarea lichidităților este restricționată la instrumente financiare de siguranță maximă cât și cu privire la stabilirea dobânzii la depozite și la credite, marja băncii fiind limitată la 4%. Toate aceste limitări au ca scop menținerea unei siguranțe maxime a depunerilor clienților. În Raportul de control, cât și în Decizie, se reține în mod eronat și într-o manieră inechitabilă că b____ a utilizat sumele depuse de clienți în plasamente din care au rezultat venituri . Tocmai datorita acestui model de afaceri limitativ, c are ține capitalul departe de fluctuațiile pieței și de riscurile aferente , funcția stabilizatoare și-a dovedit eficiența inclusiv în cadrul crizei financiare din 2007-2008, când băncile p_____ locuințe au putut oferi împrumuturi clienților în condițiile în care alți creditori erau îngrijorați cu privire la lipsa de fonduri.
Prin urmare, atingerea scopului sistemului colectiv de economisire și creditare p_____ domeniul locativ are loc pe două paliere diferite:
 Economisirea ( obligatorie p_____ a accesa cea de-a doua etapă ) – prima și cea mai importantă etapă p_____ sistemul Bauspar, fără de care, sistemul ar fi lipsit de principala sa sursă de finanțare . De altfel, tocmai de aceea întregul mecanism se numește „ colectiv ”, deoarece fiecare depunător contribuie la funcționarea circuitului de finanțare p_____ ceilalți participanți. Din necesitatea menținerii acestui circuit de finanțare (a fondurilor financiare colective), decurge și consecința necesității cointeresării deponenților de a-și păstra banii în sistem o perioadă cât mai mare de timp. Această cointeresare se realizează, între altele, prin faptul că deponenții nu trebuie să justifice folosirea sumelor ridicate în scop locativ, dacă țin banii în sistem mai mult de cinci ani .

 Creditarea ( opțională ) – reprezintă un drept, o opțiune a depunătorului . Dacă sunt îndeplinite condițiile p_____ repartizarea creditului și, desigur, dacă depunătorul își mai manifestă dorința de a contracta un credit, b____ are obligația să i-l acorde în cuantumul, durata și dobânda stabilite în contractul de economisire-creditare. În concluzie, fiecare depunător are dreptul la un credit în viitor, iar nu o obligație în acest sens.

În esență, la economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ participă solidar:
 deponenții – atât individual, cât și ca element colectiv;

 b____ p_____ locuințe – în calitate de entitate specializată p_____ administrarea tuturor fondurilor și derularea operațiunilor;

 statul – prin acordarea primei de stat și a altor facilități de natură fiscală, implicarea statului fiind de esența oricărui sistem Bauspar.

Numărul clienților care participă la sistemul de economisire-creditare din România este cu mult mai mic decât în cazul altor țări europene, astfel încât este deosebit de important ca statul să stimuleze participarea – prin intermediul primei de stat , a unor facilități fiscale etc. – tocmai p_____ a se putea forma și maturiza un astfel de sistem. De exemplu , în Germania anilor 1950 statul acorda o primă maximă p_____ o familie (ținând seama de numărul de copii) în cuantum de 400 de mărci germane anual – în condițiile în care venitul mediu lunar, la acea vreme, era de 325 de mărci germane, iar costurile de construcție a unei case se ridicau la 20 000 – 25 000 mărci. Ulterior, odată ce sistemul Bauspar s-a maturizat, statul G_____ a redus cuantumul primei. Așadar, prima de la stat a fost folosită ca o pârghie prin intermediul căreia statul G_____ a stimulat mai întâi economisirea, iar ulterior creditarea.
Ținând seama de aspectele menționate anterior, considerentele reținute în Decizie și reluate în Încheiere în sensul că „ efortul bugetar al statului român nu și-a atins obiectul urmărit la promovarea actului normativ” sunt lipsite de orice fundament. Concluzia care a fost formulată în Decizie, în sensul că statul nu și-a atins scopul, se bazează pe un singur argument: numărul mic de credite acordate, raportat la numărul total de depunători. A cataloga întregul sistem Bauspar ca fiind un eșec, numai pe baza acestui fapt este o gravă eroare; în realitate, în condițiile în care în ultimii 5 - 6 ani industria bancară a consemnat o criză profundă și o scădere constantă a numărului de credite, atât p_____ persoane fizice, cât și p_____ persoane juridice, sistemul Bauspar a înregistrat creșteri importante . Mai mult, faptul că numărul total de credite este încă scăzut se datorează faptului că acest produs pe termen lung începe să __________________ faza de maturitate în care se acordă constant credite clienților din sistem, fiind necesară perioada de economisire anterioară acordării unui credit.
În niciun caz, principalul scop al statului român prin acordarea primei sau a altor facilități, astfel cum transpare acesta din actele normative aplicabile, nu a fost acela de a stimula băncile să acorde credi te . Scopul statului a fost în mod evident acela de a ajuta la formarea unui sistem simplu, sigur și eficient, după modelul european, prin stimularea cetățenilor de a depune economiile lor în mecanismul colectiv, economii fără de care, după cum a arătat, sistemul Bauspar nu poate funcționa .
Mai mult decât atât, din analiza sistemelor de tip Bauspar din Germania, Austria, Croația, Slovacia, Republica Cehă și Ungaria a reieșit faptul că în niciunul dintre aceste state acordarea primei de stat nu este condiționată de încheierea la sfârșitul perioadei de economisire a unui contract de creditare.
Acest produs bancar se adresează în special unei categorii sociale fragile, cu posibilități financiare limitate, care nu își permite să suporte riscul unui contract de credit clasic și/sau o dobândă sau o rată variabilă, deci categorii sociale care sunt vulnerabile la fluctuațiile dobânzilor pieței. Clienții sistemului Bauspar contribuie inclusiv prin economiile lor la rezolvarea problemelor locative (construcție, modernizare, cumpărare). De aceea, un client al sistemului Bauspar contribuie într-o proporție mai mare la rezolvarea problemelor locative (construcție, modernizare, cumpărare) decât un client al unei bănci comerciale (e.g. un client Bauspar economisește și contribuie cu un avans de 40-50% din valoarea de construcție/modernizare/achiziție etc. a unui imobil, față de un client al unei bănci comerciale). Mai mult decât atât, sistemul aparține unei filozofii de etică socială care se întemeiază pe ajutorul reciproc în interiorul masei de depunători.
Realitatea obiectivă este aceea că în situația ipotetică în care toți depunătorii ar solicita la finalul perioadei de economisire acordarea creditului, fie sistemul nu ar mai putea funcționa, fie durata de așteptare p_____ repartizarea creditului ar fi foarte lungă (durată care depinde de constituirea fondului colectiv, deci de numărul de contracte noi și sumele economisite). De aceea, economisirea – creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ nu ar putea funcționa dacă fiecare dintre clienți ar avea obligația de a solicita și de a obține credit (adică dacă fiecare client care economisește în total 100 lei în termen de 5 ani ar lua 200 lei pe baza unui credit pe termen de 7 ani) . Așa cum a precizat, aplicarea unei asemenea reguli ar duce rapid fie la falimentarea fondului colectiv, fie la creșterea duratei de așteptare p_____ acordarea unor noi credite .
Concluzia sus-menționată este confirmată chiar de prevederile legale relevante, care stabilesc cifra minimă de evaluare la nivelul de 0,6 și un raport colectiv clienți-casă de economii de cel puțin 1 (a se vedea în acest sens art. 7 din Norma 5/2003 a Băncii Naționale a R_______). Așadar, dacă se au în vedere caracteristicile curente ale produsului, un contract cu o durata de 5 ani p_____ economisire și 7 ani p_____ credit, doar 6 din 10 contracte de economisire se pot finaliza cu un credit p_____ ca indicatorul de împrumuturi raportat la depozite să nu depășească 100%, astfel încât b____ să respecte normele BNR.
MO DUL DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI ÎN ROMÂNIA, CONFORM LEGISLAȚIEI SPECIFICE ȘI A VOINȚEI LEGIUITORULUI
De la introducerea primei reglementări legale a sistemului Bauspar în România, s-au succedat o ________ modificări de ordin legislativ. Dintre toate acestea, niciuna nu a adus o schimbare radicală de optică față de sistemul de economisire – creditare clasic, verificat istoric în statele cu tradiție în economisirea și creditarea în sistemul colectiv cu scop locativ.
Așa cum s-a precizat și anterior, prin Leg ea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistemul colectiv p_____ domeniul locativ s-au pus bazele mecanismului de economisire – creditare în sistem colectiv în țara noastră. La acel moment, prima de stat reprezenta un procent de 15% din suma depusă și nu putea depăși un prag de 120 de euro . Nicio dispoziție din lege nu prevedea și, mai mult decât atât, nici nu lăsa să se înțeleagă că ar fi necesară încheierea unui contract de credit la sfârșitul perioadei de economisire.
În expunerea de motiv e care a însoțit propunerea legislativă adoptată, se face referire expresă la sistemul Bauspar european, în sensul că acesta este:
„ (…) un sistem de finanțare modern și flexibil în cadrul căruia într-o primă fază persona fizică economisește o anumită sumă. Prin acumularea soldului economisit, clientul băncii obține dreptul (s.n. nu are obligația!) de a primi un credit cu o rată a dobânzii fixă avantajoasă pe termen lung de timp. Atât rata dobânzii la economii, cât și rata dobânzii la credit sunt mai mici d ecât ratele dobânzilor pe piață” .

Mai mult, rezultă fără putință de tăgadă că ceea ce au dorit inițiatorii, iar legiuitorul a confirmat prin opera sa, este implementarea unui sistem Bauspar asemănător cu cel al statelor europene:
„ Economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ are o îndelungată tradiție în Europa, ea aplicându-se cu succes în mai multe țări cum ar fi: Germania, Austria, Portugalia, Franța, Ungaria, Slovacia, Cehia, Croația etc. (…) Bazată pe o structură și tehnici specifice , economisirea și creditarea în sistemul colectiv p_____ domeniul locativ impune necesitatea unor reglementări exprese privind instituțiile specializate (…)”.

De asemenea, în expunerea de motive, legiuitorul face trimitere în mod expres la Asocia ția Europeană a Caselor de Economii p_____ Construcții (denumită în continuare „ EFBS”) ca fiind un promotor al sistemului Bauspar în Europa. Toate explicațiile pe care reclamanta le-a oferit în prezenta cerere cu privire la particularitățile mecanismului de economisire-creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ sunt confirmate expres de către domnul Andreas J. Zehnder, Managing Director al EFBS prin Adresa nr. 100.2015 din 10 decembrie 2015 . În acest punct de vedere oficial al EFBS se menționează expres:
„ În cea de-a treia etapă, după încheierea fazei de economisire, clientul este îndreptățit să ia creditul, dar nu este obligat să facă acest lucru ”. (pagina 2, paragraful I).

Mai mult decât atât, explicația oficială a EFBS vine să întărească import anța acelor clienți care nu solicită credite:
„ (…) Prin urmare, este importantă atragerea clienților care economisesc și decid să nu ia un credit Bauspar – așa numiții „frați buni” . Existența unui număr suficient de „frați buni” conferă o stabilitate mai mare sistemului și oferă instituțiilor Bauspar posibilitatea de a oferi clienților produse de creditare mai atractive.” (pagina 2, paragraful II).

Ceea ce C_____ de C______ a refuzat să cunoască, deși era suficientă o simplă informare, este tocmai această structură și tehnică specifică a sistemului de economisire – creditare . Interpretarea normelor care stabilesc regimul juridic al sistemului Bauspar fără a cunoaște specificitatea acestui mecanism și fără a-i înțelege scopul contravine oricăror principii de interpretare și aplicare a legii.
Prin Încheierea nr. 2/2016, analizând aceste aspecte, Comisia de Soluționare a Contestațiilor a demonstrat încă o dată reaua-credință a Curții de C______: „Date fiind condițiile legale aplicabile care reglementează funcți onarea B__ BpL, invocarea unui act normativ abrogat în susținerea contestației este tardivă, și nu poate abate atenția de la cadrul legal aplicabil activității de economisire și creditare, valabil în perioada de funcționare a contestatoarei” (pag.14 din În cheiere). În realitate, normele din OUG nr. 99/2006 reiau și, acolo unde este cazul, detaliază prevederile din vechea Lege nr. 541/2002 . Nu există o expunere de motive la OUG nr. 99/2006 în care să se precizeze că se schimbă sistemul implementat de Legea nr. 541/2002 p_____ că acesta s-ar fi dovedit a fi necorespunzător realităților românești. Reclamanta nu și-a întemeiat demersul susținând aplicarea legii vechi, ci a pus în vedere Curții de C______ că de la prima legiferare a sistemului Bauspar în țara noastră scopul legiuitorului a rămas neschimbat. Mai mult, p_____ a încuraja persoanele să participe la sistemul colectiv, legiuitorul a majorat cuantumul primei de stat, până la un procent de 25% din sumele depuse, cu o limită de 250 de euro.
Totodată, prin Încheierea nr. 2/2016, C_____ de C______ apreciază că cele două paliere menționate în paragraful 29 (economisirea și creditarea) sunt ambele obligatorii, pornind exclusiv de la interpretarea gramaticală a art. 290 lit. d) din OUG nr. 99/2006, care defineș te data de repartizare a primei de stat ca fiind ”data la care soldul economisit și creditul p_____ domeniul locativ sunt puse la dispoziția clientului” . În realitate, astfel cum ar trebui să cunoască orice jurist, interpretarea pur gramaticală a textelor de lege este deosebit de periculoasă, întrucât este posibil să nu poată fi avut în vedere scopul real urmărit de legiuitor. Acest scop real, de a NU condiționa plata primelor de stat de acordarea de credite, rezultă în mod necesar ca urmare a aplicării următoarelor metode de interpretare:
a) metoda istorico-teleologică - rezultă în mod expres din expunerea de motive la Legea nr. 541/2002, înlocuită fără modificări semnificative de OUG nr. 99/2006, conform căreia luarea creditului nu este o obligație p_____ de ponent ; rezultă din dreptul comparat actual și istoric că niciodată plata primei de stat nu a fost condiționată de luarea unui credit);

b) metoda sistematică - art. 290 lit. c) din OUG nr. 99/2006 definește contractul de economisire și creditare ca fiind ”angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obligă dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite , să acorde un credit cu dobândă fixă (…)” ; prin urmare, chiar în litera anterioară din cadrul aceluiași articol de lege, legiuitorul a stabilit că există contract de economisire și creditare valabil dacă b____ se obligă să acorde creditul dacă sunt îndeplinite condițiile de repartizare a creditului printre care, în mod evident, manifestarea de voință din partea deponentului (așa cum recunoaște, de altfel, și C_____ de C______ în pagina 20 din Încheiere); cu alte cuvinte, un contract de economisire și creditar e este valabil și se califică la plata primei de stat chiar dacă nu se acordă creditul p_____ simplul motiv că deponentul nu solicită acest lucru;

Aceeași concluzie este extrasă prin interpretare sistematică și prin raportare la prevederile art. 3 alin. 2 lit. a) și b) din Normele metodologice, potrivit cărora după repartizare, la dispoziția clientului sunt puse ”suma economisită și/sau suma contractată” , dar și prin raportare la art. 4 alin. 1 și 2 din Normele metodologice, potrivit cărora în cele două situații de la art. 3 alin. 2 lit. a) și b), titularul contractului trebuie să facă ” dovada utilizării sumei economisite și/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare”.

c) metoda logică – ar rezulta din punctul de vedere exprimat de C_____ de C______ că cea mai mare grijă a legiuitorului nu a fost aceea de a se investi sume de bani în fondul locativ, ci aceea ca băncile să acorde credite și, prin urmare, nu vedem care ar fi fost interesul legiuitorului de a forța clienții să obțină și credite de care nu ar avea nevoie, p_____ a primi prima de stat.

Prin urmare, toate celelalte metode de interpretare a normelor juridice converg în direcția potrivit căreia nici în sistemul legislativ românesc (similar cu celelalte sisteme europene) nu s-a condițion at plata primei de stat de obținerea de către deponent a unui credit de la b____ p_____ locuințe.

V. INTERPRETAREA ȘI APLICAREA LEGII ÎN ACTIVITATEA B__ BPL, REALIZATĂ ÎNTR-O MANIERĂ DE TRANSPARENȚĂ TOTALĂ, A FOST CONFIRMATĂ EXPRES DE CĂTRE AUTORITĂȚILE STATULUI ROMÂN CU ATRIBUȚII ÎN ACEST DOMENIU
B__ BpL a acționat de la începutul activității sale într-o manieră de o transparență totală. Modul în care b____ a înțeles să aplice legislația referitoare la prima de stat a fost în permanență cunoscut și aprobat de către trei instituții diferite ale Statului Român: B____ Națională a R_______ (denumită în continuare și „BNR”) , MDRAP și Autoritatea Națională p_____ Protecția Consumatorilor (denumită în continuare și „ANPC) . De asemenea, în aceeași modalitate a fost aplicată legislația și de către cealaltă bancă p_____ locuințe din România ( Raiffeisen B____ p_____ Locuințe). Practic, dintre toate instituțiile publice și private implicate, numai C_____ de C______ a interpretat legislația care guvernează sistemul Bauspar în sensul menționat în actele administrative emise de aceasta ( i.e. Raportul de control, Decizia nr.17/10 decembrie 2015 și Încheierea nr. 2/29 februarie 2016).
Prin Încheierea nr. 2/2016, C_____ de C______ a expediat această problemă cu explicația că ”instituția care exercită controlul de legalitate și regularitate asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public este C_____ de C______, în calitate de instituție supremă de audit” . Cu alte cuvinte, C_____ de C______ recunoaște că legea a fost interpretată ani de zile în același mod, cu caracter independent, de toate entitățile implicate în aplicarea legii , însă apreciază că această interpretare comună este nelegală, întrucât C_____ de C______ este singura instituție competentă să se pronunțe cu privire la respectarea legii în domeniul fondurilor publice.
Oricum, ceea ce a vrut reclamanta să scoată în evidență în cadrul prezentului capitol a fost tocmai faptul că până la intervenția C urții de C______, care nu a înțeles deloc particularitățile sistemului ”Bauspar” și care au aplicat legea interpretând-o cât mai restrictiv, toate celelalte instituții implicate în aplicarea legii au procedat în concordanță cu voința predictibilă a legiuitorului, astfel cum transpare aceasta din interpretarea conținutul actelor normative românești aplicabile.
ÎNTREAGA ACTIVITATE A B__ BPL A FOST SUPRAVEGHEATĂ DE CĂTRE B____ NAȚIONALĂ A R_______, FĂRĂ CA ACEASTĂ INSTITUȚIE SĂ SESIZEZE NEREGULARITĂȚILE CU PRIVIRE LA APLICAREA DE CĂTRE BANCĂ A LEGISLAȚIEI PRIVIND ACORDAREA PRIMEI DE STAT
În primul rând , respectarea regulilor aplicate de bancă în contextul economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ s-a desfășurat în cadrul supravegher ii prudențiale a BNR. În baza art. 4 alin. (1) din OUG nr. 99/2006 și art. 2 alin. (2) lit. b din Statutul BNR , această autoritate are competența asigurării supravegherii prudențiale a băncii; astfel, o maniera total eronată de implementare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ de către B__ BpL – astfel cum consideră C_____ de C______ - ar fi impus semnalizarea și impunerea de măsuri de remediere din partea BNR.
În al doilea rând , prin art. 310 din OUG nr. 99/2006, legiuitorul a prevăzut explicit în competența BNR următoarele:
(1) B____ Națională a R_______ este împuternicită să ia toate măsurile necesare p_____ ca activitățile de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ să se desfășoare în conformitate cu Condițiile generale de afaceri și cu Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum și cu celelalte condiții stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările emise în aplicarea acesteia .

(2) În situația în care există date certe care conduc la concluzia că o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ nu își va putea onora obligațiile, B____ Națională a R_______ poate interzice acesteia, pe o perioadă limitată, încheierea de noi contracte d e economisire-creditare .

Din dispozițiile legale citate anterior rezultă fără echivoc că verificarea activității B__ BpL a fost făcută de către BNR nu doar din perspectiva atribuțiilor generale de supraveghere și control a instituțiilor de credit – compe tență generală care oricum a fost în mod vădit încălcată de C_____ de C______ prin măsurile dispuse la punctul nr. I.1 din Decizie: „B__ BpL va proceda la revizuirea procedurilor interne de lucru în ceea ce privește derularea contractelor în curs, astfel încât abateri de genul constatate de echipa de audit să fie evitate” – ci și prin prisma competenței speciale prevăzute în art. 310 din OUG nr.99/2006.
De asemenea, subliniază că regulile esențiale aplicate de B__ BpL au fost menționate în Condițiile gene rale ale Contractelor de Economisire - Creditare ale B__ BpL și în Condițiile generale de afaceri ale B__ BpL și au fost aprobate expres de către BNR, ca urmare a verificării legalității acestora.
Astfel, de la începutul activității B__ BpL, BNR a realiza t anual controale cu privire la activitatea și legalitatea operațiunilor B__ BpL (activitatea completă de economisire-creditare). În acest context, BNR nu a ridicat vreo obiecție și nu a constatat nicio deficiență în ceea ce privește mecanismul de aplicare a economisirii - creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, în particular obligativitatea contractării de credite de către titularii contractelor de economisire-creditare sau necesitatea justificării utilizării în scop locativ a sumelor primite în baza acestor contracte (inclusiv prima de stat) după 5 ani .
Având în vedere aspectele menționate mai sus, concluzia care se desprinde este că în situația în care BNR ar fi sesizat vreo încălcare a condițiilor stabilite prin OUG nr. 99/2006 și prin reglementările emise în baza acesteia nu doar că putea sesiza reclamanta, dar era obligată să o facă având competența expres prevăzută de legiuitor de a dispune toate măsurile necesare p_____ ca activitățile de economisire și creditare în sistem colectiv pen tru domeniul locativ, inclusiv în ceea ce privește condițiile p_____ acordarea primei de stat, să se desfășoare în conformitate cu prevederile legale.
În concluzie , nu doar că timp de opt ani BNR, autoritatea îndreptățită de lege să verifice respectarea condițiilor legale de către B__ BpL, nu a sesizat nicio problemă, dar prin măsurile impuse prin Decizia nr.17/10 decembrie 2015 C_____ de C______ a realizat o ingerință nepermisă în atribuțiile și competențele legale ale Băncii Naționale a R_______.
NICI ALTE AUTORITĂȚI PUBLICE NU AU SESIZAT EXISTENȚA VREUNOR PROBLEME REFERITOARE LA MODUL ÎN CARE B__ BPL A ÎNȚELES SĂ APLICE LEGISLAȚIA PRIVITOARE LA ACORDAREA PRIMEI DE STAT, IAR C_____ DE C______ A CUNOSCUT DIN 2012 MANIERA ÎN CARE B__ BPL ACȚIONEAZĂ .
Art.1 2 din Normele metodologice prevede următoarele:
„Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței ( s.n – actualul MDRAP) va verifica, cel puțin o dată pe an, corectitudinea calculării de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a primelor d e stat solicitate de clienți ”.

Astfel, anual, MDRAP a verificat informațiile legate de calculul și solicitarea cuantumului primei de stat, respectiv bazele de date livrate de B__ BpL, inclusiv următoarele informații: număr contract, data încheiere contract, nume și prenume titular, CNP titular, depuneri efectuate în anul respectiv, suma reprezentând prima de stat conform datelor furnizate de bancă, iar în urma acestor verificări a confirmat eligibilitatea la primă de stat a clienților băncii, precum și cuantumul primei de stat cuvenite fiecărui client .
Dreptul clientului la prima de stat este efectiv realizat prin concursul a două instituții diferite: (i) MDRAP – ministerul este cel care administrează fondurile publice, verifică modalitatea de calcul a primelor de stat și îndeplinirea condițiilor legale p_____ obținerea acesteia și (ii) B__ BpL – entitate privată specializată care asigură funcționarea sistemului Bauspar .
În plus, B__ BpL a făcut obiectul mai multor controale din partea Agenției Naționale p entru Protecția Consumatorilor , privind termenii contractelor de economisire - creditare și nu s-a constatat nicio deficiență în legătura cu mecanismul de economisire - creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ.
Mai mult decât atât, în cursul anului 2011, C_____ de C______ a desfășurat un control similar la MDRAP , control care nu a reliefat aspectele sesizate în Decizie . Din conținutul Încheierii nr. 5/20 martie 2012 rezultă că, în cadrul procesului de analiză și soluționare a contestației formul ate de MDRT (actualmente MDRAP) împotriva Deciziei Curții de C______ – Departamentul XII nr. XII/9/11.01.2012 emise urmare efectuării controlului în perioada 26.09.2011 – 16.12.2011, C_____ de C______ a luat la cunoștință de existența și conținutul Convenț iei încheiate de B__ BpL cu MDRT (actualmente MDRAP), fără a constata la acel moment nicio deficiență/neconformitate a acesteia cu cadrul de reglementare.
De asemenea, în scopul de a verifica dacă de-a lungul timpului a existat vreo mențiune în documentele oficiale emise de către autoritățile publice cu privire la problemele reținute de către C_____ de C______ în Decizie, b____ a cerut societății de audit PricewaterhouseCoopers (PwC) să cerceteze dintr-o perspectivă independentă toate documentele referitoare la relația dintre B__ BpL și autoritățile statului, pe care le-a pus la dispoziția echipei de auditori ai PwC. În urma analizării de către PwC a documentelor transmise, aceștia nu au regăsit nici măcar o mențiune referitoare la pretinsele deficiențe care au fost constatate de către C_____ de C______ .
În concluzie, modalitatea în care C_____ de C______ susține că s-ar interpreta și aplica dispozițiile legale referitoare la prima de stat este singulară și eronată, în condițiile în care toate celelalte entități menționate au aplicat în mod corect legea, în conformitate cu litera și spiritul normelor referitoare la prima de stat.
VI. MĂSURILE DISPUSE DE CĂTRE C_____ DE C______ ÎN DECIZIA NR.17/10 DECEMBRIE 2015 ȘI MENȚINUTE PRIN ÎNCHEIEREA NR.2/29 FEBRUARIE 2016 SUNT NELEGALE P_____ URMĂTOARELE MOTIVE
În cele ce urmează, reclamanta invocă, dintr-o dublă perspectivă, nelegalitatea vădită a actului administrativ, față de care se impune anularea de către instanță a acestuia, având în vedere că:
1. Decizia Curții de C______ suportă grave vicii de legalitate în ansamblul său;
2. Fiecare dintre cele opt presupuse încălcări ale legii săvârșite de către B__ BpL reprezintă simple speculații, nelegale și neîntemeiate.
A. DECIZIA NR. 17/10 DECEMBRIE 2015 ESTE NELEGALĂ ÎN ANSAMBLUL SĂU

I. MĂSURILE DISPUSE ÎN DECIZIA CURȚII DE C______ SUNT IMPOSIBIL DE APLICAT
În primul rând , C_____ de C______ a dispus modificarea de îndată a procedurilor de lucru cu clienții, conform interpretării date de către intimată ( în acest sens a se vedea pct. I.1. și pct. I.2 din dispozitivul Deciziei) . Aceste proceduri nu pot fi modificate decât în urma modificării Condițiilor Generale de Afaceri și Condițiilor Generale ale Contractelor .
În conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006, conținutul acestor documente este supus aprobării prealabile a BNR . În fapt, BNR ar trebui să aprobe noile proceduri și contracte modificate în conformitate cu viziunea Curții de C______ asupra sistemului Bauspar și a legislației în materia acordării primei de stat. Această „ viziune” este total opusă modului actual de operare. Or, în condițiile în care două interpretări, formulate de două instituții diferite, se exclud reciproc, fără să fi intervenit o modificare legislativă este evident că situația creată de C_____ de C______ pune sub semnul întrebării legalitatea actelor emise de autoritățile statale. Deși reclamanta a pus în vedere Comisiei de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Curții de C______ aceste aspecte și a argumentat că implementarea acestei măsuri necesită un timp rezonabil, neputând fi aplicată de îndată , în mod paradoxal C_____ de C______ consideră că „ p_____ revizuirea procedurilor interne ale băncii privind modul de calcul, modul de plată a primei de stat către clienții băncii, persoanele care pot beneficia de prima de stat nu este necesară modificarea Condițiilor generale de afaceri și ale Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, ci doar conformarea procedurilor interne cu dispozițiile legale aplicabile primei de stat” ( pag. 98 din Încheiere). Această „concluzie” a Curții de C______ denotă faptul că autoritatea nu a luat în calcul nicio secundă impactul pe care măsurile dispuse îl au asupra Băncii, a clienților și a funcționării sistemului Bauspar în România.
În al doilea rând , la p unctele II.1 – II.8 din Decizie, C_____ de C______ a obligat b____ să stabilească cu exactitate întinderea prejudiciului. Însă C_____ de C______ nu precizează care sunt criteriile pe care b____ trebuie să le aibă în vedere atunci când realizează acest calcul. Singurele informații pe care b____ le poate folosi sunt sumele estimate p_____ o parte din măsurile dispuse în Decizie .
Însă și aceste cifre calculate de auditorii externi ai Curții de C______ sunt total greșite . P_____ verificarea acestor sume, B__ BpL a solicitat PricewaterhouseCoopers să realizeze o verificare utilizând (atât cât este posibil) informațiile puse la dispoziție în Raportul de control care a stat la baza emiterii Deciziei. Concluzia expertului independent a fost că o mare parte din sume se suprapun , presupusul prejudiciu estimat de C_____ de C______ fiind mai mare decât dacă ar fi calculat de o manieră corespunzătoare, respectând reguli elementare de calcul economic. De exemplu , C_____ de C______ solicită restituirea primei de stat de către un deponent o dată p_____ că acesta avea peste 65 de ani și, din perspectiva Curții de C______ pe care o consideră a fi profund abuzivă, nu ar fi avut dreptul la primă de stat și a doua oară se solicită aceeași primă de stat, în cazul aceluiași client, p_____ că B__ BpL a pus la dispoziția depunătorului prima de stat fără a solicita documente justificative (deși perioada de economisire era mai mare de 5 ani și legea dispune expres că în acest caz nu este necesară justificarea); în concluzie, sumele care sunt prezentate în Decizie ca reprezentând prejudiciul statului sunt viciate și din punct de vedere al formei, al calculelor .
Mai mult decât atât, estimările sumelor menționate în Raportul de control, preluate ca atare în Decizie, sunt realizate defectuos , inclusiv prin neobservarea instituției prescripției extinctive . Echipa de auditori nu a ținut seama de faptul că nu s-ar mai putea solicita restituirea primelor de stat de la clienții p_____ care s-a împlinit termenul de prescripție extinctivă și, prin urmare, nici B__ BpL nu ar mai putea fi obligată să plătească aceste sume, în calitate de fidejusor.
Raporturile stabilite între B__ BpL și MDRAP au natură juridică contractuală , temeiul fiind Convenția p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II p artea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (cu nr. 2892/21.12.2011 – MDRT și nr. 130/20.12.2011 – B__ BpL). Prin urmare, p_____ administrarea acestor creanțe NU sunt aplicabile prevederile Codului de procedură fiscală care stabilesc un termen special de prescripție, fiind în situația de excepție prevăzută de art.1 alin.(4) din această lege, potrivit cărora:
„ Prezentul cod nu se aplică p_____ administrarea creanțelor datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice contractuale , cu excepția redevențelor miniere, a redevențelor petroliere și a redevențelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului”.

Rezultă că dispozițiile din Codul de procedură fiscală nu vor fi aplicabile p_____ administrarea creanțelor care fac obiectul prezentei contestații, fiind îndeplinite toate cele trei cerințe cumulative prevăzute în art.1 alin.(4) din lege:
 Creanțele să fie datorate bugetului general consolidat;

 Creanțele să rezulte din raporturi juridice contractuale;

 Creanțele să nu fie dintre cele exceptate de la excludere: redevențe miniere, redevențe petrolier e și redevențe rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinația agricolă, încheiate de Agenția Domeniului statului.

Echipa de auditori externi nu a ținut cont de creanțele care s-au prescri s și a introdus cuantumul acestora în sumele cu care estimează că a fost prejudiciat bugetul de stat . În realitate, în conformitate cu prevederile art. 316 din OUG nr. 99/2006, clienții care au încasat prima de stat cu încălcarea dispozițiilor legale sunt obligați sa restituie sumele respective în termen de maxim 90 de zile de la încasarea lor . Plecând de la acest text legal, apreciază că termenul de prescripție în această situație este de trei ani p_____ fiecare client în parte și începe să curgă de la expirarea termenului legal de 90 de zile de la data încasării sumei p_____ fiecare client în parte.
În al treilea rând , C_____ de C______ nu explică în Decizie (nici în Raportul de control sau în Încheiere) ce anume înțelege prin obligația stabilită în sarcina Băncii: „ va dispune măsuri p_____ recuperarea” prejudiciului și a „ beneficiilor nerealizate ” . Reclamanta consideră că se impunea definirea sau măcar explicitarea acestor noțiuni precum și precizarea temeiurilor legale care le fundamentează. Altfel, în si tuația actuală, Decizia nu face altceva decât să creeze o periculoasă și nedorită situație de impredictibilitate juridică, situație care putea fi evitată dacă măcar prin Încheierea emisă, C_____ de C______ ar fi dovedit o minimă rigurozitate în argumentarea și explicarea conținutului măsurilor și a considerentelor pe care acestea s-au întemeiat. .
Prin lipsa de coerență și claritate a măsurilor dispuse prin Decizie, reclamanta crede că s-a urmărit impunerea de o manieră forțată, abuzivă a propriei viziuni asupra cadrului legal aplicabil de către C_____ de C______. În conformitate cu prevederile art.227 din Regulamentul Curții de C______, împotriva Încheierii pronunțate de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Curții petentul se poate adres a instanței de contencios administrativ în termen de 15 zile. Subliniază faptul că acest termen este stabilit în mod nelegal, fiind un termen derogatoriu de la regimul comun stabilit prin Legea nr.554/2004 și, așa cum a subliniat Înalta Curte de Casație și Justiție în jurisprudența sa, nu se poate deroga prin Regulamentul Curții de C______ de la normele legii contenciosului administrativ .
Mai mult decât atât, B__ BpL este obligată să respecte Constituția și legile țării, normele bancare, măsurile și indicațiile autorității de supraveghere și control (BNR), contractele pe care le încheie cu clienții săi și alți parteneri. B____ este o entitate privată și nu o instituție publică, între aceasta și C_____ de C______ neexistând un raport de subordonare ierarhică sau de supraveghere și control. Din această perspectivă, cu atât mai mult se impunea ca Decizia să respecte minime cerințe de claritate și predictibilitate.

II. ANULAREA DECIZIEI NR. 17/10 DECEMBRIE 2015, PRECUM ȘI A TUTUROR ACTELOR CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACESTEIA, SE IMPUNE P_____ RESPECTAREA PRINCIPIILOR PREDICTIBILITĂȚII LEGII, ÎNCREDERII LEGITIME ȘI SECURITĂȚII JURIDICE, ÎN CONFORMITATE CU JURISPRUDENȚA CEDO ȘI CJUE
Legalitatea actelor administrative presupune inclusiv conformitatea acestora cu pr incipiile generale ale dreptului administrativ, printre acestea aflându-se: predictibilitatea normelor juridice, încrederea legitimă a cetățenilor în organele administrative, securitatea raporturilor juridice și altele. Aceste principii au fost create, pro movate și impuse de jurisprudența constantă a curților de justiție europene (i.e. C_____ Europeană a Drepturilor Omului și C_____ de Justiție a Uniunii Europene).
Principiul predictibilității se manifestă, în principal, în două forme: pe de o parte , se ar e în vedere predictibilitatea normelor juridice, mai ales în ceea ce privește modul de aplicare și interpretare al acestora și, pe de altă parte, predictibilitatea acțiunii autorităților publice.
Decizia Curții de C______ încalcă ambele forme menționate anterior . În acest sens, așa cum s-a arătat în prezenta cerere, prin interpretarea arbitrară, contrară scopului și literei legii, considerentele reținute și măsurile dispuse prin Decizie de către C_____ de C______ sunt astfel formulate încât încalcă principiul previzibilității normei juridice. De asemenea, așa cum a arătat, mai ales în Capitolul V din prezenta cerere, modul de aplicare și de interpretare al normelor privitoare la acordarea primei de stat depunătorilor din sistemul Bauspar a fost confirmat timp de 8 ani de către trei autorități publice (i.e. BNR, MDRAP și ANPC) fără să se fi făcut nicio obiecție de către acestea cu privire la legalitatea activității B__ BpL, inclusiv de către C_____ de C______ care nu a ridicat asemenea aspecte în cadrul controlului desfășurat în anul 2012. În aceste condiții, este înfrânt într-o manieră fără echivoc principiul predictibilității acțiunilor autorităților publice . Spre exemplu , CJUE a impus instituțiilor europene obligația, din motive de securitate juridică și predictibilitate, de a avertiza operatorii economici, de o manieră clară și precisă, atunci când intenționează să se îndepărteze de la o anumită practică în anumite domenii de activitate, cu scopul ca destinatarii normelor să nu resimtă șocul unor schimbări imprevizibile, care i-ar putea vătăma .
Mai mult, în ceea ce privește predictibilitatea normelor juridice, CEDO a condamnat de nenumărate ori Statul Român la plata de despăgubiri către persoanele care au fost lezate de activitatea abuzivă a autorităților publice prin edictarea de norme care nu au fost suficient de accesibile, precise și previzibile . Efectul Deciziei nr. 17/10 decembrie 2015 este tocmai transformarea unei norme previzibile, aplicată și interpretată de către B__ BpL în conformitate cu voința expresă a legiuitorului și particularitățile generale ale sistemul Bauspar într-o veritabilă sursă de instabilitate juridică cu consecințe devastatoare atât p_____ B__ BpL și clienții săi, cât și p_____ întregul sistem economic.
Respectarea principiului predictibilității conferă coerență sistemului normativ, p_____ a asigura în acest fel o corectă relaționare între autorități și particulari, p_____ ca aceștia din urmă să nu fie surprinși de acte abuzive, care să le prejudicieze interesele.
În același sen s, principiul încrederii legitime constituie o componentă a principiului legalității actelor administrative și instituie, pe de o parte, obligația autorităților de a proteja (printr-un comportament consecvent și necontradictoriu ) așteptările legitime ale particularilor, iar, pe de altă parte, instituie dreptul acestora de a evolua într-un cadru juridic stabil și previzibil, în care să aibă încredere, la adăpost de modificările brutale ale acestuia.
De asemenea, în strânsă legătură cu exigențele predictibilității și ale încrederii legitime se află principiul securității juridice , prin care se exprimă, în esență, și faptul că cetățenii trebuie protejați contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, contra unei insecurități pe care a creat-o dreptul sau pe care riscă să o creeze. În acest context, într-o acțiune în anulare a unui act administrativ trebuie să se țină seama inclusiv de existența unei încrederi propriu-zise a particularilor în coerența conduitei puterii publice, încredere produsă de anumite acte sau comportamente.
Or, cu bună-credință B__ BpL s-a întemeiat pe acordul expres sau implicit al puterii publice manifestat prin intermediul autorităților sale (BNR, MDRAP, ANPC) în ceea ce privește interpretarea și implementarea legislației ref eritoare la acordarea către depunători a primei de stat.
Prin urmare, modalitatea în care a fost emisă Decizia nr. 17/10 decembrie 2015, considerentele reținute și măsurile dispuse sunt nelegale și prin raportare la principiile dreptului administrativ, Decizia suportând în ansamblul său viciul nelegalității p_____ încălcarea vădită a principiilor predictibilității, încrederii legitime și securității juridice .

