www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareLibra Bank a fost amendata de BNR

Autor: Bancherul.ro
2020-03-25 11:56

O persoana fizica din cadrul Libra Internet Bank a fost amendata de Banca Nationala a Romaniei (BNR) cu suma de 3.000 de lei pentru nerespectarea Regulamentului BNR nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit.


Managementul executiv al bancii este asigurat in prezent, conform informatiilor de pe site-ul bancii, de:


Emilian BITULEANU - Director general
Cristina MAHIKA VOICONI - Director general adjunc
Eugen GOGA - Director general adjunc
Ionel Umbres - Director general adjunc


Componenta Consiliului de Administratie:


Radu-Gratian Ghetea Presedinte
Cristina Mahika –Voiconi Vicepresedinte
Eugen Goga Vicepresedinte
Emilian Bituleanu Membru
Ionel Umbres Membru
Mihaela Sirbu Membru
Ovidiu Petre Melinte Membru
Siminel Andrei Membru
Mihaela Ioana Biciu Membru


Mai exact, este vorba de ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 14/03.02.2020, iar tipul si natura incalcarilor savarsite sunt urmatoarele: 


- nerespectarea dispoziţiilor art.34 alin.1 și alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la nivelul Departamentului Decontări nu au fost generate rapoarte de reconciliere, neasigurâdu-se astfel un control eficient la nivelul activității de procesare a ordinelor de plată.


- nerespectarea prevederilor art.6 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor Cap.I Flux plăți ordine de plată interne (plătitorul și beneficiarul fiind clienți ai Libra Internet Bank) sau în afara băncii din Procedura de procesare a ordinelor de plată în lei/versiunea 13 august 2017, având în vedere:


- neaplicarea corectă a procedurilor de lucru (neefectuarea modificării statusului ordinului de plată “Confirmat trezorerie”, care ar fi făcut posibilă generarea mesajului SWIFT);


- metodele inadecvate de control (neefectuarea reconcilierilor plăților privind corectitudinea procesării ordinului de plată);


- managementul inadecvat al riscului de decontare și operațional;


- erorile operaționale ale personalului cu atribuții privind procesarea tranzacțiilor.


- nerespectarea prevederilor art.151 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor cap.3.2.


- Gestionarea/administrarea riscurilor, atribuții, mod de administrare subcap.3.2.1.1. alin.1, subcap.3.2.1.6. alin.4 și 5 și ale prevederilor cap.3.3. Măsuri ce se impun pentru managementul riscului operațional alin.2 din Procedura privind administrarea riscului operațional/versiunea 2/aprilie 2019, având în vedere înregistrarea cu întârziere în baza de evenimente de risc operațional a băncii, respectiv în data de 21.10.2019, a evenimentului privind procesarea ordinului de plată ordonat de client, aspect ce conduce la concluzia existenței unui mod deficitar de exercitare a atribuțiilor privind monitorizarea și raportarea cu promptitudine şi corectitudine a evenimentelor de risc operaţional identificate, determinând totodată creşterea expunerii la riscul operațional.


Sursa: BNR.ro


Capitalul social si actionarii LIBRA INTERNET BANK


In prezent, capitalul social al LIBRA INTERNET BANK este 462.616.000 RON.


Fiind persoana juridica romana, LIBRA INTERNET BANK este supusa legilor romane si normelor de supraveghere ale Bancii Nationale a Romaniei. Totodata, LIBRA INTERNET BANK este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) din Romania, prin urmare depozitele constituite de clienti la aceasta institutie de credit sunt garantate in conditiile si limitele prevazute de legile romane.


Din mai 2003 LIBRA INTERNET BANK este membra a fondului american de investitii New Century Holdings (NCH), unul dintre cei mai importanti investitori straini din Romania, are investitii de circa 3 miliarde de dolari in Europa Centrala si de Est, din care peste 300 milioane de dolari au fost investiti in Romania. In anii parcursi de la intrarea sa in grupul NCH, LIBRA INTERNET BANK si-a stabilit o noua strategie, si-a restructurat, extins si imbunatatit constant procesele si operatiunile, a creat noi produse.


Actionari Procent
1. BROADHURST INVESTMENT LTD 66.6777630 %
2. ROMARTA SA 27.5632490 %
3. ANDREI SIMINEL 5.7304546 %
4. ALTII 0.0285334 %
TOTAL 100 %


Sursa: Librabank.ro