www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDespagubirea ceruta de Vodafone pentru renuntarea la abonament inainte de termen este ilegala, fiind clauza abuziva, au stabilit judecatorii intr-o decizie definitiva

Autor: Bancherul.ro
2018-04-28 20:20

Prevederea din contractele Vodafone prin care abonatii sunt obligati sa plateasca o despagubire in suma fixa de cateva sute de euro daca vor sa renunte la abonament inainte de expirarea duratei minime a contractului, de regula de 24 de luni, este ilegala, fiind o clauza abuziva, conform unei decizii a Tribunalului Bucuresti, confirmata de Curtea de Apel Bucuresti, care a emis o decizie definitiva in acest sens, la finalul lui 2017.


Decizia judecatorilor a fost luata la cererea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in urma reclamatiilor primite de la abonatii Vodafone.


Vodafone a fost obligata sa elimine respectiva clauza abuziva din toate contractele, atat din cele in curs de derulare, cat si din cele nou incheiate.


Iata decizia Tribunalului Bucuresti, din 20.11.2015:


"Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze din contracte:


a) din Clauzele Contractuale Principale – Partea a II-a:


- clauza 5 pct. 5.1 fraza a doua privind obligaţia clientului de a plăti „o despăgubire în cazul încetării Contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP Partea I şi TCG”;


- clauza 9 alin. 2 ultimele două liniuţe conform cărora la încheierea contractului clientul declară că „a citit, a înţeles şi a acceptat clauzele cuprinse în CCP şi TCG” şi că a acceptat în mod expres clauza 5 din CCP partea a II-a;


b) din Termenii şi Condiţiile Generale pentru Persoane Fizice – Consumatori:


- clauza 10.3 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală şi numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale şi/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”;


- clauza 10.4; - clauza 10.5; - clauza 18.2 lit. a) şi b); - clauza 18.3; - clauza 19.8.3 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală şi numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale şi/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” şi alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală şi numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale şi/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”;


- clauza 19.9.3 - clauza 19.9.4 alin. 1 fraza a doua „În cazul în care clientul doreşte trecerea la o extraopţiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferenţa de valoare între extraopţiunea prezentă şi cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii” şi alin. 2 fraza a doua „În cazul în care clientul doreşte trecerea de la extraopţiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB la Internet pe Mobil Roaming 500MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferenţa de valoare dintre extraopţiunea prezentă şi cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii”;


- clauza 19.9.6 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală şi numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale şi/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” şi alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală şi numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale şi/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”.


Menţine procesul verbal nr. 0619993/749/21.02.2014 în ceea ce priveşte constatarea caracterului abuziv al clauzelor enumerate mai sus.


Aplică pârâtei sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 200 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3 din Legea nr. 193/2000.


Obligă pârâta să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de acelaşi tip, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale.” (Vezi aici decizia Tribunalului Bucuresti)


Vodafone a contestat aceasta decizie a Tribunalului Bucuresti la instanta superioara, Curtea de Apel Bucuresti, care insa a a respins apelul, astfel ca decizia judecatorilor a ramas definitiva: “Solutia pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă” (vezi aici decizia Curtii de Apel Bucuresti)


Cum au motivat judecatorii decizia


Motivarea deciziei judecatorilor este destul de simpla, intrucat Legea nr.193 din anul 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori interzice firmelor care furnizeaza servicii, precum Vodafone, sa prevada in contracte plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre client.


Judecatorii arata urmatoarele, in motivarea deciziei:


Potrivit alin. 1 lit. j) din Anexa Legii nr. 193/2000 „Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:
(…)
j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:
(…)
- profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale”.


In contractele Vodafone se stipuleaza ca in cazul rezilierii contractelor inainte de termen, adica inainte de expirarea duratei minime contractuale, clientii trebuie sa plateasca o suma o suma fixa de cateva sute de euro, in functie de valoarea abonamentului, drept despagubire pentru un asa-zis prejudiciu pe care l-ar suferi.


Judecatorii considera ca prin impunerea respectivei sume fixe, Vodafone a restrans dreptul consumatorilor de a rezilia unilateral contractele:


“În speță, prin clauzele 10.3 fraza a doua („Prejudiciul se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimba BNR leu/euro de la data emiterii facturii”) … pârâta (Vodafone) a restrâns dreptul consumatorilor de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul prin impunerea unei sume fixe pentru fiecare lună rămasă din durata minimă contractuală stabilită de pârâtă. “


Vodafone nu plateste despagubiri abonatilor pentru nefunctionarea serviciilor


Judecatorii si-au justificat decizia de a declara abuzive clauzele privind despagubirile cerute pentru incheierea contractului inainte de termen prin faptul ca in contractele Vodafone exista un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.


Astfel, instanta a constatat ca in timp ce Vodafone a restrans drepturile clientilor de renunta la contracte inainte de termen, firma britanica si-a exonerat propria raspundere fata de nefunctionarea serviciilor de comunicatii, in detrimentul consumatorului si contrar bunei-credinte.


Din decizia instantei:


“Pe de altă parte, potrivit art. 14.2 din TCG V_______ nu va fi răspunzător față de Client, utilizator sau terțe persoane pentru nicio daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de Client rezultate direct sau indirect din nefuncționarea serviciului din motive de ordin tehnic, iar conform art. 14.3 din TCG V_______ nu răspunde de nicio daună directă sau indirectă cauzată Abonatului de indisponibilitatea sau de funcționarea defectuoasă a Serviciului și V_______ își declină orice răspundere pentru erori cauzate de soft și defecțiuni de rețea. De asemenea, la art. 17.4.3 din TCG s-a prevăzut că V_______ poate decide în orice moment să suspende, să modifice sau să întrerupă imediat furnizarea Serviciului, fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparații și întreținere, de a îmbunătăți calitatea Serviciului sau în alte scopuri. (Aceste alte scopuri nu sunt explicitate în contract, iar posibilitatea pârâtei de a suspenda/modifica/întrerupe furnizarea serviciului în alte scopuri decât efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere ori îmbunătățirea serviciului nu are cum să fie prevăzută în favoarea clientului, cum s-a susținut prin întâmpinare la finalul pct. V.)


Așadar, în timp ce posibilitatea consumatorului de a denunța contractul înainte de expirarea duratei minime contractuale este semnificativ restrânsă prin obligația de plată a despăgubirilor stabilite într-un cuantum fix de pârâtă, iar posibilitatea consumatorului de a renunța la o parte din serviciile contractate este anulată prin obligația de plată în continuare a contravalorii acestora, pârâta își limitează propria răspundere pentru neîndeplinirea obligației de furnizare a serviciilor contractate, ceea ce creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, conferind clauzelor referitoare la despăgubirile datorate de client un caracter abuziv.”


Telefoane la preturi mici, dar cu abonamente scumpe


Judecatorii si-au mai motivat decizia impotriva Vodafone explicand ca fima de telefonie face oferte promotionale prin care ofera clientilor telefoane la preturi mai mici decat cele din magazine, impunandu-le in schimb abonamente cu valoare foarte mare.


Din decizia judecatorilor:


“Tribunalul mai reține că existența unor oferte promoționale face parte din strategia operatorilor din domeniul telecomunicațiilor de atragere a clienților. Trebuie însă observat că, în cazul în care clientului îi este oferit un echipament electronic la un preț mult mai scăzut decât cel practicat pentru vânzarea aceluiași echipament electronic fără încheierea unui abonament, clientul trebuie să încheie un abonament cu valoare foarte mare, pe baza căruia diferența de preț este recuperată de profesionist. (Valoarea abonamentului este de 59 euro/lună  conform ofertei prezentate de pârâtă la fila 479, vol. II din dosarul nr. XXXXXXXXXXX, în condițiile în care diferența de preț pentru primele 6 telefoane din ofertă este cuprinsă între 68 și 138 de euro, pârâta neavând nevoie decât de o perioadă scurtă pentru recuperarea acesteia din costul abonamentului.) Cu privire la cazurile în care nu se oferă echipamente electronice, ci doar servicii de telefonie, pârâta nu a explicat de ce ar exista o diferență semnificativă între costul serviciului furnizat pentru o perioadă scurtă și costul serviciului a cărui furnizare este garantată pentru o perioadă minimă de 1 an/2 ani, pentru a justifica valoarea despăgubirilor percepute în cazul denunțării contractului înainte de încheierea perioadei minime.”


Despagubirea nu este corelata cu prejudiciul efectiv


Judecatorii au mai constatat ca suma fixa impusa de Vodafone in cazul renuntarii la contract inainte de perioada minima nu este corelata cu prejudiciul suferit efectiv de firma de telefonie.


Din motivarea judecatorilor:


“Suma prevăzută cu titlu de despăgubire în cazul denunțării contractului de către client înainte de expirarea perioadei minime este o sumă fixă stabilită anticipat de pârâtă pentru fiecare lună rămasă până la expirarea duratei minime, fără corelație cu prejudiciul suferit efectiv de pârâtă (în cazul ofertelor aferente abonamentului RED 59 diferența de preț variază foarte mult de la un telefon la altul, fiind cuprinsă între 68 și 570 euro conform tabelului de la fila 479, vol. II din dosarul nr. XXXXXXXXXXX), fiind aplicabile în cauză dispozițiile alin. 1 lit. j) din Anexa Legii nr. 193/2000.”


Decizia integrala a Tribunalului Bucuresti


8254/2015
20-11-2015
Actiune în constatare


Tribunalul BUCURESTI

DOSAR NR. XXXXXXXXXX


SECȚIA A II-A – C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL


Sentința civilă nr. 8254


Ședința publică din data de 20.11.2015


Tribunalul constituit din:


Președinte: S____ S_______ C_____


Grefier: D__ A________ D___


Pe rol soluționarea cauzei de contencios administrativ și fiscal privind pe reclamanta A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________ și pe pârâta V_______ R______ SA, având ca obiect acțiune în constatare.


Dezbaterile au avut loc în ședința din publica din data de 29.10.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acel termen. Având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a amânat pronunțarea la data de 06.11.2015, apoi la data de 20.11.2915, când:


TRIBUNALUL,


Deliberând asupra cauzei de față, constată:


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 06.03.2014 sub nr. XXXXXXXXXXX reclamanta A__________ Națională pentru Protecția C_____________ a chemat-o în judecată pe pârâta V_______ Romania SA, solicitând:


- constatarea clauzelor abuzive în contractele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a contravenției, contracte redactate de pârâtă;


- aplicarea sancțiunii contravenționale corespunzătoare prevederilor Legii nr. 193/2000 potrivit art. 16 din actul normativ;


- constatarea faptei pârâtei de a insera clauze abuzive în contractele încheiate cu clienții, respectiv contravenția prevăzută de art. 13 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 1 alin. 3 din actul normativ menționat și obligarea acesteia la modificarea clauzelor considerate ca fiind abuzive;


- urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale, restituirea către clienții operatorului economic bancar a sumelor de bani încasate în temeiul acestora, sume percepute în mod nejustificat, constituind astfel o plată nedatorată;


- menținerea procesului-verbal ca temeinic și legal.


Reclamanta a arătat că A__________ Națională pentru Protecția C_____________ a dispus efectuarea verificărilor care se impuneau ca urmare a sesizărilor venite din partea consumatorilor, în sensul prevederilor art. 9 din Legea nr. 193/2000, concluziile fiind consemnate în procesul verbal de constatare clauze abuzive existente în contractele de credit încheiate de către clienți, în calitate de consumatori și V_______ R______ S.A., în calitate de beneficiar, după cum urmează:


1. Reclamația doamnei P___ Marilis I_____ nr. 1477/14.02.2014


Constatările agenților constatatori consemnate în procesul-verbal de constatare a contravenției nr. xxxxxxx/749/21.02.2014, __________ nr. xxxxxxx fac referire la natura prezumtiv abuzivă a următoarelor clauze cuprinse în conținutul contractelor de credit, astfel:


Controlul s-a efectuat în conformitate cu O.G. 21/1992 republicată și a Legii 193/2000 republicată în urma cercetării reclamației 1477/14.02.2014 și a extinderii controlului la contractele aflate în derulare, au fost constatate următoarele: 1. Referitor la reclamația petentei P___ Marilis I_____- reclamă că „Dețin un contract de furnizare de internet nr. xxxxxxxx/10.06.2013 pe care intenționez să îl reziliez, chiar dacă perioada contractuală de 24 luni nu s-a încheiat." Consumatoarea menționează că a făcut cerere de reziliere în data de 17.01.2014, transmisă către profesionist, care are ID nr.xxxxxxxx din 17.01.2014, iar un reprezentant al profesionistului (V_______ R______ SA) a contactat-o telefonic și a înștiințat-o că trebuie să plătească taxa de reziliere calculată, pornind de la suma de 200 Euro, împărțită la 24 de luni, înmulțită cu numărul de luni rămase până la încetarea de drept a contractului. Petenta reclamă că i s-au invocat condițiile TCG pe care nu le-a luat la cunoștință și nu au fost negociate. Din punctul de vedere al profesionistului prezent în timpul cercetării reclamației petenta prin denunțarea contractului este obligată la plata sumei de 139,18 Euro cu titlu de despăgubire.


