www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareCredit Europe Bank, sanctionata de BNR cu avertisment scris

Autor: Bancherul.ro
2019-05-07 06:53

Credit Europe Bank a primit un avertisment scris prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României (BNR) nr.23/19.03.2019, pentru incalcarea mai multor norme impuse de banca nationala.


Iata tipul si natura incalcarii normelor BNR de catre Credit Europe Bank, conform informatiilor publicate de banca nationala:


- nerespectarea prevederilor art.22 alin.2 lit.a), lit.e) şi lit.f) şi art.23 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât, în perioada 02 martie – 01 septembrie 2018, Comitetul de Audit şi Comitetul de Administrare a Riscurilor nu au desfăşurat activitate, neexercitând astfel responsabilitățile alocate acestora, prevăzute la art.22 alin.2 lit.a), lit.e) şi lit.f) şi art.23 alin.2 din regulamentul menționat;


- nerespectarea prevederilor art.171 alin.1 lit.a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât, deși a fost acordat bonus de performanță pentru activitatea din anul 2017, nu a fost definită o corelaţie între performanţă şi bonus, la nivel individual, prin care să se diferenţieze persoanele care pot beneficia de remuneraţie variabilă și nu a fost prezentat modul în care s-a stabilit valoarea remuneraţiei variabile acordate fiecărei persoane;


- nerespectarea prevederilor art.4 alin.1 din Ordinul Băncii Naționale a României nr.8/2014 privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor referitoare la remunerarea angajaţilor acestora, având în vedere că Situaţia privind exerciţiul de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor cu privire la remunerarea personalului identificat, aferentă anului 2017, transmisă autorităţii de supraveghere, a fost întocmită eronat, în cadrul acesteia fiind completate informaţii privind remuneraţia variabilă acordată pentru activitatea din anul 2016 şi remuneraţia fixă acordată în anul 2017, nefiind utilizate astfel date aferente aceluiaşi an calendaristic;


- nerespectarea prevederilor art.77 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că nu s-a definit modul de stabilire a ponderii aplicate nivelului activelor pentru determinarea cerinței de capital intern pentru riscurile provenite din subestimarea pentru pierderea în caz de nerambursare în condiții de criză, utilizarea unor perioade de observare diferite cu privire la evoluțiile cursurilor de schimb ale monedei naționale în raport cu EUR și CHF în cadrul metodologiei de determinare a cerinței de capital pentru riscurile provenite din activitatea de creditare în valută a debitorilor expuși la riscul valutar;


- nerespectarea prevederilor art.1 alin.2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu pct.5.5.3, pct.5.5.9 şi pct.7.2.20 din Regulamentul nr.2067/2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 9, respectiv cu art.86 lit.b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a determinat valoarea pierderilor din credit preconizate pe durata de viață a expunerilor pentru clienţii IMM şi persoane fizice, pentru care banca nu dispune de un rating de credit determinat la data acordării creditului și nu a putut stabili dacă a avut loc o creştere semnificativă a riscului de credit faţă de momentul generării expunerii.


 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104