BANCI | Stirea Zilei

Sanctiunile BNR la adresa bancilor se inmultesc: noua banci si Creditcoop au incasat o sumedenie de amenzi si avertismente scrise

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2016-08-22 00:09

Dupa ce in prima parte a anului sase banci (BRD, OTP Bank, Garanti Bank, Banca Feroviara, Banca Carpatica si Marfin Bank) au fost sanctionate de BNR pentru nerespectarea legislatiei de ordin prudential impusa de banca centrala, in vederea supravegherii sistemului bancar, alte trei banci si cooperativa de credit Creditcoop au primit amenzi sau avertismente in scris prin ordine semnate de prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, responsabilul de supravegherea sistemului bancar.

Astfel, Marfin Bank a primit luna trecuta opt amenzi in valoare totala de 100.000 de lei, Credit Europe Bank a incasat o amenda si a primit alte cinci avertismente scrise, in timp ce Creditcoop a primit 6 avertismente scrise iar UniCredit si Intesa Sanpaolo Bank doar cate un avertisment scris.

Unicredit a primit avertisment scris pentru:

- Exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute la art.50 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, care dispune că "funcţia de conformitate a unei instituţii de credit trebuie să asigure respectarea politicii de conformitate şi să raporteze organului de conducere asupra administrării riscului de conformitate", aspect care a favorizat participarea unei persoane, în calitate de preşedinte al Comitetului de Remunerare la şedinţa din data de 17.04.2015, anterior aprobării acesteia în calitate de membru al organului de conducere, respectiv exercitarea de responsabilităţi înaintea obţinerii aprobării băncii centrale, cu încălcarea prevederilor art.3 alin.1 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare.

Sanctiunile emise de BNR pentru Marfin Bank

1. Amenda de 50.000 lei pentru:

- încălcarea prevederilor art.92 alin.1 lit.a) și lit.b) privind Secțiunea 1 - Cerințe de fonduri proprii din Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, respectiv a prevederilor art.101 alin.2 și art.126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că, pentru datele de 31.01.2015, 28.02.2015 și 30.09.2015, banca nu a îndeplinit cerințele de fonduri proprii;

- încălcarea prevederilor art.75 alin.2, alin.3 şi alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că banca nu a dezvoltat o strategie de menţinere a nivelurilor de capital și nu dispune de un plan explicit privind capitalul.

2. Amenda de 8.000 de lei pentru:

- încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere neactualizarea Strategiei de afaceri în cursul anului 2015 și neelaborarea Strategiei de afaceri pentru anul 2016;

- încălcarea prevederilor art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.575/2013, având în vedere că instituția de credit a procedat la includerea profitului interimar în fondurile proprii (în luna martie 2015), înainte ca acesta să fie auditat și de a avea aprobarea prealabilă a autorităților competente;

- încălcarea prevederilor art.65 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că strategia de afaceri a instituției de credit nu este adusă la cunoștiința personalului băncii prin canalele de comunicare internă;

- încălcarea prevederilor art.6 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a efectuat o evaluare a modalității în care diferite elemente ale structurii organizatorice se completează și interacționează reciproc;

- încălcarea prevederilor art.8 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că organul de conducere nu a desfășurat acțiuni concrete prin care să se asigure că structura operațională este conformă cu strategia de afaceri și profilul de risc aprobate;

- încălcarea prevederilor art.40 alin.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că, din analiza unor rapoarte de risc a rezultat că acestea conţin informaţii cu privire la depăşirea unor limite de risc, însă din documentele puse la dispoziţia echipei de inspecţie nu au reieșit măsurile dispuse de managementul băncii pe linia diminuării riscului;

- încălcarea prevederilor art.66 și art.67 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că pe site-ul internet al instituției de credit se regăsesc informații neactualizate și nu vizează aspecte precum: comitetele stabilite – atribuții și componență, modalitatea în care sunt organizate funcțiile de control, structura de stimulente și de remunerare, natura și extinderea tranzacțiilor cu părți afiliate;

- încălcarea prevederilor art.171 alin.1 lit.o) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că politica de remunerare nu cuprinde prevederi referitoare la alinierea politicii de pensionare cu strategia de afaceri, obiectivele valorile şi interesele pe termen lung ale instituţiei de credit;

