www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareBCE trebuie sa fie consultata inainte de adoptarea de legi care afecteaza bancile nationale

Autor: Bancherul.ro
2019-05-17 14:30

Banca Centrala Europeana (BCE) trebuie sa fie consultata inainte de adoptarea unor reglementari care afecteaza bancile nationale, se arata intr-o scrisoare trimisa de BCE presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, initiatorul unui proiect de lege pentru repatrierea rezervei de aur administrata de BNR.


Scrisoarea publicata de BCE:


Yves Mersch
Membru al Comitetului executiv


Domnului Nicolae-Liviu Dragnea
Președintele Camerei Deputaților
Parlamentul României
Palatul Parlamentului, Str. Izvor nr. 2-4
București, sector 5
România 13 Mai 2019


Stimate domnule Dragnea,


Banca Centrală Europeană (BCE) a fost informată că, la data de 24 aprilie 2019, Parlamentul României, printr-o procedură de urgență, a adoptat Legea pentru modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr. 312/20041 privind Statutul Băncii Naționale a României (BNR) (denumită în continuare „legea”).


BCE înțelege că legea aduce modificări anumitor dispoziții legate de rezervele de aur administrate de BNR.


În primul rând, definiția activelor care constituie active externe de rezervă este modificată pentru a elimina posibilitatea ca rezervele de aur să fie depozitate în străinătate, impunând astfel BNR să dețină rezerve de aur numai în România.


În al doilea rând, dispoziția existentă privind obligația BNR de a prezenta un raport Parlamentului și Guvernului României dacă există pericolul diminuării rezervelor internaționale până la un nivel care ar periclita tranzacțiile internaționale ale statului, precum și în cazul în care diminuarea s-a produs, este modificată pentru a preciza că BNR ar trebui să îndeplinească această obligație imediat, dar nu mai târziu de 20 de zile.


Legea afectează, prin urmare, modalitatea în care BNR
trebuie să își exercite competența de a administra rezervele de aur ca active externe de rezervă.


În conformitate cu articolul 127 alineatul (4) și cu articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și cu articolul 2 alineatul (1) a treia liniuță din Decizia 98/415/CE a Consiliului 2 , autoritățile naționale trebuie să consulte BCE cu privire la proiectele de reglementare care intră în sfera sa de competență, inclusiv reglementări privind băncile centrale naționale.


În această privință, BCE observă că a fost consultată în trecut de autoritățile române cu privire la propuneri legislative care afectau modul în care BNR gestionează activele externe de rezervă 3.


BCE ar aprecia ca autoritățile române să acorde atenția cuvenită observațiilor de mai sus și să își îndeplinească obligația de a consulta BCE în viitor, în special în cazul altor activități legislative referitoare la lege.


Cu deosebită considerație,


[semnat]


Copie:


Domnului M. Isărescu, Guvernator, Banca Națională a României


Domnului P. Moscovici, Comisar pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Comisia Europeană


Domnului L. Romero Requena, Director general al Serviciului Juridic, Comisia Europeană


Atașat: Ghid pentru consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la
proiectele de reglementare


1 Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.


2 Decizia 98/415/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile
naționale cu privire la proiectele de reglementare (JO L 189, 3.7.1998, p. 42).


3 A se vedea Avizul CON/2008/72. Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu.


 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104