www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii ASF: modificarea normei privind autorizarea si monitorizarea societatilor de asigurare si reasigurare

Autor: Bancherul.ro
2018-04-04 16:04

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat de presa):


În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


A) Reglementare


Proiectul de normă pentru modificarea alin. (7) al art. 11 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare (norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României);


Regulamentul pentru modificarea și completarea unor acte normative (regulamentul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României);


Modificarea și completarea Codului Depozitarului Central S.A.


B) Supraveghere


Raportul privind rezultatele controlului periodic realizat la Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.


C) Autorizare - Avizare


Aprobarea domnului Erwin Hammerbacher pentru un nou mandat în funcția de membru și Președinte al Directoratului la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;


Autorizarea doamnei Andreea Marina Pipernea în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea NN Asigurări de Viață S.A.;


Validarea domnului Tănase Adrian în calitatea de administrator provizoriu al societății Depozitarul Central SA;


Numirea domnului Ciucioi Ionel Marian în funcția de administrator provizoriu al societății SIF Banat-Crișana S.A.;


Numirea domnului But Cristian Vasile în funcția de administrator provizoriu și membru al Consiliului de Administrație al SSIF BRK Financial Group S.A.;


Numirea domnului Helian Redai pentru un nou mandat de administrator neexecutiv la societatea Porsche Broker de Asigurare S.R.L.;


Numirea domnului Burzo Bogdan - Cătălin în calitate de administrator al societății Expert Broker de Asigurare S.R.L.;


Numirea doamnei Petria Roxana-Cristina în funcția de administrator cu puteri executive la societatea Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L.;


Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea Eurolife ERB Asigurări de Viață S.A.;


Extinderea activității societății Eurolife ERB Asigurări Generale S.A. Pentru practicarea clasei de asigurări generale A18 - Asistență pentru persoane aflate în dificultate în timpul deplasărilor ori absenței de la domiciliu sau reședința obișnuită;


Modificarea actului constitutiv al societății Uniqa Asigurări S.A. ca urmare a majorării capitalului social;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al societății Teraplast S.A. Bistrița – Năsăud.