- încălcarea prevederilor art.171 alin.1 lit.n) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că politica de remunerare nu conţine prevederi din care să rezulte că remuneraţia variabilă este plătită/personalul intră în drepturile aferente remuneraţiei variabile, inclusiv ale părţii amânate a acesteia, doar dacă remuneraţia variabilă poate fi susţinută în conformitate cu situaţia financiară a instituţiei de credit în ansamblu şi dacă poate fi justificată în conformitate cu performanţa instituţiei de credit, a structurii în care se desfăşoară activitatea şi a angajatului în cauză;

- încălcarea prevederilor art.171 alin.1 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că în politica de remunerare nu se menţionează că, în cazul în care remuneraţia este corelată cu performanţa, suma remuneraţiei totale se bazează pe o combinaţie a evaluării performanţei individuale şi a unităţii operaţionale în cauză, precum şi a rezultatelor generale ale instituţiei de credit, iar la evaluarea performanţei individuale sunt luate în considerare atât criterii financiare, cât şi criterii nonfinanciare;

- încălcarea prevederilor art.68 alin.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri nu este formalizat în mod corespunzător, prin nefundamentarea coeficienților de multiplicare utilizați de bancă la calculul cerinței de capital în cazul creditelor acordate în valută debitorilor neacoperiți la riscul valutar și riscului de concentrare, precum și a coeficientului utilizat în cazul riscurilor considerate dificil de cuantificat sau care nu pot fi cuantificate;

- încălcarea prevederilor art.17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a elaborat o politică scrisă privind administrarea conflictelor de interese pentru membrii organului de conducere;

- încălcarea standardelor tehnice pentru identificarea expunerilor restructurate în urma dificultăţilor financiare, definite în cadrul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/227 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului - Anexa V Raportare privind informațiile financiare cap.30 Expuneri restructurate în urma dificultăţilor de plată, având în vedere neformalizarea criteriilor pentru evidenţierea expunerilor pentru care au fost aplicate măsuri de restructurare în urma dificultăţilor financiare (forborne), respectiv situaţiile în care o expunere restructurată în urma dificultăților financiare încetează să fie clasificată astfel şi poate fi considerată performantă;

- încălcarea prevederilor art.158 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că instituţia de credit nu a evaluat impactul potenţial al ipotezelor definite în cadrul scenariilor de criză asupra indicatorului efectul de levier;

- încălcarea prevederilor art.25 coroborate cu cele ale art.22 alin.2 şi art.23 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.25/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere raportarea eronată la banca centrală, pentru anumite date de referinţă (4 luni), a situaţiei privind indicatorul de lichiditate;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.6437/05.05.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

- întreprinderea unor măsuri în vederea creșterii fondurilor proprii de nivel 1;
- reîncadrarea în limitele prudențiale a expunerilor mari și formularea în rapoartele de risc de propuneri de măsuri corective pentru reîncadrarea în limitele asociate expunerilor mari;
- încheierea unui acord de finanţare pentru situaţii de criză de lichiditate;
- elaborarea unui plan de capital.

Amenda de 4.000 de lei pentru:

- încălcarea prevederilor art.182 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că banca nu a efectuat teste de stres pentru riscul reputaţional, un risc cu impact semnificativ la nivelul instituţiei de credit;

- încălcarea prevederilor art.22 alin.2 lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că din analiza rapoartelor privind implementarea recomandărilor de audit, s-a constatat existența unor măsuri pentru care termenul de soluționare a fost depășit și nu au fost prezentate Comitetului de audit pentru aprobarea unei eventuale extinderi de termen sau acceptanță a riscului aferent;

- încălcarea prevederilor art.178 alin.1 din Regulamentul (UE) nr.575/2013 și a standardelor tehnice pentru identificarea expunerilor neperformante, definite în cadrul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/227 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului - Anexa V Raportare privind informațiile financiare cap.29 Expuneri neperformante, nefiind incluse expunerile cu plată improbabilă, fără restanțe sau cu un serviciu al datoriei mai mic de 90 de zile asociate unor debitori cu capacitate de rambursare diminuată sau fără capacitate de rambursare.

