www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii ASF

Autor: Bancherul.ro
2018-02-14 19:35

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


A) Reglementare


Proiectul de normă privind încheierea exercițiului financiar 2017 pentru societățile din domeniul asigurărilor (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).


B) Supraveghere


Rezultatele controlului periodic desfășurat la societatea RKA-Burg Broker de Asigurare S.R.L.;


Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Scala Broker de Asigurare S.R.L.;


Sancţionarea unui broker de asigurare pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea la Autoritatea de Supraveghere Financiară a raportărilor aferente trimestrului III/2017.


C) Autorizare – Avizare


Numirea domnului Andreas Haschka în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societăţii Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;


Numirea domnului Josef Kreiterling în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societatăţii Ergo Asigurări de Viață S.A.;


Numirea domnului Gioga Ștefan-Dragoș în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al SAI Swiss Capital Asset Management S.A.;


Numirea doamnei Anna Natalia Grzelonska în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;


Numirea doamnei Andreea-Marina Pipernea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;


Numirea domnului Valeriy Mun în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Modificarea adusă actului constitutiv al societății Integra Broker de Asigurare S.R.L. (nou mandat de administrator);


Modificările aduse actului constitutiv al societății Dasig Consulting Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ, nou administrator și schimbare sediu social);


Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea Ergo Asigurări S.A.;


Modificarea adusă actului constitutiv al societății Ergo Asigurări de Viață S.A. (schimbare sediu social);


Modificarea actului constitutiv al societății Ergo Asigurări S.A. (schimbare sediu social);


Modificarea actului constitutiv al societății Activ Asigurări - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (majorarea capitalui social cu suma de 150.000 lei, de la 150.000 lei la 300.000 lei);


Autorizarea societății SIF Oltenia S.A. în calitate de AFIA și înscrierea acesteia în Registrul ASF, precum și avizarea modificării actului constitutiv;


Autorizarea societății SIF Transilvania S.A. în calitate de AFIA și înscrierea acesteia în Registrul ASF, precum și avizarea modificării actului constitutiv;


Autorizarea societății SAI Atlas Asset Management S.A. în calitate de AFIA și înscrierea acesteia în Registrul ASF;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a acțiunilor emise de societatea Purcari Wineries Public Company Limited Cipru;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Galfinband S.A. Galați;


Modificarea actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;


Modificarea actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.