În urma analizării contractelor și a TCG aferente reclamațiilor depuse menționate la lit. H din -prezentul pvcc și extinderea controlului la alte contracte prezentate de profesionist, aflate în derulare, certificate "Conform cu originalul", s-au constatat următoarele:


Atât în contractele analizate, cât și în contractul cadru (postat și pe site-ul profesionistului) V_______ R______ - Clauze contractuale principale - partea a II (CCP) la art. 5 încetarea contractului și suspendarea serviciului la punctul 5.1 se menționează:


"Contractul încetează la cererea clientului printr-o notificare scrisă adresată către V_______ cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se dorește încetarea contractului. Clientul se obligă să plătească toate datoriile scadente și o despăgubire în cazul încetării contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP partea I și TCG"


Din analiza contractelor puse la dispoziție de profesionist și de consumatoarea P___ Marilis I_____, prin reclamația depusă, rezultă faptul că perioada minimă contractuală este de minim de_24 luni, în cazul contractelor _________ nr xxxxxxxx/10.06.2013, _________ nr. xxxxxxxx/30.01.2013, _________ xxxxxxxx/18.12.2013, _________ nr. xxxxxxxx/20.09.2013 și contractul _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013 perioada minimă contractuală fiind tot de 24 de luni.


La art. 9 din CCP partea a II referitoare la Durata contractului se specifică următoarele: „prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată, dar nu mai mică de 1 an (durata minimă) dacă o altă durată minimă nu este specificată expres în CCP partea I sau în oferta promoțională acceptată de client.”


La ultimele două alineate din art. 9 se prevăd următoarele: "La încheierea contractului consumatorul declară că:


- A citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG și a primit un exemplar din contractul semnat de ambele părți,


A acceptat în mod expres clauzele 6.2, 6.3, 14.2, 14.3 din TCG și clauzele 5 și 7 din CCP partea a II ".


Referitor la alineatul întâi din art. 9 din CCP partea a ll-a - din informațiile prezentate pe site-ul www.vodafone.ro TCG la care se menționează la sfârșit că prezentul exemplar reprezintă originalul TCG și este semnat pentru conformitate de către dl L_____ C______, Manager Departament Juridic, V_______ R______ SA. Acestea conțin nu mai puțin de 41 de pagini pe care un consumator este imposibil să le citească în momentul semnării contractului.


De asemenea referitor la clauza 6.2 din TCG care prevede imputația plăților și cea de la punctul 6.3 care prevede suspendarea serviciului, clauza 14.2 limitarea obligației și 1.4.3 care prevede ca "V_______ nu răspunde de nici o daună directă sau indirectă cauzată abonatului de..." pe care operatorul economic le invocă în ultimul alineat al art. 9 din CCP partea a ll-a, operatorul economic se asigură că nu i se vor putea imputa daune cauzate de defecțiuni sau de indisponibilitatea rețelei sau serviciului. Mai mult în CCP partea a II-a nu se face referire la punctele:


"10.3. în cazul în care Clientul solicită încetarea prezentului contract înainte de durata minimă, acesta datorează o despăgubire egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii."


"10.4. în cazul în care Clientul a achiziționat la activare un pachet cu router wireless și telefon fix, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 230 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale, pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii."


" 10.5. în cazul în care Clientul a achiziționat la activare un telefon compatibil LTE subvenționat, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii"


" 17.4.3 V_______ poate decide în orice moment să suspende, să modifice sau să întrerupă imediat furnizarea Serviciului, fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparații și întreținere, de a îmbunătăți calitatea Serviciului, sau în alte scopuri."


" 18.2 lit a, și b Valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă pentru V_______ Mobile Broadband


Clientul are dreptul să denunțe unilateral acest Contract, în orice moment, cu preaviz de 30 de zile trimis V_______ R______ în următoarele condiții:


A.) P_____ orice echipament achiziționat, cu excepția laptopurilor și a tabletelor- în cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale;


B.) P_____ orice laptopuri, tablete achiziționate - în cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei -Contractuale pentru fiecare laptop/tabletă achiziționată;."


" 18.3 Valabilitatea planului tarifar V_______ Mobile Broadband modificarea ofertei speciale se poate face în următoarele condiții:


(1). în cazul în care Clientul solicită modificarea ofertei inițiale cu o ofertă din aceeași categorie, dar de valoare inferioară, pentru fiecare modificare a ofertei V_______ Mobile Broadband, Clientul va plăti o despăgubire egală cu diferența dintre valoarea abonamentului de servicii ales și valoarea abonamentului pentru care optează ulterior, pentru întreaga perioadă obligatorie rămasă. Despăgubirile se vor plăti pentru fiecare cartelă S__ pentru care se produce această trecere. ",


" 19.8.3 Dezactivarea Serviciului Roaming pentru V_______ E-mail Plus


În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției - Blackberry Internet un terminal compatibil soluției, Clientul datorează pentru încetarea contractului înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.


În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul datorează pentru încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR L__/EURO de la data emiterii facturii.


În cazul în care Clientul nu a achiziționat la activarea soluției Blackberry Internet/ V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul nu datorează nicio despăgubire pentru încetarea Contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea, duratei minime obligatorii.".


"19.9.2 Activarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming


Dacă Clientul beneficiază deja de Serviciul Internet pe Mobil ce include trafic de internet național, Clientul poate ulterior solicita activarea uneia dintre opțiunile Internet pe Mobil Roaming 500MB sau Internet pe Mobil Roaming 1GB, care oferă clientului posibilitatea de a utiliza traficul inclus în extraopțiunea lunară de internet în roaming în Zona Principală sau în Zona Extinsă (detalii despre operatorii incluși în aceste zone la: www.vodafone.ro/roaming). Dacă Clientul nu beneficiază de Serviciul Internet pe Mobil, acesta poate solicita activarea extraopțiunii Internet pe Mobil Plus 500MB: Național și Roaming sau Internet pe Mobil Extra 1GB: Național și Roaming care oferă Clientului posibilitatea de a utiliza traficul inclus în opțiune în Zona Principală sau Zona Extinsă (detalii despre operatorii inclusiv în aceste zone la: www.vodafone.ro/roaming).


În cazul în care Clientul solicită activarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming, perioada minimă obligatorie în care extraopțiunea va rămâne activă este de 12 luni de la data activării.


P_____ extraopțiunile lunare de Internet pe Mobil în roaming, granularitatea este de 10Kbytes, iar unitatea minimă de taxare este 10Kbytes. Unitatea de conversie folosită pentru tarifare este 1MByte=1000Kbytes.


În prima lună de la activare, valoarea extraopțiunii lunare de internet în roaming si volumul de date inclus în ofertă vor fi proporționale cu numărul de zile rămas până la data de facturare. Traficul inclus în extraopțiunile lunare de internet în roaming nu este reportabil. V_______ nu poate garanta accesul la o anumită rețea dintr-o țară străină. Ofertele sunt valabile numai pentru conectarea prin punctele de acces internet sau VPN. Traficul efectuat în roaming pe alte puncte de acces (APN-uri) se tarifează conform tarifelor standard (V_______ World). Indiferent de extraopțiunile lunare de internet în roaming activate, traficul efectuat de alți operatori se tarifează cu 8 euro/MB, fără TVA. ".,


"19.9.3 Dezactivarea extraopțiunilor lunare de Internet pe Mobil în roaming


În cazul în care Clientul renunță la Serviciul Internet pe Mobil, la Extraopțiunile Internet pe Mobil Roaming 500 MB și Internet pe Mobil Roaming 1GB sau provoacă rezilierea contractului de servicii V_______ înainte de durata minimă obligatorie va plăti, cu titlu de despăgubire, contravaloarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming datorate pentru restul perioadei contractuale până la expirarea acesteia și despăgubirea pentru dezactivarea Serviciului Internet pe Mobil prevăzută la articolul de mai jos."


" 19.9.4. Schimbarea extraopțiunilor lunare de Internet pe Mobil


În roaming în cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mare, modificarea este gratuită. în cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în Euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii.


În cazul în care Clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 500 MB la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB modificarea este gratuită. În cazul în care Clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB la Internet pe Mobil Roaming 500 MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, Clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii."


" 19.9.5, Limite de roaming


Limitele incluse în pachetele de date roaming se referă la transferul de date măsurat în mega bytes (MB) care este generat de utilizarea serviciului, cum ar fi: trimitere și recepționare de mesaje e-mail, navigare internet, descărcare de fișiere de pe internet, vizionare clipuri video și imagini pe Internet, update aplicații, etc.


Traficul de date poate fi generat atât de accesări benevole ale paginilor de internet, cât și de actualizări automate ale programelor deja existente pe terminalul/laptopul clientului (actualizări care pot fi automate și nu întotdeauna evidente, adică fără o pagină de Internet deschisă sau fără ca utilizatorul să fie anunțat în mod explicit de către programul/aplicația care își face actualizarea în acel moment).


Accesarea (descărcarea/vizualizarea) unor aplicații/imagini/video poate însemna un trafic important. Fișierele de mari dimensiuni (filme sau muzică) pot de asemenea să contribuie la atingerea unui prag ridicat de trafic. E-mail-urile cu fișiere atașate pot constitui un volum însemnat de trafic, în funcție de mărimea și numărul lor. În momentul conectării la internet, în țară sau în roaming, orice transfer de informații este considerat trafic și se taxează conform ofertei curente. "


" 19.9.6., Dezactivarea Serviciului Roaming pentru Internet pe Mobil


În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției - Blackberry Internet un terminal compatibil soluției, Clientul datorează pentru încetarea contractului înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract, pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.


În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul datorează pentru încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR L__/EURO de la data emiterii facturii.


În cazul în care Clientul nu a achiziționat la activarea soluției Blackberry Internet/ V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul nu datorează nicio despăgubire pentru încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii. "


care fac precizări referitoare la acele despăgubiri menționate în art.5 din CCP partea a II-a.


Analizând punctual aceste clauze, care prevăd plata unor sume cu titlu de despăgubire, pornind de la o anumită valoare impusă prin prevederile menționate și a diferenței de abonament până la finalizarea perioadei minime contractuale, prin contractele încheiate au fost încălcate dispozițiile legale care reglementează inserarea în contracte a unor clauze abuzive prevăzute în detrimentul consumatorilor, iar încălcarea obligației legale durează în timp, operatorul de servicii neînțelegând să își adapteze conduita conform prescripțiilor legii, dimpotrivă la încheierea contractului înainte de perioada minimă contractuală, să dea eficiență juridică clauzei prin care consumatorii sunt obligați să plătească o despăgubire în cazul în care renunță la serviciile V_______. Despăgubirea variază în funcție de pachetul de servicii oferit.


Potrivit art. 4 din Legea 193/2000 și art. 79 din Legea 296/2004 privind Codul Consumului o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul, va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. O clauză contractuală va fi considerată ca fiind nenegociată cu consumatorul, dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau TCG, în cazul de față practicate de profesionist pe piața produsului sau serviciului contractat. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. În acest caz, rezultă clar și neechivoc, că nu s-a negociat nicio clauză din cele enumerate referitoare la plata despăgubirilor, întrucât valoarea acestora este identică cu valorile prezentate în TCG și valoarea abonamentelor rămase până la finalizarea perioadei minime contractuale, a contractelor denunțate de consumatori prezentate de profesionist în baza invitațiilor făcute.


În anexa 1 la Legea 193/2000 republicată sunt exemplificate clauze considerate abuzive, la lit. j din anexa fiind calificată în mod expres ca fiind abuzivă acea prevedere contractuală care restrânge sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau rezilia unilateral contractul, prin impunerea consumatorului, obligația de la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale a contractului.


Odată ce consumatorul a optat, pentru un anumit tip de serviciu de transmisie de date mobile oferit_de profesionist, acestuia i s-a impus acceptarea unui anumit tip de clauze printre care și cele referitoare la obligația de a plăti o despăgubire în cazul rezilierii contractului. De asemenea prin clauzele prevăzute referitoare la valoarea despăgubirilor diferite, în funcție de pachetul de servicii pentru care a optat consumatorul conduce la concluzia că opțiunea consumatorului este limitată după care consumatorul este obligat, să accepte condițiile stabilite de profesionist în ceea ce privește modul de derulare al contractului (timpul acordat unui consumator în vederea semnării unui contract nu îi_permite studierea tuturor documentelor așa cum reclamanta a arătat anterior).


Conform art. 4 alin. 3 din Legea 193/2000 republicată profesionistului îi revine obligația de a dovedi, că a negociat în mod direct clauzele prevăzute la 10.3., 10.4, 10.5, 17.4.3, 18.2 lit. a, b 18.3, 19-8.3., 19.9.1., 19.9.3., 19.9.4., 19.9.5, 19.9.6., din TCG precum și art. 5 din CCP partea a II-a, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză. Încă de la încheierea acestor contracte consumatorul a acționat de pe o poziție inegală, în raport cu profesionistul, semnând un contract prestabilit. P_____ a nu fi abuzive, clauzele nenegociate trebuie să nu creeze în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. În cazul contractelor prezentate clauzele invocate pun probleme sub aspectul echilibrului contractual, în condițiile în care se prevede doar în sarcina consumatorului, obligația de a plăti o despăgubire, în cazul denunțării unilaterale a contractului, nefiind cuprinsă în contract o astfel de obligație, în sarcina profesionistului și în favoarea consumatorului în cazul invers, al rezilierii contractului la inițiativa sau din vina profesionistului.


D____ pentru care s-au considerat reclamațiile întemeiate în sensul că clauzele menționate anterior încalcă prevederile art. 4, alin. 1 din Legea 193/2000 republicată deoarece creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților în detrimentul consumatorului deoarece lasă la libera apreciere a profesionistului.


