ECONOMIE | Legislatie

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2017-04-29 10:07

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Regimul acceptării la plată a instrumentelor de plată moderne este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003.

Ultimele modificări substanţiale ale actului normativ primar au fost făcute prin Legea nr. 209/2016, prilej cu care au fost introduse următoarele dispoziţii relevante:

• obligaţia operatorilor economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi a instituţiilor publice care încasează impozite şi taxe de a accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;

• a fost micşorat pragul - de la 100.000 euro la 10.000 euro- începând cu care persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul au obligaţia de a oferi clienţilor posibilitatea de plată cu cardul;

• a fost reglementată posibilitatea acordării unui avans în numerar la terminalele de plată de către operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, precum şi de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi au o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro;

• avansul în numerar nu poate să depăşească suma de 200 lei şi se evidenţiază distinct pe bonul fiscal;

• posibilitatea comercianţilor de a percepe un comision de maximum 1% din sumă, în cazul acordării avansului în numerar;

• obligaţia ca băncile acceptante de carduri să instaleze terminale de plată în maximum 30 de zile de la data solicitării, în baza contractelor încheiate în acest scop.

2. Schimbări preconizate

Având în vedere modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 prin Legea nr. 209/2016, faptul că Hotărârea Guvernului nr. 1253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată nu a fost modificată până în prezent, fiind necesară punerea în acord a prevederilor legale cuprinse în aceasta cu legislaţia din domeniul bancar, precum şi faptul că potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în situaţia în care modificarea sau completarea unui act normativ priveşte întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză, actul normativ se înlocuieşte cu o nouă reglementare, Hotărârea Guvernului nr. 1253/2003 urmează să fie abrogată.

Prin prezentul proiect de hotărâre de Guvern sunt reglementate, în principal, următoarele aspecte:

 se precizează faptul că persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, au obligaţia de a accepta încasări și prin intermediul cardurilor;

 se precizează faptul că persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, au posibilitatea de a accepta la plată instrumente de plată electronică cu acces la distanţă;

 sunt definiţi următorii termeni:

- beneficiarii plății;
- comercianții;
- avansul în numerar;
- cardurile;
- ghişeele automate;
- portofelul electronic;
- terminalele de plată;
- semnul privind acordarea avansului în numerar;
- serviciile de utilitate publică.

 sunt stabilite atât operaţiunile pe care trebuie să le efectueze beneficiarii plăţii şi comercianţii care optează să ofere serviciul de avans în numerar, cât şi documentele pe care trebuie să le emită aceştia, în vederea evidenţierii sumelor oferite cu titlu de avans în numerar, ţinând seama de limitările tehnice ale caselor de marcat cu rolă jurnal;

 se precizează că obligaţia beneficiarilor plăţii de a accepta încasări și prin intermediul cardurilor, este valabilă la toate punctele de încasare, întrucât sintagma utilizată de legiuitor în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 - în toate locurile indicate de aceştia - poate induce în eroare şi poate conduce la o implementare selectivă a obligaţiei;

 se stabilește obligaţia beneficiarilor plăţii şi a comercianţilor, care acceptă la plată carduri, de a informa persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar;

 întrucât la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002, se prevede pe de o parte faptul că băncile acceptante au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării, iar pe de altă parte faptul că instalarea terminalelor se realizează în baza contractelor încheiate în acest scop, pentru a evita interpretările divergente, se precizează că termenul curge de la data solicitării, cu condiţia existenţei unui contract de acceptare la plată între părţi.

 se stabileşte că în contractele încheiate cu instituţiile acceptante se prevăd tipurile de obligaţii de plată, care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condițiile de furnizare ale acestuia;

 se stabilește obligaţia beneficiarilor plăţii şi a comercianţilor de a informa plătitorul cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalelor şi de a comunica informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale acestuia;

 se precizează faptul că instituţiile acceptante suportă cheltuielile cu achiziţionarea şi instalarea terminalelor de plată;

 se precizează că pentru plăţile iniţiate prin intermediul terminalelor de plată, instituţiile acceptante asigură emiterea unei chitanţe de la terminalul de plată, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada autorizării plăţii;

 se stabileşte obligaţia operatorului de la ghişeul instituţiei publice care acceptă plata cu cardul, de a elibera, pe lângă chitanţa emisă de terminalul de plată şi un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii;

 se precizează că pentru plăţile iniţiate cu carduri prin internet, beneficiarii plăţii şi comercianţii au obligaţia de a transmite un document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii;

 sunt stabilite obligaţiile pe care le au instituţiile acceptante, în vederea transferării către conturile beneficiarilor a sumelor reprezentând obligaţii de plată achitate prin intermediul cardurilor de către plătitor.

