BANCI | Educatie financiara

Unde si cum se platesc dividendele pentru actiunile la Banca Transilvania (TLV)?

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2016-11-28 14:38

"Unde se platesc dividendele pentru actiunile Banca Transilvania (TLV), si daca se prescriu, actionarii ar trebui informati personal prin posta sau E-mail?", intreaba un cititor al site-ului Bancherul.ro.

Dividendele pentru actiunile TLV se platesc fie prin transfer intr-un cont al Bancii Transilvania, fie la ghiseele bancii, conform Procedurii privind plata dividendelor, publicata de Banca Transilvania pe site-ul propriu.

In acelasi document gasiti si data limita, respectiv ultima zi in care se poate solicita plata dividendelor: 17 iunie 2019.

PROCEDURA PRIVIND PLATA DIVIDENDELOR

Societatea Banca Transilvania S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Bariţiu nr. 8, înregistrată în ORC Cluj sub nr. J12/4155/1993, CUI 5022670, simbol TLV, informeaza actionarii asupra procedurii privind plata dividendelor aprobate pentru distribuire in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27 aprilie 2016, astfel:

Potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 27 aprilie 2016, dividendele cuvenite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 31 mai 2016 – data de inregistrare, se vor plati incepand cu data de 17 iunie 2016 – data platii si pana la 17 iunie 2019 (ultima zi in care se poate solicita plata dividendelor) in conformitate cu prevederile de mai jos (avand in vedere dispozitiile reglementarilor legale in vigoare).

Valoarea bruta a dividendului pe actiune este de 0,3965581868 lei.

Banca Transilvania SA a decis ca, in legatura cu plata dividendelor conform aprobarii AGA mentionate mai sus, sa suporte comisionul datorat Depozitarului Central.

Banca Transilvania declara ca nu isi asuma raspunderea in ceea ce priveste aplicarea oricaror comisioane sau speze de catre Participanti precum si oricaror alte comisioane sau speze ce ar putea rezulta in urma altor tranzactii solicitate in mod expres de catre actionari, acestia urmand sa suporte orice astfel de comisioane sau speze.

In sensul prezentei proceduri, participantii la sistemul de compensare–decontare si registru (denumiti in continuare “Participanti”) sunt intermediarii, in conformitate cu Legea 297/2004, art. 2, pct. 14, care au incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central (societatile de brokeraj de actiuni).

Impozitul pe dividende se va retine la sursa conform reglementarilor legale in vigoare la data platii. Banca Transilvania SA va retine la sursa impozitul pe dividend in conformitate cu prevederile legale. In cazul in care un actionar considera ca beneficiaza de un impozit mai mic decat cel prevazut de legea romana sau este scutit de impozit in conformitate cu reglementarile legale aplicabile acestuia (ex. Conventii de evitare a dublei impuneri, acorduri internationale etc.) va transmite catre Banca Transilvania SA (Departamentul Actionariat) actele care dovedesc aplicabilitatea prevederilor legale mentionate mai sus (precizand inclusiv textele legale invocate) pana la data de 14.06.2016.

Documentele doveditoare se vor transmite pe adresa de e-mail flavia.vandor@btrl.ro. Banca Transilvania SA isi rezerva dreptul de a decide in ce masura documentele doveditoare sunt suficiente ca forma si continut pentru aplicarea impozitul invocat de catre actionari, avand optiunea de a solicita informatii suplimentare in scopul dovedirii celor mentionate mai sus.

Viramentele in conturile BT ale actionarilor precum si ridicarea dividendelor de la ghiseele BT nu se comisioneaza de catre banca.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Platile reprezentand dividende cuvenite actionarilor se vor realiza in urmatoarea ordine a metodelor de plata:

1. In cazul in care actionarul este reprezentat de catre un Participant (respectiv detine actiuni inregistrate in Sectiunea 2), acesta va primi dividendele aferente detinerilor respective direct in contul Participantilor.

2. In cazul in care actionarul nu este reprezentat de catre un Participant sau detine actiuni inregistrate in Sectiunea 1 si detine un cont BT, acestuia i se va face plata in contul curent BT detinut de catre acesta in calitate de titular; daca nu detine un cont deschis la BT, plata dividendelor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania din toata tara.

Platile reprezentând dividende cuvenite actionarilor se vor realiza dupa cum urmeaza:

I. Plati catre actionarii reprezentati de Participantii la sistemul Depozitarului Central

In conformitate cu prevederile legale, actionarii care la data de inregistrare anterior mentionata detin actiuni BT (simbol TLV) in conturi deschise la unul sau mai multi Participanti la sistemul Depozitarului Central, vor primi dividendele aferente detinerilor respective in contul Participantilor (corespunzator nivelului de detineri gestionate de catre fiecare Participant), fara prezentarea unor documente suplimentare, cu exceptia celor pentru care Participantul a transmis catre Depozitarul Central o informare privind incetarea relatiilor contractuale anterior cu cel putin 2 zile lucratoare datei platii.

II. Plati prin virament bancar in contul actionarilor nereprezentati de Participantii la sistemul Depozitarului Central, respectiv in contul celor ce detin actiuni in Sectiunea 1.