În conformitate cu prevederilor art.12, alin. 1 din Legea 193/2000 republicată prezentul proces verbal se transmite la instanța de judecată competentă și în cazul în care potrivit art. 13, alin. 1 din Legea 193/2000 republicată, instanța dacă va constata existența clauzelor abuzive în contract să oblige profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare precum și să elimine clauzele abuzive, din contractele preformulate destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale."


Având în vedere situația de fapt expusă, reclamanta apreciază că în cauză există indicii clare și neechivoce în a considera clauzele contractuale supuse atenției ca intrând sub incidența dispozițiilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, pentru următoarele considerente:


Conform dispozițiilor coroborate din Legea nr. 193/2000, respectiv articolul 1, alin. 3 și art. 4: "Art. ´ ´1. - (3) Se interzice profesioniștilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. [...] Art. 4. - (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. (2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de comercianți pe piața produsului său serviciului respectiv. 3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens."


De asemenea, potrivit articolului 1 din același act normativ:


"Orice contract încheiat între profesioniști și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.


(1) în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.


(3) Se interzice profesioniștilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii."


Textele de lege citate trebuie analizate, de la speță la speță și prin raportare la prevederile Anexei 1 parte integrantă a acestuia, Anexă care detaliază, fără a fi limitativă, tipurile de clauze contractuale considerate ca având caracter abuziv, aspecte avute în vedere la încheierea prezentului document de control.


În anexa I a Legii nr. 193/2000 sunt redate cu titlu de exemplu clauzele considerate de legiuitor ca fiind abuzive, la lit. j din anexa fiind calificată în mod expres ca fiind abuzivă acea prevedere contractuală care restrânge sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, prin impunerea consumatorului obligația de plată a unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale a contractului.


P_____ a nu fi abuzive, clauzele nenegociate trebuie să nu creeze, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, iar în prezenta cauză se poate observa dezechilibrul contractual, în condițiile in care se prevedere doar în sarcina clientului obligația de a plăti o taxă de dezactivare, în cazul denunțării unilaterale a contractului, nefiind cuprinsă în contract o astfel de obligație în sarcina comerciantului și în favoarea consumatorului în cazul invers, al rezilierii contractului la inițiativa sau din vina operatorului de servicii.


Atâta timp cât vorbim de operatorul economic, în calitate de parte contractantă a unui contract, ne punem firește întrebarea cât de temeinic cunosc reprezentanții acesteia principiile generale de drept, câtă vreme, atât doctrina, cât și practica juridică în materie impun, în mod expres și imperativ, acordul prealabil al ambilor cocontractanți în ceea ce privește valabilitatea contractelor bilaterale.


La un studiu atent al contractelor reclamate, clauzele sunt per ansamblu în aceeași formulare, prestabilită de operatorul economic și fără a fi negociate direct cu consumatorul.


Reclamanta apreciază, de asemenea, îndreptățite și perfect legale reclamațiile formulate de clienți, care în calitatea lor de consumatori, își exprimă nemulțumirea de a se fi aflat pe o poziție de inechitate în raporturile lor contractuale cu operatorul economic, la momentul încheierii contractelor.


Astfel, se evidențiază faptul de a nu fi existat posibilitatea reală a negocierii clauzelor contractuale, întregul act juridic fiind impus, în forma lui finală, de către operatorul economic.


Caracterul abuziv al acestor clauze, precum și a celorlalte clauze, sunt ilustrate concret în modalitatea de derulare a contractelor și reclamată de consumatori.


Astfel, din cuprinsul reclamațiilor clienții învederează tocmai cu privire la măsurile dispuse de către operatorul economic, măsuri potrivit cărora sunt constrânși a le respecta pentru evitarea unor sancțiuni cu repercusiuni grave asupra situației lor materiale.


Reclamanta a menționat, în considerarea celor mai sus evidențiate, că eventualele acte de care s-ar prevala V_______ R______ SA în susținerile sale nu pot reprezenta decât un simplu act unilateral, ceea ce o îndreptățește a considera maniera de a acționa a operatorului ca fiind una discreționară, exclusiv în favoarea acestuia și în detrimentul clientului.


Clauzele înscrise nu pot îndeplini cerințele legii, aflându-ne în situația în care nu sunt stabilite conform unor criterii obiective care să fie apreciate direct și de către clienți.


Devine destul de evident faptul că, aplicarea anumitor costuri ar putea prezenta importanță doar în măsura în care aprecierea costurilor poate fi făcută la fel, în mod obiectiv de orice persoană, fie ei instanță, clienți pentru determinarea legalității acestora.


Posibilitatea verificării îndeplinirii condițiilor pe care le cuprind, de către clienți, nu este operabilă la momentul încheierii contractelor, deci insuficient prezentate, ci abia ulterior, atunci când doar clientul devine cel care, în raporturile create, resimte consecințele imposibilității cunoașterii și asumării unui criteriu obiectiv.


Modalitatea de abordare a clauzelor de către operatorul economic, face ca acestea să fie interpretate exclusiv în favoarea sa, servind doar intereselor proprii, fără a lăsa posibilitatea clienților a verifica legalitatea și oportunitatea modificărilor operate.


Din modul de redactare al clauzelor contractelor de credit se poate observa ușurința cu care operatorul economic înțelege să utilizeze anumite terminologii, considerate esențiale, fără a lua în calcul și puterea de înțelegere a consumatorului, persoană fizică luată individual.


Reclamanta apreciază astfel că, prin modul deosebit de elaborat de redactare a textelor, claritatea și coerența clauzelor se disipează, pierzându-și astfel din înțelesul contextual general.


Coroborând textul legal precizat cu situația de fapt constatată de către agenții constatatori în cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenției, se poate lesne observa corecta încadrare a faptelor pe dispozițiile Legii nr. 193/2000.


De altfel, textul contractelor, privit în integralitatea lui nu face altceva decât să inducă în eroare, în mod grav consumatorul, viciindu-i astfel percepția cu privire la legalitatea și oportunitatea.


Trebuie avut în vedere că obiectul supus judecății este reprezentat de contractul de furnizare de servicii, act juridic care în esență reprezintă acordul de voință al celor două părți semnatare, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge între ele drepturi și obligații.


Potrivit atât normelor legale, cât și doctrinei și jurisprudenței în materie, atât timp cât relația dintre părți are la bază semnarea unui contract, de orice natură, se va avea în vedere întinderea efectelor pe care acest act juridic le produce în timp față de cocontractanți.


Atât timp cât vorbim de operatorul economic, în calitate de parte contractantă a unui contract, reclamanta își pune întrebarea cât de temeinic cunosc reprezentanții acestuia principiile generale de drept, câtă vreme, atât doctrina, cât și practica judiciară în materie impun, în mod expres și imperativ, acordul prealabil al ambilor cocontractanți în ceea ce privește valabilitatea contractelor bilaterale.


Aceste Condiții Generale nu sunt altceva_decât simple manuale standard, redactate într-un limbaj ce utilizează terminologii neaccesibile marii mase a clientelei.


Totodată reclamanta apreciază justificată solicitarea sa de restituire a sumelor de bani percepute de operatorul economic în mod nejustificat, dat fiind efectul juridic concret și direct pe care anularea clauzei contractuale apreciate ca fiind abuzive îl produce în mod automat, operatorul economic fiind astfel în situația de a restitui clienților săi sumele de bani percepute cu titlu de plată nedatorată.


Aspectele avute în vedere la încheierea prezentului proces-verbal sunt în deplină concordanță, inclusiv cu prevederile legislației comunitare în materie, respectiv Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986.


Analizând contractele de credit supuse controlului, în integralitatea lor reclamanta apreciază întemeiate susținerile agenților constatatori consemnate în procesul-verbal de constatare al contravenției, sens în care solicită admiterea prezentei sesizări, menținerea dispozițiilor înscrise prin acest act ca fiind temeinice și legale, și în consecință constatarea faptei V_______ R______ S.A. de a insera clauze abuzive în contractele încheiate cu clienții, respectiv contravenția prevăzută de art. 13, alin. (1) coroborat cu prevederile art. 1 alin. (3) din actul normativ menționat și obligarea acesteia la modificarea clauzelor considerate ca fiind abuzive; aplicarea sancțiunii corespunzătoare în raport de dispozițiile art. 16 din Legea nr. 193/2000; obligarea V_______ R______ S.A la eliminarea, din contractele de furnizare de servicii a clauzelor considerate ca fiind abuzive, iar urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale solicită instanței de judecată să se pronunțe în sensul restituirii către clienții operatorului economic a sumelor de bani încasate în temeiul acestora, sume percepute în mod nejustificat, constituind astfel o plată nedatorată și în consecință menținerea procesului-verbal ca temeinic și legal.


Cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 12 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, art. 9, art. 35-36
și art. 435 din Noul Codului de Procedură Civilă și O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.


La data de 11.06.2014 pârâta ______________________ a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca netemeinică și nelegală.


Pârâta a invocat excepția netimbrării, aceasta fiind respinsă de instanță la termenul din 29.10.2016.


Pârâta a invocat și excepția lipsei calității procesuale active cu privire la capătul de cerere privind restituirea sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor pretins abuzive, arătând că potrivit art. 12 din Legea nr. 193/2000 ANPC nu are posibilitatea de a solicita o astfel de restituire. Numai consumatorii sunt îndreptățiți, potrivit Legii nr. 193/2000, să solicite acoperirea prejudiciilor cauzate de eventuale clauze abuzive regăsite în contracte, fapt susținut și în sentința civilă nr. 36/11.01.2011 a Judecătoriei Z____.


Pe fondul cauzei pârâta a arătat următoarele:


Clauzele contractelor nu sunt (întrucât nu pot fi) negociate cu clienții.


P_____ a clarifica situația de fapt dedusa judecații, pârâta face precizarea ca de principiu clauzele ce alcătuiesc contractele incheiate de V_______ cu clienții sai nu sunt negociate. Astfel fiind, nu sunt negociate nici clauzele prin care se impune plata unei despăgubiri in cazul denunțării unilaterale a contractului de către client inaintea împlinirii termenului minim contractual agreat.


Explicația acestei stări de lucruri este una simpla, ea fiind in perfecta concordanta cu cerințele bunei credințe prin prisma cărora art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 impune analiza pretinsului dezechilibru contractual dintre parti. Astfel, trebuie observat ca negocierea clauzelor reclamate de ANPC ar impune cu necesitate si negocierea (si astfel, modificarea ________________ puțin favorabil clientului) a insusi pachetului de beneficii oferit prin contract. Aceasta întrucât negocierea, prin natura ei, implica oferte si contraoferte, deci concesii reciproce ale părților, nefiind admisibil a fi văzuta negocierea exclusiv in sensul discriminării pozitive a unuia dintre partenerii contractuali.


Or abonamentele oferite de pârâtă sunt rezultatul unor calcule complexe, ce iau in considerare costurile pe care operatorul le suporta pentru furnizarea serviciilor clienților. Mai mult decât atat, costul unei singure oferte nu este calculat independent de costurile aferente tuturor celorlalte oferte, similare sau nu, pe care V_______ le oferă tuturor clienților sai. Așadar, costul unei singure oferte este inextricabil legat de costurile generale/totale ale furnizorului serviciilor si nu doar de situația unui singur contract Astfel ca eventuala modificare (ca urmare a clamatei negocieri) unui singur contract ar avea aptitudinea de a afecta toate calculele pe care furnizorul serviciilor le-a făcut pentru a putea oferi clienților sai pachetele de beneficii/oferte preferențiale.


In plus, in economia acestui dosar, un pilon principal il reprezintă împrejurarea ca deciziile privind conținutul contractelor încheiate cu clienții se iau la nivelul conducerii V_______ si nu la nivelul de agent care intra in contact cu potențialul client in magazin.


In aceeași ordine de idei trebuie de asemenea ținut seama si de împrejurarea deloc lipsita de semnificație ca V_______ are aproximativ 8,3 milioane clienți. Apare astfel ca evidenta concluzia ca negocierea contractelor cu fiecare client este la nivel de principiu un obiectiv dezirabil, insa in mod practic acesta nu poate fi atins. Sau, daca intervenția autorităților (fie a ANPC, fie a instanțelor de judecata) ajunge sa impună ca regula necesara necesitatea negocierii fiecărui contract cu fiecare client, o atare situație in mod evident va atrage angajări masive din partea V_______, pentru a suplimenta personalul pe care il are in momentul de fata, in scopul de a face fata unei atari obligații de negociere individuala cu fiecare client.


O atare situație va atrage insa in mod cert modificarea drastica a ofertelor pe care V_______ le oferă clienților sai, ajungandu-se astfel ca dintr-o incercare de atingere a unui obiectiv onorabil si dezirabil (anume, crearea unor condiții cat mai favorabile pentru clienți) sa se producă tocmai efectul contrar. Aceasta întrucât, asa cum sublinia si anterior pârâta, orice oferta isi are costul ei, in practica neputandu-se extrage dintr-o situație exclusiv partea avantajoasa (costuri reduse, etc.) lasandu-se la o parte elementele concrete care permit atingerea unor atari avantaje.


Daca precedentele consideratiuni sunt valabile pentru toate clauzele reclamate de ANPC, trebuie totodată observat ca in elanul sau de protejare a intereselor consumatorilor, ANPC a analizat de-a valma un calup de clauze, fara sa observe ca o parte dintre acestea nu avea sens a fi negociate in scopul evitării unui pretins dezavantaj al clientului, in condițiile in care ele au fost concepute ab initio pentru a-1 favoriza pe acesta din urma.