Sursa: document Ministerul Finantelor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 noiembrie 2003.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
Bucureşti, .... 2017
Nr......

 

ANEXA

NORME METODOLOGICE pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

ART. 1
În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. beneficiarii plăţii - operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică şiinstituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţişi alte obligaţii de plată, care au obligaţia de a accepta şi cardurile ca instrument de plată, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă;

2. comercianţi - persoanele juridice care desfăşoarăactivităţi de comerţ cu amănuntul şi au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României la data de 31 decembrie a anului precedent;

3. avans în numerar - serviciul prestat de persoanele juridice prevăzute la art.1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care constă în acordarea de numerar utilizatorului de card, la cererea acestuia, exprimată înaintea unei operaţiuni de plată iniţiată cu cardul;

4. carduri - instrumente de plată, fizice sau virtuale, individuale sau înregistrate în portofele electronice, folosite de utilizator pentru a iniţiaplăţişi/sau pentru a retrage numerar. Acestea pot fi carduri de debit sau carduri de credit;

5. ghişee automate (Automated Teller Machine - bancomat - ATM -, MultifunctionalMachine - maşinămultifuncţională - MFM) - dispozitive ce permit unui utilizator de card sau portofel electronic retragerea de disponibil din contul deţinătorului şi/sau al emitentului, sub forma numerarului, transferul de fonduri, plata facturilor, depunerea de numerar şi informarea privind soldul conturilor şi al operaţiunilor efectuate prin intermediul cardului;

6. portofel electronic - soluție care îi permite unui utilizator să înregistreze date referitoare la unul sau mai multe instrumente de plată, de obicei în scopul de a iniţia plăți prin internet, pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de la mai mulți comercianți;

7. terminale de plată - dispozitive electronice şi/sau electromecanice, neasistate sau asistate de personal dedicat, prin intermediul cărora, utilizându-se un instrument de plată electronică compatibil, se iniţiazăoperaţiuni de plată şi, după caz, se permite retragerea de numerar.

8. semnul privind acordarea avansului în numerar - autocolant furnizat de instituţiile acceptante care se afişează la intrarea în locaţia punctului de încasare în care îşidesfăşoară activitatea persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din
ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

9. serviciile de utilitate publică - serviciile prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligaţia de a accepta încasări şi prin intermediul cardurilor, din următoarele domenii:
- energie electrică şi termică, gaze naturale;
- salubritate, apă-canal;
- telefonie fixă şi mobilă;

ART. 2

(1) Avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita prevăzută de ordonanţa de urgenţă, odată cu iniţierea unei operaţiuni de plată cu cardul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante.

(2) Operaţiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt:

a) pentru aparatele de marcat electronice fiscale:

a.1. Avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „avans în numerar”.

a.2. Se emite bonul fiscal pe care se evidenţiază, alături de bunurile și/sau serviciile achiziționate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card și, dacă este cazul, comisionul perceput. Pentru această operaţiune este selectată numai
modalitatea de plată „card”.

a.3. După emiterea bonului fiscal prevăzut la lit.a.2., se eliberează utilizatorului de card suma solicitată şi se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidențiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani
extrasădin unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

a.4. Documentul prevăzut la lit.a.3. se ataşeazăchitanţei emise de terminalul de plată şi se păstrează de către persoanele juridice prevăzute la art. (1) alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului avans în numerar.

b) Terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanţa emisă, avansul în numerar acordat.

ART. 3

(1) Pentru plata obligaţiilor către beneficiarii plăţii şi comercianţi, aceştia acceptă la plată carduri şi pot accepta la plată instrumente de plată electronică cu acces la distanţă.

(2) Obligaţia beneficiarilor plăţiişi a comercianţilor, prevăzută la art. 1 din ordonanţa de urgenţă,este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.

(3) Beneficiarii plăţii şi comercianţii, care acceptă la plată carduri, informează persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar.

ART. 4

(1) Pentru a asigura efectuarea plăţilor cu carduri, beneficiarii
plăţiişicomercianţiiîncheie contracte cu instituţiile acceptante, care efectuează şi dotarea cu terminalele de plată.

(2) Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, curge de la data solicitării, cu condiţiaexistenţei unui contract de acceptare la plată între instituţiaacceptantă şi beneficiarii plăţilor sau comercianţi, după caz.

(3) În cazul beneficiarilor plăţii care au calitatea de autorităţi contractante în înţelesul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, pentru alegerea instituţiei acceptante se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 98/2016, cu completările ulterioare.