III. DECIZIA NR.17/10 DECEMBRIE 2015 A FOST EMISĂ DE CĂTRE C_____ DE C______ PRIN ÎNCĂLCAREA TUTUROR GARANȚIILOR LEGALE CE ASIGURĂ DREPTUL LA APĂRARE ÎN PROCEDURILE DESFĂȘURATE DE CĂTRE C_____ DE C______

Cu titlu preliminar, reclamanta menționează că pe parcursul întregii proceduri, cu bună-credință, B__ BpL a pus la dispoziția auditorilor externi ai Curții de C______ toate informațiile necesare p_____ corecta înțelegere a sistemului Bauspar. Informațiile, datele, explicațiile etc. oferite de către specialiștii B__ BpL au fost respinse a priori de către auditorii externi, lucru care rezultă din modul în care a fost întocmit Raportul de control.
În temeiul art. 35 din Legea nr. 94/1992 și al pct. 120 din Regulament, petenta a transmis Curții de C______, în data de 9 noiembrie 2015, Obiecțiunile la Raportul final de control nr. xxxxx/26 octombrie 2015, rapor t ce a stat la baza emiterii Deciziei. La începutul lunii decembrie 2015 , a fost făcut public Raportul de audit privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2014 ; în paginile 93 – 97 din Raportul de audit au fost făcute mențiuni și observații care aduc grave prejudicii de imagine p_____ B__ B____ p_____ Locuințe S.A. Deși la data publicării Raportului de Audit nu fusese încă emisă Decizia nr. 17/10 decembrie 2015, toate presupusele încălcări ale legislației săvârșite de către B__ BpL sunt prezentate în Raportul de audit .
Având în vedere că, practic, B__ BpL a luat cunoștință de conținutul Deciziei dintr-un raport public de audit, chiar înainte de a fi emisă Decizia , reclamanta își manifestă reticența în ceea ce privește modul în care persoanele abilitate au analizat conținutul Obiecțiunilor pe care le-a formulat cu privire la constatările echipei de auditori externi cuprinse în Raportul final de control, ținând seama că în conformitate cu prevederile pct. 164 din Regulament la baza întocmirii Deciziei se află, printre altele, „nota conținând poziția motivată legal referitoare la obiecțiile depuse de conducătorul entității controlate ”.
Art. 123 din Regulamentul Curții de C______ prevede că „obiecțiunile depuse de entitate sunt analizat e de către auditorii publici externi care au efectuat controlul și de către conducerea structurii de specialitate. În urma analizei acestora, auditorii publici externi întocmesc Nota privind punctul de vedere față de obiecțiuni (…)” . Or, față de cuprinsul Deciziei care preia întocmai pasaje întregi din Raportul de control realizat de către auditorii externi, inclusiv greșelile de formulare, consideră că aceștia din urmă nu și-au îndeplinit minima obligație stabilită prin Regulament de a ține cont de Obiecțiunile pe care le-a formulat .
De asemenea, B__ BpL a contestat Decizia în procedura administrativă prealabilă finalizată cu emiterea de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Curții de C______ a Încheierii nr. 2/29 februarie 2016.
Prin Î ncheierea pronunțată, C_____ de C______ a dovedit odată în plus că nu a dorit de la bun început să asculte și punctul de vedere al B__ BpL. Mai mult, Comisia de Soluționare a Contestațiilor reține în mod incorect în Încheiere că „ B__ BpL contestă însuși ro lul Curții de C______ de a informa anual, dar și pe parcursul anului, Parlamentul, celelalte autorități și instituții publice asupra rezultatele acțiunilor de control/audit (…)”. B__ BpL nu a contestat niciodată atribuțiile și competențele legale ale Curții de C______; ceea ce reclamanta a semnalat a fost lipsa totală de deschidere spre dialog și modul arbitrar de acțiune al Curții de C______. Astfel, ceea ce a reproșat B__ BpL nu a fost faptul că s-a dat publicității rezultatul controlului desfășurat de auditorii externi la această instituție bancară, ci faptul că acest rezultat a fost dat ca sigur înainte de analiza pe fond a obiecțiunilor formulate de către reclamantă la Raportul de control. Cu alte cuvinte, este evident modul în care (nu) s-a respectat dreptul la apărare al reclamantei, câtă vreme C_____ de C______ a publicat în Raportul aferent anului 2014 toate așa-zisele încălcări ale legislației constatate la sfârșitul anului 2015 de către o echipă de auditori ”externi” și cu privire la care C_____ de C______ nu se pronunțase încă prin Decizie .
Din analiza actelor emise de către C_____ de C______ – i.e. Raportul de control, Decizia, Încheierea, precum și actele preparatorii întocmirii raportului de control – rezultă în mod neechivoc că această autoritate publică și-a stabilit concluzia finală încă dinaintea întocmirii formei finale a Raportului de control , pe baza interpretării de o manieră vădit eronată a legii făcută de auditorii externi și, cu toată stăruința manifestată de B__ BpL, prin transformarea procedurii administrative prealabil într-o veritabilă formalitate, fără niciun fel de importanță .
Respectarea garanțiilor legale ( procedura de conciliere, dreptul băncii de a formula obiecțiuni la Raportul de Control, de a contesta Decizia ) nu este nicidecum îndeplinită dacă autoritatea publică se limitează doar la a permite utilizarea formală a acestor proceduri, fără a analiza și contraargumenta susținerile făcute de către bancă . Altfel, pe de o parte , legiferarea unor asemenea posibilități de apărare este cvasi-inutilă, lipsită de orice fel de eficiență și, pe de altă parte , actul administrativ nu poate fi bine fundamentat , fiind lipsit de o caracteristică esențială a actelor ce emană de la o autoritate publică, mai ales de la o instituție foarte importantă a Statului Român, așa cum este C_____ de C______.
În concluzie, consideră că instanța de judecată trebuie să țină seama de toate aspectele pe care le-a prezentat mai sus și care dovedesc fără echivoc nelegalitatea întregului act raportat la încălcarea de către C_____ de C______ a principiilor fundamentale de drept administrativ și emiterea, într-o manieră prin care s-a adus o gravă atingere garanțiilor legale ale dreptului la apărare în fața autorității publice, unui act administrativ incoerent și neclar, imposibil de aplicat și care creează premisele continuării și în viitor a abuzului Curții de C______ față de B__ BpL și clienții săi.

B. FIECARE DINTRE CELE OPT PRESUPUSE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII SĂVÂRȘITE DE CĂTRE B__ BPL REPREZINTĂ CONSTATĂRI SPECULATIVE ALE CURȚII DE C______, LIPSITE DE ORICE FUNDAMENT LEGAL
În cele ce urmează reclamanta argumentează că toate măsurile dispuse de către C_____ de C______ prin Decizie sunt nelegale, având la bază constatări eronate ale Curții de C______.
B.1. Măsurile dispuse la punctele II. 1 și II. 4 din Decizie, referitoare la comisioanele aferente derulării contractelor de economisire și creditare, care au fost incluse de către bancă în baza de calcul a primei de stat, sunt nelegale p_____ următoarele considerente :

C_____ de C______ a reținut în Decizia emisă și a reafirmat în Încheiere, în baza argumentelor formulate de către auditorii externi în Raportul de control, că B__ BpL a solicitat și încasat de la bugetul de stat prin MDRAP primă de stat necuvenită prin includerea în mod nelegal a comisionului de deschidere, comisionului de administrare și a altor comisioane în baza de calcul a primei de stat.
De asemenea, se menționează încălcarea prevederilor din OUG nr. 99/2006 și din Normele metodologice, precum și a Condițiilor Generale ale Contractelor de Economisire –Creditare. În realitate , p_____ a-și întemeia poziția, echipa de auditori externi a creat un raționament care nu își găsește în niciun fel susținerea în prevederile legale aplicabile .
Astfel, în Decizia care formează obiectul prezentei acțiuni în anulare se menționează ( pag. 3, paragraful IV ) că „ întrucât potrivit legii, dobânda bancară și prima de stat nu se includ în baza de calcul a primei de stat, suma economisită care stă la baza calculului primei de stat este formată numai din depunerile clientului din care se scad comisioanele de orice tip care sunt în sarcina clientului” .
În realitate, dispozițiile legale contrazic aceste considerente reținute în Decizie. Potrivit art. 311 alin.(1) din OUG nr.99/2 006 :
„ Fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ” .

Din dispoziția legală citată, rezultă că dreptul la prima de stat se naște „ p_____ depunerile ” pe care clientul le face în baza contractului. Mai mult decât atât, în Normele metodologice se reglementează expres mecanismul prin care se calculează valoarea primelor de stat cuvenite deponenților, inclusiv modalitatea de determinare a bazei de calcul. Astfel, conform art. 7 alin. (2) din Capitolul III – Stabilirea, modul de acordare și restituirea primelor se prevede:
„ Sumele care trebuie luate în considerare la calcularea primei de stat sunt constituite din depunerile efectuate în anul p_____ care se acordă prima de stat”.

În următorul alineat al art.7 din Normele metodologice , se menționează în mod expres și limitativ sumele care nu se i au în considerare la calcularea primei de stat :
„ La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare :

a) sumele acordate drept prime de stat;

b) dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare;

c) depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire – creditare ”.

Totodată, în art. 7 alin. (6) din Normele metodologice se menționează în mod expres informațiile pe care băncile de economisire și creditare trebuie să le furnizeze ministerului de resort, responsabil cu verificarea acestora și alocarea corespunzătoare a primei de la stat:
„(6) După încheierea anului calendaristic, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ vor comunica Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței următoarele date în format electronic:

e) depunerile efectuate în anul aferent primei de stat;”.

Prin urmare, având în vedere că MDRAP are obligația de a calcula și verifica cuantumul primei de stat p_____ fiecare client în parte înainte de a pune la dispoziția băncii sumele de bani aferente primei, în scopul de a fi transmise în contul clientului, se pune întrebarea care este logica p_____ care legiuitorul a solicitat ca b____ să comunice MDRAP „depunerile efectuate în anul aferent primei de stat” și nu a utilizat, de exemplu, termenul „soldul contului” sau să ceară băncii să fie transmise instituției guvernamentale inclusiv informații cu privire la comisioane și alte sume de acest gen.
Din dispozițiile legale pe care le-a menționat se desprind două concluzii:
 mai întâi, legiuitorul a stabilit regula că fiecare client beneficiază de o primă de stat raportată la toate depunerile pe care acesta le efectuează într-un an în baza unui contract de economisire creditare: art. 7 alin. (3) din Normele metodologice

 subsecvent, legiuitorul a prevăzut, prin excepție , care sunt sumele care nu vor fi luate în considerare la calcularea primei de stat: art. 7 alin. (4) din Normele metodologice

Potrivit principiilor fundamentale de interpretare a normelor juridice, interpretarea normei în relația regulă – excepție se face pornind de la un principiu fundamental de drept și anume că excepția este de strictă aplicare și interpretare ( exceptio est strictissimae interpret ationis ) .
Incluzând comisioanele în aceste excepții de strictă interpretare, echipa de auditori externi se transformă într-un veritabil legiuitor, procedând pe cale pretoriană, adică în mod inadmisibil conform dreptului românesc, la extinderea ariei de acoperire a normelor care prevăd expres și limitativ sumele care nu vor fi luate în considerare la calcularea primei de stat .
Mai mult decât atât, în paragraful VI, pagina 3 din Decizie se menționează următoarele: „ Prima de stat se acordă clientului p_____ efortul financiar personal , neinfluențat de dobânda bancară și costurile ce-i revin, în legătură cu derularea contractului de economisire și creditare” . Reclamanta este perfect de acord cu faptul că statul a prevăzut acordarea primei p_____ atragerea și stimularea efortului financiar personal al clientului, tocmai de aceea a avut în vedere toate depunerile făcute de client și nu doar soldul economisit în cont; însă, se pune întrebarea care este rațiunea p_____ care C_____ de C______ consideră că nu s-ar încadra ca efort financiar personal comisioanele de deschidere și de administrare (!?) .
Utilizând acest raționament contradictoriu, în Decizie se mai precizează că „ Ori în condițiile în care clienții ar achita comisioanele prin plată separată aceste sume nu ar mai constitui depuneri ale clientului. (…) În fapt, B__ BpL recunoaște că parte din depunerile efectuate de către clienți s-au făcut p_____ achitarea comisioanelor care erau în sarcina clientului și nu p_____ a economisi valoarea acestora” (pagina 2, paragrafele IX-X din Decizie) .
În fapt, B__ BpL a aplicat legea în mod nediscriminatoriu indiferent de modul efectiv în care suma depusă în scopul contractului de economisire - creditare și utilizată p_____ comisionul de deschidere și de administrare a fost sau nu individualizată de către client. Așa cum anterior a menționat și C_____ de C______ prima de stat se acordă clientului p_____ efortul financiar personal , iar comisionul de deschidere și administrare reprezintă un efort personal al clientului realizat p_____ economisirea în sistemul Bauspar .
În paragraful II, pagina 2 din Decizie, C_____ de C______ menționează că „ (…) legiuitorul a ținut, în mod imperativ, să facă distincția între depunerile anuale p_____ care clientul beneficiază de prima de stat și depunerile îndreptățite la prima de stat egale cu suma economisită, p_____ care se constituie dreptul la prima de stat (…) ”. Din însăși dificultatea exprimării rezultă caracterul artificial al raționamentului creat de către auditorii externi. Dacă ar fi fost adevărată această presupunere, legiuitorul chiar ar fi prevăzut în mod expres excluderea comisioanelor din baza de calcul a primei de stat.
Echipa de auditori publici externi a Curții de C______ a procedat astfel, raportându-se la art.2 alin. (1) din Normele metodologice:
„ Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv (…)”

coroborate cu cele din art.7 alin.(1) din același act normativ,

„ (…) Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la prima de stat (…)”

Aceste prevederi au fost interpretate în sensul că s-ar deduce că ar exista o diferență între depunerile efectuate de client și depunerile îndreptățite la primă de stat , în sensul că depunerile îndreptățite la prima de stat nu includ sumele economisite și depuse de client, dar pe care b____ le reține cu titlu de comisioane. De asemenea, în pagina 3, paragraful VIII din Decizie, C_____ de C______ menționează cum că „ B__ BpL cunoștea diferența dintre cei doi termeni, respectiv depuneri anuale și depuneri îndreptățite la prima de stat acestea din urmă fiind egale cu suma economisită” . Se reafirmă faptul că B__ BpL nu a realizat astfel de interpretări artificiale ale legii, prin care să își lipsească clienții de un drept pe care l-au dobândit în temeiul legii. B____ a respectat întocmai excepțiile de la sumele care ________________ calcul prevăzute în art. 7 din Normele metodologice, fără a se substitui de la sine putere legiuitorului .
În plus, referirea expresă a legii, în mai multe articole, la „ depunerile ” clientului, ca element în funcție de care se calculează cuantumul bazei de calcul p_____ prima de stat, nu este întâmplătoare. Legislația relevantă utilizează concepte distincte în legătură cu sumele relevante tocmai p_____ a evidenția rolul specific al acestora în contextul schemei de economisire – creditare. Observă că, atunci când reglementează calculul primei de stat, legea se referă la „depunerile clientului ”, iar atunci când se referă la punerea la dispoziție a sumelor relevante către client – în articolul 5 alin.(1) din Normele metodologice – legea vorbește despre „ plata soldului economisit ” ceea ce implică acceptarea de către lege a posibilității efectuării unor deduceri ulterioare din suma inițială, depusă de client. Legiuitorul s-a referit în mod special la „ depunerile ” clientului ca element relevant în stabilirea cuantumului bazei de calcul ; or, dacă ar fi dorit să folosească raționamentul făcut de echipa de auditori externi, atunci ar fi prevăzut expres și în această situație ca element de referință „ soldul economisit ” .
Mai mult, Normele metodologice conțin și alte articole din care rezultă fără echivoc că în baza de calcul trebuie incluse toate depunerile efectuate de clienți în anul relevant. De exemplu, p_____ cazu l încheierii mai multor contracte de economisire – creditare de către același client, formula matematică de calcul de la art. 2 alineatul (3) din Normele metodologice prevede expres necesitatea raportării la „ depunerile ” clienților în vederea determinării valorii primei de stat.
Prin urmare, dacă legiuitorul ar fi dorit să NU includă în baza de calcul comisioanele, avea la dispoziție toate mijloacele p_____ a o face:
 în primul rând, prin prevedere expresă în art. 7 alin.(4) al Normelor metodologice ;

 în al doilea rând, prin terminologie, prevăzând în mod expres că baza de calcul nu este constituită din depuneri , ci din soldul economisit.

Mai mult decât atât, comisioanele de deschidere și de administrare nu reprezintă nicidecum o noutate p_____ sistemul bancar. Din întregul regim juridic al sistemului Bauspar creat prin OUG nr. 99/2006 și Normele metodologice, rezultă fără echivoc că la momentul în care a fost creată reglementarea, legiuitorul a avut în vedere inclusiv problema comisioanelor: a statuat expres în art. 300 lit. c din OUG nr. 99/2006 ca în contractul de economisire - creditare să fie prevăzută valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului, tocmai p_____ a impune băncii transparență deplină cu privire la produsul pe care îl oferă. Prin urmare, C_____ de C______ nu putea să-și întemeieze raționamentul nici măcar pe o eventuală omisiune a legiuitorului.
La aceeași concluzie se ajunge și în cazul interpretării legii prin metoda scopului urmărit de legiuitor (teleologic): este evident că rațiunea legiuitorului, bazată pe mai mult de 100 de ani de funcționare a sistemului în alte state și expusă ca atare în Expunerea de motive , este aceea de a stimula economisirea în sistemul colectiv în scop locativ. Statul a urmărit să îl ajute pe cel care dorește să economisească, pe cel care dă dovadă de diligență cu fondurile sale pe termen mediu și lung, care este atras să depună aceste fonduri într-o bancă . Motivul p_____ care consumatorul procedează la depunerea acestor fonduri este tocmai previzionarea sa legitimă de a primi o primă de stat reprezentând 25 % din depunerile sale, nicidecum din suma care mai rămâne după reținerea de către bancă a comisioanelor proprii .
C_____ de C______ reia în Încheiere raționamentul formulat în Deci zie. Mai mult, în pag.43 din Încheiere se precizează că „ prima de stat se acordă clientului p_____ efortul financiar personal, neinfluențat de dobânda bancară și costurile ce îi revin, ca urmare a derulării contractului de economisire și creditare”. De ase menea, C_____ mai susține că nu toate depunerile clientului dintr-un an sunt îndreptățite la prima de stat (pag.39 din Încheiere). Așa cum s-a menționat, singura excepție prevăzută de legiuitor privitoare la depunerile care nu se iau în considerare la calcularea primei de stat este cea din art.7 alin.(4) lit.c) din Normele metodologice: c) depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare . Introducerea comisioanelor în categoria de sumelor care nu vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de calcul a primei adaugă în mod nepermis la lege.
Nu în ultimul rând, în paginile 3-4 și 12-13 din Decizie și în paginile 43 – 44 din Încheiere, se regăsește punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice (denumit în continuare MFP ) formulat la cererea auditorilor externi ai Curții de C______, cu privire la interpretarea unor dispoziții din Normele metodologice. Față de modul clar în care a fost adresată întrebarea Ministerului Finanțelor Publice, răspunsul primit și introdus ca „ argument suplimentar” este echivoc și nicidecum nu lămurește în totalitate aspectele pe care le-a precizat anterior. MFP formulează o interpretare proprie, contrară cu interpretarea predictibilă a legii și „ apreciază” /„ înțelege” că sumele care pot fi luate în calcul la stabilirea primei de stat sunt cele care „ se regăsesc efectiv în contul clientului” . De altfel, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al MFP, aprobat prin Ordinul MFP 673/2013, MFP NU are competența de a emite opinii legale c u privire la modul de interpretare a unor prevederi legale.
Pe de o parte , MFP a avut în temeiul art. 317 din OUG nr. 99/2006 atribuția legală de a stabili normele de aplicare, alături de MDRAP, prin ordin comun . Or, dacă această autoritate publică ar fi apreciat/înțeles că acesta este sensul legii, ar fi exclus în mod expres comisioanele băncii din baza de calcul a primei de stat prin însăși Normele metodologice, nu printr-un punct de vedere ulterior, exprimat pro causa, la cererea expresă a Curții de Con turi.
Pe de altă parte , B__ BpL funcționează ca bancă p_____ locuințe de mai bine de 7 ani, timp în care întreaga sa activitate a fost girată de către: B____ Națională a R_______, MDRAP (autor al Normelor metodologice, împreună cu MFP) și Autoritatea Națională p_____ Protecția Consumatorilor. Niciun moment nu fost sesizată de către aceste instituții ale statului român vreo problemă în mecanismul de economisire și creditare în sistem locativ p_____ domeniul locativ. Prin urmare, prin Decizia atacată, principiul predictibilității legii este grav afectat după cum a arătat, întrucât după mai bine de 7 ani în care co-autorul Normelor metodologice – MDRAP – s-a aflat într-o continuă cooperare cu B__ BpL și nu a găsit nicio încălcare a dispozițiilor legii în activitatea băncii, la momentul actual, alte instituții ale statului încearcă să sancționeze o presupusă conduită nelegală a băncii și clienților acesteia. Față de această situație inacceptabilă, care întrunește premisele unui abuz din partea autorităților statului, reclamanta nu poate decât să reafirme și să întărească toate argumentele p_____ a dovedi legalitatea și transparența tuturor activităților desfășurate de B__ B____ p_____ Locuințe S.A .
În aceste condiții, față de claritatea legii în sens opus celor reținute de echipa de auditori publici externi ai Curții de C______, dacă B__ BpL ar fi procedat la eliminarea comisioanelor din valoarea depunerilor, ca bază de calcul p_____ prima de stat, clienții acesteia ar fi putut contesta modalitatea de calcul a pr imei de stat, solicitând rectificarea acesteia, dar și daune interese p_____ prejudiciile suferite ca urmare a încasării cu întârziere a primei de stat în integralitatea ei.
P_____ toate aceste considerente, măsurile dispuse la punctele II.1 și II.4 din Decizie, referitoare la comisioanele aferente derulării contractelor de economisire și creditare, care au fost incluse de către bancă în baza de calcul a primei de stat, sunt nelegale, astfel încât solicită anularea măsurilor dispuse.

B.2. MĂSURILE DISPUSE LA PUNCTUL NR. II. 2 DIN DECIZIE , BAZATE PE FAPTUL CĂ S-AR FI IMPUS JUSTIFICAREA UTILIZĂRII TUTUROR SUMELOR ÎN SCOP LOCATIV, INCLUSIV P_____ CAZURILE ÎN CARE DURATA CONTRACTULUI A FOST MAI MARE DE 5 ANI, SUNT NELEGALE P_____ URMĂTOARELE CONSIDERENTE
În pr incipal , în cel de-al doilea punct din Decizie se reține că B__ BpL a încasat și plătit în mod nelegal clienților săi prima de stat, fără a solicita de la aceștia din urmă justificarea utilizării sumelor în domeniul locativ. Astfel, în cazul în care perioada de economisire a fost mai mare de 5 ani, b____ a restituit clienților săi soldul contului, inclusiv cuantumul primei de stat, într-o manieră care respectă întocmai prevederile legale, fără a solicita justificarea utilizării sumelor p_____ cheltuieli în domeniul locativ. În mod cu totul eronat se reține în Decizie (pagina 5, paragraful VII) că „În aceste cazuri, b____ a exonerat clienții de orice fel de obligații privind justificarea utilizării în scop locativ a sumelor economisite încasate, ce includ și prima de stat, B__ BpL interpretând într-o manieră proprie, contrară scopului legii, prevederile Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX” .
În primul rând , B__ BpL nu a interpretat într-o manieră proprie prevederile Normelor metodologice și cu atât mai puțin într-un mod contrar scopului legii. Prin Normele metodologice, așa cum prevede art. 317 din OUG nr.99/2006, se stabilește procedura de acordare a primei de stat . Fiind norme de aplicare, cu o forță juridică inferioară Ordonanței de Urgență, normele de aplicare nu pot deroga de la prevederile OUG nr.99/2006, ci doar să completeze, detalieze aspectele care au fost deja reglementate în Ordonanță. Prin urmare, prevederile normelor de aplicare nu pot fi interpretate decât în corelație cu legea pe care o aplică.
P_____ o mai bună ilustrare a lipsei oricăror diferențe între lege și normele de aplicare, reclamanta consideră că cel mai elocvent ar fi următorul tabel:
OUG nr. 99/2006 (act normativ cu putere de lege)

Normele metodologice

Art. 315 alin. 1 - P_____ a benef icia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire – creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite , și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economiste.

Art. 3 alin. 1 - Clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat , cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite , precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

 

Art. 315 alin. 2 - Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

Art. 3 alin. 2 - Prin derogare de la preveder ile alin. (1), beneficiază de prima de stat , în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită și/sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar ;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

 

 

Rezultă în mod evident, din prevederile art. 315 alin. (1) din OUG nr. 99/2006 și din art. 3 alin. 1 din Normele metodologice că REGULA este că p_____ a beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea utilizării sumei în scop locativ trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiții:
(i) durata contractului de economisire-creditare să fie de minim 5 ani , cu alte cuvinte, perioada în care depunerile clientului alimentează și sunt utilizate în colectivul Bauspar să fie de 5 ani sau mai mare;

(ii) să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite;

În acest sens au fost chiar și mențiunile făcute de echipa de auditori externi în Nota de constatare nr. xxxxx/9 iunie 2015 urmare a a cțiunii de documentare privind subvențiile acordate de la bugetul de stat p_____ plata „primei de stat” în cadrul Contractelor de economisire-creditare de către băncile de economisire-creditare, la B__ B____ p_____ Locuințe S.A. cu privire la vechiul cadru de reglementare: „ Astfel, se constată că, în perioada 2002-2007, (…) clientul băncii de economisire și creditare beneficiază anual de primă de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani ,( s.n) precum și să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul respectiv”. (pagina 10 din Nota de constatare). Singura modificare care a fost adusă normelor aplicabile a fost introducerea expresă a sintagmei „ fără a fi necesară justificarea în scop locativ a sumei economisite”, tocmai p_____ a clarifica textul legal în sensul în care s-a arătat (pagina 11 din Nota de fundamentare).
EXCEPȚIILE , cu privire la care reclamanta a precizat că sunt de strictă interpretare întotdeauna, sunt în număr de patru.
Primele două excepții vizează două situații în care soldul contului, inclusiv prima de stat, sunt puse la dispoziția clientului cu condiția expresă de a fi justificată utilizarea sumei în scop locativ;

Ultimele două excepții reglementează situații când soldul contului, inclusiv prima de stat, este pus la dispoziția clientului fără a mai fi nici măcar nevoie să se justifice utilizarea sumelor p_____ activități în domeniul locativ, situații motivate de anumite rațiuni de protecție socială: decesul soțului/soției, pierderea capacității de muncă, pierderea locului de muncă și intrarea în șomaj.

Prin urmare, numai în primele cazuri și, prin raportare la REGULĂ , numai dacă nu este îndeplinită condiția duratei contractului de cel puțin 5 ani , clientul este condiționat să demonstreze utilizarea sumei primite p_____ activități în domeniul locativ p_____ a putea beneficia de prima de stat.

Având în vedere faptul că OUG nr. 99/2006 stabilește expres cazul în care nu este necesară justificarea utilizării primei de stat în domeniu locativ și p_____ a observa acest lucru este suficientă simpla lecturare a textului legal prevăzut în art. 315 alin.(1), consideră că la această concluzie poate ajunge ușor orice destinatar al legii, chiar și fără cunoștințe juridice de specialitate, asemenea auditorilor externi ai Curții de C______, dar cu bună-credință și o logică elementară, cum din păcate însă nu a fost cazul.
În al doilea rân d , din Încheierea nr. 2/2016 rezultă, în sfârșit, care sunt adevăratele motive p_____ care C_____ de C______ a apreciat că și în cazul contractelor cu durată mai mare de cinci ani s-ar impune obligarea clienților să justifice utilizarea sumelor în fondul locativ. În opinia Curții de C______, bazată pe o nouă interpretare strict gramaticală, de această dată a art. 4 și 5 din Normele metodologice, dar ignorând cu totul interpretarea gramaticală a art. 315 alin. 1 din OUG nr. 99/2006: ”după cum se poate observa, potrivit prevederilor legale, există doar două situații în care se poate solicita plata soldului economisit de către clientul băncii de locuințe ( înainte de expirarea termenului de economisire, și respectiv după expirarea termenului de economisire) și acesta să poată beneficia de prima de la stat acumulată în contul său, însă în ambele situații posibile este obligatorie justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite cu documente justificative : imediat și nemijlocit în situația în care client ul nu așteaptă expirarea termenului de economisire prevăzut în contract și solicită plata soldului economisit, și respectiv în termen de 2 ani în situația în care termenul de economisire a fost îndeplinit.”
Acest raționament nu este absurd numai din perspe ctiva celorlalte metode de interpretare a legii, ci este absurd conform tuturor metodelor de interpretare posibile. Astfel:

a) Metoda gramaticală

Textele pe care se sprijină punctul de vedere al pârâtei sunt următoarele:
” Art. 4 alin. 1 și 2 - (1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) , titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada utilizării sumei economisite și/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, imediat și nemijlocit , numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Activitățile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b), cesionarul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada cesiunii și a utilizării sumei economisite și/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai p_____ activități în domeniul locativ; prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător .

Art. 5 alin. 1 și 2 – ” (1) Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată față de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ de către client sau persoana împuternicită de acesta, în termen de 2 ani de la data la care se consemnează și/sau se efectuează una dintre următoarele operațiuni : plata soldului economisit, gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un terț, finanțarea anticipată sau intermediară” .

(2) În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la alin. (1) , prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.”

Pe baza unor simple întrebări cu ajutorul cărora elevii de școală generală stabilesc părțile de vorbire și de propoziție, rezultă în mod evident că sintagma ” imediat și nemijlocit ” din cuprinsul art. 4 alin. 1 determină când și cum se utilizează suma economisită și/sau suma contractată pusă la dispoziție, după repartizare , nicidecum când trebuie să se facă dovada utilizării acestei sume.
Practic, în art. 5 alin. 1 din Normele metodologice se stabilesc următoarele aspecte: cine va trebui să facă justificarea – „clientul sau persoana împuternicită de acesta”, în ce termen – „2 ani” și momentul de la care curge acest termen .
În al doilea alineat se prevede în mod clar că în cazul în care nu este dovedită utilizarea sumelor în scop locativ prima de stat nu va fi pusă la dispoziția clientului, ci va fi returnată către Minister . Acest alineat trimite expres la articolul 4 din Normele metodologice , adică la acele situații de excepție, când prima de stat se acordă fără ca perioada minimă a economisirii de 5 ani să fi fost atinsă .

Mai precizează faptul că nu există nicio diferență terminologică între art. 3 alin. (1) care stabilește că p_____ contractele peste 5 ani se acordă primă „fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite ” și art. 5 alin. (1) care prevede că „ Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată …” . În ipoteza în care autorul normei ar fi dorit să stabilească o altfel de regulă și să creeze un regim separat, o diferențiere între sumele economisite (cu referire doar la depuneri) și prima de stat în ceea ce privește obligația de justificare putea să folosească o altă terminologie în art. 5 alin. (2).

b) Metoda sistematică

Art. 5 alin. 2 din Normele metodologice stabilește în mod expres că dovada utilizării sumelor în scop locativ se face în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la art. 5 alin. 1 . Prin urmare, legiuitorul prevede cum nu se poate mai clar faptul că utilizarea sumelor în scop locativ este necesară numai în situațiile prevăzute în mod expres la art. 3 alin. 2 lit. a) și b), termenul în care dovada trebuie să fie prezentată fiind acela de doi ani prevăzut de art. 5 alin. 1 .
Prin urmare, posibila interpretare în sensul în care Normele metodologice ar deroga de la prevederile OUG nr. 99/2006 și ar impune justificarea utilizării sumelor în domeniul locativ indiferent de perioada de economisire pleacă de la extragerea din întregul conținut al normelor a articolului 5 și interpretarea sa ca pe o lege de sine-stătătoare, fără niciun fel de legătură cu celelalte articole . Un articol de lege nu poate fi citit prin scoaterea din ansamblul reglementării. Alineatele unui articol din lege se interpretează unele prin altele, iar articolele prin raportarea la celelalte articole ( interpretare sistematică ). Așa cum a precizat, din simpla lecturare a articolelor 3, 4 și 5, unul după celălalt și nu citind numai articolul 5, rezultă fără îndoială că prevederile acestuia se referă la termenul în care se va face justificarea utilizării sumelor, consecințele nejustificării sumelor și obligația băncii de a solicita justificarea atunci când această justificare este necesară . Când este necesară această justificare? – atunci când ne aflăm într-una dintre cele două ipoteze prevăzute la art.3 alin.(2) din Normele metodologice .

c) Metoda logică

Soluția întrevăzută de către C_____ de C______ este lipsită de cea mai elementară logică:
a) pe de-o parte, este evident că legiuitorul a avut în vedere necesitatea utilizării sumelor economisite/contractate „ imediat și nemijlocit” , adică în termen cât mai scurt de la data primirii acestora („imediat”) și în mod direct („nemijlocit”); cu alte cuvinte, de exemplu, legiuitorul a vrut să evite situația în care deponentul folosește banii ridicați p_____ a efectua investiții, p_____ ca să folosească suma care rezultă din aceste investiții în scop locativ, după un an de zile, urmând ca în termen de doi ani să aducă dovezile cerute de lege);

b) pe de altă parte, demonstrarea utilizării sumelor de bani nici nu se poate face, obiectiv vorbind, imediat și nemijlocit (ar însemna ca b____ să nu elibereze banii clientului, ci direct în contul celor ce procură clientului materiale necesare p_____ dezvoltarea locuinței, însă legiuitorul nu are în vedere o astfel de procedură, care ar fi trebuit să fie reglementată expres).

În plus, nu se întrevede care ar fi rațiunea legiuitorului de a reglementa un regim juridic diferit în ceea ce privește termenul în care trebuie făcută justificarea p_____ situația clienților care retrag sumele înainte de finalizarea perioadei de economisire și, respectiv, cei care solicită eliberarea sumelor după finalizarea perioadei de economisire.

d) Metoda istorico-teleologică

Prevederile art. 4 din Normele metodologice sunt asemănătoare cu prevederile art. 30 din Legea nr. 541/2002:
(1) P_____ a beneficia în mod constant de primă contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani și este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma contractată este pusă la dispoziție, iar cel care a economisit utilizează imediat și nemijlocit suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau suma contractată se utilizează imediat și nemijlocit p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

Analizând actul normativ anterior, devine evident scopul legiuitorului de a reglementa în mod expres obligația deponentului de a demonstra utilizarea imediată și nemijlocită a sumei de bani, nicidecum obligația deponentului de a dovedi imediat și nemijlocit utilizarea sumei de bani.
În plus, suplimentarea art. 315 alin. (1) din OUG nr. 99/2006, prin clarificarea faptului că p_____ cazul atingerii duratei minime a contractului, utilizarea sumelor economisite p_____ scop locativ nu e obligatorie s-a realizat prin Legea nr. 227/2007 p_____ aprobarea OUG nr. 99/2006. Potrivit Raportului Comisiei p_____ Buget, Finanțe și Bănci din cadrul Parlamentului R_______, inserarea respectivei clarificări a avut drept scop tocmai evitarea unor interpretări divergente privind prevederile art. 315 și asigurarea stabilității sistemului . Astfel, în mod evident, interpretările divergente se refereau la justificarea utilizării în scop locativ a sumelor economisite și în situația-regulă a duratei minime de 5 ani (i.e. în absența clarificării, ar fi existat riscul ca anumite autorități să considere că și în situația depășirii duratei minime de 5 ani a contractului de economisire-creditare e necesară utilizarea sumelor economisite în scop locativ).
În fine, și cu privire la acest punct din constatările Curții de C______, echipa de auditori a obținut un punct de vedere echivoc din partea MFP ( paginile 7-8 din Decizie ). În realitate, MFP se limitează la a relua expresis verbis dispozițiile din Normele metodologice , fără să le acorde o explicație sau interpretare logică. S-a arătat mai sus că, din punct de vedere logic, nu se găsește niciun argument pertinent p_____ a susține că sintagma fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite s-ar referi la perioada termenului de economisire , atât timp cât banii sunt blocați în contul clientului și nu pot fi utilizați de către clienți pe parcursul perioadei de economisire. Dacă acesta din urmă ar retrage sume din contul de economisire în perioada de economisire, oricum ar pierde dreptul la primă de stat din cauza neîndeplinirii condiției de a nu se fi efectuat restituiri către client pe parcursul perioadei de economisire. Prin urmare, interpretarea MFP este lipsită de orice sens.
Și din perspectiva dreptului comparat putem observa că în numeroasele state care au implementat un sistem Bauspar, la fel ca în România, nu există obligația justificării utilizării primei de stat p_____ a o păstra, după împlinirea unei anumite perioade de economisire . Este cazul Croației, Austriei, Slovaciei, Cehiei și altele.
P_____ toate aceste considerente, măsurile dispuse la punctul nr. II.2 din Decizie, bazate pe faptul că s-ar fi impus justificarea utilizării tuturor sumelor în scop locativ, inclusiv p_____ cazurile în care durata contractului a fost mai mare de 5 ani, sunt nelegale, astfel încât solicită înlăturarea acestora.

B.3. MĂSURILE DISPUSE LA PUNCTUL NR. II.3 DIN DECIZIE , BAZATE PE FAPTUL CĂ S-AR FI IMPUS PLATA DOBÂNZII P_____ PRIMELE DE STAT CARE AU FOST ÎNAPOIATE CĂTRE MDRAP, SUNT NELEGALE P_____ URMĂTOARELE CONSIDERENTE
În legislația specială aplicabilă mecanismului de economisire – creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, nu este prevăzută nicăieri expres și nici nu se poate deduce pe cale de interpretare obligația clienților și a băncii de a returna la bugetul de stat dobânda aferentă cuantumului primei de stat p_____ care clientul nu a îndeplinit condițiile de acordare. Acest lucru este recunoscut chiar de C___ ea de C______ (pagina 9, paragraful VII) : „Deși actele normative care reglementează prima de stat nu fac referire la obligația băncii de a restitui către bugetul de stat, odată cu prima de stat și dobânda aferentă, considerăm că B__ BpL are obligația legală să reîntregească bugetul de stat cu dobânda netă aferentă primei de stat ce a fost capitalizată în conturile clienților pe durata contractului de economisire și creditare” .
În lipsa unei dispoziții exprese, nu este suficientă „considerația” lipsită de orice fundament din Decizie p_____ a crea o obligație în sarcina băncii și a clientului de a returna statului dobânda capitalizată în contul clientului. În consecință, într-un mod cu totul contrar normelor legale și doar în scopul de a găsi o aparentă justificare normativă, echipa de auditori a propus calificarea primei de stat ca având regimul juridic al unui contract de împrumut: „Apreciem că, în lipsa respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat, sunt întrunite condițiile spre a pretinde că prima de stat a funcționat ca un împrumut acordat de stat băncii și clientului său (…) Împrumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros (art.2159 alin.(2) din Noul Cod Civil) ” (pagina 10, paragrafele II-III).
Calificarea primei de stat ca fiind un împrumut este în mod evident eronată. Conform art. 2167 Cod Civil, reținut ca fundament p_____ această concluzie:
„Dispozițiile referitoare la împrumutul cu dobândă sunt aplicabile, în mod corespunzător, ori de câte ori, în temeiul unui contract , se naște și o obligație de plată, cu termen , a unei sume de bani ori a altor bunuri de gen, în măsura în care nu există reguli particulare privind validitatea și executarea acelei obligații ” .

Prin urmare, este de esența împrumutului ca la împlinirea termenului p_____ care a fost contractat, împrumutatul să restituie capitalul la care se adaugă în mod corespunzător dobânda. Or , acordarea de către stat a unei subvenții ( prima de la stat ) p_____ stimularea economisirii, în baza unor dispoziții legale, iar NU a unui contract, nu naște o obligație de plată în sarcina clientului, în sensul art. 2167 C . civil. O asemenea obligație nu a fost stipulată de legiuitor, prin OUG nr. 99/2006, nici în sarcina clientului, nici în cea a băncii .
Faptul că, di n diferite motive și în mod excepțional , în cazuri speciale, prima de stat, deși aflată în contul clientului, nu ajunge efectiv să fie utilizată de deponent și este restituită către bugetul de stat, nu poate califica regimul juridic al primei de stat ca fiind un „ împrumut ” acordat băncii sau clientului. B____ returnează prima de stat numai în cazuri speciale, în care nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege p_____ ca b____ să elibereze clientului prima de stat din contul său. Prima de stat reprezintă o facilitate, un stimulent patrimonial p_____ a încuraja participarea la sistemul colectiv de economisire – creditare p_____ domeniul locativ; calificarea primei ca fiind un „ împrumut ” acordat clientului și băncii sfidează orice regulă de interpretare a unei instituții juridice.
Chiar și asumând, prin absurd, că prevederile legislației speciale în domeniul economisirii-creditării s-ar completa cu prevederile legislației generale în materia fructelor civile, subliniază că în faza de economisire, când prima de stat este blocată în contul clientului, acesta este proprietar de bună-credință a acesteia, astfel încât statul nu este îndreptățit la fructele produse de prima de stat .
Potrivit art. 2 alin. (4) din Normele metodologice , prima de stat se adaugă la soldul economisit și devine relevantă p_____ calcul dobânzilor bonificate de bancă. În temeiul acestor dispoziții legale, b____ aplică dobânda p_____ întreaga sumă aflată în cont, inclusiv prima de stat, nu aplică două dobânzi, una p_____ prima de stat și alta p_____ soldul economisit . La sfârșitul perioadei de economisire, această dobândă, în întregul ei, este virată clienților, ca posesori de bună-credință ai primei de stat. În consecință, este eronată mențiunea din Decizie prin care se arată că „ Dobânda aferentă primei de stat restituită bugetului de stat a fost achitată în parte clienților, cealaltă parte rămânând la dispoziția băncii” . În realitate, în majoritatea cazurilor întregul cuantum al dobânzii a fost trimis clientului și doar în anumite situații excepționale a rămas la dispoziția băncii.

