LEGI | Legislatie

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2017-11-12 13:30

L E G E
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.
………………………………………………………………………………
(3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.”

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

„(4)Instituţiile emitente şi acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.

(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) şi (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea afişează la loc vizibil semnul privind
acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.

(6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în
vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.

(7) În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri, prevăzuţi la alin.(5), nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Băncile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării.
Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia.”

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:

a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art.1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (21);
c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude;
d) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin .(1) de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;
e) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit;
f) refuzul instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit şi cardurilor de credit;
g) lipsa afişării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informaţiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului;
h) refuzul băncilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1);
i) lipsa asigurării infrastructurii şi a dotărilor necesare pentru acordarea avansurilor în numerar la terminalele de plată de către băncile acceptante de carduri;
j) nerespectarea dispoziţiilor art. 21 şi 22.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) contravenţia prevăzută la lit. e) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei;
b) contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi g) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;
c) contravenţiile prevăzute la lit. c), d), f), h) şi i) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
d) contravenţia prevăzută la lit. j) se sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu
amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor sale teritoriale.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. - Băncile acceptante de carduri, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure infrastructura şi dotările proprii necesare, în vederea ordonării plăţilor prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi al realizării
transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, precum şi pentru acordarea de avansuri în numerar la terminalele de plată, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi.

Art. III. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice, cu consultarea Băncii Naţionale a României, modifică în mod corespunzător normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieLegea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de moneda electronica

Lege nr. 210 din 8.noi.2019
Monitorul Oficial, Partea I 914 13.noi.2019
Intrare în vigoare la 13.dec.2019 Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică Parlamentul României adoptă prezenta lege.  CAPITOLUL I
  Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii      Art. 1. - Prezenta lege reglementează condiţiile de acces la activitatea de emitere de monedă electronică şi de desfăşurare a acestei activităţi, condiţiile de desfăşurare a activităţii de detalii

Patru noi proiecte de lege pentru protectia consumatorilor privind plafonarea dobanzilor la credite, executarile silite, cesiunea si conversia in lei a creditelor in valuta, depuse de cuplul Zamfir/Piperea la Senat

Senatorul Zamfir Daniel-Catalin, fost senator PNL si ALDE, trecut recent la PSD, a depus la Senat patru noi proiecte de lege privind protectia consumatorilor, care vizeaza plafonarea dobanzilor la credite, conversia in lei a creditelor in valuta, executarile silite si cesiunile de creante, dupa detalii

OUG 51 din 1997 actualizata privind operatiunile de leasing

ORDONANŢĂ nr. 51 din 28 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (actualizată până la data de 17 decembrie 2009*) EMITENT  GUVERNUL -----------
**) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, dându-se textelor o noua numerotare. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, detalii

Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificari si completari

Ordonanţă de urgenţă nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (1) cu modificările şi completările aduse prin: • Legea nr.227/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si detalii

Ultimele Comentarii