„ Vodafone poate decide in orice moment sa suspende, sa modifice sau sa intrerupa imediat furnizarea Serviciului, fara preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparații si întreținere, de a imbunatati calitatea Serviciului, sau in alte scopuri" (clauza 17.4.3 din TCG).


V_______ pune la dispoziția clienților toate informațiile contractelor.


Astfel fiind, clientul este pus in situația de a fi in deplina cunoștința de cauza in momentul asumării condițiilor contractuale oferite de V_______.


ANPC pretinde, in susținerea tezei sale, faptul ca TCG „[...] conțin nu mai puțin de 41 de pagini pe care un consumator este imposibil sa le citească in momentul semnării contractului”.


Poziția exprimata de ANPC prin paragraful anterior citat reclama, in scopul clarificării situației deduse judecații, precizările făcute in cele de mai jos.


Mai intai, împrejurarea ca TCG contine 41 de pagini ar trebui văzută in interesul clientului si nu in dezavantajul acestuia, intrucat documentul respectiv ii oferă clientului o imagine fidelă și completă a drepturilor și obligațiilor ce deriva din contract pentru ambele parti, ferindu-l astfel de surprizele care apar de regula din contractele nu atat de minuțios configurate.


Apoi, trebuie observat ca V_______ nu impune niciunui client semnarea unui contract _______________________ de timp. Astfel fiind, orice client are deplina libertate de a-și lua tot timpul necesar studierii pe indelete a tuturor clauzelor contractului ce urmează a fi semnat. Tocmai pentru a veni în sprijinul clienților (mai precis, pentru a le da posibilitatea studierii clauzelor contractuale inainte de a se prezenta in magazinul in care se precizează oferta aleasa de către client si se incheie contractul cu acesta), V_______ pune la dispoziție pe propria pagina de internet toate condițiile contractuale.


Mai mult decât atât, atunci cand clientul se prezintă in magazin in scopul exprimării opțiunii făcute si al semnării contractului, personalul V_______ pune cleintului la dispoziție, la cererea acestuia, varianta tipărita a TCG, comportament dictat


- pe de de o parte, de împrejurarea ca aceiași TCG pot fi consultați, anterior prezentării in magazinul V_______, pe site-ul pârâtei, iar


- pe de alta parte, de împrejurarea ca pârâta este la nivel global, de grup, activ implicata in activități de protejare a mediului, promovând in mod activ politica de evitare a tipării documentelor ce nu este necesar a fi tipărite.


In sensul celor de mai sus, instanța de judecata este rugata sa observe ca in cuprinsul contractului ce se semnează de catre client, contract ce are numai 3 pagini, este prevăzut in mod expres faptul ca


„[...] documentul TCG poate fi oricând consultat, descărcat sau tipărit de catre Client de pe www.vodafone.ro si poate fi tipărit gratuit, la cerere, la încheierea Contractului”.


Din cele anterior expuse, reiese cu claritate preocuparea pârâtei de a asigura tuturor clienților deplina informare asupra condițiilor contractuale pe care aceștia si le asuma. Poate ca unii dintre clienții V_______ nu isi manifesta interesul pentru citirea tuturor clauzelor contractuale, multumindu-se sa-si rezume informarea doar cu privire la aspectele esențiale ce constituie obiectului interesului lor - anume, costul abonamentului, costul echipamentului electronic pe care il primesc, etc. _____________________, lipsa de diligenta a clienților care fac aceasta alegere de a nu citi in integralitate condițiile contractuale asumate nu poate fi reproșată pârâtei.


V_______ nu-si poate forta clientii sa parcurgă toate cele 41 de pagini ale TCG, in situația in care aceștia aleg sa nu faca acest lucru, drept al clientului pe care V_______ este obligat sa-1 respecte.


In ceea ce privește susținerea ANPC potrivit căreia TCG reprezintă „manuale standard redactate _________________ utilizează terminologii neaccesibile marii mase a clientelei´´, pârâta atrage atenția instantei de judecata asupra faptului ca aceste documente sunt redactate astfel incat sa fie înțelese si asumate de catre un consumator mediu prudent si diligent.


In acest sens, la nivelul jurisprudentei comunitare (a se vedea Hotărârea Curții Europene de Justiție din data de 30 aprilie 2014 pronunțată în cauza Kasler nr. C-26/13) s-a statuat ca un consumator mediu este acel consumator „normal informat si suficient de atent si avizat, capabil astfel sa evalueze consecințele economice si respectiv, prețul total al contractului" (sublinerile pârâtei).


Prin urmare, consumatorul nu necesita asistenta de specialitate pentru înțelegerea clauzelor, acestea fiind redactate in mod clar si fara echivoc, volumul mare de informație (care este, de fapt, in beneficiul clientului, pentru detalierea cat mai exacta a serviciilor de care va beneficia si a obligațiilor pe care si le asuma prin semnarea respectivului contract, pentru evitarea oricăror ambiguități) neputand conduce automat la amplificarea dificultății de intelegere. Neexistand nicio limita de timp sau presiune pentru incheierea contractului, consumatorul poate studia cu atenție TCG, document care, asa cum deja a menționat pârâta, este pus la dispoziție in mod gratuit pe pagina web sau in reprezentanțele V_______.


Clauzele reclamate de ANPC nu creează un dezechilibru contractual.


Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, abuziva nu este orice clauza ce nu a fost negociata, ci doar aceea care creează un dezavantaj pentru consumator, situația acestuia, potrivit aceluiași articol, trebuind analizata prin prisma „cerințelor bunei credințe".


Aceasta ultima precizare este importanta intrucat in mod evident cerințele bunei credințe impun un echilibru contractual, altfel spus condiții avantajoase pentru ambele parti, nu doar pentru consumator, neputand fi interpretat art. 4 din Legea nr. 193/2000 ca impunând furnizorului sa ofere beneficii către clienții sai, indiferent de costurile pe care beneficiile respective le presupun pentru acesta.


ANPC confunda denunțarea unilaterala cu rezilierea.


Din cererea de chemare in judecata introdusa de ANPC pârâta înțelege ca aceasta considera abuzive anumite clauze din contractele V_______, intrucat creează „[...] un dezechilibru, contractual, in condițiile in care se prevedere (sic!) doar in sarcina clientului (sic!) obligația de a plați o taxa de dezactivare, in cazul denunțării unilaterale a contractului, nefiind cuprinsa in contract o astfel de obligație in sarcina comerciantului si in favoarea consumatorului in cazul invers, al rezilierii contractului la inițiativa sau din vina operatorului de servicii´ (sublinierile pârâtei).


Se înțelege din textul anterior citat ca pentru a exista un echilibru intre parti, contractele ar fi trebuit sa prevadă obligația V_______ de a plăti despăgubiri clientului, in situația in care contractul este reziliat (de vreme ce, in raționamentul ANPC, clientul plătește o despăgubire in cazul denunțării contractului de către acesta).


Eroarea care viciază in mod flagrant raționamentul ANPC pornește in mod evident de la confuzia pe care aceasta autoritate o face intre doua instituții juridice distincte, cu consecințe juridice diferite. Astfel, in vreme ce denunțarea unilaterala (de către client a unui contract) intervine in absența culpei vreuneia dintre parti, rezilierea este o cauza de desființare a contractului care presupune culpa uneia dintre parti. Prin urmare, punerea in oglinda a celor doua instituții in scopul creării unui echilibru contractual reprezintă o construcție juridica precara, întrucât aceasta construcție se sprijină pe doi piloni nu doar diferiți, ci chiar incompatibili.


Mai mult decât atât, eroarea in care se găsește ANPC merge dincolo de confuzia intre doua instituții juridice, întrucât reclamanta imaginează (si astfel reproșează V_______ ca nu a introdus in contract) doua situații din care prima frizează absurdul.


Astfel, in opinia ANPC, echilibrul contractual s-ar fi creat in situația in care, ____________________, V_______ ar fi plătit consumatorului despăgubire, in cazul rezilierii contractului la inițiativa operatorului. In mod evident insa, o atare susținere nu poate fi primita, întrucât rezilierea contractului de către operator intervine exclusiv din culpa clientului.


Or, este absurd ca _____________________ in care clientul se face vinovat de încetarea contractului (de vreme ce devine incidența sancțiunea rezilierii acestuia la inițiativa operatorului), tot clientul sa primească si despăgubire din partea celui vătămat (operatorul)!?


Cea de-a doua situație analizata de reclamanta este aceea in care rezilierea contractului intervine din vina operatorului de servicii. Din păcate si aceasta a doua situație este privita greșit de ANPC, intrucat aceasta considera ca neintroducerea unei clauze exprese în contract care sa dea clientului dreptului la despăgubire in situația in care contractul se reziliaza din vina operatorului ar exclude posibilitatea obținerii de către client a despăgubirilor generate de o atare situație.


Or, trebuie observat ca nicăieri in contractul încheiat intre pârâtă si clientul sau nu este explicit exclusă posibilitatea solicitării de despăgubiri de către acesta, in situația rezilierii contractului din vina operatorului. Ca atare, interpretarea contractului se face nu exclusiv prin prisma clauzelor acestuia, ci si a condițiilor generale prevăzute de Codul civil, care in mod firesc vin in completarea clauzelor regăsite in contract. Altfel spus, contractul este in general supus regulilor prevăzute de Codul civil, mai puțin pe segmentele în care contractul deroga de la prevederile dreptului comun.


Instanța de judecata este rugata sa observe ca in mod contrar celor susținute de reclamanta prin cererea de chemare in judecata, contractele încheiate de pârâtă conțin un mecanism similar de despăgubire a consumatorului, in situația in care clientul pârâtei nu ar putea sa folosească serviciile V_______, pentru motive precis menționate.


Astfel, trebuie observat ca potrivit art. 14 alin. (1) din aceiași Termeni si Condiții Generale „In cazul în care Clientul nu va putea folosi serviciile V_______ datorita unor defecțiuni in sistemul GSM/ UMTS/LTE al V_______, la solicitarea Clientului, taxa lunara de abonament va fi redusa proporțional cu perioada in care Clientul nu a beneficiat de servicii, cu titlu de despăgubiri´(sublinierea pârâtei).


Prin urmare, se va constata ca afirmația ANPC, potrivit căreia „[...] in prezenta cauza se poate observa dezechilibrul contractual [...] nefiind cuprinsa in contract o astfel de obligație in sarcina comerciantului si in favoarea consumatorului in cazul invers, al rezilierii contractului la inițiativa sau din vina operatorului de servicii´ (sublinierea pârâtei), afirmație ce privește, pe de o parte, pretinsa existenta unei obligații de despăgubire ce ar incumba exclusiv clientului, iar pe de alta parte, inexistenta unei obligații similare a V_______ este, in fapt, totalmente falsa si nefondata.


Câtă vreme clientul plătește către V_______ o despăgubire in situația in care acesta denunța unilateral contractul, pentru a crea si in sarcina operatorului o obligație similara in aceeași situație (si nu ________________________, cum este cea a rezilierii invocata de ANPC), ar fi trebuit ca in contract sa se prevadă ca V_______ plătește o despăgubire clientului, in cazul in care denunța unilateral contractul, inainte de împlinirea termenului minim al acestuia. Or, in mod evident, aceasta situație nu se poate întâlni in practica, întrucât nu doar V_______, ci niciun operator nu denunță unilateral contractele semnate cu clienții săi! Astfel fiind, ideea unei simetrii contractuale pentru situația reclamata de ANPC este fatalmente greșita.


In același context al preocupării V_______ pentru crearea unui echilibru contractual, trebuie amintite si prevederile art. 13 din TCG (privind modificările aduse de V_______ contractului), teza inițiala a art. 13 alin. (2) specificând ca „In cazul modificării unilaterale a prezentului contract de către V_______, Clientul are dreptul de denunțare unilaterala a contractului, in baza unei notificări scrise, fara plata niciunor penalități sau despăgubiri” (sublinierea pârâtei).


Așadar, luând in considerare ipoteza apariției unui dezechilibru contractual prin modificarea unilaterala a termenilor contractuali, V_______ a prevăzut posibilitatea ca clientul sa poată denunța unilateral contractul, caz in care acesta nu este ținut la plata niciunei penalități sau despăgubiri.


Dezideratul mai sus evocat este si mai bine ilustrat atunci cand se ia in considerare si teza finala a aceluiași art. 13 alin. (2) din TCG, potrivit căruia „Clientul trebuie sa-si exercite cu buna credința dreptul de denunțare unilaterala a contractului (de exemplu, Clientul nu poate denunța contractul fara plata de penalități sau despăgubiri in cazul in care modificările sunt in favoarea sa sau interesele sale economice nu sunt afectate” (sublinierea pârâtei).


Prin urmare, chiar si in ipoteza in care modificările aduse contractului de către V_______ sunt in favoarea clientului, acesta din urma isi păstrează neatins dreptul de a denunța unilateral contractul. Evident insa ca ________________________ (si tocmai pentru a evita destabilizarea activității sale), V_______ a prevăzut prin contract împrejurarea ca clientul nu va putea denunța fara a fi ținut la plata unor penalități sau despăgubiri.


Avantajele oferite clienților generează anumite costuri pentru operator care pot fi recuperate doar prin impunerea unei perioade contractuale minime


Trebuie subliniată ab initio împrejurarea ca serviciile V_______ nu sunt furnizate oricum, la baza tuturor ofertelor, serviciilor si preturilor practicate de pârâtă stând analize tehnico-economice solide, în baza acestora pârâta stabilind serviciile ce pot fi oferite si condițiile in care acestea pot fi furnizate. Având în vedere ca investițiile in infrastructura telecom sunt majore si perpetue, asigurarea stabilității furnizării serviciilor oricărui operator telecom se face si prin intermediul componentei contractuale a activității sale, ce reprezintă un pilon de baza in acest sens.


