www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareASF a aprobat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare: asigurari, piata de capital si pensii private

Autor: Bancherul.ro
2020-09-02 18:45

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


Reglementare


Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară - Money-market funds (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).


Autorizare


Numirea domnului Paul Corneliu Cazacu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);


Numirea doamnei Alexandra Giuglea în funcția de director general adjunct la societatea Asito Kapital S.A.;


Numirea doamnei Cristina Georgiana Mihăilă în funcția de director executiv al societății Energo Broker - Broker de Asigurare S.R.L.;


Autorizarea modificărilor intervenite în documentele FDI Raiffeisen România Acțiuni administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Sinatex S.A. București;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a acțiunilor emise de societatea Holde Agri Invest S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;


Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea TMK – Artrom S.A. Slatina și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017;


Modificările aduse Actului constitutiv al societății Brussels Broker de Asigurare S.R.L. (nou mandat administrator și conducător executiv);


Modificarea adusă Actului constitutiv al societății Orizont Broker de Asigurare - Reasigurare S.A. (numire comisie de cenzori și cenzori supleanți);


Modificările aduse Actului constitutiv al societății Daw Management - Broker de Asigurare S.R.L. (completarea obiectului secundar de activitate);


Aprobarea noului sediu social al societății Campion Expert Training S.R.L.;


Avizarea societății BDO Audit S.R.L. în vederea desfășurării activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale pentru fondurile de pensii facultative și administratorii acestora;


Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare ale societății NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., aferente anilor 2021 și 2022, de către actualul auditor financiar KPMG Audit S.R.L.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104