www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareRegulamentul programului Star pentru cardurile de credit Banca Transilvania

Autor: Bancherul.ro
2021-10-23 14:07

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE LOIALITATE „STAR ”


Data actualizarii: 14.04.2021


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL
PROGRAMULUI DE LOIALITATE STAR


Programul de loialitate “STAR ” este organizat si desfasurat de Banca Transilvania S.A. cu sediul in str. G. Baritiu, nr. 8, Cluj-Napoca, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4155/1993, avand Codul Unic de Inregistrare 5022670.


Prin participarea la Programul de Loialitate “STAR”, participantii sunt de acord sa respecte si sa
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si legislatiei
aplicabile.
Regulamentul Oficial este completat de Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania.
Regulamentul oficial de desfasurare a Programului de loialitate STAR este disponibil in mod
gratuit oricarui solicitant. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.starbt.ro sau la cerere in
orice unitate a Bancii Transilvania.


SECTIUNEA 2. TERMENI SI DEFINITII


Comerciant Partener al Programului de loialitate – comerciant care accepta plata cu carduri si
care a incheiat cu banca un contract de aderare la Programul de Loialitate, acordand puncte de
loialitate pentru tranzactiile de cumparaturi efectuate cu cardurile incluse in program si care
accepta plata bunurilor si serviciilor prin utilizarea punctelor acumulate in Programul de
Loialitate.
Puncte Star – puncte de loialitate acumulate de detinatorul de card conform mecanismului acestui
program, descris la punctul 5.1.
Deținător de card STAR - Clientul care este titularul unui cont curent și a unui cont de card de
credit deschis la bancă, care deține un card de credit STAR destinat persoanelor fizice, emis de
bancă pe numele său, la solicitarea sa, în baza unei cereri și a unei analize de risc în baza căreia îi
este aprobată o limită de credit.
Cont de card de credit- cont distinct deschis de bancă în numele Clientului deținător de card de
credit, care este titularul acestui cont. În contul de card se înregistrează toate tranzacțiile efectuate
cu cardurile de credit emise de bancă pe numele Clientului deținător și/sau a utilizatorilor de
carduri suplimentare.
Card Suplimentar - card emis de bancă pe contul Clientului, la cererea acestuia sau a
mandatarului împuternicit în acest sens, pe numele unei terțe persoane desemnate de către Client
(soț/soție, copil major, parinți, enumerarea nefiind exhaustivă), denumită utilizator de card.
Utilizator de card - o persoana fizica recunoscută și acceptată de către Clientul deținător de card
pentru a poseda si utiliza un card suplimentar emis de bancă și atașat contului de card de credit
al Clientului Deținător. Cardul suplimentar va fi emis pe numele persoanei recunoscute și
mandatate de către deținător, în baza unei cereri de emitere card autorizată prin semnătură de
către Clientul deținător sau de mandatarul împuternicit în acest sens. Utilizatorul de card va putea
efectua cu cardul aceleași tranzacții pe care le poate efectua Clientul Deținător, în limita
plafoanelor stabilite de către Clientul deținător și Bancă. Clientul Deținător poate solicita oricând
Băncii anularea cardului suplimentar emis pe numele utilizatorului. Clientul deținător este
răspunzător pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul tuturor cardurilor suplimentare emise
la solicitarea sa pe numele utilizatorilor. Banca va înregistra tranzacțiile efectuate cu cardurile
suplimentare de credit emise pe numele utilizatorilor în contul de card al Clientului Deținător.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA PROGRAMULUI