Conceperea si implementarea unor oferte prin care clienții beneficiază de diverse categorii de avantaje (abonament redus, achiziționarea unor echipamente electronice la preturi modice, etc.) presupune o investiție in relația cu clientul de la care se așteaptă recuperarea respectivei investirii. Posibilitatea de a oferi unui client, spre exemplu achiziționarea unui telefon care in mod curent costa 749 EUR la prețul de numai 254 EUR, nu este in mod evident generata de imprejurarea ca telefonul respectiv ar fi non-functional sau obținut pe cai ilicite, la preturi inferioare valorii de piața a acestuia.


Dimpotrivă, prețul redus la care respectivul echipament electronic este oferit clientului este justificat de faptul ca V_______ isi asuma, temporar (pentru perioada minima a contractului), costul real al respectivului echipament, urmând sa-1 recupereze in timp din costul serviciilor furnizate clientului respectiv cel puțin pana la momentul expirării perioadei minime a contractului.


Același mecanism se aplica in mod evident si in situația in care oferta are ca obiect nu un echipament electronic, ci doar servicii de telefonie. Astfel, unul este costul aferent serviciului de telefonie pentru o perioada scurta, si cu totul altul costul serviciului a cărui furnizare este garantata pentru o perioada minima de timp.


Așadar, fiecare contract încheiat de pârâtă contribuie la asigurarea stabilității serviciilor oferite, fiecare contract si serviciile aferente acestuia fiind incheiat, respectiv furnizate in condiții specifice categoriei respective de contracte. Trebuie astfel luata in considerare imprejurarea ca pârâta poate oferi serviciile aferente unui tip de contract in condițiile ce corespund respectivei categorii de contracte, de aceea este nerezonabila pretenția ca un client sa beneficieze de serviciile respective in alte condiții financiare decât cele in care V_______ poate sa le furnizeze.


P_____ ipotezele vizate de clauzele privind despăgubirile cuprinse in TCG, pârâta suferă de fapt un prejudiciu ce nu consta doar in câștigul nerealizat, ci __________________________ reprezentat de furnizarea serviciului la un cost ce nu isi găsește acoperirea in contravaloarea pe care clientul o plătește doar pana la momentul denunțării de către acesta a contractului.


Clienții care nu doresc asumarea unei perioade contractuale minime pot alege serviciile aferente unei cartele pre-paid.


Astfel, in situația in care viitorul client V_______ dorește furnizarea serviciilor pe o durata mai scurta decât cea contractuala minima, acesta are posibilitatea de a opta pentru achiziționarea cartelelor V_______ pre-paid (atat pentru servicii de telefonie mobila, cat si pentru servicii de internet), având opțiunea de a inceta oricând colaborarea cu V_______, fara ca vreo alta formalitate sau plata unei despăgubiri sa mai fie necesare.


In schimb, asemeni serviciilor obținute in urma semnării unui contract cu durata minima, serviciile oferite prin intermediul cartelelor pre-paid includ transmiterea de voce, date, roaming etc.


Despăgubirea nu este datorata de client in orice situație in care denunța unilateral contractul, ci doar atunci când denunțarea intervine înainte de împlinirea termenul minim contractual.


Datorita modului vag in care este formulata cererea de chemare in judecata, poate fi ușor scăpat din vedere amănuntul ca despăgubirea reclamata de ANPC nu este datorata de client decât in situația in care acesta denunța unilateral contractul, înainte de expirarea termenului minim al acestuia.


Rațiunea acestei despăgubiri este data de necesitatea acoperirii costurilor pe care operatorul le suporta pentru a putea oferi avantajele de care clientul beneficiază in virtutea contractului. Costurile respective sunt de regula recuperate din prețul serviciilor oferit in perioada contractuala minima, asa incat odată expirata aceasta perioada minima, clientul este liber sa denunțe contractul fara nicio despăgubire.


Clauzele reclamate de ANPC nu impun obligația plații unei despăgubiri in suma fixa, astfel cum sancționează art. 1 lit. j) din Anexa la Legea nr. 193/2000.


Pârâta este întru-totul de acord cu reclamanta atunci când aceasta afirma ca textele de lege invocate in susținerea afirmațiilor sale „[...] trebuie analizate, de la speța la speța si prin raportare la prevederile Anexei 1 parte integranta a acestuia, Anexa care detaliaza., fara a fi limitativa, tipurile de clauze contractuale considerate ca având caracter abuziv [...]" (sublinierea pârâtei).


Astfel, instanța de judecata este rugata sa observe ca reclamanta face trimitere la lit. j) a art. 1 al Anexei la Legea nr. 193/2000, ANPC subliniind ca acest text normativ califica „[...] in mod expres ca fiind abuziva acea prevedere contractuala care restrânge sau anulează dreptului consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, prin impunerea consumatorului obligația de plata a unei sume fixe in cazul denunțării unilaterale a contractului´ (sublinierea pârâtei).


Se observa insa ca textul la care trimite reclamanta sancționează expressis verbis stabilirea unor despăgubiri in suma fixa, cu alte cuvinte inserarea in cadrul contractului a unei/unor clauze sancționatoare, ce si-ar produce efectele indiferent de situația concreta in care s-ar produce denunțarea unilaterala a contractului respectiv.


Ceea ce reclamanta a omis cu desăvârșire in cauza este împrejurarea ca prevederile contractuale ce fac obiectul cererii de chemare in judecata nu impun o suma fixa, ci impun sume variabile [împrejurare ce face așadar inaplicabila trimitera către litera j) a art. 1 al Anexei la Legea nr. 193/2000], fiecare dintre acestea având un cuantum diferit, in funcție


(i) pe de o parte, de valoarea abonamentului si/sau a echipamentului
achiziționat, iar


(ii) pe de alta parte, in funcție de durata contractului epuizata pana la
momentul denunțării, durata de care este legata rata de recuperare a
investiției făcuta de V_______ in clientul/contractul respectiv.


Pe cale de consecința, instanța de judecata este rugata sa constate ca prevederile contractuale citate si/sau enumerate de reclamanta (i.e. clauzele 10.3, 10.4, 10.5, 18.2. lit. a) si b), 18.3, 19.8.3, 19.9.2, 19.9.3, 19.9.4, 19.9.6 din TCG) nu intra sub incidența literei j) a art. 1 al Anexei mai sus evocate.


Clauzele reclamate de ANPC nu sunt in defavoarea clientului, ci reprezintă convenții de limitare a răspunderii acestuia


Prin cererea formulata, ANPC susține ca dezechilibrul contractual ar consta in faptul ca, spre deosebire de pârâtă, ce nu este supusa niciunei obligații de despăgubire (afirmație totalmente eronata, astfel cum s-a demonstrat in cele de mai sus), clientul trebuie sa plătească o despăgubire, in cazul denunțării unilaterale a contractului.


In acest sens ANPC citează si/sau enumera clauzele cuprinse in TCG, respectiv art. 10.3, art. 10.4, art. 10.5, art. 18.2 lit. a) si b), art. 18.3, art. 19.9.2, art. 19.8.3, art. 19.9.3, art. 19.9.4, art. 19.9.6.


Asa cum a fost precizat deja, prevederile regăsite in contract se completează, in mod firesc, cu cele ale dreptului comun, potrivit cărora cel care cauzează un prejudiciu este ținut sa-1 repare integral (a se vedea art. 1531 Cod civil).


In acest context, stipularea unei sume cu titlu de despăgubire pentru operator in situația denunțării unilaterale a contractului de către client nu trebuie inteleasa ca reprezentând o clauza abuziva, ea fiind, in fapt, o clauza ce favorizează clientul, intrucat in absenta acesteia, pârâta ar fi îndreptățită sa solicite despăgubirea integrala, despăgubire ce in mod evident depășește sumele precizate in TCG (după caz, 100 EUR, 150 EUR, 200 EUR, 230 EUR si 350 EUR). Prin urmare, clauzele considerate a fi abuzive sunt, de fapt, clauze de limitare a răspunderii clientului.


Reclamanta încearcă sa contureze imaginea unei multitudini de plângeri indreptate impotriva pârâtei cu privire la caracterul pretins abuziv al clauzelor contractuale. Ceea ce nu poate fi insa trecut cu vederea este imprejurarea ca la dosarul cauzei reclamanta a inteles sa depună, in probatoriu, doar doua asemenea plângeri, si asta in condițiile in care intre prima si cea de-a doua nu exista nicio legătura!


Astfel, una dintre plângeri este cea care face obiectul prezentului dosar, iar a doua este plângerea ce a făcut obiectul dosarului nr. xxxxx/325/2010, soluționat in mod definitiv de Tribunalul T____, in cadrul căruia a fost constatat caracterul abuziv al unei singure clauze contractuale.


Relativ la acest aspect, instanța de judecata este rugata sa observe inexistenta oricărei legaturi cu situația prezentata in speța de fata, intrucat clauza constatata ca fiind abuziva are o cu totul alta natura decât cea a celor invocate de ANPC in cuprinsul cererii sale de chemare in judecata. Se va constata așadar ca in ceea ce privește speța anexata in probatiune, clauza al cărui caracter abuziv s-a cerut a fi constatat corespundea textului literei j) a art. 1 al Anexei la Legea nr. 193/2000, stabilind plata unei despăgubiri in suma fixa (150 de euro pentru fiecare S__ dezactivat), motiv pentru care instanța de judecata s-a si pronunțat in sensul solicitat de ANPC.


In speța de fata insa, pârâta a arătat deja in extenso in cele de mai sus ca niciuna dintre clauzele invocate de ANPC ca fiind abuzive nu cad nici sub incidența literei j) a art. 1 al Anexei mai sus evocate si nici sub incidența prevederilor art. 4 al Legii nr. 193/2000, întrucât, inter alia, clauzele ce fac obiectul prezentei cauze nu prevăd o despăgubire in suma fixa, ci impun sume ce variază


(i) pe de o parte, in funcție de valoarea abonamentului si/sau a
echipamentului achiziționat, iar


(ii) pe de alta parte, in funcție de durata contractului epuizata pana la
momentul denunțării, durata de care este legata rata de recuperare a
investiției făcuta de V_______ in clientul/contractul respectiv.


Întâmpinarea a fost întemeiată pe art. 205 si urm., art. 34, art 254 C. proc. civ., art. 4, art. 12, art 13, art. 14 din Legea nr. 193/2000, art. 1, art. 3, art 29, art. 30, art. 34 din OUG 80/2013, art. 30 si 47 din OG 21/1997, precum si art. 1531 C. civ.


La data de 07.07.2014 pârâta a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepției netimbrării și a excepției lipsei calității procesuale active.


În combaterea excepției lipsei calității procesuale active reclamanta a invocat dispozițiile art. 2 alin. 1 și art. 3 alin. 2 lit. i) din HG nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția C_____________.


Față de celelalte apărări ale pârâtei reclamanta a menționat următoarele:


La un studiu atent al contractelor reclamate, clauzele sunt per ansamblu în aceeași formulare, prestabilită de operatorul economic și fără a fi negociate direct cu consumatorul.


Reclamanta apreciază, de asemenea, îndreptățite și perfect legale reclamațiile formulate de clienți, care în calitatea lor de consumatori, își exprimă nemulțumirea de a se fi aflat pe o poziție de inechitate în raporturile lor contractuale cu operatorul economic, la momentul încheierii contractelor.


Astfel, se evidențiază faptul de a nu fi existat posibilitatea reală a negocierii clauzelor contractuale, întregul act juridic fiind impus, în forma lui finală, de către operatorul economic.


Caracterul abuziv al acestor clauze, precum și a celorlalte clauze, este ilustrat concret în modalitatea de derulare a contractelor și reclamată de consumatori.


Astfel, din cuprinsul reclamațiilor clienții învederează tocmai cu privire la măsurile dispuse de către operatorul economic, măsuri potrivit cărora sunt constrânși a le respecta pentru evitarea unor sancțiuni cu repercusiuni grave asupra situației lor materiale.


Reclamanta menționează, în considerarea celor mai sus evidențiate, că eventualele acte de care s-ar prevala V_______ R______ S.A. în susținerile sale nu pot reprezenta decât un simplu act unilateral, ceea ce o îndreptățește a considera maniera de a acționa a operatorului ca fiind una discreționară, exclusiv în favoarea acestuia și în detrimentul clientului.


Clauzele înscrise nu pot îndeplini cerințele legii, aflându-ne în situația în care nu sunt stabilite conform unor criterii obiective care să fie apreciate direct și de către clienți.


Devine destul de evident faptul că, aplicarea anumitor costuri ar putea prezenta importanță doar în măsura în care aprecierea costurilor poate fi făcută la fel, în mod obiectiv de orice persoană, fie ei instanță, clienți pentru determinarea legalității acestora.


Posibilitatea verificării îndeplinirii condițiilor pe care le cuprind, de către clienți, nu este operabilă la momentul încheierii contractelor, deci insuficient prezentate, ci abia ulterior, atunci când doar clientul devine cel care, în raporturile create, resimte consecințele imposibilității cunoașterii și asumării unui criteriu obiectiv.


Modalitatea de abordare a clauzelor de către operatorul economic, face ca acestea să fie interpretate exclusiv în favoarea sa, servind doar intereselor proprii, fără a lăsa posibilitatea clienților de a verifica legalitatea și oportunitatea modificărilor operate.