Amenda de 8000 de lei pentru:

- încălcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere neactualizarea Strategiei de afaceri în cursul anului 2015 și neelaborarea Strategiei de afaceri pentru anul 2016;

- încălcarea prevederilor art.26 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.575/2013, având în vedere că instituția de credit a procedat la includerea profitului interimar în fondurile proprii (în luna martie 2015), înainte ca acesta să fie auditat și de a avea aprobarea prealabilă a autorităților competente;

- încălcarea prevederilor art.65 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că strategia de afaceri a instituției de credit nu este adusă la cunoștiința personalului băncii prin canalele de comunicare internă;

- încălcarea prevederilor art.6 alin.4 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a efectuat o evaluare a modalității în care diferite elemente ale structurii organizatorice se completează și interacționează reciproc;

- încălcarea prevederilor art.8 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că organul de conducere nu a desfășurat acțiuni concrete prin care să se asigure că structura operațională este conformă cu strategia de afaceri și profilul de risc aprobate;

- încălcarea prevederilor art.40 alin.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că, din analiza unor rapoarte de risc a rezultat că acestea conţin informaţii cu privire la depăşirea unor limite de risc, însă din documentele puse la dispoziţia echipei de inspecţie nu au reieșit măsurile dispuse de managementul băncii pe linia diminuării riscului;

- încălcarea prevederilor art.66 și art.67 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că pe site-ul internet al instituției de credit se regăsesc informații neactualizate și nu vizează aspecte precum: comitetele stabilite – atribuții și componență, modalitatea în care sunt organizate funcțiile de control, structura de stimulente și de remunerare, natura și extinderea tranzacțiilor cu părți afiliate;

- încălcarea prevederilor art.171 alin.1 lit.o) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că politica de remunerare nu cuprinde prevederi referitoare la alinierea politicii de pensionare cu strategia de afaceri, obiectivele valorile şi interesele pe termen lung ale instituţiei de credit;

- încălcarea prevederilor art.171 alin.1 lit.n) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că politica de remunerare nu conţine prevederi din care să rezulte că remuneraţia variabilă este plătită/personalul intră în drepturile aferente remuneraţiei variabile, inclusiv ale părţii amânate a acesteia, doar dacă remuneraţia variabilă poate fi susţinută în conformitate cu situaţia financiară a instituţiei de credit în ansamblu şi dacă poate fi justificată în conformitate cu performanţa instituţiei de credit, a structurii în care se desfăşoară activitatea şi a angajatului în cauză;

- încălcarea prevederilor art.171 alin.1 lit.a) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că în politica de remunerare nu se menţionează că, în cazul în care remuneraţia este corelată cu performanţa, suma remuneraţiei totale se bazează pe o combinaţie a evaluării performanţei individuale şi a unităţii operaţionale în cauză, precum şi a rezultatelor generale ale instituţiei de credit, iar la evaluarea performanţei individuale sunt luate în considerare atât criterii financiare, cât şi criterii nonfinanciare;

- încălcarea prevederilor art.68 alin.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri nu este formalizat în mod corespunzător, prin nefundamentarea coeficienților de multiplicare utilizați de bancă la calculul cerinței de capital în cazul creditelor acordate în valută debitorilor neacoperiți la riscul valutar și riscului de concentrare, precum și a coeficientului utilizat în cazul riscurilor considerate dificil de cuantificat sau care nu pot fi cuantificate;

- încălcarea prevederilor art.17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a elaborat o politică scrisă privind administrarea conflictelor de interese pentru membrii organului de conducere;

- încălcarea standardelor tehnice pentru identificarea expunerilor restructurate în urma dificultăţilor financiare, definite în cadrul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/227 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului - Anexa V Raportare privind informațiile financiare cap.30 Expuneri restructurate în urma dificultăţilor de plată, având în vedere neformalizarea criteriilor pentru evidenţierea expunerilor pentru care au fost aplicate măsuri de restructurare în urma dificultăţilor financiare (forborne), respectiv situaţiile în care o expunere restructurată în urma dificultăților financiare încetează să fie clasificată astfel şi poate fi considerată performantă;
încălcarea prevederilor art.158 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că instituţia de credit nu a evaluat impactul potenţial al ipotezelor definite în cadrul scenariilor de criză asupra indicatorului efectul de levier;

- încălcarea prevederilor art.25 coroborate cu cele ale art.22 alin.2 şi art.23 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.25/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere raportarea eronată la banca centrală, pentru anumite date de referinţă (4 luni), a situaţiei privind indicatorul de lichiditate;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.6437/05.05.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

- întreprinderea unor măsuri în vederea creșterii fondurilor proprii de nivel 1;
- reîncadrarea în limitele prudențiale a expunerilor mari și formularea în rapoartele de risc de propuneri de măsuri corective pentru reîncadrarea în limitele asociate expunerilor mari;
- încheierea unui acord de finanţare pentru situaţii de criză de lichiditate;
- elaborarea unui plan de capital.