Plata dividendelor se va realiza prin virament bancar in cazul actionarilor persoane fizice sau juridice care sunt titular de cont BT sau isi deschid cont curent la Banca Transilvania SA pana la data de 15.06.2016.

Actionarii nu trebuie sa notifice institutia de credit privind deschiderea contului curent.

Orice exceptii de la regula stabilita mai sus vor fi adresate punctual Departamentului Actionariat BT si vor fi analizate si solutionate dupa caz.

III. Plati in numerar la ghiseele Bancii Transilvania SA PERSOANE JURIDICE

Pentru persoanele juridice - actionari nu se incadreaza la pct. I (respectiv nu sunt reprezentati de catre un Participant) sau II (nu au cont deschis la Banca Transilvania), plata dividendelor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania din toata tara.

In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane juridice care se prezinta prin reprezentantul legal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza certificatului de inregistrare avand inscris codul unic de identificare (C.U.I.).

Identificarea actionarilor se va face pe baza codului unic de identificare. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună anterior momentul solicitarii ridicarii sumelor in numerar (documentul doveditor va fi retinut) impreuna cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, dupa caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Reprezentantul legal va depune o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul dupa urmatoarele documente:

- certificatului de inregistrare al personei juridice – actionar;
- actul de identitate al reprezentatului legal.

Reprezentanții conventionali ai acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii români sau, dupa caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini, însoțit de împuternicirea (procura) specială sau general valabila
semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective (o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul dupa procura va fi retinuta de catre banca).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o luna anterior momentul solicitarii ridicarii sumelor in numerar - documentul doveditor va fi retinut).

Reprezentantul conventional va mai depune o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul dupa urmatoarele documente:
- certificatului de inregistrare al personei juridice – actionar;
- actul de identitate al reprezentatului conventional.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

PERSOANE FIZICE

Pentru persoanele fizice - actionari nu se incadreaza la pct. I (respectiv nu sunt reprezentati de catre un Participant) sau II (nu au cont deschis la Banca Transilvania), plata dividendelor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania din toata tara.

Identificarea acestora se face in baza actul de identitate valabil emise de catre autoritatile competente (buletin, CI sau pasaport), in baza CNP-ului sau numarului de pasaport.

In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala valabila autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata in cursul anului in care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.).

Identificarea actionarilor nereprezentati de Participant se va face pe baza codului numeric personal.

In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului a carui serie şi numar trebuie sa corespunda cu cele din Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central.

In cazul Actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de naştere al actionarilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre  parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

In cazul Actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta peste 14 ani, plata dividendelor se face minorului asistat de tutorele/un parinte al minorului (tutorele/parintele minorului va face dovada calitatii sale in conformitate cu cele de mai sus), in baza actului de identitate valabil.

In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala valabila autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata in cursul anului in care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

IV. Situatii exceptionale

Nu se va efectua plata dividendelor, in urmatoarele cazuri:

a) Catre actionarii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. sau C.U.I. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in Registrul Actionarilor, acestia urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central.

b) Catre mostenitorii actionarilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi inRegistrul Actionarilor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

c) In orice alta situatie exceptionala, care nu se incadreaza in situatiile prevazute mai sus, caz in care actionarii nereprezentati de Participant se vor adresa Bancii Transilvania SA – Departamentul Actionariat (la adresa de e-mail flavia.vandor@btrl.ro).

Sursa: site-ul BT

Taguri: BT  Banca Transilvania  Bursa de Valori Bucuresti (BVB)  Home Bank  plati  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Educatie financiaraYou BRD nu merge, spune ca a expirat tokenul. Ce pot sa fac?

"You Brd e cea mai prosta aplicatie. am sters-o si am reinstalat-o de nu stiu cate ori . daca intri de mai multe ori pe zi zice ca a expirat tokenul si trebuie reinstalata. e de rahat.
am sunat si la ei si spun acelasi lucru: sa stergi si sa reinstalezi. am si alta detalii

E bine sa schimb ROBOR-ul la creditul Prima Casa cu o dobanda fixa? Calcul estimativ al ratelor in urmatorii 5 ani

Primul lucru la care trebuie sa va ganditi daca primiti o oferta de schimbare a dobanzii variabile indexata cu ROBOR la creditul Prima Casa cu o dobanda fixa in primii ani este cealalta dobada fixa, adica marja fixa care intra in calculul dobanzii variabile dupa perioada cu dobanda detalii

Ce este politica monetara si cum se aplica?

Politica monetara reprezinta deciziile adoptate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) sau de alte banci centrale din lume in scopul cresterii sau scaderii dobanzilor la credite si depozite si pentru a controla volumul de bani din piata bancara si din economie. Care sunt detalii

Credius mi-a pus poprire, desi am platit anticipat tot creditul. E posibil asa ceva?

"Bună ziua. Am o întrebare la dumneavoastră. Am făcut un împrumut la credius de 1500 de lei din care doar 800 Am primit. Eu am restituit toată suma înapoi dar ei nu mi au spus ca am făcut ratele pe o durata de 5 ani. Am renunțat sa plătesc pentru ca mi sa părut prea detalii

  

Ultimele Comentarii