Din modul de redactare al clauzelor contractelor de credit se poate observa ușurința cu care operatorul economic înțelege să utilizeze anumite terminologii, considerate esențiale, fără a lua în calcul și puterea de înțelegere a consumatorului, persoană fizică luată individual.


Reclamanta apreciază astfel că, prin modul deosebit de elaborat de redactare a textelor, claritatea și coerența clauzelor se disipează, pierzându-și astfel din înțelesul contextual general.


Coroborând textul legal precizat cu situația de fapt constatată de către agenții constatatori în cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenției, se poate lesne observa corecta încadrare a faptelor pe dispozițiile Legii nr. 193/2000.


De altfel, textul contractelor, privit în integralitatea lui nu face altceva decât să inducă în eroare, în mod grav consumatorul, viciindu-i astfel percepția cu privire la legalitatea și oportunitatea.


Trebuie avut în vedere că obiectul supus judecății este reprezentat de contractul de furnizare de servicii, act juridic care în esență reprezintă acordul de voință al celor două părți semnatare, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge între ele drepturi și obligații.


Potrivit atât normelor legale, cât și doctrinei și jurisprudenței în materie, atâta timp cât relația dintre părți are la bază semnarea unui contract, de orice natură, se va avea în vedere întinderea efectelor pe care acest act juridic le produce în timp față de cocontractanți.


Atât timp cât vorbim de operatorul economic, în calitate de parte contractantă a unui contract, reclamanta își pune întrebarea cât de temeinic cunosc reprezentanții acesteia principiile generale de drept, câtă vreme, atât doctrină, cât și practica juridică în materie impun, în mod expres și imperativ, acordul prealabil al ambilor cocontractanți în ceea ce privește valabilitatea contractelor bilaterale.


Reclamanta face precizarea că aceste Condiții Generale nu sunt altceva decât simple manuale standard, redactate într-un limbaj ce utilizează terminologii neaccesibile marii mase a clientelei.


Totodată, reclamanta apreciază justificată solicitarea sa de restituire a sumelor de bani percepute de operatorul economic în mod nejustificat, dat fiind efectul juridic concret și direct pe care anularea clauzei contractuale apreciate ca fiind abuzivă îl produce în mod automat, operatorul economic fiind astfel în situația de a restitui clienților săi sumele de bani percepute cu titlu de plată nedatorată.


Reclamanta menționează de asemenea faptul că, aspectele avute în vedere la încheierea prezentului proces-verbal sunt în deplină concordanță, inclusiv cu prevederile legislației comunitare în materie, respectiv Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986.


Analizând contractele de credit supuse controlului, în integralitatea lor reclamanta apreciază întemeiate susținerile agenților constatatori consemnate în procesul-verbal de constatare al contravenției, sens în care solicită admiterea prezentei sesizări, menținerea dispozițiilor înscrise prin acest act ca fiind temeinice și legale, și în consecință constatarea faptei V_______ R______ S.A. de a insera clauze abuzive în contractele încheiate cu clienții, respectiv contravenția prevăzută de art. 13 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 1 alin. (3) din actul normativ menționat și obligarea acesteia la modificarea clauzelor considerate ca fiind abuzive; aplicarea sancțiunii corespunzătoare în raport de dispozițiile art. 16 din Legea nr. 193/2000; obligarea V_______ R______ S.A la eliminarea, din contractele de furnizarea de servicii a clauzelor considerate ca fiind abuzive, iar urmare a constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale solicită instanței de judecată să se pronunțe în sensul restituirii către clienții operatorului economic a sumelor de bani încasate în temeiul acestora, sume percepute în mod nejustificat, constituind astfel o plată nedatorată și în consecință menținerea procesului-verbal ca temeinic și legal.


În drept, răspunsul la întâmpinare a fost întemeiat pe prevederile Codului de Procedură Civilă, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori și O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.


Prin sentința nr. 5812/25.09.2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a de contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. XXXXXXXXXXX s-a admis excepția necompetenței funcționale și s-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Secției a VI-a a Tribunalului București.


Cauza a fost înregistrată pe rolul Secției a VI-a a Tribunalului București sub nr. xxxxx/3/2014.


Prin sentința civilă nr. 6289/12.12.2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. xxxxx/3/2014 s-a admis excepția necompetenței materiale și s-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Secției a II-a de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București. S-a constatat ivit conflictul negativ de competență și s-a înaintat dosarul către Curtea de Apel București în vederea soluționării acestui conflict.


Cauza a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel București, Secția a V-a civilă sub nr. XXXXXXXXXX.


Prin sentința civilă nr. 27/25.02.2015 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. XXXXXXXXXX s-a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București.


Ca urmare, cauza a fost înregistrată din nou pe rolul Secției a II-a de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București la data de 18.06.2015 sub nr. XXXXXXXXXX.


La solicitarea instanței, la termenul din 15.10.2015 pârâta a depus precizări prin care a arătat că mai are în derulare contracte cu clienții persoane fizice care conțin clauzele 10.3, 10.4, 10.5, 17.4.3, 18.2 (lit. a și b), 18.3, 19.8.3, 19.9.2, 19.9.3, 19.9.4, 19.9.5, 19.9.6 din TCG, cât și art. 5 din CCP (partea a II-a). Având în vedere că durata obligatorie a contractelor de servicii V_______ este de minim 12 luni și de maxim 24 de luni, înseamnă că acele contracte semnate la începutul anului 2014 (data sesizării instanței) ar înceta sau ar fi înlocuite cu noile modele cel târziu la începutul anului 2016.


În perioada 06.03.2014 (data sesizării instanței) – 20.03.2015 au avut loc mai multe modificări ale TCG, după cum urmează: art. 10.3, 10.4 și 10.5 din TCT au fost modificate; art. 17.4.3 din TCG a fost păstrat; art. 18.2 (lit. a și b), 18.3, 19.8.3, 19.9.2, 19.9.3, 19.9.4, 19.9.5 și 19.9.6 din TCG au fost eliminate.


Art. 5 din CCP (partea a II-a) va fi modificat până la finalul anului 2015 și va fin înlocuit cu modelul atașat, pentru a reda foarte clar modul de calcul al justei despăgubiri.


La data de 27.10.2015 reclamanta a depus o cerere precizatoare prin care a arătat că ne aflăm în fața unei acțiuni întocmite în baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 193/2000. Având în vedere aceste dispoziții legale, precum și întreaga situație expusă, solicită constatarea clauzelor abuzive enumerate în procesul-verbal menționat și eliminarea acestora din toate contractele aflate în portofoliul pârâtei.


În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.


Analizând actele dosarului, tribunalul reține următoarele:


În procesul-verbal __________ nr. xxxxxxx/749/21.02.2014 s-a arătat că agenții constatatori ai ANPC au efectuat controlul în urma cercetării reclamației 1477/14.02.2014, controlul fiind extins la contractele aflate în derulare, în baza documentelor puse la dispoziție atât de petent, cât și de operatorul economic, constatând următoarele:


Referitor la reclamația petentei P___ Marilis I_____ – reclamă că deține un contract de furnizare internet nr. xxxxxxxx/10.06.2013 pe care intenționează să îl rezilieze, chiar dacă perioada contractuală de 24 de luni nu s-a încheiat. Consumatoarea menționează că a făcut cerere de reziliere în data de 17.01.2014, transmisă către profesionist, care ID nr. xxxxxxxx din 17.01.2014, iar un reprezentant al profesionistului (V_______ Romania SA) a contactat-o telefonic și a înștiințat-o că trebuie să plătească taxa de reziliere calculată pornind de la suma de 200 euro, împărțită la 24 de luni, înmulțită cu numărul de luni rămase până la încetarea de drept a contractului. Petenta reclamă că i s-au invocat condițiile TCG pe care nu le-a luat la cunoștință și care nu au fost negociate. Din punctul de vedere al profesionistului, prezentat în timpul cercetării reclamației, petenta prin denunțarea contractului este obligată la plata sumei de 139,18 euro cu titlu de despăgubire.


În urma analizării contractelor și a TCG aferente reclamației depuse și extinderii controlului la alte contracte prezentate de profesionist, aflate în derulare, s-au constatat următoarele:


Atât în contractele analizate, cât și în contractul cadru (postat pe site-ul profesionistului) V_______ Romania – Clauze contractuale principale – partea a II-a (CCP) la art. 5 încetarea contractului și suspendarea serviciului la punctul 5.1 se menționează:


„Contractul încetează la cererea clientului printr-o notificare scrisă adresată către V_______ cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se dorește încetarea contractului. Clientul se obligă să plătească toate datoriile scadente și o despăgubire în cazul încetării contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP partea I și TCG”.


Din analiza contractelor puse la dispoziție de profesionist și de consumatoarea P___ Marilis I_____, nemulțumită prin reclamația depusă, rezultă faptul că perioada minimă contractuală este de minim 24 de luni, în cazul contractelor _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013, _________ nr. xxxxxxxx/30.01.2013, _________ xxxxxxxx/18.12.2013, _________ xxxxxxxx/20.09.2013 și _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013.


La art. 9 din CCP partea a II-a referitoare la Durata contractului se specifică următoarele: „prezentul contract se încheie pe o durată nedeterminată, dar nu mai mică de 1 an (durata minimă) dacă o altă durată minimă nu este specificată expres în CCP partea I sau în oferta promoțională acceptată de client”.


Ultimele două alineate din art. 9 prevăd următoarele: „La încheierea contractului consumatorul declară că:


- A citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG și a primit un exemplar din contractul semnat de ambele părți,


- A acceptat în mod expres clauzele 6.2, 6.3, 14.2, 14.3 din TCG și clauzele 5 și 7 din CCP partea a II-a”.


Referitor la alineatul inițial din art. 9 din CCP Partea a II-a – din informațiile prezentate pe site-ul www.vodafone.ro TC la care se menționează la sfârșit că prezentul exemplar reprezintă originalul TCG și este semnat pentru conformitate de către dl. L_____ C______, Manager Departament Juridic, V_______ Romania SA, acestea conțin nu mai puțin de 41 de pagini pe care un consumator este imposibil să le citească în momentul semnării contractului.


De asemenea, referitor la clauza 6.2 din TCG care prevede imputația plăților și cea de la punctul 6.3 care prevede suspendarea serviciului, clauza 14.2 limitarea obligației și 14.3 care prevede că „V_______ nu răspunde de nicio daună directă sau indirectă cauzată abonatului de …” pe care operatorul economic la invocă în ultimul alineat al art. 9 din CCP partea a II-a, operatorul economic se asigură că nu i se vor putea imputa daune cauzate de defecțiuni sau de indisponibilitatea rețelei sau serviciului. Mai mult, în CCP partea a II-a nu se face referire la punctele:


„10.3. În cazul în care Clientul solicită încetarea prezentului contract înainte de durata minimă, acesta datorează o despăgubire egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.”


„10.4. În cazul în care Clientul a achiziționat la activare un pachet cu router wireless și telefon fix, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 230 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale, pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.”


„10.5. În cazul în care Clientul a achiziționat la activare un telefon compatibil LTE subvenționat, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”.


„17.4.3 V_______ poate decide în orice moment să suspende, să modifice sau să întrerupă imediat furnizarea Serviciului, fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparații și întreținere, de a îmbunătății calitatea Serviciului, sau în alte scopuri.”


„18.2 lit. a și b


Valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă pentru V_______ Mobile Broadband


Clientul are dreptul să denunțe unilateral acest Contract, în orice moment, cu preaviz de 30 de zile trimis V_______ R______ în următoarele condiții:


a) P_____ orice echipament achiziționat, cu excepția laptopurilor și a tabletelor – În cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale;


b) P_____ orice laptopuri, tablete achiziționate – În cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale pentru fiecare laptop/tabletă achiziționată;”


„18.3 Valabilitatea planului tarifar V_______ Mobile Broadband


Modificarea ofertei speciale se poate face în următoarele condiții:


(1) În cazul în care Clientul solicită modificarea ofertei inițiale cu o ofertă din aceeași categorie, dar de valoare inferioară, pentru fiecare modificare a ofertei V_______ Mobile Broadband, Clientul va plăti o despăgubire egală cu diferența dintre valoarea abonamentului de servicii ales și valoarea abonamentului pentru care optează ulterior, pentru întreaga perioadă obligatorie rămasă.


Despăgubirile se vor plăti pentru fiecare cartelă S__ pentru care se produce această trecere.”


„19.8.3 Dezactivarea Serviciului Roaming pentru V_______ E-mail Plus


În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției – Blackberry Internet un terminal compatibil soluției, Clientul datorează pentru încetarea contractului înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.


În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul datorează pentru încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.


În cazul în care Clientul nu a achiziționat la activarea soluției Blackberry Internet/V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul nu datorează nicio despăgubire pentru încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii”.


„19.9.2 Activarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming


Dacă Clientul beneficiază deja de Serviciul Internet pe Mobil ce include trafic de internet internațional, Clientul poate ulterior solicita activarea uneia dintre opțiunile Internet pe Mobil Roaming 500MB sau Internet pe Mobil Roaming 1GB, care oferă Clientului posibilitatea de a utiliza traficul inclus în extraopțiunea lunară de internet în roaming în Zona Principală sau în Zona Extinsă (detalii despre operatorii incluși în aceste zone la: www.vodafone.ro/roaming).


