www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareBCE avertizeaza Guvernul ca nu a fost consultata inainte de adoptarea OUG 114/2019

Autor: Bancherul.ro
2019-02-26 08:15

Yves Mersch, Membru al Comitetului executiv al Bancii Centrale Europene (BCE), i-a trimis ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, o scrisoare in care-l avertieaza ca nu a respectat normele europene pentru ca nu a consultat BCE inainte de adoptarea OUG 114/2018 prin care s-a introdus taxa pe activele bancare.


Scrisoarea BCE:


5 februarie 2019


Stimate domnule Teodorovici,


Banca Centrală Europeană (BCE) a fost informată că, la data de 28 decembrie 2018, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, introducând, la capitolul IV, o nouă taxă pe activele financiare. OUG nr. 114/2018 a intrat în vigoare la data de 29 decembrie 20181.

În conformitate cu articolul 127 alineatul (4) și cu articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autoritățile naționale cu privire la proiectele de reglementare („Decizia 98/415/CE a Consiliului”), autoritățile naționale trebuie să consulte BCE cu privire la orice proiect de reglementare din sfera sa de competență, inclusiv, în special, normele aplicabile instituțiilor financiare, în măsura în care acestea au o influență substanțială asupra stabilității instituțiilor și piețelor financiare.


În conformitate cu articolul 4 din Decizia 98/415/CE a Consiliului, BCE ar trebui consultată în timp util, astfel încât autoritatea care face propunerea legislativă să ia în considerare avizul BCE înainte de a lua o decizie pe fond.


BCE nu a fost consultată de Guvernul României înainte de adoptarea și intrarea în vigoare a OUG nr.114/2018.


BCE nu a fost consultată nici asupra proiectului inițial al OUG nr. 114/2018.


In plus, OUG nr.114/2018 nu a fost însoțită de o evaluare din partea Guvernului României a impactului taxei asupra sectorului bancar. In absența acestei evaluări, riscul ca taxa să aibă un impact substanțial asupra stabilității sistemului bancar nu poate fi exclus.


În acest context, BCE consideră că această omisiune constituie un caz de nerespectare de către autoritățile române a obligației de a consulta BCE cu privire la proiectele naționale de reglementare, contrar articolului 127 alineatul (4) și articolului 282 alineatul (5) TFUE, precum și articolului 2 alineatul (1) din Decizia 98/415/CE a Consiliului.


În viitor, dacă este cazul, BCE ar aprecia ca Guvernul României să acorde atenția cuvenită observațiilor de mai sus și să își îndeplinească obligația de a consulta BCE cu privire la proiectele de reglementare.


Cu deosebită considerație,


Sursa: BCE