www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareMotivarea deciziei Tribunalului Bucuresti in procesul colectiv dintre Raiffeisen Bank si Piperea privind conversia la cursul istoric a creditelor in franci elvetieni (CHF)

Autor: Bancherul.ro
2017-10-26 12:31

Motivarea deciziei Tribunalului Bucuresti in procesul colectiv privind conversia la cursul istoric a creditelor in franci elvetieni (CHF) initiat de avocatul Gheorghe Piperea impotriva Raiffeisen Bank, care a avut catig de cauza, decizia in favoarea bancii fiind confirmata si de Curtea de Apel Bucuresti.


6544/2015
20-11-2015
Nulitate act juridic
Tribunalul BUCURESTI

Tribunalul București este înregistrat in registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal nr. 2891


ECLI:RO:TBBUC:2015:016.xxxxxx


R O M Â N I A


DOSAR NR.XXXXXXXXXXXX


 


TRIBUNALUL BUCUREȘTI - SECȚIA A VI-A CIVILĂ


SENTINȚA CIVILĂ NR.6544


Ședința publică din 20.11.2015


Tribunalul constituit din :


PREȘEDINTE : D______-I______ M________


GREFIER : M______ A________


 


 


Pe rol se află pronunțarea asupra cauzei privind pe reclamanții A___ G_______ R_____, A___ I_____ G______, A________ S_____ M____, A____ F_______, A____ T______, A________ G____ C_________, A________ G____ F_______ M______, A____ V_____, A_____ L____, A_____ V________, A________ F_____ L_____, A________ D_____ A_____, A________ S_____ L____, A_____ E____ C____, A_____ F_____, A_______ S_____, A_______ A_____, A_______ R_____ A______, A____ (fosta T_____) S_____-N______, B____ B_____ N______, B____ F______ V________, B____ M_____, B____ N______ L_____, B_______ S_____, B____ C______-M______, B____ G___, B______ I____ D_____, B______ M_____ L____, B_________ E____ S_____, B____ M_____, B____ S____ L_____, Baltaga C______ M_____, B_____ A______ A_______, B_____ C_____, B_____ I____, B___ M_____ V_______, B____ A_____, B____ C________, B________ E____, B____ F______, B____ V_____, B_____ A_______, B________ F_____, B______ L____, B______ M_____, B_____ (fosta G____) O______ E____, B_____ D_____ C_______, B_____ I____ M_____, B_______ T______ A________, B_____ R___ I__, B______ A______ M______, B______ T___, B_____ B_____ C______, B______ A_____, B______ A____ C_______, B___ D___, B___ V_______ C_______, B_____ A_____, B_____ B_____ C_______, C______ A___ I________, C______ S_____ M____, C_____ I_____ N______, C_____ T_______ O_____, C_____ C______, C______ C_____ D______, C______ C______ C______, C_______ M______, C_______ S____, C____ A_____, C____ A___ A________, C____ E____, C____ M______ N___, C_______-Boartes C_______-T_____, C______ F_____, C______ S_____, C______ A____, C______ I____ G_____, C____ G______ A_____, C____ G_______, C_______ B_____, C_______ M____, C___ C_______ E____, C___ L_____, C________ M_____ C______, C_____ E____ V_______, C______ (fosta I______) S_______ R_______, C_______ (fosta I____) M_____ J___, C_________ M____ D_____, C_________ T_______ O_____, C_____________ G_______, C_____________ M____ C______, C_______-K_____ A_____ N______, C_______-K_____ C_____ E____, C_____ C______ A________, C____ D______, C______ C_______ P___, C______ M_____, C______ M____ A______, C______ V________, C____ C________, C____ M_______, C________ G______, C________ E____, C________ M_____ M_____, C____ D____, C____ I____, D_____ P___ A_____, D_________ E____, D_________ I___ O_____, D______ O___ D______, D___ G___, D___ L_____, D____ N______, D_____ F_____, D_____ G______, D___ E____, D___ E____ I____, D___ M____, D___ M_____, D_____ (fosta V_________) M_______, D_________ C______ D____, D_________ I__ D_____, D_______ A_____ G______, D_______ L____, D___ C_________, D________ F_________ M______, D___ R______ A___, D________ M_____, D_______ D__, D_______ V_______ M___ E____, D_________ A_____, D_________ M______, D______ C_____ C______, D______ G______ B_____, D______ M______, D______ M______ G_______, E_____ C____ A________, E_____ D______ M_____, E______ D______ F_________, E_____ G____, E_____ I_____, E_____ M_____, F____ A____, F____ D_____, F_____ M________, F_____ M____ P___, G____ A_______, G____ C_______, G____ Z______ D___, G_____ I____ C_______, G_____ R_____, G_______ D_____, G_______ E______, G_______ N_______ D______, G_________ E______ S______, G__________ I_____ L_______, G__________ I____ S____, G_____ C______ L_____, G_____ F_____, G____ L______ D______, G____ M_____, G_________ D____, G_________ M______, G____ N___ N___, G______ E____, G______ M________ N______, G_________ I____ M______, G_________ R_____ A_____, G_______ A___ E____, G_______ I__, H________ D_____ S____, H________ I____ A________, Hoportean J___ N_______, H_____ C______ I_____, I________ M______ M_____, I________ M_____, I____ M______, I____ V_____-R_____, I______ D______, I______ I_____ M_____, I_____ C_______, I_____ G_______, I______ A___ E____, I______ A___ M_____ F______, I______ M______, I______ M_____, I_______ A________, I_______ O_____ V_____, I___ M_______, I___ M_____ B_____, I______ C_______ O_____, I______ D______ L____ M______, I______ E_____, I___ M_____ B_____, I___ M_____ V_______, I_____ A_______, I_____ N______, J____ G_______ S_____, J____ O_______, L____ C_______ M________, L____ V_____, L____ M______ R_____, L____ V_____ G______, M______ C_______, M______ M_______ C______, M_____ R_____ M_______, M____ A______, M____ D____ M____, M____ D___ S_____, M____ G_____ M_____, M______ D_____ A______, M______ F_________, M_____ B_______ M______, M_____ M____, M________ A____, M________ A_______, M________ G_____ B_____, M____ M_____ M_____, M_______ D___ C_______, M_______ V_______, M____ C_________, M____ C_________ C_______, M____ I______ C_____, M____ M____, M______ C_________ M______, M________ G_____ D___, M________ M____, M_________ (fosta B____) E_____ E____, M_________ Z_____ B_____, M_____ L____ S_____, M____ E____, M______ A________, M_____ A__-M____-L_____, M_____ A_______-M____, M_____ I___, M_____ T______, M______ R___ B_____, M____ C_____-A___, M____ M_____, M_______ C_______-A_______, M_______ M______-D____, M_____ D__-N______, M_____ I____, M_____ G_______, M_____ A________, M_____ G______-D_____, M_____ T_____, M_____ D_____-C_______, M_____ G_______, M_______ C______-S_____, N_____ N_____, N_____ S____, N_____ A____-E________, N_____ C_________-M_____, N______ G_______, N______ A____ R______, N_____ (fosta P___) M_______ N_______, N________ M_____, N________ M_____, N___ A_______, N___ M_____ C______, N___ C_____, N___ C_________, N____ R_____-I____, N___ I_____, O____ A____-R_____, O____ M_____, O____ C_____, O____ D______, O_______ I_____, O_______ M_____, O_____ S____ D______, O_____ S_____, O______ A_____, O______ N_______, O____ D____ S______, O__________ C_________, O__________ D_____, P___ A__ M____, P___ L____ P____, P_______ I______, P_______ S_____, P_______ T______ A____, P_____ A_______, P_____ C_____, P___ C_______, P___(Ciocirlan) I____, P________ E___, P____ O___ I____, P_____ M______, P_____ M_____ M______, P____ A__ M______, P____ F_____ N______, P____ L____, P____ V_____, P____ A__, P____ I___, P____ F______, P____ M_______ M____, P____ B_____ I_____, P____ N_______ F_________, P____ S_______-A__-M____, P_______ A________ A________, P_______ D_____, P_____ T_____ C______, P_______ G______, P_______ L__________ M______, P______ A_____, P______ E____ L____, P______ A__ R_____, P______ B_____ G______, P__ C_____ E____, P__ E____ S_____, P__ M_____ E______, P___ A______, P___ D__, P___ G______, P___ L______ E____, P___ M______ C_____, P______ C_______, P______ E____ A____, P______ I__ A________, P______ I_____, P______ R_____, P______ S_______, P______ E____ M______, P______ M_____ R_____, P_________ P___, P____ A________ C______, P____ E______ I____, P____ F________, P____ I______, P____ M______ D______, R______ B_____ L____, R______ R_____ O______, R___ M____, R___ R_____ S_______, R___ R_____ V______, R_______ C_______ B_____, R_______ E____ A____, R________ M________, R________ S____ G_____, R________ C______ M____, R________ I____, R____ A____ S_____, R______ (V______) A___ D______, R____ (fosta C______) C_______, R___ A___ M_____, R___ B_____ A________, R____ A______, R____ D_____ N______, R________ A_______ A______, R________ M______ C_________, S____ (fosta A______) O___ M______, S____ R_____, S____ V______ M______, S______ C______ L_______, S______ M_____ C_________, S_____ T____ H____ H_______, S______ (fosta A____) C_______-A____, S______ C______ C____, S___ O_____ F_____, S____ D____ M____, S____ F_____, S__ A____ I____, S__ S____ I___, S___ A___ G______, S___ A_____ E________, S_____ A________, S_____ D___ R_____, S_____ F______, S_____ M_______ A______, S______ A____, S______ S____ M_____, S____ A___ A_____, S____ C______, S______ A______, S______ D____ G_______, S_____ A_____ D__, S_____ M______ C______, S___ (fosta N_______) M______ L_______, S_____ A_____ F_____, S_______ F______ M_____, S_______ F_____ D_____, S_______ L____, S_______ A______, S_______ M____, S_____ L____, S_____ T____, S_________ C_____-G_______, S_________ D____, S________ S_____-G______, S_______ M_____-L____, S_____ I____ D____, S_____ R_____-M_____, S_____ (fosta S____) E____, S_____ C_____-V_______, S_____ M______, S______ L_____, S______ N_______, T_____ D____-C_____, T_____ I____, T_____ (fosta T________) E____-C_______, T_____ C______-R______, T_____ C______-T_____, T____ V_______-N_______, T_____ A________-M_____, T_____ V______-M______, T___ I____, T___ V___, T___ I___ L______, T___ I____, T____ Constanta C______, T___ C_______, T___ M_____ M_____, T______ A___ R_____, T___ F_____, T___ I______ M______, U______ (fostă D______) A____ I_____, U____ T_____, U____ T_____, V_____ M____ E____, V_____ S_____ M_____, V______ B_____ M_____, V______ M______ C_______, V______ L____, V______ O_____ N______, V______ M_______, V______ S______, V___ M____, V_______ S_____ C_____, V________ P_____, V______ A________, V______ F_________, Z________ O_____ E____, Z________ S____ I____, Z______ A___ A_____, Z______ T______, Z__ B_____, Z__ M____ I_________ în contradictoriu cu _______________________.


Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 10.11.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța de judecată, pentru a da posibilitatea părților să depună concluzii scrise, a amânat pronunțarea la data de 20.11.2015, când a hotărât următoarele:


 


T R I B U N A L U L


Deliberând asupra cauzei civile de față, constată:


I. Cererea de chemare în judecată


Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă la data de 17.12.2014, reclamanții A___ G_______ R_____, A___ I_____ G______, A________ S_____ M____, A____ F_______, A____ T______, A________ G____ C_________, A________ G____ F_______ M______, A____ V_____, A_____ L____, A_____ V________, A________ F_____ L_____, A________ D_____ A_____, A________ S_____ L____, A_____ E____ C____, A_____ F_____, A_______ S_____, A_______ A_____, A_______ R_____ A______, A____ (fosta T_____) S_____-N______, B____ B_____ N______, B____ F______ V________, B____ M_____, B____ N______ L_____, B_______ S_____, B____ C______-M______, B____ G___, B______ I____ D_____, B______ M_____ L____, B_________ E____ S_____, B____ M_____, B____ S____ L_____, Baltaga C______ M_____, B_____ A______ A_______, B_____ C_____, B_____ I____, B___ M_____ V_______, B____ A_____, B____ C________, B________ E____, B____ F______, B____ V_____, B_____ A_______, B________ F_____, B______ L____, B______ M_____, B_____ (fosta G____) O______ E____, B_____ D_____ C_______, B_____ I____ M_____, B_______ T______ A________, B_____ R___ I__, B______ A______ M______, B______ T___, B_____ B_____ C______, B______ A_____, B______ A____ C_______, B___ D___, B___ V_______ C_______, B_____ A_____, B_____ B_____ C_______, C______ A___ I________, C______ S_____ M____, C_____ I_____ N______, C_____ T_______ O_____, C_____ C______, C______ C_____ D______, C______ C______ C______, C_______ M______, C_______ S____, C____ A_____, C____ A___ A________, C____ E____, C____ M______ N___, C_______-Boartes C_______-T_____, C______ F_____, C______ S_____, C______ A____, C______ I____ G_____, C____ G______ A_____, C____ G_______, C_______ B_____, C_______ M____, C___ C_______ E____, C___ L_____, C________ M_____ C______, C_____ E____ V_______, C______ (fosta I______) S_______ R_______, C_______ (fosta I____) M_____ J___, C_________ M____ D_____, C_________ T_______ O_____, C_____________ G_______, C_____________ M____ C______, C_______-K_____ A_____ N______, C_______-K_____ C_____ E____, C_____ C______ A________, C____ D______, C______ C_______ P___, C______ M_____, C______ M____ A______, C______ V________, C____ C________, C____ M_______, C________ G______, C________ E____, C________ M_____ M_____, C____ D____, C____ I____, D_____ P___ A_____, D_________ E____, D_________ I___ O_____, D______ O___ D______, D___ G___, D___ L_____, D____ N______, D_____ F_____, D_____ G______, D___ E____, D___ E____ I____, D___ M____, D___ M_____, D_____ (fosta V_________) M_______, D_________ C______ D____, D_________ I__ D_____, D_______ A_____ G______, D_______ L____, D___ C_________, D________ F_________ M______, D___ R______ A___, D________ M_____, D_______ D__, D_______ V_______ M___ E____, D_________ A_____, D_________ M______, D______ C_____ C______, D______ G______ B_____, D______ M______, D______ M______ G_______, E_____ C____ A________, E_____ D______ M_____, E______ D______ F_________, E_____ G____, E_____ I_____, E_____ M_____, F____ A____, F____ D_____, F_____ M________, F_____ M____ P___, G____ A_______, G____ C_______, G____ Z______ D___, G_____ I____ C_______, G_____ R_____, G_______ D_____, G_______ E______, G_______ N_______ D______, G_________ E______ S______, G__________ I_____ L_______, G__________ I____ S____, G_____ C______ L_____, G_____ F_____, G____ L______ D______, G____ M_____, G_________ D____, G_________ M______, G____ N___ N___, G______ E____, G______ M________ N______, G_________ I____ M______, G_________ R_____ A_____, G_______ A___ E____, G_______ I__, H________ D_____ S____, H________ I____ A________, Hoportean J___ N_______, H_____ C______ I_____, I________ M______ M_____, I________ M_____, I____ M______, I____ V_____-R_____, I______ D______, I______ I_____ M_____, I_____ C_______, I_____ G_______, I______ A___ E____, I______ A___ M_____ F______, I______ M______, I______ M_____, I_______ A________, I_______ O_____ V_____, I___ M_______, I___ M_____ B_____, I______ C_______ O_____, I______ D______ L____ M______, I______ E_____, I___ M_____ B_____, I___ M_____ V_______, I_____ A_______, I_____ N______, J____ G_______ S_____, J____ O_______, L____ C_______ M________, L____ V_____, L____ M______ R_____, L____ V_____ G______, M______ C_______, M______ M_______ C______, M_____ R_____ M_______, M____ A______, M____ D____ M____, M____ D___ S_____, M____ G_____ M_____, M______ D_____ A______, M______ F_________, M_____ B_______ M______, M_____ M____, M________ A____, M________ A_______, M________ G_____ B_____, M____ M_____ M_____, M_______ D___ C_______, M_______ V_______, M____ C_________, M____ C_________ C_______, M____ I______ C_____, M____ M____, M______ C_________ M______, M________ G_____ D___, M________ M____, M_________ (fosta B____) E_____ E____, M_________ Z_____ B_____, M_____ L____ S_____, M____ E____, M______ A________, M_____ A__-M____-L_____, M_____ A_______-M____, M_____ I___, M_____ T______, M______ R___ B_____, M____ C_____-A___, M____ M_____, M_______ C_______-A_______, M_______ M______-D____, M_____ D__-N______, M_____ I____, M_____ G_______, M_____ A________, M_____ G______-D_____, M_____ T_____, M_____ D_____-C_______, M_____ G_______, M_______ C______-S_____, N_____ N_____, N_____ S____, N_____ A____-E________, N_____ C_________-M_____, N______ G_______, N______ A____ R______, N_____ (fosta P___) M_______ N_______, N________ M_____, N________ M_____, N___ A_______, N___ M_____ C______, N___ C_____, N___ C_________, N____ R_____-I____, N___ I_____, O____ A____-R_____, O____ M_____, O____ C_____, O____ D______, O_______ I_____, O_______ M_____, O_____ S____ D______, O_____ S_____, O______ A_____, O______ N_______, O____ D____ S______, O__________ C_________, O__________ D_____, P___ A__ M____, P___ L____ P____, P_______ I______, P_______ S_____, P_______ T______ A____, P_____ A_______, P_____ C_____, P___ C_______, P___(Ciocirlan) I____, P________ E___, P____ O___ I____, P_____ M______, P_____ M_____ M______, P____ A__ M______, P____ F_____ N______, P____ L____, P____ V_____, P____ A__, P____ I___, P____ F______, P____ M_______ M____, P____ B_____ I_____, P____ N_______ F_________, P____ S_______-A__-M____, P_______ A________ A________, P_______ D_____, P_____ T_____ C______, P_______ G______, P_______ L__________ M______, P______ A_____, P______ E____ L____, P______ A__ R_____, P______ B_____ G______, P__ C_____ E____, P__ E____ S_____, P__ M_____ E______, P___ A______, P___ D__, P___ G______, P___ L______ E____, P___ M______ C_____, P______ C_______, P______ E____ A____, P______ I__ A________, P______ I_____, P______ R_____, P______ S_______, P______ E____ M______, P______ M_____ R_____, P_________ P___, P____ A________ C______, P____ E______ I____, P____ F________, P____ I______, P____ M______ D______, R______ B_____ L____, R______ R_____ O______, R___ M____, R___ R_____ S_______, R___ R_____ V______, R_______ C_______ B_____, R_______ E____ A____, R________ M________, R________ S____ G_____, R________ C______ M____, R________ I____, R____ A____ S_____, R______ (V______) A___ D______, R____ (fosta C______) C_______, R___ A___ M_____, R___ B_____ A________, R____ A______, R____ D_____ N______, R________ A_______ A______, R________ M______ C_________, S____ (fosta A______) O___ M______, S____ R_____, S____ V______ M______, S______ C______ L_______, S______ M_____ C_________, S_____ T____ H____ H_______, S______ (fosta A____) C_______-A____, S______ C______ C____, S___ O_____ F_____, S____ D____ M____, S____ F_____, S__ A____ I____, S__ S____ I___, S___ A___ G______, S___ A_____ E________, S_____ A________, S_____ D___ R_____, S_____ F______, S_____ M_______ A______, S______ A____, S______ S____ M_____, S____ A___ A_____, S____ C______, S______ A______, S______ D____ G_______, S_____ A_____ D__, S_____ M______ C______, S___ (fosta N_______) M______ L_______, S_____ A_____ F_____, S_______ F______ M_____, S_______ F_____ D_____, S_______ L____, S_______ A______, S_______ M____, S_____ L____, S_____ T____, S_________ C_____-G_______, S_________ D____, S________ S_____-G______, S_______ M_____-L____, S_____ I____ D____, S_____ R_____-M_____, S_____ (fosta S____) E____, S_____ C_____-V_______, S_____ M______, S______ L_____, S______ N_______, T_____ D____-C_____, T_____ I____, T_____ (fosta T________) E____-C_______, T_____ C______-R______, T_____ C______-T_____, T____ V_______-N_______, T_____ A________-M_____, T_____ V______-M______, T___ I____, T___ V___, T___ I___ L______, T___ I____, T____ Constanta C______, T___ C_______, T___ M_____ M_____, T______ A___ R_____, T___ F_____, T___ I______ M______, U______ (fostă D______) A____ I_____, U____ T_____, U____ T_____, V_____ M____ E____, V_____ S_____ M_____, V______ B_____ M_____, V______ M______ C_______, V______ L____, V______ O_____ N______, V______ M_______, V______ S______, V___ M____, V_______ S_____ C_____, V________ P_____, V______ A________, V______ F_________, Z________ O_____ E____, Z________ S____ I____, Z______ A___ A_____, Z______ T______, Z__ B_____, Z__ M____ I_________, P__ M_____-E______ și P__ C_____ E____ au chemat în judecată pârâta _______________________ pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunța: I. să se constate nulitatea absolută a clauzelor indicate în Anexa 1 coloanele H și I din contractele de credit menționate în Anexa 1 coloana F, din actele adiționale indicate (acolo unde cazul) în coloana J, pentru încălcarea de către pârâtă a următoarelor obligații: (i) obligațiile de informare, consultare și avertizare a consumatorilor, anterior încheierii contractului de credit; (ii) obligația de a nu pune în vânzare produse/servicii financiare defectuoase (toxice); (iii) obligația de a nu utiliza practici comerciale înșelătoare; (iv) obligația de a nu introduce clauze abuzive în contractul de credit; II. să se dispună obligarea pârâtei la emiterea unui nou grafic de rambursare aferent contractului de credit, care să prevadă restituirea creditului în LEI, conversia sumei creditului din CHF în LEI făcându-se la data contractării creditului, la cursul CHF- L__ din acea zi (indicat în Anexa 1 coloana L); III. să se dispună obligarea pârâtei la achitarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.