Mai mult, deși atât OUG nr. 99/2006, cât și Normele Metodologice, reglementează diverse aspecte privind regimul dobânzii aferente primei de stat, acestea nu conțin nicio prevedere care să impună restituirea acesteia împreună cu dobânzile aferente în ipoteza în discuție . Dimpotrivă, articolele 5 alin. (2) și 6 alin. (5) din Normele Metodologice se referă expres la obligația băncii de a reține și restitui către MDRAP doar cuantumul primei de stat , iar nu și dobâ nzile aferente.
De altfel, în același sens dispun și prevederile clauzei 2.5 din Convenția încheiată de B__ BpL cu MDRT (actualmente MDRAP), potrivit cu care, în cazul rezilierii contractului de economisire-creditare, dacă clientul nu a făcut dovada încadrării în una din situațiile de excepție care justifică acordarea primei de stat, aceasta va fi restituită MDRAP în termen de 90 de zile de la încetarea contractului. Prin urmare, nici Convenția respectivă nu prevede obligația restituirii primei de stat, împreună cu dobânzile aferente.
Dimpotrivă, atunci când s-a intenționat restituirea accesoriilor împreună cu prima de stat, legislația relevantă a impus-o în mod expres ; în acest sens, art. 9 alin. (4) din Normele Metodologice impune în mod expres ca, în caz de restituire a primelor de stat încasate necuvenit de către clienți (iar nu a celor pe care b____ nu le virează clienților, ci le transmite înapoi, către MDRAP), odată cu primele de stat să se restituie și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare.
Având în vedere cele expuse anterior, rezultă fără echivoc greșita interpretare a dispozițiilor legale de către echipa de control a Curții de C______ care, fără a ține seama de noțiuni juridice elementare ca împrumutul, creează raționamente artificiale care nu au nicio legătură cu argumentația logico – juridică.
Totodată, C_____ de C______ precizează în pagina nr. 69 din Încheiere următoarele: „ am apreciat, că în acest caz dobânda trebuie să fie achitată integral bugetului de stat în baza principiului de drept „accesoriul sequitur principale” – ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principalul, adagiu latin care exprimă dependența necesară a regimului juridic al unui bun, a unui raport juridic ori a unui drept, de regimul juridic al unui alt bun, de un alt raport juridic, ori de un alt drept. (…) Motivația noastră se bazează pe principiul de drept potrivit căruia în situațiile unde legea specială nu dispune, se aplică dispoziț iile legii civile ”.
Încă o dată, C_____ de C______ dovedește o ingeniozitate ieșită din comun în ceea ce privește invocarea arbitrară a izvoarelor de drept. Astfel:
a) conform dispozițiilor art. 1 alin.(1) și (2) C. Civil, regula de aplicare a izvoarelor dreptului civil este următoarea: în cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanțele, iar în lipsa acestora, dispozițiile legale privitoare la situațiile asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziții, principiile generale ale dreptului .

b) în mod evident, legea reglementează situația noastră: art.948 Cod Civil – Condițiile dobândirii fructelor bunului posedat (astfel cum a precizat mai sus);

c) în fine, C_____ de C______ aplică normele din Codul Civil privitoare la contractul de împrumut situație noastre juridice, cu încălcarea vădită a prevederilor art.1167 și art.1168 Cod Civil. Astfel, mecanismului de economisire-creditare (inclusiv îi ceea ce privește subvenționarea de către stat prin intermediul primelor) i se aplică, în primul rând, regulile speciale prevăzute în legislația specifică (OUG nr. 99/2006 și Normele metodologice) și regimului juridic al obligațiilor în general. Or, aplicarea regulilor speciale din materia contractului de împrumut s-ar putea face numai în situația absurdă în care s-ar accepta caracterul de contract nenumit ( nereglementat de lege) a situație sale juridice și doar în subsidiar, numai dacă normele din materia generală a obligațiilor ar fi neîndestulătoare; în condițiile în care acordarea primei de stat se face în temeiul unui mecani sm complex, care presupune o ________ raporturi juridice distincte, aplicarea regulilor speciale din materia contractului de împrumut încalcă regulile fundamentale de aplicare a normelor Codului Civil.

În sfârșit, faptul că, până la momentul restituirii primei către MDRAP, clienții sunt considerați proprietari de bună-credință ai primelor de stat, mai are drept consecință datoria băncii de a calcula și reține la sursă impozitul pe veniturile (dobânzile) generate de prima de stat pe durata de derulare a co ntractului de economisire-creditare. Astfel, b____ a reținut și a plătit periodic, către Statul Român, impozitul datorat de aceștia în considerarea dobânzii la întreaga sumă din cont, inclusiv primele de stat acumulate pe durata cât sumele au fost blocate în cont.
În măsura în care B____ va fi obligată la returnarea dobânzii acordată clientului, autoritățile fiscale ale Statului Român vor avea de soluționat câteva sute de mii de cereri de restituire a impozitului, din partea clienților acesteia, deoarece ac esta ar deveni nedatorat.
P_____ aceste considerente, măsurile dispuse la punctul nr. II.3 din Decizie, bazate pe faptul că s-ar fi impus plata dobânzii p_____ primele de stat care au fost înapoiate către MDRAP, sunt nelegale, astfel încât solicită înlăturarea acestora.

B.4. MĂSURILE DISPUSE LA PUNCTELE NR. II.5 ȘI II.6 DIN DECIZIE , REFERITOARE LA FAPTUL CĂ NU TREBUIAU ÎNCHEIATE ASTFEL DE CONTRACTE DE ECONOMISIRE – CREDITARE CU PERSOANE CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 18 ANI, PRECUM ȘI CU PERSOANE CU VÂRSTA PESTE 65 ANI, SUNT NELEGALE P_____ URMĂTOARELE CONSIDERENTE
În Decizia care formează obiectul prezentei acțiuni în anulare, în mod greșit C_____ de C______ a reținut faptul că b____ a încălcat normele legale prin încheierea de contracte de economisire-creditare cu următoarele categorii de persoane: (i) minori și (ii) vârstnici peste 65 de ani.
Cu titlu preliminar, menționează că nicăieri în legislația aplicabilă nu se menționează condiția ca deponentul să aibă peste 18 ani sau mai puțin de 65 de ani p_____ a putea beneficia de prima de stat. Astfel, afirmația făcută de C_____ de C______ la pagina nr. 83 din Încheiere, „Prin urmare, legiuitorul a stabilit în mod clar faptul că, p_____ a beneficia de prima de stat persoanele fizice care încheie contractele de economisire-creditare trebuie să fie majore (…)” este falsă .
P_____ a-și motiva susținerile, auditorii externi ai Curții de C______, după expunerea normelor legale, concluzionează: „se poate observa că persoanele care pot beneficia de prima de stat au fost stabilite în funcție de starea civilă a acestora, de posibilitatea legală de a se căsători, de fi căsătorite sau necăsătorite (…) minorilor nu li se poate atribui calitatea de persoane căsătorite sau necăsătorite, în condițiile în care aceștia nu au posibilitatea legală de a se căsători” (pagina 14, paragrafele I-II ).
O astfel de interpretare este absurdă pe de-o parte, întrucât nici măcar pe baza acesteia nu se poate concluziona în sensul că toți minorii sunt excluși de la dreptul de încheia contracte de economisire-creditare. Potrivit art. 272 Cod Civil, p_____ motive întemeiate, și minorii cu vârsta de 16 ani se pot căsători astfel încât cel puțin aceștia ar putea beneficia de primă, indiferent dacă se căsătoresc sau nu, p_____ că au această posibilitate legală. Pe de altă parte, nu numai minorii sunt lipsiți de posibilitatea de a se căsători, în această situație fiind și persoane mature, care suferă de anumite boli .
În realitate, voința legiuitorului nu a fost aceea de a exclude persoanele care nu se pot căsători din mecanismul de economisire-creditare, întrucât acest lucru ar echivala cu o gravă discriminare . Textele legale au în vedere doar o ipoteză relativă la starea civilă, scopul legiuitorului fiind acela de a permite obținerea separat de către fiecare dintre soți, chiar dacă dețin sau doresc să își achiziționeze/construiască o singură locuință, a primei de stat . În lipsa unei astfel de dispoziții legale exprese, mai mult ca sigur că o altă problemă ”identificată” de C_____ de C______ ar fi fost aceea în care doi soți contribuie fiecare la câte un contract de economisire-creditare, fiecare dintre aceștia fiind îndreptățit să primească primă de stat distinctă (situația este asemănătoare cu situația minorilor și cu a tuturor persoanelor care gospodăresc împreună). În acest sens sunt prevederile art. 313 din OUG nr. 99/2006:
„ (1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de prima de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat , indiferent care dintre ei a făcut depunerea.

(2) În sensul alin.(1), prin persoană singură se înțelege o persoană necăsătorită, văduvă sau divorțată”.

Din analizarea textului de lege citat nu rezultă în niciun fel faptul că legiuitorul a dorit excluderea minorilor din categoria persoanelor care pot beneficia de prima de stat p_____ suma economisită. S c opul acestui articol este de a clarifica eligibilitatea generală a oricăror persoane cu cetățenie română și domiciliul în România de a încheia un contract de economisire – creditare.
Mai mult, art. 313 din OUG 99/2006 își găsește corespondentul detaliat în art. 1 alin. (5) din Normele Metodologice, potrivit cu care „ Beneficiază de primă de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile î n numele acestora ”. Prin urmare, rolul acestor articole a fost acela de a clarifica faptul că, indiferent de persoana care face depunerile, prima de stat se cuvine titularului de contract. Aceasta înseamnă, implicit, că o persoană de orice vârstă poate beneficia de prima de stat chiar și dacă o altă persoană (inclusiv părinte, bunic etc.) efectuează depuneri în contul său.
Din această perspectivă, raportarea dreptului la prima de stat p_____ depunerile efectuate de client, inclusiv în ceea ce privește condițiile capacității civile de a încheia un contract de economisire-creditare, la condițiile capacității matrimoniale nu își găsește niciun fundament legal .
Totodată, atât în cazul minorilor, cât și în cazul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, în Decizie s-a apreciat în mod nelegal că aceștia nu ar avea dreptul de a beneficia de primă de stat p_____ sumele economisite p_____ simplul motiv că normele interne ale băncii (și nu dispoziții legale) stabilesc că pot contracta un credit doar persoanele între 18 și 65 de ani.
Acest raționament se întemeiază pe o gravă eroare de înțelegere a mecanismului de economisire – creditare în sistem colectiv, astfel cum a relevat acest lucru în prima parte a prezentei cereri . Astfel, se subliniază în Decizie și în Încheiere următoarele:
„ Potrivit legii, contractarea creditului de către client se face la momentul încheierii contractului de economisire-creditare, iar acordarea creditului se face numai dacă cerințele de repartizare a creditului sunt îndeplinite” (pagina 16, p aragraful V; pagina 19, paragraful VI din Decizie, pagina 86 din Încheiere).

C_____ de C______ nu a indicat însă temeiul legal din care să reiasă în mod explicit faptul că la momentul încheierii contractului de economisire – creditare se contractează creditul . Așa cum a arătat mai sus, această concluzie nu se întemeiază decât pe o interpretare pur gramaticală, superficială a art. 290 lit. d) din OUG nr. 99/2006, fără ca pârâta să încerce aplicarea metodelor de interpretare sistematică, logică și istorico-teleologică, potrivit mențiunilor din respectivul paragraf .
În realitate, legiuitorul român nu a prevăzut în niciun fel obligativitatea încheierii unui contract de credit p_____ acordarea primei de stat; cu atât mai puțin se poate susține că la momentul încheierii contractului de economisire – creditare în mod automat clientul contractează creditul . În contractul de economisire – creditare se stabilesc doar principalele elemente pe baza cărora se va încheia ulterior, dacă există manifestarea de voință a depunătorului și dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții p_____ acordarea creditării , un acord de creditare: dobânda creditului, suma maximă și cerințele p_____ acordarea acesteia. Din punct de vedere juridic raportat la perspectiva creditării, acest element din contractul de tip Bauspar reprezintă cel mult o promisiune de credit pe care b____ și-o asumă condiționat, cum de altfel recunoaște implicit C_____ de C______ în paragraful VII, pagina14 și paragraful II, pagina 18 din Decizie.
În plus, în cazul persoanelor vârstnice, b____ acordă credite cu îndeplinirea anumitor cerințe p_____ a asigura garantarea creditului (de exemplu, se poate acorda un credit inclusiv persoanelor care au peste 65 de ani dacă acestea încheie o asigurare de viață). Efectul modului greșit de înțelegere a sistemului, de interpretare și aplicare a legii, este interzicerea participării la sistemul colectiv de economisire în scop locativ a persoanelor de peste 65 de ani. Procedând astfel, C_____ de C______ nu ține seama de scopul declarat al legiuitorului: îmbunătățirea situației locative a familiilor , familia fiind luată în considerare în ansamblul său (respectiv, adulții, copii acestora, dar și părinții soților). Reclamanta revine asupra faptului că dacă legiuitorul a prevăzut în mod expres că:
 inclusiv soții pot contracta astfel de contracte în mod distinct, cu dreptul de a beneficia de prime separate de stat;

 oricine poate efectua depuneri în contul de economii, nu doar titularul contului

este evident că situația minorilor și a vârstnicilor, mai ales a celor care gospodăresc împreună cu soții care se află în ”câmpul muncii”, nu poate fi diferită.

De asemenea, tot legiuitorul prevede în mod expres că sunt permise cesiunile de contracte, astfel încât un client minor, dar și un client cu vârstă peste 65 de ani poate cesiona în mod legal contractul către alți membri ai familiei, b____ oferind astfel posibilitatea clienților de a maximiza suma economisită și de a beneficia de un credit mai mare cu o dobândă preferențială. Toate aceste prevederi sunt în măsură să acorde unei familii o mai mare flexibilitate în gestionarea bugetului ei locativ, iar vârstnicilor le oferă posibilitatea de a contribui efectiv la achiziționarea unei locuințe de către membrii mai tineri ai familiei. Din datele deținute de bancă reiese că un număr de 919 vârstnici au cesionat contractele către tineri în scopul contractării de către aceștia din urmă de împrumuturi p_____ a maximiza potențialul de economisire la nivel de familie. Toate acestea arată că, deși vârstni cii nu au contractat în mod direct creditul, în mod indirect ei au economisit sume considerabile în vederea îmbunătățirii confortului locativ și au contribuit la acordarea unui împrumut în scop locativ unui membru al familiei, uneori chiar p_____ propriul confort. În acest fel a fost atins întocmai scopul legiuitorului, cu respectarea tuturor condițiilor legale, de a crea un sistem colectiv de economisire care să susțină modernizarea cadrului locativ din România.
Astfel, este irelevantă vârsta pe care clienții o aveau la momentul încheierii contractului de economisire – creditare sau pe care aceștia o vor avea la sfârșitul perioadei de economisire , atât timp cât toate contractele au fost încheiate cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la capacitatea de exercițiu prevăzute de Codul Civil, de către reprezentanții legali sau cu acordul ocrotitorilor.
Nici în celelalte sisteme de tip „ Bauspar ” din spațiul european – Croația, Austria, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria – legislația nu prevede nicio limită de vârstă p_____ încheierea unui contract de economisire-creditare în sistem colectiv . Mai mult decât atât, Statul susține chiar încheierea unor astfel de contracte cu persoane fizice minore, integrând acest mecanism într-o cultură a economisirii. Sistemul „ Bauspar ” este gândit tocmai p_____ a permite acumularea unui capital în scop locativ pe termen mediu sau lung, astfel că un foarte bun exemplu promovat de către B__ BpL este cel în care clientul economisește alocația de stat p_____ copii: p_____ o perioadă de 216 luni, cu o sumă lunară economisită de 84 de lei (cuantumul alocației de stat p_____ copii), la împlinirea vârstei majoratului clientul va avea un sold economisit în valoare de 23,157 lei. P_____ această sumă economisită, clientul are dreptul de a contracta un credit Bauspar în valoare de 22,883 lei. În concluzie, la 18 ani, fără efort financiar suplimentar din partea părinților, tânărul își poate investi banii în confortul locativ utilizând atât sumele acumulate (depuneri proprii, dobânda din partea băncii și prima de la stat), cât și creditul cu dobândă fixă pe toată perioada de creditare. Banii pot fi utilizați p_____ orice investiție locativă a tânărului major. Prin Încheierea nr. 2/2016, C_____ de C______ a expediat această problemă într-un mod care s-a dorit ironic, afirmând că nu înțelege cum pot fi educați copiii nou-născuți să economisească. Ar trebui să fie evident p_____ toată lumea că, exceptând cazurile tragice, un copil nu rămâne toată viața nou-născut, că acesta crește și pe măsură ce crește poate fi integrat în acest cult al economisirii foarte dezvoltat în special în țările de origine germanică.
Nu în ultimul rând, mențiunea făcută la pagina 86 din Decizia Curții de C______ și la pagina 86 din Încheiere, este astfel formulată încât nu ține seama de realitatea faptică și este scoasă din context doar p_____ a întări ideea neîndeplinirii scopului legii: „(…) scopul încheierii contractelor de economisire-creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este obținerea de credite destinate activităților în domeniul locativ. La nivelul B__ BpL, din totalul contractelor de economisire-creditare încheiate cu clienți persoane fizice vârstnice, având vârsta de peste 65 de ani la momentul semnării contractelor de economisire-creditare și car e au fost închise prin repartizare/reziliere, nu a fost identificate contracte de economisire-creditare prin care se să fi acordat vreun credit”.
În primul rând , scopul urmărit de legiuitor este mult mai amplu decât lasă C_____ de C______ să se înțeleagă în acest context.
În al doilea rând , dacă un contract de economisire – creditare este reziliat în perioada de economisire este logic că nu se poate acorda un credit în temeiul acelui contract.

În al treilea rând , B__ BpL a furnizat cel puțin un exemplu d e contract de economisire-creditare care a ajuns la repartizare, iar mai apoi clientul în vârstă de 68 de ani a utilizat suma cu justificarea cheltuielilor în domeniul locativ - a se vedea în acest sens pagina 192 din Raportul de control – și, mai ales, a pus la dispoziția echipei de auditori externi datele statistice din care reiese că din totalul de 39.795 de contracte încheiate cu seniorii, 768 au ajuns la repartizare, iar dintre acestea, în 616 clienții și-au retras economiile și au investit în domeniul locativ (cu justificare), deci peste 80% din totalul contractelor ajunse la repartizare au fost investite în domeniul locativ .

În concluzie, prin interdicția aplicată B__ BpL de a acorda prima de stat p_____ depunerile clienților care au mai puțin de 18 a ni și mai mult de 65 de ani, C_____ de C______ realizează un grav abuz la adresa participanților la sistemul Bauspar , fiind încălcat dreptul legal al acestora de a beneficia de prima oferită de stat p_____ depunerile lor:
„ Fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unu contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ ” (art. 311 alin.(1) din OUG nr.99/2006).

P_____ aceste considerente, măsurile dispuse la punctele nr. II.5 și II.6 din Decizie, referitoare la faptul că nu trebuiau încheiate astfel de contracte de economisire – creditare cu persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani, precum și cu persoane cu vârsta peste 65 ani, sunt nelegale, astfel încât solicită înlăturarea acestora.

B.5. MĂSURILE DISPUSE LA PUNCTUL NR. II.7 DIN DECIZIE, BAZATE PE FAPTUL CĂ ÎN ANUMITE CAZURI AR FI INSUFICIENTE ACTELE JUSTIFICATIVE DEȚINUTE DE B__ BPL P ENTRU SUMELE CARE AU FOST TRANSMISE CLIENTULUI ÎNAINTE DE ÎMPLINIREA A 5 ANI DE ECONOMISIRE, SUNT NELEGALE P_____ URMĂTOARELE CONSIDERENTE
În esență, ceea ce reține C_____ de C______ în acest punct al Deciziei este faptul că nu în toate cazurile justificarea utilizării sumelor în domeniu locativ a fost făcută cu respectarea prevederilor din Normele metodologice.
În realitate, conform prevederilor legale din materia specială a sistemului de economisire–creditare, punerea la dispoziția clientului a primei de stat se poate face chiar dacă perioada de economisire este mai mică de 5 ani, cu condiția ca beneficiarul să facă dovada utilizării sumei economisite p_____ cheltuieli locative .
Normele metodologice prevăd în art. 4 alin. (1) că dovada utilizării sumei economisite și/sau contractate în scop locativ se va face în condițiile prevăzute în Anexa la Normele metodologice.
Din interpretarea acestei Anexe, rezultă că, exceptând achiziționarea unui imobil, care nu interesează prezenta speță, există două situații re glementate:
a) situația în care este necesară, potrivit legislației speciale în domeniu, o autorizație de construire (caz în care beneficiarul trebuie să depună atât autorizația, cât și actul de deținere a imobilului și proiect de execuție, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate);

b) situația în care NU este necesară, potrivit legislației speciale în domeniu, o autorizație de construire , caz în care sunt necesare facturi, bonuri fiscale și/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor și/sau a efectuării lucrărilor.

Nicio bancă nu are, asemenea unora dintre instituțiile publice controlate în mod normal de către C_____ de C______ , expertiza tehnică necesară și echipe de control cu atribuții în urmărirea destinației concrete, în teren, a creditului acordat. Rolul și capacitatea juridică și tehnică a unei bănci de economisire-creditare sunt limitate strict la verificarea conformității documentelor furnizate de client prin raportare l a lista de documente indicată în Anexa la Normele Metodologice. De altfel, în art. 4 alin. (1) din Normele metodologice se prevede expres faptul că „dovada utilizării sumei (…) se face cu documente justificative” . Prin urmare, sunt profund injuste consider entele reținute de C_____ de C______, în sensul că: „ Simpla prezentare a unor astfel de documente justificative, fără a se urmări punerea în operă a lucrărilor, (…) nu înseamnă că acele sume, inclusiv prima de stat, au fost utilizate numai în domeniul locativ” (pagina 20, paragraful VIII din Decizie și pagina. 90 din Încheiere).
B__ BpL a respectat întocmai prevederile din Anexa la Normele metodologice, solicitând clienților toate documentele justificative prevăzute de lege p_____ atestarea utilizării sumelor în scop locativ, în funcție de declarația dată de către aceștia, pe proprie răspundere, potrivit căreia lucrările efectuate necesită sau nu o autorizație de construire:
a) în primul caz , în care există declarații pe proprie răspundere în sensul că este necesară o autorizație de construire, b____ a solicitat și a obținut: autorizația, actul de deținere a imobilului și proiect de execuție, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate

b) în al doilea caz , în care există declarații pe proprie răspundere în sensul că nu este necesară o autorizație de construire, b____ a solicitat și a obținut facturi, bonuri fiscale și/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor și/sau a efectuării lucrărilor; mai mult, B__ BpL a verificat bonurile, facturile și alte instrumente de plată, scăzând din valoarea sumei decontate toate acele produse care nu puteau fi utilizate în îmbunătățirea spațiului locativ.

B__ BpL nu are nici obligația legală, nici instrumentele/expertiza tehnică p_____ verificarea/cenzurarea respectării în fapt, de către clienți, a celor declarate de aceștia pe proprie răspundere, prin formularele de justificare (i.e. dacă respectivele caracteristici tehnice ale lucrărilor efectiv realizate de clienți corespund cu cele declarate, dacă într-adevăr lucrările efectuate presupun sau nu obținerea unei autorizații de construcție, dacă o anumită cantitate de materiale nu ar putea fi folosită decât p_____ lucrări care necesită autorizații de c onstruire etc.). B__ BpL este o instituție bancară specializată în oferirea de servicii financiare, iar nu în verificarea tehnică a unor lucrări de construcții.
P_____ aceste considerente, măsurile dispuse la punctul nr. II.7 din Decizie, bazate pe faptul că în anumite cazuri ar fi insuficiente actele justificative deținute de B__ BpL p_____ sumele care au fost transmise clientului înainte de împlinirea a 5 ani de economisire, sunt nelegale, astfel încât solicită înlăturarea acestora.

B.6. MĂSURILE DISPUSE LA PUNCTUL NR. II.8 DIN DECIZIE, BAZATE PE FAPTUL CĂ PRIN CESIONAREA DE CONTRACTE ÎNTRE CLIENȚII BĂNCII, B__ BPL A PERMIS ÎN MOD NEJUSTIFICAT ÎNCASAREA DE CĂTRE O PERSOANĂ A UNEI PRIME DE STAT PESTE LIMITA DE 250 EURO, SUNT NELEGALE P_____ URMĂTOARELE CO NSIDERENTE
Prin Decizia atacată, C_____ de C______ a menținut considerațiile introduse în Raportul de control după întâlnirea de conciliere care a avut loc pe marginea proiectului acestuia , în sensul că prin cesionarea de contracte de economisire – creditare între clienții băncii, au fost încălcate dispozițiile legale care limitează prima de stat la un cuantum de 250 de euro p_____ un an de economisire
Concluzia Curții de C______ se bazează pe o interpretare cu totul eronată a dispozițiilor art. 313 alin. ( 3) din OUG nr.99/2006:
„ În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire – creditare cu b____ de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă p_____ anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2)”.

Prin această normă, care se referă la un singur client , iar nu la mai mulți clienți, legiuitorul a urmărit să limiteze acordarea unor prime substanțiale unei anumite persoane care are capacitatea să economisească, în nume propriu, o sumă mai mare de bani. Astfel, legea vine să preîntâmpine situația în care, de exemplu, o persoană vrea să economisească într-un an 2000 de euro, îi împarte între două contracte de economisire – creditare cu câte o depunere de 1000 de euro p_____ fiecare. În acest fel, clientul ar fi încasat o primă de stat în valoare totală de 500 de euro; dacă ar fi depus toți cei 2000 într-un singur cont, atunci prima s-ar fi limitat la doar 250 euro. Este evident că intenția autorului normei, în concordanță cu sistemul internațional Bauspar , a fost aceea de a permite stimularea a cât mai multor persoane să economisească.
Interdicția expresă de a depăși limita de 250 Euro are în vedere ipoteza menționată anterior, când întreaga sumă depusă aparține aceleiași persoane , dar aceasta dorește să eludeze legea și să dobândească p_____ sine mai multe prime în valoare maximă de 250 Euro.
Însă extinderea interdicției reglementate de art. 313 alin. (3) din OUG nr.99/2006 la alte cazuri, nereglementate în mod expres, nu se bazează pe nicio regulă de interpretare juridică. Dimpotrivă, normele care instituie interdicții, limitări ale libertății persoanei și excepții de la regulă sunt întotdeauna interpretate în manieră restrictivă, nefiind permisă extinderea prin analogie la alte situații nereglementate în mod expres .
La aceeași concluzie se ajunge și potrivit interpretării istorice. Așa cum s-a dezvoltat în prima parte a prezentei contestații, sistemul Bauspar a fost conceput p_____ stimularea economisirii individuale, fără a avea importanță dacă economisirea este directă sau indirectă sau dacă mai mulți membri ai aceleiași familii, fie și una lărgită, economisesc în vederea construirii/achiziționării/renovării unei singure locuințe . În legislația românească, acest lucru rezultă cât se poate de limpede din prevederile art. 313 alin. 1 din OUG nr. 99/2006, care permit în mod expres soților (care, de obicei, împart aceeași locuință) să dețină contracte individuale și separate de economisire-creditare.
Potrivit a cestui mecanism, dreptul la primă se naște în legătură cu depunerile făcute în contul contractului de economisire–creditare . Acest drept se naște în mod direct și imediat în patrimoniul titularului contractului, indiferent de persoana care face depunerile, după cum s-a arătat și anterior . Nimeni nu poate nega titularului contractului de economisire-creditare dreptul de a-și retrage economiile, împreună cu prima de stat, în nume propriu . După acest moment, acest titular are dreptul de a face absolut orice do rește cu banii săi (dacă a contribuit la fond mai mult de cinci ani) sau de a investi respectivii bani în domeniul locativ (dacă a contribuit la fond mai puțin de cinci ani).
În aceste condiții, se pune următoarea întrebare: titularul contractului de economisire-creditare are dreptul ca după ce își retrage banii să îi doneze unei alte persoane (dacă a contribuit la fond mai mult de cinci ani) sau de a investi în locuința aflată în proprietatea altei persoane (dacă a contribuit la fond mai puțin de cinci ani)? În mod evident, răspunsul nu poate fi decât unul pozitiv. Odată ce și-a retras banii din cont, titularul contractului de economisire-creditare are dreptul de a folosi banii în nume propriu sau de a-i transmite, din diferite motive, către un terț.
Pe c ale de consecință, având acest drept de dispoziție nelimitat sau limitat, după caz, titularul contractului de economisire-creditare are și posibilitatea naturală, dacă legea nu îi interzice, de a-l cesiona către terți anterior ridicării banilor din cont.
Prin acest mecanism, o persoană nu încasează mai multe prime de stat p_____ propriile depuneri ci, pe lângă prima de stat aferentă propriului său contract, cesionarul preia atât suma depusă de cedent, cât și accesoriile acesteia (dobânzile) și primele de stat la care cedentul își obținuse dreptul și pe care le putea ridica oricum din cont în nume propriu, p_____ a le remite ulterior cesionarului.
Ținând seama de aspectele pe care le-a prezentat mai sus, mențiunile din pag. 94 din Încheiere în sensul că cesiunile permise de bancă au avut ca scop eludarea legislației privind prima de stat demonstrează greșita înțelegere de către C_____ de C______ a regulilor de drept precizate mai sus. B____ a respectat întocmai pe de-o parte, dreptul cesionarului la primă de stat, pe de altă parte, dreptul cedentului la primă de stat, fiecare p_____ depunerile proprii, în condițiile în care oricum cedentul putea să-și transfere către cesionar prima de stat după încasare.
P_____ aceste considerente, măsurile dispuse la punctul nr. II.8 din Decizie, bazate pe faptul că prin cesionarea de contracte între clienții băncii, B__ BpL a permis în mod nejustificat încasarea de către o persoană a unei prime de stat peste limita de 250 euro, sunt nelegale, astfel încât solicită înlăturarea acestora.

B.7. PE CALE DE CONSECINȚĂ, ȘI MĂSURILE DISPUSE DE C_____ DE C______ LA PUNCTELE I.1. – REVIZUIREA PROCEDURILOR DE LUCRU - ȘI I.2. – SOLICITAREA DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE DE LA CLIENȚI ÎN TOATE CAZURILE – SUNT NELEGALE
Prin Decizia nr. 17/10 decembrie 2015, C_____ de C______ a dispus ca B__ BpL să procedeze la revizuirea procedurilor interne de lucru în ceea ce privește derularea contractelor în curs, „astfel încât abateri de genul celor constatate de echipa de audit să fie evitate” ( pagina 22 , paragraful VII ). Măsura a fost păstrată întocmai de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor prin Încheierea nr.2/29 februarie 2016. Față de lipsa de detalii din dispozitivul Deciziei Curții de C______ sau al Încheierii, reclamanta înțelege că s-a dorit să se impună o modificare a tuturor procedurilor interne, astfel încât să corespundă interpretării pe care auditorii externi au dat-o legii.
Or, având în vedere toate considerentele expuse mai sus, toate procedurile interne de lucru ale B__ BpL sunt în acord cu cadrul legal , iar modificarea acestora după interpretarea discreționară formulată de auditorii externi ar avea ca rezultat încălcarea legii de către B__ BpL. În toți acești ani, activitatea B__ BpL s-a desfășurat sub supravegherea BNR, care a verificat/a aprobat procedurile, produsele, Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare ale B__ BpL și Condițiile generale de afaceri ale B__ BpL și nu a sesizat niciodată vreo neconcordanță între legislația aplicabilă și modul în care BC R BpL a înțeles să o aplice, precum și în concordanță cu Convenția încheiată cu MDRAP.
Mai mult, C_____ de C______ chiar și-a depășit atribuțiile legale prin faptul că a dispus revizuirea reglementărilor interne ale B__ BpL, intervenind fără temei în chestiunile interne ale unei societăți private. Evaluarea conformității și adecvării reglementărilor interne ale B__ BpL și dispunerea de măsuri cu privire la acestea reprezintă o prerogativă exclusivă a BNR, autoritatea de supraveghere și control a instituții lor de credit .
Consecințele aplicării măsurilor dispuse de către C_____ de C______ la pct.I.1. și pct.I.2. ar expune b____ unor riscuri importante, de ordin legal și reputațional. Mai mult decât atât, dacă B__ BpL ar solicita clienților săi prezentarea de documente justificative în toate situațiile în care se va solicita punerea la dispoziția acestora a primei de stat, ar încălca în mod flagrant legea și ar fi posibile o ________ reclamații împotriva băncii. În fața instanțelor judecătorești, b____ nu se va putea apăra prin argumentul că în acest sens a decis C_____ de C______. Cu toate că este o instituție de bază a statului român, C_____ de C______ nu este deasupra legii.
În ipoteza în care C_____ de C______ consideră a fi prea permisiv cadrul legal actual, aceasta are la dispoziție suficiente pârghii instituționale p_____ a solicita autorităților abilitate îmbunătățirea legislației în materie. Dar prin ea însăși, C_____ de C______ nu are atribuții de legiferare, iar modul în care auditorii publici extern i „ au interpretat” dispozițiile legale creează, în realitate, un nou regim juridic aplicabil sistemului Bauspar, distinct de cel predictibil, potrivit legii. Mai mult decât atât, acest regim juridic este aplicat B__ BpL și clienților săi cu caracter retroactiv .
Trecând peste toate acestea, ultima ratio , dacă s-ar accepta viziunea Curții de C______ asupra sistemului Bauspar și a legislației aplicabile rezultatul este clar, previzibil și simplu: economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul lo cativ NU ar putea funcționa .
Prin urmare, măsurile impuse de C_____ de C______ la punctele I.1. – revizuirea procedurilor de lucru - și I.2. – solicitarea de documente justificative de la clienți în toate cazurile – sunt nelegale .
Reclamanta conchide că, din toate argumentele prezentate anterior, rezultă fără putință de tăgadă că toate considerentele care au stat la baza emiterii Deciziei și a Încheierii sunt eronate și nelegale, C_____ de C______ acționând ca un veritabil legiuitor, prin nesocotirea lim itelor conferite de lege și printr-o ingerință nepermisă în atribuțiile puterii legislative .

Astfel, C_____ de C______,

 a refuzat să țină seama de toate particularitățile sistemului Bauspar , astfel cum acestea decurg din legislația aplicabilă, p_____ a putea înțelege cu adevărat cum funcționează economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ;

 a aplicat și interpretat legea fără a ține seama de niciun principiu de interpretare juridică, încălcând astfel normele legale și a emis un ac t administrativ nelegal și neîntemeiat;

 în realitate, prin propria voință și de la sine putere, C_____ de C______ s-a transformat într-un veritabil legiuitor, substituindu-se Parlamentului R_______ și dând naștere unui sistem nou, inovativ și nefuncțional;

 a încălcat toate garanțiile legale ale dreptului la apărare în procedura administrativă prealabilă;

 prin actul administrativ emis a adus o atingere gravă principiului predictibilității acțiunilor autorităților publice, al securității juridice și încrederi i legitime;

 prin măsurile dispuse în sarcina B__ BpL a obligat b____, după cum s-a arătat, să încalce legea și să își prejudicieze clienții prin neacordarea primei de stat care li s-ar cuveni conform legii;

 prin acțiunile sale a produs în mod injust un pr ejudiciu de imagine și credibilitate imens p_____ bancă, o pagubă care nu va mai putea fi reparată.

Prin întâmpinarea înregistrată la dosarul cauzei în data de 7 aprilie 2016, pârâta C_____ DE C______ A R_______ a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acțiunii reclamantei.

În susținerea poziției sale procesuale, pârâta a formulat următoarele apărări:

I. Actele atacate au fost emise cu respectarea competenței și în exercitarea atribuțiilor conferite de lege Curții de C______ a R_______, potrivit dispozițiilor art.140 din Constituția R_______, republicată, coroborate cu prevederile art.1, art.21 – 22, art.33 alin.(4) din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______, republicată, astfel:

C_____ de C______ reprezintă o autoritate publică centrală cu personalitate juridică , care își desfășoară activitatea în mod autonom , ca instituție supremă de audit cu statut constituțional .

Acțiunea de control efectuată la B__ BpL s-a desfășurat în temeiul și cu respectarea prevederilor RODAS, act normativ care a fost dat în aplicare și cu respectarea competenței Curții de C______ a R_______ și în exercitarea atribuțiilor sale constituționale și legale, astfel cum sunt stabilite prin art.140 din Constituția R_______ și art.11 alin.(2) – (3) coroborate cu art.21 - 22 și art.33, art.43, art.62 - 65 din Legea nr.94/1992, republicată.

Temeiul de drept care a stat la baza măsurii dispuse prin Decizia nr. 17/2015 este art. 33 din Legea nr. 94/1992, republicată, dispoziții potrivit cărora activitatea de valorificare a rapoartelor de control se face în baza regulamentului aprobat conform prevederilor art. 11 alin. (2), iar potrivit alin. (3) în situațiile în care se constată existența unor abateri de la legalitate și regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entității publice verificate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor p_____ recuperarea acestuia devin obligația conducerii entității auditate.

De asemenea p_____ măsurile dispuse la secțiunea I din decizie, temeiul de drept este cel prevăzut de art. 43 lit. c) din Legea nr. 94/1992, republicată.

În lumina celor de mai sus, cu privire la actele atacate se poate constata că au fost emise în conformitate cu ansamblu de reguli, de fond și formă, prevăzute de RODAS, p_____ desfășurarea activității Curții de C______ și valorificarea rezultatelor acțiunilor de control, cu respectarea procedurii de comunicare și contestare, în baza competenței și atribuțiilor specifice stabilite prin art.22 – 24 din Legea nr.94/1992, republicată.

Nu se susțin afirmațiile reclamantei potrivit cărora Decizia nr.17/2015 a fost emis cu încălcarea prevederilor Legii nr.94/1992, republicată, întrucât C_____ de C______ a R_______ a respectat dispozițiile pct.174 -188 din RODAS, în raport de legislația incidentă în cauză.

Conform prevederilor art.22 lit.b) din Legea nr.94/1992 republicată, ” C_____ de C______ își desfășoară atribuțiile specifice asupra următoarelor domenii: „(...) b) constituirea și utilizarea resurselor bugetului de stat (...) .” , atribuția de control fiind prevăzută și în dispozițiile pct.12 din RODAS.

C_____ de C______, în exercitarea atribuțiilor sus menționate, în cadrul competenței prevăzută la art.21 din Legea nr.94/1992, republicată, a efectuat acțiunea de control cu tema „ Controlul utilizării subvențiilor bugetare ” la B__ BpL SA.

Face mențiunea că, potrivit prevederilor pct.87 din RODAS, în vigoare la data desfășurării acțiunii de control, „Raportul de control, al cărui model și conținut este prezentat în Anexa nr.4 (...).”

Iar decizia a fost emisă în conformitate cu prevederile pct.171 lit. a) – b), pct.181 și pct.188 paragraful 3 din RODAS, înscriindu-se în concret abaterile de la legalitate și regularitate constatate în urma acțiunii de control efectuată de C_____ de C______ la B__ BpL SA, măsurile pe care entitatea verificată trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării deficiențelor constatate și termenele de ducere la îndeplinire.

De asemenea, Încheierea nr.2/2016 a fost emisă potrivit dispozițiilor pct.219 din RODAS ”Comisia de soluționare a contestațiilor examinează contestația împreună cu celelalte documente și emite încheiere” , conținând toate elementele de formă și fond prevăzute în Anexa nr.15 la Regulament , prezentându-se motivele de fapt, respectiv argumentele care au determinat comisia să respingă contestația, redarea măsurii contestate și a probelor/ documentelor care au stat la baza dispunerii acesteia, motivele invocate în contestație de către conducerea B__ BpL SA și documentele depuse în susținerea acesteia, motivele p_____ care au fost apreciate ca nerelevante.