ART. 5

(1) În contractele încheiate cu instituţiile acceptante se prevăd tipurile de obligaţii de plată, care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condițiile de furnizare a acestuia.

(2) Beneficiarii plăţiişicomercianţiiau obligaţia de a informa plătitorul cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum şi de a comunica, la solicitarea plătitorului, informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale acestuia.

ART. 6

Cheltuielile cu achiziţionareaşi instalarea terminalelor de plată se suportă de către instituţiile acceptante, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.

ART. 7

Tipul terminalului sau terminalelor de plată prin intermediul cărora se pot achita obligaţii de plată și amplasarea acestora, precum şi cheltuielile cu administrarea şi operarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante.

ART. 8

Beneficiarii plăţii şi comercianţii stabilesc, prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante, schimburile de informaţii necesare între cele două părţi pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului de încasări prevăzut la art. 1 din ordonanţa de urgenţă.

ART. 9

(1) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituţiile acceptante asigură emiterea unei chitanţe de la terminalul de plată, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările organizaţiilorde carduri, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada autorizării plăţii.

(2) În cazul instituţiilor publice, operatorul de la ghişeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanţei prevăzută la alin. (1), un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligaţii de
plată şi data efectuării plăţii.

(3) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătită la terminalul de plată, prevăzut la alin. (2), se tipăreşte în două exemplare, care sunt semnate de către operatorul de la ghişeu, din care un exemplar se înmânează utilizatorului de card.

(4) Din momentul emiterii documentului prevăzute la alin. (1), răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu carduri în conturile beneficiarilor, revine instituţiilor acceptante.

(5) Pentru plăţile iniţiate cu carduri prin internet, beneficiarii
plăţiişicomercianţii asigură transmiterea unui document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.

ART. 10

(1) Datele procesate, transmise şi stocate au statut de date cu caracter personal în sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.

(2) Orice utilizator de card, în relaţia cu beneficiarii plăţiişi cu comercianţii, are acces exclusiv la informaţiile privind propria persoană.

ART. 11

(1) Sumele reprezentândobligaţiile de plată încasate de instituţiile publice sunt transferate de către instituţiile acceptante într-un cont colector al băncii - analitic cont
beneficiar în aceeaşi zi sau, în cazul plăţilor efectuate după o anumită oră stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.

(2) Instituţiile acceptante au obligaţia virării totalului sumelor cuvenite instituţiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilităţi deschis pe numele instituţiilor respective la Trezoreria Statului, cel mai târziu în ziua lucrătoare
următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul colector prevăzut la alin. (1).

(3) Transmiterea informaţiilor privind plăţile colectate se realizează conform contractului de acceptare la plată.

(4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilităţi prevăzut la alin. (2), instituţiile publice beneficiare au obligaţia virării acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

(5) Instituţiile publice beneficiare au obligaţia de a efectua zilnic operaţiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacţiile efectuate prin terminalele de plată, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plată pe care le
gestionează.

ART. 12

Obligaţia bugetară se consideră plătită la momentul prevăzut de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 13

Sumele reprezentând obligaţiile de plată pentru serviciile de utilitate publică sunt virate în contul beneficiarilor plăţii în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul
cardurilor, în cazul în care plăţile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri.

ART. 14

Băncile acceptante au obligaţia să informeze plătitorul în legătură cu termenul maximal în care se sting obligaţiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor.

Sursa: document Ministerul Finantelor

Taguri: comision POS  Ministerul Finantelor  cont bancar firma  plati  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: LegislatieREGULAMENT (UE) nr. 679 din 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) EMITENT
ACT INTERNAȚIONAL
Publicat în JURNAL OFICIAL L nr. 119 din 4 mai 2016 Modificat prin Rectificare, JO L 127, 23.5.2018, p. 2 (2016/679) PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea detalii

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite, publicate in Monitorul Oficial din 29 iulie 2022

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite, publicate in Monitorul Oficial din 29 iulie 2022: MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 760/29.VII.2022 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor detalii

Din 2023 se schimba plata CASS pentru cei cu venituri extrasalariale

Din 2023 se schimba baza de calcul pentru plata Contributiei de Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) pentru cei cu venituri extrasalariale obtinute in respectivul an. Baza de calcul noua este prevazuta in articolul 170 din Codul Fiscal, modificat prin OUG 16/2022: "Articolul 170 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 170 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) (1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de detalii

Normele de aplicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite (proiect de Hotarare de Guvern)

Guvernul a adoptat proiectul de Hotarare privind normele de alicare a OUG 90/2022 privind amanarea ratelor la credite. Proiectul publicat de Guvern: HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de detalii

  

Ultimele Comentarii