In etapa de acumulare puncte, Programul de loialitate se desfasoara in locatiile tuturor
comerciantilor care accepta plata cu carduri Visa/Mastercard de pe teritorul Romaniei sau in
strainatate (inclusiv site-urile de Internet care accepta plata online cu carduri Visa/Mastercard).
In etapa de utilizare a punctelor de loialitate, Programul se desfasoara in locatiile
Comerciantilor Parteneri ai Bancii Transilvania. Lista actualizata a Comerciantilor Parteneri ai
Programului de loialitate este disponbila pe site-ul www.starbt.ro
Programul de loialitate se desfasoara incepand cu data de 21 Mai 2011 pe o perioada
nedeterminata de timp.
Banca Transilvania isi rezeva dreptul sa decida in orice moment stoparea Programului de
loialitate, decizie ce va fi comunicata participantilor cu cel putin 30 de zile inainte de data stoparii,
iar anuntul va fi afisat pe site-urile www.bancatransilvania.ro sau www.starbt.ro


SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE


De avantajele Programului de Loialitate “STAR” beneficiaza automat toti clientii persoane fizice,
rezidenti romani, care sunt posesori ai unuia dintre urmatoarele tipuri cardurile de credit emise
de Banca Transilvania:
- Mastercard Forte/STAR Forte
- Mastercard Forte – Divizia pentru Medici /STAR Forte –Divizia pentru Medici
- Visa Gold/STAR Gold
- Visa Gold Rotary
- Visa Platinum/STAR Platinum
- Visa Infinite
- Visa Business Silver Credit Card.