Contrar celor susținute de reclamantă, în încheiere sunt indicate motivele de drept pe care se întemeiază soluția de respingere a contestației, iar faptul că B__ BpL SA apreciază că textele legale invocate în conținutul actului atacat sunt interpretate greșit în cauză, reprezintă doar un argument pro causa și nicidecum o dovadă suficientă și relevantă în susținerea încălcării atribuțiilor exercitate de către C_____ de C______ a R_______ conform competenței legale.

De reținut că textele de lege invocate în motivarea soluției de respingere a contestației sunt cele care au fost încălcate de entitatea verificată și în raport cu care s-au constatat abaterile de către C_____ de C______ a R_______.

I.1. Referitor la măsurile dispuse prin Decizia nr. 17/2015, reclamanta susține nelegalitatea constatărilor și măsurii dispuse întrucât în esență „ pornind de la interpretarea arbitrară a legislației privind acordare primei de stat, C_____ de C______ a reușit să creeze propriul său sistem de economisire și creditare în sistem colectiv, într-o vădită discordanță cu voința legiuitorului ”.

Pârâta apreciază că aceste argumente nu pot fi primite ca întemeiate, abaterile reținute în actul de control vizând tocmai nerespectarea actelor normative care reglementează scopul, obiectivele și atribuțiile băncilor de economisire și creditare din România, dispoziții care trebuiau respectate de B__ BpL .

Astfel, regimul aplicabil băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, este reglementat de titlul II din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.227/2007. Normele de aplicare ale acestui act normativ au fost aprobate prin Ordinul comun nr. 509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, emis de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței (denumit în continuare Ordinul MFP nr.2471/2009).

Guvernul R_______ a adoptat ordonanța de urgența dată fiind situația extraordinară izvorâtă din “ transpunerea și implementarea în legislația națională a Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit și a Directivei nr. 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și instituțiilor de credit”.

Motivația adoptării OUG nr. 99/2006 reiese din cuprinsul actului normativ și este în strânsă legătură cu termenul limită stabilit în cadrul negocierilor de aderare, p_____ transpunerea celor două directive europene, respectiv până la finele anului 2006, astfel încât să poată fi realizată și procedura de prenotificare la Comisia Europeană a întregului cadru legislativ adoptat.

Date fiind condițiile legale care reglementează activitatea băncilor de economisire și creditare din România, principiile de bună practică din Germania și Austria, Slovacia, Cehia, Ungaria, precum și explicațiile oferite în susținerea contestației B__ BpL de către domnul Andreas Zehnder, Managing Director al EFBS , nu constituie temei legal p_____ exonerarea de răspundere privind neaplicarea prevederilor legale și a propriile norme aprobate/avizate de BNR, referitoare la funcționarea sistemului românesc de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ.

În anul 2008, când grupul Erste a înființat în România B__ BpL, a fost adoptată O.U.G. nr. 215/2008 privind unele măsuri p_____ susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național, prin care statul român a urmărit susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative ale crizei internaționale asupra sectorului locuirii în România. Astfel, potrivit ordonanței, susținerea creșterii economice se poate realiza și pe calea suplimentării cererii solvabile a persoanelor care doresc să achiziționeze o locuință.

De asemenea, prin adoptarea actului normativ, s-a dorit îmbunătățirea mecanismelor de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ locuințe, prin susținerea persoanelor care doreau să achiziționeze o locuință.

În acest sens, fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ.

Potrivit dispozițiilor OUG nr. 215/2008, începând cu 1 ianuarie 2009, nivelul primei de stat a fost majorat la 25% din suma economisită, dar nu mai mult de 250 euro, față de 15% din suma economisită dar nu mai mult de 120 euro, așa cum fusese legiferat cuantumul primei de stat anterior intrării în vigoare a OUG nr.215/2008.

În contradictoriu cu argumentele reclamantei, în conformitate cu prevederile art.3 lit.c) din OUG nr. 99/2006 , B__ BpL este în primul rând, instituție de credit care a fost constituită ca persoană juridică română și funcționează ca bancă de economisire creditare: “ Instituțiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui și funcționa, cu respectarea dispozițiilor generale aplicabile instituțiilor de credit și a cerințelor specifice prevăzute în Partea a II-a a prezentei ordonanțe de urgență, în una din următoarele categorii:

a) bănci;

b) organizații cooperatiste de credit;

c) bănci de economisire și creditare în domeniul locativ ;

d) bănci de credit ipotecar”

Conform dispozițiilor a rt.288 din TITLULUI II – „ BĂNCI DE ECONOMISIRE ȘI CREDITARE ÎN DOMENIUL LOCATIV, CAP. I - Dispoziții generale” al OUG nr. 99/2006, B__ BpL este „ instituție de credit specializată în finanțarea pe termen lung a domeniului locativ, obiectul principal de activitate constând în economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ”.

Activitățile ce urmau a fi desfășurate după înființare de B__ BpL și p_____ care a fost autorizată de B____ Națională a R_______, conform autorizației de funcționare nr. RB-PJR-40-064/03.07.2008, sunt cele prevăzute la art.292 alin.(1) din OUG nr. 99/2006, respectiv:

- economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ;

- finanțarea anticipată și finanțarea intermediară, pe baza contractelor de economisire-creditare;

- acordarea de credite p_____ activități în domeniul locativ ;

- efectuarea de plasamente în active cu grad de risc de credit scăzut, potrivit reglementărilor Băncii Naționale a R_______;

- emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit;

- operațiuni de plăți;

- alte activități, în măsura în care, acestea susțin realizarea obiectului de activitate al băncii.

În sensul titlului II din OUG nr. 99/2006, activitățile în domeniul locativ reprezintă:

1. construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație preponderent locativă;

2. cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, cu condiția să fie folosite ca spații locative;

3. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune p_____ construirea de imobile cu destinație preponderent locativă;

4. cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, în limita cotei deținute de spațiile locative din totalul construcției poziționate pe teren;

5. viabilizarea unor terenuri trecute î n intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe;

6. preluarea unor creanțe legate de realizarea activităților prevăzute la pct.1 - 5;

7. construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural.

B____ avea obligația să respecte și să îndeplinească atribuțiile legale ce i-au fost conferite de lege la constituirea sa, potrivit cerințelor art.291 alin.(1) din OUG nr. 99/2006: “ Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, se constituie sub forma juridică de societate pe acțiuni în conformitate cu legislația aplicabilă societăților comerciale și cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență”.

În sensul acestor prevederi legale, activitatea de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ semnifică, conform art. 290 lit. e) din OUG nr. 99/2006 , “acceptarea de depozite de la clienți și acordarea acestora de credite cu dobânda fixă din sumele acumulate p_____ activități în domeniul locativ ”.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 290 lit. j) din OUG nr. 99/2006 , masa de repartizare, respectiv suma disponibilităților din care b____ acordă creditele contractate în cadrul contractelor de economisire și creditare, este formată din: “ resurse ale băncii de economii p_____ domeniul locativ, provenind din depozite, dobânzi aferente, orice alte plăți care majorează soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime și dobânzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv în scopul finanțării în baza contractului de economisire - creditare, precum și din surse proprii”.

Astfel, rezultă fără echivoc că finanțarea sistemului colectiv în domeniul locativ include nu numai clienții deponenți p_____ sumele economisite și statul p_____ subvențiile alocate, ci și băncile de economisire și creditare care, potrivit reglementărilor specifice, finanțează sectorul locativ prin acordarea de credite din surse proprii, din sume rambursate aferente creditelor acordate, precum și din alte surse atrase exclusiv în scopul finanțării în baza contractelor de economisire și creditare.

C_____ legal care reglementează activitatea de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, acordă drepturi și stabilește obligații tuturor părților implicate în activitatea de economisire și creditare (deponenți, stat și b____ de economisire – creditare) ce participă în comun la sistemul colectiv în domeniul locativ.

După cum arată chiar termenii activității, aceștia fac referire la activitatea de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ și nu doar la activitatea de economisire în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, așa cum în mod eronat afirmă B__ BpL.

În cuprinsul actului normativ și a normelor sale de aplicare, nu se clasifică cele două faze ale sistemului de economisire și creditare, respectiv faza de economisire și faza de creditare, în ordinea importanței lor; legiuitorul nu lasă să se înțeleagă că faza de economisire este ” cea mai importantă ” etapă a sistemului de economisire și creditare, în raport cu faza de creditare.

De reținut este faptul că, în perioada 2008 – octombrie 2015 (data finalizării controlului Curții de C______), activitatea desfășurată de B__ BpL privind contractele de economisire-creditare față de care, în baza legislației specifice, statul român a avut ob ligația plății unor subvenții de la bugetul de stat reprezentând sume cu titlul de „ primă de stat”, s-a prezentat astfel:

- B__ BpL a încheiat 563.235 contracte de economisire și creditare, prin care a atras de la populație, persoanele fizice cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, disponibilități în suma de 2.xxxxxxxxxxx,20 lei;

- efortul financiar al clienților B__ BpL nu a fost singular, motivat de faptul că statul a acordat anual prima de stat pe toată perioada de economisire, iar stabilirea cuantumului primei de stat, solicitarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și plata primei de stat către clienții beneficiari au fost și sunt atribuții ale băncii;

- în baza legii, statul a acordat titularilor de contracte de economisire și creditare, prima de stat în sumă de 25% din suma economisită dar nu mai mult de 250 euro, la cursul de schimb valabil în ultima zi lucrătoare a anului de economisire și p_____ care au fost efectuate de clienți depunerile îndreptățite la prima de stat;

- efortul bugetar al statului român s-a concretizat în plata prime de stat ce a totalizat în perioada 2008 - 2014, suma xxxxxxxxxxx,60 lei, acordată din bugetul de stat - Titlul 70.01 “ Locui nțe, servicii și dezvoltare publică” , Articolul 40 “ Subvenții” , Alineatul 40.30 “ Alte subvenții (conform clasificației bugetare )”;

- din cele 563.235 contracte de economisire și creditare încheiate de B__ BpL începând cu anul 2008, 378.756 contracte erau î n derulare la data controlului Curții de C______, iar 184.479 contracte au fost închise, din care:

- număr de contracte repartizate : 13.629 contracte;

- număr de contracte reziliate : 170.850 contracte

- depunerile efectuate și retrase de clienți, aferente contractelor închise (prin repartizare sau reziliere) au totalizat: 1.xxxxxxxxxxx,76 lei , după cum urmează:

- repartizate: xxxxxxxxxxx,80 lei;

- reziliate : xxxxxxxxxxx,96 lei.

- primă de stat pusă la dispoziția clienților, p_____ contractele închise (pri n repartizare/reziliere), cu menținerea primei de stat a totalizat xxxxxxxxxxx,88 lei , după cum urmează:

- contracte închise prin repartizare : 32.094.869,41 lei

- contracte închise prin reziliere : xxxxxxxxxxx,47 lei

- din cele 184.479 contracte de economisire și creditare închise, au fost acordate credite doar în cazul a 2.836 contracte, reprezentând 1,53% din numărul total al contractelor închis e.

Echipa de audit a constatat, că p_____ cea mai mare parte a contractelor de economisire și creditare închise, derularea acestora s-a limitat doar la perioada de economisire, fără a mai avea loc și acordarea creditelor, reprezentând obiectivul încheierii contractelor de economisire-creditare în domeniul locativ. În fapt, în lipsa creditării, contractele de economisire și creditare nu au devenit altceva decât simple contracte de depozit (de economii), iar scopul final al încheierii acestora nu a fost, din prisma B__ BpL, acordarea de credite p_____ finanțarea domeniului locativ conform autorizației de funcționare, ci numai atragerea clientelei și creșterea economisirii precum și încasarea primei de stat de la bugetul de stat, pe care b____ a acordat-o titularilor de contracte. Acest fapt a fost cauzat, în primul rând promovării defectuoase (contrare prevederilor legale) a contractelor de economisire și creditare. Potrivit probelor de audit invocate în cuprinsul raportului de control, într-unul dintre materialele de promovare a produsului de economisire și creditare se regăseau următoarele texte:

- ” Ce se întâmplă dacă nu vreau creditul? Dacă după faza de economisire contractul tău a ajuns la repartizare și nu soliciți creditul, poți să îți retragi economiile sau poți să-ți continui economisirea”;

- ” Pot obține prima de la stat dacă vreau doar să economisesc? Da, cu c ondiția să economisești minim 5 ani”;

Potrivit prevederilor art. 290 din O.U.G. nr. 99/2006 care precizează că:

- lit. e) „ economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, semnifică acceptarea de depozite de la clienți și acordarea acestora de credite cu dobândă fixă din sumele acumulate p_____ activități în domeniul locativ”;

- lit. c) „ contract de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare, reprezintă angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obligă , dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activități în domeniul locativ , care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului”.

Au fost încheiate contracte de economisire- creditare cu clienți persoane fizice copii minori (cu vârsta sub 18 ani la data semnării contractului) și persoane vârstnice (cu vârsta egală sau peste 65 ani la data semnării contractului) care nu erau eligibili p_____ contractarea unui credit . Prin urmare, încă din faza de încheiere, aceste contracte au fost, în fapt, contracte de economisire (de depozit), iar scopul încheierii acestora nu a fost obținerea de credite, ci doar obținerea de beneficii, prin încasarea subvenției bugetare sub forma primei de s tat.

Contrar prevederilor Condițiilor Generale ale Contractelor de Economisire - Creditare prevăzute de OUG nr.99/2006 și aprobate de BNR, „ Preambul: conținutul și scopul economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ : Economisirea î n sistem colectiv p_____ domeniul locativ este o economisire în scopul de a obține credite destinate activităților în domeniul locativ , cu dobânzi avantajoase și fixe, (…)”, un număr de 184.479 contracte de economisire-creditare s-au închis prin reziliere de către clienți sau prin repartizare fără acordarea de credite, proces prin care B__ BpL a pus la dispoziția clienților săi atât propriile sume economisite cât și prima de stat încasată de la bugetul de stat, b____ exonerând clienții beneficiari de obligația legală de a utiliza sumele respective numai p_____ activități în domeniul locativ .

Potrivit legislației în materie, disponibilitățile bănești reprezentând soldul economisit și valoarea creditului sunt puse la dispoziția clientului numai dacă condițiile de repartizare a contractului de economisire și creditare au fost îndeplinite.

Astfel, conform dispozițiilor art. 290 lit. d) din O.U.G. nr. 99/2006, „ data de repartizare” este definită ca fiind “ data la care soldul economisit și creditul p_____ domeniul locativ sunt puse la dispoziția clientului”.

Astfel, legiuitorul a reglementat data de repartizare, ca fiind data la care atât soldul economisit de client cât și creditul acordat de bancă sunt puse la dispoziția clientului.

Data de repartizare „ este reglementată având în vedere ca ambele evenimente să se îndeplinească” , adică atât suma economisită cât și creditul să fie puse la dispoziția clientului, respectiv întreaga sumă contractată. Pe cale de consecință, lipsa economisirii sau lipsa creditării constit uie elementele definite de legiuitor p_____ neîmplinirea datei de repartizare.

Faptul că, la data de repartizare are loc punerea la dispoziția clientului atât a soldului economisit cât și a creditului p_____ domeniul locativ demonstrează că, cea de-a doua fază a contractului de economisire și creditare, respectiv faza de creditare, nu este opțională p_____ client.

Contractul de economisire - creditare se repartizează, conform Condițiilor Generale ale Contractelor de economisire - creditare ale B__ BPL, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de repartizare, și anume:

- soldul economisit trebuie să fi atins, la data limită de evaluare, cel puțin suma minimă de economisire stabilită prin contractual de economisire-creditare;

- s-au scurs cel puțin 17 luni de la data încheierii contractului până la data limită de evaluare, iar timpul de așteptare minim până la repartizare însumează astfel, minim 18 luni;

- cifra de evaluare este mai mare sau cel puțin egala cu cifra de evaluare - țintă fixată p_____ respectiva dată limită de evaluare;

- există o finanțare anticipată sau intermediară, o declarație a clientului de acceptare a repartizării sau o cerere de acordare a creditului p_____ domeniul locativ aprobată de B__ Bpl.

Îndeplinirea condițiilor p_____ rep artizare, presupune atingerea cifrei de evaluare țintă, valoarea acesteia fiind stabilită de bancă. La calculul cifrei de evaluare, sunt incluse elemente ce privesc direct existența creditării, fără de care calculul nu se poate realiza și, pe cale de conse cință, repartizarea nu poate avea loc.

Având în vedere cele prezentate cu privire la contractul de economisire și creditare precum și cu privire la data de repartizare, rezultă că orice contract de economisire și creditare prezintă două faze, respectiv eco nomisirea și creditarea, în cadrul cărora clientul trebuie să economisească și, la data de repartizare, are dreptul să solicite băncii să i se pună la dispoziție creditul p_____ domeniul locativ, la valoarea contractată prin contractual de economisire și creditare.

Astfel, în situația în care clientul nu își exercită dreptul de a solicita băncii punerea la dispoziție a creditului p_____ domeniul locativ, calculul cifrei de evaluare devine un calcul “ teoretic” și, în consecință, repartizarea nu poate avea l oc. Totuși, dacă clientul nu solicită creditul p_____ domeniul locativ, restituirea sumelor economisite de client se poate realiza doar după restituirea primei de stat către ministerul de resort.

În fapt, contrar prevederilor art. 290 lit. d) din O.U.G. nr . 99/2006 , s-a constatat că reclamanta a procedat astfel:

- p_____ contractele ajunse la repartizare după termenul de 5 ani de economisire p_____ care nu a fost solicitat creditul, cifra de evaluare a fost determinată în funcție de veniturile B__ BpL, re prezentând dobânzile la creditul ce urma a fi acordat, iar sumele economisite și prima de stat au fost puse la dispoziția clientului fără obligația de justificare a utilizării acestora în domeniul locativ;

- p_____ contractele închise prin reziliere unilaterală de către client, după termenul de 5 ani de economisire, cifra de evaluare nu a mai fost determinată, iar sumele economisite și prima de stat au fost puse la dispoziția clientului, fără obligația de justificare a utilizării acestora în domeniul locati v.

Mai mult decât atât, contractele de economisire și creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat l a încheierea contractelor.

Subliniază faptul că, în cazul oricărui contract de economisire și creditare, contractarea creditului de către client se face la momentul încheierii contractului de economisire și creditare, iar acordarea creditului se face numai dacă cerințele de repartizare a creditului sunt îndeplinite.

B__ BpL a atras economiile populației, a solicitat în numele clienților săi, a încasat și a plătit nelegal către aceștia subvenția bugetară sub forma primei de stat și a efectuat plasamente cu randament superior, în raport cu dobânda acordată clienților p_____ sumele economisite, maximizându-și astfel profiturile.

I.2. În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Regulamentul 6/2002, completat prin Circulara nr.22 din 10.09.2007, B____ Națională a R_______ a asigurat băncilor Bauspar din România un important avantaj competitiv pe piața bancară, scutind în întregime aceste instituții de credit de cerințele de rezervă minimă obligatorie, dându-le astfel posibilitatea de a utiliza în întreg ime fondurile disponibile

De exemplu, CRM (cerința de rezervă minimă) în anul 2008 a fost de 20% din pasivele bilanțiere în lei și de 40% din cele în euro.

În anul 2014, CRM a fost de 10% din pasivele bilanțiere în lei și de 14% din cele în valută(conform datelor BNR din luna noiembrie 2014) .

De asemenea s-au acordat facilitățile legale deponenților băncilor de economisire și creditare, respectiv:

- din bugetul de stat, respectiv Titlul 70.01 “ Locuințe, servicii și dezvoltare publică” , Articolul 40 “ Subve nții” , Alineatul 40.30 “ Alte subvenții (conform clasificației bugetare)”, a fost plătită prima de stat în sumă de xxxxxxxxxxx,60 lei;

- începând cu 01.01.2008, potrivit art. 42 lit. v) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în înțelesul impozitului pe venit, nu este venit impozabil prima de stat acordată p_____ economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, în conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006;

- în perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxxxx10, veniturile din dobânzi bonificate în conturile clienților băncilor de economisire - creditare au fost scutite de impozit, în baza prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal;

- totodată, în perioada 01.01.xxxxxxxxxxxxxxx13, conform prevederilor art. 58^1 din Codul fiscal, din veniturile impozabile din salarii obținute la funcția de bază, s-au dedus cheltuielile efectuate p_____ economisirea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei.

B__ BpL este una din cele mai noi bănci specializate în activitatea de economisire și creditare, în cadrul unui sistem colectiv în domeniul locuințelor (băncile Bauspar) din cadrul Erste Group. Datorită activității specifice și acordării primei de stat, produsul de economisire și creditare face din B__ BpL una din cele mai atractive instituții financiare din România.

Pârâta redă în acest sens din Raportul Consiliului de Supraveghere din anul 2014 care precizează că,” în cei peste 6 ani de activitate ai B__ BpL, piața Bauspar a atras peste 360.000 clienți, devenind un lider puternic pe piața produselor care oferă câștiguri din economisire și a programelor de creditare p_____ îmbunătățirea locuinței”.

Raportul Comitetului executiv al băncii din anul 2014, arată că, „ în ceea ce privește gradul de atractivitate al produselor Bauspar, sunt câteva premize importante p_____ o dezvoltare mai rapidă a pieței Bauspar, cum ar fi:

a) produsul Bauspar este singurul produs de economisire pe termen mediu și lung de pe piața românească. Nu există nicio ofertă similară din partea băncilor comerciale, scadența obișnuită p_____ instrumentele de economisire a băncilor fiind între 3 luni și 1 an;

b) produsul Bauspar oferă rezultatele anuale cele mai mari din cadrul instrumentelor de economisire pe termene medii și mari. Datorită nivelului ridicat al primei de stat, rezultatul anual poate depăși 25%, dacă este optimizat p_____ o perioadă de economisire de doi ani;

c) rezerva minimă obligatorie este zero, în condițiile în care CRM (cerința de rezervă minimă) a fost de 20% din pasivele bilanțiere în lei și de 40% din cele în euro.(anul 2008)”.

Conform Raportului Consiliului de Supraveghere din 2014, CRM a fost de 10% din pasivele bilanțiere în lei și de 14% din cele în valută (conform datelor BNR din luna noiembrie 2014) .

I.3. Solicită instanței de judecată să înlăture ca neîntemeiate argumentele reclamantei conform cărora cele constatate de C_____ de C______ a R_______ nu au fost niciodată semnalate de cele 3 instituții ale Statului Român care au controlat și supravegheat permanent activitatea sa.

Astfel, se susține mai exact „ B__ BpL a fost controlată și supravegheată permanent de către trei instituții ale Statului Român, care timp de 7 ani nu au făcut nicio obiecție cu privire la aplicarea legii în cadrul sistemului de economisire - creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ” , apreciază că acest fapt nu reprezintă temei legal p_____ exonerarea de răspundere în ceea ce privește stabilirea, solicitarea, încasarea și plata primei de stat.

Potrivit dispozițiilor legale care reglementează acordarea primei de stat din bugetul public, atribuțiile băncii sunt următoarele:

- stabilirea cuantumului primei de stat;

- solicitarea primei de stat, formulată către MDRAP;

- încasarea din bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, a primei de stat în numele clienților;

- virarea primei de stat în conturile clienților;

- administrarea primei de stat aflată în conturile clienților;

- plata primei de stat către clienți, cu respectarea condițiilor legale de acordare a primei de stat;

- în cazul în care, prin mijloace proprii sau din comunicarea unei terțe părți, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ constată că atribuirea primei de stat este nejustificată sau prima de stat nu a fost alocată în cuantumul prevăzut de lege, aceasta are obligația să facă rectificarea cuvenită. Dacă contractul de economisire-creditare a încetat și recuperarea primei de stat nu s-a făcut pe durata valabilității acestuia, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ va înștiința Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și va lua toate măsurile p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit de beneficiarul acesteia, potrivit reglementărilor legale în materie;

- b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna MDRAP primele de stat virate în mod nejustificat și obligațiile accesorii aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare .

Prima de stat a fost acordată din bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort sub rezerva verificării ulterioare.

De reținut faptul că cele trei instituții menționate de reclamantă au atribuții diferite de control și supraveghere, față de cele stabilite de lege p_____ C_____ de C______. Cu titlul de exemplu, BNR are competența asigurării supravegherii prudențiale a B__ BpL, fiind împuternicită să ia toate măsurile necesare p_____ ca activitățile de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ să se desfășoare în conformitate cu Condițiile generale de afaceri și cu Condițiile generale ale contractelor de economisire – creditare, conform art.310 din OUG nr.99/2006.

Mai exact în cadrul acestui tip de control, dacă BNR constată că o b____ de economisire creditare în domeniul locativ nu își va putea onora obligațiile, existând date certe în acest sens, poate interveni și interzice, pe o perioadă limitată, încheierea de noi contracte de economisire – creditare de către respectiva bancă.

Ori, C_____ de C______ a R_______ este instituția care exercită controlul de legalitate și regularitate asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, în calitate de instituție supremă de audit, conform Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de C______, republicată.

Afirmația reclamantei potrivit căreia: „ C_____ de C______ a desfășurat un control similar la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, control care nu a reliefat aspectele ridicate de prezenta Decizie (...)” nu este relevantă în cauză în raport de prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr.94/1992, republicată, întrucât B__ BpL poartă întreaga răspundere p_____ acțiunile sale și nu poate fi absolvită de această răspundere prin invocarea rapoartelor Curții de C______.

 

II . Solicită, de asemenea, înlăturarea ca neîntemeiate și a argumentelor invocate de reclamantă cu privire la nelegalitatea măsurilor dispuse la pct.I.1 – I.2 și pct.II.1 - II.8 din Decizia nr.17/2015, conform cărora acestea sunt imposibil de aplicat și lipsite de orice fundament legal, p_____ considerentele dezvoltate în cele ce succed.

II.1. Privind măsurile dispuse la pct. II.1 și II.4 din Decizia nr. 17/2015, așa cum au fost menținute prin Încheierea nr. 2/2016, apreciază că acestea sunt temeinice și legale fiind stabilite în sarcina conducerii B__ BpL în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, întrucât s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate vizând includerea în baza de calcul a primei de la stat și a comisioanelor aferente derulării contractelor de economisire și creditare.

Astfel, în sensul titlului II - Bănci de economisire și creditare în domeniul locativ din OUG nr. 99/2006, contractul de economisire și creditare semnifică, “ angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minima de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obligă, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului” .

Din definiția de mai sus, reiese că, după îndeplinirea condițiilor de repartizare, la acordarea creditului de către bancă, valoarea creditului rezultă ca diferență între suma contractată și suma economisită, aceasta din urmă incluzând pe lângă depunerile îndreptățite la prima de stat, dobânda și prima de stat.

B__ BpL încadrând primele depuneri efectuate de clienți p_____ plata comisioanelor de deschidere, de administrare și alte comisioane, drept depuneri îndreptățite la prima de stat, a încălcat prevederile următoarelor acte normative:

- art. 290 lit. c), art. 300 lit. a) și c), art. 311 alin. (1) și (2), art. 312 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, actualizată, aprobată prin Legea nr.227/2007.

- art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) – (2) art.7 alin.(1) - (4), art.9 alin.(4) și art.10 din Ordinul comun nr. 509/2471/ 2009 privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, emis de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței.

- capitolul 1, alin. (4), capitolul 15 alin. (1) și capitolul 16 alin. (6) din Condițiile Generale ale Contractelor de Economisire-Creditare ale B__ BpL aprobate de B____ Națională a R_______.

 

II.1.1. Astfel, constatările care au fost valorificate prin măsura dispusă la pct.II.1 din decizie, vizează majorarea valorii primei de stat prin includerea în baza de calcul a acesteia a comisionului de deschidere a conturilor , sumă încasată de B__ BpL, în numele clienților săi, de la bugetul de stat prin bugetul MDRAP.

B____ a încălcat cerințele cadrului legal specific care reglementează modul de stabilire și acordare a primei de stat, prin încadrarea nelegală a contravalorii comisionului de deschidere, drept sumă economisită, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu prima de stat solicitată și încasată necuvenit de B__ BpL, în sumă estimativă de 43.879.497 lei. Obligațiile accesorii sunt estimate la suma de 25.413.108 lei, calculate până la data de 14.09.2015, la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare (abaterea este prezentată în mod detaliat în cuprinsul cap. III, pag.44 – 78 din actul de control).

Potrivit legii, B__ BpL răspunde în calitate fidejusor alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită.

Deși la încheierea contractelor de economisire creditare, numai după achitarea comisionului de deschidere depunerile clienților devin rate de economisire, B__ BpL a inclus valoarea comisionului de deschidere în baza de calcul a primei de stat și, pe cale de consecință, a solicitat în numele clienților și a încasat din bugetul de stat prima de stat necuvenită, aferentă comisionului de deschidere a contractelor de economisire și creditare.

Potrivit legii speciale, prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită de către client, în anul de economisire, fără însă ca aceasta să depășească echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare a anului de economisire. Dreptul la prima de stat se constituie la finalul anului de economisire, reprezentând anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la prima de stat.

Cu toate că, în cuprinsul OUG nr. 99/2006 și al normelor de aplicare aprobate prin Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX, legiuitorul a ținut, în mod imperativ, să facă distincția între depunerile anuale p_____ care clientul beneficiază de prima de stat și depunerile îndreptățite la prima de stat egale cu suma economisită, p_____ care se constituie dreptul la prima de stat, exclusiv sumele acordate drept prime de stat, dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare și depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare, B__ BpL a încălcat aceste dispoziții legale și astfel, din bugetul de stat, la solicitarea băncii a fost virată prima de stat calculată de B__ BpL p_____ o cheltuială a clientului, devenită venit al băncii, încasat de aceasta imediat, la deschiderea contractului de economisire și creditare.

Comisioanele de orice tip, inclusiv comisionul de deschidere sunt în sarcina clientului și sunt prevăzute distinct în Condițiile Generale ale contractelor de economisire-creditare, în raport cu aporturile clientului în scopul economisirii și ale băncii la contractarea creditului, conform cerințelor ordonanței de urgență.

Prin Condițiile Generale ale contractelor de economisire-creditare, comisionul de deschidere a fost stabilit la o valoare egală cu 1% din suma contractată, formată din suma economisită de client pe perioada de economisire, la care se adaugă aportul băncii de economisire și creditare sub forma creditului contractat la încheierea contractului de economisire și creditare.

Prin aceleași Condiții Generale s-a prevăzut că toate intrările de sume destinate clientului precum și dobânzile acordate la soldul contului de economii p_____ domeniul locativ sunt creditate în contul de economii, iar toate plățile, dobânzile, comisioanele și toate cheltuielile și sumele care revin în sarcina clientului sunt debitate din contul acestuia.

Se mai precizează că achitarea comisioanelor de către client va avea loc, la alegerea B__ BpL, fie separat, fie prin debitarea contului de economii, ceea ce duce la o scădere a soldului.

În baza acestor prevederi clientul are obligația plății comisioanelor, b____ fiind cea care alege modul de plată, prin plată separată sau prin depuneri efectuate de către client în contul de economii și debitarea acestuia.

În ambele cazuri, depunerile efectuate de clienți se diminuează, prin debitarea conturilor acestora. Conform extraselor de cont, depunerile se înregistrează în creditul contului clientului iar comisioanele (de deschidere, de administrare și orice alte comisioane) se înregistrează în debitul contului clientului.

Or, în condițiile în car e clienții ar achita comisioanele prin plată separată aceste sume nu ar mai constitui depuneri ale clientului. Prin urmare, indiferent de modul prin care B__ BpL alege să fie achitate comisioanele de către clienți, prin plată separată sau prin depuneri efectuate de către client în contul de economii și debitarea acestuia, comisioanele nu pot fi considerate sume economisite sau depuneri îndreptățite la prima de stat.

În fapt, B__ BpL recunoaște că parte din depunerile efectuate de către clienți s-au făcut p_____ achitarea comisioanelor care erau în sarcina clientului și nu p_____ a economisi contravaloarea acestora.

B__ BpL a aplicat defectuos cadrul legal privind stabilirea primei de stat, cu toate că avea cunoștință că suma economisită, egală din punct de vedere al legii speciale cu baza de calcul a primei de stat, nu cuprinde contravaloarea comisionului de deschidere.

Suma economisită, incluzând dobânda și prima de stat, reprezintă disponibilități ale clientului, care-i rămân acestuia în cont. Ori, comisioanele de orice tip, inclusiv comisionul de deschidere, sunt venituri ale băncii din comisioane, înregistrate contabil într-un cont analitic distinct - venituri din comisioane de deschidere, fiind retrase de B__ BpL din contul clientului imediat, după încheierea contractului de economisire și creditare.

Întrucât, potrivit legii, dobânda bancară și prima de stat nu se includ în baza de calcul a primei de stat, suma economisită care stă la baza calculului primei de stat este formată numai din depunerile clientului din care se scad comisioanele de orice tip (inclusiv comisionul de deschidere) care sunt în sarcina clientului.

Astfel, reglementările speciale privind prima de stat demonstrează, fără echivoc că legiuitorul a dorit și ca atare, a prevăzut ca veniturile și cheltuielile băncii, rezultate din derularea contractului de economisire și creditare, să nu influențeze cuantumul primei de stat.

Prima de stat se acordă clientului nefiind neinfluențată de dobânda bancară și costurile ce-i revin beneficiarului, în legătură cu derularea contractul de economisire și creditare.

De altfel, B__ BpL cunoscând diferența dintre cei doi termeni, respectiv depuneri anuale și depuneri îndreptățite la prima de stat acestea din urmă fiind egale cu suma economisită, a înțeles să aplice defectuos cadrul legal în speță, consecința fiind solicitarea și încasarea de la bugetul de stat a primei de stat necuvenite în sumă estimativă de 43.879.4972 lei, aferentă comisionului de deschidere, în folosul clienților și al băncii (din disponibilități provenite și din prima de stat, b____ efectuează plasamente cu randament, de regulă, superior față de dobânda acordată de B__ BpL clienților p_____ prima de stat).

 

II.1.2. Constatările care au fost valorificate prin măsura dispusă la pct.II.4 din decizie, vizează majorarea valorii primei de stat prin includerea în baza de calcul a acesteia a comisioanelor de administrare a conturilor clienților și a altor comisioane , reprezentând costuri ce cad în sarcina clienților titulari ai contractelor de economisire-creditare, comisioane a căror valoare excede dobânda bancară aflată în conturile clienților.

Comisioanele de administrare și alte comisioane reprezintă venituri proprii ale băncii, fiind înregistrate și încasate ca venituri din comisioane - analitic distinct venituri din comisioane de administrare a conturilor clienților, respectiv venituri din alte comisioane și, pe cale de consecință, nu reprezintă sumă economisită p_____ care clientul are dreptul să beneficieze de prima de stat.

Veniturile din comisioane nu sunt date statistice, ele sunt venituri reale fiind încasate de bancă ca parte a contractului de economisire și creditare, realizându-se pe seama cheltuielilor efectuate de cealaltă parte a contractului, respectiv clienții băncii de economisire și creditare.

Ca urmare a derulării contractului de economisire și creditare în sistem colectiv în domeniul locativ, B__ BpL a încasat venituri din comisioane suportate pe costuri de clienți, în calitate de beneficiari ai serviciilor de administrare a conturilor și a altor servicii conform contractului.

Aceste costuri ce cad în sarcina clienților și sunt distincte în raport cu celelalte aporturi care-i rămân acestuia în cont. Prin urmare, fie că se fac depuneri separate sau nu, aceste comisioane diminuează valoarea depunerilor care rămân la dispoziția clientului.

Din punct de vedere al stabilirii pr imei de stat, aceste comisioane indiferent de modul în care sunt suportate de clienți (prin depunere separată sau prin reținerea de către bancă din depunerile efectuate) nu pot reprezenta, din punct de vedere al legii speciale care reglementează prima de stat, depuneri îndreptățite la prima de stat, motivat și de faptul că nu rămân la dispoziția clientului, ci sunt la dispoziția băncii prin încasarea lor.

B____ a cerut ministerului de resort și a încasat prima de stat calculată asupra valorii comisioanelor de administrare și altor comisioane neacoperite de dobânda capitalizată în conturile clienților, încălcând prevederile OUG nr. 99/2006.

Conform prevederilor CAP. V - Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ din OUG nr. 99/2006, depunerile îndreptățite la prima de stat reprezintă în fapt sume economisite, constituind baza de calcul a primei de stat.

B__ BpL a aplicat defectuos cadrul legal privind stabilirea primei de stat, cu toate că avea cunoștință că suma economisită, egală din punct de vedere al legii speciale cu baza de calcul a primei de stat, nu cuprinde contravaloarea comisioanelor de administrare a conturilor clienților și a altor comisioane a căror valoare a rămas neacoperită de dobânda acordată clienților.

Suma economisită, incluzând dobânda și prima de stat, reprezintă disponibilități ale clientului, care-i rămân acestuia în cont. Ori, comisioanele de administrare a conturilor și alte comisioane, a căror valoare excede dobânda capitalizată în conturile clienților, sunt venituri ale băncii realizate din comisioane de administrare și alte comisioane, fiind retrase de B__ BpL din contul clienților.

Întrucât dobânda și prima de stat nu se includ în baza de calcul a primei de stat, suma economisită care stă la baza calculului primei de stat este formată din depunerile clientului din care se scad comisioanele ce sunt în sarcina clientului și care exced valoarea dobânzii.

Un caz particular, este cel al contractelor p_____ care clienții nu au efectuat depuneri pe parcursul unuia sau mai multor ani din perioada de economisire, b____ reținând valoarea neacoperită a comisioanelor de administrare, din sumele economisite anterior și care au stat la baza calculului primei de stat în anul de economisire anterior. Pe cale de consecință, prima de stat anterior determinată, trebuia rectificată prin diminuare, cu o valoare egală cu 25% din valoarea comisioanelor de administrare rămase neacoperite din dobânzile capitalizate în conturile clienților

În fapt, intervenția băncii, în anii în care clienții nu au efectuat depuneri, asupra soldului economisit anterior, echivalează cu o restituire de primă de stat, conform dispozițiilor legale referitoare la stabilirea și acordarea primei de stat și, pe cale de consecință, B__ BpL avea obligația să facă rectificarea cuvenită și să notifice clientul.

 

II.1.3. În actul de control au fost prezentate exemple practice relevante de calcul a calcului primei de stat, prin includerea nelegală a comisionului de deschidere a contractelor de economisire și creditare în baza de clacul a primei de stat, după cum urmează:

Comision de deschidere a contractului de economisire și creditare

Redă, cu titlu de exemplu, prima de stat calculată, solicitată și încasată în mod nelegal de B__ BpL în cazul contractului AA289M505/28.01.2010 (anexa 2 din raportul de control), tip “ Economii Plus” , suma contractată fiind de 12.900 lei. În cazul acestui contract, depunerea efectuată de client la încheierea contractului de economisire - creditare în contul comisionului de deschidere a fost considerată de instituția bancară, contrar prevederilor legale în materie, drept depunere efectuată în scopul economisirii.

Contract AA289M505/28.01.2010

Depunerile efectuate de client au însumat 384 lei, după cum urmează:

-28.01.2010 - 129 lei. Această depunere reprezintă comision de deschidere, egal cu 1% din suma contractată (12.900 x 1% = 129 lei);

-22.02.2010 85 lei

-29.03.2010 85 lei

-19.04.2010 85 lei

Total 384 lei

Suma de 129 de lei a fost retrasă de bancă din contul clientului în data de 28.01.2010, cu mențiunea comision de deschidere.

Prima de la stat în sumă de 96 lei a rezultat prin aplicarea procentului de 25% asupra valorii depunerilor, inclusiv asupra valorii comisionului de deschidere (384 x 25% = 96 lei).

În cazul acestui contract, prima de stat ce trebuia solicitată, în condițiile legii, era de 63,75 lei. Se constată că, prin înscrierea nelegală a depunerii de bani p_____ plata comisionului de deschidere drept depunere efectuată în scopul economisirii, B__ BpL a încasat în mod nelegal din bugetul de stat, prima de stat în sumă de 32,25 lei.

B__ BpL a restituit clientului suma de 267,46 lei, în data de 11.08.2015, care rezultă astfel:

„267,46 lei = 384 lei (depuneri) - 249 lei (comision de deschidere + comisioane de administrare) + 43,02 lei (dobânda) – 6,56 lei (impozit dobânda) + 96 lei (prima de stat).”

Se constată că, la determinarea sumei restituite clientului, B__ BpL diminuează suma depunerilor cu comisioanele ce cad în sarcina clientului, respectiv cu contravaloarea comisionului de deschidere (129 lei) și a comisioanelor de administrare ce au totalizat în anii 2010. 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015 suma de 120 lei (6 ani x 20 lei comision/an).