În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanții au arătat că, în fapt, în perioada contractării creditului, consumatorilor li se vindeau, aparent, produse sigure, revalorizarea CHF era numai previzibilă, dar așteptată de specialiștii de pe plan european și mondial, informații care nu erau la îndemâna consumatorilor, dar care erau cunoscute și speculate de investitori, profesioniști precum pârâta din prezenta cauză. Produsul CHF era prezentat de o manieră înșelătoare, înfrumusețată, astfel încât consumatorul să opteze pentru acest produs în detrimentul creditelor în lei sau în euro. Mai mult decât atât, creditul CHF era prezentat ca singura opțiune în cazul în care ratingul clientului îl descalifică pentru credite în lei sau în euro, pentru care se stabiliseră limite de îndatorare în raport de veniturile lunare ale clientului.


La aprecierea caracterului toxic al acestor produse și a caracterului abuziv al clauzelor din astfel de contracte nu trebuie luată în considerare rațiunea economică sau oportunitatea pentru care banca a pus în vânzare produsul de creditare ce face obiectul acestei cauze, ci trebuie analizat dacă, în perioada 2007-2008, comportamentul băncii a fost unul onest față de clienții săi, dacă produsele sale de creditare au fost transparente, dacă clienții au luat decizia de a se împrumuta în cunoștință de cauză și cu o reală posibilitate de a aprecia impactul economic imediat al contractării creditului sau măcar pentru viitorul apropiat.


Reclamanții au precizat totodată că produsele de creditare în CHF au făcut obiectul unei publicități și promovări agresive, relevanța acestor campanii publicitare fiind extrem de mare pentru modul defectuos în care pârâta și-a îndeplinit obligația de informare. Toți jucătorii de piața bancară, printre care și banca pârâtă au format un cartel, o înțelegere profund ilicită, prin care au convenit să-și folosească în comun resursele pentru a induce în conștiința consumatorilor beneficiile și avantajele creditelor în CHF, dovedite ulterior adevărate produse toxice. Contractarea acestui produs de creditare era prezentată ca fiind preferabilă creditelor în alte monede pentru că, aparent, avea costuri mai mici decât creditele în alte monede, suma acordată era mai mare, iar CHF era promovat ca o monedă foarte stabilă. Or, această informare a fost una înșelătoare, prejudiciabilă, întrucât deși dobânda era mai mică, creditele în CHF aveau costuri ascunse sau variabile în funcție de voința băncii, suma mai mare acordată însemna o pondere mai mare a ratei raportat la veniturile împrumutaților, rezultând un grad mai mare de îndatorare, iar CHF a pornit de la un curs de 1.9 – 2.2 lei/CHF în 2007, a depășit încă din 2010 nivelul de 3 lei/CHF, ajungând în prezent la 3,7 lei/CHF, ceea ce a afectat grav veniturile împrumutaților, într-un mod imprevizibil. Deși conștientă de acest risc, banca nu a avertizat consumatorii cu privire la riscul valutar asumat, cu toate că avea această obligație legală. Prin urmare, clauzele care instituie obligația de a restitui creditul în moneda contractată, CHF, sunt abuzive, întrucât plasează în sarcina consumatorului întreg riscul valutar, fără o informare corespunzătoare. Acordarea produsului de creditare în CHF reprezintă o practică comercială incorectă, iar această realitate este confirmată inclusiv prin cele prevăzute la pct. 4 din Directiva 2014/17/CE.


Reclamanții au mai arătat că politica de promovare s-a realizat, în mod înșelător, prin sugestii referitoare la dobânda foarte favorabilă a creditelor din CHF, cu 2 puncte procentuale mai mică decât a celor acordate în alte monede, după cum reiese din înscrisurile atașate cererii de chemare în judecată. Materialele publicitare nu au respectat exigențele art.5 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, acest tip de publicitate fiind interzis expres de art.6 din acest act normativ, fiind de natură să atragă răspunderea pârâtei, conform art.22 din lege.


În ceea ce privește promovarea politicilor sănătoase în domeniul creditării și prevenirii abuzurilor instituțiilor de creditare față de particulari, cu referire la riscul valutar în contractele de credit în CHF, s-a arătat că având în vedere impactul larg și potențial vătămător al politicilor de creditare utilizate de instituțiile autorizate, statele europene au manifestat un interes deosebit pentru reglementarea și monitorizarea comportamentului pe piață al instituțiilor bancare. Regulamentul BNR nr.17/2012 reprezintă o veritabilă materializate a obligației de informare revenind profesioniștilor în temeiul dreptului comun și a actelor normative în domeniul protecției consumatorilor. Aceste obligații puteau fi deduse și din reglementările anterioare, respectiv din art.4 lit.c din Regulamentul nr.3/2007. Sunt relevante și prevederile din dreptul francez, din Anteproiectul de Cod european al contractelor (Codul Gandolfi), din Ghidul pentru creditori din Marea Britanie, din legislația și jurisprudența diferitelor state, precum și cele relevate de concluziile prezentate de avocatul general la data de 12.02.2014 în cauza CJUE C/26/13 Kasler. La aprecierea riscului de nerambursare, băncile au ignorat riscul valutar, componentă a riscului de nerambursare, prin neincluderea în reglementările interne a unei obligații de informare a clienților cu privire la efectele deprecierii monedei în care au contractat creditul sau, deși au inclus-o, aceste obligații legale nu au fost respectate.


Cu privire la riscul valutar, s-a arătat că riscul cel mai mare implicat de creditele denominate în CHF era variația cursului valutar, aspect asupra căruia consumatorii nu au fost avertizați în nici un mod la încheierea contractului dedus judecății. Contractul de credit nu poate fi unul aleatoriu. Art. 41 din Regulamentul BNR nr. 3/2007 impune instituțiilor de credit, tot în scopul diminuării riscului, „să își organizeze activitatea de creditare astfel încât să asigure separarea clară și efectivă a funcției de promovare și vânzare a produselor de creditare de funcția de analiză a riscului de credit și monitorizare a expunerii”.


Totodată, acest produs de creditare a fost calificat drept „toxic” în legislația franceză, întrucât împrumutatul beneficiază de o dobândă micșorată pe durata primilor ani de rambursare a creditului în contrapartida unui risc reportat asupra anuităților ulterioare. Stabilitatea indusă a cursului de schimb nu s-a materializat, existând o apreciere de peste 100% a acestei monede față de moneda națională, în condițiile în care această monedă a fost prezentată de bancă ca fiind o monedă stabilă. În România, această problemă a devenit una economică și socială, numărul debitorilor care au contractat astfel de împrumuturi fiind foarte mare. Conform Recomandării CERS/2011/1, peste 60% din portofoliul de credite acordate în România a fost reprezentat de creditele în monedă străină.


S-a arătat că în lipsa unei informări despre volatilitatea cursului de schimb valutar, consumatorul nu avea cum să anticipeze riscurile aferente unui contract de credit denominat în CHF, aceste contracte fiind diferite față de cele în euro, având în vedere că leul și euro sunt puternic corelate, iar BNR protejează rata de schimb valutar împotriva euro, pe cât de mult posibil. De asemenea, CHF este o monedă puternică, însă foarte instabilă din cauza fluctuațiilor de capital valutar pe timp de criză, într-o astfel de perioadă CHF fiind o monedă de refugiu. Împrumutații nu aveau niciun interes special pentru a solicita un credit în franci elvețieni de vreme ce nu realizau venituri în această monedă și nu cunoșteau nimic despre ea, astfel încât decizia de a contracta un credit în franci elvețieni a fost indusă de către bancă, aceasta având reprezentarea deplină a riscului suportat de către împrumutați; la momentul oferirii de împrumuturi francul elvețian se afla la pragul minim istoric înregistrat, ceea ce însemna că urmează o creștere în valoare a acestei monede în comparație cu alte monede. În timp ce această împrejurare era total necunoscută consumatorilor, era totuși cunoscută de către bancă, în calitate de profesionist. De altfel, arată că nu este logic și nici economic justificat ca un stat european să ofere credite în orice altă monedă străină în afară de euro cu excepția situațiilor în care consumatorul face dovada unor venituri constante în altă monedă străină.


Reclamanții au mai arătat că pârâta nu și-a respectat obligația de informare, consiliere, avertizare anterior încheierii contractelor de credit, creându-se un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în defavoarea consumatorului, constituindu-se într-o încălcare a art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000. În plus, produsul de creditare în franci elvețieni reprezintă, prin natura sa, un contract cuprinzând clauze pentru înțelegerea cărora sunt necesare cunoștințe de specialitate, respectiv capacitatea de a înțelege și anticipa o evoluție a cursului de schimb valutar în defavoarea consumatorului, aspect ignorat de către bancă în mod culpabil. Prevederile referitoare la suportarea riscului valutar de către consumator nu au fost inteligibile. Obligația de informare există în cadrul reglementărilor specifice referitoare la creditele destinate persoanelor fizice: art. 6 din Legea nr. 289/2004, art. 8 din Legea nr. 190/1999, Regulamentul BNR nr. 3/2007 (acesta din urmă impune obligația băncii de a informa fiecare client în parte în legătură cu posibilitatea majorării sumelor pe care le datorează, determinate de materializarea riscului valutar sau a celui de rată a dobânzii ori creșterii costului creditului provenind din comisioane și alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract), Directiva 2008/48/CE, OG nr. 21/1992, Legea nr. 296/2004. De asemenea, această obligație a fost reținută atât în jurisprudența comunitară, cât și în cea națională.


Obligația de informare presupunea explicarea riscului valutar aferent încheierii unui contract de credit într-o monedă utilizată foarte rar și fără legătură cu moneda în care consumatorul își realizează veniturile, iar obligația de consiliere și avertizare impunea îndatorirea băncii de a atrage atenția cocontractantului său asupra pericolelor și riscurilor unei operațiuni determinate. Aceste din urmă aspecte privesc inclusiv oportunitatea încheierii unui anumit contract.


Cât privește sancțiunea aplicabilă pentru neîndeplinirea acestor obligații, reclamanții au arătat că aceasta este nulitatea clauzelor vizând restituirea creditului în moneda acordării la cursul de schimb valutar de la data achitării fiecărei rate. Răspunderea civilă delictuală a băncii se va materializa prin suportarea riscului valutar de către aceasta, cu titlu de reparare în natură a prejudiciului.


Creditul în CHF este un produs financiar toxic (defectuos), având în vedere că pârâta nu a administrat corespunzător riscul valutar al monedei CHF și a lipsit orice informare, consiliere și avertizare a consumatorilor cu privire la acest risc. Din înscrisurile depuse reiese că defectele produselor financiare contractate nu au fost aduse la cunoștință, ci, din contră, ascunse cu viclenie. Astfel, se impune înlocuirea obligației de restituire a creditului în CHF cu obligația de restituire a sumei acordate în RON, conversiunea urmând a se face la data acordării creditului. În acest sens, reclamanții au invocat prevederile art. 25 lit. b, art. 27 lit. a, art. 17 din Codul Consumului, art. 3 lit. a, art. 7 lit. c, art. 12, art. 15 din OG nr. 21/1992. Întrucât a demonstrat lipsa conformității serviciilor/produselor achiziționate prin semnarea contractului de credit ce face obiectul prezentei cauze, este îndreptățita la înlocuirea produselor/serviciilor contractate. Restituirea în lei a sumei creditului la cursul de schimb de la momentul contractării creditului este efectul obligației de a repara, a înlocui sau a reface produsele toxice livrate prin eliminarea riscului valutar din sarcina împrumutaților, respectiv a înghețării cursului valutar L__/CHF la momentul semnării contractului de credit. În situația îndeplinirii corespunzătoare de către bancă a obligațiilor legale, consumatorii nu ar fi încheiat aceste contracte de credit profund vătămătoare.