Dacă Clientul nu beneficiază de Serviciul Internet pe Mobil, acesta poate solicita activarea extraopțiunii Internet pe Mobil Plus 500MB: Național și Roaming sau Internet pe Mobil Extra 1GB: Național și Roaming care oferă Clientului posibilitatea de a utiliza traficul inclus în opțiune în Zona Principală sau Zona Extinsă (detalii despre operatorii incluși în aceste zone la: www.vodafone.ro/roaming).


În cazul în care Clientul solicită activitatea extraopțiunilor lunare de internet în roaming, perioada minimă obligatorie în care extraopțiunea va rămâne activă este de 12 luni de la data activării.


P_____ extraopțiunile lunare de Internet pe Mobil în roaming, granularitatea este de 10Kbytes, iar unitatea minimă de taxare este 10Kbytes. Unitatea de conversie folosită pentru tarifare este de 1MByte=1000Kbytes.


În prima lună de la activare, valoarea extraopțiunii lunare de internet în roaming și volumul de date inclus în ofertă vor fi proporționale cu numărul de zile rămas până la data de facturare. Traficul inclus în extraopțiunile lunare de internet în roaming nu este reportabil. V_______ nu poate garanta accesul la o anumită rețea dintr-o țară străină. Ofertele sunt valabile numai pentru conectarea prin punctele de acces internet sau VPN. Traficul efectuat în roaming pe alte puncte de acces (APN-uri) se tarifează conform tarifelor standard (V_______ World). Indiferent de extraopțiunile lunare de internet în roaming activate, traficul efectuat în alți operatori se tarifează cu 8 euro/MB, fără TVA”.


„19.9.3 Dezactivarea extraopțiunilor lunare de Internet pe Mobil în roaming


În cazul în care Clientul renunță la Serviciul Internet pe Mobil, la Extraopțiunile Internet pe Mobil Roaming 500MB și Internet pe Mobil Roaming 1GB sau provoacă rezilierea contractului de servicii V_______ înainte de durata minimă obligatorie va plăti, cu titlu de despăgubire, contravaloarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming datorate pentru restul perioadei contractuale până la expirarea acesteia și despăgubirea pentru dezactivarea Serviciului Internet pe Mobil prevăzută la articolul de mai jos.”


„19.9.4 Schimbarea extraopțiunilor lunare de Internet pe Mobil în roaming


În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mare, modificarea este gratuită. În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii.


În cazul în care Clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 500 MB la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB modificarea este gratuită. În cazul în care Clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB la Internet pe Mobil Roaming 500MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, Clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii”.


„19.9.5 Limitele de roaming


Limitele incluse în pachetele de date roaming se referă la transferul de date măsurat în mega bytes (MB) care este generat de utilizarea serviciului, cum ar fi: trimitere și recepționare de mesaje e-mail, navigare internet, descărcare de fișiere de pe internet, vizionare clipuri video și imagini pe internet, update aplicații etc.


Traficul de date poate fi generat atât de accesări benevole ale paginilor de internet, cât și de actualizări automate ale programelor deja existente pe terminalul/laptopul Clientului (actualizări care pot fi automate și nu întotdeauna evidente, adică fără o pagină de Internet deschisă sau fără ca utilizatorul să fie anunțat în mod explicit de către programul/aplicația care își face actualizarea în acel moment).


Accesarea (descărcarea/vizualizarea) unor aplicații/imagini/video poate însemna un trafic important. Fișierele de mari dimensiuni (filme sau muzică) pot de asemenea să contribuie la atingerea unui prag ridicat de trafic.


E-mail-urile cu fișiere atașate pot constitui un volum însemnat de trafic, în funcție de mărimea și numărul lor.


În momentul conectării la internet, în țară sau în roaming, orice transfer de informații este considerat trafic și se taxează conform ofertei curente”.


„19.9.6 Dezactivarea Serviciului Roaming pentru Internet pe Mobil


În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției – Blackberry Internet un terminal compatibil soluției, Clientul datorează pentru încetarea contractului înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract, pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.


În cazul în care Clientul a achiziționat la activarea soluției V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul datorează pentru încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii o despăgubire, egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.


În cazul în care Clientul nu a achiziționat la activarea soluției Blackberry Internet/V_______ E-mail Plus un terminal compatibil soluției, Clientul nu datorează nicio despăgubire pentru încetarea contractului de servicii V_______ înainte de expirarea duratei minime obligatorii sau pentru dezactivarea serviciului înainte de expirarea duratei minime obligatorii.”


care fac precizări referitoare la acele despăgubiri menționate în art. 5 din CCP partea a II-a.


Analizând punctual aceste clauze, care prevăd plata unor sume cu titlu de despăgubire, pornind de la o anumită valoare, impusă prin prevederile menționate și a diferenței de abonament până la finalizarea perioadei minime contractuale, prin contractele încheiate au fost încălcate dispozițiile legale care reglementează inserarea în contracte a unor clauze abuzive prevăzute în detrimentul consumatorilor, iar încălcarea obligației legale durează în timp, operatorul de servicii neînțelegând să își adapteze conduita conform prescripțiilor legii, dimpotrivă, la încheierea contractului înainte de perioada minimă contractuală, să dea eficiență juridică clauzei prin care consumatorii sunt obligați să plătească o despăgubire în cazul în care renunță la serviciile V_______. Despăgubirea variază în funcție de pachetul de servicii oferit.


Potrivit art. 4 din Legea nr. 193/2000 și art. 79 din Legea 296/2004 privind Codul Consumului o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. O clauză contractuală va fi considerată ca fiind nenegociată cu consumatorul, dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau TCG în cazul de față, practicate de profesionist pe piața produsului sau serviciului contractat. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. În acest caz, rezultă clar și neechivoc, că nu s-a negociat nicio clauză din cele enumerate referitoare la plata despăgubirilor, întrucât valoarea acestora este identică cu valorile prezentate în TCG și valoarea abonamentelor rămase până la finalizarea perioadei minime contractuale, a contractelor denunțate de consumatori prezentate de profesionist în baza invitațiilor făcute.


În anexa 1 la Legea nr. 193/2000 republicată sunt exemplificate clauze considerate abuzive, la lit. j) din anexă fiind calificată în mod expres, ca fiind abuzivă, acea prevedere contractuală care restrânge sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau rezilia unilateral contractul, prin impunerea consumatorului a obligației de plată a unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale a contractului.


Odată ce consumatorul a optat pentru un anumit tip de serviciu de transmisie de date mobile oferit de profesionist, acestuia i s-a impus acceptarea unui anumit tip de clauze printre care și cele referitoare la obligația de a plăti o despăgubire în cazul rezilierii contractului. De asemenea, prin clauzele prevăzute referitoare la valoarea despăgubirii diferite, în funcție de pachetul de servicii pentru care a optat consumatorul ne duce la concluzia că opțiunea consumatorului este limitată după care consumatorul este obligat să accepte condițiile stabilite de profesionist în ceea ce privește modul de derulare a contractului (timpul acordat unui consumator în vederea semnării unui contract nu îi permite studierea tuturor documentelor, așa cum s-a arătat anterior).


Conform art. 4 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 republicată profesionistului îi revine obligația de a dovedi că a negociat în mod direct clauzele prevăzute la 10.3, 10.4, 10.5, 17.4.3, 18.2 lit. a și b, 18.3, 19.8.3, 19.9.1, 19.9.3, 19.9.4, 19.9.5, 19.9.6 din TCG, precum și art. 5 din CCP partea a II-a, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză. Încă de la încheierea acestor contracte consumatorul a acționat de pe o poziție inegală, în raport cu profesionistul, semnând un contract prestabilit. P_____ a nu fi abuzive, clauzele nenegociate trebuie să nu creeze în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. În cazul contractelor prezentate clauzele invocate pun probleme sub aspectul echilibrului contractual, în condițiile în care se prevede doar în sarcina consumatorului obligația de a plăti o despăgubire, în cazul denunțării unilaterale a contractului, nefiind cuprinsă în contract o astfel de obligație în sarcina profesionistului și în favoarea consumatorului în cazul invers, al rezilierii contractului la inițiativa sau din vina profesionistului.


D____ pentru care s-au considerat reclamațiile întemeiate în sensul că clauzele menționate anterior încalcă prevederile art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 republicată deoarece creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților în detrimentul consumatorului deoarece lasă la libera apreciere a profesionistului.


La rubrica „alte mențiuni” reprezentantul pârâtei a făcut următoarele obiecțiuni:


În mod eronat a statuat autoritatea faptul că petenta P___ Marilis I_____ a fost înștiințată că trebuie să plătească o taxă de reziliere, deși V_______ nu percepe taxe de reziliere. Se poate vorbi doar de o despăgubire conform contractului semnat între petentă și V_______.


Petenta a beneficiat, conform contract, de anumite beneficii și anume telefon la prețul de 0 euro și internet promoțional la 11,45 euro pe lună, în loc de 20,48 euro, care este prețul fără promoție comunicat de V_______.


Mai mult, TCG (Termeni și condiții generale pentru persoane fizice) face parte din contractul semnat de petenta P___ Marilis I_____, de care a luat cunoștință la momentul semnării acestuia, cât și anterior semnării.


Se spune de către ANPC că termenii și condițiile generale sunt foarte mari, cuprinzând 41 de pagini, și că îi este imposibil consumatorului să le citească. E greșit să afirmi acest lucru deoarece V_______ prin acești TCG acoperă toate situațiile posibile cu privire la diferitele tipuri de abonament oferite.


Prin urmare, anumite capitole din TCG nu i se aplică consumatorului, dacă, de exemplul, nu a contractat un anumit serviciu menționat în TCG (art. 18 – V_______ Mobile Broadband, art. 19 – extraopțiuni, așa cum sunt definite în TCG).


TCG-ul poate fi consultat oricând atât în magazinul V_______, cât și pe site-ul www.vodafone.ro la secțiunea „Termeni legali”.


În final, se face referire la posibile clauze abuzive existente în TCG ca venind în detrimentul consumatorilor, fără a se explica ce anume presupune asta.


O clauză este considerată abuzivă numai dacă îndeplinește condițiile prevăzute în art. 4 din Legea nr. 193/2000 și art. 79 din Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului, ceea ce consideră pârâta că nu este cazul aici referitor la TCG.


Consumatorul are opțiunea de a alege un anumit tip de servicii, la promoție, sau să beneficieze de minute gratuite sau telefoane la preț subvenționat (alt preț față de cel de achiziție) cu condiția de a rămâne clientul V_______ sau să aleagă să nu încheie contract cu societatea.


TCG este public și consumatorul nu este împiedicat în niciun moment să ia la cunoștință de prevederile sale.


Anexa 1 din Legea 193/2000 republicată, la care face referire ANPC, cuprinde o listă de clauze care pot fi considerate abuzive.


V_______ nu percepe o taxă fixă sau obligația consumatorului de a plăti o sumă fixă în cazul denunțării unilaterale a contractului, ci vorbim doar de o despăgubire care se calculează conform contractului semnat între consumator și V_______ și care este în toate cazurile o sumă variabilă.


Despăgubirea la care se face referire reprezintă prejudiciul cauzat V_______ în cazul nerespectării unei perioade minime contractuale (care poate fi 6 luni, 12 luni, 24 luni),


Referitor la buna-credință a V_______ în contractele încheiate cu consumatorii, pârâta a menționat că V_______ își îndeplinește întocmai obligațiile sale de prestare a serviciilor contractate, pune la dispoziție consumatorilor telefoanele agreate a fi oferite la preț promoțional și așteaptă aceeași bună-credință din partea consumatorilor. Mai mult, consumatorul declară prin contract că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG și că a primit un exemplar din contractul semnat de ambele părți”.


Prin urmare, afirmația petentei P___ Marilis I_____ cum că nu i s-au adus la cunoștință prevederile TCG nu este fondată, având în vedere că orice contract se semnează pe fiecare pagină/filă și numai după ce a fost parcurs cu atenție și în totalitate.


Procesul-verbal a fost semnat de agenții constatatori ai reclamantei și de reprezentantul pârâtei.


Tribunalul reține că potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 „O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților”.


Pârâta a recunoscut faptul că nu a negociat cu clienții săi clauzele care fac obiectul prezentei sesizări, invocând faptul că nici nu poate negocia clauzele contractuale deoarece abonamentele oferite sunt rezultatul unor calcule complexe, iar deciziile privind conținutul contractelor se iau la nivelul conducerii V_______ și nu la nivelul agentului care intră în contact cu potențialul client în magazin. Pârâta a mai invocat în legătură cu acest aspect existența unui număr foarte mare de clienți (8,3 milioane) și faptul că unele clauze au fost concepute în favoarea clienților.


În opinia tribunalului folosirea unor contracte cu clauze standard, preformulate este explicabilă și chiar necesară în cazul profesioniștilor care se adresează unui număr foarte mare de consumatori, cum este și cazul pârâtei, fiind practic imposibil să fie negociate toate clauzele contractuale cu fiecare client în parte. Acest lucru reiese și din dispozițiile Legii nr. 193/2000, care nu exclude de principiu folosirea de către profesioniști a unor contracte standard preformulate sau a unor condiții generale de vânzare. Este însă esențial ca în cadrul acestor contracte să se respecte un echilibru între drepturile și obligațiile părților (profesionist și consumator).


Potrivit alin. 1 lit. j) din Anexa Legii nr. 193/2000 „Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:


(…)


j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:


(…)


- profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale”.