Echipa de control a constatat că, deși la restituirea sumelor către titularii contractelor depunerile clienților au fost diminuate cu valoarea comisioanelor de deschidere, b____ înregistrând distinct în contabilitate și raportând în situațiile financiare comisioanele de deschidere drept venituri proprii, denumite “ venituri din comisioane - analitic venituri din comisioane deschidere cont” , la stabilirea bazei de calcul a primei de stat aceste comisioane majorează baza de calcul a primei fiind considerate de B__ BpL în mod nelegal depuneri efectuate în scopul economisirii, situație întâlnită în cazul în care, clienții achită distinct, la încheierea contractelor de economisire-creditare, comisioanele de deschidere în cuantum de 1% din valoarea sumei contractate.

În cel de-al doilea exemplu de contract de economisire-creditare, respectiv din categoria contractelor ai căror titulari nu au efectuat distinct plata comisionului de deschidere în cuantum de 1% din suma contractată, b____ a retras acest comision din prima depunere efectuată de client. Deși suma economisită aferentă primei depuneri devine în aceste condiții egală cu prima depunere diminuată cu valoarea comisionului de deschidere, la determinarea primei de stat entitatea a stabilit baza de calcul a primei ca fiind întreaga depunere, fără să scadă din aceasta contravaloarea comisionului de deschidere. Procedând astfel, B__ BpL a solicitat și încasat prima de stat majorată în mod nelegal cu 25% din valoarea comisionului de deschidere aferent contractului de economisire creditare.

Contract AE333Y872/22.08.2012 de tipul “ Economii Plus” (anexa 3 din raportul de control)

- titularul acestui contract a efectuat o singură depunere în cuantum de 4.350 lei, în data de 22.08.2012

- din această depunere, b____ a retras comisionul de deschidere în cuantum de 572 lei în data de 22.08.2012. Astfel, depunerea în scopul economisirii devine de 3.778 lei;

- prima solicitată și încasată de la stat este de 1087,50 lei;

- suma achitată clientului este de 4.559,38 lei.

Prima de la stat în sumă de 1087,50 lei a rezultat prin aplicarea procentului de 25% asupra valorii depunerii, fără ca aceasta să fie diminuată cu contravaloarea comisionului de deschidere deși acesta a fost retras de bancă și înregistrat în contul comisionului de deschidere (4.350 x 25% = 1087,50 lei).

În cazul acestui contract, prima de stat ce trebuia solicitată, în condițiile legii, era de 944,50 lei. Se constată că, prin nediminuarea depunerii clientului cu contravaloarea comisionului de deschidere reținut de bancă din depunerea efectuată, a fost majorată nelegal baza de calcul a primei de stat, diminuarea depunerii clientului neregăsindu-se în același mod și în suma economisită de client. Procedând astfel, B__ BpL a solicitat și încasat în mod nelegal din bugetul de stat, prima de stat în sumă de 143 lei.

B__ BpL a restituit clientului suma de 4.559,38 lei, în data de 05.08.2015, care rezultă astfel:

„4.350 lei (depuneri) – 684 lei (comisioane =comision de deschidere + comisioane de administrare) + 349,95 lei (dobânda) – 54,85 lei (impozit dobândă) + 1087,50 lei (prima de stat).”

Se constată că la determinarea sumei restituite clientului, B__ BpL a diminuat suma depunerilor cu comisioanele ce cad în sarcina clientului, respectiv cu contravaloarea comisionului de deschidere și a comisioanelor de administrare .

În contradictoriu cu argumentele contestatoarei, stabilirea cuantumului primei de stat este reglementată de prevederile CAP. V – “Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ” din OUG nr. 99/2006.

Astfel, potrivit art.311 alin.(1) al “ fiecare client, persoana fizica cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o prima de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o b____ de economisire și creditare în domeniul locative” .

La alin.(2) al aceluiași art. 311 din OUG nr. 99/2006, se stabilește când anume se constituie dreptul legal la prima de stat și se definește totodată anul de economisire, după cum urmează:

Art. 311, alin. (2): “ Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire . Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la prima”.

Din coroborarea celor două alineate ale art. 311 din OUG nr. 99/2006, se constată că legiuitorul a ținut, în mod imperativ, să facă distincția între depunerile anuale și depunerile îndreptățite la prima de stat din anul de economisire, la finele căruia să constituie dreptul la prima de stat.

Astfel, din analiza celor două alienate ale art. 311 din OUG nr. 99/2006 se observă că legiuitorul a dispus că nu toate depunerile anuale efectuate de clienți reprezintă depuneri îndreptățite la prima de stat.

La același capitol din OUG nr. 99/2006, se prevede modul de stabilire a cuantumului primei de stat de către b____ de economisire și creditare:

“ART. 312

(1) Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client.

(2) Prima de stat nu poate depăși echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de B____ Națională a R_______ p_____ ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu b____ de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă p_____ anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin . (2)“

Din coroborarea prevederilor legale de mai sus, rezultă că orice client beneficiază de prima de stat p_____ depunerile sale anuale, iar dreptul la prima de stat devine scadent la finele anului de economisire, atunci când se stabilesc depunerile îndreptățite la prima de stat, ceea ce presupune că la finalul anului de economisire nu toate depunerile clientului dintr-un an sunt îndreptățite la prima de stat.

Cuantumul primei de stat se stabilește de bancă prin aplicarea procentului de 25% asupra sumei economisite de client la finele anului de economisire, ceea ce demonstrează că depunerile îndreptățite la prima de stat sunt egale cu baza de calcul a primei de stat, respectiv cu suma economisită în anul respectiv de către client.

În conformitate cu prevederile art. 317 din OUG nr. 99/2006, procedura de acordare a primei de stat se stabilește de MFP și MDRAP.

Conform dispozițiilor Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX CAP. III - “ Stabilirea, modul de acordare și restituirea primelor de stat!” , respectiv art. 7 , inițiatorii actului normativ au prevăzut că depunerile îndreptățite a fi luate în calcul la stabilirea primei de stat la finele anului de economisire sunt constituite numai din sumele economisite egale cu baza de calcul a primei de stat. Ori, depunerile efectuate de clienți în contul comisioanelor sunt reținute și încasate de bancă devenind venituri proprii ale acesteia și, ca atare, nu rămân niciodată în conturile clienților. Pe cale de consecință, costurile suportate de clienții B__ BpL cu contravaloarea comisioanelor nu reprezintă sume economisite, b____ solicitând în mod nelegal ministerului de resort, prima de stat aferentă comisionului de deschidere a contractului de economisire și creditare și comisioanelor de administrare și altor comisioane care exced dobânda bancară aflată în conturile clienților la finele anului de economisire.

Potrivit art. 7 din Norme:

“ (1) Dreptul la primă de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la primă de stat. Prima de stat poate fi solicitată Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței în următoarele modalități:

a) clientul va adresa băncii de economisire și creditare în domeniul locativ o cerere scrisă în acest sens;

b) b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, în baza împuternicirii date de client conform art. 1 alin. (4) lit. b), va solicita prima de stat în numele acestuia. Prima de stat poate fi solicitată până cel târziu la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire; în caz contrar, clientul va fi decăzut din dreptul la primă de stat.

(2) Imediat după încheierea anului de economisire, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ calculează primele de stat p_____ toți clienții îndreptățiți să primească prima de stat, în funcție de sumele economisite , fără a depăși cuantumul maxim pe client, prevăzut la art. 2 alin. (1). Rezultatul calculelor se va rotunji la leu .

(3) Sumele care trebuie luate în considerare la calcularea primei de stat sunt constituite din depunerile efectuate în anul p_____ care se acordă prima de stat.

(4) La calcularea primei de stat nu vor fi luate în considerare:

a) sumele acordate drept prime de stat;

b)dobânzile aferente sumelor economisite potrivit contractului de economisire-creditare;

c)depunerile care depășesc valoarea totală a contractului de economisire-creditare”.

În baza art.7 alin.(3) - (4) din Norme, entitatea a considerat că valorile comisionului de deschidere, a comisioanelor de administrare și a altor comisioane care exced dobânda bancară aflată în conturile clienților, reprezintă depuneri îndreptățite la prima de stat, p_____ care B__ BpL a avut și are în continuare dreptul, în numele clienților săi, să ceară din bugetul de stat prima de stat în cuantum de 25% din valoarea acestor comisioane. În susținerea contestației, B__ BpL invocă excepțiile de la art.7 alin.(4) din Ordin, motivat de faptul că printre excepțiile enumerate în textul menționat nu se regăsesc și comisioanele ce cad în sarcina clientului.

Consideră însă, că respectivele dispoziții invocate de B__ BpL nu se interpretează separat, ci numai împreună, p_____ a reda claritatea, concizia și caracterul unitar al textului articolului 7 din Ordin, referitor la modul de stabilire a primei de stat.

Prevederile alin. (3) și (4) ale art.7 din Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX trebuie interpretate și aplicate împreună cu prevederile alin. (1) și (2) ale aceluiași articol.

Din coroborarea tuturor prevederilor art. 7 rezultă că depunerile îndreptățite la stabilirea primei de stat sunt egale cu baza de calcul a primei de stat constituită din sumele economisite de clienți la finele anului de economisire, exclusiv dobânda capitalizată în contul clientului, sumele acordate ca prime de stat și depunerile care depășesc valoarea contractului .

Dispozițiile art.7 alin. (4) din Ordinul nr. 509/2007, face referire doar la sumele care rămân în contul clientului și care nu se includ în baza de calcul a primei de stat ori, comisioanele de deschidere și de administrare precum și celelalte comisioane nu fac obiectul acestui alineat, întrucât nu rămân niciodată la dispoziția clienților

Întrucât din dispoziția art.7 decurg, în mod organic, 4 ipoteze juridice acestea au fost prezentate în 4 alineate distincte, legiuitorul asigurând astfel articolului 7 succesiunea logică a ideilor și coerența reglementării.

Stabilirea cuantumului primei de stat este prevăzută la art.2 alin.(1) din Ordinul comun nr.XXXXXXXXXXXXX: “ prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client și nu poate depăși echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de B____ Națională a R_______ p_____ ultima zi lucrătoare a anului de economisire”.

În interpretarea textelor legale de mai sus, referitoare la stabilirea cuantumului primei de stat, s-a ținut cont de normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă p_____ elaborarea actelor normative, republicată.

Suma economisită este reglementată printr-o dispoziție normativă care diferă de ipoteza juridică generală referitoare la depunerile anuale p_____ care clientul beneficiază de prima de stat.

Modalitatea de stabilire a depunerilor îndreptățite la prima de stat derivă din cerințele “ Condițiilor generale ale contractelor de economisire-creditare” prevăzute de OUG nr. 99/2006.

În acest sens, arată că în conformitate cu art.300 lit. a) și c) din OUG nr.99/2006, valoarea și scadenta aporturilor clientului și ale băncii sunt distincte în raport cu valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli ce cad în sarcina clientului. Aceste dispoziții din actul normativ, trebuie cuprinse în “ Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare”, devenind astfel obligatorii la stabilirea cuantumului primei de stat.

Astfel, art. 300 lit. a) și c) din OUG nr.99/2006 precizează următoarele:

“Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă următoarele prevederi:

a) valoarea și scadenta aporturilor clientului și ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, precum și consecințele în cazul întârzierii prestațiilor;

c) valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului”

După cum se observă, comisioanele sunt prevăzute distinct în temeiul legal ca fiind costuri ale clientului, suportate de către acesta în mod separat, în raport cu valoarea și scadenta aporturilor clientului și ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ .

Această prevedere din actul normativ este reluată și în “ Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare” ale B__ BpL, capitolul 1 alin.(4) demonstrând că valoarea comisionului de deschidere nu constituie rată de economisire, astfel încât contravaloarea comisionului de deschidere a fost inclusă de B__ BpL, în mod nelegal, în baza de calcul a primei de stat.

Astfel, “ Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare” ale B__ BpL prevăd la capitolul 1, referitor la “ Încheierea contractului, alegerea tipului de contract și comisionul de deschidere” , alin.(4) că “ primele depuneri efectuate de client se vor face în contul comisionului de deschidere. După achitarea comisionului de deschidere toate plățile efectuate vor fi considerate ca fiind rate de economisire . Comisionul de deschidere nu se restituie” .

Totodată, potrivit capitolului 15 alin.(1) din Condițiile Generale ale Contractelor de Economisire-Creditare, referitoare la Administrarea contului , “ toate intrările de sume destinate clientului precum și dobânzile acordate la soldul contului de economii p_____ domeniul locativ sunt creditate în contul de economii. Toate plățile, dobânzile, comisioanele și toate cheltuielile și sumele care revin în sarcina clientului sunt debitate din contul acestuia .”

La capitolul 16 alin.(6) din „ Condițiile Generale ale Contractelor de Economisire-Creditare”, se menționează că “ achitarea comisioanelor de către client va avea loc, la alegerea B__ BpL, fie separat, fie prin debitarea contului de economii, ceea ce duce la o scădere a soldului ”.

Potrivit propriilor norme aprobate de BNR, B__ BpL recunoaște că orice client are obligația plății comisioanelor, dar b____ va fi cea care va alege modul de plată, fie prin plată separată, fie prin depuneri de către client în contul de economii și debitarea acestuia.

Însă, în ambele cazuri depunerile efectuate de clienți se diminuează, prin debitarea conturilor acestora. Conform extraselor de cont, depunerile se înregistrează în creditul contului clientului iar comisioanele (de deschidere, de administrare și alte comisioane) se înregistrează în debitul contului clientului.

Or, în condițiile în care clienții ar achita comisioanele prin plată separată, aceste sume nu ar mai constitui depuneri ale clientului. Prin urmare, indiferent de modul prin care B__ BpL alege să fie achitate comisioanele de către clienți, prin plată separată sau prin depuneri de către client în contul de economii și debitarea acestuia, comisioanele nu pot fi considerate sume economisite sau depuneri îndreptățite la primă.

În fapt, B__ BpL recunoaște că parte din depunerile efectuate de către clienți s-au făcut p_____ achitarea comisioanelor care erau în sarcina clientului și nu p_____ a economisi contravaloarea acestora.

B__ BpL a aplicat defectuos cadrul legal privind stabilirea primei de stat, cu toate că avea cunoștință că suma economisită, în raport cu care se calculează prima de stat, nu cuprinde contravaloarea comisionului de deschidere și nici contravaloarea comisioanelor de administrare și a altor comisioane care exced dobânda bancară aflată în conturile clienților .

Astfel, în sensul titlului II – “ Bănci de economisire și creditare în domeniul locative” din OUG nr.99/2006 , contractul de economisire și creditare semnifică, conform definiției de la art. 290 lit. c) “ angajamentul părților în baza căruia clientul se obliga să economisească o suma reprezentând suma minima de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obliga, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobânda fixa destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului”.

Din definiția de mai sus, reiese că, după îndeplinirea condițiilor de repartizare, la acordarea creditului de către bancă, valoarea creditului rezultă ca diferență între suma contractată și suma economisită, incluzând dobânda și prima de stat.

Suma economisită, incluzând dobânda și prima de stat, reprezintă disponibilități ale clientului, care-i rămân acestuia în cont. Ori, comisioanele de orice tip sunt venituri ale băncii , fiind retrase de B__ BpL din contul clientului.

Potrivit art.7 alin. (4) din Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX, dobânda și prima de stat nu se includ în baza de calcul a primei de stat, ceea ce demonstrează că suma economisită care stă la baza calculului primei de stat este formată doar din depunerile clientului din care se scad comisioanele de orice tip.

Prima de stat se acordă clientului p_____ efortul financiar personal, neinfluențat de dobânda bancară și costurile ce-i revin, ca urmare a derulării contractului de economisire și creditare.

Referitor la susținerea reclamantei potrivit cărora “ statul a prevăzut acordarea primei p_____ atragerea și stimularea efortului financiar personal al clientului, tocmai de aceea a avut în vedere toate depunerile făcute de client și nu doar soldul economisit în cont”, solicită instanței de judecată să rețină că prin reglementările speciale privind prima de stat legiuitorul statuează, fără echivoc, care sunt veniturile și cheltuielile băncii, rezultate din derularea contractului de economisire și creditare, drept p_____ care acestea nu pot să influențeze cuantumul primei de stat.

Deși B__ BpL cunoștea diferența dintre cei doi termeni, respectiv “ depuneri anuale ” și “ depuneri îndreptățite la prima de stat”, acestea din urmă fiind egale cu suma economisită, exclusiv dobânda legală și prima de stat, b____ a aplicat defectuos cadrul legal de stabilire a cuantumului primei de stat, urmărind și obținând de la bugetul de stat o primă de stat majorată, în mod nelegal, cu 25% din contravaloarea comisionului de deschidere, a comisioanelor de administrare și altor comisioane care exced dobânda bancară.

Reclamanta a utilizat informații incorecte la întocmirea situațiilor privind solicitarea primei de stat, urmărind și obținând majorarea primei de stat, atât în folosul clientelei cât și în folos personal, prin efectuarea de plasamente cu randament superior față de dobânda acordată clienților p_____ prima de stat.

Precizează că p_____ finalizarea controlului, formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor, C_____ de C______ a solicitat Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de inițiatori care au legiferat și aprobat Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 99/2006, punctul de vedere privind interpretarea legală a unor dispoziții din acest act normativ, referitoare la stabilirea cuantumului primei de stat și a condițiilor obligatorii ce trebuiau îndeplinite p_____ plata primei de stat, respectiv:

“Conform cadrului legal aplicabil sistemului colectiv de economisire-creditare în domeniul locativ, obligațiile contractuale referitoare la costurile suportate de clientelă cu plata comisionului de deschidere se includ în baza a calcul a primei de stat?

Conform cadrului legal aplicabil sistemului colectiv de economisire-creditare în domeniul locativ, obligațiile contractuale referitoare la costurile suportate de clientelă cu plata comisioanelor de administrare se includ în baza a calcul a primei de stat?”

În conformitate cu atribuțiile sale prevăzute de HG nr. 34/2009, MFP a formulat următorul răspuns (anexa 7 din raportul de control):

„Referitor la sumele care se iau în calcul la stabilirea primei de stat, așa cum menționam și în precedent, ordonanța de urgență a Guvernului în discuție a stabilit posibilitatea ca fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, să beneficieze de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ. Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la primă.

În plus, menționează că una dintre condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul art. 300 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se referă la valoarea comisioanelor și a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului, potrivit respectivului contract.

Cu privire la acest aspect, în cuprinsul alin. (2) al art.7 din Ordinul comun 509/2.471/2009 legiuitorul precizează că "Imediat după încheierea anului de economisire, băncile de economisire și creditare în domeniul locativ calculează primele de stat p_____ toți clienții îndreptățiți să primească prima de stat, în funcție de sumele economisite , (...)", p_____ ca ulterior în cuprinsul alin.(3) al aceluiași articol să reglementeze că "Sumele care trebuie luate în considerare la calcularea primei de stat sunt constituite din depunerile efectuate în anul p_____ care se acordă prima de stat".

Facem precizarea că, deși legiuitorul nu definește în cuprinsul actelor normative în discuție nici conceptul de "depunere îndreptățită la primă" și nici pe cel de "sumă economisită" din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente înțelegem că "sumele economisite" se află la dispoziția clientului putând fi utilizate în mod corespunzător de acesta.

Având în vedere că, textul de lege trebuie privit și pus în aplicare în ansamblul său, normele legale care îl constituie derivând unele din altele și formând un tot unitar, apreciem că sumele care pot fi luate în considerare la calculul primei de stat sunt alcătuite din depunerile efectuate în anul de economisire, care constituie sume economisite și care se regăsesc efectiv în contul clientului, fiind la dispoziția acestuia”.

Interpretarea dată de MFP dispozițiilor Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.99/2006, cu privire la stabilirea cuantumului primei de stat, în opinia noastră constituie un argument suplimentar care demonstrează că B__ BpL a solicitat și încasat, în mod nelegal, prima de stat .

 

II.2. Privind măsurile dispuse la pct. II.2 din Decizia nr.17/2015, așa cum au fost menținute prin Încheierea nr.2/2016, apreciază că acestea sunt temeinice și legale fiind stabilite în sarcina conducerii B__ BpL în temeiul art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992, republicată, întrucât s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate vizând acordarea primei de la stat clienților titulari ai contractelor reziliate sau repartizate după o perioadă de 5 ani, sau mai mare de 5 ani de la data încheierii.

În cazul acestor contracte, conform celor consemnate în actul de control, b____ a exonerat clienții de orice fel de obligații privind justificarea utilizării în scop locativ a sumelor economisite încasate , ce includ și prima de stat, B__ BpL interpretând într-o manieră proprie, contrară scopului legii, prevederile Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

P_____ valorificarea constatărilor, prin măsura sus menționată s-a dispus în sarcina conducerii B__ BpL următoarele obligații: „II.2. B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri sunt descrise sintetic la pct. 2 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. 88.856/26.10.2015 (cap. III.2, pag. 79-114).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

II.2.1. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că B__ BpL a încasat din bugetul statului, prin bugetul ministerului de resort, prima de stat în sumă de xxxxxxxxxxx lei, pe care a plătit-o, în mod nelegal, clienților titulari ai contractelor reziliate sau repartizate după o perioadă de 5 ani, sau mai mare de 5 ani de la data încheierii. Obligațiile accesorii au fost estimate de către echipa de audit la suma de 22.634.119 lei, calculate până la data de 14.09.2015, la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare.

Abaterea de la legalitate s-a produs în contextul în care B__ BpL a încălcat cadrul normativ de acordare a primei de stat alocată de la bugetul de stat prin ministerul de resort, cu consecința calculării, solicitării, încasării și plății, în mod nelegal, a primei de stat și utilizării acesteia de către clienții băncii în orice alt scop decât cel locativ.

Mai mult decât atât, contractele de economisire - creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a se ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat la încheierea contractelor.

Potrivit legii, B__ BpL răspunde în calitate de fidejusor alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită.

Solicită instanței de judecată să rețină faptul că potrivit cadrului legal care reglementează sistemul de economisire - creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, nu prevede noțiunea de termen minim de economisire, ci numai pe aceea de termen minim al contractului de economisire și creditare și care este de minim 5 ani.

Perioada de economisire din cadrul contractului de economisire și creditare trebuia stabilită, în mod cert, prin contractul de economisire și creditare și nu în mod vag, așa cum a procedat B__ BpL, respectiv minim 5 ani, estimativ de 5 ani.

Lipsa obligației justificării utilizării sumelor în domeniul locativ invocată și aplicată de reprezentanții B__ BpL a condus, în mod decisiv, la o ineficiență aproape integrală a programului locativ finanțat de la bugetul de stat. Potrivit prezentării din pliantele de promovare a produsului de economisire și creditare, sumele din cont pot fi utilizate în orice alt scop decât cel locativ, după trecerea unei perioade minime de 5 ani de economisire. Ori, în aceste condiții contractele de economisire-creditare derulate de B__ BpL, nu au fost altceva decât simple contracte de economisire (de depozit) prin care economiile clienților au fost bonificate cu prima de stat acordată de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort.

În fapt, B__ BpL a stabilit, solicitat și încasat din bugetul statului, prin bugetul MDRAP, prima de stat pe care a plătit-o clienților, titulari ai contractelor reziliate sau repartizate după o perioadă de economisire de 5 ani sau mai mare de 5 ani de la data încheierii contractelor, fără justificarea utilizării în scop locativ a soldului economist , inclusiv prima de stat.

Încă din faza de promovare a produsului Bauspar (produs de economisire-creditare în sistem colectiv în domeniul locativ apărut în Germania și introdus treptat și în alte țări europene, inclusiv în Austria), B__ BpL a inițiat, implementat și promovat un marketing extrem de agresiv cu privire la activitatea băncii, arătând că plata către clienți a sumei economisite, inclusiv a primei de stat, se face, în toate cazurile, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a soldului economisit, dacă se îndeplinește doar condiția de economisire pe o perioadă de minim 5 ani.

B____ a elaborat, implementat și asigurat formularistica necesară, respectiv cererea de reziliere a contractului de economisire-creditare, în care sunt înscrise șase motive de reziliere.

Potrivit legii, pe perioada de economisire, clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

Prima de stat este, însă, pusă la dispoziție (plătită) titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat, conform dispozițiilor cuprinse în CAP. II din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX - Condiții de acordare a primei de stat

Astfel, anterior expirării perioadei de economisire stabilite prin contractul de economisire și creditare, clientul poate solicita restituirea soldului economisit, inclusiv a primei de stat, iar b____ efectuează plata sumei economisite și a primei de stat, numai dacă clientul face dovada utilizării în scop locativ a sumei economisite și/sau a sumei contractate, imediat și nemijlocit.

În toate cazurile, dacă clientul nu face această dovadă, clienții beneficiază doar de sumele economisite care nu includ prima de stat, termenul maxim de justificare în scop locativ fiind de maxim 2 ani.

Astfel, băncile plătesc clienților sumele economisite (formate din aporturile proprii la care se adaugă dobânda și din care se scad costurile), iar prima de stat este ținută în contul clientului și nu se plătește de către bancă clientului, decât în situația în care acesta face dovada că suma a fost utilizată în scop locativ, potrivit legii, în intervalul de timp de maxim de 2 ani.

Nejustificarea utilizării sumei economisite în scop locativ atrage după sine restituirea primei de stat către MDRAP.

Obligațiile legale ale B__ BpL de a efectua plata primei de stat numai în condițiile dovedirii utilizării în scop locativ a primei de stat, rezultă din obligațiile ce revin oricărei entități care administrează fonduri publice, conform reglementărilor din domeniul finanțelor publice.

În acest sens, arată că, în conformitate cu prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ” Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi specifice și în legile bugetare anuale” . Autorizările conținute în legile specifice, respectiv OUG nr. 99/2009 și Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX, stabilesc obligarea instituțiilor bancare de a plăti prima de stat către clienți doar p_____ utilizarea în scop locativ, pe baza documentelor justificative prevăzute în lege. Alocările bugetare prevăzute în legea bugetară anuală stabilesc destinația sumelor alocate p_____ plata primei de stat, respectiv Titlul 70.01 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, Articolul 40 Subvenții, Alineatul 40.30 Alte subvenții.

În același sens, în art. 29 alin (3) din Legea nr. 500/2002, se prevede: ”Cheltuielile prevăzute în capitole și articole au destinație precisă și limitată”.

Apreciază că în mod corect s-au reținut aceste abateri de către echipa de audit întrucât, în absența unui termen stabilit, în sens determinat (cert) al perioadei de economisire în cadrul contractului de economisire - creditare, B__ BpL a restituit în integralitate prima de stat clienților cărora le-au fost reziliate/repartizate contractele de economisire-creditare după o perioadă de economisire de 5 ani, sau mai mare de 5 ani, fără a solicita justificarea utilizării sumelor economisite în scop locativ, inclusiv a primei de stat.

Potrivit legii, contractul de economisire-creditare trebuie să aibă o perioadă de derulare de minim 5 ani, ce cuprinde ambele etape, respectiv economisirea și creditarea, legiuitorul neimpunând băncii un termen strict al contractului de economisire creditare.

De reținut este că, p_____ a beneficia anual de prima de stat, b____ nu trebuie să fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit. Constatăm, astfel, voința legiuitorului de a stimula clienții să economisească pe perioada de economisire prevăzută în contractual de economisire-creditare.

Însă, efortul clientului nu este singular, motivat de faptul că statul îi acordă anual prima de stat pe toată perioada de economisire, calculul cuantumului primei și solicitarea acesteia din bugetul de stat pe baza împuternicirii dată de client, fiind atribuții ale băncii.

Excepția de la această regulă este aceea că, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire și creditare, clientului i se restituie suma economisită/suma contractată (aceasta din urmă fiind formată din suma economisită și credit) dar numai după repartizare, iar prima se achită clientului în condițiile în care acesta justifică, în toate cazurile, utilizarea sumei încasate doar în scop locativ.

Prin nerespectarea dispozițiilor speciale care reglementează îndeplinirea condițiilor de plată a primei de stat, precum și prin neîndeplinirea întocmai a obiectului de activitate p_____ care a fost autorizată de B____ Națională a R_______, pe toată perioada celor 8 ani de funcționare, B__ BpL a atras economii ale populației, a încasat și plătit nelegal subvenția bugetară sub forma primei de stat, în sumă de xxxxxxxxxxx lei și a efectuat plasamente cu randament superior în raport cu dobânda acordată clienților, maximizându-și astfel profiturile.

Abaterile au fost constatate în raport de dispozițiile următoarelor acte normative:

-OUG. nr.215/2008 privind unele măsuri p_____ susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național;

- art. 288, art. 290 lit. c), art. 292 alin.(1) lit. a) și c), art. 299 lit. e), art. 313 alin.(1) și (3) din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, actualizată, aprobată prin Legea nr. 227/2007;

- art. 1 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (4) și ANEXA lista documentelor necesare p_____ certificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ din Ordinul comun nr.XXXXXXXXXXXXX privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor Cap. V din titlul II partea a II-a din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

- Condițiile Generale ale Contractelor de economisire - creditare ale B__ BpL aprobate de BNR: preambul - conținutul și scopul economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ.

 

II.2.2. Reclamanta susține nelegalitatea constatărilor și măsurii dispuse, apreciind că „raționamentul Curții de C______ a R_______ este absurd conform tuturor normelor de interpretare ” (gramaticală, sistematică, logică, istorico – teleologică) întrucât „ în mod evident, din prevederile art. 315 alin. (1) din OUG nr. 99/2006 și din art. 3 alin. 1 din Normele metodologice că REGULA este că p_____ a beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea utilizării sumei în scop locativ trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiții:

(i) durata contractului de economisire-creditare să fie de minim 5 ani, cu alte cuvinte, perioada în care depunerile clientului alimentează și sunt utilizate în colectivul Bauspar să fie de 5 ani sau mai mare;

(ii) să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite;”

 

II.2.3. Apreciază că nu pot fi primite ca întemeiate susținerile reclamantei p_____ următoarele considerente:

A. Conform dispozițiilor art. 315 alin.(1) din OUG nr.99/2006, pe care reclamanta nu le-a redat integral, clientul care a încheiat un contract de economisire și creditare pe o perioadă de minim 5 ani, beneficiază în mod constant de prima de stat , fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, numai cu condiția de a nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite înainte de expirarea perioadei stabilite de economisire .

În sensul titlului II – “ Bănci de economisire și creditare în domeniul locative” din OUG nr. 99/2006, contractul de economisire și creditare semnifică, conform definiției de la art. 290 lit. c) “ angajamentul părților în baza căruia clientul se obliga să economisească o suma reprezentând suma minima de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obliga, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobânda fixa destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului”.

Pe perioada de economisire stabilită în cadrul contractului de economisire și creditare cu durată de minim de 5 ani, clientul beneficiază în mod constant (anual) de prima de stat dacă b____ nu restituie (nu plătește) către client suma economisită, inclusiv prima de stat, înainte de expirarea perioadei de economisire. Dacă clientul economisește pe perioada de economisire stabilită prin contractul de economisire și creditare, b____ solicită anual în numele său prima de stat, pe care o varsă în contul clientului, “ fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite în anul respectiv” .

P_____ a stimula economisirea, așa cum se arată și denumirea Cap. V din OUG nr.99/2006 (din care face parte art. 315) legiuitorul a considerat că virarea sumelor din bugetul de stat în conturile titularilor contractelor de economisire și creditare prin intermediul băncii să se facă fără a fi necesară justificarea utilizării acestora în anul în care a fost efectuată cheltuiala de la bugetul de stat, așa cum ar rezultă din aplicarea dispozițiilor din art.14 alin.(1) și art.29 alin.(3) Legea finanțelor publice nr.500/2002.

Autorizările conținute în legile specifice, respectiv OUG nr.99/2006 și Ordinul nr.XXXXXXXXXXXXX, stabilesc obligativitatea de a plăti prima de stat către clienți doar p_____ utilizarea în scop locativ, pe baza documentelor justificative prevăzute în lege. Alocările bugetare prevăzute în legea bugetară anuală stabilesc destinația sumelor alocate p_____ plata primei de stat, respectiv Titlul 70.01 “ Locuințe, servicii și dezvoltare publică” , Articolul 40 “ Subvenții” , Alineatul 40.30 “ Alte subvenții”.

Dacă clientul încasează prima de stat după repartizare, plata primei de stat se face de către bancă numai dacă clientul justifică utilizarea sumei economisite în scop locativ, aceasta fiind excepția de la regula de bază prevăzută la art. 315 din OUG nr. 99/2006.

Cap. II din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX – “ Condiții de acordare a primei de stat “stabilește următoarele reglementări privind plata primei de stat:

“ Art. 3

(1) Clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită și/sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

(3) Prima de stat va fi pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat conform dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol “ .

“ ART. 4

(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a ), titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada utilizării sumei economisite și/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, imediat și nemijlocit, numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative , conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Activitățile în domeniul locativ sunt cele definite la art.290 lit. a) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit.b), cesionarul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada cesiunii și a utilizării sumei economisite și/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai p_____ activități în domeniul locativ; prevederile alin.(1) se aplică în mod corespunzător.

(3) În situația prevăzută la art.3 alin.(2) lit.c), titularul contractului de economisire-creditare sau, după caz, succesorul ori soțul/soția acestuia este ținut a face dovada decesului, respectiv a incapacității totale de muncă, prin:

- certificat de deces cu dată ulterioară celei de încheiere a contractului de economisire-creditare; sau

- certificat de persoană cu handicap gradul I sau II, eliberat sau reconfirmat de autoritatea competentă, în baza evaluării comisiei medicale, la o dată ulterioară datei de încheiere a contractului de economisire-creditare.

(4) În situația prevăzută la art. 3 alin.(2) lit. d), titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada calității de șomer, cu carnet de șomer eliberat de către agenția de ocupare a forței de muncă județeană sau, după caz, de către Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a Municipiului București, carnet de șomer prin care să se ateste și faptul că perioada de șomaj durează de cel puțin 9 luni fără întrerupere și se menține încă la data punerii la dispoziție a sumei economisite. “

“ ART. 5

(1) Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată față de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ de către client sau persoana împuternicită de acesta, în termen de 2 ani de la data la care se consemnează și/sau se efectuează una dintre următoarele operațiuni: plata soldului economisit , gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un terț, finanțarea anticipată sau intermediară.

(2) În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la alin. (1), prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței .

(3) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va putea solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege p_____ a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea sumei economisite și/sau a sumei contractate p_____ activități în domeniul locativ .

(4) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va putea efectua verificări ale datelor și informațiilor furnizate de client, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor de credit aflată în vigoare “ .

Art. 3 alin. (1) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, stabilește că orice client al băncii de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază anual de prima de stat (sau constant , așa cum este dispus prin art. 315 din OUG nr. 99/2006), cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea ( în anul respectiv , până la îndeplinirea condițiilor de repartizare) a utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

Prin derogare de la prevederile alin.(1), beneficiază de prima de stat, în condițiile legii clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre situațiile expres determinate prin norme.

Conform art. 7 din Ordin, clientul beneficiază anual de prima de stat, acest drept constituindu-se la finele anului de economisire p_____ care s-au efectuat depunerile îndreptățite la prima de stat.

Prin dispozițiile actelor normative incidente în cauză, rezultă că pe perioada de economisire statul plătește anual din buget prima de stat, fără să solicite justificarea sumelor virate în conturile clienților în anul respectiv, dacă acesta se află în perioada de economisire.

În schimb, la restituirea sumelor economisite către clienți, b____ are obligația să elibereze prima de stat, doar cu condiția justificării în scop locativ a sumei economisite ce cuprinde și prima de stat.

În cazul în care, contractele de economisire creditare au ajuns la repartizare, de asemenea, plata primei de stat se face cu condiția justificării utilizării în scop locativ a sumei economisite.

Potrivit prevederilor art. 4 și art. 5 din Ordinul nr. 509/2009, sunt diferențiate doar două situații în care clientul unei bănci poate solicita plata soldului economisit și să beneficieze de prima de stat , în funcție de îndeplinirea sau nu a termenului de economisire:

a) dacă clientul solicită restituirea soldului economisit înaintea expirării termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, atunci acesta ” este ținut a face dovada utilizării sumei economisite si/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, imediat și nemijlocit , numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative , conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice ”, așa cum este prevăzut la art.4 alin.(1) din Ordinul 509/2009.

Astfel, în această situație în care, înaintea expirării termenului de economisire stabilit prin contract, clientul îndeplinește condițiile de repartizare și dorește fie accesarea creditului contractat, fie plata soldului economisit, acesta poate beneficia de prima de stat doar dacă justifică imediat și nemijlocit utilizarea în scop locativ , cu documente justificative, a sumei economisite;

b) dacă clientul solicită restituirea soldului economisit după expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1), atunci acesta poate justifica utilizarea sumei economisite în termen de 2 ani de la data plății soldului economisit (…), însă doar cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4 :

“ - numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative , conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice;

- cesionarul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada cesiunii și a utilizării sumei economisite si/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai p_____ activități în domeniul locativ;

- titularul contractului de economisire-creditare sau, după caz, succesorul ori soțul/soția acestuia este ținut a face dovada decesului, respectiv a incapacității totale de muncă(…);

- titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada calității de șomer (…)”.

După cum se poate observa, conform dispozițiilor actelor normative incidente în cauză, există doar două situații în care se poate solicita plata soldului economisit de către clientul băncii de locuințe ( înainte de expirarea termenului de economisire, și respectiv după expirarea termenului de economisire) și acesta să poată beneficia de prima de la stat acumulată în contul său, însă în ambele situații posibile este obligatorie justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite cu documente justificative: imediat și nemijlocit în situația în care clientul nu așteaptă expirarea termenului de economisire prevăzut în contract și solicită plata soldului economisit, și respectiv în termen de 2 ani în situația în care termenul de economisire a fost îndeplinit.

B. Solicită instanței de judecată să aibă în vedere faptul că întreg cadrul legal care reglementează sistemul de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, nu prevede noțiunea de termen minim de economisire ci numai pe aceea de termen minim al contractului de economisire și creditare (acesta din urmă este de minim 5 ani).

Reclamanta B__ BpL a pus însă semn de egalitate între contractul de economisire și creditare cu termen minim de 5 ani și contractul de economisire cu termen de economisire de minim 5 ani.

Termenul de economisire trebuia stabilit în mod clar prin contractul de economisire și creditare și nu în mod vag așa cum a procedat B__ BpL, respectiv minim 5 ani, estimativ de 5 ani. Acest termen, poate fi, în fapt, oricare termen peste 5 ani.

Lipsa obligației justificării utilizării sumelor în domeniul locativ invocată de reprezentanții B__ BpL situează practic activitatea derulată de bancă în afara cadrului legal reglementat de OUG nr.99/2006.

Or, în aceste condiții contractele de economisire și creditare nu au fost practic altceva decât contracte de economisire prin care economiile clienților au fost bonificate cu prima de stat acordată de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort.

Reiterează faptul că B__ BpL a stabilit, solicitat și încasat din bugetul statului, prin bugetul MDRAP, prima de stat pe care a plătit-o clienților, titulari ai contractelor reziliate sau repartizate după o perioadă de economisire de 5 ani, sau mai mare de 5 ani de la data încheierii contractelor, fără justificarea utilizării în scop locativ a soldului economist, inclusiv prima de stat.

În aceste cazuri, b____ a exonerat clienții de orice fel de obligații privind justificarea utilizării în scop locativ a sumelor economisite restituite, ce includ și prima de stat, B__ BpL interpretând într-o manieră proprie, contrară scopului legii, prevederile Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

Încă din faza de promovare a produsului de economisire de creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, B__ BpL a inițiat, implementat și promovat un marketing extrem de agresiv cu privire la activitatea băncii, arătând că plata către clienți a sumei economisite, inclusiv a primei de stat, se face în toate cazurile fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a soldului economisit, dacă se îndeplinește condiția de economisire pe o perioadă de minim 5 ani.

B____ a elaborat, implementat și asigurat formularistica necesară, respectiv cererea de reziliere a contractului de economisire-creditare, în care sunt înscrise motivele rezilierii, după cum urmează:

1) lipsa de bani p_____ nevoile curente;

2) intenția de a obține un credit de consum;

3) intenția de cumpărare automobile;

4) intenția de achiziționare a unei proprietăți;

5) achitarea unor pachete turistice

6) alte motive

Pe perioada de economisire, clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire și creditare pe o perioadă de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

Prima de stat este, însă, pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat, conform dispozițiilor cuprinse în Cap. II “ Condiții de acordare a primei de stat” din Ordinul comun nr.XXXXXXXXXXXXX.

