www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDeficitul de cont curent la 7 luni, majorat cu 70%

Autor: Dan Palangean
2021-09-27 16:08

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat la finele lunii iulie 2021 un deficit de 9.057 milioane euro, cu aproape 70% peste nivelul din primele șapte luni ale anului precedent.


Majorarea de peste 22% a deficitului pe partea de bunuri (de la -10.424 milioane euro la -12.745 milioane euro) a fost însoțită de o scădere (-5%) a soldului pozitiv la servicii (de la 5.334 milioane euro la 5.067 milioane euro).


Astfel, pe segmentul combinat de bunuri şi servicii s-a consemnat un avans de 51% al deficitului extern (de la -5,09 miliarde euro la -7,69 miliarde euro). Majorarea înregistrată de soldul (tradițional pozitiv) la serviciile de transport (+5,2%) a fost atenuată de evoluția la serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor (-4%).

Pe fondul reluării deplasărilor, deficitul din turism s-a situat peste cel consemnat în aceeași lună a anului anterior (-1.011 milioane euro față de -923 milioane euro). Cu toate acestea, s-au majorat ceva mai mult sumele încasate decât cele achitate, ceea ce a dus la o majorare la 56% a gradului de acoperire pe sectorul de turism (altminteri, relativ redus).


Soldul pe segmentul de venituri primare (venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare - investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii - şi alte venituri primare - impozite, subvenții -) s-a apropiat de de 2 miliarde euro, pe fondul unei creșteri importante (+21%) a ieșirilor, în timp ce intrările s-au mărit moderat (+7%).


Sumele intrate pe partea de venituri secundare, care includ transferurile românilor plecaţi la muncă în străinătate, au crescut ușor (+7%), în timp ce ieșirile s-au majorat semnificativ (+23%). Astfel încât s-a diminuat puternic soldul pozitiv net inclus în balanța de plăți (de la 856 milioane euro până la numai 591 milioane euro, adică -31%).


Veste bună, investițiile directe ale nerezidenților pe primele șapte luni din 2021 au urcat la 3.962 milioane euro, față de numai 1.222 milioane euro consemnate în aceeași perioadă a anului precedent Din acestea, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au fost de 3.353 milioane euro, iar creditele intragrup au însumat valoarea netă de 609 milioane euro.


Datoria externă totală a urcat în luna iulie 2021 cu circa patru miliarde de euro, ajungând la aproape 132 miliarde euro, cu 6 miliarde euro peste cea consemnată la finele anului trecut. Majorarea s-a împărțit aproape egal pe segmentele datoriei pe termen mediu și lung (+3.105 milioane euro, după ce a fost în iunie sub nivelul din decembrie 2020) și datoriei pe termen scurt (+2.953 milioane euro).


[1]


Soldul depozitelor pe termen lung ale nerezidenților și-a revenit după evoluția slabă din prima parte a anului curent și a urcat la 297 milioane euro (era de doar 137 milioane euro la 31.12.2020). Ceea ce reflectă un interes mai mare pentru deținerile de lei, majorate semnificativ pe parcursul lunii iulie (soldul a crescut cu peste 70%).


Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu și lung la finalul lunii iulie 2021 a fost de 17%, valoare situată sub nivelul de 20,1% consemnat la finele lui 2020. În schimb, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a fost de 4,9 luni, semnificativ mai redus față de cele 5,6 luni consemnate în decembrie anul precedent.


[2]


Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare la BNR, calculată la valoarea reziduală (inclusiv ratele de capital scadente în următoarele 12 luni la datoria externă pe termen lung) a crescut cu peste trei puncte procentuale față de luna anterioară, la 84,8% (după ce ajunsese în decembrie 2020 la 90,7%, cea mai bună valoare din 2016 încoace).