www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareCum imi mut contul de la BRD la alta banca?

Autor: Bancherul.ro
2023-02-11 13:40

Informatiile publicate de BRD privind procedura de mutare a unui cont la o alta banca:


Serviciul de Schimbare Conturi


Ghid privind transferul relaţiilor de cont curent destinat clienţilor Persoane Fizice


Acest ghid conţine paşii pe care îi va urma clientul persoană fizică atunci când îşi transferă relaţiile de cont curent de la o bancă la alta pe teritoriul României.


Transferul relaţiilor de cont se poate realiza doar între conturi curente deţinute în aceeaşi monedă.


Serviciul de schimbare al conturilor reprezintă transferul de la banca veche la banca nouă, la cererea clientului, fie a informaţiilor referitoare la toate sau la unele dintre serviciile de plată şi anume a debitelor directe, ordinelor de plată programate (standing order) sau încasărilor recurente prin transfer credit executate în contul clientului, fie al soldulului pozitiv al contului curent, cu sau fără închiderea contului din care s-a efectat transferul soldului;


Serviciile specifice privind transferul de informaţii legate de schimbarea contului sunt gratuite.


Acest ghid conţine paşii pe care îi va urma clientul persoană fizică atunci când îşi transferă relaţiile de cont curent de la o bancă la alta pe teritoriul României.


Transferul relaţiilor de cont se poate realiza doar între conturi curente deţinute în aceeaşi monedă.


Serviciul de schimbare al conturilor reprezintă transferul de la banca veche la banca nouă, la cererea clientului, fie a informaţiilor referitoare la toate sau la unele dintre serviciile de plată şi anume a debitelor directe, ordinelor de plată programate (standing order) sau încasărilor recurente prin transfer credit executate în contul clientului, fie al soldulului pozitiv al contului curent, cu sau fără închiderea contului din care s-a efectat transferul soldului;


Serviciile specifice privind transferul de informaţii legate de schimbarea contului sunt gratuite.


1.Transferul detaliilor privind Direct Debit / Plăţi Programate / Incasări recurente


Clientul va bifa căsuţa din formularul de “Autorizare privind schimbarea contului de plăţi”, corespunzătoare opţiunii C. Serviciile care fac obiectul transferului.


Pentru protecţia datelor cu caracter personal şi a secretului bancar, clientul autorizează banca nouă să solicite băncii anterioare transferul informaţiilor personale şi autorizează banca anterioară să execute operaţiunile solicitate.


 Banca nouă va transmite băncii anterioare o copie a solicitării clientului exprimată prin intermediul formularului “Autorizare privind schimbarea contului de plăţi”.


Banca nouă solicită băncii anterioare o listă cu ordinele de plată programate şi informaţiile disponibile cu privire la mandatele de debitare directă care sunt schimbate şi încasările recurente executate în contul de plăţi al clientului.


Banca anterioară transmite băncii noi în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea băncii noi, lista cu ordinele de plată programată existente şi informaţiile disponibile privind încasările recurente prin transfer credit şi debitările directe iniţiate de către creditor, executate în contul de plăţi al consumatorului în ultimele 13 luni.


 Până la data executării, specificată de client în formularul de “Autorizare privind schimbarea conturilor de plăţi”, banca anterioară anulează în evidenţele proprii mandatele de debitare directă, precum şi instrucţiunile de debitare directă, ordinele de plată programate şi nu mai permite încasări în contul care face obiectul transferului.


 La solicitarea clientului exprimată în formularul de Autorizare, banca anterioară îi va furniza acestuia o copie a listei transmise către banca nouă şi/sau informaţiile disponibile privind încasările recurente prin transfer credit şi debitările directe iniţiate de către creditor, executate în contul de plăţi al consumatorului în ultimele 13 luni.


 La solicitarea clientului exprimată în formularul de Autorizare, banca nouă realizează următoarele tipuri de informări către terţi:
– informează beneficiarii mandatelor de debitare directă cu privire la detaliile aferente noului cont deschis
– informează plătitorii care realizează plăţi recurente prin transfer credit în contul de plăţi al consumatorului în legătură cu detaliile contului de plăţi al acestuia deţinut la banca nouă şi transmite plătitorilor o copie a autorizării consumatorului din care să reiasă acordul acestuia de schimbare a contului.


