www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareASF a publicat proiectul de norma privind distributia de asigurari

Autor: Bancherul.ro
2018-10-31 15:30

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară


În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


A) Reglementare


Proiectul Normei privind distribuția de asigurări (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);


Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);


Norma privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).


B) Supraveghere


Rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF Tradeville S.A.;


Rezultatele controlului periodic desfășurat la SSIF Blue Rock Financial Services S.A.;


Rezultatele controlului periodic efectuat la Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. Aripi şi F.P.F. Stabil.


C) Autorizare


Modificările aduse Actului constitutiv al societății Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. (numire membru în Consiliul de Administrație, vânzare acțiuni, structura acționarilor);


Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al societății Electrometal S.A. Timișoara;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Bittnet Systems S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB;


Prospectul proporționat în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București;


Retragerea de la tranzacționarea de pe BVB-ATS a acțiunilor emise de societatea Comat Alba S.A. Alba Iulia ca urmare a finalizării procedurilor impuse prin Regulamentul nr.2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare;


Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Modificarea Actului Constitutiv al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.