Astfel, anterior expirării perioadei de economisire stabilite prin contractul de economisire și creditare, clientul poate solicita restituirea soldului economisit, inclusiv a primei de stat, iar b____ efectuează plata sumei economisite și a primei de stat, numai dacă clientul face dovada utilizării în scop locativ a sumei economisite și/sau a sumei contractate, imediat și nemijlocit .

În toate cazurile, dacă clientul nu dovedește imediat și nemijlocit utilizarea în scop locativ a sumei economisite și/sau contractate, clienții beneficiază doar de sumele economisite proprii, termenul maxim de justificare în scop locativ fiind de 2 ani.

Astfel, băncile plătesc clienților sumele economisite (formate din aporturile proprii la care se adaugă dobânda și din care se scad costurile), iar prima de stat este ținută în contul clientului și nu se plătește de către bancă, decât în situația în care clientul face dovada că suma a fost utilizată în scop locativ, potrivit legii, în intervalul de timp de maxim de 2 ani.

Nejustificarea utilizării sumei economisite în scop locativ atrage după sine restituirea primei de stat către MDRAP.

Obligațiile B__ BpL privind plata primei de stat numai în condițiile dovedirii utilizării în scop locativ a primei de stat, conform legii speciale, rezultă din obligațiile ce revin oricărei entități care administrează fonduri publice, conform reglementărilor din domeniul finanțelor publice.

În situația dată, în absența unui termen stabilit, în sens determinat (cert) privind perioada de economisire în cadrul contractului de economisire și creditare, B__ BpL a plătit în integralitate prima de stat clienților cărora le-au fost reziliate/repartizate contractele de economisire și creditare după o perioadă de economisire de 5 ani, și care nu au justificat utilizarea în scop locativ a sumelor economisite, ce include și prima de stat.

Prin nerespectarea legii speciale care reglementează îndeplinirea condițiilor de plată a primei de stat, precum și prin neîndeplinirea întocmai a obiectului de activitate B__ BpL, pe toată perioada celor 7 ani de funcționare a atras economiile populației, a încasat și plătit nelegal subvenția bugetară sub forma primei de stat în sumă de xxxxxxxxxxx,25 lei.

În aceste condiții, s-a constatat că B__ BpL a permis/facilitat/încurajat utilizarea subvențiilor ” prima de la stat” în alt scop decât cel p_____ care au fost alocate prin legea bugetară, situație determinată de neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina băncilor de locuințe, de crearea și gestionarea unui mecanism de atragere a clienților, de promovare și derulare a produselor bancare de economisire-creditare care a ignorat în mod vădit scopul esențial urmărit de lege: dezvoltarea/ modernizarea spațiului locativ din România.

Scopul p_____ care statul român a alocat subvenții de la bugetul de stat a fost acela de stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, și anume :

a) construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinație preponderent locativă;

b) cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, cu condiția să fie folosite ca spații locative;

c)cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune p_____ construirea de imobile cu destinație preponderent locativă;

d)cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decât cele cu destinație preponderent locativă, în limita cotei deținute de spațiile locative din totalul construcției poziționate pe teren;

e)viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcției cartierelor de locuințe;

f)preluarea unor creanțe legate de realizarea activităților prevăzute la pct. 1-5;

g)construirea de spații comerciale, industriale și social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcția de locuințe sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;

h) lucrări în domeniul locativ angajate de chiriaș în scopul modernizării locuinței.

C. Contractele de economisire și creditare au fost, în fapt, contracte de depozit (de economisire) prin care, clienții nu au urmărit obținerea de credite p_____ finanțarea domeniului locativ, ci doar obținerea unor bonificații superioare față de cele acordate de celelalte bănci din sistemul bancar românesc. P_____ economiile depozitate la B__ BpL , se acordă o primă de stat de 25% din suma economisită dar nu mai mult de 250 euro, în condițiile în care bonificația oferită de B__ BpL p_____ aceste depozite este mult mai mică.

Încheierea formală a contractelor de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este dată și de încurajarea clienților de către B__ BpL, de a încheia contracte de economisire și creditare p_____ toți membrii familiei inclusiv copii minori și persoane vârstnice care nu erau eligibile la contractarea unui credit iar copii minori nici măcar nu erau îndreptățiți să primească prima de stat.

Contrar prevederilor legale, b____ a acordat prima de stat de la bugetul de stat p_____ utilizarea acesteia de către clienți în orice alt scop decât cel locativ, astfel cum acesta a fost stabilit prin cadrul legal specific.

Astfel, în fapt, clientul a fost interesat doar de plasarea unor sume cu titlu de economii în depozit la B__ BpL , urmărind doar o bonificație superioară a economiilor sale, fiind lipsit de interes în obținerea unui credit și folosirea acestor sume în scop locativ, așa cum prevede legea.

În această situație, prima de stat nu a reprezentat o stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ dezvoltarea spațiului locativ, ci a reprezentat în fapt, numai o bonificație de dobândă la sumele economisite, aceasta nefiind o activitate specifică băncilor de economisire și creditare, cu atât mai mult cu cât scopul încheierii contractelor de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este acela de a obține credite destinate finanțării domeniului locativ.

D. P_____ finalizarea controlului, formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor, C_____ de C______ a solicitat MFP și MDRAP, în calitate de inițiatori ai Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.99/2006, punctul de vedere privind interpretarea legală a unor dispoziții referitoare la condițiile de acordare a primei de stat.

Astfel, la întrebarea: ” Care este interpretarea legală a art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 509/2009? La ce se referă sintagma ”fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite”din cuprinsul art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 509/2009?”

Ministerul Finanțelor Publice a formulat următorul răspuns :

„Raportat la întrebările care fac obiectul adresei dumneavoastră, în opinia noastră sintagma "fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite" se referă la situația expres reglementată în cuprinsul art. 315 alin. (1) din ordonanța sus-amintită și la art.3 alin.(1) din Ordinul comun nr. 509/2.471./2009 și vizează perioada termenului de economisire”.

La întrebarea: La adoptarea Ordinului nr. 509/2009 și a OUG nr. 99/2006, legiuitorul a avut în vedere posibilitatea plății primei de stat fără a fi obligatorie justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite (inclusiv prima de stat)? În caz afirmativ, vă rugăm să menționați situațiile în care, legiuitorul permite plata primei de stat fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, inclusiv a primei de stat .

Ministerul Finanțelor Publice a formulat următorul răspuns :

„Cu privire la acordarea primei de stat, opinăm că p_____ a fi îndreptățit la plata acesteia, în toate situațiile, titularul contractului de economisire-creditare trebuie să facă dovada utilizării sumei economisite și/sau contractate numai p_____ activități în domeniu locativ, astfel cum sunt acestea definite la art. 290 lit. .a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006.

Prin excepție de la această regulă, pot beneficia totuși de prima de stat și clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare în una din situațiile expres și limitativ reglementate la art.3 alin.(2) din Ordinul comun nr.509/2.471/2009, respectiv:

- suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

- în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită și/sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

- cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

- cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

Așadar, în opinia noastră prima de stat va putea fi pusă la dispoziția titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii, p_____ fiecare situație în parte, a condițiilor de acordare a primei de stat prevăzute în cuprinsul art. 4 din ordinul comun în discuție, și anume:

a) în situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) din ordin, titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada utilizării sumei economisite și/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, imediat și nemijlocit, numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din normele metodologice. Activitățile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006;

b) în situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b), din ordin, cesionarul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada cesiunii și a utilizării sumei economisite și/sau sumei contractate sau a sumei contractate numai p_____ activități în domeniul locativ, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător;

c) în situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c) din ordin, titularul contractului de economisire-creditare sau, după caz, succesorul ori soțul/soția acestuia este ținut a face dovada decesului, respectiv a incapacității totale de muncă, prin:

- certificat de deces cu dată ulterioară celei de încheiere a contractului de economisire-creditare; sau

- certificat de persoană cu handicap gradul I sau II, eliberat sau reconfirmat de autoritatea competentă, în baza evaluării comisiei medicale, la o dată ulterioară datei de încheiere a contractului de economisire-creditare.

d) în situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. d) din ordin, titularul contractului de
economisire-creditare este ținut a face dovada calității de șomer, cu carnet de șomer
eliberat de către agenția de ocupare a forței de muncă județeană sau, după caz, de către
Agenția de Ocupare a Forței de Muncă a Municipiului București, carnet de șomer prin
care să se ateste și faptul că perioada de șomaj durează de cel puțin 9 luni fără
întrerupere și se menține încă la data punerii la dispoziție a sumei economisite.

În cuprinsul art. 5 din ordinul menționat legiuitorul a prevăzut că în situația în care sunt efectuate una dintre următoarele operațiuni: plata soldului economisit, gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un terț, finanțarea anticipată sau intermediară, clientul are la dispoziție un termen de 2 ani de la data la care au fost consemnate și/sau efectuate una din operațiunile anterior menționate, să facă dovada utilizării în scop locativ a sumei economisite, respectând condițiile stabilite la art. 4 alin.(1) din ordin”.

Referitor la susținerile reclamantei conform căruia „ (...) MFP se limitează la a relua expressis verbis dispozițiile din Normele metodologice, fără să le acorde o explicație sau interpretare logică. (...)” apreciază că nu pot fi reținute de către instanță ca întemeiate, în condițiile în care B__ BpL redă trunchiat textele de lege, fără să menționeze toate condițiile în care se aplică exonerarea de la necesitatea justificării în scop locativ a sumelor economisite, oferind o interpretare proprie, neconformă cu ceea ce a dispus legiuitorul, p_____ a-și susține cererea de chemare în judecată.

În realitate , textul art. 315 din OUG nr. 99/2006 are următorul conținut:

“(1) P_____ a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durata de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite .

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicita restituirea sumei”.

Astfel, potrivit textului art. 315 din ordonanță, p_____ a beneficia în mod constant (se observă că expresia ” în mod constant” a fost scoasă de B__ BpL din textul de lege) de prima de stat, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiții și anume:

- contractele de economisire-creditare trebuie să aibă minimum 5 ani;

- este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, clientului să nu i se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

Prin comparație, contestatoarea interpretează eronat textul primului alineat al art. 315 din ordonanța de urgență, p_____ a justifica transformarea contractului de economisire-creditare cu durată de minimum 5 ani, în contract de economisire (de depozit) cu durată de minimum 5 ani, cu scopul evident de a da aparența de legalitate plății primei de stat, fără să oblige clienții să dovedească utilizarea fondurilor publice numai în scop locativ.

În nicio situație în cuprinsul actelor normative incidente în cauză nu se face referire la contractul de economisire cu durată de minimum 5 ani, ci se face referire la contractul de economisire – creditare cu durată de minimum 5 ani, în care faza de economisire trebuie să aibă obligatoriu un termen stabilit.

Se observă, de asemenea, că potrivit textului art. 315 din OUG nr. 99/2006, se specifică : „ p_____ a beneficia în mod constant de prima de stat” , ceea ce echivalează cu faptul că titularul contractului de economisire - creditare beneficiază de prima de stat de mai multe ori, fără să fie necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, dacă titularului nu i s-au restituit total sau parțial sumele economisite, înainte de expirarea perioadei de economisire stabilite prin contractul de economisire și creditare, și care contract trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani.

Având în vedere prevederile art. 311 și ale art. 312 din OUG nr. 99/2006, potrivit cărora:

ART. 311

(1) Fiecare client, persoana fizica cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o prima de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o b____ de economisire și creditare în domeniul locativ.

(2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la prima.

(3) Prima de stat trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire, la b____ de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare.

ART. 312

(1) Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client,”

rezultă că sintagma ” a beneficia în mod constant” se referă la virarea primei de stat în contul clientului de către bancă de fiecare dată când este solicitată de bancă din bugetul MDRAP, și nu la plata efectivă a primei de stat către client.

Or, potrivit prevederilor legale de mai sus, virarea primei de stat din bugetul de stat, prin intermediul băncii, se face anual pe parcursul perioadei de economisire.

Prin excepție de la prevederile legii finanțelor publice, virarea primei de stat din bugetul de stat prin intermediul MDRAP se face fără să se solicite justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite inclusiv a primei de stat.

Potrivit dispozițiilor art.3 alin.(1) din Normele aprobate prin Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX,

“ Art. 3

(1) Clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

Din compararea celor reglementări se poate constata că, în normă termenul în mod constant din ordonanță, se înlocuiește cu termenul anual, care are în vedere același mecanism: plata constantă, anuală, a primei de stat din bugetul MDRAP, la solicitarea băncii de locuințe.

Ori, clientul unei bănci de economisire - creditare, titular al contractului de economisire și creditare, beneficiază anual de prima de stat, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite.

Reclamanta susține că nu înțelege care este raționamentul p_____ care nu este necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, inclusiv prima de stat, atâta timp cât această sumă este blocată în contul clientului, însă omite să arate că în cazul primei de stat restituite MDRAP, clienților le-a fost blocată prima de stat în cont, pe o perioada de maxim 2 ani, până la justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite.

Interpretarea legală dată de MFP constituie un argument suplimentar care probează faptul că B__ BpL a aplicat defectuos cadrul legal de acordare a primei de stat alocată de la bugetul de stat prin ministerul de resort, cu consecința calculării, solicitării și încasării, în mod nelegal, a primei de stat și utilizării acesteia de către clienții băncii în orice alt scop decât cel locativ.

II.3. Privind măsurile dispuse la pct.II.3 din Decizia nr.17/2015, așa cum au fost menținute prin Încheierea nr.2/2016, apreciază că acestea sunt temeinice și legale fiind stabilite în sarcina conducerii B__ BpL în temeiul art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992, republicată, întrucât s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate în cazul primelor de stat restituite de B__ BpL către ministerul de resort, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat în sumă totală de 48.748.192,78 lei, respectiv statul a fost lipsit de dobânda capitalizată în conturile clienților.

P_____ valorificarea constatărilor, prin măsura sus menționată s-a dispus în sarcina conducerii B__ BpL următoarele obligații:

„ 3. B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri sunt descrise sintetic la pct. 3 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. 88.856/26.10.2015 (cap. III.3, pag. 115-126).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

II.3.1. Măsura sus menționată a fost dispusă p_____ valorificarea constatărilor privind dobânda capitalizată în conturile clienților, pe parcursul perioadei contractului de economisire și creditare în cazul primelor de stat restituite de B__ BpL către ministerul de resort, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat.

Astfel, din verificările efectuate s-a constatat faptul dobânda aferentă primei de stat restituită bugetului de stat a fost achitată în parte, clienților, cealaltă parte rămânând la dispoziția băncii.

Potrivit Codului Civil TITLUL V- Executarea obligațiilor , CAP. I - Plata, SECȚIUNEA a 3 - a Condițiile plății , art. 1488 - “ Obligația de a da o sumă de bani” , art. 1489 – “ Dobânzile sumelor de bani” , B__ BpL este eliberată de datorie prin remiterea către MDRAP devenit creditor, a sumei nominale datorate. Art. 1488 din legea civilă se aplică numai împreună cu art. 1489 - Dobânzile sumelor de bani, care arată că dobânda este cea convenită de părți, sau în lipsă, cea stabilită de lege, respectiv cea prevăzută de art. 2 alin. (4) din Ordinul 509/2009: “ prima de stat se capitalizează la contul de depozit al clientului și este luată în calcul la calculul dobânzii aferente contractului de economisire-creditare ”. P_____ prima de stat capitalizată în conturile clienților și restituită de bancă MDRAP ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare, dobânda aferentă primei de stat devine venit al bugetului de stat, însoțind sursa de formare.

Apreciază că în acest caz, dobânda trebuie să fie achitată bugetului de stat în baza principiului de drept “ accesorium sequitur principale ” - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principalul, adagiu latin care exprimă dependența necesară a regimului juridic al unui bun, a unui raport juridic ori a unui drept, de regimul juridic al unui alt bun, de un alt raport juridic, ori de un alt drept.

Este adevărat că s-a menționat în actele emise de C_____ de C______ care fac obiectul prezentului litigiu faptul că, legislația specială nu face referire la obligația băncii de a restitui către bugetul de stat, odată cu prima de stat și dobânda aferentă, însă în același timp B__ BpL nu are nicio bază legală să rețină dobânda netă aferentă primei de stat ce a fost capitalizată în conturile clienților pe durata contractului de economisire și creditare și ulterior restituită MDARP.

Dobânda aferentă primei de stat restituită bugetului de stat ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare, este în sumă estimativă de 589.726 lei.

Precizează că până la data restituirii către ministerul de resort, b____ a valorificat prima de stat prin efectuarea de plasamente din care au rezultat venituri (venituri din dobânzi din depozite la vedere, venituri din dobânzi din depozite la termen, venituri din dobânzi-plasamente în titluri).

Apreciază că, în lipsa respectării condițiilor legale de acordare a primei de stat, sunt întrunite condițiile spre a pretinde că prima de stat a funcționat ca un împrumut acordat de stat băncii și clientului său, pe care b____ în calitate de fidejusor are obligația să-l returneze statului. Prin returnarea primei de stat către bugetul de stat, B__ BpL a recunoscut că nu au fost îndeplinite de către client condițiile legale p_____ încasarea primei de stat.

Împrumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros (art. 2159 alin. 2 din Noul Cod Civil)

Dobânda este definită în doctrină ca fiind suma de bani sau orice prestație, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinței capitalului.

Atât clientul cât și b____ și-au însușit părți din dobânda aferentă primei de stat, în condițiile în care statul nu și-a atins scopul p_____ care a acordat-o. De la data virării din contul MDRAP și până la data restituirii, statul s-a lipsit de o sumă de bani egală cu prima de stat pe care o putea distribui într-un alt sector de activitate, precum și de obligațiile accesorii.

Apreciază că în acest caz dobânda netă trebuie să fie achitată bugetului de stat în baza principiului de drept “ accesorium sequitur principale ” - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principalul, adagiu latin care exprimă dependența necesară a regimului juridic al unui bun, a unui raport juridic ori a unui drept, de regimul juridic al unui alt bun, de un alt raport juridic, ori de un alt drept.

II.3.2. Reclamanta solicită anularea actelor atacate ca fiind nelegale întrucât „în legislația specială aplicabilă mecanismului de economisire - creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, nu este prevăzută nicăieri expres și nici nu se poate deduce pe cale de interpretare obligația clienților și a băncii de a returna la bugetul de stat dobânda. aferentă cuantumului primei de stat p_____ care clientul nu a îndeplinit condițiile de acordare. Acest lucru este recunoscut chiar de C_____ de C______ (...)”

Or,

în cazul primelor de stat restituite de B__ BpL către MDRAP ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat în sumă totală de 48.748.192,78 lei, statul a fost lipsit de dobânda capitalizată în conturile clienților, pe parcursul perioadei contractului de economisire și creditare.

Dobânda aferentă primei de stat restituită bugetului de stat a fost achitată în parte clienților, cealaltă parte rămânând la dispoziția băncii.

Potrivit dispozițiilor art.2 alin.(4) din Ordinul comun nr.XXXXXXXXXXXXX: “ prima de stat se capitalizează la contul de depozit al clientului și este luată în calcul la calculul dobânzii aferente contractului de economisire-creditare” .

P_____ prima de stat capitalizată în conturile clienților și restituită de bancă MDRAP ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare, dobânda aferentă primei de stat devine venit al bugetului de stat, însoțind sursa de formare.

În opinia sa, în acest caz dobânda trebuie să fie achitată bugetului de stat în baza principiului de drept “ accesorium sequitur principale ” - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principalul, adagiu latin care exprimă dependența necesară a regimului juridic al unui bun, a unui raport juridic ori a unui drept, de regimul juridic al unui alt bun, de un alt raport juridic, ori de un alt drept.

Consideră că bugetul de stat este îndreptățit să-i fie restituită odată cu prima de stat și dobânda aferentă primei ce a fost capitalizată în conturile clienților pe toată durata contractului de economisire și creditare.

Prima de stat capitalizată în conturile clienților de la data virării din buget și până la data restituirii către MDRAP reprezintă, în fapt, datorită neîndeplinirii condițiilor de acordare, un împrumut egal cu contravaloarea primei de stat operată în contul clientului, disponibilul din primă fiind însă la dispoziția instituției bancare.

Această primă nu a fost niciodată la dispoziția clientului, dar contravaloarea ei a influențat dobânda bonificată în contul clientului de la data virării în contul său și până la data de repartizare.

Întrucât clientul nu a îndeplinit condițiile legale p_____ încasarea efectivă a primei, b____, în calitate de debitor, a returnat prima de stat ministerului de resort în calitate de creditor, însă fără să returneze și dobânda aferentă primei de stat.

De reținut este și faptul că până la data restituirii către ministerul de resort, b____ a valorificat prima de stat prin efectuarea de plasamente din care au rezultat venituri (venituri din dobânzi din depozite la vedere, venituri din dobânzi din depozite la termen, venituri din dobânzi-plasamente în titluri).

În aceste condiții, b____ în calitate de fidejusor are obligația să-l returneze statului accesoriile aferente primei de la stat returnată MDARP, dacă nu au fost îndeplinite de către client condițiile legale p_____ încasarea acesteia.

Împrumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros (art. 2159 alin. 2 din Noul Cod Civil)

Prin cererea formulată, b____ recunoaște că îi retrage clientului proprietar de bună-credință prima de stat din contul său, dacă acesta nu justifică utilizarea sumei economisite în scop locativ, dar obligația secundară - dobânda care izvorăște din cea principală - prima de stat, în accepțiunea băncii, trebuie să-i rămână clientului pe baza aceluiași principiu de bună credință.

Precizează că dobânda ce trebuie restituită statului este dobânda netă egală cu dobânda brută minus impozitul pe venitul din dobânzi, obligație fiscală ce trebuia virată la bugetul de stat în momentul acordării dobânzii, astfel încât nu sunt întemeiate precizările entității referitoare la procesele care vor fi intentate de clienți.

Măsura de restituire a dobânzii nu se referă la clienți, ci la B__ BpL care potrivit legii are obligația administrării primei de stat. Totodată, potrivit art. 9 alin. (4) din Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX reclamanta are calitatea de fidejusor, în ceea ce privește recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat.

În momentul restituirii primei de stat către ministerul de resort, contractul de economisire și creditare este închis, inclusiv faza de economisire, astfel încât nu se mai justifică afirmația reclamantei. În faza de economisire, când prima de stat este blocată în contul clientului, acesta este proprietar de bună-credință a acesteia, astfel încât statul nu este îndreptățit la fructele produse de prima de stat. Această afirmație este nemotivată, din următoarele considerente:

- B__ BpL a stabilit că un client care nu a justificat utilizarea fondurilor publice în scop locativ, astfel încât prima de stat a fost restituită statului, beneficiază de dobânda aferentă primei de stat restituite, în virtutea principiului bunei-credințe, principiu care, în opinia contestatoarei, s-a manifestat doar în perioada de economisire a contractului de economisire și creditare;

- referitor la faptul că b____ nu calculează două dobânzi, una p_____ prima de stat și alta p_____ depunerile clientului, precizează că această dificultate a B__ BpL nu reprezintă temei juridic p_____ nestabilirea dobânzii aferente primei de stat.

Cu privire la măsura dispusă, potrivit dispozițiilor legale stabilirea cu exactitate a întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor p_____ recuperarea acestuia devin obligație a conducerii entității auditate: art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 și pct. 32 lit. e) din Regulament, cu privire la obligațiile conducerii entității verificate:

“ ART. 33

(3) În situațiile în care se constată existența unor abateri de la legalitate și regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entității publice auditate această stare de fapt. Stabilirea întinderii prejudiciului și dispunerea măsurilor p_____ recuperarea acestuia devin obligație a conducerii entității auditate. ”

“32. Cu privire la auditul public extern efectuat de C_____ de C______, conducerea entității supuse verificării are următoarele obligații:

e) stabilirea întinderii prejudiciului (dacă este cazul) și dispunerea măsurilor p_____ recuperarea acestuia, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din lege; ”

P_____ finalizarea misiunii și valorificarea rezultatelor controlului, C_____ de C______ a solicitat MFP și MDRAP, în calitate de inițiatori ai Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 99/2006, punctul de vedere privind stabilirea persoanei îndreptățite să primească dobânda legală aferentă primei de stat ce a fost restituită MDRAP.

Astfel, la întrebarea: „ Nominalizați persoana îndreptățită să primească dobânda aferentă primei de stat capitalizate în contul clientului, odată cu prima de stat restituită de cele două entități bancare ministerului de resort. Prezentați motivele de fapt și temeiul de drept p_____ răspunsul formulat” .

Ministerul Finanțelor Publice a formulat următorul răspuns :

„ În ceea ce privește modalitatea de restituire a primelor de stat acordate nejustificat sau neutilizate de beneficiari în scopul p_____ care au fost atribuite către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și persoana îndreptățită să primească dobânda aferentă primei de stat, semnalăm că nici Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 și nici Ordinul comun nr.509/2.471/2009 nu cuprind norme specifice care să reglementeze o procedură care să trateze aspectele semnalate, sub toate valențele sale. într-o atare situație, apreciem că își găsește aplicabilitatea principiul de drept conform căruia "accesorium sequitur principale".

Solicită instanței de judecată să rețină acest răspuns formulat de MFP, cu privire la stabilirea persoanei îndreptățite să primească dobânda legală aferentă primei de stat ce a fost restituită MDRAP, ca un argument suplimentar care demonstrează că dobânda capitalizată în contul clientului pe toata durata contractului trebuie să reîntregească disponibilitățile bugetului de stat - Titlul 70.01 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, Articolul 40 Subvenții, Alineatul 40.30 Alte subvenții.

 

II. 4. Privind măsurile dispuse la pct. II. 5 și II. 6 din Decizia nr.17/2015, așa cum au fost menținute prin Încheierea nr.2/2016, apreciază că acestea sunt temeinice și legale fiind stabilite în sarcina conducerii B__ BpL în temeiul art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992, republicată, întrucât s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate în cazul acordării primei de la stat p_____ clienți ai B__ BpL persoane fizice - copii minori (cu vârsta sub 18 ani) și adulți peste 65 de ani.

P_____ valorificarea constatărilor, prin măsurile sus menționate s-au dispus în sarcina conducerii B__ BpL următoarele obligații:

„ 5. B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri sunt descrise sintetic la pct. 5 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. 88.856/26.10.2015 (cap. III.5, pag. 156-185).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

6. B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri sunt descrise sintetic la pct. 6 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. 88.856/26.10.2015 (cap. III.6, pag. 186-197).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

II.4.1. Reclamanta susține că sunt nelegale măsurile dispuse la pct.II.5 și II.6 din decizie , întrucât „nicăieri în legislația aplicabilă nu se menționează condiția ca deponentul să aibă peste 18 ani sau mai puțin de 65 de ani p_____ a putea beneficia de prima de la stat”, fiind „irelevantă vârsta pe care clienții o aveau la momentul încheierii contractului de economisire – creditare sau pe care aceștia o vor avea la sfârșitul perioadei de economisire atâta timp cât toate au fost încheiate cu respectarea dispozițiilor legale sau cu acordul ocrotitorilor”.

Apreciază că cele reținute în actul de control, respectiv faptul că la momentul încheierii contractului de economisire-creditare clientul persoană fizică trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 65 ani, sunt corecte în raport de următoarele argumente:

- prevederile OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit p_____ consumatori potrivit căruia, contractul de credit este definit ca fiind contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare, cu excepția contractelor p_____ prestarea de servicii în mod continuu ori p_____ furnizarea de bunuri de același fel, atunci când consumatorul plătește p_____ asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor;

- suma contractată prin încheierea contractului de economisire-creditare cuprinde și valoarea creditului ce urmează a fi acordat de bancă ulterior parcurgerii termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire și creditare, rata dobânzii, perioada de rambursare, respectiv promisiunea de a acorda creditul;

- normele și procedurile interne de creditare ale B__ BpL, aprobate/avizate de către BNR, care prevăd vârsta necesară p_____ contractarea unui credit.

Abaterile au fost constatate în raport de următoarele dispoziții:

- OUG. nr.215/2008 privind unele măsuri p_____ susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național;

- art. 290 lit. c), art. 313 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, actualizată, aprobată prin Legea nr. 227/2007;

- art. 1 alin. (1), art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

- Condițiile Generale ale contractelor de economisire-creditare ale B__ BpL aprobate de BNR: preambul - conținutul și scopul economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ.

În fapt, aceste contracte au fost doar contracte de economisire (de depozit) iar încheierea lor a fost formală, p_____ îndeplinirea condiții de a primi prima de stat de la bugetul de stat, prin intermediul ministerului de resort.

Deși toate contractele de economisire și creditare care au fost încheiate cuprind obligația băncii de acordare a creditului dacă toate condițiile sunt îndeplinite, conform precizărilor B__ BpL „ în cazul în care fiecare Contract de E-C ar implica acordarea unui credit locativ, întregul sistem colectiv de economisire-creditare p_____ domeniul locativ ar deveni nefuncțional”. Cu alte cuvinte, în situația în care, clienții care au încheiat contracte de economisire și creditare ar face uz de dreptul lor de a solicita credite, b____ nu poate să își îndeplinească obligațiile de acordare a creditelor.

Mai mult decât atât, contractele de economisire - creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat la încheierea contractelor.

A. Privind contractele încheiate cu minori (cu vârsta sub 18 ani), constatarea vizează acordarea primei de stat în sumă de 36.398.280,17 lei, p_____ acest tip de clienți ai B__ BpL care nu erau îndreptățiți să primească prima de stat. În fapt, contractele de economisire-creditare au fost încheiate cu părinții acestora în calitate de reprezentanți legali.

Potrivit legii, B__ BpL răspunde ca fidejusor alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită.

Din coroborarea prevederilor CAP. V - Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ din OUG nr. 99/2006, se deduce cu claritate, că nu toate persoanele fizice cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o prima de stat. Astfel, legiuitorul, a stabilit în mod clar faptul că, p_____ a beneficia de prima de stat persoanele fizice care încheie contractele de economisire-creditare trebuie să fie majore, respectiv oricare dintre soți (adică persoane căsătorite), persoanele necăsătorite (persoane majore care nu sunt căsătorite), văduve (care au fost căsătorite iar prin decesul soțului/soției au devenit văduve) sau divorțate (care au fost căsătorite și au divorțat).

Din cele menționate, se poate observa că, persoanele care pot beneficia de prima de stat au fost stabilite în funcție de starea civilă a acestora, de posibilitatea legală de a se căsători, de a fi căsătorite sau necăsătorite.

În ceea ce privește susținerile reclamantei potrivit cărora în unele cazuri minorii au posibilitatea legală de a se căsători, respectiv p_____ cei cu vârsta de peste 16 ani, însă de reținut este faptul că prin căsătorie aceștia dobândesc capacitatea deplină de exercițiu, caz în care pot încheia contracte în nume propriu.

Conform titlului II din OUG nr.99/2006, contractul de economisire-creditare reprezintă angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obligă, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului.

Din definiția contractului de economisire și creditare, rezultă că acest contract nu poate și nu trebuie privit ca un simplu contract de economisire. Acest tip de contract despre care face vorbire întreg cadrul legal are un anumit specific, și anume acela de a contracta atât obligații ale clientului (de a economisi și contracta creditul), cât și ale băncii de economisire creditare în domeniul locativ (de a acorda creditul contractat la încheierea contractului de economisire și creditare).

Contractul de economisire-creditare trebuie să prevadă termenul de economisire și trebuie încheiat pe o perioadă de minim 5 ani, perioadă ce cuprinde atât perioada de economisire cât și perioada de creditare.

În aceste condiții, la semnarea contractului de economisire și creditare B__ BpL trebuia să analizeze eligibilitatea clienților p_____ contractarea creditului și nu la data repartizării așa cum a procedat b____, moment la care, condițiile care trebuie îndeplinite sunt specificate și enumerate foarte clar în Condițiile Generale ale contractelor de economisire și creditare ale B__ BpL aprobate/avizate de BNR.

Din cele prezentate rezultă cu claritate, că la semnarea contractului de economisire și creditare se contractează atât sumele economisite cât și valoarea creditului pe care clientul îl poate solicita, dacă îndeplinește condițiile de creditare. Din verificările efectuate, echipa de audit a constatat că B__ BpL a încheiat contracte de economisire și creditare chiar cu clienți persoane fizice - copii minori nou născuți.

Contractele de economisire-creditare p_____ finanțarea domeniului locativ au fost promovate, în fapt, de către B__ BpL ca și contracte de economisire cu posibilitatea utilizării sumelor economisite și a primelor de stat p_____ finanțarea domeniului locativ în orice alt scop decât cel al domeniului locativ p_____ care au fost acordate de către stat.

Potrivit Condițiilor Generale ale contractelor de economisire-creditare ale B__ BpL aprobate/avizate de către BNR, economisirea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este o economisire cu scopul de a se obține credite destinate activităților în domeniul locativ, cu dobânzi avantajoase și fixe, stabilite la momentul semnării contractului de economisire și creditare, care nu depind de fluctuațiile randamentelor de pe piața de capital.

Contractele de economisire și creditare au fost încheiate de către B__ BpL cu clienții persoane fizice copii minori deși, se cunoștea faptul că, aceștia nu sunt eligibili la semnarea contractului p_____ contractarea unui credit și/sau, că după perioada minimă de economisire aceștia nu vor contracta credite, respectiv nu pot face uz de dreptul lor de a obține un credit deoarece nu au 18 ani.

Mai mult decât atât, contractele de economisire - creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat la încheierea contractelor.

În fapt, aceste contracte au fost doar contracte de economisire (de depozit) iar încheierea lor a fost formală p_____ a primi prima de stat de la bugetul de stat, prin intermediul ministerului de resort.

Faptul că un număr de 71 de minori au cesionat părinților contractele, nu constituie un argument legal p_____ justificarea încheierii contractelor de economisire și creditare cu clienții persoane fizice, copii minori.

Acest fapt nu reprezintă altceva decât o eludare a prevederilor cadrului legal aplicabil acordării primei de stat, și a avut ca scop obținerea unei prime de stat mai mari decât limita maximă stabilită de legiuitor p_____ o singură persoană fizică, respectiv 250 euro.

Astfel, încheierea de către părinți a unor contracte de economisire și creditare pe numele copiilor nu a reprezentat decât o valorificare a propriilor economii, astfel încât să beneficieze de o primă de stat dublă sau triplă în funcție de numărul de copii minori p_____ care s-au încheiat contracte de economisire și creditare.

Cedarea contractelor de economisire-creditare de către copii minori către părinții lor nu a fost, în fapt, decât o cedare de către părinți către ei înșiși, respectiv și-au reîntregit propriile economii și și-au maximizat veniturile obținute din prima de stat, venituri pe care nu le-ar fi obținut în lipsa încheierii contractelor de economisire și creditare ai căror titulari sunt copiii minori.

Pârâta apreciază că prin modul în care a procedat, B__ BpL a tratat contractele de economisire și creditare ca fiind contracte de economisire p_____ perioada de economisire și contracte de credit p_____ perioada de creditare, reprezentanții băncii neavând în vedere specificul aparte al acestor contracte. Solicită instanței de judecată să rețină că, la momentul încheierii contractelor de economisire - creditare clienții persoane fizice trebuie să îndeplinească, pe de o parte condițiile de vârstă prevăzute de normele interne de creditare, iar pe de altă parte trebuie să îndeplinească prevederile din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, respectiv să aibă dreptul de a se căsători și de a avea capacitate de exercițiu.

De asemenea, precizează că, atâta timp cât clienții persoane fizice, copii minori cu vârsta sub 18 ani și vârstnici cu vârsta de cel puțin 65 ani, nu pot face uz de dreptul lor legal de a obține credite, aspect prevăzut de normele interne de creditare ale B__ BpL și cunoscut de reprezentanții B__ BpL chiar din în momentul încheierii contractelor de economisire și creditare în domeniul locativ, este de neînțeles cum reclamanta înțelege să susțină că prin măsurile dispuse prin decizia atacată s-ar produce o discriminare a acestor categorii de persoane.

Potrivit legii, contractarea creditului de către client se face la momentul încheierii contractului de economisire-creditare, iar acordarea creditului se face numai dacă cerințele de repartizare a creditului sunt îndeplinite.

În ceea ce privește aspectele statistice și de perspectivă macro privind contractele de economisire și creditare încheiate cu titulari copii minori, invocate de reclamantă în susținerea acțiunii apreciază că nu sunt relevante în cauză.

Abaterea de la legalitate și regularitate a scos în evidență faptul că, prima de stat nu a reprezentat o stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ dezvoltarea domeniului locativ, deziderat al legiuitorului, ci a reprezentat în fapt, numai o bonificație de dobândă la sumele economisite, ceea ce nu se poate spune că ar fi o activitate specifică B__ BpL, cu atât mai mult cu cât scopul încheierii contractelor de economisire-creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este obținerea de credite destinate activităților în domeniul locativ.

Din analiza datelor și informațiilor prezentate în timpul controlului, s-a constatat că la nivelul B__ BpL, din totalul contractelor de economisire-creditare încheiate cu clienți persoane fizice, copii minori (cu vârsta de sub 18 ani la momentul semnării contractelor de economisire și creditare) care au fost închise prin repartizare/reziliere, nu au fost identificate contracte de economisire și creditare prin care să se fi acordat vreun credit.

B. Privind contractele de economisire-creditare încheiate de B__ BpL cu persoane fizice vârstnice, în urma verificărilor efectuate s-a constatat acordarea nelegală a primei de stat în sumă de 28.854.439 lei, contracte care în fapt au constituit doar contracte de economisire.

Consecința încheierii unor astfel de contracte fiind aceea de încasare a primei de stat și utilizarea soldului economisit în orice alt scop decât în domeniul locativ p_____ care prima de stat a fost alocată de la bugetul de stat prin ministerul de resort. Mai mult decât atât, contractele de economisire-creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat la încheierea contractelor.

Solicită a se reține faptul că, B__ BpL răspunde ca fidejusor alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită.

Conform titlului II din OUG nr. 99/2006, contractul de economisire-creditare reprezintă angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obligă, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului.

Din definiția contractului de economisire - creditare, rezultă că acest contract nu poate și nu trebuie privit ca un simplu contract de economisire. Acest tip de contract despre care face vorbire întreg cadrul legal are un anumit specific, acela de a contracta atât obligații ale clientului (de a economisi și contracta creditul), cât și ale băncii de economisire creditare în domeniul locativ (de a acorda creditul).

Contractul de economisire și creditare trebuie să prevadă termenul de economisire și să fie încheiat pe o perioadă de minim 5 ani, perioadă ce cuprinde atât perioada de economisire cât și perioada de creditare.

Astfel, la semnarea contractului de economisire creditare B__ BpL trebuia să analizeze eligibilitatea clienților p_____ contractarea creditului și nu la data repartizării așa cum a procedat B__ BpL, moment la care condițiile care trebuie îndeplinite sunt specificate și enumerate foarte clar în Condițiile Generale ale contractelor de economisire și creditare ale B__ BpL aprobate/avizate de BNR.

Potrivit legii, la semnarea contractului de economisire și creditare se contractează atât sumele economisite cât și valoarea creditului.

Așa cum arătat și la punctul anterior, contractele de economisire-creditare p_____ finanțarea domeniului locativ au fost promovate de către B__ BpL ca și contracte de economisire, cu posibilitatea utilizării sumelor economisite și a primelor de stat în orice alt scop decât cel al domeniului locativ, p_____ care au fost oferite de către stat.

În conformitate cu prevederile Condițiilor Generale ale contractelor de economisire-creditare ale B__ BpL aprobate/avizate de către BNR, economisirea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este o economisire cu scopul de a obține credite destinate activităților în domeniul locativ, cu dobânzi avantajoase și fixe, stabilite la momentul semnării contractului de economisire și creditare, care nu depind de fluctuațiile randamentelor de pe piața de capital.

Deși toate contractele de economisire și creditare încheiate cuprind obligația băncii de a acorda credite dacă condițiile sunt îndeplinite, conform precizărilor B__ BpL, „ în cazul în care fiecare Contract E-C ar implica acordarea unui credit locativ, întregul sistem colectiv de economisire-creditare p_____ domeniul locativ ar deveni nefuncțional ”. Cu alte cuvinte, în situația în care, clienții care au încheiat contractele de economisire și creditare ar face uz de dreptul lor de a solicita credite, b____ nu poate să își îndeplinească obligațiile legale de acordare a creditelor.

Contractele de economisire creditare au fost încheiate de către B__ BpL cu clienți, persoane fizice vârstnice cu vârsta de cel puțin 65 ani, deși se cunoștea faptul că aceștia nu sunt eligibili la semnarea contractului p_____ contractarea unui credit și/sau că, după perioada minimă de economisire, deoarece nu au vârsta sub 65 ani.