Sanctiunile BNR pentru Credit Europe Bank

1. Avertisment scris pentru:

1. neîndeplinirea unei măsuri dispuse la art.1 lit.d) pct.1 din Ordinul Prim - Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.110 din 20.11.2014, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: "revizuirea Metodologiei de calcul a provizioanelor IFRS (ajustări pentru depreciere), astfel încât să se asigure:(1) reducerea pragului de semnificaţie pentru activele financiare pentru care se constituie ajustări pentru depreciere individuale, în mod corespunzător mărimii, complexităţii şi profilului de risc ale instituţiei de credit […]"

2. încălcarea unor prevederi ale unor reglementări emise în aplicarea ordonanţei menţionate mai sus, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că, în perioada analizată nu au fost completate angajamentele scrise, potrivit cărora membrii organului de conducere se angajează să îşi exercite responsabilitățile de conducere și administrare, respectiv să aloce timp și efort suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin;

- încălcarea prevederilor art.183 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a dezvoltat scenarii de stress test provenite din deteriorarea portofoliului de credite în CHF, care să țină seama de impactul generat de acest portofoliu în indicatorii de prudență bancară;

- încălcarea prevederilor art.151 și art.159 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că, în procesul de administrare, evaluare și monitorizare a riscului reputațional, instituția de credit nu a asigurat identificarea corespunzătoare a expunerii la acest risc, prin numărul insuficient de indicatori de risc și prin neluarea în considerare a elementelor care pot afecta activitatea bănci;

- încălcarea prevederilor art.138 alin.4 lit.a) şi b) şi art.140 alin.6 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că nu au fost stabilite limite pentru administrarea riscului de lichiditate asupra neconcordanţelor pe monede ale fluxurilor de numerar, atât la nivel agregat, cât şi pe fiecare monedă semnificativă, limite pe contrapartide, tipuri de instrumente şi monede în scopul diversificării surselor de finanţare, precum și efectuarea unor scenarii de criză pentru determinarea neconcordanțelor pe fiecare monedă în care banca desfășoară activitate semnificativă;

- încălcarea prevederilor art.221 alin.2 și art.222 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a luat în considerare la conceperea scenariilor alternative de lichiditate a simulărilor de criză aferente altor tipuri de riscuri (ex. riscul de piaţă, riscul de credite), respectiv, în procedură nu s-au menționat perioadele de timp potrivit cărora trebuie avută în vedere o perioadă de timp de cel puţin o lună, respectiv un orizont de timp scurt caracterizat de condiţii de criză foarte severă şi un orizont de timp mai lung caracterizat de condiţii de criză severă;

- încălcarea art.196 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere neefectuarea unor simulări de criză la nivel consolidat.

2. Avertisment scris pentru:

1. neîndeplinirea măsurii dispuse la art.1 lit.d) pct.1 din Ordinul Prim -Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.110 din 20.11.2014, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:"revizuirea Metodologiei de calcul a provizioanelor IFRS (ajustări pentru depreciere), astfel încât să se asigure:(1) reducerea pragului de semnificaţie pentru activele financiare pentru care se constituie ajustări pentru depreciere individuale, în mod corespunzător mărimii, complexităţii şi profilului de risc ale instituţiei de credit […]".