SECTIUNEA 5. MECANISMUL PROGRAMULUI


Banca Transilvania va aloca in contul de loialitate aferent unui card de credit Mastercard
Forte/Star Forte, Mastercard Forte Divizia pentru Medici/Star Forte Divizia pentru Medici, Visa
Gold/Star Gold, Visa Gold Rotary si Visa Platinum/Star Platinum, Visa Infinite, Visa Business
Silver Credit Card, Visa Business Gold Credit Card care este utilizat pentru plata cumparaturilor
la comercianti, puncte de loialitate STAR. Contul de loialitate este unic si este atasat cardurilor
emise pe numele detinatorului și/sau a utilizatorilor de carduri suplimentare.
Programul de loialitate presupune 2 etape:
1. Etapa de acumulare (alocare) de puncte
2. Etapa de utilizare a punctelor acumulate
5.1. Acumularea punctelor de loialitate “ Punct Star ”
In cadrul Programului de Loialitate STAR, punctele de loialitate se vor acorda atat de Banca
Transilvania cat si de comerciantii parteneri.
Banca Transilvania acorda puncte de loialitate clientilor persoane fizice si persoane juridice,
posesori ai cardurilor de credit participante in program in urmatoarele situatii:
• tranzactii de cumparaturi efectuate la orice comerciant care afiseaza sigla Visa/Mastercard
din tara (inclusiv tranzactiile pe internet), cu exceptia tranzactiilor de cumparaturi in rate
fara dobanda efectuate la comerciantii parteneri – 0.3% din valoarea tranzactiei;
• tranzactii de cumparaturi efectuate la orice comerciant care afiseaza sigla Visa/Mastercard
din strainatate (inclusiv tranzactiile pe internet), cu exceptia tranzactiilor de cumparaturi
in rate fara dobanda efectuate la comerciantii parteneri – 0.1% din valoarea
tranzactiei;
• pentru prima tranzactie de cumparaturi la comercianti, efectuata de posesorul unuia din
cardurile participante la promotie: Mastercard Forte/STAR Forte, Mastercard Forte –
Divizia pentru Medici /STAR Forte –Divizia pentru Medici, Visa Gold/STAR Gold, Visa
Gold Rotary, Visa Platinum/STAR Platinum, Visa Business Silver Credit Card noi emise
incepand cu data 15 iulie 2013 - Visa Business Gold → 10 puncte de loialitate si Visa
Infinite → 100 puncte de loialitate. Clientii care pot obtine aceste puncte sunt:
o clientii existenti care detin unul din cardurile participante la promotie si nu l-au
utilizat niciodata pana acum pentru plata cumparaturilor la comercianti;
o clientii noi care efectueaza prima tranzactie de cumparaturi la comercianti
• punctual, atat de Banca cat si de comerciantii parteneri ai Programului de Loialitate, in
anumite intervale de timp si /sau in cadrul unor promotii speciale
Nu se acorda puncte STAR pentru tranzactiile reprezentand plati cu scop de transfer de bani,
indiferent de modalitatea prin care sunt efectuate aceste tranzactii (plata pe internet, initiere
transfer de bani prin intermediul unei aplicatii etc), tranzactii cu cardurile de credit BT prin
intermediul automatelor de plati facturi sau a ATM-urilor ce apartin institutiilor de credit sau
altor institutii financiare, tranzactiile efectuate prin intermediul unui instrument de plata neemis
de banca, respectiv a unei aplicatii ce nu apartine bancii, precum, dar fara a se limita la: Revolut,
BRD Finance IFN, TSI-Paymentwall, Telecredit IFN, Libra Pay, Mobilo Finance, VivaCredit, Volt,
Mpesa, Orange Money, Curve etc.
Comerciantii parteneri in programul de loialitate vor acorda puncte de loialitate pentru
tranzactiile de cumparaturi efectuate cu cardurile incluse in program, la POS-urile apartinand
Bancii existente in locatiile lor, cu exceptia tranzactiilor de cumparaturi in rate fara dobanda.
Valoarea punctelor acordate de fiecare comerciant in parte si conditiile de acordare se vor stabili
prin conventiile de aderare la Programul de Loialitate semnate intre fiecare comerciant si banca
si se gasesc afisate pe site-ul www.starbt.ro
Punctele de loialitate se vor acumula in acelasi cont de card, de catre toti clientii care detin un card
de credit inclus in program, atasat la contul respectiv, atat detinatorul principal de card, cat si
utilizatorii de carduri suplimentare.
In cazul in care punctele au fost alocate si se determina ulterior ca acestea au fost obtinute ilicit
sau pentru tranzactii care au fost ulterior anulate total sau partial (indiferent de motiv) acestea
vor fi retrase de Banca, fara a fi necesara instiintarea sau obtinerea acordului clientului in acest
sens. Daca punctele obtinute ilicit au fost deja utilizate la data descoperirii obtinerii lor ilicite,
Banca va debita contul curent al detinatorului de card cu o suma in lei (RON) egala cu numarul
de puncte obtinute ilicit si utilizate pana la acel moment, fara a fi nevoie de instiintarea sau
acceptul detinatorului de card sau al titularului contului de card pentru aceasta debitare.
Valoarea in lei a unui Punct STAR este de 1 leu.
Tranzactiile din puncte de loialitate STAR nu genereaza noi puncte.
Punctele de loialitate STAR din partea comerciantilor parteneri STAR se acorda doar pentru
tranzactiile efectuate in moneda RON.
5.2. Utilizarea punctelor de loialitate STAR
Punctele de loialitate STAR pot fi utilizate numai in locatiile Comerciantilor Parteneri ai
Programului de loialitate. Ele se vor putea utiliza numai pentru tranzactii de cumparaturi la acesti
comercianti. Pentru cumparaturile efectuate din puncte nu se acorda puncte de loialitate.
Pragul maxim admis pentru tranzactiile din puncte este de 600 puncte/tranzactie/zi/cont.
Punctele de loialitate acumulate pot fi utilizate total sau partial, cu exceptia situatiilor in care
comerciantul partener poate incasa doar integral punctele datorita reglementarilor interne.
Modalitatile acceptate pentru plata cumparaturilor efectuate in locatiile Comerciantilor Parteneri
ai Programului de Loialitate sunt:
• Doar din punctele de loialitate;
• Din punctele de loialitate si diferenta din linia de credit disponibila pe card (se vor efectua
doua tranzactii distincte);
• Din punctele de loialitate si diferenta din numerar (se vor efectua doua tranzactii distincte)


