www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareIn cat timp se fac platile si transferurile la Banca Transilvania

Autor: Bancherul.ro
2022-03-19 21:04

1. Transferurile între conturile proprii lei și valută - se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7.


Transferurile interne transmise de luni până sâmbătă după ora 20:00, duminică, precum și cele transmise în zile nelucratoare se vor procesa instant, soldul contabil va fi afectat cu data primei zile lucrătoare bancare și se vor regăsi pe extrasele primei zile bancare lucrătoare.


În cazul conturilor de card de credit deținute de persoane fizice, scadența lunară este considerată data de 25 (douazecișicinci) a fiecărei luni. În cazul în care această zi este una nelucrătoare, împrumutatul (deținător de card) are obligația realizării depunerii sumei minime de plată până la cea mai apropiată zi lucratoare înaintea datei amintite, nu mai târziu de ora 20:00.


Transferurile transmise fără fonduri de luni până vineri, după ora 17:30, sâmbătă și duminică după ora 11:30 se refuză automat.


2. Ordine de plată în lei – interbancare și intrabancare - se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, astfel:


2.1 Ordine de plată în lei interbancare


- Plățile de mică valoare adresate băncilor comerciale din România (sub 50.000 lei) procesate de luni până vineri, până la ora 13:00 în cursul zilei lucrătoare T vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în aceeași zi; Cele procesate după ora 13:00 vor fi prezentate în compensarea electronică în ziua lucrătoare T+1;


- Plățile de mare valoare adresate băncilor comerciale din România (peste sau egale cu 50.000 lei) sau cele marcate ca și urgente, procesate de luni până vineri, până la ora 15:00 în cursul zilei lucrătoare T vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în aceeași zi; Cele procesate după ora 15:00 vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în ziua T+1;


- Plățile interbancare în lei procesate sâmbătă (zi lucrătoare nebancară), duminică sau în zilele nelucrătoare se vor evidenția pe cont și vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare cu ziua T (următoarea zi bancară lucrătoare);


- transferurile interbancare transmise în zile lucrătoare de luni până vineri după ora 19:00, sâmbătă dupa ora 13:30, duminică precum și cele transmise în zile nelucrătoare se vor procesa instant, soldul contabil va fi afectat cu data primei zile lucrătoare bancare și se vor regăsi pe extrasele primei zile bancare lucrătoare.


2.2 Ordinele de plată în lei intrabancare - se procesează 24 din 24, 7 zile din 7.


Transferurile intrabancare BT-BT transmise de luni până sâmbătă după ora 20:00, duminică precum și cele transmise în zile nelucrătoare se vor procesa instant, soldul contabil va fi afectat cu data primei zile lucrătoare bancare și se vor regăsi pe extrasele primei zile bancare lucrătoare.


2.3 Plățile de utilități către conturi colectoare din Banca Transilvania se procesează 24 din 24, 7 zile din 7


Pentru tranzacțiile semnate de luni până vineri după ora 19:00, sâmbătă după ora 13:30, duminică și în zilele nelucratoare, soldul contului este afectat instant, tranzacția se va înregistra în cont cu data primei zi lucrătoare bancare.


Transferurile transmise fără fonduri de luni până vineri, după ora 17:30, sâmbătă și duminică după ora 11:30 se refuză automat.


3. Ordine de plată în valută


Se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, astfel:


3.1 Ordine de plată în valută interbancare


Ordinele de plată în valută interbancare, în regim de urgență, procesate în cursul zilei T, între orele 09:00 - 18:00 vor fi decontate cu maxim data valută T+1; ordinele de plată în valută interbancare procesate în cursul zilei T între orele 09:00-18:00, vor fi decontate cu maxim data valută T+3; ordinele de plată în valută interbancare recepționate în afara intervalelor anterior menționate, se vor procesa 24 din 24, 7 zile din 7 și se vor introduce în circuitul de decontare în următoarea zi lucrătoare bancară conform primelor 2 puncte anterioare menționate.


3.2 Ordine de plată SEPA


Plățile Sepa semnate în cursul zilei T, se vor transmite băncii beneficiare în ziua bancară lucrătoare următoare (T+1) și se vor afișa astfel:


- în extrasul generat pentru ziua T dacă tranzacția a fost semnată de luni până vineri până la ora 17:00.