2. încălcarea unor prevederi ale unor reglementări emise în aplicarea ordonanţei menţionate mai sus, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- încălcarea prevederilor art.183 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a dezvoltat scenarii de stress test provenite din deteriorarea portofoliului de credite în CHF, care să țină seama de impactul generat de acest portofoliu în indicatorii de prudență bancară;

- încălcarea prevederilor art.151 și art.159 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că, în procesul de administrare, evaluare și monitorizare a riscului reputațional, instituția de credit nu a asigurat identificarea corespunzătoare a expunerii la acest risc, prin numărul insuficient de indicatori de risc și prin neluarea în considerare a elementelor care pot afecta activitatea bănci;

- încălcarea prevederilor art.138 alin.4 lit.a) şi b) şi art.140 alin.6 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că nu au fost stabilite limite pentru administrarea riscului de lichiditate asupra neconcordanţelor pe monede ale fluxurilor de numerar, atât la nivel agregat, cât şi pe fiecare monedă semnificativă, limite pe contrapartide, tipuri de instrumente şi monede în scopul diversificării surselor de finanţare, precum și efectuarea unor scenarii de criză pentru determinarea neconcordanțelor pe fiecare monedă în care banca desfășoară activitate semnificativă;
încălcarea prevederilor art.221 alin.2 și art.222 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a luat în considerare, la conceperea scenariilor alternative de lichiditate a simulărilor de criză aferente altor tipuri de riscuri (ex. riscul de piaţă, riscul de credite), respectiv în procedură nu s-au menționat perioadele de timp potrivit cărora trebuie avută în vedere o perioadă de timp de cel puţin o lună, respectiv un orizont de timp scurt caracterizat de condiţii de criză foarte severă şi un orizont de timp mai lung caracterizat de condiţii de criză severă;

- încălcarea art.196 alin.(2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere neefectuarea unor simulări de criză la nivel consolidat.

3. Avertisment scris pentru:

- încălcarea prevederilor art.22 alin.2 lit.f) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere modul deficitar de implementare a măsurilor stabilite de auditul intern, prin înregistrarea unor situații de extindere a termenului de implementare a recomandărilor;

- încălcarea prevederilor art.23 alin.5 Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, prin neefectuarea de către Comitetul de administrare a riscurilor a unor verificări cu privire la calculul stimulentelor oferite de sistemul de remunerare.

Amenda de 4.000 de lei pentru:

1. neîndeplinirea măsurii dispuse la art.1 lit.d) pct.1 din Ordinul Prim - Viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.110 din 20.11.2014, respectiv: "revizuirea Metodologiei de calcul a provizioanelor IFRS (ajustări pentru depreciere), astfel încât să se asigure: (1) reducerea pragului de semnificaţie pentru activele financiare pentru care se constituie ajustări pentru depreciere individuale, în mod corespunzător mărimii, complexităţii şi profilului de risc ale instituţiei de credit […]."

2. încălcarea unor prevederi ale unor reglementări emise în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.p) din ordonanţă, respectiv:

- încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că, în perioada analizată, nu au fost completate angajamentele scrise, potrivit cărora membrii organului de conducere se angajează să îşi exercite responsabilitățile de conducere și administrare, respectiv să aloce timp și efort suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin;

- încălcarea prevederilor art.183 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a dezvoltat scenarii de stress test provenite din deteriorarea portofoliului de credite în CHF, care să țină seama de impactul generat de acest portofoliu în indicatorii de prudență bancară;

- încălcarea prevederilor art.151 și art.159 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că, în procesul de administrare, evaluare și monitorizare a riscului reputațional, instituția de credit nu a asigurat identificarea corespunzătoare a expunerii la acest risc, prin numărul insuficient de indicatori de risc și prin neluarea în considerare a elementelor care pot afecta activitatea bănci;

- încălcarea prevederilor art.138 alin.4 lit.a) şi b) şi art.140 alin.6 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu completările ulterioare, având în vedere că nu au fost stabilite limite pentru administrarea riscului de lichiditate asupra neconcordanţelor pe monede ale fluxurilor de numerar, atât la nivel agregat, cât şi pe fiecare monedă semnificativă, limite pe contrapartide, tipuri de instrumente şi monede în scopul diversificării surselor de finanţare, precum și efectuarea unor scenarii de criză pentru determinarea neconcordanțelor pe fiecare monedă în care banca desfășoară activitate semnificativă;

- încălcarea prevederilor art.221 alin.2 și art.222 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că instituția de credit nu a luat în considerare la conceperea scenariilor alternative de lichiditate a simulărilor de criză aferente altor tipuri de riscuri (ex. riscul de piaţă, riscul de credite), respectiv în procedură nu s-au menționat perioadele de timp potrivit cărora trebuie avută în vedere o perioadă de timp de cel puţin o lună, respectiv un orizont de timp scurt caracterizat de condiţii de criză foarte severă şi un orizont de timp mai lung caracterizat de condiţii de criză severă;

- încălcarea art.196 alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere neefectuarea unor simulări de criză la nivel consolidat.