Pârâta a apelat la practici comerciale înșelătoare în vederea determinării împrumutaților să achiziționeze serviciile bancare în valută CHF, fiind incidente prevederile Legii nr. 363/2007, acesta fiind un argument în plus în susținerea caracterului abuziv al clauzelor contestate, astfel cum a statuat și CJUE în cauza C-453/10 J___ Perenicova. Întrucât pârâta a promovat creditarea în valuta CHF ca fiind un serviciu bancar sigur din punctul de vedere al riscului valutar, care s-a dovedit a fi neadevărat în scurt timp după încheierea contractelor de credit, leul devalorizându-se în raport cu CHF cu peste 100% în numai 3 ani, sunt aplicabile aceste prevederi legale. Spre deosebire de consumatori, banca a putut prevedea că evoluția CHF va fi în sensul valorizării acestei monede, deoarece banca este un profesionist al riscului. Astfel, pârâta a folosit în interes propriu informații pe care le deținea și le putea interpreta exclusiv și a anticipat cu ajutorul acestora astfel evoluția viitoare a CHF, păstrând pentru sine aceste informații, respectiv: CHF se afla în perioada 2006-2007 la un minim istoric, astfel încât evoluția în sensul valorizării era așteptată; creditarea în CHF urmată de obligarea împrumutaților de restituire a ratelor în această monedă era evident că va determina creșterea cererii în CHF și, implicit, valorizarea acesteia într-o anumită măsură; criza economică ce amenința Europa, odată instalată în Statele Unite prin falimentul celor 3 bănci în 2007, în acest an indicele de risc de creditare perceput în economia generală a explodat; CHF este o monedă de refugiu în perioade de criză, ceea ce însemna o apreciere foarte previzibilă în perioada următoare.


Astfel, produsele de creditare în CHF nu ar fi trebuit să existe pe piață la momentul respectiv, iar dacă totuși au fost comercializate, trebuiau să fie prezentate într-o manieră transparentă, care să permită consumatorilor aprecierea impactului economic al creditelor respective.


În final, s-a arătat că în ceea ce privește clauzele contractuale contestate acestea sunt abuzive, intrând sub incidența art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 și a alin. 1 lit. b din Anexa la Legea nr. 193/2000. Reclamanții susțin că au calitatea de consumator, iar pârâta pe cea de profesionist. Clauzele nu au fost negociate direct cu consumatorul, creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, contrar exigențelor bunei-credințe. Astfel, sancțiunea care intervine este nulitatea absolută a clauzelor contractuale prin care se instituie în sarcina consumatorilor obligația restituirii creditului în CHF.


În dovedire, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.


II. Întâmpinarea


Pârâta V________ R______ SA a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată; excepția necompetenței materiale a tribunalului pentru o parte dintre reclamanți; excepția prescripției capătului II de cerere pentru pretențiile de reconfigurare a obligațiilor patrimoniale pentru perioada care excede celei de 3 ani anterioară introducerii cererii; excepția lipsei de interes a petitului I ca urmare a faptului că acesta nu poate genera consecințele pretinse de reclamanți la pct. II; inadmisibilitatea constatării caracterului abuziv al clauzelor înscrise la art. 6.2 teza I din condițiile speciale și art. 4.1 din condițiile generale care preiau un principiu național de excludere de la verificare.


În motivare, pârâta a arătat în esență că, în acord cu normele legale în vigoare la momentul 2007-2008 a oferit clienților săi inclusiv posibilitatea contractării unor împrumuturi în franci elvețieni. Împrumutul în moneda CHF reprezenta doar unul dintre produsele financiare oferite de bancă, oferta acesteia cuprinzând inclusiv produse de creditare in monedă RON și euro. De altfel, banca a oferit simulări ale ratelor pentru toate produsele financiare, de care reclamanții au beneficiat, așadar încă de la început aceștia cunoșteau caracteristicile fiecare produs de creditare în parte. Produsul „împrumut în franci elvețieni” este și era în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. În acest sens prin adresa BNR nr. III/4/2550/16.05.2005 Banca Naționala României a confirmat legalitatea operațiunilor bancare de acordare a unor credite în valută, inclusiv CHF. Alegerea unui produs din oferta curenta a băncii la acel moment aparține în totalitate de clienților acesteia și este exprimată prin chiar completarea cererii de credit.


Clauzele privind restituirea creditului în aceeași monedă în care a fost la dispoziție creditul, respectiv CHF, nu sunt abuzive. Dimpotrivă, acestea transpun un principiu național: principiul nominalismului monetar, iar legislația națională este exceptată de la controlul clauzelor abuzive. În concordanță cu prevederile art. 1578 din Codul civil, s-a convenit ca rambursarea creditului să se facă în aceeași monedă în care acesta a fost acordat, respectiv în CHF. Această obligație a împrumutaților a fost reglementată prin clauzele inserate la art. 4.1 din condițiile generale și art. 6.2 teza I din condițiile speciale ale convențiile de credit. Contractele nu prevăd un mecanism de stabilire a parității între moneda acordării împrumutului și o altă monedă, clientul fiind liber să-și procure valuta necesară achitării ratelor de la orice operator de schimb valutar. Din această perspectivă, „riscul valutar” la care fac trimitere reclamanții nu derivă din convenție, ci dintr-un fapt extrinsec acestuia: evoluția, pe parcursul derulării contractului, a cursului dintre moneda acordării împrumutului și moneda în care fiecare dintre împrumutați își câștigă veniturile. Un alt element important este dat de faptul că creditul a fost pus la dispoziția reclamanților în CHF în contul deschis în această monedă. Modalitatea în care reclamanții au dispus ulterior de suma respectivă este un aspect extrinsec contractului.


O parte dintre contractele de credit ce formează obiectul analizei în cadrul prezentului dosar cuprind o clauză 4.2 care conferă băncii dreptul de conversie a creditului. Corelativ însă, aceleași contracte cuprind clauza 4.3, prin care împrumutatului i se permite să solicite băncii conversia împrumutului într-o altă monedă, ca banca sa analizeze solicitările de la caz la caz și în funcție de posibilitățile de refinanțare în piața monedei în cazul aprobării conversiei, să se încheie un act adițional, costurile generate de efectuarea conversiei fiind suportate de împrumutat.


Cu toate acestea reclamanții nu au înțeles să facă uz de clauza stipulată la art. 4.3 și să solicite conversia creditului într-o altă monedă. Pe de altă parte, potrivit clauzei respective conversia urma se face la cursul din ziua efectuării acestei operațiuni, ea producând efecte pentru viitor, nu retroactiv. În plus, reclamanții aveau oricând după momentul încheierii contractului de credit posibilitatea refinanțării creditului în altă monedă. În opinia pârâtei, reclamanții încearcă să obțină după mai bine de șapte ani de la încheierea convențiilor de credit un câștig nejustificat prin transformarea contractului de credit. Deși nulitatea este un aspect ce ține de momentul încheierii contractelor, în final ceea ce se invocă de către reclamanți este intervenirea unei aprecieri a CHF pe parcursul derulării contractului, deci un eveniment ulterior încheierii acestuia.


Mecanismul contractual nu cuprinde o clauză de schimb valutar care să defavorizeze reclamanții, suma împrumutată urmând a fi restituită în aceeași monedă (gen, specie) în care a fost acordată, asemenea oricărui împrumut de consumație. Referirea reclamanților la art. 4.2 și omisiunea vădită de a face referire la art. 4.3 din condițiile generale dovedește cu prisosință faptul că reclamanții au înțeles să ignore cu rea-credință mecanismul contractual de conversie aflat la dispoziția acestora, pentru ca mai apoi să ceară o conversie fără legătură cu realitatea (nu există pe piață un produs corespunzător celui spre care tind reclamanții și anume un credit mixt, respectiv în lei, dar cu costurile unui produs în CHF). Clauza înscrisă la art. 4.2 reglementează un drept, iar nu o obligație a băncii.


O altă clauză supusă analizei instanță este cea care reglementează situația înregistrării unor restanțe la plata ratelor scadente, respectiv art. 4.5. Această clauză nu este aplicabilă restituirii curente a creditului, ci exclusiv pentru ipoteza în care împrumutatul s-ar afla în culpă contractuală, înregistrând restanțe la plata ratelor.


De asemenea, prin intermediul acțiunii, reclamanții pe de o parte au solicitat constatarea nulității clauzelor amintite anterior, pretinzând nesocotirea a patru obligații de către pârâtă, iar pe de altă parte tind la modificarea convențiilor de credit, prin obligarea pârâtei la emiterea unui nou grafic de rambursare care să prevadă restituirea creditului în lei, iar conversia sumei creditului să se facă la data contractării fiecărui credit la cursul de schimb indicat de reclamați.


A mai arătat pârâta că stabilitatea monedei CHF nu putea depinde de voința pârâtei. În cuprinsul cererii de chemare judecată, reclamanții fac trimitere la o ________ recomandări și prevederi care ar „materializa” obligația de informare în interpretarea pretinsă de reclamanți, dar care sunt ulterioare contractării creditelor, astfel încât nu pot fi avut în vedere/aplicate unei situații trecute În plus se fac referiri la norme legale din diverse state care nu se regăsesc în dreptul nostru și care în nicio situație nu au vocație de a fi aplicabile în speță. Cauza Kasler vs. OTP pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este incidenta pentru că nu abordează o problemă identică cu cea din speță: pe de o parte, analizează situația unui credit acordat în monedă națională (forinți maghiari), dar care a fost evidențiat în moneda CHF; pe de altă parte, pune în discuție o clauză contractuală în temeiul căreia pentru calcularea ratelor împrumutului se aplică cursul de schimb la vânzare al acestei valute, în vreme ce pentru deblocarea împrumutului se are în vedere cursul de schimb la cumpărare, în condițiile în care legislația statului național implicat nu permite plata în altă monedă decât aceea de la locul și momentul plății. Totodată, concluziile avocatului general la care trimit reclamații nu sunt obligatorii pentru Curtea de Justiție.


Observând clauzele incluse în contractele de credit, rezultă că acestea conțin avertizări în privința riscului valutar. În acest sens, în secțiunea 1) Definiții din condițiile generale se evidențiază în mod clar ce semnifică moneda CHF, se semnalizează un eventual de risc valutar în condițiile în care creditul este acordat într-o monedă străină și se trimite la Libor CHF. Evoluția cursului de schimb CHF-leu a fost și este publică pe site-ul BNR astfel încât orice cumpărător prudent și diligent, preocupat de interesele sale, putea să se informeze asupra monedei creditului. Susținerea reclamanților privitoare la faptul că prin aplicarea clauzelor s-ar ajunge în situația ca întreg riscul valutar să fie suportat de către consumatorul împrumutat în timp ce banca ar înregistra o ________ venituri necuvenite este lipsită de orice suport în concret. Banca nu beneficiază de vreo taxă de schimb dacă are loc o restituire a creditului în aceeași monedă în care a fost acordat.


Referitor la pretinsa nerespectare a obligației precontractuale de informare, reclamanții au invocat prevederile art. 970 din Codul civil, care vizează însă executarea contractului și nu au identificat o dispoziție legală care să impună obligația pârâtei de a realiza și comunica acestora în faza precontractuală așa-zise previziuni în legătură cu evoluția monedei creditului.


Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 289/2004, art. 8 din Legea nr. 190/1999, Regulamentul BNR 3/2007, prevederile OG nr. 21/1992 si ale Legii nr. 292/2004 nu susțin teza reclamanților. Pe de o parte, conținutul obligației de informare nu este reglementată în maniera prevăzută de reclamanți, iar pe de altă parte, pârâta a informat pe consumatori asupra potențialului efect negativ determinat de cursul de schimb și împrejurarea contractării unui împrumut în valută.


Referitor la pretinsa obligație de consiliere și avizare, pârâta a arătat că recomandările CERS 2011, dincolo de faptul că nu exprimă o normă imperativă, sunt ulterioare încheierii contractelor. Totodată, obligația de avertizare nu ar putea privi decât împrejurări previzibile or în speță, evoluția unei monede, mai ales pe o perioadă îndelungată de timp, având în vedere faptul că împrumuturile au fost acordate pe termen de 30 de ani, nu putea fi previzionată cu certitudine. De asemenea pretinsa obligație de avertizare nu poate viza decât aspecte prevăzute de lege, ceea ce nu este cazul în speță.


Pârâta a mai arătat că nicio dispoziție normativă specială din domeniul protecției consumatorilor nu prevede sancțiunea nulității unor clauze contractuale pentru nerespectarea unor obligații precontractuale.


Referitor la pretinsul caracter „toxic”, defectuos al produsului financiar reprezentat de creditul în CHF, pârâta a menționat că operațiunea de creditare nu se încadrează în sfera produselor conform Legii nr. 240/2004, ci în sfera serviciilor. Indiferent însă de acest aspect, un serviciu de creditare în valută nu poate fi considerat defectuos, având în vedere că: art. 18 din O.G. nr. 99/2006 permite și reglementează operațiunile de creditare; acordarea de credite în valută, inclusiv CHF este permisă prin lege și este recunoscută de autoritatea prudențială în domeniu (adresa BNR din 16.05.2005); contractul cuprinde clauze care avertizează pe consumatori în legătură cu eventualele riscuri ce ar putea proveni din variația cursului de schimb, cursul de schimb și evoluția acestuia fiind publice pe site-ul BNR; serviciul prestat de bancă, respectiv acordarea împrumutului, a putut fi folosit de reclamanți potrivit destinației contractuale; principiul pieței libere a serviciilor financiare. Nu se poate pretinde că serviciul de creditare nu ar corespunde modul de prezentare din contractul de credit încheiat. Cât privește măsura înlocuirii produsului, aceasta nu este susținută de textele legale invocate de reclamanți.


A mai arătat pârâta că reclamanții nu au făcut dovada susținerile referitoare la existența unor practici înșelătoare din partea pârâtei. Nu rezultă din textul de lege invocat de reclamanți că pârâta era ținută să includă în informațiile publicitare previziuni, speculații asupra cursului de schimb CHF.


Totodată, pârâta a susținut că în speță clauzele referitoare la moneda creditului au fost negociate. Nu există un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorilor, care să conducă la stabilirea caracterului abuziv al clauzelor contestate.


În drept, s-au invocat prevederile O.U.G. nr. 99/2006, Legea nr. 193/2000, art. 1578, 1587-1590 din Codul civil (art. 2164 din noul Cod civil), Decretul nr. 167/1958.


În probațiune, pârâta a solicitat probele cu înscrisuri, cu interogatoriul reclamanților și cu expertiza tehnică judiciară.


III. Cererea reconvențională


Totodată, odată cu întâmpinarea, pârâta-reclamantă V________ R______ SA a formulat și cerere reconvențională, prin care a solicitat instanței ca, în ipoteza admiterii cererii principale formulate de reclamanții-pârâți, în sensul obligării sale la emiterea unui nou grafic de rambursare aferent fiecărui contract care să prevadă restituirea creditului în lei, în principal: 1) să constate ca fiind aplicabile convențiilor de credit în litigiu (menționate în Anexa 1 atașată cererii principale, introductive de instanță), începând cu data conversiei din CHF în RON, condițiile de finanțare (rata dobânzii curente și alte costuri) medii de pe piața din România practicate pentru produse de creditare similare în RON, la data efectuării conversiei, potrivit probatoriului care se va administra în cauză (în sensul aplicării la „valoarea creditului” menționată la art. 1 lit. b din Condițiile speciale ale convențiilor convertită din CHF în lei, respectiv la principal, a costurilor produselor de creditare similare în RON) și 2) să dispună continuarea raporturilor contractuale de creditare în litigiu dintre părți, prin aplicarea începând cu data conversiei la „valoarea” creditului menționată la art. 1 lit. b din Condițiile speciale ale convențiilor convertită în RON, a condițiilor medii de pe piața din România pentru produse de creditare similare în RON, existente la momentul conversiei fiecărei convenții de credit în parte, potrivit probatoriului care se va administra în cauză.


În subsidiar, pârâta-reclamantă a solicitat instanței: 1) să constate ca fiind aplicabile convențiilor de credit în litigiu (menționate în Anexa 1 atașată cererii principale, introductive de instanță), începând cu data conversiei din CHF în RON, condițiile de finanțare (rata dobânzii curente, costuri și alte condiții) practicate de V________ R______ SA pentru produse de creditare similare în RON, aflate în oferta V________ R______ SA la data efectuării conversiei, potrivit anexei 3 la prezenta cerere (în sensul aplicării la „valoarea creditului” menționată la art. 1 lit. b din Condițiile speciale ale convențiilor convertită din CHF în lei, respectiv la principal, a costurilor produselor de creditare similare în RON) și 2) să dispună continuarea raporturilor contractuale de creditare în litigiu dintre părți, prin aplicarea începând cu data conversiei la „valoarea” creditului menționată la art. 1 lit. b din Condițiile speciale ale convențiilor convertită în RON, a condițiilor de finanțare practicate de V________ R______ SA pentru produse similare în RON, aflate în oferta băncii la momentul conversiei fiecărei convenții de credit în parte, potrivit Anexei nr. 3 la cerere.


IV. Răspunsul reclamanților la întâmpinarea formulată de pârâta V________ R______ SA


Reclamanții au formulat răspuns la întâmpinare, prin care au solicitat respingerea excepțiilor invocate de pârâtă, iar pe fond, admiterea cererii de chemare în judecată.