Faptul că un număr de 919 de vârstnici au cesionat contractele, nu este un argument legal p_____ justificarea încheierii contractelor de economisire și creditare cu clienți, persoane fizice, vârstnice. Acest fapt, nu este altceva decât o eludare a prevederilor cadrului legal aplicabil, p_____ obținerea unei prime mai mari decât limita maximă stabilită de legiuitor p_____ o singură persoană fizică, respectiv 250 euro.

Atât timp cât clienții persoane fizice, vârstnici cu vârsta de cel puțin 65 ani nu pot face uz de dreptul de a obține credite, aspect prevăzut de normele interne de creditare ale B__ BpL și cunoscut de reprezentanții B__ BpL chiar din momentul încheierii contractelor de economisire - creditare în domeniul locativ, este de neînțeles încheierea formală a unor astfel de contracte de economisire și creditare, și care, în fapt, au fost doar simple contracte de economisire ce nu fac obiectul de activitate al unei bănci de economisire creditare în domeniul locativ.

Contractarea creditului de către client se face la momentul încheierii contractului de economisire-creditare, iar acordarea creditului se face numai dacă cerințele de repartizare a creditului sunt îndeplinite.

În ceea ce privește aspectele statistice privind contractele cu vârstnicii, acestea nu se referă numai la contractele ajunse la repartizare ci și la cele reziliate unilateral de către clienți, și, care reprezintă ponderea cea mai mare în totalul contractelor închise.

În cazul contractelor de economisire și creditare încheiate cu vârstnicii cu vârsta de cel puțin 65 ani, s-a constatat că prima de stat acordată de statul român nu a condus la stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ dezvoltarea domeniului locativ, deziderat al legiuitorului, ci a reprezentat, în fapt, numai o bonificație de dobândă la sumele economisite ceea ce nu se poate spune că ar fi o activitate specifică B__ BpL, cu atât mai mult cu cât scopul încheierii contractelor de economisire-creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este obținerea de credite destinate activităților în domeniul locativ.

La nivelul B__ BpL, din totalul contractelor de economisire-creditare încheiate cu clienți persoane fizice vârstnice, având vârsta de peste 65 ani la momentul semnării contractelor de economisire-creditare și care au fost închise prin repartizare/reziliere, nu au fost identificate contracte de economisire - creditare prin care să se fi acordat vreun credit.

C. Din coroborarea prevederilor CAP. V - Stimularea economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ domeniul locativ din OUG nr. 99/2006, se înțelege faptul că nu toate persoanele fizice cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România pot beneficia de prima de stat, astfel potrivit dispozițiilor art. 313 din ordonanță:

„ (1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de prima de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.

(2) în sensul alin. (1), prin persoană singură se înțelege o persoană necăsătorită, văduvă sau divorțată.”

Potrivit prevederilor art. 7 pct.2 din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit p_____ consumatori, contractul de credit este definit ca fiind - contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare, cu excepția contractelor p_____ prestarea de servicii în mod continuu ori p_____ furnizarea de bunuri de același fel, atunci când consumatorul plătește p_____ asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor.

Reclamanta susține faptul că ”Din punct de vedere juridic raportat la perspectiva creditării, acest element din contractul de tip Bauspar reprezintă cel mult o promisiune de credit pe care b____ și-o asumă condiționat”.

Or, în condițiile în care este vorba despre o promisiune/posibilitate de a acorda un credit sub formă de împrumut rezultă cu claritate că, în fapt, la semnarea unui contract de economisire-creditare se contractează și posibilitatea de a accesa creditul, cu condiția îndeplinirii unor condiții.

Prin urmare, având în vedere definiția contractului de credit, faptul că, suma contractată prin încheierea contractului de economisire-creditare cuprinde și valoarea creditului ce urmează a fi acordat ulterior parcurgerii termenului de economisire stabilit prin contract, rata dobânzii, perioada de rambursare, respectiv promisiunea de a acorda creditul, iar normele și procedurile interne de creditare ale B__ BpL, aprobate/avizate de către BNR, prevăd vârsta necesară p_____ contractarea unui credit rezultă că, la momentul încheierii contractului de economisire-creditare clientul persoană fizică trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani și 65 ani.

În aceste condiții, la semnarea contractului de economisire creditare B__- BpL trebuia să analizeze eligibilitatea clienților p_____ contractarea creditului și nu la data repartizării contractului, moment la care condițiile care trebuie îndeplinite sunt specificate și enumerate foarte clar în Condițiile Generale ale contractelor de economisire și creditare ale B__ BpL aprobate/avizate de BNR, și nu cuprind eligibilitatea clientului în funcție de vârsta acestuia (între 18 și 65 de ani), respectiv:

- soldul economisit trebuie să fi atins, la data limită de evaluare, cel puțin suma minimă de economisire stabilită prin contractual de economisire-creditare;

- s-au scurs cel puțin 17 luni de la data încheierii contractului până la data limită de evaluare;timpul de așteptare minim până la repartizare însumează astfel minim 18 luni;

- cifra de evaluare este mai mare sau cel puțin egala cu cifra de evaluare - țintă fixată p_____ respectiva dată limită de evaluare;

- există o finanțare anticipată sau intermediară, o declarație a clientului de acceptare a repartizării sau o cerere de acordare a creditului p_____ domeniul locativ aprobată de B__ Bpl.

Potrivit CGC ale B__ BpL aprobate/avizate de către BNR economisirea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este o economisire cu scopul de a obține credite destinate activităților în domeniul locativ, cu dobânzi avantajoase și fixe, stabilite la momentul semnării contractului de economisire creditare, care nu depind de fluctuațiile randamentelor pe piața de capital.

Deși toate contractele de economisire creditare care au fost încheiate cuprind obligația băncii de acordarea de credite, conform unor afirmații ale reprezentanților B__ BpL în cazul în care fiecare Contract E-C ar implica acordarea unui credit locativ, întregul sistem colectiv de economisire-creditare p_____ domeniul locativ ar deveni nefuncțional. Cu alte cuvinte, în situația în care clienții care au încheiat contractele de economisire creditare ar face uz de dreptul lor de a solicita credite, b____ nu poate să își îndeplinească obligațiile de acordare a creditelor.

Contractele de economisire creditare au fost încheiate de către B__ BpL cu clienții persoane fizice copii minori și cu clienții persoane fizice vârstnice cu vârsta de cel puțin 65 ani, deși se cunoștea faptul că aceștia nu sunt eligibili la semnarea contractului p_____ contractarea unui credit și/sau că după perioada minimă de economisire aceștia nu vor contracta credite, respectiv nu pot face uz de dreptul lor de a obține un credit deoarece nu au 18 ani/au peste 65 ani.

Comisionul de deschidere a fost încasat de către B__-BpL în procent de 1% din suma contractată, deci implicit din suma contractată ca și credit, dat fiind faptul că, clienții persoane fizice încheie un astfel de contract de economisire-creditare în scopul obținerii de credite p_____ finanțarea dezvoltării domeniului locativ.

B__ BpL, în mod defectuos a tratat contractele de economisire creditare ca fiind contracte de economisire p_____ perioada de economisire, iar contractele de credit p_____ perioada de creditare și nu are în vedere specificul acestor contracte, respectiv acela de contractare a sumelor economisite și creditelor fapt p_____ care la momentul încheierii contractelor de economisire - creditare clienții persoane fizice trebuie să îndeplinească, pe de o parte condițiile de vârstă prevăzute de normele interne de creditare, iar pe de altă parte trebuie să îndeplinească prevederile din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, respectiv să aibă dreptul de a se căsători și de a avea capacitate de exercițiu.

Precizează că persoane fizice copii minori cu vârsta sub 18 ani și vârstnici cu vârsta de cel puțin 65 ani nu pot face uz de dreptul de a obține credite, aspect prevăzut de normele interne de creditare ale B__ BpL, fapt cunoscut de reprezentanții B__ BpL chiar de la momentul încheierii contractelor de economisire creditare în domeniul locativ.

Trebuie subliniat faptul că, contractarea creditului de către client se face la momentul încheierii contractului de economisire - creditare, iar acordarea creditului se face numai dacă cerințele de repartizare a creditului sunt îndeplinite.

Astfel, prima de stat nu a reprezentat o stimulare a economisirii și creditării în sistem colectiv p_____ dezvoltarea spațiului locativ, ci a reprezentat în fapt numai o bonificație de dobândă la sumele economisite ceea ce nu se poate spune că ar fi o activitate specifică B__ BpL, cu atât mai mult cu cât scopul încheierii contractelor de economisire-creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ este obținerea de credite destinate activităților în domeniul locativ.

Reiterează faptul că, din analiza datelor și informațiilor echipa de audit a constatat că la nivelul B__ BpL din totalul contractelor de economisire-creditare încheiate cu clienți persoane fizice - copii minori (cu vârsta de sub 18 ani la momentul semnării contractelor de economisire-creditare) și/sau cu clienți persoane fizice vârstnice (cu vârsta de cel puțin 65 ani) care au fost închise prin repartizare/reziliere nu au fost identificate contracte de economisire creditare prin care să se fi acordat vreun credit.

II.5. Privind măsurile dispuse la pct.II.7 din Decizia nr.17/2015, așa cum au fost menținute prin Încheierea nr.2/2016, apreciază că acestea sunt temeinice și legale fiind stabilite în sarcina conducerii B__ BpL în temeiul art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992, republicată, întrucât s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate vizând plata primei de stat de către B__ BpL clienților care au avut încheiate contracte de economisire-creditare, dar fără ca aceștia să justifice, în toate cazurile, utilizarea în scop locativ a sumelor economisite conform prevederilor Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX.

P_____ valorificarea constatărilor, prin măsurile sus menționate s-au dispus în sarcina conducerii B__ BpL următoarele obligații:

”7. B__-BpL va solicita tuturor clienților care nu au transmis documentele justificative prevăzute de Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, să prezinte toate înscrisurile legale, care probează justificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ, iar în situația în care, acești beneficiari ai primei de stat nu prezintă înscrisurile legale, b____ va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri sunt descrise sintetic la pct. 7 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. 88.856/26.10.2015 (cap. III.7, pag. 198-207).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: (...)”.

Solicită instanței de judecată să înlăture susținerile reclamantei cu privire la aceste măsuri, p_____ următoarele considerente :

A. Apreciază că cele reținute în actul de control, respectiv faptul că entitatea verificată a efectuat plata primei de stat de către B__ BpL clienților care au avut încheiate contracte de economisire-creditare, fără ca aceștia să justifice, în toate cazurile, utilizarea în scop locativ a sumelor economisite conform prevederilor Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Potrivit legii, B__ BpL are obligația de a solicita tuturor clienților care nu au transmis toate documentele justificative prevăzute de Ordinul nr.509/2009 să prezinte toate înscrisurile legale necesare care să probeze justificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ, în caz contrar, b____ de locuințe având obligația de a lua toate măsurile legale p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit.

Ordinul nr.XXXXXXXXXXXXX cuprinde lista documentelor justificative necesare p_____ certificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ.

P_____ extinderea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea de locuințe și viabilizarea de terenuri, actele și documentele justificative sunt următoarele:

- act de proprietate (deținere) imobil/teren

- autorizație de construire

- proiect de execuție, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate.

P_____ tipurile de activități în domeniul locativ p_____ care legea nu prevede obținerea autorizației de construire clienții trebuie să prezinte facturi, bonuri fiscale și/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor și/sau a efectuării lucrărilor și actul de proprietate (deținere) imobil.

Pe lângă documentele justificative precum facturi, bonuri fiscale și/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor, B__ BpL nu a solicitat documente care să justifice efectuarea lucrărilor, respectiv contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate p_____ realizarea lucrărilor potrivit legii.

Simpla prezentare a unor astfel de documente justificative, fără a urmări punerea în operă a lucrărilor, urmărindu-se numai încadrarea valorică a acestora în suma ce trebuia plătită de către bancă, nu înseamnă că acele sume, inclusiv prima de stat, au fost utilizate numai în domeniul locativ.

Mai mult, deși materialele de construcție achiziționate, prin dimensiunile, greutatea și specificul acestora nu puteau fi puse în operă la domiciliul clientului, B__ BpL nu a solicitat documente de proprietate (deținere) a imobilului p_____ care au fost achiziționate materialele și au fost efectuate lucrările.

În alte cazuri, simpla excludere a autorizației de construire nu a împiedicat B__ BpL să solicite actul de proprietate (deținere) a imobilului, a devizului estimativ și a contractelor încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate p_____ realizarea lucrărilor.

Numai prin solicitarea unor astfel de documente reprezentanții B__ BpL puteau corela natura lucrărilor ce se efectuau cu materialele achiziționate, atât din punct de vedere al naturii acestora cât și din punct de vedere cantitativ.

Potrivit Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX, în cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, în condițiile și în termenul prevăzut de lege, prima de stat nu va fi pusă la dispoziția clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Conform dispozițiilor legale, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ poate solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege p_____ a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea sumei economisite și/sau a sumei contractate numai p_____ activități în domeniul locativ.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.XXXXXXXXXXXXX, b____ de economisire și creditare în domeniul locativ poate efectua verificări ale datelor și informațiilor furnizate de client, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor de credit aflată în vigoare.

B. Abaterile au fost constatate în raport de dispoziții le art. 5 alin. (1) - (4), art.9 alin.(4) și Anexa „ Lista documentelor necesare p_____ certificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ ” la Ordinul comun nr.XXXXXXXXXXXXX privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

C. Solicită instanței de judecata să rețină faptul ca modul de justificare a utilizării sumelor în domeniul locativ, implementat de către B__ BpL, prin simpla prezentare de documente de achiziție fără a se solicita și documente p_____ demonstrarea efectuării lucrărilor, a condus la plata unor sume care nu au fost cheltuite în scop locativ. în susținerea acestei concluzii în actul de control s-au prezentat următoarele exemple:

Contract nr. AA079Y902 p_____ care B__ BpL a solicitat justificarea utilizării sumelor în domeniul locativ.

Conform formularului de justificare utilizare sume p_____ activități locative eliberate în baza contractului ECDL nr. AA079Y902, întocmit la data de 10.10.2013, clientul a prezentat p_____ justificarea modului de utilizare a sumelor o ________ documente justificative reprezentând facturi fiscale și bonuri fiscale de achiziții materiale de construcții p_____ suma de 29.053,53 lei.

Este de semnalat faptul că, p_____ cea mai mare parte din sumă documentele justificative reprezintă bonuri fiscale emise de același agent economic, de aceeași casă de marcat fiscală, iar obiectul achiziției este dat de o gamă foarte variată de produse. Astfel, au fost prezentate spre justificare, p_____ data de 13.09.2013, un număr de 26 bonuri fiscale, eliberate de aceeași casă de marcat fiscală, emise la următoarele ore: 09:02, 09:35 09:49, 09:50, 10:01, 10:03, 10:04, 10:18, 10:32, 10:48, 10:54, 11:05, 11:08, 11:14, 11:18, 12:04, 12:13, 12:39, 14:05, 14:28.

Din analiza a numai trei produse care au făcut obiectul achiziției aferente întregului contract au rezultat cantități de materiale care nu se justifică prin raportare la domiciliul declarat (apartament), respectiv 126 saci multibat, 234 saci ciment, 58,78 kg cuie, beton (avans 8.000 lei).

Contract nr. AA010Q400 p_____ care B__ BpL a solicitat justificarea utilizării sumelor în domeniul locativ.

Conform formularului de justificare utilizare sume p_____ activități locative eliberate în baza contractului ECDL nr. AA010Q400, întocmit la data de 17.08.2011, clientul a prezentat p_____ justificarea modului de utilizare a sumelor o ________ documente justificative reprezentând facturi fiscale și bonuri fiscale de achiziții materiale de construcții p_____ suma de 14.670,18 lei.

Este de menționat faptul că, printre documentele justificative prezentate în justificarea utilizării sumelor în domeniul locativ au fost identificate două bonuri fiscale prin care au fost achiziționate cantități de produse energetice, respectiv 101 litri benzină și 177 litri motorină, produse care nu se justifică ca fiind utilizate în domeniul locativ. Din enumerarea fazelor de lucru, clientul precizează la punctul 8. ” tratat teren pe suprafața de 96 mp cu motorină și alte substanțe p_____ combaterea ciupercii care distruge lemnul din construcție ”.

P_____ aceste două contracte, între documentele justificative nu au fost regăsite documente de proprietate (deținere) a imobilului p_____ care au fost achiziționate materialele și nici documente încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate p_____ a demonstra realizarea lucrărilor.

P_____ considerentele expuse, în raport de actele normative incidente în cauza și documentele care au stat la baza emiterii deciziei și a menținerii prin încheiere a masurilor dispuse, apreciază ca nu pot fi primite ca întemeiate argumentele invocate de reclamanta în susținerea cererii de anulare.

II.6. Privind măsurile dispuse la pct.II.8 din Decizia nr.17/2015, așa cum au fost menținute prin Încheierea nr.2/2016, apreciază că acestea sunt temeinice și legale fiind stabilite în sarcina conducerii B__ BpL în temeiul art.33 alin.(3) din Legea nr.94/1992, republicată, întrucât s-au constatat abateri de la legalitate și regularitate vizând faptul ca B__ BpL a permis încasarea unei prime de stat anuale, de către beneficiarii cesiunilor de contracte de economisire-creditare, peste nivelul maxim legal stabilit de OUG nr. 99/2006.

P_____ valorificarea constatărilor, prin măsurile sus menționate s-au dispus în sarcina conducerii B__ BpL următoarele obligații:

”8. B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. Descrierea abaterii de la legalitate și regularitate precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei măsuri sunt descrise sintetic la pct. 8 din considerațiile deciziei și în mod detaliat în cuprinsul Raportului de control nr. 88.856/26.10.2015 (cap. III.8, pag. 208-212).

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: (...)“

 

Din actele și lucrările dosarului, c_____ reține următoarele :

1. Prin Decizia nr. 17/10 decembrie 2015 (f. 88, vol. II) întocmită de pârâta C_____ de C______ urmare a controlului desfășurat la societatea reclamantă în perioada 20.07.2015 – 26.10.2015, privind „Controlul utilizării subvențiilor bugetare la B__ B____ p_____ Locuințe SA” p_____ perioada de derulare a programului, constatările fiind consemnate în Raportul de control , înregistrat sub nr. xxxxx/26.10.2015 (f. 50 și urm., vol. I)

s-a imputat reclamantei săvârșirea mai multor abateri, dispunându-se în consecință măsuri aferente, contestate în prezenta cauză, astfel:

Abaterea de la pct. I.1 ” Valoarea primei de stat calculată, solicitată și încasată de B__ B____ p_____ Locuințe SA în numele clienților săi, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a fost majorată în mod nelegal, prin includerea comisionului de deschidere a contractelor de economisire și creditare, în baza de calcul a primei de stat.
B____ a încălcat cerințele cadrului legal specifice care reglementează modul de stabilire și acordare a primei de stat, prin încadrarea nelegală a contravalorii comisionului de deschidere, drept sumă economisită, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu prima solicitată și încasată necuvenit de B__ BpL, în sumă estimativă de 43.879.497 lei.

Măsura aferentă, dispusă la pct. II.1 constă în:

”B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia și a beneficiilor realizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Abaterea de la punctul I.2. ”B__ BpL a încasat din bugetul statului, prin bugetul ministerului de resort, prima de stat în sumă de xxxxxxxxxxx lei, pe care a plătit-o, în mod nelegal, clienților titulari ai contractelor reziliate sau repartizate după o perioadă de 5 ani, sau mai mare de 5 ani de la data încheierii. Obligațiile accesorii au fost estimate de către echipa de audit la suma de 22.634.119 lei, calculate până la data de 14.09.2015, la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare”.
Măsura aferentă dispusă la punctul II.2. constă în:

”B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia și a beneficiilor realizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Abaterea de la punctul I.3. ”În cazul primelor de stat restituite de B__ BpL către MDRAP ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat în sumă totală de 48.748.192,78 lei, statul a fost lipsit de dobânda capitalizată în conturile clienților, pe parcursul perioadei contractului de economisire și creditare.
Dobânda aferentă primei de stat restituită bugetului de stat a fost achitată în parte clienților, cealaltă parte rămânând la dispoziția băncii”.

Măsură aferentă dispusă la punctul II.3 constă în:

”B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia și a beneficiilor realizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Abaterea de la punctul I.4. ” Contrar prevederilor legale care reglementează acordarea primei de stat, B__ BpL a solicitat și încasat necuvenit prima de stat aferentă comisioanelor de administrare a conturilor clienților și a altor comisioane reprezentând costuri ce cad în sarcina clienților titulari ai contractelor de economisire-creditare, comisioane a căror valoare excede dobânda bancară aflată în conturile clienților”
Măsură aferentă dispusă la punctul II.4 constă în:

”B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia și a beneficiilor realizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Abaterea de la punctul I.5. ” S-a constatat acordarea nelegală a primei de stat în sumă de 36.398.280,17 lei, p_____ clienți ai B__ BpL persoane fizice – copii minori (cu vârsta sub 18 ani) care nu erau îndreptățiți să primească prima de stat, prin încheierea de contracte de economisire-creditare cu părinții acestora în calitate de reprezentanți legali, și care, în fapt, au constituit doar contracte de economisire, consecința încheierii unor astfel de contracte fiind aceea de încasare a primei de stat de către clienți și utilizarea soldului economisit în orice alt scop decât în domeniul locativ și p_____ care, prima de stat a fost alocată de la bugetul de stat prin ministerul de resort./…/
Mai mult decât atât, contractele de economisire-creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat la încheierea contractelor.

Potrivit legii, B__ ________________________ alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită./… /”

Măsura aferentă dispusă la punctul II.5 constă în:

”B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia și a beneficiilor realizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Abaterea de la punctul II. 6 ”S-a constatat acordarea nelegală a primei de stat în sumă de 28.854.439 lei, p_____ clienți ai B__ BpL persoane fizice vârstnice, prin încheierea de contracte de economisire-creditare cu aceștia, și care, în fapt, au constituit doar contracte de economisire, consecința încheierii unor astfel de contracte fiind aceea de încasare a primei de stat și utilizarea soldului economisit în orice alt scop decât în domeniul locativ și p_____ care, prima de stat a fost alocată de la bugetul de stat prin ministerul de resort./… /
Mai mult decât atât, contractele de economisire-creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat la încheierea contractelor.

Potrivit legii, B__ ________________________ alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită./… /”

Măsura aferentă dispusă la punctul II.6 constă în:

”B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia și a beneficiilor realizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Abaterea de la punctul I.7. ” S-a constatat plata primei de stata de către B__ BpL clienților care au avut încheiate contracte de economisire-creditare, dar fără ca aceștia să justifice, în toate cazurile, utilizarea în scop locativ a sumelor economisite conform prevederilor Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
Potrivit legii, B__ BpL are obligația de a solicita tuturor clienților care nu au transmis toate documentele justificative prevăzute de Ordinul nr. 509/2009 să prezinte toate înscrisurile legale necesare care să probeze justificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ, iar în situația în care beneficiarii primei de stat nu prezintă aceste documente, b____ de locuințe va lua toate măsurile legale p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit, conform reglementărilor legale în materie /…/”

Măsura aferentă dispusă la punctul II.7 constă în:

”B__-BpL va solicita tuturor clienților care nu au transmis documentele justificative prevăzute de Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, să prezinte toate înscrisurile legale, care probează justificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ, iar în situația în care, acești beneficiari ai primei de stat nu prezintă înscrisurile legale, b____ va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Abaterea de la punctul I.8. ”Contractele de economisire-creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ au fost cesionate între clienții băncii, iar B__ BpL a permis, urmare acestor cesiuni, încasarea unei prime de stat anuale, de către beneficiarii cesiunilor de contracte de economisire-creditare, peste nivelul maxim legal stabilit de OUG nr. 99/2006 /…/”
Măsura aferentă dispusă la punctul II.8 constă în:

”B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia și a beneficiilor realizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

2. Prin Încheierea nr. 2/29.02.2016 a Curții de C______ a R_______ (f. 147, vol. II) a fost respinsă în integralitate ca nefondată contestația administrativă a reclamantei împotriva susmenționatei decizii.

Motivele respingerii contestației vor fi analizate punctual, alături de celelalte apărări ale pârâtei, în analiza de fond a prezentei acțiuni.

3. Înainte de a trece la analiza punctuală a criticilor aduse de reclamantă actelor contestate, este absolut esențială redarea pe de o parte a reglementărilor legale incidente în cauză, atât a celor incidente în cauză, în vigoare în perioada de referință, dar și a celor anterioare, în contextul și lumina motivelor care au determinat adoptarea acestora, iar pe de altă parte scurte considerațiuni în ce privește istoricul și specificul unui atare sistem colectiv de economisire-creditare.

3.1. Reglementări legale

3.1.1. În anul 2002 a fost adoptată Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, prima reglementare de acest gen din România, din a cărei Expunerea de motive spicuim:

”În pofida tuturor inițiativelor și eforturilor statului – credite subvenționate, înființarea Agenției naționale p_____ Locuințe etc. – la momentul actual, p_____ cetățeanul cu venit mic și mediu nu există nici o posibilitate de a-și soluționa problema locativă proprie.

/…/

În România mai există o problemă locativă acută:

- mai mult de o treime din gospodăriile existente resimt acut necesitatea de a-și îmbunătăți situația locativă;

- cei care doresc să-și îmbunătățească situația locativă se gândesc la modernizarea, renovarea, extinderea locuinței;

- cetățeanul român este conștient că sunt necesare atât inițiativă personală cât și sprijinul statului p_____ soluționarea problemei locative (construcția de locuințe noi; modernizarea, renovarea, extinderea locuinței actuale).

Economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ are ca scop tocmai finanțarea construcției de locuințe; cumpărarea de locuințe noi; modernizarea, renovarea, extinderea locuințelor existente.

Este un sistem de finanțare modern și flexibil, în cadrul căruia într-o primă fază persoana fizică economisește o anumită sumă. Prin acumularea soldului economisit, clientul băncii obține dreptul de a primi un credit cu o rată a dobânzii fixă avantajoasă pe un termen lung de timp. Atât rata dobânzii la economii, cât și rata dobânzii la credit sunt mai mici decât ratele dobânzilor pe piață. P_____ sumele economisite clientul beneficiază de prime din partea statului în condiții prestabilite.

/…/

Economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ are o îndelungată tradiție în Europa, ea aplicându-se cu succes în mai multe țări, cum ar fi: Germania, Austria, Portugalia, Franța, Ungaria, Slovacia, Cehia, Croația etc.

/…/

Bazată pe o structură și tehnici specifice, economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ impune necesitatea unor reglementări exprese privind instituțiile specializate în acest domeniu, tipurile de activități permise a fi desfășurate de acestea, obligativitatea folosirii mijloacelor conform scopului stabilit, protecția colectivă a clienților săi.

În acest sens, a fost elaborată propunerea legislativă anexată”.

Potrivit art. 1 al legii,
”Prezenta lege reglementează activitatea caselor de economii p_____ economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, respectiv cea a băncilor p_____ economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, denumite în continuare case de economii p_____ domeniul locativ, constituite conform art. 5” .

Art. 2

”Obiectul principal al prezentei legi este finanțarea pe termen lung a domeniului locativ prin economisirea și creditarea în sistem colectiv, conform art. 3 lit. b)”.

Art. 3

”În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

/…/

b) economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienți și acordarea acestora de credite cu dobândă fixă din sumele acumulate p_____ activități în domeniul locativ;

c) client - persoană fizică sau juridică care încheie cu casa de economii p_____ domeniul locativ un contract de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, prin care aceasta dobândește, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită p_____ activități în domeniul locativ;

/…/e) contract de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare - angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar casa de economii p_____ domeniul locativ se obligă să acorde un credit cu dobândă fixă p_____ diferența dintre suma totală contractată și suma economisită, inclusiv dobânzile și primele acordate, cu obligația ca toate condițiile de repartizare a creditului să fie îndeplinite;

f) finanțare în baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobândă fixă obținut de către client în condițiile prevăzute în contractul de economisire-creditare;

/…/

o) persoană singură - persoană necăsătorită, văduvă sau divorțată;

Art. 26

”(1) Fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o casă de economii p_____ domeniul locativ.

(2) Dreptul la primă se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la primă.

(3) Prima trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire, la casa de economii p_____ domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare.

(4) Dreptul la primă se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire”.

Art. 27 alin. 3

”(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu casa de economii p_____ domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă p_____ anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2)”.

Art. 28

”Sunt îndreptățiți să beneficieze de prime clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea”.

Art. 29

”Prima se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maximum 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de casa de economii p_____ domeniul locativ acestei autorități. Prima va fi virată de casa de economii p_____ domeniul locativ în contul clientului”.

Art. 30

(1) P_____ a beneficia în mod constant de primă contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani și este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma contractată este pusă la dispoziție, iar cel care a economisit utilizează imediat și nemijlocit suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau suma contractată se utilizează imediat și nemijlocit p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

Art. 31

Clienții care au încasat primele încălcând dispozițiile prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să restituie primele Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în termen de maximum 90 de zile de la încasarea acestora.

Art. 33

”Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului vor stabili prin norme metodologice procedura de acordare a primelor”.

Normele de aplicare a legii au fost adoptate prin Ordinul comun nr. 1682/1820 din 11 noiembrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, emis de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, astfel:
Art. 1 alin. 1 și 5 din Anexa I la ordin

”(1) Prima de stat se acordă clienților, persoane fizice cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o casă de economii p_____ domeniul locativ.

/…/

(5) Beneficiază de primă de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile în numele acestora.

Art. 2 alin. 1 și 2

”(1) Prima de stat este de 30% din suma economisită într-un an calendaristic de către un client și nu poate depăși cuantumul unui salariu lunar mediu brut pe economie, comunicat de Institutul N_______ de S_________ p_____ anul respectiv.

(2) În cazul în care o persoană încheie mai multe contracte de economisire-creditare p_____ domeniul locativ, suma primelor de stat acordate nu poate depăși cuantumul maxim prevăzut la alin. (1)”.

Art. 3

”(1) Clientul casei de economii p_____ domeniul locativ va beneficia anual de primă de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, precum și să nu se fi efectuat de către casa de economii p_____ domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul respectiv.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre următoarele situații:

a) suma contractată este pusă la dispoziție, după repartizare, iar cel care a economisit utilizează imediat și nemijlocit suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau suma contractată se utilizează imediat și nemijlocit p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

(3) Prima de stat va fi pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către casa de economii p_____ domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat conform dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol”.

Art. 4

”(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada utilizării imediat și nemijlocit a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Activitățile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 3 lit. d) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

/…/”

Art. 5

”(1) Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată față de casa de economii p_____ domeniul locativ, de către client sau persoana împuternicită de acesta, în termen de un an de la data la care se consemnează și/sau se efectuează una dintre următoarele operațiuni: plata soldului economisit, gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un terț, finanțarea anticipată sau intermediară.

(2) În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul casei de economii p_____ domeniul locativ, în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la alin. (1), prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(3) Casa de economii p_____ domeniul locativ va putea solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege p_____ a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea imediat și nemijlocit a sumei eliberate p_____ activități în domeniul locativ.

(4) Casa de economii p_____ domeniul locativ va putea efectua verificări ale datelor și informațiilor furnizate de client, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor de credit aflată în vigoare”.

Art. 9 alin. 4

”(4) Casa de economii p_____ domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. Casa de economii p_____ domeniul locativ va returna Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care casa de economii p_____ domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop casele de economii p_____ domeniul locativ comunică Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

3.1.2. D__ fiind că legislația care reglementa activitatea bancară în România s-a impus a fi modificată în vederea transpunerii și implementării în legislația națională a Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de către instituțiile de credit și a Directivei nr. 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și instituțiilor de credit, legiuitorul a optat p_____ integrarea în același act normativ și a vechii reglementări privind economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, aceasta constituind Titlul II al Părții a II-a a noii reglementări, anume OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, noua reglementare reunind de fapt toate prevederile legislației aferente instituțiilor de credit.

În Expunerea de motive a Ordonanței, se arată, cu privire la economisirea și creditarea în domeniul locativ, următoarele:
”Fără a modifica pe fond regimul conferit prin reglementarea în vigoare a fiecărei categorii de instituții de credit, sunt de menționat unele deosebiri față de acesta, astfel:

a.) băncile de economisire și creditare în domeniul locativ – au fost eliminate prevederi referitoare la impunerea unei anumite structuri a acționariatului majoritar și minoritar al unei bănci de economisire și creditare în domeniul locativ; a fost modificată denumirea generică a acestor instituții de credit din ”case de economii p_____ domeniul locativ” în ”bănci de economisire și creditare în domeniul locativ”, denumire care reflectă în mod adecvat natura acestor instituții”.

Textele legale incidente în speță în forma în vigoare în perioada de referință în prezenta cauză, cu precizări acolo unde forma aplicabilă în speță a survenit urmare a unor modificări în raport de forma inițială a legii, cu circumstanțierea motivelor amendamentelor aduse.
Art. 288

”Prezentul titlu reglementează regimul aplicabil băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, ca instituții de credit specializate în finanțarea pe termen lung a domeniului locativ, al căror obiect principal de activitate constă în economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ”.

Art. 290

”În sensul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

/…/

b) client - persoană fizică sau juridică care încheie cu b____ de economisire și creditare în domeniul locativ un contract de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, prin care dobândește, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită potrivit clauzelor contractuale;

c) contract de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare - angajamentul părților în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă reprezentând suma minimă de economisire, iar b____ de economisire și creditare în domeniul locativ se obligă, dacă toate condițiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activități în domeniul locativ, care reprezintă diferența dintre suma totală contractată și suma economisită incluzând dobânzile și primele acordate clientului;

/…/

e) economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienți și acordarea acestora de credite cu dobândă fixă din sumele acumulate p_____ activități în domeniul locativ;

f) finanțare în baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobândă fixă obținut de către client în condițiile prevăzute în contractul de economisire-creditare;

Art. 311

”(1) Fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ.

(2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndreptățite la primă.

(3) Prima de stat trebuie solicitată de client până cel târziu la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire, la b____ de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare.

(4) Dreptul la prima de stat se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitată până la sfârșitul anului calendaristic următor anului de economisire”.

Art. 312 alin. 3

”(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu b____ de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă p_____ anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2)”.

Art. 313

”(1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de primă de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat, indiferent care dintre ei a făcut depunerea.

(2) În sensul alin. (1), prin persoană singură se înțelege o persoană necăsătorită, văduvă sau divorțată”.

Art. 314

”Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisă de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ acestei autorități. Prima este virată de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ în contul clientului”.

Art. 315

”(1) P_____ a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, și este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei”.

Art. 316

”Clienții care au încasat prima de stat încălcând dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligați să o restituie Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în termen de maxim 90 de zile de la încasarea acesteia”.

Art. 317

”Procedura de acordare a primei de stat se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun”.

Normele de aplicare au fost adoptate prin Ordinul comun nr. 509/2471 din 10 iulie 2009 privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, astfel:
Art. 1 alin. 1 și 5

”(1) Prima de stat se acordă clienților, persoane fizice cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ.

………..

(5) Beneficiază de primă de stat numai persoanele titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent de persoanele care au efectuat depunerile în numele acestora”.

Art. 2

” (1) Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client și nu poate depăși echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de B____ Națională a R_______ p_____ ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

(2) În cazul în care o persoană încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire și creditare în domeniul locativ, suma primelor de stat acordate nu poate depăși cuantumul maxim prevăzut la alin. (1).

Art. 3

(1) Clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ va beneficia anual de prima de stat, cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiază de prima de stat, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, clienții cărora li se restituie sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, în una dintre următoarele situații:

a) suma economisită și/sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită și/sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar;

c) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ sau soțul/soția acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit p_____ activități în domeniul locativ a devenit șomer și perioada de șomaj este de cel puțin 9 luni fără întrerupere și durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.

(3) Prima de stat va fi pusă la dispoziție titularului contractului de economisire-creditare numai după verificarea de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ a îndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat conform dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol”.

Art. 4

”(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada utilizării sumei economisite și/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare , imediat și nemijlocit, numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Activitățile în domeniul locativ sunt cele definite la art. 290 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 5

”(1) Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată față de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ de către client sau persoana împuternicită de acesta, în termen de 2 ani de la data la care se consemnează și/sau se efectuează una dintre următoarele operațiuni: plata soldului economisit, gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un terț, finanțarea anticipată sau intermediară.

(2) În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clientul băncii de economisire și creditare în domeniul locativ, în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la alin. (1), prima de stat nu va fi pusă la dispoziție clientului și se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței.

(3) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va putea solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege p_____ a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea sumei economisite și/sau a sumei contractate p_____ activități în domeniul locativ.

(4) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va putea efectua verificări ale datelor și informațiilor furnizate de client, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor de credit aflată în vigoare”.

Art. 9 alin. 4

”(4) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

3.1.3. Comparând cele două reglementări succesive în materie, c_____ constată că cea actuală, în vigoare și în perioada supusă controlului, din OUG nr. 99/2006, comportă câteva modificări lămuritoare, cu reverberațiile aferente în Normele metodologice, astfel:

Cea mai importantă și care contribuie la rândul ei, alături de alte argumente, la lămurirea unor aspecte ale prezentei cauze, este cea din cuprinsul alin. 1 al art. 315, anume introducerea sintagmei ” fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite”, introdusă nota bene prin Legea nr. 227/2007 p entru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, urmare a unui amendament având următoarea motivare:
”În scopul evitării unor interpretări diferite ale prezentelor prevederi. Sistemul are nevoie de stabilitate”.

O altă modificare importantă este cea din cuprinsul alin. 2 al art. 315, anume forma inițială
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma contractată este pusă la dispoziție, iar cel care a economisit utilizează imediat și nemijlocit suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisită sau suma contractată se utilizează imediat și nemijlocit p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar”.

s-a modificat astfel:

”(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele situații:

a) suma economisită și /sau suma contractată este pusă la dispoziție după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită p_____ activități în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită sau suma contractată se utilizează p_____ activități în domeniul locativ de către cesionar”,

amendamentul având următoarea motivare:

”P_____ a nu crea interpretări eronate în ceea ce privește momentul utilizării sumelor respective în scop locativ.

După expirarea contractului, poate să solicite credit”.

3.2. Sistemul colectiv de economisire și creditare

Rațiunea și specificul acestui sistem, în contextul situației din România, sunt elocvent redate de Expunerea de motive a Proiectului de Legea p_____ modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului , în dezbatere în Senatul R_______ (Proiect nr. B340 /2016), în cuprinsul căreia se menționează următoarele:
Economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ a fost p_____ prima dată legiferată prin Legea nr. 541/2002. Acest sistem (cunoscut și ca „sistemul Bauspar”) reprezintă un mecanism de economisire și creditare în scopul îmbunătățirii situației locative, având anumite particularități esențiale care îi conferă o identitate proprie. Orice persoană interesată poate încheia un contract de economisire-creditare cu o bancă p_____ locuințe (entitate special autorizată să desfășoare activități de economisire-creditare). Sistemul cunoaște două etape: în prima etapă - faza de economisire - persoana care încheie o astfel de convenție se obligă să economisească o anumită sumă convenită prin contract prin depuneri în contul de economisire, care sunt purtătoare de dobândă; în cea de-a doua etapă - faza de creditare - dacă deponentul îndeplinește anumite condiții și își dorește să contracteze un credit, b____ este obligată să îi acorde creditul, în cuantumul și cu dobânda prevăzută în contractul de economisire-creditare.

La economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ participă împreună ”depunătorii, b____ p_____ locuințe și statul – prin acordarea unei subvenții sub forma unei ”Prime de Stat”. În principal, scopul intervenției statului este acela de a stimula participarea cetățenilor la acest sistem, p_____ a încuraja un comportament sănătos de economisire”.

Sistemul Bauspar nu impune însă parcurgerea obligatorie a ambelor faze, dimpotrivă, construcția lui, cel puțin până la maturizarea sistemului, mizează tocmai pe faptul că nu toți clienți care urmează faza de economisire își vor manifesta dorința de a contract și creditul, pășind în etapa creditării.
Astfel, în condițiile în care reglementările speciale ale Băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ le conferă acestora, tocmai p_____ a avea o siguranță cât mai mare, o marjă foarte mică de mișcare în ce privește generarea de venituri, economisirea realizată de clienții băncii este principala sursă de finanțare, iar dacă - urmând raționamentul pârâtei - toți depunătorii ar opta la finalul perioadei de economisire p_____ obținerea creditului, fie sistemul nu ar mai putea funcționa, fie perioada de așteptare p_____ repartizarea creditului ar fi foarte lungă.