Sanctiunea pentru Intesa Sanpaolo Bank

Intesa Sanpaolo Bank a primit avertisment scris pentru “nerespectarea unor reglementări emise în aplicarea O.U.G nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, precum și nerespectarea unei măsuri dispusă de Banca Națională a României, respectiv:

- Neaducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse de Banca Națională a României prin Ordinul Prim - viceguvernatorului BNR nr.70/09.11.2015

- nededucerea din nivelul fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar, pentru data de 31.12.2014, a unui procent de 80% din expunerile aferente unor persoane fizice (foști salariați), cărora instituția de credit le-a păstrat condițiile de favoare oferite în baza pachetelor de măsuri remuneratorii și stimulente pentru entitățile membre ale grupului instituției de credit

Sanctiuni emise de BNR pentru Creditcoop

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP S.A. a primit nu mai putin de sapte avertismente scrise, pentru urmatoarele motive:

1. Avertisment scris pentru:

- încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;

- încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.697/19.01.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

- modificarea structurii organizatorice de la nivelul băncilor cooperatiste, în vederea eliminării responsabilităților duale, având în vedere desfășurarea activității de promovare şi vânzare produse de creditare, precum și cea cea de analiză credite la nivelul Serviciului creditare;

- completarea politicii de remunerare cu prevederi care să asigure evitarea conflictelor de interese în activitatea de remunerare;

- definirea unor criterii concrete pentru aplicarea acordurilor de tip malus/clawback;

- revizuirea indicatorilor de performanță pentru conducerea superioară de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și de la băncile cooperatiste, astfel încât să reflecte corect performanța atât la nivelul casei centrale, cât și la nivelul băncilor cooperatiste;

- completarea Politicii de remunerare a personalului de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și a Politicii de remunerare a personalului de la băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP cu criterii de evaluare a performanței individuale sau colective a salariaților băncii;
administrarea riscurilor, în sensul efectuării de către Serviciul Administrare riscuri din Casa Centrală a unor recomandări și întreprinderii unor măsuri pentru reîncadrarea indicatorilor în limitele stabilite;

- revizuirea cu întârziere față de termenul stabilit a Procedurii de lucru privind restructurarea creanţelor şi identificarea activelor problemă de către organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP, versiunea februarie 2015 (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.39/26.02.2015, ulterior termenului stabilit de 29.12.2014);

- definirea în cadrul reglementărilor interne a ipotezelor care trebuie avute în vedere pentru modelarea elementelor de activ și pasiv care ar putea avea un comportament diferit în condiții de criză pentru determinarea deficitului/excedentului de lichiditate în situația unei crize.

2. Avertisment scris pentru:

- încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;

- încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.697/19.01.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

- modificarea structurii organizatorice de la nivelul băncilor cooperatiste, în vederea eliminării responsabilităților duale, având în vedere desfășurarea activității de promovare şi vânzare produse de creditare, precum și cea cea de analiză credite la nivelul Serviciului creditare;

- completarea politicii de remunerare cu prevederi care să asigure evitarea conflictelor de interese în activitatea de remunerare;

- definirea unor criterii concrete pentru aplicarea acordurilor de tip malus/clawback;

- revizuirea indicatorilor de performanță pentru conducerea superioară de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și de la băncile cooperatiste, astfel încât să reflecte corect performanța atât la nivelul casei centrale, cât și la nivelul băncilor cooperatiste;

- completarea Politicii de remunerare a personalului de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și a Politicii de remunerare a personalului de la băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP cu criterii de evaluare a performanței individuale sau colective a salariaților băncii;
administrarea riscurilor, în sensul efectuării de către Serviciul Administrare riscuri din Casa Centrală a unor recomandări și întreprinderii unor măsuri pentru reîncadrarea indicatorilor în limitele stabilite;

- revizuirea cu întârziere față de termenul stabilit a Procedurii de lucru privind restructurarea creanţelor şi identificarea activelor problemă de către organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP, versiunea februarie 2015 (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.39/26.02.2015, ulterior termenului stabilit de 29.12.2014);

- definirea în cadrul reglementărilor interne a ipotezelor care trebuie avute în vedere pentru modelarea elementelor de activ și pasiv care ar putea avea un comportament diferit în condiții de criză pentru determinarea deficitului/excedentului de lichiditate în situația unei crize.