Reclamanții au arătat, în esență, că prin cererea de chemare judecată nu au contrazis principiul nominalismului monetar consacrat de Codul civil și nu au contestat legalitatea în general a creditelor în valută. De asemenea, nu au contestat faptul că au cunoscut că aveau obligația de a restitui creditul în moneda în care acesta le-a fost acordat. Conform art. 4 alin. 5 a și b din Legea 193/2000, natura abuziva a unei clauze se evaluează în funcție de natura produselor și serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia și de toți factorii care au determinat încheierea contractului. Prin urmar, instanța nu este chemată să verifice reglementarea principiului nominalismului monetar și dacă erau legale creditele în valută, ci sa analizeze dacă în speță asumarea riscului valutar raportat la moneda CHF de către consumatori în perioada relevantă 2007/2008 a fost făcută în cunoștință de cauză, dacă profesionistul a respectat regulile de prudență în activitatea sa de creditare, dacă a vândut produse toxice, periculoase pentru consumatori, dacă a respectat obligațiile de transparență și onestitate în raporturile cu consumatorii. Principiul nominalismului monetar nu se opune constatării faptei ilicite a băncii. Cererea de chemare judecată critică crearea produsului bancar de creditare în CHF și oferirea lui consumatorilor într-un context economic în care profesionistul trebuia să prevadă evoluția cursului în viitorul apropiat și mediu, vânzarea unor produse de creditare riscante, atitudinea profesionistului de a expune consumatorii, în loc să îi asigure contra riscurilor. Se afirmă prin cererea de chemare judecată faptul că revalorizarea CHF era nu numai previzibilă, dar așteptată de specialiștii de pe plan european și mondial, informații care nu era la îndemâna consumatorilor, dar care erau cunoscute și speculate de investitori, profesioniști precum pârâta din prezenta cauză.


Este adevărat că riscul valutar nu rezultă din contract, însă acest contract nu trebuia să existe așa cum a fost conceput de către bancă pentru a specula, în detrimentul consumatorilor, creșterea previzibila CHF. De asemenea, este adevărat că banca singură nu ar fi putut influența cursul leu-CHF, însă la fel de adevărat este și faptul că banca s-a aliniat la un curent care a dus la revalorizarea CHF, ascunzând aceste informații consumatorilor la acordarea creditelor.


Contractele de credit încheiate de reclamanți sunt contracte comutative, întinderea drepturilor și obligațiilor fiind determinată la momentul încheierii acestora. Prin suportarea riscului valutar exclusiv de către împrumutați, contractele devin însă aleatorii.


În ceea ce privește susținerile pârâtei potrivit cărora clauzele din contra conțin avertizări cu privire la riscul valutar, reclamanții au arătat că, pe de o parte, aceste contracte nu au fost comunicate consumatorilor înainte de semnare, iar pe de altă parte, nu există astfel de avertizări. O mică parte din contractele anexate cererii de chemare judecată conțin o definiție a riscului valutar în condițiile generale, această noțiune nefiind regăsită în cuprinsul clauzelor contractuale, între obligațiile, declarațiile sau condițiile asumate de părți prin semnarea contractelor. Totodată definiția din condițiile generale este una lipsită de conținut, în termeni generali, raportat la toate monedele în care banca acorda credite, fără o trimitere expresă la moneda CHF.


Reclamanții au mai arătat că prin cererea de chemare judecată au solicitat eliminarea riscului valutar speculativ asumat în necunoștință de cauză, reconfigurarea contractului fiind posibilă în limitele legale, în urma constatării nulității parțiale. Ca urmare a constatării încălcării obligațiilor de către pârâtă, sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, iar sancțiunea care intervine în această materie specială, a protecției consumatorilor, este aceea a constatării nulității absolute a clauzelor din contractele încheiate cu încălcarea obligațiilor anterior menționate și emiterea unui nou grafic de rambursare aferent fiecărui contract de credit, care să prevadă restituirea creditului în lei și conversia sumei creditului din CHF în lei la data contractării fiecărei credit, angajarea răspunderii civile delictuale a băncii presupunând în această situație o modalitate specială de reparare a prejudiciului


V. Întâmpinarea formulată de reclamanții-pârâți la cererea reconvențională formulată de pârâta-reclamantă V________ R______ SA


De asemenea, reclamanții au formulat și întâmpinare la cererea reconvențională, prin care au solicitat disjungerea cererii reconvenționale și suspendarea judecății acesteia; respingerea cererii reconvenționale ca prematură; anularea cererii reconvenționale pentru neprecizarea obiectului, a valorii și a motivelor de fapt; respingerea cererii reconvenționale ca lipsită de interes. Pe fond, reclamanții-pârâți au solicitat respingerea cererii reconvenționale ca neîntemeiată.


VI. Aspecte procedurale:


La termenul de judecată din 26.05.2015, tribunalul a respins cererea de îndreptare a unor erori materiale din cuprinsul Anexei 1 la cererea de chemare în judecată, formulată de P___ P____ și P___ N_______-M______, ca inadmisibilă, reținând în esență că această cerere nu a fost formulată de reclamanți, ci de alte persoane (care nu au calitatea de reclamanți), faptul că acestea sunt reprezentate de același avocat neavând nicio relevanță.


La același termen, tribunalul a pus în discuție excepția de necompetență materială astfel cum a fost invocată de pârâta-reclamantă prin întâmpinare în ceea ce privește reclamanții-pârâți anume indicați de pârâtă și, totodată, a invocat din oficiu excepția de necompetență materială în ceea ce privește capetele de cerere formulate de alți reclamanți-pârâți, astfel cum apar identificați în Anexa 1 la cererea de chemare în judecată: B____ N______-L_____ (pozitia 23), B____ M_____ (pozitia 24), B_____ A_______ (pozitia 46), C_______ S____ (pozitia 75), C_______ M______ (pozitia 76), M________ G_____-B_____ (pozitia 227), M________ A____ (pozitia 228), P______ R_____ (pozitia 341), R___ M____ (pozitiile 353 si 355), B_________ E____ S_____ (pozitiile 354 si 356), S_______ F_____ D_____ (pozitia 407), S_______ L____ (pozitia 408), Udriste (fostă D______) A____ I_____ (pozitia 445), P__ M_____-E______ (pozitia 471), P__ C_____ E____ (pozitia 472). Prin încheierea pronunțată la aceeași dată, tribunalul a disjuns capetele de cerere formulate de următorii reclamanți-pârâți, astfel cum identificati în Anexa 1 la cererea de chemare în judecată: B____ N______-L_____ (poziția 23), B____ M_____ (pozitia 24), B_____ A_______ (pozitia 46), C_______ S____ (poziția 75), C_______ M______ (pozitia 76), M________ G_____-B_____ (pozitia 227), M________ A____ (pozitia 228), P______ R_____ (pozitia 341), R___ M____ (pozitiile 353 si 355), B_________ E____ S_____ (pozitiile 354 si 356), S_______ F_____ D_____ (pozitia 407), S_______ L____ (pozitia 408), Udriste (fostă D______) A____ I_____ (pozitia 445), P__ M_____-E______ (pozitia 471), P__ C_____ E____ (pozitia 472) de capetele de cerere formulate de ceilalți reclamanți indicați în Anexa 1 la cererea de chemare în judecată, dispunând formarea unui nou dosar, cu același obiect si în contradictoriu cu aceeași pârâtă-reclamantă V________ R______ SA – respectiv dosarul nr. xxxxx/3/2015.


Totodată, tribunalul a disjuns cererea reconvențională formulată de pârâta-reclamantă V________ R______ SA, de cererea principală si a dispus formarea unui nou dosar, având ca reclamantă pe V________ R______ SA si ca pârâți pe reclamanții menționați în Anexa 1 la cererea de chemare în judecată la pozițiile 1-22, 25-45, 47-74, 77-226, 229-340, 342-352, 357-406, 409-444, 446-470, iar ca obiect acțiune în constatare-obligația de a face – respectiv dosarul nr. xxxxx/3/2015.


Pe parcursul soluționării prezentei cauze, la dosarul cauzei s-au depus cereri/declarații de renunțare la judecată de către o parte dintre reclamanți, respectiv reclamanții A____ F_______, A____ T______, A________ G____ C_________, A________ G____ F_______ M______, A____ V_____, A_____ L____, A_____ V________, A_____ E____ C____, A_____ F_____, A_______ S_____, A_______ A_____, A_______ R_____ A______, B_______ S_____, B____ C______-M______, B____ G___, B_____ A______ A_______, B_____ C_____, B____ A_____, B____ C________, B________ E____, B____ F______, B____ V_____, B________ F_____, B_____ D_____ C_______, B_____ I____ M_____, C_______-Boartes C_______-T_____, B_____ R___ I__, B______ A______ M______, B______ T___, B_____ B_____ C______, B___ V_______ C_______, B___ D___, C______ A___ I________, C______ S_____ M____, C_____ I_____ N______, C_____ T_______ O_____, C_____ C______, C______ C_____ D______, C______ C______ C______, C____ A_____, C____ E____, C______ F_____, C____ G______ A_____, C____ G_______, C_______ B_____, C_______ M____, C___ C_______ E____, C___ L_____, C________ M_____ C______, C______ (fosta I______) S_______ R_______, C_______-K_____ A_____ N______, C_______-K_____ C_____ E____, C____ D______, C______ M____ A______, C______ V________, C________ E____, C________ M_____ M_____, D_____ P___ A_____, D___ L_____, D_____ F_____, D_____ G______, D___ E____, D___ E____ I____, D___ M____, D___ M_____, D_____ (fosta V_________) M_______, D_______ A_____ G______, D_______ L____, D___ C_________, D___ R______ A___, D_________ A_____, D_________ M______, D______ C_____ C______, D______ G______ B_____, D______ M______, D______ M______ G_______, G____ A_______, G____ C_______, G____ Z______ D___, G_____ I____ C_______, G_____ R_____, G_______ E______, G_______ N_______ D______, G_______ D_____, G_________ D____, G_________ M______, G____ N___ N___, G______ E____, G______ M________ N______, H________ D_____ S____, H________ I____ A________, I______ M______, I______ M_____, I_______ A________, I_______ O_____ V_____, I___ M_____ B_____, I___ M_______, I___ M_____ B_____, I___ M_____ V_______, I_____ A_______, I_____ N______, L____ M______ R_____, L____ V_____ G______, M____ D____ M____, M____ D___ S_____, M_____ B_______ M______, M_____ M____, M________ A_______, M____ M_____ M_____, M____ C_________ C_______, M____ I______ C_____, M____ C_________, M______ C_________ M______, M________ G_____ D___, M________ M____, M_____ R_____ M_______, M_____ A__-M____-L_____, M_____ A_______-M____, M______ R___ B_____, M____ C_____-A___, M____ M_____, M_____ D__-N______, M_____ I____, M_____ A________, M_____ G______-D_____, M_____ T_____, M_______ C______-S_____, N_____ A____-E________, N_____ C_________-M_____, N___ C_____, N____ R_____-I____, O______ A_____, O______ N_______, O____ D____ S______, P___ A__ M____, P___ L____ P____, P___ C_______, P___(Ciocirlan) I____, P____ O___ I____, P____ L____, P____ V_____, P____ A__, P____ I___, P____ F______, P____ M_______ M____, P_____ T_____ C______, P______ E____ L____, P______ A_____, P__ E____ S_____, P___ D__, P___ M______ C_____, P______ E____ M______, P______ M_____ R_____, P____ E______ I____, R___ R_____ S_______, R___ R_____ V______, R________ M________, R________ S____ G_____, R____ (fosta C______) C_______, R____ A______, R____ D_____ N______, S____ R_____, S____ V______ M______, S___ O_____ F_____, S__ A____ I____, S__ S____ I___, S___ A___ G______, S___ A_____ E________, S_____ A________, S_____ D___ R_____, S_____ F______, S_____ M_______ A______, S_____ A_____ D__, S_____ M______ C______, S___ (fosta N_______) M______ L_______, S_____ A_____ F_____, S_______ F_____ D_____, S_______ L____, S_______ A______, S_______ M____, S_________ C_____-G_______, S_________ D____, S_______ M_____-L____, S_____ C_____-V_______, S_____ M______, S______ L_____, S______ N_______, T_____ D____-C_____, T_____ I____, T_____ C______-T_____, T_____ A________-M_____, T_____ V______-M______, T____ Constanta C______, T___ C_______, T___ M_____ M_____, T______ A___ R_____, T___ F_____, T___ I______ M______, U______ (fostă D______) A____ I_____, U____ T_____, U____ T_____, V_____ M____ E____, V_____ S_____ M_____, V______ M_______, V______ S______, V___ M____, V_______ S_____ C_____, V______ A________, V______ F_________.


La termenul de judecată din 10.11.2015, tribunalul a respins excepția netimbrării în ceea ce privește capătul al doilea al cererii de chemare în judecată, invocată de pârâtă prin întâmpinare, ca neîntemeiată și a luat act de susținerile pârâtei, prin reprezentanți convenționali, în sensul că aspectele invocate prin întâmpinare în susținerea excepției lipsei de interes și a excepției inadmisibilității, în legătură cu primul capăt de cerere, reprezintă apărări de fond, iar nu excepții procesuale, pârâta arătând, totodată, că susține excepția lipsei de interes doar în privința reclamanților C____ G______-A_____, C____ G_______ și D________ F_________-M______, raportat la faptul că aceștia au încheiat contracte de tranzacție cu pârâta, înregistrate sub nr. N94932/09.06.2015, respectiv nr.N102985/20.10.2015, astfel că nu mai au interes în a solicita constatarea nulității clauzelor și emiterea unui grafic de rambursare.


În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, la propunerea ambelor părți.


VII. Soluția tribunalului


A. Cu privire la cererile de renunțare la judecată:


Potrivit art. 406 alin. (1) din Codul de procedură civilă, reclamantul poate sa renunțe oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în ședința de judecata, fie prin cerere scrisă. Conform alin. (4), dacă reclamantul renunță la judecată la primul termen la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, renunțarea nu se poate face decât cu acordul expres sau tacit al celeilalte părți. Potrivit alin. (6) teza I, renunțarea la judecată se constată prin hotărâre supusă recursului.


