www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii ASF: Dragos-Marius Calin, numit in functia de președinte al Directoratului la Grawe România Asigurare S.A

Autor: Bancherul.ro
2020-09-16 17:33

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


Autorizare


Numirea domnului Dragoș-Marius Călin în funcția de președinte al Directoratului la societatea Grawe România Asigurare S.A.;


Numirea doamnei Anca Bugeanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz-Țiriac Asigurări S.A.;


Eliberarea autorizației de funcționare ca societate de asigurare, pentru desfășurarea activității de asigurări generale, societății NN Asigurări S.A. și aprobarea NN Continental Europe Holdings B.V. ca acționar semnificativ direct al acestei societăți; Numirea doamnei Anna Natalia Grzelonska în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a doamnei Dorina-Maria Coșbuc-Ionescu și a domnului Gerke Anno Witteveen în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, precum și numirea domnului Elisei Cătălin-Mihai în funcția de Director general și a doamnei Juncu Ramona Veronica în funcția de Director general adjunct în cadrul societății NN Asigurări S.A.;


Modificarile intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Omninvest;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Avioane Craiova S.A. Dolj;


Emiterea deciziei prin care se confirmă că societatea Heineken România S.A., angajată în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Heineken International B.V., se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR);


Modificarea Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social al societății Asito Kapital S.A. cu suma de 5.711.900 lei, de la valoarea de 20.642.300 lei la valoarea de 26.354.200 lei.