BANCI | Noutati BNR

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2016-05-12 12:30

BNR armonizeaza legislatia privind acordarea creditelor imobiliare cu normele europene

BNR a publicat in vederea dezbaterii publice un Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, conform unei prezentari de pe site-ul BNR.

Scurtă prezentare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare vizează detalierea cerințelor regulamentare referitoare la evaluarea bonității și reglementarea principiilor de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorului implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit pentru bunuri imobile rezidențiale în scopul transpunerii în legislația națională a prevederilor relevante din Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și Ghidul EBA/GL/2015/11 privind evaluarea bonității.

De asemenea, proiectul urmăreşte crearea unui regim similar celui impus creditelor imobiliare rezidenţiale și pentru creditele de consum (competențe derivate din Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, transpuse în prezent în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările și completările ulterioare).

Cerinţele nou introduse în cadrul de reglementare au caracter prudenţial, neinterferând cu atribuţiile autorităţii cu competenţe în domeniul protecţiei consumatorului, şi urmează a fi aplicate categoriilor de creditori aflate în aria de supraveghere/monitorizare a Băncii Naționale a României.

Principalele modificări faţă de actualul cadru de reglementare constau în:

- aplicarea cerințelor referitoare la evaluarea bonității și în cazul instituțiilor financiare nebancare înscrise numai în Registrul general și al celorlalte categorii de creditori prevăzute la art. 1 alin. (2) din regulament;

- stabilirea obligației de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorilor implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit de o manieră compatibilă cu o administrare sănătoasă a riscurilor;

- impunerea obligației creditorilor de stabilire, revizuire, documentare și păstrare a procedurilor și informațiilor care stau la baza evaluării capacității de rambursare a clienților;

- reglementarea unor cerinţe privind modalitatea de stabilire a informațiilor ce vor fi solicitate clienților în scopul evaluării capacității de rambursare.

Întrebări frecvente

1. De ce este nevoie de modificarea Regulamentului de creditare?

Modificarea este necesară pentru transpunerea în legislația națională a prevederilor relevante din Directivei 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale.

Prin urmare, prin modificările propuse Regulamentul completează prevederile referitoare la evaluarea bonității clienților și remunerarea personalului creditorilor implicați în evaluarea capacității de rambursare a debitorilor.

2. Care sunt principalele modificări față de Regulamentul existent?

Modificările reprezintă o completare a cerințelor existente deja în legislația națională în materie de standarde sănătoase de creditare, în linie cu Directiva menționată și Ghidul Autorității Bancare Europene (ABE/GL/2015/11).

Concret, principalele propuneri de modificare sunt:

- aplicarea, în mod corespunzător, a cerințelor referitoare la evaluarea bonității și în cazul instituțiilor financiare nebancare înscrise numai în Registrul general, în linie cu regimul de monitorizare a activității acestor entități impus de legislația în vigoare;

- detalierea unor cerinţe legate de realizarea verificării bonității clientului:

- obligația de a verifica istoricului veniturilor debitorului și a variației lor în timp, inclusiv prin consultarea bazelor de date de tip ”birou de credit”, precum și prin utilizarea informațiilor pe care eventual creditorul deja le are la dispoziție ori le poate obține legal, din alte surse; verificarea se aplică și în cazul solicitării unei majorări a creditului acordat inițial;

- obligația creditorilor de a evalua capacitatea de rambursare având drept criteriu principal capacitatea debitorului de a genera venituri care să asigure plata obligațiilor aferente creditului și nu faptul că valoarea garanției depășește valoarea creditului, acest aspect reprezentând un element secundar în analiză;

- informațiile solicitate debitorului trebuie să respecte principiul proporționalității, dar, în același timp, să asigure premisele pentru realizarea unei evaluări riguroase a bonității sale;

- obligația creditorilor de a stabili, revizui, documenta și păstra procedurile și informațiile care stau la baza evaluării capacității de rambursare a clienților;

- completarea dispozițiilor existente referitoare la stabilirea gradului de îndatorare astfel încât luarea în considerare a unor scenarii negative să fie aplicabilă creditelor ipotecare;

- clarificarea faptului că obligația de analizare a capacității de rambursare se realizează pornind de la veniturile curente ale debitorului (limita de prudență în recunoașterea unor venituri semnificativ mai mari decât cele din istoricul debitorului, de 20%, nu a fost modificată și nici posibilitatea ca în cazuri fundamentate aceasta să nu se aplice);

- stabilirea obligației de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorilor implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit de o manieră compatibilă cu o administrare sănătoasă a riscurilor (asigurarea faptului că remunerarea nu depinde de numărul/ponderea solicitărilor de credit acceptate).

3. Cum se schimbă piața creditului, ce implicații au aceste modificări?

Modificările aduse de Directiva 2014/17/UE vor influența activitatea tuturor creditorilor din spațiul UE, și vor determina o uniformizare a regulilor pe piața creditului, asigurând astfel condiții egale de concurență.

4. Va fi mai dificil accesul la credite?

Trebuie subliniat că noile prevederi nu reprezintă o înăsprire a condițiilor de creditare, acestea fiind menite să asigure întărirea practicilor sănătoase de creditare, ceea ce conduce inclusiv la o mai bună protecție a debitorului.

5. Se modifică plafonul de îndatorare?

Atât plafonul de îndatorare cât și celelalte prevederi ale Regulamentului nr. 17/2012 care nu fac obiectul modificărilor propuse prin proiect, rămân neschimbate.

6. Ce alte modificări sunt preconizate în viitor în domeniul reglementării?

Reglementările BNR se aliniază permanent la cerințele și standardele impuse de legislația comunitară și se pot modifica în funcție de evoluția pieței creditului la nivel național din perspectiva necesității menținerii stabilității financiare.

Sursa: comunicat BNR

Taguri: credite ipotecare  Banca Nationala a Romaniei (BNR)  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BNRRegulamentul BNR nr.20/2009 privind IFN-urile se modifica

Regulamentul BNR nr.20/2009 privind IFN-urile se va modifica, potrivit unui anunt publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR): Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

Scurtă prezentare Prin prezentul proiect de regulament (i) se aduc clarificări în legătură cu evaluarea acționariatului la înscrierea unei instituții financiare nebancare în Registrul general, respectiv Registrul special și (ii) se amendează criteriile de înscriere în Registrul special pentru instituțiile financiare nebancare ce desfășoară activitate de emitere garanții. Astfel, au fost aduse detalii

Regulamentul BNR nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea Centralei Riscului de Credit (republicat)

Regulament nr. 2 din 18.iul.2022
Monitorul Oficial, Partea I 717 18.iul.2022
Intrare în vigoare la 18.iul.2022 Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit (republicat) CAPITOLUL I
Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1
Domeniul de aplicare şi definiţii Art. 1. -
(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare CRC. (2) CRC gestionează informaţia de risc de credit şi informaţia despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale detalii

Ordinul BNR privind raportarea amanarilor ratelor la credite

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Ordin privind raportarea informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori Având în vedere prevederile art. 59 alin.(1) și ale art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 alin (1) și art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile detalii

Prioritati si obiective strategice de supraveghere a BNR pentru anul 2022

Prioritati si obiective strategice de supraveghere a BNR pentru anul 2022: Potrivit prevederilor art.169 (1) alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Națională a României stabilește, cel puțin anual, un program de supraveghere prudențială pentru instituțiile de credit pe care le supraveghează, în conformitate cu dispozițiile art.167 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în detalii

  

Ultimele Comentarii