BANCI | Noutati BCE

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decat deciziile de stabilire a ratelor dobanzilor)

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2014-12-26 11:26

Comunicare externă

Dări de seamă referitoare la deliberările Consiliului guvernatorilor privind politica monetară

La data de 16 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să publice, începând cu ședința din 22 ianuarie 2015, dări de seamă periodice referitoare la discuțiile sale privind politica monetară. Mai multe detalii privind raționamentul și structura acestor dări de seamă pot fi găsite într-un comunicat de presă pe această temă disponibil pe website-ul BCE. Pentru a reflecta noul ciclu de șase săptămâni al ședințelor de politică monetară, care demarează în luna ianuarie 2015 și care a fost stabilit de Consiliul guvernatorilor la data de 3 iulie 2014, BCE a anunțat, de asemenea, faptul că un nou Buletin economic, care va înlocui Buletinul lunar al BCE, va fi publicat pe viitor după două săptămâni de la fiecare ședință.

Operațiuni de piață

Regulamente modificate astfel încât să reflecte extinderea perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii la șase săptămâni

La data de 10 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2014/52 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) și Regulamentul BCE/2014/51 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1071/2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33). Regulamentele modificate iau în considerare decizia Consiliului guvernatorilor din data de 3 iulie 2014 de a modifica frecvența ședințelor privind politica monetară de la un ciclu de patru săptămâni la unul de șase săptămâni începând cu 1 ianuarie 2015 și, implicit, de a extinde perioadele de constituire a rezervelor minime obligatorii de la patru săptămâni la șase săptămâni. Ambele regulamente vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și sunt disponibile pe website-ul BCE.

Calendarul operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) pentru anul 2015

La data de 10 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul celor patru operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) care vor fi efectuate în anul 2015. Calendarul a fost publicat ulterior pe website-ul BCE.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Informații actualizate privind modelul băncilor centrale corespondente (CCBM)

La data de 17 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat o versiune actualizată a broșurii CCBM procedures for Eurosystem counterparties. Actualizarea reflectă, printre altele, extinderea zonei euro în urma aderării Lituaniei. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, transferul informațiilor tehnice detaliate din broșura privind CCBM într-un nou document, intitulat CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area. Acest document va fi actualizat în permanență. Broșura și noul document vor fi publicate pe website-ul BCE la data de 1 ianuarie 2015.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește conferirea către Comisie a unor competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri

La data de 5 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/84, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la termenii și condițiile generale ale contractelor de credit de consum în Ungaria

La data de 8 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/85, la solicitarea Ministerului Economiei Naționale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la modificarea legii privind garantarea depozitelor bancare în Bulgaria

La data de 9 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/86, la solicitarea Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei).

Avizul BCE cu privire la conversia creditelor în monedă străină în Ungaria

La data de 16 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/87, la solicitarea Ministerului Economiei Naționale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la cerințele privind creditarea în Estonia

La data de 17 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/88, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Estonia.

Statistică

Regulamentul BCE privind statisticile referitoare la piețele monetare

La data de 26 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2014/48 privind statisticile referitoare la piețele monetare. Regulamentul, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibil pe website-ul BCE.

Regulamentul BCE privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare

La data de 28 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2014/50 privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare. Acest Regulament va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibil pe website-ul BCE.

Guvernanța corporativă

Revizuirea cadrului etic destinat angajaților BCE și înființarea unui Birou de conformitate și guvernanţă al BCE

La data de 27 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/NP24 de modificare a Condițiilor de angajare pentru personalul Băncii Centrale Europene și a Condițiilor de angajare pe durată determinată în ceea ce privește cadrul etic. Decizia consolidează dispozițiile Condițiilor de angajare referitoare la etică, astfel încât să ia în considerare noile atribuții de supraveghere ale BCE. La aceeași dată, Consiliul guvernatorilor a luat notă de crearea unui Birou de conformitate și guvernanţă care va sprijini Comitetul executiv în protejarea integrității și a reputației BCE, va promova standardele etice de comportament și va consolida asumarea responsabilității și transparența BCE. Biroul de conformitate și guvernanţă va deveni pe deplin operațional la 1 ianuarie 2015, dată la care cadrul etic revizuit destinat angajaților BCE va intra în vigoare. Condițiile de angajare modificate vor fi publicate în curând pe website-ul BCE.

