www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii ASF: modificarea regulamentului privind controlul periodic si inopinat

Autor: Bancherul.ro
2020-08-05 18:32

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


Reglementare


Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);


Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);


Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).


Autorizare


Numirea doamnei Ilinka Kajgana în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Numirea domnului Laurențiu Bibu în calitate de conducător executiv al societății Verasig Broker de Asigurare S.R.L.;


Extinderea obiectului de activitate al societății de servicii de investiții financiare Finaco Securities S.A.;


Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de Erste Group Bank AG;


Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.