www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii ASF: modificarea regulamentului de functionare a fondurilor de investitii

Autor: Bancherul.ro
2020-08-26 12:24

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


Reglementare


Norma pentru modificarea alin. (11) al art. 10 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).


Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și pentru abrogarea alin. (11) și (12) ale art. 45 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).


Supraveghere


Rezultatele controlului periodic realizat la Societatea Asito Kapital S.A. Ca urmare a desfășurării acțiunii de control societatea a fost sancționată cu suma de 50.000 lei, în principal pentru evaluarea necorespunzătoare a unor elemente de activ înregistrate în bilanțul Solvabilitate II.


Autorizare


Numirea doamnei Szasz Erzsebet și a domnului Jakab Ștefan în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF Goldring S.A. ca urmare a reînnoirii mandatelor acestora;


Numirea domnilor Pascu Nicolae, Mitiș Dumitru și Roșianu Adrian în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al STK Financial S.A.I. S.A. ca urmare a prelungirii mandatelor acestora;


Numirea domnului Aurel Bernát în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;


Numirea doamnei Anca-Eugenia Crăciun în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;


Modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al S.I.F. Moldova S.A.;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al societății Parc S.A. Caracal;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Aurora S.A. Tg. Frumos;


Emiterea deciziei prin care se confirmă că societatea Metro Cash & Carry Romania S.R.L., angajată în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Metro AG, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR);


Emiterea deciziei prin care se confirmă că societățile British American Tobacco (Romania) Trading SRL, British American Tobacco Romania Investment S.R.L. și British American Shared Services (Europe) S.R.L., angajate în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea B.A.T. International Finance p.l.c., se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR);


Modificarea Contractului de depozitare al Fondului de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;


Modificarea Contractului de custodie al Fondului de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104