3. Avertisment scris pentru:

- încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;

- încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.697/19.01.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

- modificarea structurii organizatorice de la nivelul băncilor cooperatiste, în vederea eliminării responsabilităților duale, având în vedere desfășurarea activității de promovare şi vânzare produse de creditare, precum și cea cea de analiză credite la nivelul Serviciului creditare;

- completarea politicii de remunerare cu prevederi care să asigure evitarea conflictelor de interese în activitatea de remunerare;

- definirea unor criterii concrete pentru aplicarea acordurilor de tip malus/clawback;

- revizuirea indicatorilor de performanță pentru conducerea superioară de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și de la băncile cooperatiste, astfel încât să reflecte corect performanța atât la nivelul casei centrale, cât și la nivelul băncilor cooperatiste;

- completarea Politicii de remunerare a personalului de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și a Politicii de remunerare a personalului de la băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP cu criterii de evaluare a performanței individuale sau colective a salariaților băncii;

- administrarea riscurilor, în sensul efectuării de către Serviciul Administrare riscuri din Casa Centrală a unor recomandări și întreprinderii unor măsuri pentru reîncadrarea indicatorilor în limitele stabilite;

- revizuirea cu întârziere față de termenul stabilit a Procedurii de lucru privind restructurarea creanţelor şi identificarea activelor problemă de către organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP, versiunea februarie 2015 (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.39/26.02.2015, ulterior termenului stabilit de 29.12.2014);

- definirea în cadrul reglementărilor interne a ipotezelor care trebuie avute în vedere pentru modelarea elementelor de activ și pasiv care ar putea avea un comportament diferit în condiții de criză pentru determinarea deficitului/excedentului de lichiditate în situația unei crize.

4. Avertisment scris pentru:

- Modul defectuos de recunoaştere de către instituţia de credit a creditelor neperformante, respectiv a creanțelor în stare de nerambursare, cu impact asupra nivelului expunerilor neperformante identificate şi raportate de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, faptă prevăzută la art.228 alin.1 lit.p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Avertisment scris pentru:

- încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;

- încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.697/19.01.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

- modificarea structurii organizatorice de la nivelul băncilor cooperatiste, în vederea eliminării responsabilităților duale, având în vedere desfășurarea activității de promovare şi vânzare produse de creditare, precum și cea cea de analiză credite la nivelul Serviciului creditare;

- completarea politicii de remunerare cu prevederi care să asigure evitarea conflictelor de interese în activitatea de remunerare;

- definirea unor criterii concrete pentru aplicarea acordurilor de tip malus/clawback;

- revizuirea indicatorilor de performanță pentru conducerea superioară de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și de la băncile cooperatiste, astfel încât să reflecte corect performanța atât la nivelul casei centrale, cât și la nivelul băncilor cooperatiste;

- completarea Politicii de remunerare a personalului de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și a Politicii de remunerare a personalului de la băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP cu criterii de evaluare a performanței individuale sau colective a salariaților băncii;

- administrarea riscurilor, în sensul efectuării de către Serviciul Administrare riscuri din Casa Centrală a unor recomandări și întreprinderii unor măsuri pentru reîncadrarea indicatorilor în limitele stabilite;

- revizuirea cu întârziere față de termenul stabilit a Procedurii de lucru privind restructurarea creanţelor şi identificarea activelor problemă de către organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP, versiunea februarie 2015 (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.39/26.02.2015, ulterior termenului stabilit de 29.12.2014);

- definirea în cadrul reglementărilor interne a ipotezelor care trebuie avute în vedere pentru modelarea elementelor de activ și pasiv care ar putea avea un comportament diferit în condiții de criză pentru determinarea deficitului/excedentului de lichiditate în situația unei crize.