În speță, prin clauzele 10.3 fraza a doua („Prejudiciul se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimba BNR leu/euro de la data emiterii facturii”), 10.4 („În cazul în care Clientul a achiziționat la activare un pachet cu router wireless și telefon fix, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 230 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale, pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”), 10.5 („În cazul în care Clientul a achiziționat la activare un telefon compatibil LTE subvenționat, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale, pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”), 18.2 lit. a) și b) („Clientul are dreptul să denunțe unilateral acest Contract, în orice moment, cu preaviz de 30 de zile trimis V_______ R______ în următoarele condiții: a) P_____ orice echipament achiziționat, cu excepția laptopurilor și a tabletelor – În cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale; b) P_____ orice laptopuri, tablete achiziționate – În cazul încetării din orice motiv a contractului, Clientul se obligă să achite valoarea prejudiciului cauzat care se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale pentru fiecare laptop/tabletă achiziționată”), 19.8.3 alin. 1 fraza a doua („Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”) și alin. 2 fraza a doua („Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”), 19.9.6 alin. 1 fraza a doua („Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”) și alin. 2 fraza a doua („Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”) din Termenii și Condițiile Generale pentru Persoane Fizice – Consumatori (TCG) pârâta a restrâns dreptul consumatorilor de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul prin impunerea unei sume fixe pentru fiecare lună rămasă din durata minimă contractuală stabilită de pârâtă.


Prin clauzele 18.3 („Modificarea ofertei speciale se poate face în următoarele condiții: (1) În cazul în care Clientul solicită modificarea ofertei inițiale cu o ofertă din aceeași categorie, dar de valoare inferioară, pentru fiecare modificare a ofertei V_______ Mobile Broadband, Clientul va plăti o despăgubire egală cu diferența dintre valoarea abonamentului de servicii ales și valoarea abonamentului pentru care optează ulterior, pentru întreaga perioadă rămasă. Despăgubirile se vor plăti pentru fiecare cartelă S__ pentru care se produce această trecere”), 19.9.3 („În cazul în care Clientul renunță la Serviciul Internet pe Mobil, la Extraopțiunile Internet pe Mobil Roaming 500 MB și Internet pe Mobil Roaming 1 GB sau provoacă rezilierea contractului de servicii V_______ înainte de durata minimă obligatorie va plăti, cu titlu de despăgubire, contravaloarea extraopțiunilor lunare de internet în roaming datorate pentru restul perioadei contractuale până la expirarea acesteia și despăgubirea pentru dezactivarea Serviciului Internet pe Mobil prevăzută la articolul 19.9.6 de mai jos.”), 19.9.4 alin. 1 fraza a doua („În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii”) și alin. 2 fraza a doua („În cazul în care clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1 GB la Internet pe Mobil Roaming 500 MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, Clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii”) din TCG este anulat dreptul consumatorului de a solicita modificarea ofertei inițiale cu o ofertă din aceeași categorie, dar de valoare inferioară întrucât i se impune acestuia obligația de a plăti cu titlu de despăgubire, pentru perioada rămasă din durata minimă obligatorie, diferența dintre abonamentul pentru care a optat inițial (cu valoare mai mare) și abonamentul pentru care a optat ulterior (cu valoare mai mică). Altfel spus, clientul nu poate beneficia de servicii cu valoare mai mică pentru că este obligat să plătească tot suma aferentă serviciilor contractate inițial, cu valoare mai mare.


Pe de altă parte, potrivit art. 14.2 din TCG V_______ nu va fi răspunzător față de Client, utilizator sau terțe persoane pentru nicio daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de Client rezultate direct sau indirect din nefuncționarea serviciului din motive de ordin tehnic, iar conform art. 14.3 din TCG V_______ nu răspunde de nicio daună directă sau indirectă cauzată Abonatului de indisponibilitatea sau de funcționarea defectuoasă a Serviciului și V_______ își declină orice răspundere pentru erori cauzate de soft și defecțiuni de rețea. De asemenea, la art. 17.4.3 din TCG s-a prevăzut că V_______ poate decide în orice moment să suspende, să modifice sau să întrerupă imediat furnizarea Serviciului, fără preaviz, cu scopul de a efectua lucrări de reparații și întreținere, de a îmbunătăți calitatea Serviciului sau în alte scopuri. (Aceste alte scopuri nu sunt explicitate în contract, iar posibilitatea pârâtei de a suspenda/modifica/întrerupe furnizarea serviciului în alte scopuri decât efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere ori îmbunătățirea serviciului nu are cum să fie prevăzută în favoarea clientului, cum s-a susținut prin întâmpinare la finalul pct. V.)


Așadar, în timp ce posibilitatea consumatorului de a denunța contractul înainte de expirarea duratei minime contractuale este semnificativ restrânsă prin obligația de plată a despăgubirilor stabilite într-un cuantum fix de pârâtă, iar posibilitatea consumatorului de a renunța la o parte din serviciile contractate este anulată prin obligația de plată în continuare a contravalorii acestora, pârâta își limitează propria răspundere pentru neîndeplinirea obligației de furnizare a serviciilor contractate, ceea ce creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, conferind clauzelor referitoare la despăgubirile datorate de client un caracter abuziv.


Clauza 5 pct. 5.1 fraza a doua din Clauzele Contractuale Principale (CCP) – Partea a II-a privind obligația clientului de a plăti „o despăgubire în cazul încetării Contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP Partea I și TCG” și clauza 9 alin. 2 ultimele două liniuțe din CCP Partea a II-a conform cărora la încheierea contractului clientul declară că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG” și că a acceptat în mod expres clauza 5 din CCP Partea a II-a au la rândul lor caracter abuziv prin coroborarea cu clauzele din TCG referitoare la despăgubirile datorate de client. Clauza de la art. 9 alin. 2 din CCP Partea a II-a nu face dovada acceptării benevole de către consumator a clauzelor referitoare la despăgubiri, din moment cea această clauză este și ea o clauză preformulată de pârâtă în favoarea sa.


În ceea ce privește posibilitatea clienților de a lua cunoștință de clauzele contractuale referitoare la despăgubirile datorate pârâtei, tribunalul apreciază că furnizarea unui volum foarte mare de informații (Termenii și Condițiile Generale pentru Persoane Fizice – Consumatori având 41 de pagini), dintre care o parte nu sunt relevante pentru contractul încheiat de consumator, referindu-se la alte tipuri de abonamente, extraopțiuni și echipamente decât cele care fac obiectul contractului respectiv, este de natură să îngreuneze înțelegerea de către consumator a obligațiilor proprii asumate prin contract. Este dificil pentru un consumator mediu să parcurgă și să selecteze din acest volum mare de informații, care conține și termeni tehnici, acele clauze care îl pot afecta în mod direct.


Deși contractul preformulat nu cuprinde o clauză care să excludă posibilitatea solicitării de despăgubiri în situația rezilierii sale din vina pârâtei, răspunderea pârâtei este limitată prin clauzele de la art. 14.2 și art. 14.3 din TCG, iar potrivit art. 14.1 din TCG pârâta se obligă doar să reducă taxa lunară de abonament proporțional cu perioada în care clientul nu a beneficiat de servicii din cauza unor defecțiuni în sistemul GSM/UMTS/LTE al V_______, cu mențiunea că în afara acestei reduceri a taxei de abonament V_______ nu răspunde pentru daune, oricare ar fi acestea, a căror existență Clientul ar pune-o pe seama nefuncționării serviciului telefonic.


Tribunalul mai reține că existența unor oferte promoționale face parte din strategia operatorilor din domeniul telecomunicațiilor de atragere a clienților. Trebuie însă observat că, în cazul în care clientului îi este oferit un echipament electronic la un preț mult mai scăzut decât cel practicat pentru vânzarea aceluiași echipament electronic fără încheierea unui abonament, clientul trebuie să încheie un abonament cu valoare foarte mare, pe baza căruia diferența de preț este recuperată de profesionist. (Valoarea abonamentului este de 59 euro/lună conform ofertei prezentate de pârâtă la fila 479, vol. II din dosarul nr. XXXXXXXXXXX, în condițiile în care diferența de preț pentru primele 6 telefoane din ofertă este cuprinsă între 68 și 138 de euro, pârâta neavând nevoie decât de o perioadă scurtă pentru recuperarea acesteia din costul abonamentului.) Cu privire la cazurile în care nu se oferă echipamente electronice, ci doar servicii de telefonie, pârâta nu a explicat de ce ar exista o diferență semnificativă între costul serviciului furnizat pentru o perioadă scurtă și costul serviciului a cărui furnizare este garantată pentru o perioadă minimă de 1 an/2 ani, pentru a justifica valoarea despăgubirilor percepute în cazul denunțării contractului înainte de încheierea perioadei minime.


Suma prevăzută cu titlu de despăgubire în cazul denunțării contractului de către client înainte de expirarea perioadei minime este o sumă fixă stabilită anticipat de pârâtă pentru fiecare lună rămasă până la expirarea duratei minime, fără corelație cu prejudiciul suferit efectiv de pârâtă (în cazul ofertelor aferente abonamentului RED 59 diferența de preț variază foarte mult de la un telefon la altul, fiind cuprinsă între 68 și 570 euro conform tabelului de la fila 479, vol. II din dosarul nr. XXXXXXXXXXX), fiind aplicabile în cauză dispozițiile alin. 1 lit. j) din Anexa Legii nr. 193/2000.


În temeiul art. 13 alin. 2 raportat la art. 16 din Legea nr. 193/2000, tribunalul va aplica pârâtei V_______ R______ SA sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 200 lei (la nivelul minimului special) pentru încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. 3 din Legea nr. 193/2000 care interzice profesioniștilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii


În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, tribunalul va obligă pârâta V_______ R______ SA să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale. Tribunalul are în vedere faptul că potrivit precizării depuse de pârâtă la termenul din 15.10.2015 clauze similare celor constatate ca fiind abuzive în cauza de față sunt cuprinse și în alte contracte aflate în derulare.


Tribunalul va admite excepția lipsei calității procesuale active pe capătul de cerere având ca obiect restituirea către clienții pârâtei a sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor abuzive și va respinge acest capăt de cerere ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă întrucât o asemenea măsură nu poate fi solicitată instanței de A__________ Națională pentru Protecția C_____________ în procedura reglementată de art. 12 alin. 1 și 2 și art. 13 din Legea nr. 193/2000. Restituirea acestor sume poate fi solicitată într-un eventual litigiu demarat de consumatorii care se consideră prejudiciați, în condițiile art. 14 din Legea nr. 193/2000.


 


P_____ ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE:


 


Admite în parte cererea formulată de reclamanta A__________ NAȚIONALĂ P_____ PROTECȚIA C_____________, cu sediul în București, ______________________, sector 1, în contradictoriu cu pârâta V_______ R______ SA, cu sediul în București, Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1 și cu sediul ales la SCA T________, G______ & Asociații, în București, ___________________, sector 1.


Constată caracterul abuziv al următoarelor clauze din contractele _________ nr. xxxxxxxx/31.01.2013, _________ nr. xxxxxxxx/18.12.2013, _________ xxxxxxxx/20.09.2013, _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013 și _________ nr. xxxxxxxx/10.06.2013 ce fac obiectul procesului-verbal de constatare a contravenției nr. xxxxxxx/749 din 21.02.2014:


a) din Clauzele Contractuale Principale – Partea a II-a:


- clauza 5 pct. 5.1 fraza a doua privind obligația clientului de a plăti „o despăgubire în cazul încetării Contractului înainte de expirarea duratei minime contractuale stabilite în CCP Partea I și TCG”;


- clauza 9 alin. 2 ultimele două liniuțe conform cărora la încheierea contractului clientul declară că „a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în CCP și TCG” și că a acceptat în mod expres clauza 5 din CCP partea a II-a;


b) din Termenii și Condițiile Generale pentru Persoane Fizice – Consumatori:


- clauza 10.3 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”;


- clauza 10.4;


- clauza 10.5;


- clauza 18.2 lit. a) și b);


- clauza 18.3;


- clauza 19.8.3 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” și alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”;


- clauza 19.9.3


- clauza 19.9.4 alin. 1 fraza a doua „În cazul în care clientul dorește trecerea la o extraopțiune lunară de Internet pe Mobil în roaming cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare între extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii” și alin. 2 fraza a doua „În cazul în care clientul dorește trecerea de la extraopțiunea Internet pe Mobil Roaming 1GB la Internet pe Mobil Roaming 500MB, cu valoare în euro mai mică, înainte de expirarea perioadei minime contractuale, clientul va plăti, cu titlu de despăgubire, diferența de valoare dintre extraopțiunea prezentă și cea viitoare pentru restul perioadei contractuale obligatorii”;


- clauza 19.9.6 alin. 1 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 200 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii” și alin. 2 fraza a doua „Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 100 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă S__ dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii”.


Menține procesul verbal nr. xxxxxxx/749/21.02.2014 în ceea ce privește constatarea caracterului abuziv al clauzelor enumerate mai sus.


Aplică pârâtei sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 200 lei pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3 din Legea nr. 193/2000.


Obligă pârâta să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum și să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate de același tip, destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale.


Admite excepția lipsei calității procesuale active pe capătul de cerere având ca obiect restituirea către clienții pârâtei a sumelor de bani încasate în temeiul clauzelor abuzive și respinge acest capăt de cerere ca fiind formulat de o persoană fără calitate procesuală activă.


Cu apel în 30 de zile de la comunicare.


Apelul se depune la Tribunalul București, Secția a II-a de contencios administrativ și fiscal.


Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi, 20.11.2015.