www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareBNR a cerut IFN-urilor sa respecte strict regulamentul privind gradul maxim de indatorare la credite

Autor: Bancherul.ro
2022-12-13 16:07

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cerut Institutiilor Financiare Nebancare (IFN) sa respecte strict regulamentul privind gradul maxim de indatorare la credite si a aplicat sanctiuni in situatiile de incalcare a legii.


Pentru ca mai multi cititori ne-au sesizat ca au ajuns supraindatorati din cauza creditelor online de la IFN-uri, pe care le-au putut obtine desi aveau un grad de indatoare peste limita de 40% din venituri impusa de Banca Nationala a Romaniei (BNR), am transmis la BNR urmatoarele intrebari: 


1. A fost verificat de catre BNR modul in care IFN-urile si bancile respecta Regulamentul privind gradul de indatoare?


2. Sunt necesare noi masuri/reglementari privind problema supraindatorarii populatiei?


Raspunsul BNR:


"În legătură cu întrebarea de la pct. 1, precizăm faptul că, potrivit prevederilor art.43 și art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, Banca Naţională a României realizează monitorizarea instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general, precum și supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.


În acest context, subliniem că verificarea aspectelor referitoare la activitatea de creditare desfășurată de instituțiile financiare nebancare se realizează potrivit programului de supraveghere prudențială, aprobat anual de conducerea băncii centrale.


Totodată, menționăm că, în cadrul activității de supraveghere off-site, banca centrală a atenționat instituţiile financiare nebancare referitor la obligația desfășurării activității de creditare în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sănătoase, precum și cu privire la importanța gestionării corespunzătoare a riscului de credit, inclusiv, prin stabilirea unor criterii stricte de eligilibitate a clienților și evitarea supraîndatorării acestora.


Suplimentar, Banca Națională a Românei a solicitat instituțiilor financiare nebancare dispunerea măsurilor necesare astfel încât fie asigurată respectarea strictă a prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr.17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, privind gradul maxim de îndatorare, iar, în situațiile punctuale în care s-a constatat nerespectarea prevederilor aplicabile în materie, au fost dispuse măsuri în vederea remedierii și/sau au fost aplicate sancțiuni, conform prevedertilor art. 58 și art.59 din Legea nr. 93/2009."


În ceea ce privește intrebarea privind necesitatea unor noi masuri pentru limitarea supraindatorarii, BNR a facut urmatoarele precizari:


"Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare cuprinde prevederi pentru mitigarea riscului de credit. 


Astfel, potrivit art. 12 alin. (1) lit. f) din regulament, împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor proprii, în concordanță cu profilul și strategia lor de risc, nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, în vederea evitării supraîndatorării, diferențiate pe categoriile de clientelă, pe destinația creditului, pe tipul creditului.


Totodată, art. 21 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare prevede că normele interne pentru realizarea activităților de creditare elaborate de instituțiile financiare nebancare trebuie să fie stabilite și aplicate în conformitate cu regulile unei practici prudente și sănătoase.


Suplimentar, art. 19 din Regulamentul BNR nr. 17/2012 stabilește un nivel maxim al gradului total de îndatorare de 40%, iar, în ceea ce privește creditele acordate într-o valută diferită de cea aferentă veniturilor eligibile din care se realizează rambursarea, nivelul maxim al gradului total de îndatorare este de 20%. 


În plus, potrivit art. 14 din același act normativ, la acordarea unui credit, împrumutătorii trebuie să se asigure din informațiile de care dispun că, pe întreaga perioadă de acordare a creditului, gradul maxim de îndatorare a solicitantului este probabil să se încadreze în nivelul maxim admis aplicabil acestuia, iar din evaluarea capacității de rambursare realizată să rezulte că este probabil ca obligaţiile care rezultă din contractul de credit să fie îndeplinite de client în condiţiile contractuale, astfel cum se precizează la art. 11² alin (1).


Suplimentar, menționăm faptul că Banca Națională a României a întreprins consecvent, în domeniul său de competență și în limita atribuțiilor sale, respectiv cele vizând menținerea stabilității financiare, demersuri în vederea evitării unei îndatorări excesive a populației, aceste acțiuni vizând inclusiv impunerea unui set de condiții minime ce trebuie respectate de către împrumutători în relația cu clienții – persoane fizice, astfel încât să se asigure premisele unei creditări responsabile. 


Măsurile în discuție au fost ajustate periodic, fiind recalibrate în funcție de evoluțiile climatului economic, tendințele și necesitățile identificate sau previzionate, precum și de cele ale reglementărilor în domeniu la nivelul Uniunii Europene. Analiza oportunității recalibrării cadrului de reglementare în sensul celor menționate anterior este permanent în atenția băncii centrale."


Reclamatiile cititorilor


Iata cateva reclamantii primite de la cititorii Reclamatiibanci.ro privind obtinerea unor credite online de la mai multe IFN-uri, cu depasirea gradului de indatorare:


Ce pot sa fac daca am ajuns la un grad de indatorare de 200%, din cauza creditelor de la IFN-uri?


Cum pot sa scap de creditele de la IFN-uri obtinute cu grad de indatorare mai mare decat limita legala?


Cum pot sa fiu șters din Biroul de Credit de Hora Credit, pentru ca mi-au acordat un credit cu depășirea gradului de îndatorare?


Daca Ocean Credit mi-a acordat un credit depasind gradul meu de indatorare, contractul poate deveni nul?


Nu pot face o refinantare, din cauza gradului de indatorare mare la creditele de la IFN-uri. Ma puteti ajuta?


Am facut credite la 7 IFN-uri, cu grad de indatorare peste 40%, si nu mai pot plati. Ce pot sa fac?


Credius poate acorda credite unei persoane cu gradul de indatorare de 200% si capacitatea de rambursare zero?


Pot fi scos din Biroul de Credit de IFN-uri, daca mi-au dat credite cu grad de indatoare de peste 100% din venit?