www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDeficitul de cont curent la 8 luni, majorat cu 55% fata de anul trecut

Autor: Dan Palangean
2021-10-20 07:54

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat după primele opt luni din 2021 un deficit de 10,2 miliarde euro, cu 55% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.


Creșterea cu 20% a deficitului pe segmentul de bunuri (de la -12 miliarde euro la -14,4 miliarde euro) a fost însoțită de o scădere cu 5% a soldului pozitiv la servicii (de la circa 6 miliarde euro spre 5,6 miliarde euro).


Astfel, pe total bunuri şi servicii s-a consemnat o majorare cu 45% a deficitului extern (de la -6 miliarde euro la -8,7 miliarde euro). Creșterea înregistrată de soldul (tradițional pozitiv) la serviciile de transport (+6%) a fost atenuată de evoluția negativă la serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor (-2%).

Pe fondul reluării deplasărilor, deficitul din turism s-a situat peste cel consemnat în aceeași lună a anului anterior (-1,17 miliarde euro față de -1,05 miliarde euro).


Soldul negativ pe segmentul de venituri primare (venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare - investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii - şi alte venituri primare - impozite, subvenții -) a urcat la 2,26 miliarde euro, pe fondul unei creșteri importante (+16%) a ieșirilor, în timp ce intrările s-au mărit într-o măsură mai mica (+9%).


Sumele intrate pe partea de venituri secundare, care includ transferurile românilor plecaţi la muncă în străinătate, au crescut moderat (+9%), în timp ce ieșirile s-au majorat semnificativ (+26%). Astfel încât s-a diminuat puternic soldul pozitiv net inclus în balanța de plăți (de la 1,14 miliarde euro, până la numai 0,82 miliarde euro, adică -28%).


Investițiile directe ale nerezidenților pe primele opt luni din 2021 au urcat la 4.394 milioane euro, față de cele doar 1.481 milioane euro consemnate în anul anterior. Din acestea, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au fost de 3.803 milioane euro, iar creditele intragrup au însumat valoarea netă de 591 milioane euro.


Datoria externă totală a urcat în luna august a anului 2021 cu mai mult de trei miliarde euro, ajungând la peste 135 miliarde euro, cu circa 8,4 miliarde euro peste cea consemnată la finele lui 2020. Majorarea s-a produs în proporție de două treimi pe segmentul datoriei pe termen mediu și lung (+5,5 miliarde euro) și o treime pe segmentul datoriei pe termen scurt (+2,9 miliarde euro).


[1]


Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu și lung la finalul lunii august 2021 a fost de 16,4%, valoare mai bună decât nivelul de 20,7% consemnat în decembrie 2020. În schimb, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a fost de 5,3 luni, sub cele cele 5,6 luni consemnate după anul precedent.


[2]


Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare la BNR, calculată la valoarea reziduală (inclusiv ratele de capital scadente în următoarele 12 luni la datoria externă pe termen lung) a crescut cu aproape cinci puncte procentuale față de luna anterioară, până la 89,4%.