Președinția Comitetului pentru sistemele de plăți și de decontare în configurația sa distinctă de monitorizare

La data de 3 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Marc Bayle, director general al Direcției generale infrastructura pieței și plăți, în funcția de președinte al Comitetului pentru sistemele de plăți și de decontare ( Payment and Settlement Systems Committee - PSSC) al Eurosistemului/SEBC în configurația sa distinctă de monitorizare cu începere de la data de 1 ianuarie 2015. Mandatul dlui Bayle de președinte al PSSC va expira la 31 decembrie 2016, dată la care expiră și mandatele tuturor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/SEBC, care au fost (re)numiți de Consiliul guvernatorilor la data de 17 iulie 2013. Dl Bayle va deține, de asemenea, funcția de președinte interimar al Consiliului T2S în luna ianuarie 2015.

Aspecte legate de contabilitate, raportare financiară și venituri monetare

La data de 15 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis ca titlurile achiziționate în cadrul primului și al celui de-al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (CBPP1 și CBPP2) și în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare să fie în continuare evidențiate la costuri amortizate (supuse deprecierii), dar să fie incluse într-o nouă categorie de active, care este tratată contabil la costuri amortizate (supuse deprecierii), indiferent de scopul în care sunt deținute titlurile. Consiliul guvernatorilor a confirmat, de asemenea, că în cazul efectuării de tranzacții monetare definitive (TMD), portofoliul de titluri TMD ar trebui evaluat la prețurile pieței. Orice alte portofolii de titluri legate de politica monetară care pot fi constituite în viitor, vor fi incluse în noua categorie de active, care este tratată contabil la costuri amortizate (supuse deprecierii), indiferent de scopul în care sunt deținute titlurile. În plus, Consiliul guvernatorilor a aprobat implementarea unui mecanism corectiv prin care toate dobânzile de încasat provenite din active și pasive de politică monetară cu o perioadă de colectare egală sau mai mare de un an vor fi alocate în scopuri de calculare a veniturilor monetare.

Consiliul guvernatorilor a adoptat de asemenea: (i) Orientarea BCE/2014/54 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din SEBC; (ii) Decizia BCE/2014/55 de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale BCE; (iii) Decizia BCE/2014/56 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al BCN ale statelor membre a căror monedă este euro; (iv) Decizia BCE/2014/57 privind distribuirea provizorie a venitului BCE (reformare). Actele juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas

La data de 16 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2014/58 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Instituirea Comitetului de etică al BCE

La data de 17 decembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/59 privind instituirea Comitetului de etică și a regulamentului de procedură al acestuia.

Emisiunea de bancnote și monede

Decizia de modificare a Deciziei BCE/2013/46 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014

La data de 24 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/47 de modificare a Deciziei BCE/2013/46 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2014. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Decizia de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro

La data de 27 noiembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/49 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro. Modificările iau în considerare extinderea zonei euro în urma aderării Lituaniei începând cu data de 1 ianuarie 2015. Decizia BCE/2014/49 este disponibilă pe website-ul BCE.

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Noutati BCEBanca Centrala Europeana (BCE) explica de ce a majorat dobanda la 2%

Banca Centrala Europeana (BCE) explica de ce a majorat dobanda la 2%, in cadrul unei conferinte de presa sustinute de Christine Lagarde, președinta BCE, si Luis de Guindos, vicepreședintele BCE. Iata textul publicat de BCE: DECLARAȚIE DE POLITICĂ MONETARĂ detalii

BCE creste dobanda la 2%, dupa ce inflatia a ajuns la 10%

Banca Centrala Europeana (BCE) a majorat dobanda de referinta pentru tarile din zona euro cu 0,75 puncte, la 2% pe an, din cauza cresterii substantiale a inflatiei, ajunsa la aproape 10% in septembrie, cu mult peste tinta BCE, de doar 2%. In aceste conditii, BCE a anuntat ca va continua sa majoreze dobanda de politica monetara. De asemenea, BCE a luat masuri pentru a reduce nivelul imprumuturilor acordate bancilor in perioada pandemiei coronavirusului, prin majorarea dobanzii aferente acestor facilitati, denumite operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL). Comunicatul BCE Consiliul guvernatorilor a decis astăzi să majoreze cu 75 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor detalii

Dobânda pe termen lung a continuat să scadă in septembrie 2022. Ecartul față de Polonia și Cehia, redus semnificativ

Dobânda pe termen lung pentru România a scăzut în septembrie 2022 la valoarea medie de 8,07%, potrivit datelor publicate de Banca Centrală Europeană. Acest indicator, cu referința la un termen de 10 ani (10Y), a continuat astfel tendința detalii

Rata dobanzii pe termen lung pentru Romania, in crestere la 2,96%

Rata dobânzii pe termen lung pentru România a crescut la 2,96% în luna martie 2021, de la 2,65% în luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Centrală Europeană. Acest indicator critic pentru plățile la datoria externă scăzuse anterior timp de șapte luni detalii

  

Ultimele Comentarii