SECTIUNEA 6. CONSULTAREA SOLDULUI PUNCTELOR DE LOIALITATE ACUMULATE


Punctele obţinute de participanţii la Programul de loialitate STAR se acumulează în contul de
puncte aferent cardurilor de credit participante la program. Clientii au posibilitatea de a consulta
soldul punctelor de loialitate acumulate, in urmatoarele modalitati:
• prin extrasul de cont aferent cardului de credit participant la programul de loialitate,
transmis lunar de către banca titularului de cont;
• prin intermediul aplicatiei BT Pay;
• la terminalele POS ale Comercianţilor Parteneri;
• la serviciul Call Center la unul din numerele de telefon: 0800 80 CARD (0 800 80 2273)
sau 0040 264 594337
• prin aplicatia Internet Banking-BT24, Robotul Livia de la BT si aplicatia BT Pay
• in orice unitate BT


SECTIUNEA 7. REPORTAREA PUNCTELOR DE LOIALITATE


Punctele de loialitate acumulate se reporteaza automat la reinnoirea cardului de credit. Punctele
de loialitate se vor pierde in urmatoarele situatii:
• Titularul de cont/reprezentantul legal al companiei solicita inchiderea contului de
card de credit si a cardurilor atasate lui;
• Nu mai exista nici un card de credit activ, atasat la contul de card de credit;
In cazul obtinerii lor ilicite


SECTIUNEA 8. CUMULAREA / TRANSFERUL PUNCTELOR DE LOIALITATE


8.1 Cumularea punctelor de loialitate
Clientii care detin doua sau mai multe carduri de credit diferite emise de Banca Transilvania,
inclusiv cardurile de credit BT emise pentru persoanele juridice, si care au acumulat puncte pe
fiecare din ele, au posibilitatea cumularii punctelor detinute, pe unul din carduri.
Cumularea punctelor se va face in baza solicitarii telefonice a titularului contului in cazul
cardurilor de credit pentru persoane fizice, respectiv a reprezentantului companiei in relatia cu
Banca in cazul cardurilor de credit business, la serviciul Call Center al Bancii Transilvania, la unul
din numerele de telefon: 0800 80 CARD (0 800 80 2273) sau 0040 264 594337.
8.2 Transferul punctelor de loialitate
Punctele de loialitate acumulate de un client pot fi transferate catre un alt client detinator de card
de credit Mastercard Forte/STAR Forte, Mastercard Forte – Divizia pentru Medici/STAR Forte
Divizia pentru Medici, Visa Gold/STAR Gold, Visa Gold Rotary, Visa Platinum/STAR Platinum,
Visa Infinite, Visa Business Silver Credit Card sau Visa Business Gold Credit Card.
Se pot transfera minim 10 puncte STAR.
Transferul punctelor se va face in baza solicitarii telefonice a titularului contului in cazul
cardurilor de credit pentru persoane fizice, respectiv a reprezentantului legal al companiei in cazul
cardurilor de credit business, la serviciul Call Center al Bancii Transilvania, la unul din numerele
de telefon: 0800 80 CARD (0 800 80 2273) sau 0040 264 594337.


SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE


Acordarea punctelor de loialitate echivaleaza cu acordarea de puncte bonus cu scopul stimularii
vanzarilor, Conform Codului fiscal in vigoare aceste venituri nu se supun impozitarii.
Pragul maxim stabilit de Banca Transilvania la utilizarea punctelor de loialitate acumulate este de
600 puncte/tranzactie, valoarea care corespunde sumei de 600 lei.


SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE


In vederea desfasurarii Programului de loialitate STAR, datele cu caracter personal ale
participantilor vor fi prelucrate in calitate de operator de catre organizatorul programului:
Banca Transilvania S.A. cu sediul in str. G. Baritiu, nr. 8, Cluj-Napoca, Romania, inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4155/1993, avand Codul
Unic de Inregistrare 5022670, precum si urmatoarele date de contact: nr telefon *8028, adresa
de e-mail contact@btrl.ro
10.1 Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Programul de loialitate STAR vor fi prelucrate de
catre Operatorul Banca Transilvania, in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Programului;
(ii) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.
10.2 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Programului
de loialitate STAR
Pentru acordarea in cadrul Programului STAR a punctelor aferente tranzactiilor efectuate cu
cardurile STAR, Operatorul prelucreaza următoarele categorii de date cu caracter personal- datele
cardului (numarul cardului, numele ṣi prenumele utilizatorului de card, data expirarii cardului),
codurile IBAN aferente contului asociat cardului, contului de puncte si contului curent, referinta
tranzactiei, data, ora si comerciantul la care utilizatorul de card a realizat tranzactia.
De asemenea, daca este necesar sa va contactam sau daca ne contactati in legatura cu punctele
alocate in cadrul programului, vom prelucra si datele dumneavoastra de contact- de regula numar
de telefon (pentru efectuarea de apeluri telefonice si/sau transmiterea de SMS) si, dupa caz,
adresa de e-mail, inregistrate in evidentele bancii pentru derularea relatiei de afaceri pe care o
aveti cu BT.
10.3 Temeiul legal al prelucrarii
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal al participantilor in programul de
loialitate STAR il reprezinta interesul legitim al Bancii de a acorda clientilor sai posesori ai unui
card de credit din categoriile mentionate in Sectiunea 4 a prezentului Regulament, unele beneficii
(punctele acordate), respectiv unele avantaje (posibilitatea de a achizitiona produse si servicii de
la Partenerii STAR cu punctele alocate in cadrul programului) ca urmare a utilizarii de catre
acestia la plata a cardurilor de credit incluse in Program.
10.4 Destinatarii
Datele personale menṭionate mai sus vor fi dezvaluite, dupa caz, anumitor categorii de destinatari,
precum: Comerciantii Parteneri din Programul de loialitate, daca va fi nevoie ca acestia sa le
cunoasca (ex. daca dintr-o eroare tehnica punctele nu au fost acordate de catre un Comerciant
Partener din Programul de loialitate la momentul platii si e necesar ca unele date cu caracter
personal sa fie dezvaluite acestora pentru alocarea ulterioara a punctelor, daca posesorii de card
participanti in program au depus o sesizare pentru solutionarea careia este nevoie sa isi exprime
punctul de vedere si comerciantul partener din programul de loialitate), furnizori de servicii cu
care Banca colaboreaza – informatice, de audit etc, autoritati si institutii publice care au dreptul
sa solicite si sa primeasca informatii despre clientii unei institutii de credit in conditiile impuse de
prevederi legale.
10.5 Perioada de stocare
De regula, datele participantilor la campanie sunt dintre cele pe care prevederile legale aplicabile
unei institutii de credit impun sa fie pastrate 5 ani de la incetarea relatiei de afaceri cu clientul
bancii. Fac exceptie datele care trebuie pastrate timp de 10 ani(zece) conform prevederilor actelor
normative aplicabile in domeniul contabilitatii.
10.6 Drepturile participantilor faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal
Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul
general privind protectia datelor (GDPR), astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in
sectiunea dedicata a Politicii de confidentialitate BT, regasita pe website-ul
www.bancatransilvania.ro


SECTIUNEA 11. LITIGII


11.1 Eventualele neintelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Programul de loialitate
STAR se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele judecatoresti romane competente.
11.2 Legea aplicabila derularii prezentului Program este legea romana.


SECTIUNEA 12. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI


12.1 Banca Transilvania isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial. Orice modificare
survenita pe perioada desfasurarii Programului va intra in vigoare numai dupa afisarea pe siteul www.starbt.ro
12.2 In cazul in care Banca constanta ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat
conditiile stipulate in Regulamentul Oficial al Programului de loialitate, isi rezerva dreptul de a
suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin participantului, fara alte despagubiri sau plati.
12.3 Banca nu va fi raspunzatoare pentru neindeplinirea de catre Comerciantii Parteneri a
obligatiilor asumate prin participarea la programul de loialitate STAR.