www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareRezultatele BRD pe trimestrul I: venit net bancar de 815 milioane RON, in crestere cu 18%

Autor: Bancherul.ro
2009-05-05 09:59
Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 31 martie 2009, în conformitate cu standardele româneşti de contabilitate*:

 Venitul net bancar a ajuns la 815 milioane RON (191 milioane EUR), cu 18% mai mare decât la 31 martie 2008
 Profitul brut din exploatare s-a apropiat de 460 milioane RON (108 milioane EUR), înregistrând o creştere cu 20% faţă de primul trimestru al anului 2008;
 Volumul total al creditelor acordate clientelei este de 33 miliarde RON (7,7 miliarde EUR), în creştere cu 19,5% faţă de 31 martie 2008;
 Raportul cost/venituri se situează la nivelul de 43,6% ;
 Costul net al riscului a crescut la 201 milioane RON (47 milioane EUR), comparativ cu 62 milioane RON (17 milioane EUR) în primul trimestru din 2008;
 Profitul net este cu 19% mai mic faţă de rezultatul net înregistrat la 31 martie 2008, atingând 210 milioane RON (49 milioane EUR) ;

* Conversia în EUR s-a realizat pentru contul de profit si pierdere pe baza cursului mediu calculat pentru primele 3 luni ale anului, de 4,2663 RON pentru 1 EUR, iar pentru bilanţ pe baza cursului BNR la 31 martie 2009 de 4,2348 RON pentru 1 EUR.

Rezultatele financiare ale BRD - Groupe Société Générale în cursul primului trimestru al anului reflectă efortul depus în direcţia continuării la parametri normali a activităţii băncii în condiţiile scăderii activităţii economice, în paralel cu gestiunea atentă a costurilor şi controlul riscurilor. Astfel, venitul net bancar a ajuns la 815 milioane RON (191 milioane EUR), cu 18% mai mare decât la 31 martie 2008, iar profitul brut din exploatare a înregistrat o creştere de 20% faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 460 milioane RON (108 milioane EUR).

Volumul total al creditelor acordate clientelei este de 33 miliarde RON, cu 19,5% mai mare faţă de 31 martie 2008. Creditele pentru persoane fizice au ajuns la 16 miliarde RON, în creştere cu 17%, în timp ce creditele acordate clientelei de persoane juridice au crescut cu 22%, până la 17 miliarde RON. Depozitele clientelei înregistrau la sfârşitul primului trimestru al anului 2009 o creştere cu 9,4% faţă de 31 martie 2008, ajungând la 29,6 miliarde RON. BRD îşi continuă politica de a oferi credite clienţilor săi în mod prudent.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a fost la sfârşitul primului trimestru de 20% în timp ce raportul cost/venituri a fost de 43,6%, rezultate rezonabile în actualul context.

Profitul net aferent primului trimestru este de 210 milioane RON (49 milioane EUR), în scădere cu 19% faţă de trimestrul I al anului 2008. Acestă scădere se datorează în principal creşterii semnificative a costului riscului de credit, dar care, în condiţiile de piaţă actuale, poate fi considerat drept bine controlat. Luând în considerare anumite venituri nerecurente aferente primului trimestru din 2008, scăderea rezultatului net ar fi de numai 7%.

„Am constatat o scădere puternică a cererii de credite şi o creştere semnificativă a costului riscului. Aceşti doi factori au ca principale cauze reducerea activităţii economice şi nivelul foarte ridicat al dobânzilor, în principal la lei. În acest context, BRD, care a anticipat de câteva luni această situaţie, s-a adaptat prin acţiuni comerciale în care a contat pe flexibilitatea şi diversitatea gamei sale de produse.De asemenea, trebuie să notăm că, deşi semnificativ mai mare ca anul trecut, costul net al riscului ar trebui să se situeze în continuare cu mult sub media sistemului bancar”, a declarat Patrick Gelin, Preşedintele – Director General al BRD - Groupe Société Générale.

BRD – Groupe Société Générale avea, la sfârşitul lunii martie 2009, 2,6 milioane de clienţi. Banca a emis 2,3 milioane de carduri şi operează o reţea de 1 400 ATM-uri şi 20 000 de POS-uri. Totalul activelor băncii se ridica, la sfârşitul lunii martie 2009, la 50,6 miliarde RON (11,9 miliarde EUR).

Raportul trimestrial este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al băncii : www.brd.ro. Copii ale raportului vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit, şi la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.


BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor. Banca are peste 2,6 milioane clienţi şi operează o reţea de 935 de unităţi. BRD are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB.
BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din zona euro. Grupul are peste 160.000 de angajaţi în toată lumea, pe trei activităţi cheie:
- Retail banking şi servicii financiare
- Global Investment Management & Services
- Corporate & Investment Banking