- în extrasul generat pentru ziua T+1 (ziua bancară lucrătoare următoare) dacă tranzacția a fost semnată de luni până vineri după ora 17:00, sâmbătă sau duminică sau în zile nelucrătoare.
3.3 Ordine de plată în valută intrabancare, indiferent de valoare - se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7.


Transferurile transmise fără fonduri de luni până vineri, după ora 17:30, sâmbătă și duminică după ora 11:30 se refuză automat.


4. Ordine de plată către Trezoreria Statului


Se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, astfel:


- Plățile de mică valoare (sub 50.000 lei) având ca beneficiar Trezoreria Statului procesate în cursul zilei T până la ora 13:00 vor fi prezentate în compensare în aceeași zi; cele procesate după ora 13:00, vor fi prezentate în sistemul electronic de compensare în ziua T+1;


- plățile de mare valoare (peste 50.000 lei) sau cele marcate ca și urgențe, având ca beneficiar Trezoreria Statului procesate în cursul zilei T până la ora 15:00 vor fi prezentate în compensare în aceeași zi; cele procesate după această ora vor fi prezentate în compensare în cursul zilei T+1.


- Transferurile transmise fără fonduri de luni până vineri, după ora 17:30, sâmbătă și duminică după ora 11:30 se refuză automat.


5. Schimburile și conversiile valutare


Se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, astfel:


De luni până vineri - în intervalul orar 9:00 - 17:30 fără limită de sumă; între orele 00:00 - 09:00 și 17:30 - 24:00 în limita sumei de maxim 50.000 lei/zi (echivalent altă valută).


Schimburile și conversiile valutare transmise fără fonduri de luni până vineri, după ora 17:30, sâmbătă și duminică după ora 11:30 se refuză automat.


Schimburile și conversiile valutare negociate


se procesează de luni până vineri, în intervalul ora 09:00 - 17:30.


În cazul în care nu există suficient disponibil după semnarea unui schimb / conversie efectuată la un curs negociat, acesta/ aceasta se va refuza automat.


6. Tranzacțiile Western Union


Se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7.


În cazul în care nu există suficient disponibil după semnarea unui schimb / conversie efectuată la un curs negociat, acesta/ aceasta se va refuza automat.


7. Ordinele de constituire / lichidare depozite


Se procesează de luni până vineri, între orele 06:50 - 19:00.


Ordinele completate după ora limită sau în zilele nelucrătoare se vor procesa în ziua bancară imediat următoare. În aceste condiții, autorizarea ordinelor respective rămâne la latitudinea clientului, care poate, fie să le autorizeze în ziua curentă, fie să aștepte până a doua zi lucrătoare bancară .sambata , între orele 06:50 - 13:30.


Ordinele completate după ora limită sau în zilele nelucrătoare se vor procesa în ziua bancară imediat următoare. În aceste condiții, autorizarea ordinelor respective rămâne la latitudinea clientului, care poate, fie să le autorizeze în ziua curentă, fie să aștepte până a doua zi lucrătoare bancară.duminică și în zilele nelucrătoare – nu se opereazăOrdinele de constituire depozite transmise fără fonduri de luni până vineri, după ora 17:30, sâmbătă și duminică după ora 11:30 se refuză automat.


Depozitele negociate


Se procesează de luni până vineri - între 09:00 și 17:30; depozitele negociate pot fi lichidate doar în unitatea BT, nu și prin intermediul BT 24.


În cazul în care nu există suficient disponibil pentru constituirea unui depozit negociat, după semnarea instrucțiunii, aceasta se va refuza automat.


8. Încărcări cartele telefonice


Se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7.


În cazul în care nu există suficient disponibil după semnarea tranzacției, aceasta se va refuza automat.


9. Achiziție roviniete


Se procesează 24 de ore din 24, 7 zile din 7.


În cazul în care nu există suficient disponibil după semnarea tranzației, aceasta se va refuza automat.


10. Fișiere Salarii


Se procesează astfel:


Procesarea fișierelor de salarii exportate din aplicația Flex SAL se realizează doar în zile bancare lucrătoare, de luni până vineri între orele 8:30-19:00. În afara acestor intervale orare, fișierele importate sunt în așteptare.


Sursa: Bancatransilvania.ro