Situația de fapt, datele concrete, valorile creditelor versus suma medie contractantă, ponderate cu durata de așteptare, induc concluzia necesității ca numărul celor care economisesc să fie mai mare decât al celor care optează și p_____ creditare, adică tocmai ceea ce reclamanta susține atunci când afirmă caracterul opțional al creditării, respectiv ceea ce legiuitorul confirmă atunci când susține, în Expunerea de motive pomenită: ”/…/ În scopul clarificării faptului că un client titular al unui contract de economisire-creditare nu este obligat să încheie contractul de credit, el având doar dreptul, nu și obligația de a trece în următoarea etapă a creditării, prin proiectul de modificare se va completa definiția contractului de economisire-creditare; caracterul opțional al creditării este de esența sistemului Bauspar și această particularitate este subînțeleasă din ansamblul reglementării actuale, dar se impune intervenția legiuitorului p_____ a evita orice interpretări divergente”.
În ceea ce privește aspectele care țin de nelegalitatea deciziei Curții de C______ în ansamblul său, instanța reține următoarele:
4.1. În privința imposibilității de aplicare a măsurilor dispuse de C_____ de C______ , instanța reține caracterul neîntemeiat al acestora, măsurile dispuse de pârâtă în sarcina reclamantei vizând demersuri nemijlocite ale acesteia, diligențe proprii p_____ fiecare măsură în parte, iar nu și ”fapta altuia”, urmând ca aspectele care se vor dovedi în final, în concret, nota bene, ca imposibil de realizat, să fie invocate ca atare în evaluarea modului de punerea în practică a măsurilor.

Cât timp nu este vorba despre o imposibilitate absolută, orice discuții în prezenta cauză, cu privire la modalitatea și șansele de reușită ale ”intrării în legalitate” tind să transfere în sarcina instanței propriile obligații impuse de C_____ de C______, care ar fi chemată astfel dă aprecieze asupra modului în care reclamantul ar trebui să se conformeze celor dispuse de C_____ de C______

4.2. În ce privește nesocotirea principiilor predictibilității legii, încrederii legitime și securității juridice, în conformitate cu jurisprudența CEDO și CJUE , c_____ reține că eventualele divergențe de interpretare a textelor de lege și nici eventuale dificultăți de interpretare nu antrenează automat concluzia lipsei de claritate a legii, de predictibilitate și nesocotirea principiului încrederii legitime.

Or, cât timp din analiza punctuală a reglementărilor în discuție se va putea decela o concluzie pe fond, prin aplicarea regulilor de interpretare a normelor juridice, c_____ nu va putea reține nelegalitatea per ansamblu a deciziei contestate, ci va analiza aspectele invocate integrat analizei punctuale a abaterilor reținute și măsurilor dispuse.

4.3. În ceea ce privește nesocotirea dreptului la apărare în procedurile desfășurate de către C_____ de C______ , c_____ subliniază că nici menționarea încălcărilor în raport Curții anterior emiterii deciziei, nici modul sumar în care au fost analizate apărările reclamantei nu sunt suficient de caracterizate p_____ a antrena o soluție precum cea clamată de reclamantă, care a posibilitatea de a uza de calea administrativă de atac, respectiv cea judiciară, în care apărările sale sunt analizate.

În privința motivelor punctuale de nelegalitate privind fiecare dintre abaterile reținute, respectiv măsurile dispuse, instanța reține următoarele:
Abaterile de la punctele I.1 și I.4 vor fi analizate împreună, întrucât comportă interpretarea acelorași reglementări, iar concluzia în privința interpretării oferă soluția p_____ ambele abateri reținute:
Abaterea I.1. ” Valoarea primei de stat calculată, solicitată și încasată de B__ B____ p_____ Locuințe SA în numele clienților săi, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a fost majorată în mod nelegal, prin includerea comisionului de deschidere a contractelor de economisire și creditare, în baza de calcul a primei de stat.

B____ a încălcat cerințele cadrului legal specifice care reglementează modul de stabilire și acordare a primei de stat, prin încadrarea nelegală a contravalorii comisionului de deschidere, drept sumă economisită, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu prima solicitată și încasată necuvenit de B__ BpL, în sumă estimativă de 43.879.497 lei”.

Abaterea I.4. ” Contrar prevederilor legale care reglementează acordarea primei de stat, B__ BpL a solicitat și încasat necuvenit prima de stat aferentă comisioanelor de administrare a conturilor clienților și a altor comisioane reprezentând costuri ce cad în sarcina clienților titulari ai contractelor de economisire-creditare, comisioane a căror valoare excede dobânda bancară aflată în conturile clienților”.

Întrebarea care își caută răspuns este dacă luarea în calcul p_____ acordarea primei de stat și a sumelor plătite de către client cu titlu de comisioane de deschidere și administrare datorate către bancă.
Potrivit art. 311 alin. 1 din ordonanță, ”Fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ”.

Coroborând textul mai sus redat cu prevederile art. 312 alin. (1), potrivit căruia ”Prima de stat se stabilește la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client”, reiese că legiuitorul a avut în vedere, absolut logic, în raport de finalitatea instituirii primei, suma economisită.

Or, suma depusă în cont cu titlu de comision de deschidere nu poate fi subsumată sintagmei ”suma economisită”, oricâtă străduință ar depune reclamanta în acest sens.

Ne întrebăm, spre pildă, dacă reclamanta a dat dovadă de consecvență în interpretarea sintagmei ”suma economisită” și a inclus comisioanele în calculul sumei a cărei utilizare în scop locativ se impunea, atunci când a făcut aplicarea art. 4 și 5 din Norme.

Împrejurarea că aceste comisioane nu sunt prevăzute expressis verbis de legiuitor ca avându-se în vedere la calculul primei de stat nu înseamnă că ele pot fi subsumate sintagmei ”sume economisite”, astfel că – în opinia instanței - doar depunerile care constituie ”sume economiste” pot fi reținute în calculul primei de stat, fiind singurele în acord cu finalitatea acordării primei de stat.

5.2. În ceea ce privește abaterea reținută la punctul I.2. ”B__ BpL a încasat din bugetul statului, prin bugetul ministerului de resort, prima de stat în sumă de xxxxxxxxxxx lei, pe care a plătit-o, în mod nelegal, clienților titulari ai contractelor reziliate sau repartizate după o perioadă de 5 ani, sau mai mare de 5 ani de la data încheierii. Obligațiile accesorii au fost estimate de către echipa de audit la suma de 22.634.119 lei, calculate până la data de 14.09.2015, la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare”.

Determinantă în lămurirea dreptului clientului de a beneficia de prima de stat este interpretarea art. 315 din OUG nr. 99/2006.

Alin. 1 al textul instituie două cerințe p_____ a beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, anume:
i.) contractele de economisire-creditare să aibă o durată de minimum 5 ani,

ii.) să nu se fi efectuat restituiri totale sau parțiale din sumele economisite înainte de expirarea termenului de economisire stabilit.

Aceste două cerințe sunt unicele cerințe impuse de lege p_____ a opera beneficiul primei de stat fără justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite.

Deci REGULA este beneficiul primei de stat fără justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite D___ cu îndeplinirea celor două cerințe.

Admițând însă că interpretarea sistematică a normelor juridice ar putea ”ghida” interpretarea, în speță din lectura excepțiilor, instanța se va apleca și asupra acestora.
Astfel, alin. 2 al art. 315 din ordonanță instituie câteva excepții de la regula de mai sus, aceea de a beneficia de prima de stat fără justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, iar cât timp din expunerea situațiilor de exceptare reiese clar că incidența lor se referă fie la neîndeplinirea cerinței de la pct. i), fie a ambelor cerințe de la punctele i.) și ii.) de mai sus.

Primele două excepții, anume cele vizate de art. 315 alin. 1 lit. a și b vizează ipoteza neîndeplinirii cerinței de la punctul i.) de mai sus, privind durata minimă de 5 ani a contractelor de economisire-creditare, iar celelalte două excepții , anume cele vizate de art. 315 alin. 2 lit. c și d vizează, p_____ ipotezele lor, lipsa de relevanță a îndeplinirii cerințelor de la punctele i.) și ii.) de mai sus. Aceste ultime două excepții de la regula beneficiului primei fără justificare doar cu îndeplinirea celor două cerințe au ca fundament considerente de ordin social, când intervin situații de impas financiar p_____ client și/sau familie, precum deces, incapacitate totală de muncă, șomaj de o anumită durată.

Reținând că forma art. 315 alin.1, anterioară modificării adusă de legea de probate, comporta într-adevăr dificultăți de interpretare, instanța reține că amendamentul privind introducerea sintagmei ”fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite” și-a atins scopul afirmat în Expunerea de motive, anume ”În scopul evitării unor interpretări diferite ale prezentelor prevederi. Sistemul are nevoie de stabilitate”.

Pârâta C_____ de C______ își fundamentează interpretarea contrară pe anumite sintagme din cuprinsul Ordinului nr. 509/2009 privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
Astfel, pârâta susține că ”Art. 3 alin. (1) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, stabilește că orice client al băncii de economisire și creditare în domeniul locativ beneficiază anual de prima de stat (sau constant , așa cum este dispus prin art. 315 din OUG nr. 99/2006), cu condiția să fi încheiat un contract de economisire-creditare p_____ o durată de minimum 5 (cinci) ani, fără a fi necesară justificarea ( în anul respectiv , până la îndeplinirea condițiilor de repartizare) a utilizării în scop locativ a sumei economisite, precum și să nu se fi efectuat de către b____ de economisire și creditare în domeniul locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau parțiale din sumele economisite, înainte de expirarea termenului de economisire”

Cu alte cuvinte, C_____ de C______ susține că obligația de justificare există, însă ea nu este necesar a fi făcută în anul respectiv, adică p_____ fiecare an de economisire în parte.

O atare interpretare este lipsită de orice fundament și ea a fost posibilă numai prin adăugare pur și simplu la textul reglementării, în pofida oricăror reguli de interpretare a normelor juridice.

Cum a ajuns pârâta la concluzia ca textul s-ar referi la faptul că justificarea ar fi totuși necesară, însă nu în anul respectiv, în care operează beneficiul primei, ci la final, la eliberarea sumei de către bancă, este greu de imaginat.

Ne întrebăm care este rațiunea reglementării din art. 315 alin. 1, cât timp, în opinia pârâtei, prin întrunirea doar a celor două cerințe pe care le instituie, clientul dobândește ”fără justificare” doar un beneficiu temporar, beneficiu fiind un fel de a spune, căci nu îi profită în nici un fel; de fapt, pârâta spune că, p_____ a beneficia efectiv de prima de stat, la finele perioadei de economisire, clientul este obligat să justifice folosire sumei în scop locativ.

Or, un atare raționament transforma norma juridică din cuprinsul art. 315 alin. 1 al ordonanței într-o reglementare lipsită de sens, rațiune și logică juridică.

Dacă acesta este sensul interpretării se întreabă atunci care mai este rațiunea și finalitatea practică a instituirii ipotezelor de excepție din art. 315 alin. 2 lit. a și b și diferența față de regula de la alin. 1. Ar înseamnă că regula est subsumată excepției?

Ignorând interpretarea corectă a disp. art. 315 alin. 1 din ordonanță, pârâta ajunge să interpreteze nici măcar textul corelativ acestei REGULI din cuprinsul Normelor metodologice, ci normele aferente situațiilor de excepție, respectiv art. 4 și 5, p_____ a ajunge la concluzia că de fapt regula nu e regulă, iar excepțiile nu sunt excepții.
D___ în acest mod s-a putut ajunge la argumentele cu totul false și artificiale pe care pârâta le aduce, pornind de la eronata interpretare a art. 4 și 5 din Ordin (dincolo de lipsa lor de relevanță în aplicarea regulii, adică a art. 315 alin. 1 din ordonanță).

Dincolo de împrejurarea că prevederile ordinului nu pot contraveni prevederilor legii p_____ a institui cerințe suplimentare, de faptul că acestea pot fi avute în vedere doar în măsura în care sunt expresis verbis, afirmat și asumat, norme cu adevărat interpretative p_____ reglementarea primară, dincolo de ușoare diferențe de topică, fără nicio relevanță sub aspectul interpretării, nu există diferențe de abordare în norme versus ordonanță.

Pârâta susține astfel că sunt doar două situații în care clientul unei bănci poate solicita plata soldului economisit și să beneficieze de prima de stat , în funcție de îndeplinirea sau nu a termenului de economisire:

a) dacă clientul solicită restituirea soldului economisit înaintea expirării termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, atunci acesta ” este ținut a face dovada utilizării sumei economisite si/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, imediat și nemijlocit , numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative , conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice ”, așa cum este prevăzut la art.4 alin.(1) din Ordinul 509/2009.

Astfel, în această situație în care, înaintea expirării termenului de economisire stabilit prin contract, clientul îndeplinește condițiile de repartizare și dorește fie accesarea creditului contractat, fie plata soldului economisit, acesta poate beneficia de prima de stat doar dacă justifică imediat și nemijlocit utilizarea în scop locativ , cu documente justificative, a sumei economisite;

b) dacă clientul solicită restituirea soldului economisit după expirarea termenului de economisire stabilit prin contractul de economisire-creditare, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1), atunci acesta poate justifica utilizarea sumei economisite în termen de 2 ani de la data plății soldului economisit (…), însă doar cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4 .

Cu alte cuvinte, pârâta susține că ”există doar două situații în care se poate solicita plata soldului economisit de către clientul băncii de locuințe ( înainte de expirarea termenului de economisire, și respectiv după expirarea termenului de economisire) și acesta să poată beneficia de prima de la stat acumulată în contul său, însă în ambele situații posibile este obligatorie justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite cu documente justificative: imediat și nemijlocit în situația în care clientul nu așteaptă expirarea termenului de economisire prevăzut în contract și solicită plata soldului economisit, și respectiv în termen de 2 ani în situația în care termenul de economisire a fost îndeplinit” (în doi ani, dar oare mijlocit sau nemijlocit, ne întrebăm, urmând logica pârâtei)

Instanța constată că pârâta, lăsând la o parte cu totul reglementarea primară și interpretarea justă a acesteia, a creat pur și simplu două ipoteze de aplicare a aceleiași soluții legislative, din art. 4 alin. 1 din Ordin și art. 5 alin. 1 din Ordin, în condițiile în care cele două texte reglementează chestiuni totalmente diferite, neconstituind ipoteze ale aceleiași reglementări.
Astfel, art. 4 alin. 1 prevede că ”(1) În situația prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), titularul contractului de economisire-creditare este ținut a face dovada utilizării sumei economisite și/sau a sumei contractate puse la dispoziție, după repartizare, imediat și nemijlocit, numai p_____ activități în domeniul locativ, cu documente justificative, conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. /…/”

O interpretare logică, gramaticală, orice abordare de interpretare s-ar urma, a textului mai sus redat, duce înspre aceeași concluzie, anume că utilizarea sumei /…/ se face imediat și nemijlocit, iar NICIDECUM că dovada utilizării sumei trebuie făcută imediat și nemijlocit.

Art. 5 alin. 1 este cel care reglementează o chestiune total diferită, anume când se face dovada utilizării în scop locativ a sumei economisite, desigur în ipotezele care impun aceasta cerință, precizând că ”Utilizarea în scop locativ a sumei economisite va fi probată față de b____ de economisire și creditare în domeniul locativ de către client sau persoana împuternicită de acesta, în termen de 2 ani de la data la care se consemnează și/sau se efectuează una dintre următoarele operațiuni: plata soldului economisit, gajarea drepturilor rezultând din contractul de economisire-creditare, transferul contractului de economisire-creditare către un terț, finanțarea anticipată sau intermediară”.

Rezultă astfel că utilizarea în scop locativ a sumei economisite se face imediat și nemijlocit în toate situațiile în care e necesară (atât în ipoteza art. 3 alin. 2 lit. a din ordin, cât și în ipoteza art. 3 alin. 2 lit. b din ordin, în acest sens fiind norma de trimitere din art. 4 alin. 2 din ordin potrivit căreia ”prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător”), după cum și dovada utilizării în scop locativ a sumei economisite se face, în toate situațiile în care e necesară, în termenul de 2 ani reglementat în art. 5 alin.1 din ordin.
Că așa stau lucrurile reiese și din simpla lectură a art. 5 alin. 2 din ordin, care vorbește despre dovedirea utilizării sumei în scop locativ în condițiile art. 4 și în termenul prevăzut la alin. (1) (alin. 1 al art. 5 - subl. inst .).

În egală măsură, că aceasta este interpretarea corectă reiese și din lectura textelor corespunzătoare ale Ordinului nr. 1682/1820 din 11 noiembrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor reglementării anterioare, Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, în condițiile în care soluția legislativă s-a păstrat identică și în noua reglementare a OUG nr. 99/2006, Ordin ale cărui prevederi au fost redate mai sus, la punctul 3.1.1. al argumentării.

Nu în ultimul rând, dar relevantă p_____ intenția legiuitorului, în orice caz doar în opinia pârâtei neclară, este Expunerea de motive a Proiectului de Legea p_____ modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului , în dezbatere în Senatul R_______ (Proiect nr. B340 /2016), în cuprinsul căreia se menționează următoarele:
”B. Motivele care impun emiterea unui act normativ în acest domeniu:

În primul rând, p_____ a funcționa conform scopului p_____ care a fost instituit prin Lege, sistemul are nevoie de stabilitate. Această cerință trebuie să se manifeste inclusiv la nivelul reglementării legale prin îndeplinirea cerințelor de predictibilitate, precizie și claritate a legii. În acest sens, se impune actualizarea actului normativ care reglementează economisirea și creditarea în sistem colectiv p_____ domeniul locativ p_____ a se oferi un plus de certitudine și a înlătura posibilitatea apariției unor interpretări echivoce cu privire la coordonatele esențiale ale sistemului Bauspar, particularități care au fost avute în vedere implicit de către legiuitor în forma actuală a reglementării, dar care se impun a fi clarificate expres prin lege.

În doilea rând, în reglementarea actuală, prima de Stat este stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate de client în perioada de economisire, fără a putea depăși limita maximă de 250 euro/anual. De asemenea, p_____ clienții care economisesc mai mult de 5 ani, nu este necesară justificarea utilizării primei de Stat p_____ activități în domeniul locativ p_____ a putea beneficia de această subvenție. Având în vedere că sistemul Bauspar a cunoscut o dezvoltare rapidă în România și s-a stabilizat prin crearea unei mase de depunători care poate asigura siguranța și stabilitatea sistemului, se impune modificarea regimului juridic al Primei de Stat în sensul adaptării la noile realități care permit funcționarea sistemului printr-o susținere la fel de activă din partea Statului, dar care să fie îndreptată spre o eficientizare a utilizarii subvențiilor.

III. Soluțiile propuse prin emiterea noului act normativ

În scopul clarificării faptului că un client titular al unui contract de economisire-creditare nu este obligat să încheie contractul de credit, el având doar dreptul, nu și a obligația de a trece în următoarea etapă a creditării, prin prezentul act normativ se va completa definiția contractului de economisire-creditare. caracterul opțional al creditării este de esența sistemului Bauspar și această particularitate este subînțeleasă din ansamblul reglementării actuale, dar se impune intervenția legiuitorului p_____ a evita orice interpretări divergente

/…/

„ Se va introduce, p_____ prima dată, obligația p_____ titularii contractelor de economisire-creditare de a justifica faptul că au utilizat Prima de Stat p_____ cheltuieli în domeniul locativ p_____ a le fi pusă la dispoziție Prima de Stat, cu următoarele diferențieri: (a) p_____ depunătorii care economisesc o perioadă mai lungă de 5 ani, p_____ a li se elibera efectiv Prima de Stat aflată în contul de economisire este necesară numai justificarea sumei reprezentând Prima de Stat ; (b) prin excepție, Prima de Stat poate fi eliberată clienților chiar dacă aceștia nu au economisit o perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile de repartizare ale contractului și se face dovada utilizării în domeniul locativ atât a sumelor economisite cât și a Primei de stat”.

Pârâta mai invocă în sprijinul interpretării sale o ________ aspecte cu totul străine de interpretarea și aplicarea normelor juridice, cum ar fi cele privind lipsa de eficiență sistemului colectiv de economisire-creditare în lipsa unei interpretări precum cea avansată de ea însăși.
Dincolo de justețea sau nu a unei atare statuări, c_____ reține că ev entuala lipsă de eficiență a sistemului, evidențierea unor alte soluții optime p_____ rezolvarea problemei locative în România pot constitui temeiuri p_____ schimbarea soluției legislative, de către Parlament, bazată pe evaluări serioase și studii de impact pe care le presupune un atare demers, nicidecum prin siluirea raționamentelor juridice p_____ a suplini eventuale lacune ale reglementări sau chiar a-i modifica întru totul sensul și voința legiuitorului.

Or, acestea nu sunt nici în căderea instanței de judecată nici a pârâtei C_____ de C______, ci a legiuitorului, pe calea modificărilor legislative, nicidecum prin forțarea interpretării textelor de lege lata.

Prin urmare, încheind argumentarea în privința abaterii de la punctul I.2., C_____ subliniază, în deplin acord cu reclamanta, că oricare dintre metodele de interpretare a normelor juridice s-ar avea în vedere, interpretarea corectă a textelor este cea avansată de reclamantă.

5.3. În ceea ce privește abaterea reținută la punctul I.3. „ În cazul primelor de stat restituite de B__ BpL către MDRAP ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare a primei de stat în sumă totală de 48.748.192,78 lei, statul a fost lipsit de dobânda capitalizată în conturile clienților, pe parcursul perioadei contractului de economisire și creditare.

Dobânda aferentă primei de stat restituită bugetului de stat a fost achitată în parte clienților, cealaltă parte rămânând la dispoziția băncii”.

Reținând nelegalitatea imputării în sarcina reclamantei a abaterii de la punctul I.2., privind debitul principal, ce urmează a fi anulată, c_____ va proceda la anularea în egală măsură, potrivit principiului accesorium sequitur principalem, a abaterii de la punctul I.3., fără a se mai impune o analiză pe fondul motivelor de nelegalitate de sine stătătoare invocate de reclamantă.

5.4. În ceea ce privește abaterile reținute la punctele I.5. și I.6., acestea vor fi analizate împreună datorită similarității parțiale a considerentelor.

Abaterea I.5. ” S-a constatat acordarea nelegală a primei de stat în sumă de 36.398.280,17 lei, p_____ clienți ai B__ BpL persoane fizice – copii minori (cu vârsta sub 18 ani) care nu erau îndreptățiți să primească prima de stat, prin încheierea de contracte de economisire-creditare cu părinții acestora în calitate de reprezentanți legali, și care, în fapt, au constituit doar contracte de economisire, consecința încheierii unor astfel de contracte fiind aceea de încasare a primei de stat de către clienți și utilizarea soldului economisit în orice alt scop decât în domeniul locativ și p_____ care, prima de stat a fost alocată de la bugetul de stat prin ministerul de resort./…/

Mai mult decât atât, contractele de economisire-creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat la încheierea contractelor.

Potrivit legii, B__ ________________________ alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită./… /”.

Abaterea I.6. ”S-a constatat acordarea nelegală a primei de stat în sumă de 28.854.439 lei, p_____ clienți ai B__ BpL persoane fizice vârstnice, prin încheierea de contracte de economisire-creditare cu aceștia, și care, în fapt, au constituit doar contracte de economisire, consecința încheierii unor astfel de contracte fiind aceea de încasare a primei de stat și utilizarea soldului economisit în orice alt scop decât în domeniul locativ și p_____ care, prima de stat a fost alocată de la bugetul de stat prin ministerul de resort./… /

Mai mult decât atât, contractele de economisire-creditare au fost reziliate fără a fi repartizate, respectiv fără a ajunge la repartizare și fără ca titularii contractelor de economisire și creditare să fi economisit sumele p_____ care s-au angajat la încheierea contractelor.

C_____ observă că absolut nici un temei legal nu există p_____ a statua în sensul celor invocate de pârâta C_____ de C______, care în esență susține că b____ nu putea încheia legal contracte de economisire-creditare nici cu minori, nici cu persoane vârstnice.
Pârâta C_____ de C______ își fundamentează susținerile, în privința minorilor, pe prevederile art. 313 din OUG nr. 99/2006, potrivit cărora
„(1) Sunt îndreptățiți să beneficieze de prima de stat clienții persoane singure, precum și oricare dintre soți, separat , indiferent care dintre ei a făcut depunerea.

(2) În sensul alin.(1), prin persoană singură se înțelege o persoană necăsătorită, văduvă sau divorțată”.

Susținerea că din reglementarea de mai sus s-ar desprinde ideea că pot beneficia de prima de stat doar persoanele majore, respectiv oricare dintre soți (adică persoane căsătorite), persoanele necăsătorite (persoane majore care nu sunt căsătorite), văduve (care au fost căsătorite iar prin decesul soțului/soției au devenit văduve) sau divorțate (care au fost căsătorite și au divorțat), că textul redat ar avea rolul de a circumscrie sfera exhaustivă a beneficiarilor, în funcție de starea civilă a acestora, de posibilitatea legală de a se căsători, de a fi căsătorite sau necăsătorite, este pur și simplu absurdă, dincolo de lipsa de logică juridică.

Textul de mai sus nu face altceva decât să lămurească ce se întâmplă într-o anume situație specifică, determinată de regimul matrimonial al bunurilor în timpul căsătoriei, de relațiile firești dintre soți, care pot antrena foarte frecvent situații de genul celor vizate de art. 313 alin. 1 din ordonanță, pe când alin. 2 nu este decât o normă interpretativă, lămurind accepțiunea legii în ce privește sintagma folosită, de ”persoană singură”.

În altă ordine de idei, nu vede ce impediment juridic împiedică încadrarea minorilor la persoane necăsătorite.

În realitate, sfera beneficiarilor primei de stat este circumscrisă foarte clar și neechivoc în art. 311 alin. 1 al ordonanței, potrivit căruia

”(1) Fiecare client, persoană fizică cu cetățenia română și cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat p_____ depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o bancă de economisire și creditare în domeniul locativ”.

Iar definiția legală a ”clientului”, din art. 290 lit. bal ordonanței, ”persoana fizică sau juridică care încheie cu b____ de economisire și creditare în domeniul locativ un contract de economisire și creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ, prin care dobândește, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilită potrivit clauzelor contractuale”, nu exclude minorii și vârstnicii de la posibilitatea de a încheia astfel de contracte.

Susținerile pârâtei privind capacitatea de exercițiu deplină care se dobândește abia la 18 ani sunt total nerelevante în cauză, ceea ce interesează p_____ a avea capacitatea de a încheia acte juridice, de a fi titular de drepturi și obligații, este capacitatea de folosință a persoanei.
În acest sens, instanța face trimitere la normele generale în materie, astfel:

Art. 34 Cod civil

”Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile”.

art. 35 Cod civil

”Capacitatea de folosință începe la nașterea persoanei și încetează odată cu moartea acesteia”.

Astfel, capacitatea de exercițiu – definită de art. 37 Cod civil ca fiind ”aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile” – care începe, potrivit art. 38 Cod civil, la data la care persoana devine majoră, adică la 18 ani – nu este relevantă în ce privește capacitatea de a încheia contracte, art. 43 alin. 2 Cod civil oferind soluția, astfel:

”(2) P_____ cei care nu au capacitate de exercițiu, actele juridice se încheie, în numele acestora, de reprezentanții lor legali, în condițiile prevăzute de lege./…/”.

În alt argument foarte important al pârâtei în susținerea acestor abateri constă în aceea că normele interne ale băncii stabilesc că pot contracta un credit doar persoanele între 18 și 65 de ani, coroborat cu interpretarea pârâtei în ce privește obligativitatea încheierii contractului de credit, astfel că, la momentul încheierii contractelor de economisire – creditare, clienții persoane fizice trebuie să îndeplinească și condițiile de eligibilitatea p_____ a obține credite.
Cu privire la această pretinsă obligație, instanța reține că – în raport de reglementările legale – o atare obligație nu există, singura componentă obligatorie a contractelor fiind cea de economisire, mai departe existând doar un drept al clienților de a accesa un credit locativ, în acest sens fiind stabilită de legiuitor o obligație corelativă în sarcina băncii, pendinte desigur de dorința manifestarea dorinței clientului în acest sens, în privința caracterului neobligatoriu al fazei creditării, instanța argumentând mai sus, la punctul 3.2. al considerentelor.

5.5. Abaterea de la punctul I.7. ” S-a constatat plata primei de stata de către B__ BpL clienților care au avut încheiate contracte de economisire-creditare, dar fără ca aceștia să justifice, în toate cazurile, utilizarea în scop locativ a sumelor economisite conform prevederilor Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Potrivit legii, B__ BpL are obligația de a solicita tuturor clienților care nu au transmis toate documentele justificative prevăzute de Ordinul nr. 509/2009 să prezinte toate înscrisurile legale necesare care să probeze justificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ, iar în situația în care beneficiarii primei de stat nu prezintă aceste documente, b____ de locuințe va lua toate măsurile legale p_____ restituirea primei de stat încasate necuvenit, conform reglementărilor legale în materie /…/”

Măsura aferentă dispusă la punctul II.7 constă în:

”B__-BpL va solicita tuturor clienților care nu au transmis documentele justificative prevăzute de Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX, să prezinte toate înscrisurile legale, care probează justificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ, iar în situația în care, acești beneficiari ai primei de stat nu prezintă înscrisurile legale, b____ va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia, inclusiv a beneficiilor nerealizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

Critica adusă de pârâtă procedurilor urmate de reclamantă în ce privește aplicarea p revederilor Ordinului comun nr. XXXXXXXXXXXXX privind aprobarea Normelor metodologice p_____ aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, referitoare la modalitatea de justificare a folosirii în scop locativ a sumei economisite.
Chestiunea de lămurit nu comportă prea multe discuții, surprinzător fiind modul în care pârâtul „citește” un text extrem de clar și neechivoc.

Astfel, art. 4 alin. 1 din Norme face trimitere, în ceea ce privește documentele justificative necesare p_____ dovedirea folosirii în scop locativ a sumei economisite, acolo unde este cazul, „conform prevederilor legale în materie și potrivit anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
Potrivit acestei anexe, cuprinzând LISTA documentelor necesare p_____ certificarea utilizării sumelor acumulate numai p_____ activități în domeniul locativ , justificarea se face cu următoarele documente:

 

Tipul de activitate în domeniul locativ *)

Acte și documente doveditoare**)

construirea de locuințe noi sau activitățile prevăzute în art. 290 lit. a) pct. 7 din OUG nr. 99/2006

- documente care atestă forma juridică de deținere a terenului destinat construcției

- autorizație de construire

- proiect de execuție, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate

extinderea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea de locuințe și viabilizarea de terenuri

- act de proprietate (deținere) imobil/teren

- autorizație de construire

- proiect de execuție, deviz estimativ, contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate

cumpărarea unei locuințe

- antecontract de vânzare-cumpărare

- contract de vânzare-cumpărare

cumpărarea de terenuri intravilane

- antecontract de vânzare-cumpărare

- contract de vânzare-cumpărare

 

*) P_____ tipurile de activități în domeniul locativ p_____ care legea nu prevede obținerea autorizației de construire se vor prezenta facturi, bonuri fiscale și/sau alte documente prin care se face dovada procurării legale a materialelor și/sau a efectuării lucrărilor.

**) În funcție de particularitățile fiecărui caz, pot fi solicitate și alte documente justificative, conform prevederilor legale.

De asemenea, art. 5 alin. 3 și 4 din ordin statuează următoarele:
”(3) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va putea solicita titularului de contract documente suplimentare, care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege p_____ a beneficia de prima de stat sau, după caz, utilizarea sumei economisite și/sau a sumei contractate p_____ activități în domeniul locativ.

(4) B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va putea efectua verificări ale datelor și informațiilor furnizate de client, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor de credit aflată în vigoare”.

Pârâta susține că nu au fost respectate prevederile legale, fără însă a indica reglementarea nesocotită de reclamantă și mai ales care este prevederea privind aplicabilitatea, și în privința lucrărilor p_____ care nu e necesară autorizația de construire, a documentelor necesare p_____ lucrările cu autorizație, anume ”contracte încheiate cu societăți specializate sau persoane fizice autorizate”, cu toate că reglementarea este distinctă.
Dincolo de lipsa unei atare cerințe exprese, instanța reține că, în eventualitatea în care se dorea eludarea destinației locative de către clienții băncii, nimic nu împiedica încheierea unor contracte precum cele clamate de pârâtă, care să fi fost revocate la scurt timp, ele nedovedind în nici un fel realizarea efectivă a lucrărilor, neavând o mai mare valoare probatorie decât o declarație pe proprie răspundere a clientului băncii subsumată formularului de justificare.

Mai mult decât atât, instanța observă că Normele nu prevăd spre pildă, nici măcar în cazul lucrărilor p_____ care este necesară autorizare, nota bene de mai mare anvergură, obligativitatea de a se solicita procesele verbale de recepție a lucrărilor autorizate, ci doar contractele încheiate cu societăți specializate.

În ce privește verificarea nemijlocită de către reclamantă a utilizării efective a sumelor în scop locativ, a necesității achizițiilor materialelor respective în raport de lucrările realizate, adică prin verificări în teren, c_____ constată, dincolo de lipsa oricărei reglementări care să impună o atare obligație, că băncile nu sunt instituții de ”auditare” tehnică a construcțiilor sau lucrărilor în domeniul locativ,
În concluzie, în măsura în care nu există nicio prevedere legală nesocotită de reclamantă în privința modului de justificare a utilizării în scop locativ a sumelor, nu se poate reține vreo abatere în sarcina reclamantei și cu atât mai puțin vreo pagubă bugetului de stat, decât în eventualitatea în care pârâta ar fi procedat ea însăși la verificarea, lucrare cu lucrare, a aspectelor imputate băncii ca prejudiciabile.
Abaterea de la punctul I.8. ”Contractele de economisire-creditare în sistem colectiv p_____ domeniul locativ au fost cesionate între clienții băncii, iar B__ BpL a permis, urmare acestor cesiuni, încasarea unei prime de stat anuale, de către beneficiarii cesiunilor de contracte de economisire-creditare, peste nivelul maxim legal stabilit de OUG nr. 99/2006 /…/”
Măsura aferentă dispusă la punctul II.8 constă în:

”B__ BpL va stabili cu exactitate întinderea prejudiciului și va dispune măsuri p_____ recuperarea acestuia și a beneficiilor realizate. /…/

Măsura dispusă de C_____ de C______ a R_______ se aplică în concordanță cu răspunderea B__ BpL stabilită de prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul comun nr. XXXXXXXXXXXXX: “b____ de economisire și creditare în domeniul locativ răspunde ca fidejusor, alături de clientul care primește o primă de stat necuvenită. B____ de economisire și creditare în domeniul locativ va returna Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței primele de stat virate în mod nejustificat și penalitățile aferente, calculate la nivelul celor datorate p_____ executarea cu întârziere a obligațiilor bugetare. Primele de stat reacordate clientului în baza unei contestații admise a acestuia vor fi scăzute din sumele pe care b____ de economisire și creditare în domeniul locativ urmează să le restituie ca prime de stat necuvenite. În acest scop băncile de economisire și creditare în domeniul locativ comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței soldul corecturilor de primă de stat efectuate”.

În ce privește această abatere, c_____ împărtășește întru totul interpretarea dată de pârâta C_____ de C______, în sensul că unica rațiune a limitării ce derivă din cuprinsul art. 312 alin., 3 din ordonanță se verifică independent de modul în care ajunge un client devine titular în mai multe contracte de economisire creditare, fie că le încheie el pe toate dintru început, fie că încheie unele și devine cesionar în altele.
Textul prevede astfel că ” În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu b____ de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă p_____ anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2)”.

Interpretarea reclamantei este forțată și se îndepărtează de la regulile și principiile de interpretare la care a recurs în privința altor abateri din cuprinsul actelor contestate.
Susținerea reclamantei în sensul că intenția autorului normei, în concordanță cu sistemul internațional Bauspar , a fost aceea de a permite stimularea a cât mai multor persoane să economisească, nu este suficientă prin ea însăși și nici nu explică limitarea impusă de art. 312 alin. 3 din ordonanță.

 

Reținând considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, c_____ reține nelegalitatea parțială a actelor contestate, în măsura ce se desprinde din cele ce preced, astfel că va admite în parte acțiunea și – în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 – va anula parțial Decizia nr. 17/10 decembrie 2015 și în mod corespunzător Încheierea nr. 2/29 februarie 2016, în privința următoarelor abateri și măsuri cuprinse în decizie:

- Abaterea de la punctul 2 și măsura aferentă de la punctul II. 2

- Abaterea de la punctul 3 și măsura aferentă de la punctul II.3

- Abaterea de la punctul 5 și măsura aferentă de la punctul II.5

- Abaterea de la punctul 6 și măsura aferentă de la punctul II.6

- Abaterea de la punctul 7 și măsura aferentă de la punctul II.7

- Măsurile dispuse la punctele I.1 și I.2. în ce privește aspectele derivând din constatarea abaterilor și dispunerea măsurile anulate mai sus,

restul pretențiilor reclamantei urmând a fi respinse.

 

 

P_____ ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 

Admite în parte acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta B__ B____ P_____ LOCUINȚE S.A. , cu sediul în București, Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10, parter și etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. JXXXXXXXXXXXX, atribuit în data de 16.04.2008, cod unic de înregistrare xxxxxxxx, în contradictoriu cu pârâta C_____ DE C______ A R_______, cu sediul în București, ___________________. 22-24, sector 1, cod fiscal xxxxxxx, cont xxxxxxxxxxxxxxxx Direcția Trezorerie, având ca obiect „obligare emitere act administrativ”.

Anulează parțial Decizia nr. 17/10 decembrie 2015 și în mod corespunzător Încheierea nr. 2/29 februarie 2016, în privința următoarelor abateri și măsuri cuprinse în decizie:

- Abaterea de la punctul 2 și măsura aferentă de la punctul II. 2

- Abaterea de la punctul 3 și măsura aferentă de la punctul II.3

- Abaterea de la punctul 5 și măsura aferentă de la punctul II.5

- Abaterea de la punctul 6 și măsura aferentă de la punctul II.6

- Abaterea de la punctul 7 și măsura aferentă de la punctul II.7

- Măsurile dispuse la punctele I.1 și I.2. în ce privește aspectele derivând din constatarea abaterilor și dispunerea măsurile anulate mai sus.

Respinge restul pretențiilor reclamantei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din data de 1 martie 2017. 

Sursa: www.rolii.ro

 

Taguri: BCR Banca pentru Locuinte  Banca Comerciala Romana (BCR)  TBI Credit IFN  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: ProceseVodafone, obligata de judecatori sa despagubeasca un abonat caruia a refuzat sa-i repare un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi (decizia instantei)

Decizia instantei de judecata prin care Vodafone este obligata sa despagubeasca un abonat caruia nu a vrut sa-i inlocuiasca, timp de trei ani, un telefon stricat sau sa-i dea banii inapoi pe el. Vodafone a fost obligata de judecatori sa-i plateasca omului si dobanda legala penalizatoare pe detalii

Taxa de reziliere a abonamentului Vodafone inainte de termen este ilegala (decizia definitiva a judecatorilor)

Decizia definitiva pronuntata in octombrie 2017 de Curtea de  Apel Bucuresti prin care constata ca este ilgal ca Vodafone sa ceara o taxa de reziliere atunci cand clientii sai renunta la contracte inainte de termenul de unul sau doi ani, pentru ca abonamentele sunt prea scumpe detalii

ANAF trebuie sa plateasca BCR Leasing dobanzi fiscale de 6,7 milioane lei, pentru obligatii suplimentare de plata a TVA anulate de justitie

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa plateasca BCR Leasing dobanzi fiscale de 6,7 milioane lei, pentru obligatii suplimentare de plata a TVA impuse firmei de leasing, dar anulate de justitie printr-o decizie definitiva. BCR Leasing a platit, la finalul lui 2011, detalii

Clauzele abuzive din contractele de credit nu au termen de prescriptie, deci pot fi constatate oricand, chiar si dupa plata creditelor, a decis CJUE

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca instantele de judecata din Romania pot constata oricand existenta clauzelor abuzive din contractele de credit si implicit restituirea sumelor platite in plus de consumatori, fara termen de prescriptie, chiar si dupa ce acestia au finalizat detalii

  

Ultimele Comentarii