www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareHotararea Guvernului privind aplicarea indicelui IRCC la creditele garantate de stat

Autor: Bancherul.ro
2019-05-31 12:38

HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


ART. I Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. La articolul 2, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:


“b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:


- rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;


- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;


c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC şi separat a costurilor cu comisioanele;”


2. La articolul 2^1, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:


“b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:


- rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări şi nici costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz;


- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;


c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC şi, separat, a costurilor cu comisioanele;”


ART. II. Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1053/2014, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014 , se modifică după cum urmează:


1. Alineatul (3) al articolului 2, va avea următorul cuprins:


“ (3) Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului, care este suportat de către beneficiar, se compune din rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare.”


2. La articolul 8, litera d) va avea următorul cuprins:


“d) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese, în contractele de finanţare, a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC şi separat a costurilor cu comisioanele legate de finanţare;”


3. La articolul 9, litera a) va avea următorul cuprins:


“a) rata dobânzii IRCC, plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare;”


4. Articolul 28 va avea următorul cuprins:


“ ART. 28 Finanţatorii transmit o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului finanţării cu garanţie guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele IRCC.”


ART. III Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018, cu completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 25 septembrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:


“a) rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării;”


2. La articolul 10, litera e) va avea următorul cuprins:


“e) vor asigura prevederea expresă, în contractele de finanţare, a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC şi separat a costurilor cu comisioanele legate de finanţare;”


3. La articolul 22 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:


“c) nivelul costurilor totale, respectiv marja maximă anuală peste nivelul IRCC, pe care le vor aplica creditelor acordate în cadrul programului, către fondurile de garantare şi M.F.P.;”


PRIM-MINISTRU
VIORICA VASILICA DĂNCILĂ