În prezenta cauză, s-au depus la dosarul cauzei cereri de renunțare la judecată sau declarații autentificate de renunțare la judecată, de către următorii reclamanți: A____ F_______ și A____ T______ (fila 73 vol. 60), A________ G____ C_________ și A________ G____ F_______ M______ (fila 74 vol. 60), A____ V_____ (fila 76 vol. 60), A_____ L____ și A_____ V________ (fila 78 vol. 60), A_____ E____ C____ și A_____ F_____ (fila 155 vol. 61), A_______ S_____ (fila 80 vol. 60), A_______ A_____ și A_______ R_____ A______ (fila 58 vol. 60), B_______ S_____ (fila 156 vol. 61), B____ C______-M______ și B____ G___ (fila 83 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), B_____ A______ A_______ și B_____ C_____ (fila 85 vol. 60), B____ A_____ și B____ C________ (fila 158 vol. 61), B________ E____ (fila 87 vol. 60), B____ F______ și B____ V_____ (fila 88 vol. 60), B________ F_____ (fila 92 vol. 60), B_____ D_____ C_______ și B_____ I____ M_____ (fila 94 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), C_______-Boartes C_______-T_____ (fila 90 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), B_____ R___ I__ (fila 160 vol. 61, filele 71-74 vol. 61), B______ A______ M______ și B______ T___ (fila 96 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), B_____ B_____ C______ (fila 59 vol. 60), B___ V_______ C_______ și B___ D___ (fila 98 vol. 60), C______ A___ I________ și C______ S_____ M____ (fila 99 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), C_____ I_____ N______ și C_____ T_______ O_____ (fila 100 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), C_____ C______ (fila 101 vol. 60), C______ C_____ D______ și C______ C______ C______ (fila 103 vol. 60), C____ A_____ și C____ E____ (fila 72 vol. 60, filele 71-74 și 161 vol. 61), C______ F_____ (fila 104 vol. 60), C____ G______ A_____ și C____ G_______ (filele 71-74 vol. 61, poz. 13-14), C_______ B_____ și C_______ M____ (fila 105 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), C___ C_______ E____ și C___ L_____ (fila 162 vol. 61), C________ M_____ C______ (fila 129 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), C______ (fosta I______) S_______ R_______ (fila 107 vol. 60), C_______-K_____ A_____ N______ și C_______-K_____ C_____ E____ (fila 109 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), C____ D______ (fila 111 vol. 60), C______ M____ A______ și C______ V________ (fila 113 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), C________ E____ și C________ M_____ M_____ (fila 115 vol. 60), D_____ P___ A_____ (fila 163 vol. 61, filele 71-74 vol. 61), D___ L_____ (fila 117 vol. 60), D_____ F_____ și D_____ G______ (fila 147 vol. 61), D___ E____ I____ și D___ M____ (fila 119 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), D___ M_____ și D___ E____ (fila 165 vol. 61), D_____ (fosta V_________) M_______ (fila 148 vol. 61), D_______ A_____ G______ și D_______ L____ (fila 121 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), D___ C_________ și D___ R______ A___ (fila 123 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), D_________ A_____ și D_________ M______ (fila 124 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), D______ C_____ C______ și D______ M______ G_______ (fila 166 vol. 61), D______ G______ B_____ și D______ M______ (fila 125 vol. 60), G____ A_______ (fila 126 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), G____ C_______ și G____ Z______ D___ (fila 99, 103, 167 vol. 61), G_____ I____ C_______ și G_____ R_____ (fila 128 vol. 60), G_______ E______ și G_______ N_______ D______ (fila 131 vol. 60), G_______ D_____ (fila 129 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), G_________ D____ și G_________ M______ (fila 168 vol. 61, filele 71-74 vol. 61), G____ N___ N___ (fila 170 vol. 61), G______ E____ și G______ M________ N______ (fila 133 vol. 60), H________ D_____ S____ și H________ I____ A________ (fila 135 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), I______ M______ și I______ M_____ (fila 137 vol. 60), I_______ A________ și I_______ O_____ V_____ (fila 139 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), I___ M_____ B_____ și I___ M_______ (fila 171 vol. 61), I___ M_____ B_____ și I___ M_____ V_______ (fila 141 vol. 60), I_____ A_______ și I_____ N______ (fila 173 vol. 61), L____ M______ R_____ și L____ V_____ G______ (fila 143 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), M____ D____ M____ și M____ D___ S_____ (fila 147 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), M_____ B_______ M______ și M_____ M____ (fila 148 vol. 60), M________ A_______ (fila 25 vol. 61), M____ M_____ M_____ (fila 149 vol. 60), M____ C_________ C_______ și M____ I______ C_____ (fila 3 vol. 61), M____ C_________ (fila 1 vol. 61), M______ C_________ M______ (fila 4 vol. 61, filele 71-74 vol. 61), M________ G_____ D___ și M________ M____ (fila 5 vol. 61), M_____ R_____ M_______ (fila 145 vol. 60, filele 71-74 vol. 61), M_____ A__-M____-L_____ și M_____ A_______-M____ (fila 6 vol. 61), M______ R___ B_____ (fila 53 vol. 60), M____ C_____-A___ și M____ M_____ (fila 7 vol. 61), M_____ D__-N______ și M_____ I____ (fila 175 vol. 61), M_____ A________ și M_____ G______-D_____ (fila 9 vol. 61, filele 71-74 vol. 61), M_____ T_____ (fila 11 vol. 61), M_______ C______-S_____ (fila 14 vol. 61), N_____ A____-E________ și N_____ C_________-M_____ (fila 15 vol. 61), N___ C_____ (fila 16 vol. 61), N____ R_____-I____ (fila 18 vol. 61, filele 71-74 vol. 61), O______ A_____ și O______ N_______ (fila 19 vol. 61), O____ D____ S______ (fila 59 vol. 60), P___ A__ M____ și P___ L____ P____ (fila 21 vol. 60, filele 71-74 și 177 vol. 61), P___ C_______ și P___ (Ciocirlan) I____ (fila 179 vol. 61), P____ O___ I____ (fila 181 și filele 71-74 vol. 61), P____ L____ și P____ V_____ (fila 21 și filele 71-74 vol. 61), P____ A__ și P____ I___ (fila 183 vol. 61), P____ F______ și P____ M_______ M____ (fila 22 vol. 61), P_____ T_____ C______ (fila 24 și filele 71-74 vol. 61), P______ E____ L____ și P______ A_____ (fila 184 vol. 61), P__ E____ S_____ (fila 25 vol. 61), P___ D__ și P___ M______ C_____ (fila 27 și filele 71-74 vol. 61), P______ E____ M______ și P______ M_____ R_____ (fila 28 și filele 71-74 vol. 61), P____ E______ I____ (fila 62 vol. 60, fila 30 vol. 61), R___ R_____ S_______ și R___ R_____ V______ (fila 31 vol. 61), R________ M________ și R________ S____ G_____ (fila 33 și filele 71-74 vol. 61), R____ (fosta C______) C_______ (fila 35 vol. 61), R____ A______ și R____ D_____ N______ (fila 185 vol. 61), S____ R_____ și S____ V______ M______ (fila 36 și filele 71-74 vol. 61), S___ O_____ F_____ (fila 37 vol. 61), S__ A____ I____ și S__ S____ I___ (fila 39 vol. 61), S___ A___ G______ și S___ A_____ E________ (fila 41 și filele 71-74 vol. 61), S_____ A________ și Ș_____ F______ (fila 42 vol. 61), S_____ D___ R_____ și S_____ M_______ A______ (fila 63 vol. 60, fila 44 și filele 71-74 vol. 61), S_____ A_____ D__ și S_____ M______ C______ (fila 149 și filele 71-74 vol. 61), S___ (fosta N_______) M______ L_______ (fila 45 și filele 71-74 vol. 61), S_____ A_____ F_____ (fila 47 vol. 61), S_______ F_____ D_____, S_______ L____ (filele 71-74 vol. 61), S_______ A______ și S_______ M____ (fila 49 și filele 71-74 vol. 61), S_________ C_____-G_______ și S_________ D____ (fila 51 vol. 61), S_______ M_____-L____ (fila 151 și filele 71-74 vol. 61), S_____ C_____-V_______ și S_____ M______ (fila 53 și filele 71-74 vol. 61), S______ L_____ și S______ N_______ (fila 54 vol. 61), T_____ D____-C_____ și T_____ I____ (fila 36 vol. 60, fila 187 vol. 61), T_____ C______-T_____ (fila 57 vol. 61), T_____ A________-M_____ și T_____ V______-M______ (fila 153 și filele 71-74 vol. 61), T____ Constanta C______ (fila 58 vol. 61), T___ C_______ și T___ M_____ M_____ (fila 17 vol. 60, fila 188 vol. 61), T______ A___ R_____ (fila 59 vol. 61), T___ F_____ și T___ I______ M______ (fila 61 vol. 61), U______ (fostă D______) A____ I_____ (fila 63 vol. 61), U____ T_____ și U____ T_____ (fila 65 vol. 61), V_____ M____ E____ și V_____ S_____ M_____ (fila 190 vol. 61), V______ M_______ și V______ S______ (fila 38 vol. 60, fila 193 vol. 61), V___ M____ (fila 194 și filele 71-74 vol. 61), V_______ S_____ C_____ (fila 66 și filele 71-74 vol. 61), V______ A________ și V______ F_________ (fila 67 vol. 61).


Constatând că manifestarea de voință a reclamanților mai sus menționați, liber exprimată, în scris, expresie a principiului disponibilității în procesul civil, a intervenit fie înainte, fie după primul termen de judecată, iar în acest din urmă caz pârâta și-a manifestat acordul față de cererile formulate, în temeiul art. 406 alin. (6) și art. 237 alin. (2) pct. 6 din Codul de procedură civilă, tribunalul va lua act de renunțarea acestor reclamanți la judecata cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâta V________ R______ SA.


B. Cu privire la excepția lipsei de interes:


În primul rând, ca efect al renunțării la judecată de către reclamanții C____ G______-A_____ și C____ G_______, tribunalul nu va mai analiza excepția lipsei de interes invocată de pârâtă și în ceea ce îi privește pe acești reclamanți.


În al doilea rând, referitor la reclamanta D________ F_________ M______, tribunalul reține că la data de 20.10.2015, aceasta a încheiat cu pârâta V________ România SA contractul nr. N102985, autentificat la notar (filele 133-144 vol. 61), prin care părțile au convenit, pe de o parte, diminuarea datoriei totale a reclamantei cu suma suportată de V________ R______ SA, iar pe de altă parte, conversia efectivă a sumei rezultate în urma diminuării, respectiv 60.527,27 CHF, în RON, la cursul de 4,0800 RON/1CHF, ca urmare a restructurării convenției de credit inițiale, soldul curent al creditului fiind de 246.951,26 RON.


Interesul, condiție de exercițiu a oricărei acțiuni civile potrivit art. 32 alin. (1) lit. d din Codul de procedură civilă, reprezintă folosul practic urmărit prin promovarea și continuarea acțiunii și trebuie să fie, printre altele, actual, respectiv să existe pe tot parcursul acțiunii, astfel cum prevede art. 33 din Codul de procedură civilă.


În condițiile în care reclamanta a obținut o restructurare a convenției de credit, inclusiv prin conversia creditului în RON, la un curs de schimb agreat de părți, aceasta nu mai justifică în prezent interesul de a cere constatarea nulității clauzelor din contractul inițial care prevedeau rambursarea creditului în moneda CHF și obligarea pârâtei la emiterea unui nou grafic de rambursare care să prevadă restituirea creditului în RON, în urma conversiei sumei creditului din CHF în LEI la cursul de la data contractării creditului.


Pentru aceste motive, tribunalul va admite excepția lipsei de interes, invocată de pârâtă la termenul de judecată din 10.11.2015, în ceea ce privește cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta D________ F_________ M______ și, drept consecință, va respinge cererea de chemare în judecată formulată de această reclamantă în contradictoriu cu pârâta V________ R______ SA, ca lipsită de interes.


 


C. Cu privire la excepția prescripției extinctive:


Tribunalul constată că această excepție a fost invocată în privința capătului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la emiterea unor noi grafice de rambursare care să prevadă restituirea creditului în RON, în urma conversiei sumei creditului din CHF în LEI la cursul de la data contractării creditului.


Reclamanții au susținut că acest capăt de cerere este accesoriu în raport cu capătul I de cerere având ca obiect constatarea nulității absolute a clauzelor contractuale contestate (principal), întrucât reprezintă consecința firească a acestuia. În raport de ceea ce s-a invocat de către reclamanți, și anume că obligația pârâtei de a emite un nou grafic de rambursare pentru fiecare contract în parte constituie un efect al nulității clauzelor contestate prin aceeași acțiune, tribunalul reține că dreptul material la acțiune nu se poate naște anterior constatării nulității acestor clauze.


Tribunalul reține că, potrivit art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 aplicabil în materia răspunderii civile delictuale (invocată de reclamanți în legătură cu încălcarea de către pârâtă a obligațiilor legale anterior și concomitent încheierii contractelor), prescripția dreptului la acțiune în repararea pagubei începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba cât și pe cel care răspunde de ea. Acest text de lege se aplică, însă, circumstanțiat în materia cererilor având ca obiect repunerea în situația anterioară ca urmare a pronunțării/declarării nulității. În acest caz, dreptul material la acțiune se naște abia în momentul și condiționat de pronunțarea sau declararea nulității. Cum acțiunea în constatarea nulității absolute a clauzelor contractuale apreciate ca abuzive este imprescriptibilă extinctiv, iar prescripția dreptului de a cere repararea pagubei produse prin respectivele clauze nu poate să curgă împotriva unei persoane care nu are încă deschisă calea acțiunii în justiție, excepția invocată de pârâtă va fi respinsă ca neîntemeiată.


D. Cu privire la fondul litigiului, tribunalul reține următoarele:


Reclamanții A___ G_______ R_____ și A___ I_____ G______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/DV/10.07.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul A________ S_____ M____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/DV/10.07.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul A________ F_____ L_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/26.10.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții A________ D_____ A_____ și A________ S_____ L____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/09.05.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta A____ (fosta T_____) S_____-N_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/09.04.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții B____ F______-V________ și B____ B_____-N______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/30.07.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții B____ M_____ și B____ N______ L_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/07.06.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției (nu face obiectul analizei contractul nr. xxxxxxx/07.06.2007, poz. 23 și 24 din Anexa 1 la cererea de chemare în judecată, cererea respectivă fiind disjunsă și formând obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015).


Reclamanții B______ I____ D_____ și B______ M_____ L____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/DZ/14.04.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții B_________ E____ S_____ și R___ M____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CM/31.07.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției (nu fac obiectul analizei contractele nr. xxxxxxx/CM/31.07.2008 și nr. xxxxxxx/CM/06.02.2008, poz. 353-356 din Anexa 1 la cererea de chemare în judecată, cererea respectivă fiind disjunsă și formând obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015).


Reclamanții B____ M_____ și B____ S____ L_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/15.11.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul Baltaga C______ M_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/29.05.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta B_____ I____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/DZ/05.02.2008, precum și convenția de credit nr. xxxxxxx/DZ/14.04.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convențiilor și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convențiilor.


Reclamantul B___ M_____ V_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/20.11.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta B_____ A_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/09.09.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției (nu face obiectul analizei contractul nr. xxxxxxx/22.10.2008, poz. 46 din Anexa 1 la cererea de chemare în judecată, cererea respectivă fiind disjunsă și formând obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015).


Reclamanții B______ L____ și B______ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxxx/11.08.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta B_____ (fosta G____) O______ E____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxx/12.03.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul B_______ T______ A________ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CP/04.10.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții B______ A_____, B______ A____ C_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/12.05.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției; de asemenea, reclamanții au contestat și clauzele de la art. 5 pct. 11 alin. 8, alin. 9 din actul adițional nr. 5/12.05.2008.


Reclamanții B_____ B_____ C_______, B_____ A_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/31.03.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții C_______ M______, C_______ S____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/04.04.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției (nu face obiectul analizei contractul nr. xxxxxxx/02.07.2007, poz. 75, 76 din Anexa 1 la cererea de chemare în judecată, cererea respectivă fiind disjunsă și formând obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015).


Reclamanții C____ A___ A________, C____ M______ N___ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/28.02.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul C______ S_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/25.08.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții C______ A____, C______ I____ G_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/14.12.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta C_____ E____ V_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/29.05.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta C_______ (fosta I____) M_____ J___ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CT/23.04.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții C_________ M____ D_____ și C_________ T_______ O_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/08.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții C_____________ G_______, C_____________ M____ C______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/11.04.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții C_____ C______ A________ și H_____ C______ I_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/30.09.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul C______ C_______ P___ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/19.12.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției


Reclamanții C______ M_____ și P_________ P___ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/19.12.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții C____ C________, C____ M_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/14.11.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției


Reclamantul C________ G______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/STA/20.12.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții C____ D____, C____ I____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/31.07.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții D_________ E____, D_________ I___ O_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/29.06.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta D______ O___ D______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/14.07.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții D___ G___ și N___ C_________ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/25.09.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul D____ N______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/29.05.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții D_________ C______ D____, D_________ I__ D_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/05.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul D________ M_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/20.12.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții D_______ D__, D_______ V_______ M___ E____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/27.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții E_____ C____ A________, E_____ D______ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/12.06.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta E______ D______ F_________ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CM/15.04.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții E_____ G____, E_____ I_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/27.03.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta E_____ M_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/17.04.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții F____ A____, F____ D_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/29.05.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții F_____ M________, F_____ M____ P___ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/26.07.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției; de asemenea, reclamanții au contestat și clauzele inserate la art. 5 pct. 11 alin. 8, alin. 9 din actul adițional nr. 3/07.02.2012 și art. 6 pct. 11 alin. 8, alin. 9 din actul adițional nr. 4/24.08.2012.


Reclamantul G_________ E______ S______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/04.09.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții G__________ I_____ L_______, G__________ I____ S____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/17.09.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții G_____ C______ L_____, G_____ F_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/12.03.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții G____ L______ D______, G____ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/19.04.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții G_________ I____ M______, G_________ R_____ A_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/08.08.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții G_______ A___ E____, G_______ I__ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/09.08.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta Hoportean J___ N_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CP/13.09.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții I________ M______ M_____, I________ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/STA/21.11.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții I____ M______, I____ V_____-R_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/22.05.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții I______ D______, I______ I_____ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/08.06.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții I_____ C_______, I_____ G_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/18.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții I______ A___ E____, I______ A___ M_____ F______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/08.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții I______ C_______ O_____, I______ D______ L____ M______, I______ E_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/12.06.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții J____ G_______ S_____, J____ O_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/26.09.2008 și convenția de credit nr. xxxxxxx/30.05.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convențiilor și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convențiilor.


Reclamanții L____ C_______ M________, L____ V_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/23.04.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții M______ C_______, M______ M_______ C______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/21.08.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții M____ A______, M____ G_____ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/12.06.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții M______ D_____ A______, M______ F_________ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/07.07.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții M________ A____, M________ G_____ B_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/22.08.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției (nu face obiectul analizei contractul nr. xxxxxxx/24.04.2007, poz. 227, 228 din Anexa 1 la cererea de chemare în judecată, cererea respectivă fiind disjunsă și formând obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015).


Reclamanții M_______ D___ C_______, M_______ V_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/21.05.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției; de asemenea, reclamanții au contestat și clauzele inserate la art. 8 pct. 11 alin. 4.1, alin. 4.2 din actul adițional nr. 3/20.04.2012.


Reclamanta M____ M____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/08.06.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții M_________ (fosta B____) E_____ E____, M_________ Z_____ B_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CF/13.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta M_____ L____ S_____ M____ E____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/DZ/24.08.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul M______ A________ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/DR/15.08.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții M_____ I___, M_____ T______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/DR/22.04.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții M_______ C_______-A_______, M_______ M______-D____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/30.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta M_____ G_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/28.08.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții M_____ D_____-C_______, M_____ G_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/DV/14.08.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții N_____ N_____, N_____ S____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/23.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta N______ G_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/11.06.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții N______ A____ R______ și S_____ T____ H____ H_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/03.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta N_____ (fosta P___) M_______ N_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/27.09.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții N________ M_____, N________ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/11,05.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții N___ A_______, N___ M_____ C______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CA/05.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul N___ I_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/03.03.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții O____ A____-R_____, O____ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/11.08.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții O____ C_____, O____ D______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/20.10.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții O_______ I_____, O_______ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/10.07.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții O_____ S____ D______, O_____ S_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/29.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții O__________ C_________, O__________ D_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/22.11.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P_______ I______, P_______ S_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/07.12.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta P_______ T______ A____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/14.07.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P_____ A_______, P_____ C_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/02.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul P________ E___ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/04.05.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P_____ M______, P_____ M_____ M______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/19.02.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P____ A__ M______, P____ F_____ N______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/STA/16.11.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P____ B_____ I_____, P____ N_______ F_________ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/08,10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta P____ S_______-A__-M____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/16.01.2008, precum și convenția de credit xxxxxxx/28.06.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convențiilor și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convențiilor.