 La cerere, banca nouă va asista clientul în transmiterea către terţi (beneficiarii mandatelor de debitare directă/ plătitorii care realizează plăţi recurente în contul de plăţi al consumatorului) a detaliilor despre contul nou prin furnizarea unui model de scrisoare.


 Banca nouă va seta Debitele directe şi ordinele de plată programate pe contul nou în termen de 6 zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor specifice şi a documentelor necesare de la banca anterioară, astfel încât să poată executa instrucţiunile date de client începând cu data executării specificată în formularul de Autorizare.


 La solicitarea băncii noi, clientul va pune la dispoziţie orice informaţii suplimentare, necesare pentru setarea noilor servicii pe contul nou sau pentru realizarea transferului de la banca anterioară.


2.Transferul soldului la banca nouă cu/sau fără închiderea contului curent anterior


 În cazul în care clientul doreşte transferul soldului pozitiv al contului curent deschis la banca anterioară, va bifa căsuţa din formularul de “Autorizare privind schimbarea contului de plăţi”, corespunzătoare opţiunii D. Acțiuni cu privire la schimbarea contului de plăţi


 Este de menţionat că, în cazul în care clientul bifează opţiunea transferului de sold, banca anterioară va rezilia toate contractele legate de furnizarea serviciilor de direct debit, plăţi programate (standing order), nu va mai permite încasări în cont şi va transfera la banca nouă disponibilul rămas în contul curent, după efectuarea plăţilor cu scadenţă înainte de data transferului.


Nota: Dacă clientul doreşte să păstreze anumite servicii pe contul anterior, care pot genera mişcări pe contul curent, se asigură că soldul contului curent anterior este pozitiv.
 În cazul în care clientul doreşte închiderea contului curent deschis la banca anterioară, va bifa căsuţa din formularul de “Autorizare privind schimbarea contului de plăţi”, corespunzătoare opţiunii D. Acțiuni cu privire la schimbarea contului de plăți


 Este de menţionat că, în cazul în care clientul bifează această căsuţă, banca anterioară va rezilia toate contractele legate de furnizarea serviciilor de plată, inclusiv cele de direct debit, plăţi programate (standing order), va transfera la banca nouă disponibilul rămas în contul curent, după efectuarea plăţilor cu scadenţă înainte de data transferului şi va proceda la închiderea vechiului cont după ce se asigură de următoarele:
– Clientul nu mai are obligaţii de plată la banca anterioară, faţă de terţi sau faţă de aceasta;
– Clientul returnează băncii anterioare cardurile de debit sau de credit, echipamentele de acces la distanţă;
formulare de instrumente de debit, etc.;
– Clientul nu mai are şi alte produse deschise la banca
anterioară.


 Comisioanele percepute de banca anterioară pentru închiderea contului curent vor fi în conformitate cu prevederile contractelor proprii încheiate cu titularul de cont.


Important!


Închiderea contului curent anterior şi/sau transferul soldului/operaţiunilor la banca nouă se pot efectua doar dacă:


 Clientul a predat toate facilităţile puse la dispoziţie de către banca anterioară; nu are popriri sau sechestre, alte datorii (descoperit autorizat de cont, credite etc.) sau produse active ataşate acestui cont curent (carduri, depozite, servicii de bancă la distanţă etc.) şi respectă condiţiile privind închiderea contului prevăzute în contractul încheiat cu banca anterioară.
În cazul în care titularul de cont a avut carduri de debit sau de credit asociate contului curent, la închiderea acestuia se vor avea în vedere reglementările legale şi contractuale privind închiderea conturilor cu card asociat.


Dacă clientul optează să închidă contul anterior, acesta se va asigura că nu mai sunt plăţi scadente pe acest cont.


În timpul în care se va mai accepta executarea plăţilor şi perceperea de comisioane, clientul va menţine un sold pozitiv care să permită băncii anterioare executarea acestora.


Banca nouă informează clientul în legătură cu răspunsul primit de la banca anterioară la solicitarea sa (accept sau refuz).
Dacă clientul doreşte să păstreze anumite servicii pe contul anterior care pot genera mişcări pe contul current, se asigură că soldul contului curent anterior este pozitiv.