www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareIFN-urile vor publica din 2023 situatii financiare anuale individuale conform IFRS

Autor: Bancherul.ro
2021-07-24 10:56

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat proiectul Ordinului privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat.


Scurtă prezentare


I. Obiectivul general şi motivele elaborării actului normativ:


Proiectul de ordin are drept obiectiv includerea instituțiilor financiare nebancare în aria reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicate până în prezent de instituțiile de credit, având în vedere că, potrivit prevederilor art.6 alin.(1) și art.7 alin.(1) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile financiare nebancare vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu tratamentele prevăzute de IFRS și vor întocmi și publica, potrivit legii, situaţii financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS, începând cu data de 1 ianuarie 2023.


II. Principalele aspecte avute în vedere la elaborarea proiectului de ordin:


La elaborarea acestui proiect de ordin au fost avute în vedere, în principal, următoarele aspecte:


- identificarea prevederilor care devin aplicabile atât insituțiilor de credit, cat și instituțiilor financiare nebancare;


- introducerea unor prevederi specifice instituțiilor financiare nebancare privind contabilizarea operațiunilor și planul de conturi și prevederea expresă a conturilor care se utlizează numai de către instituțiile financiare nebancare;


- identificarea prevederilor aplicabile doar instituțiilor de credit și prevederea expresă a conturilor care se utlizează numai de către instituțiile de credit;


- elaborarea planșei de transpunere a conturilor, respectiv a concordanţelor între conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu IFRS şi conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene;


- solicitarea întocmirii de către instituțiile financiare nebancare a unei situații care va cuprinde diferențele dintre valorile înscrise în balanța de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022 și cele înregistrate în conturile de deschidere ale exercițiului financiar al anului 2023.


Sursa: BNR.ro