Reclamanții P_______ A________ A________, P_______ D_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/31.07.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P_______ G______, P_______ L__________ M______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/27.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P______ A__ R_____, P______ B_____ G______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/11.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P__ C_____ E____, P__ M_____ E______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/20.12.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției; de asemenea, au mai încheiat cu pârâta și convenția de credit nr. xxxxxxx/09.07.2008, din care au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției (nu face obiectul analizei contractul nr. xxxxxxx/02.06.2008, poz. 471, 472 din Anexa 1 la cererea de chemare în judecată, cererea respectivă fiind disjunsă și formând obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015).


Reclamanta P___ A______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/06.10.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P___ G______, P___ L______ E____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/05.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P______ C_______ și P______ S_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CP/12.03.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P______ E____ A____ și P______ I__ A________ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/31.03.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta P______ I_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/28.08.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta P______ R_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit xxxxxxx/06.08.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției (nu face obiectul analizei contractul nr. xxxxxxx/28.01.2008, poz. 341 din Anexa 1 la cererea de chemare în judecată, cererea respectivă fiind disjunsă și formând obiectul dosarului nr. xxxxx/3/2015).


Reclamanții P____ A________ C______ și P____ M______ D______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/03.03.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții P____ F________, P____ I______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/14.05.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții R______ B_____ L____, R______ R_____ O______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/14.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții R_______ C_______ B_____, R_______ E____ A____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/18.05.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții R________ C______ M____, R________ I____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/26.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta R____ A____ S_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/21.04.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.2, 4.5 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta R______ (V______) A___ D______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/AT/18.09.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții R___ A___ M_____, R___ B_____ A________ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/12.06.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții R________ A_______ A______, R________ M______ C_________ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/23.05.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta S____ (fosta A______) O___ M______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/03.12.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții S______ C______ L_______, S______ M_____ C_________ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/05.08.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul S______ C______ C____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/24.07.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta S______ (fosta A____) C_______-A____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/03.08.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții S____ D____ M____, S____ F_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/IL/23.11.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții S______ A____, S______ S____ M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/18.05.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții S____ A___ A_____, S____ C______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/13.02.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții S______ A______, S______ D____ G_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/07.12.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul S_______ F______ M_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/06.02.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții S_____ L____, S_____ T____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/28.06.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul S________ S_____-G______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/18.03.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții S_____ I____ D____, S_____ R_____-M_____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/13.09.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta S_____ (fosta S____) E____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/20.11.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta T_____ (fosta T________) E____-C_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/23.11.2007 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul T_____ C______-R______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/09.04.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanta T____ V_______-N_______ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/08.05.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) lit. B teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții T___ I____, T___ V___ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. 3/12.12.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții T___ I___ L______, T___ I____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/CP/15.05.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției; de asemenea, reclamanții au contestat și clauzele inserate la art. 6 pct. 11 alin. 8, alin. 9 din actul adițional nr. 2/07.08.2012.


Reclamanții V______ B_____ M_____, V______ M______ C_______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/15.05.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții V______ L____, V______ O_____ N______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/24.08.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamantul V________ P_____ a încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/03.06.2008 și a contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții Z________ O_____ E____, Z________ S____ I____ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/05.10.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții Z______ A___ A_____, Z______ T______ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/IT/23.11.2007 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 4) art. 4.1, art.4.3 din condițiile generale ale convenției.


Reclamanții Z__ B_____, Z__ M____ I_________ au încheiat cu pârâta convenția de credit nr. xxxxxxx/12.06.2008 și au contestat clauzele prevăzute în secțiunea 6) alin. 2 teza I din condițiile speciale ale convenției și în secțiunea 1) definiția "riscului valutar", secțiunea 4) art. 4.1, art. 4.2, art. 4.5, secțiunea 7) art. 7.1 lit. p) din condițiile generale ale convenției.


Clauzele contestate privesc, în esență, rambursarea creditelor în moneda în care au fost acordate, respectiv CHF; efectuarea oricăror plăți în baza convenției în moneda creditului, conform scadențarului (secțiunea 6 alin. 2/lit. B teza I din condițiile speciale ale tuturor convențiilor, secțiunea 4 art. 4.1 din condițiile generale ale tuturor convențiilor); dreptul băncii, în mod unilateral, iar nu și obligația, de a converti în RON creditul acordat, utilizând în acest sens cursul de schimb practicat de aceasta la data conversiei, corelativ cu obligația împrumutatului de a efectua în RON orice rambursare/plată a sumelor datorate băncii, să suporte oricare și toate eventualele costuri generate de și/sau în legătură cu realizarea conversiei, astfel cum vor fi acestea valabile și aplicabile la data efectuării conversiei, în situația în care pe parcursul duratei creditului, cursul de schimb fluctuează în sensul crescător cu mai mult de 10% față de valoarea acestuia de la data semnării convenției, în vederea evitării continuării/majorării expunerii la riscul valutar (secțiunea 4 art. 4.2 din condițiile generale ale unor convenții); în situația în care împrumutatul nu are în conturi sume suficiente în moneda creditului, dreptul băncii, iar nu și obligația acesteia, de a efectua, dacă este cazul, schimbul valutar în numele și pentru împrumutat, utilizând cotațiile proprii, completând documentele de plată aferente schimbului valutar, în scopul stingerii obligațiilor de plată scadente, fiind autorizată de împrumutat în acest sens, putând debita orice cont al acestuia, cu suportarea eventualelor diferențe de curs valutar de către împrumutat (secțiunea 4 art. 4.3 din condițiile generale ale unor convenții, respectiv secțiunea 4 art. 4.5 din condițiile generale ale altor convenții); declarația împrumutatului în sensul că a fost informat prin semnarea convenției de credit de existența riscului monetar și a riscului valutar, asumate în deplină cunoștință de cauză (secțiunea 7 art. 7.1 lit. p din condițiile generale ale unor convenții); definiția riscului valutar; declarația împrumutatului că a avut în vedere la încheierea contractului riscurile principale asociate acestui contract, inclusiv riscuri asociate cu fluctuația cursului de schimb valutar între monede/„riscul valutar”, că înțelege și acceptă caracterul esențialmente fluctuant al cursului valutar și faptul că acesta fluctuație (care nu se află sub controlul băncii) generează un risc de creștere al costului total al creditului/o altă creștere a costurilor pentru împrumutat pe parcursului derulării convenției, precum și că își asumă în mod expres și necondiționat, în mod liber și în cunoștință de cauză, riscul fluctuației acestei valori (secțiunea 1 din condițiile generale ale unor convenții, respectiv art. 5 pct. 11 alin. 8, alin. 9 din actul adițional nr. 5/12.05.2008 - B______ A_____, B______ A____-C_______; art. 5 pct. 11 alin. 8, alin. 9 din actul adițional nr. 3/07.02.2012 - F_____ M________, F_____ M____ P___; art. 8 pct. 11 alin. 4.1, alin. 4.2 din actul adițional nr. 3/20.04.2012 - M_______ D___ C_______, M_______ V_______; art. 6 pct. 11 alin. 8, alin. 9 din actul adițional nr. 2/07.08.2012 - T___ I___ L______, T___ I____).


Prin prezenta cerere de chemare în judecată, prin intermediul capătului I de cerere (capăt principal, de a cărui soluționare depinde și soluția dată celorlalte capete de cerere), reclamanții au solicitat constatarea nulității absolute a clauzelor mai sus menționate cuprinse în contractele de credit încheiate cu pârâta, susținând încălcarea de către aceasta a patru categorii de obligații, respectiv: obligațiile de informare, consultare și avertizare a consumatorilor, anterior încheierii contractului de credit; obligația de a nu pune în vânzare produse/servicii financiare defectuoase (toxice); obligația de a nu utiliza practici comerciale înșelătoare; obligația de a nu introduce clauze abuzive în contractul de credit.


Tribunalul arată că nulitatea reprezintă acea sancțiune care lipsește actul juridic civil de efectele contrare normelor legale edictate pentru încheierea sa valabilă. Astfel, nulitatea intervine atunci când nu s-au respectat, la încheierea actului, dispozițiile legale referitoare la condițiile de validitate – de fond sau de formă – a actului juridic civil.


În materia drepturilor consumatorului, legiuitorul, pornind de la premisa existenței unei poziții de inferioritate a consumatorului față de agentul economic cu care acesta contractează, a edictat condiții speciale, prin raportare la cele de drept comun, ce trebuie respectate pentru încheierea contractelor, în scopul de a se asigura egalitatea între părțile raportului juridic născut de respectivul contract și de a restabili echilibrul contractual, în cazul în care neîndeplinirea obligațiilor legale de către comerciant (profesionist) a generat un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților.


Prima categorie de obligații pretins a nu fi fost respectate de către pârâtă la încheierea contractului de credit dedus judecății se referă la obligațiile de informare, consultare și avertizare a consumatorilor, înainte de încheierea contractului de credit, cu privire la riscul aprecierii semnificative a monedei contractului, ceea ce ar determina crearea unor consecințe păgubitoare asupra obligațiilor asumate de împrumutat.


În analiza acestor argumente, tribunalul are în vedere, în primul rând, faptul că reclamanții și-au exprimat acordul cu privire la împrumutarea sumei în valuta CHF, cunoscând moneda creditului încă din etapa precontractuală, această monedă fiind stipulată, de asemenea, în mod clar atât în conținutul contractului, cât și în graficul de rambursare.


În al doilea rând, tribunalul apreciază că variația cursului de schimb al valutelor este o noțiune general cunoscută, orice persoană având un nivel mediu de informare cunoscând posibilitatea creșterii/scăderii valorii acestora. Prin urmare, reclamanții, chiar fără a deține cunoștințe domeniul financiar-bancar, asumându-și o obligație de plată într-o valută supusă variațiilor de curs, ar fi trebuit să prefigureze posibilitatea creșterii cursului de schimb și, pe cale de consecință, să refuze oferta de creditare în CHF făcută de bancă, dacă aceasta nu corespundea pe deplin intereselor lor, inclusiv din perspectiva perioadei îndelungate de rambursare a creditului. Susținerile referitoare la politica de creditare din perioada anilor 2007-2008, de a nu mai acorda credite în moneda națională sau în moneda Euro, nu pot fi primite, acestea constituind numai considerații cu caracter general, fără referire concretă la situația reclamanților din cauza de față. În acest sens, dincolo de faptul că nu s-a probat în cauză că la acel moment reclamanților le-a fost refuzată o solicitare de credit în lei sau în Euro, instanța reține și faptul că încheierea unui contract de credit presupune luarea unei decizii de către împrumutat cu privire la gestionarea resurselor sale financiare pe întreaga perioadă de creditare și aprecierea de către acesta a capacității de a-și îndeplini obligațiile asumate în temeiul unei asemenea contract. Elementele care contribuie la luarea unei astfel de decizii nu pot constitui obiectul unei obligații exclusive de informare din partea instituției de credit, o minimă informare individuală din partea consumatorului fiind necesar a fi efectuată deopotrivă, având în vedere consecințele pe care încheierea unui astfel de contract le produce asupra situației patrimoniale a acestuia din urmă. Cu alte cuvinte, tribunalul apreciază că reclamanții ar fi trebuit să efectueze propria evaluare asupra contractării creditului în moneda CHF, inclusiv prin accesarea informațiilor publice privind evoluția cursului acestei valute.


Obligația de informare ce revine agentului economic în relația cu viitorul partener contractual este consacrată de multiple dispoziții legale, fiind redate în cererea de chemare în judecată cele reglementate de: art. 6 din Legea nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice, art. 8 din Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, Regulamentul BNR nr. 3/2007, pct.19 al Directivei 2008/48/CE, art. 3 lit. b, art. 18, art. 19 și art.20 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, art.27 lit. b, art.45, art.47 și art.48 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului. Se poate observa că aceste reglementări consacră obligații ale agentului economic fie în sensul de a respecta o obligație specifică (de a pune la dispoziția consumatorului graficul de rambursare, proiectul contractului de credit, oferta scrisă etc.), fie în sensul de a informa consumatorul cu privire la anumite elemente ale contractului proiectat (preț, caracteristicile esențiale ale serviciului contractat). Aceste obligații de informare privesc, pe cale de consecință, condițiile contractuale, în special cele referitoare la prestațiile esențiale ale părților, între care, în opinia instanței, nu se poate include și riscul derivat din variația cursului de schimb al monedei creditului. Aceasta întrucât obligația de informare nu poate avea ca obiect date pe care comerciantul (profesionistul) nu le deține și pe care nu le controlează, precum variațiile cursului de schimb al valutelor. Este de notat și că în speță s-a accentuat ideea creșterii excesive a cursului de schimb al monedei CHF, susținându-se, în esență, că instituția de credit nu a procedat la informarea corespunzătoare a consumatorului cu privire la acest risc, de apreciere semnificativă a valutei creditului. Or, nicio probă administrată în cauză nu relevă că instituția de credit a cunoscut că va urma o astfel de apreciere considerabilă a monedei CHF și că a ascuns această informație reclamanților.


Cu referire la obligația prevăzută de art. 48 din Legea nr.296/2004, având următorul conținut: „Consumatorii trebuie să fie informați despre riscurile la care sunt supuși prin folosirea normală sau previzibilă a bunurilor”, prin prisma termenilor utilizați de legiuitor, tribunalul consideră că acest text trebuie interpretat în relație cu noțiunea de „produs sigur”, conform definiției date la pct.37 din anexa legii: „produsul care, folosit în condiții normale sau previzibile, nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri minime, ținând seama de întrebuințarea acestuia; riscul se consideră acceptabil și compatibil cu un grad înalt de protecție pentru siguranța și sănătatea consumatorilor, în funcție de următoarele aspecte: a) caracteristicile produsului, ale ambalării și ale instrucțiunilor de montaj și întreținere; b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit; c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucțiunile de folosire și orice alte indicații și informații furnizate de producător; d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului.” Rezultă, pe cale de consecință, că textul legal are în vedere bunurile, în sens material, acestea fiind susceptibile de folosire în condiții de siguranță, prin respectarea instrucțiunilor privind utilizarea acestora, furnizate de agentul economic care le comercializează/produce. Chiar acceptând teza reclamanților în sensul că norma se referă și la serviciile financiare oferite de instituțiile de credit, aceștia nu au explicat modalitatea în care, din cauza omisiunii pârâtei de a-i informa asupra riscului de creștere semnificativă a cursului CHF, au fost împiedicați în folosirea sumei împrumutate.


Tribunalul mai reține că reclamanții au cunoscut costul total al creditului încă de la încheierea actului, acesta fiind compus din sumele împrumutate, dobânzile și comisioanele conform condițiilor stipulate în contracte și în graficul de rambursare. Faptul că reclamanții nu au putut cunoaște cuantumul exact al sumei reprezentând echivalentul în lei al sumelor de restituit nu prezintă relevanță, deoarece serviciul financiar achiziționat a constat în acordarea unui împrumut în valută, pe care și l-au asumat ca atare. D____ consecință, nu au fost încălcate de către pârâtă nici dispozițiile art.3 lit. b, art. 18, art. 19 și art. 20 alin. 4 din O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.


Totodată, reclamanții nu se pot prevala de dispozițiile Regulamentului BNR nr. 3/2007 – care instituie obligații în sarcina instituțiilor de credit în scopul limitării riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, cu privire la condițiile de creditare, în special, la gradul de îndatorare al clienților – pentru a solicita nulitatea clauzelor privind rambursarea creditului în CHF și autorizarea băncii pentru efectuarea schimbului valutar, precum și modificarea contractului cu privire la moneda creditului.


Astfel, pe de o parte, îndeplinirea acestor obligații nu a fost edictată drept condiție de validitate a contractelor de credit, iar pe de altă parte, după cum rezultă din întreaga reglementare din respectivul domeniu strict specializat, sancțiunea, în caz de nerespectare, nu privește raportul juridic dintre bancă și client.


Tribunalul mai arată că întreaga legislație – internă și a Uniunii Europene – în materia protecției drepturilor consumatorului se bazează pe ideea că un consumator se găsește într-o situație de inferioritate față de un vânzător sau furnizor în ceea ce privește atât puterea de negociere, cât și nivelul de informare, ceea ce îl determină să adere la condițiile redactate în prealabil de vânzător sau furnizor, fără a putea exercita o influență asupra conținutului acestora, însă numai invocarea acestor dispoziții nu este suficientă pentru sancționarea agentului economic, inclusiv în modalitățile indicate prin cererea de chemare în judecată. În contextul în care serviciile de creditare în valută nu sunt interzise de lege, iar moneda contractului a fost clar stipulată în contractul dedus judecății, nu se poate considera că pârâta a încălcat obligația de informare ce îi revine potrivit legii, această obligație neputând fi circumscrisă unei obligații de consiliere din partea instituției de credit în ceea ce privește oportunitatea încheierii contractului, astfel cum s-a susținut prin cererea de chemare în judecată. Nici afirmația referitoare la caracterul unilateral al obligației de informare nu poate fi primită, aceasta nefiind aptă a reprezenta un argument în sprijinul reclamanților, principiile echității și al nediscriminării fiind folosite în acest context cu caracter speculativ.