6. 1. Avertisment scris pentru:

- încălcarea prevederilor art.16 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că angajamentele scrise completate de organul de conducere nu cuprind timpul minim aşteptat de participare efectivă pentru exercitarea în mod adecvat a prerogativelor;

- încălcarea prevederilor art.170 alin.2 lit.b), lit.f) și art.171 alin.1 lit.a), lit.n) și alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neadecvarea politicii de remunerare la strategia de afaceri și la interesele pe termen lung ale instituției de credit, menținerea în politica de remunerare a unor indicatori care nu reflectă performanța individuală, modul de definire a criteriilor de performanţă utilizate la acordarea remuneraţiei variabile către membrii conducerii superioare, precum și nestabilirea unor criterii care să conducă la punerea în practică a acordurilor de tip malus sau de tip clawback;

- neîndeplinirea măsurilor stabilite prin Planul de măsuri întocmit pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de supraveghere nr.697/19.01.2015 încheiat de echipa de inspecție a Băncii Naționale a României, cu privire la:

- modificarea structurii organizatorice de la nivelul băncilor cooperatiste, în vederea eliminării responsabilităților duale, având în vedere desfășurarea activității de promovare şi vânzare produse de creditare, precum și cea cea de analiză credite la nivelul Serviciului creditare;

- completarea politicii de remunerare cu prevederi care să asigure evitarea conflictelor de interese în activitatea de remunerare;

- definirea unor criterii concrete pentru aplicarea acordurilor de tip malus/clawback;

- revizuirea indicatorilor de performanță pentru conducerea superioară de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și de la băncile cooperatiste, astfel încât să reflecte corect performanța atât la nivelul casei centrale, cât și la nivelul băncilor cooperatiste;

- completarea Politicii de remunerare a personalului de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și a Politicii de remunerare a personalului de la băncile cooperatiste din rețeaua CREDITCOOP cu criterii de evaluare a performanței individuale sau colective a salariaților băncii;
administrarea riscurilor, în sensul efectuării de către Serviciul Administrare riscuri din Casa Centrală a unor recomandări și întreprinderii unor măsuri pentru reîncadrarea indicatorilor în limitele stabilite;

- revizuirea cu întârziere față de termenul stabilit a Procedurii de lucru privind restructurarea creanţelor şi identificarea activelor problemă de către organizaţiile cooperatiste de credit din reţeaua CREDITCOOP, versiunea februarie 2015 (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.39/26.02.2015, ulterior termenului stabilit de 29.12.2014);

- definirea în cadrul reglementărilor interne a ipotezelor care trebuie avute în vedere pentru modelarea elementelor de activ și pasiv care ar putea avea un comportament diferit în condiții de criză pentru determinarea deficitului/excedentului de lichiditate în situația unei crize.

 Sursa: site-ul BNR

Taguri: UniCredit Bank  refinantare credit  BRD Groupe Societe Generale  Banca Nationala a Romaniei (BNR)  OTP Bank  Garanti BBVA  Intesa Sanpaolo Bank  Credit Europe Bank  Programul Noua Casa  CEConline  

ComentariiAdauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Stirea ZileiCare banci au cele mai bune dobanzi la depozitele in lei?

Dobanzile la depozitele in lei platite de banci populatiei incep de la 4% pe an in cazul economiilor la termen de 1 luna si ajung la 6% pentru banii pastrati timp de un an. Pentru depozitele pe termen scurt, de 1 luna, cele mai ridicate dobanzi le gasim la detalii

Topul bancilor cu cele mai mari dobanzi la depozitele in euro

Bancile care platesc clientilor persoane fizice cele mai mari dobanzi la depozitele in euro pe termen de un an sunt Intesa Sanpaolo (3,5%), OTP Bank (3,25%) si Patria Bank (3,15%), conform clasamentului intocmit de Bancherul.ro. Topul a luat in calcul depozitele detalii

Vreti sa investiti in actiuni Transgaz? Google va recomanda 4 platforme pe care se fac fraude

Cand am vazut cat de multe fraude online cu actiuni Transgaz sau cu criptmonede se fac, m-am intrebat care ar putea fi motivele. Din reclamatiile cititorilor am constatat ca primul pas al inselatoriilor cu investitii in actiunile unor firme cunoscute, precum detalii

Lista platformelor de investitii pentru fraude online (actualizat)

Pe baza reclamatiilor primite de la cititori, am intocmit o lista a aplicatiilor si platformelor de investitii in actiuni si criptomonede prin care se deruleaza fraude online (scams). De asemenea, publicam si lista platformelor de criptomonede care sunt folosite detalii

  

Ultimele Comentarii