În consecință, nu se poate reține în speță încălcarea de către pârâtă a obligației de informare precontractuală, reclamanții fiind informați corect și complet asupra serviciului financiar pe care l-au contractat. Deși s-a invocat faptul că instituția de credit a exploatat volatilitatea monedei CHF, fiind previzibilă creșterea cursului având în vedere că această monedă se afla la un minim istoric, o asemenea conduită a pârâtei nu poate reținută, în lipsa oricăror probe în acest sens. Sarcina probei cu privire aceste aspecte incumbă reclamanților, conform art.249 din Codul de procedură civilă, dispozițiile art.4 alin.3 din Legea nr.193/2000 răsturnând sarcina probei numai în ceea ce privește cerința caracterului nenegociat al clauzelor contractuale preformulate. Prin urmare, simplele afirmații făcute în cadrul cererii de chemare în judecată nu sunt suficiente pentru a se reține temeinicia susținerilor părții, după cum nici simpla enumerare a dispozițiilor legale privind drepturile și obligațiile consumatorilor, respectiv ale agenților economici, nu poate avea un asemenea efect.


Cât privește pretinsa încălcare de către pârâtă a obligației de a nu pune în vânzare produse financiare toxice (defectuoase), tribunalul reține că dispozițiile legale în vigoare nu interzic acordarea creditelor în valută, ci dimpotrivă, în materia împrumutului, legiuitorul a consacrat, în art. 1578 din Codul civil de la 1864, principiul nominalismului monetar, fără ca evoluțiile cursului valutar să influențeze obligațiile asumate de împrumutat. Prin urmare, nu se poate conchide că pârâta a furnizat reclamanților un serviciu care le-a afectat interesele economice ori care le-a adus atingere drepturilor și intereselor legitime, contrar dispozițiilor art. 25, art. 27 din Legea 296/2004 privind Codul consumului și art.3 lit. a, art.7 lit. c din O.G. nr.21/1992 privind protecția consumatorilor. Deși creșterea valorii cursului de schimb CHF-leu a avut drept consecință mărirea obligației de plată ce le revine reclamanților în echivalent în lei, tribunalul reține că serviciul, în sine, astfel cum a fost prestat – respectiv acordarea creditului în valută – nu ridică probleme din perspectiva acestor dispoziții. Astfel, reclamanților li s-a pus la dispoziție suma împrumutată, în moneda stipulată în contract, interesele lor economice fiind pe deplin satisfăcute la momentul acordării creditului. După cum rezultă din dispozițiile legale invocate de reclamanți, cerința privind respectarea intereselor economice ale consumatorului se raportează la serviciul prestat de agentul economic, prin prisma naturii și caracteristicilor serviciului respectiv. Or, variația cursului de schimb al valutei creditului nu constituie o trăsătură proprie serviciului financiar oferit de instituția de credit cocontractantă, ci este consecința acțiunii unei multitudini de factori pe piața monetară, motiv pentru care nu se poate reține nici reaua-credință a pârâtei la încheierea contractului.


Nu sunt aplicabile în cauză nici dispozițiile art. 17 din Legea 296/2004 privind lipsa de conformitate a produselor, potrivit cărora: „În cazul lipsei conformității, astfel cum este prevăzut în actele normative în domeniul conformității produselor, constatate de consumator, acesta are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, repararea sau înlocuirea produselor, în fiecare caz fără plată, cu excepția cazului în care această solicitare este imposibilă sau disproporționată.” Acest text legal se referă la conformitatea produselor, în accepțiunea dată de pct.29 din Anexa legii, în sens de bun material, măsura reparatorie asupra căreia consumatorul are un drept de opțiune indicând același înțeles, din moment ce poate avea ca obiect repararea sau înlocuirea produselor. În plus, textul utilizează noțiunea de „conformitate” a produselor, care trebuie alăturată termenului de „declarație de conformitate”, definit la pct. 16 din Anexa legii astfel: „declarația făcută de către un producător sau un prestator, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ”. Or, contractele de credit nu sunt însoțite de declarații de conformitate, nepunându-se problema ca acestea să se conformeze vreunui document tehnic normativ.


Tribunalul mai reține că potrivit dispozițiilor art. 12 și art.15 din O.G. nr.21/1992, în forma în vigoare la data încheierii contractelor de credit, consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor remedierea sau înlocuirea gratuită a produselor și serviciilor obținute, precum și despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate (art.12 alin.1 teza I); restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziționat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilității folosirii acestuia, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului (art. 15 alin.1). Textul art.12 alin.1 din O.G. nr.21/1992 se referă la remedierea sau înlocuirea produselor și serviciilor, cu daune-interese, dacă produsul sau serviciul contractat prezintă deficiențe în cadrul termenului de garanție sau valabilitate. Potrivit art. 2 pct. 17 din același act normativ, termenul de garanție este limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori serviciului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorului. Potrivit art. 2 pct. 18, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare reprezintă limita de timp/data stabilită de producător până la care un produs își păstrează caracteristicile specifice inițiale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și păstrare.


Este evident că asemenea termene nu sunt aplicabile unui contract de credit, astfel că dispoziția invocată de către reclamanți – care a fost reprodusă parțial prin cererea de chemare în judecată, fiind omisă partea privind cerința constatării deficienței în cadrul termenului de garanție sau de valabilitate – nu poate constitui temei pentru constatarea nulității clauzelor contestate în speță, modificarea contractului prin înlocuirea monedei creditului și stabilirea valorii acesteia la cursul de schimb de la data contractului. În mod similar, art. 15 alin.1 din O.G. nr. 21/1992 nu poate fi incident în cauză, având în vedere conținutul textului legal, care face referire la constatarea imposibilității folosirii produsului sau serviciului, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului. După cum s-a reținut și anterior, reclamanții s-au folosit de suma de bani împrumutată, faptul că la acest moment întâmpină dificultăți financiare în restituirea acesteia din cauza creșterii valorii cursului de schimb al valutei creditului neîncadrându-se în sfera de reglementare a art.15 alin. 1 din O.G. nr.21/1992.


Nu poate fi primit nici argumentul reclamanților bazat pe dispozițiile art. 2 pct.12 din O.G. nr.21/1992, deoarece paguba la care se referă reclamanții, respectiv diferența de valoare prin raportare la cursul de schimb valabil la data încheierii contractului, nu a fost creată de furnizarea necorespunzătoare a serviciului financiar prestat de către pârâtă. Astfel, se poate constata că pârâta și-a îndeplinit întocmai obligațiile asumate prin contractul de credit, acordând reclamanților suma de bani convenită, în moneda stipulată prin acordul părților. Reclamanții nu au invocat neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către pârâtă a vreunei obligații privind furnizarea serviciului financiar, ci aspecte exterioare voinței acestora, independente de puterea sa de decizie.


Invocarea, în cadrul motivelor referitoare la aceste obligații ce revin agenților economici, a jurisprudenței CJUE în cauza C‑415/11 Mohamed Aziz împotriva Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) nu este relevantă, deoarece se referă la criteriile în baza cărora instanța națională poate aprecia asupra nerespectării exigențelor bunei-credințe, ca și cerință a declarării caracterului abuziv al clauzelor contractuale.


Au mai invocat reclamanții, cu privire la practicile înșelătoare utilizate de pârâtă, dispozițiile art.6 alin.1 lit. b și d din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.


Tribunalul reține, pe de o parte, că aceste dispoziții care nu sunt aplicabile în cazul contractelor de credit deduse judecății care au fost încheiate anterior intrării sale în vigoare, la data de 31.12.2007, întrucât s-ar încălca principiul neretroactivității legii.


Pe de altă parte, în cazul contractelor de credit încheiate începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 363/2007, textele de lege invocate stabilesc că o practică comercială este considerată ca fiind acțiune înșelătoare dacă aceasta conține informații false sau, în orice situație, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informațiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente: b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, fabricarea, compoziția, accesoriile, asistența acordată după vânzare și instrumentarea reclamațiilor, modul și data fabricației sau prestării, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificațiile, originea geografică sau comercială, rezultatele care se pot obține din utilizarea sa, rezultatele și caracteristicile esențiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului; d) prețul sau modul de calcul al prețului ori existența unui avantaj specific al prețului.


Din aceste prevederi rezultă că, pentru a se reține existența unei practici comerciale înșelătoare, este necesar a se proba o acțiune a pârâtei, care, fie să conțină informații false, fie să inducă în eroare sau să fie susceptibilă de un astfel de efect. Cu toate acestea, în speță, reclamanții s-au limitat să susțină că practica comercială înșelătoare a instituției de credit este derivată din modalitatea în care aceasta a promovat creditele în CHF. Or, efectuarea unor ample acțiuni de publicitate nu se circumscrie noțiunii prevăzute de art. 6 alin.1 lit.b și d din Legea nr.363/2007, cât timp probatoriul administrat în cauză nu atestă că aceste acțiuni au conținut informații false ori susceptibile de a-l induce în eroare pe consumatorul mediu, creșterea ulterioară a cursului de schimb al CHF în mod semnificativ nefiind un element relevant în acest sens. Nu se poate reține, doar prin aplicarea unei prezumții simple bazată pe calitatea de profesionist a pârâtei, faptul că aceasta a deținut date certe în sensul aprecierii CHF în perioada de derulare a contractului. Utilizarea unei practici înșelătoare presupune existența unor acțiuni concrete din partea agentului economic cu scopul de a determina consumatorul, prin prezentarea unor informații neadevărate ori prin omisiunea de a-i furniza anumite date, referitoare la produsul contractat, să încheie contractul. Cum astfel de acțiuni nu au fost probate în cauză, reclamanții nu pot pretinde că au fost subiecți ai unor practici înșelătoare din partea pârâtei.


Chiar dacă s-ar fi dovedit că aceste contracte au fost încheiat ca urmare a unor acțiuni înșelătoare săvârșite de către pârâtă, astfel cum rezultă din jurisprudența CJUE în cauza C‑453/10, J___ Pereničová, Vladislav Perenič împotriva __________________.r.o. – invocată chiar de către reclamanți ca argument în sensul practicilor înșelătoare folosite de banca pârâtă – un astfel fapt nu poate constitui el însuși temei pentru declararea nulității unei clauze contractuale.


Susținerea reclamanților potrivit căreia serviciile financiare de creditare în moneda CHF nu ar fi trebuit să existe pe piață este lipsită de suport juridic, în lipsa invocării vreunei dispoziții legale care să interzică acest tip de credite. De asemenea, neexistând în cauză niciun element probat în sensul că instituția de credit a cunoscut că va urma o creștere considerabilă a cursului de schimb al fracului elvețian și că a omis să informeze consumatorul în mod corespunzător, instanța nu poate verifica dacă aceasta se putea aștepta în mod rezonabil ca reclamanții să accepte acordarea creditului în moneda CHF.


În ceea ce privește obligația de a nu introduce în contractul de credit clauze abuzive, tribunalul reține că potrivit art. 4 alin.1 din Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. A___.2 dispune că o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile generale de vânzare practicate de profesioniști pe piața produsului sau serviciului respectiv. Potrivit alin.3, dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.


În raport de dispozițiile legale citate, rezultă că pentru a se constata existența unei clauze abuzive este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe: clauza contractuală în litigiu să nu fi fost negociată; prin ea însăși o astfel de clauză să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților; dezechilibrul creat să fie în detrimentul consumatorului, nefiind respectată cerința bunei credințe.


În speță, contractele de credit deduse judecății reprezintă contracte standard preformulate, astfel că se prezumă, în condițiile art.4 alin.3 din Legea nr.193/2000, caracterul ne-negociat al clauzelor contestate, dovada contrară nerezultând din probele administrate. În acest sens, tribunalul reține că negocierea presupune purtarea unor minime discuții între părți în vederea încheierii unui acord, cu posibilitatea reală pentru partea contractantă de a influența poziția celeilalte părți în scopul obținerii unor condiții contractuale mai avantajoase decât cele cuprinse în oferta acesteia din urmă. Pârâta nu a probat că în raporturile cu reclamanții a avut loc o negociere, funcționând pe deplin prezumția stabilită de textul legal anterior menționat.


Cât privește celelalte două condiții, se constată că acestea nu sunt îndeplinite în speță. Chiar reținând caracterul preformulat al contractelor, cu consecința prezumției lipsei negocierii, clauzele prin care s-a instituit obligația împrumutatului de a rambursa ratele de credit în CHF nu au fost stipulate exclusiv în favoarea instituției de credit. Contrar susținerilor reclamanților, în baza acelorași clauze, în cazul variațiilor cursului de schimb inferioare valorii de la data încheierii contractului, diferența în minus este suportată de împrumutător, neputându-se susține că acordarea creditului în valuta CHF s-a făcut exclusiv în favoarea băncii.


Tribunalul reține și faptul că, împrumutându-se pentru o perioadă considerabilă de timp într-o monedă străină, reclamanții și-au asumat implicit și riscul fluctuațiilor monedei contractului. Ca atare, executarea obligației reclamanților de a plăti ratele de credit în moneda CHF, afectată de variația cursului de schimb, își găsește suportul atât în conținutul clauzelor contractuale, cât și în dispozițiile legale din materia contractului de împrumut (art.1578 din Codul civil de la 1864), neexistând temei legal pentru nulitatea/modificarea contractului în sensul stabilirii obligației de plată a creditului în lei la cursul de schimb de la data încheierii convenției dintre părți.


Tribunalul constată, de asemenea, că în condițiile speciale ale contractelor de credit, la art. 1, s-a prevăzut în mod clar cuantumul sumelor împrumutate în CHF, clauzele care privesc rambursarea în aceeași monedă reprezentând consecința firească a faptului că împrumuturile au fost acordate în CHF. Prevederea contractuală în sensul că rambursarea creditului se face în moneda în care a fost acordate, respectiv CHF și că toate plățile în baza convenției se efectuează în moneda creditului, conform scadențarului (secțiunea 6 alin. 2/lit. B teza I din condițiile speciale ale tuturor convențiilor, secțiunea 4 art. 4.1 din condițiile generale ale tuturor convențiilor) nu poate crea un dezechilibru între drepturile și obligațiile părților și nici nu denotă reaua-credință a băncii.


Faptul că reclamanții, prin clauzele din secțiunea 4 art. 4.3 din condițiile generale ale unor convenții, respectiv secțiunea 4 art. 4.5 din condițiile generale ale altor convenții, au autorizat banca să le debiteze conturile și, pentru conturile deschise în altă monedă, să efectueze și conversia sumelor de bani în valuta creditului semnifică doar menționarea în contract a unei măsuri de garantare a obligațiilor de plată asumate de împrumutat, măsură aplicabilă exclusiv în situația în care acesta nu alimentează contul alocat plăților creditului cu sumele necesare în acest scop, după cum rezultă din partea introductivă a clauzei. Din aceste prevederi contractuale rezultă și că reclamanții nu sunt obligați în niciun fel să utilizeze cursul de schimb al băncii pârâte în vederea alimentării contului aferent creditului.


Referitor la clauzele prevăzute în secțiunea 4 art. 4.2 din condițiile generale ale unor convenții, care stipulează dreptul băncii, iar nu obligația, de a converti în RON creditul acordat, utilizând în acest sens cursul de schimb practicat de aceasta la data conversiei, corelativ cu obligația împrumutatului de a efectua în RON orice rambursare/plată a sumelor datorate băncii și de a suporta costurile aferente conversiei, se observă că aceste clauze ar putea deveni aplicabile în situația în care pe parcursul duratei creditului, cursul de schimb fluctuează în sensul crescător cu mai mult de 10% față de valoarea acestuia de la data semnării convenției, în vederea evitării continuării/majorării expunerii la riscul valutar, fiind o prevedere favorabilă reclamanților, din moment ce riscul valutar reprezintă potențialul efect negativ, constând în creșterea obligației de plată, generat de fluctuația ratelor de schimb valutar pe care l-ar putea avea de suportat împrumutatul ca urmare a contractării creditului și rambursării acestuia într-o altă monedă decât RON.


De altfel, în legătură cu conținutul acestei clauze, reclamanții nu au evidențiat niciun element din care să rezulte existența unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, acesta neputând fi dedus doar din împrejurarea că în ipoteza dată conversia creditului s-ar realiza la cursul de schimb practicat de bancă la data operațiunii respective, iar nu la cel de la momentul contractării creditului, așa cum au solicitat reclamanții invocând creșterea cursului de schimb CHF/RON în prezent, după 7-8 ani de la data semnării contractelor de credit, cu aproape 100% față de valoarea de la acea dată.


Tribunalul constată că, deși reclamanții au redat în cererea de chemare în judecată și conținutul art. 4.3 din secțiunea 4 a condițiilor generale din unele convenții de credit (care se referă la posibilitatea împrumutatului de a solicita băncii aprobarea în vederea conversiei monedei creditului, precum și la obligația băncii de analiza solicitările primite, de la caz la caz și în funcție de posibilitățile de refinanțare în piață a monedei în care împrumutatul a solicitat conversia creditului, în situația aprobării de către bancă urmând a se încheia un act adițional, cu restructurarea ratei dobânzii curente și a celorlalte condiții contractuale, precum și cu suportarea costurilor de către împrumutat), în cuprinsul Anexei 1 la cererea de chemare în judecată, cuprinzând identificarea clauzelor contestate în prezenta cauză, aceste prevederi nu sunt incluse (din examinarea contractelor deduse judecății rezultând că art. 4.3 menționat în cazul unor contracte în Anexa 1 privește, de fapt, autorizarea băncii de a debita conturile împrumutatului și, pentru conturile deschise în altă monedă, să efectueze și conversia sumelor de bani). De altfel, clauza care reglementează posibilitatea împrumutatului de a solicita băncii conversia monedei creditului, prezentă în condițiile generale ale unor contracte de credit, reprezintă iarăși o clauză stipulată în favoarea reclamanților, de care aceștia se puteau prevala pe parcursul derulării contratului pe măsură ce au constatat creșterea graduală a cursului de schimb CHF/RON, pentru a obține eliminarea efectului negativ generat de fluctuația cursului valutar.


Pentru a se determina dacă o clauză contractuală creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, este necesar a se avea în vedere și jurisprudența CJUE cu privire la interpretarea acestei condiții, în cauza C-415/11 – Mohamed Aziz împotriva Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), conform căreia „(…) pentru a ști dacă o clauză provoacă un „dezechilibru semnificativ” între drepturile și obligațiile părților care decurg din contract, în detrimentul consumatorului, trebuie să se țină seama în special de normele aplicabile în dreptul național în lipsa unui acord între părți în acest sens. Instanța națională va putea evalua, prin intermediul unei asemenea analize comparative, dacă și, eventual, în ce măsură contractul îl plasează pe consumator într-o situație juridică mai puțin favorabilă în raport cu cea prevăzută de dreptul național în vigoare. De asemenea, este relevant în acest scop să se procedeze la o examinare a situației juridice în care se găsește consumatorul menționat având în vedere mijloacele de care dispune, potrivit reglementării naționale, pentru a face să înceteze utilizarea clauzelor abuzive.”


Pornind de la această interpretare, tribunalul constată că dreptul intern nu reglementa în mod special, la momentul încheierii contractului, acordarea creditelor în valută, nefiind instituite cerințe legale pentru contractarea unor astfel de împrumuturi de către instituțiile de credit. De asemenea, nicio prevedere legală nu interzicea încheierea unor astfel de contracte, ci, dimpotrivă, prin art.1.578 din Codul civil – aplicabil și în materia împrumuturilor acordate de instituțiile de credit – s-a prevăzut că: „obligația ce rezultă din împrumut în bani este totdeauna pentru aceeași sumă numerică arătată în contract” (alin.1). Potrivit alin. 2, „întâmplându-se o sporire sau o scădere a prețului monedelor, înainte de a sosi epoca plății, debitorul trebuie să restituie suma numerică împrumutată și nu este obligat a restitui această sumă decât în speciile aflătoare în curs în momentul plății”. Prin urmare, în materia contractului de împrumut dreptul național a consacrat principiul nominalismului monetar, ceea ce înseamnă că obligația de restituire asumată de împrumutat are ca obiect aceeași sumă, independent de creșterea sau scăderea valorii monedei contractului. Așadar, prin contractul de credit dedus judecății consumatorul nu a fost pus într-o situație juridică mai puțin favorabilă în raport cu cea prevăzută de dreptul național în vigoare, convenția părților preluând întocmai dispozițiile legale evocate anterior.


Nu poate fi avută în vedere susținerea reclamanților potrivit căreia la momentul luării deciziei de contractare nu cunoșteau nimic despre moneda CHF, întrucât legislația în materia drepturilor consumatorului urmărește a le proteja poziția în raportul contractual cu agentul economic, dar nu exclude propria obligație a acestora de a depune minime diligențe în vederea informării cu privire la contractele pe care vor să le încheie. Prin urmare, se ia în considerare tipul consumatorului mediu, normal informat și suficient de atent și de avizat, după cum rezultă din întreaga jurisprudență CJUE, și nu comportamentul consumatorului căruia i-a lipsit orice inițiativă de a evalua consecințele îndatorării sale, pe o perioadă considerabilă, într-o altă monedă decât cea națională.


Totodată, din neutilizarea monedei CHF ca instrument de plată ori ca monedă de referință în contractele încheiate pe teritoriul României și din calificarea acesteia ca monedă exotică, nu se poate trage concluzia existenței unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, întrucât operațiunile de circulație a monedelor pot avea loc și scriptic, prin virament bancar și nu numai prin remitere materială, inclusiv în condițiile unei cantități insuficiente pe piață. Susținerile reclamanților conform cărora numărul mare de contracte încheiate în această monedă în România a determinat creșterea explozivă a cursului de schimb, dincolo de faptul că reprezintă simple afirmații care nu pot antrena aplicarea sancțiunii nulității clauzelor contestate, nu pot fi primite nici din perspectiva corectitudinii lor, aprecierea monedei CHF având loc și prin raportare la valutele considerate ca având un grad ridicat de stabilitate, precum Euro și USD.


Tribunalul mai reține că reclamanții nu au probat în speță că serviciile de creditare achiziționate prin intermediul contractului le-au fost prezentate ca fiind sigure, fără riscuri în ceea ce privește variația cursului de schimb. De asemenea, nu a fost probată în cazul concret lipsa de opțiune cu privire la contractarea unui credit într-o altă monedă, la care se adaugă și faptul că primirea unei sume de bani mai mare, la același rating, a profitat reclamanților la momentul contractării creditului, constituind, în același timp, un indiciu cu privire la condițiile contractuale pe care urmau să și le asume.


Pentru argumentele expuse, tribunalul reține că nu este îndeplinită cerința dezechilibrului semnificativ între drepturile și obligațiile părților și, în lipsa probelor certe care să ateste că banca pârâtă a cunoscut că va urma o creștere semnificativă a cursului de schimb al CHF, nu se poate conchide nici că aceasta a acționat în relația cu reclamanții contrar exigențelor bunei-credințe.


Se mai reține că nu sunt incidente în cauză și nu pot constitui temei pentru declararea nulității clauzelor contestate prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului, având în vedere data adoptării acesteia prin raportare la data încheierii contractului de credit concomitent cu lipsa unei legi interne de transpunere. În același sens, Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic privind acordarea de împrumuturi în monedă străină (CERS 2011/1) invocată de reclamanți – ai cărei destinatari, de altfel, sunt statele membre și autoritățile naționale, iar nu particularii, cum este cazul în speță – este emisă la data de 21.09.2011. De asemenea, nici Regulamentul BNR nr.17/2012 nu este aplicabil, fiind adoptat după data încheierii contractelor de credit.


Cât despre legislația altor state ori jurisprudența invocată de reclamanți – a instanțelor române sau a celor din alte țări – acestea nu pot fi conduce la constatarea nulității clauzelor contestate, neconstituind izvor de drept în sistemul juridic român.


Totodată, nu-și găsesc aplicare în cauză cele statuate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-26/13 A____ Kasler H_______ Rabai vs. OTP Jelzalogbank Zrt, în care s-a reținut caracterul abuziv al unei clauze prin care împrumutații au fost obligați să suporte o diferență de curs valutar rezultată din cursul valutar la cumpărare și cursul valutar la vânzare. În speța respectivă, astfel cum rezultă din considerentele de la pct.21-25 din hotărârea Curții, creditul a fost acordat în moneda națională (forint maghiar – HUF), cu precizarea că „determinarea valorii în valută a împrumutului se realizează la cursul de schimb la cumpărarea valutei aplicat de bancă, în vigoare la data deblocării fondurilor”, iar „ulterior deblocării fondurilor, cuantumul împrumutului, dobânzile aferente și cheltuielile de administrare, precum și dobânzile de întârziere și celelalte cheltuieli se stabilesc în valută”. Valuta utilizată pentru derularea creditului a fost CHF, astfel că pe baza cursului de schimb la cumpărarea francilor elvețieni (CHF) aplicat de Jelzálogbank la deblocarea fondurilor, suma împrumutului a fost stabilită la 94.240,84 CHF. Împrumutații aveau obligația de a rambursa această sumă într‑o perioadă de 25 de ani, fiecare rată lunară fiind scadentă în a patra zi a fiecărei luni, contractul prevăzând că „împrumutătorul stabilește valoarea în forinți maghiari a fiecăreia dintre ratele lunare datorate pe baza cursului de schimb la vânzare al monedei [străine] aplicat de bancă în ziua anterioară scadenței”. Din considerentul nr.26 al hotărârii se poate observa că aspectele reclamate de împrumutați în speța respectivă au fost legate de caracterul abuziv al clauzei prin care împrumutații erau obligați să plătească ratele lunare de rambursare scadente pe baza cursului de schimb la vânzarea monedei străine aplicat de bancă, deși cuantumul împrumutului deblocat fusese stabilit de aceasta din urmă pe baza cursului de schimb la cumpărare aplicat valutei respective, ceea a conferit băncii un avantaj unilateral și nejustificat în sensul articolului 209 din Codul civil maghiar. În acest context factual și juridic a reținut Curtea că o astfel de clauză, în măsura în care cuprinde o obligație pecuniară a consumatorului de a plăti, în cadrul ratelor împrumutului, sumele care rezultă din diferența dintre cursul de schimb la vânzare și cursul de schimb la cumpărare ale monedei străine, nu poate fi considerată ca o „remunerație” al cărei caracter adecvat în calitate de contrapartidă a unei prestații efectuate de împrumutător să nu poată face obiectul unei aprecieri pentru a se stabili dacă este abuzivă în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13, precum și că cerința potrivit căreia o clauză contractuală trebuie redactată în mod clar și inteligibil trebuie înțeleasă ca impunând nu numai ca respectiva clauză să fie inteligibilă pentru consumator din punct de vedere gramatical, ci și ca contractul să expună în mod transparent funcționarea concretă a mecanismului de schimb al monedei străine la care se referă clauza respectivă, precum și relația dintre acest mecanism și cel prevăzut prin alte clauze referitoare la deblocarea împrumutului, astfel încât acest consumator să poată să evalueze, pe baza unor criterii clare și inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește.


În prezenta cauză nu se pune însă în discuție suportarea vreunei diferențe de curs valutar dintre cel valabil la cumpărare și cel valabil la vânzare, întrucât creditul a fost acordat în CHF, iar obligația de a rambursa ratele de credit a fost stipulată în aceeași monedă, situație față de care nu se pune problema efectuării unei operațiuni valutare speculative de către bancă în detrimentul împrumutaților. Astfel cum s-a arătat în considerentele de mai sus, efectuarea schimbului valutar de către bancă poate avea loc numai în condițiile clauzelor din secțiunea 4 art. 4.3 sau, după caz art. 4.5 din condițiile generale ale convențiilor de credit, respectiv în situația în care reclamanții nu plătesc ratele de credit la scadență, iar banca se prevalează de posibilitatea de a debita conturile acestora, deschise în altă monedă decât cea a creditului.


Tribunalul mai reține că prin prezenta cerere de chemare în judecată se solicită instanței o intervenție nepermisă în contract, cu consecința modificării acestuia în ceea ce privește obiectul său, situație care pune în discuție toate elementele esențiale convenite de părți, respectiv moneda contractului, dobânda aferentă și perioada de rambursare. Aceste elemente creează un tot unitar, pe piața bancară moneda creditului influențând nivelul dobânzilor și al comisioanelor, precum și perioada de rambursare. Din această perspectivă, schimbarea monedei creditului în sensul solicitat de reclamanți, fără a se realiza o analiză obiectivă a impactului unei asemenea intervenții în contract ar rupe echilibrul contractual în defavoarea instituției de credit, care a încheiat contractul de credit în considerarea monedei CHF, ceea ce a condus, la momentul semnării contractului, la acordarea unor condiții mai avantajoase pentru împrumutat față de alte produse financiare existente pe piață. Trebuie avute în vedere și cerințele privind securitatea juridică a activităților economice desfășurate de către instituția de credit, ce impun o interpretare și aplicare obiectivă a dispozițiilor legale invocate în cauză, motiv pentru care situația uneia dintre părțile contractante, respectiv consumatorul, nu poate fi considerată criteriul determinant care decide soarta viitoare a contractului.


Soluția de modificare a contractului nu este posibilă nici din perspectiva jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a statuat că în cazul în care instanța de judecată constată caracterul abuziv al unei clauze, aceasta nu poate interveni în contractul dintre părți prin modificarea clauzelor contractului. Astfel, în Hotărârea Curții din 14.06.2012, în cauza C-618/10 Banco Espanol de Credito SA împotriva Joaquin Calderon Camino, s-a stabilit, în interpretarea dispozițiilor Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, că „articolul 6 alin. 1 din Directivă trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări a unui stat membru care permite instanței naționale, atunci când constată nulitatea unei clauze abuzive cuprinse într-un contract încheiat între un vânzător sau un furnizor și un consumator, să completeze respectivul contract modificând conținutul acestei clauze”. Din motivare rezultă și faptul că „instanțele naționale au numai obligația de a exclude aplicarea unei clauze contractuale abuzive pentru ca aceasta să nu producă efecte obligatorii în ceea ce privește consumatorul, fără a avea posibilitatea să modifice conținutul acesteia. Astfel, acest contract trebuie să continue să existe, în principiu, fără nicio altă modificare decât cea rezultată din eliminarea clauzei abuzive, în măsura în care, în conformitate cu normele dreptului intern, o astfel de menținere a contractului este posibilă din punct de vedere juridic”.


Așadar, tribunalul nu poate dispune modificarea convențiilor de credit cu privire la moneda împrumutului, în lipsa unei dispoziții legale care să permită o atare modificare. Faptul că modificarea contractului în sensul solicitat de reclamanți nu este posibilă rezultă și din prevederile art.6, art.7 și art.12 din Legea nr.193/2000, care prevăd exclusiv eliminarea din contractele de credit a clauzelor abuzive, nu și înlocuirea lor.


Întrucât nu există temei legal pentru a se constata nulitatea clauzelor contestate în speță și pentru se dispune obligarea băncii la emiterea unui nou grafic de rambursare în lei, la cursul de schimb CHF/leu de la data încheierii contractelor, cererea de chemare în judecată va fi respinsă ca neîntemeiată, iar față de soluția pronunțată și dispozițiile art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, reclamanții – aflați în culpă procesuală – urmează să-și suporte și cheltuielile de judecată efectuate în proces.


 


PENTRU ACESTE MOTIVE


ÎN NUMELE LEGII


HOTĂRĂȘTE:


 


Ia act de renunțarea reclamanților A____ F_______ domiciliat în Bld. Republicii nr. 6, _____________________________________. Călărași, CNP xxxxxxxxxxxxx, A____ T______ domiciliată în Ale. Berevoiești nr. 3, _____________, _____________, sector 3, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A________ G____ C_________ domiciliat in _______________________. 19B, mun. Rîmnicu V_____, jud.V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, A________ G____ F_______ M______ domiciliată în _______________________. 19B, mun. Rîmnicu V_____, jud.V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, A____ V_____ domiciliat in ______________________, _______________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A_____ L____ domiciliat in ___________________, ______________, _____________, sector 3, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A_____ V________, domiciliată în ___________________, ______________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A_____ E____ C____, domiciliată în _____________________. 26, ____________, ________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A_____ F_____, domiciliat în ___________________________ nr 6, _____________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A_______ S_____, domiciliata in __________________________.20, __________, ____________________, jud. T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, A_______ A_____, domiciliat în _____________________, _______________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, A_______ R_____ A______, domiciliată în _____________________, ___________________________), jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_______ S_____, domiciliat în ___________________.293, ____________, _____________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ C______-M______, domiciliată în _______________________, C______, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ G___, domiciliat în _______________________, C______, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ A______ A_______, domiciliată în _________________.100, _____________, ___________________, jud. Prahova, B_____ C_____, domiciliat în _________________. 100,_____________, ___________________, jud. Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ A_____, domiciliat în _____________________________.34, _______________, __________, mun. Iași, jud. Iași, B____ C________, domiciliată în _____________________________.9, ___________, ______________________, jud. Iași, B________ E____, domiciliată în ________________________ nr. 11, ____________________, ________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ F______, domiciliată în Bld. Mareșal A________ A_______, _____________, __________________. B____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ V_____, domiciliat în Bld. Mareșal A________ A_______, _________________________________. B____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B________ F_____, domiciliat în ___________________,____________, ___________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ D_____ C_______, domiciliat în ___________________, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ I____ M_____, domiciliată în _______________, ____________, ___________, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_______-Boartes C_______-T_____, domiciliată în _________________ __________________________, jud. T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ R___ I__, domiciliat în ___________________, __________, ____________________, jud. T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B______ A______ M______, domiciliată în _____________________.12, ______________-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, B______ T___, domiciliat în _____________________.12, ______________-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ B_____ C______, domiciliat în C__. Ș_____ V___ nr.288 _________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx B___ V_______ C_______, domiciliat în ___________________________ 3, ______________,_____________, sector 3, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B___ D___, domiciliată în ______________________, ____________________________, sector 1, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ A___ I________ domiciliat în ______________________________ nr.55, _______________-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ S_____ M____ domiciliată în _____________________________ nr.55, _______________-N_____, jud.Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_____ I_____ N______, domiciliat în ________________________.4, ___________, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx C_____ T_______ O_____, domiciliată în ________________________.4, ____________________________, mun.București, CNP xxxxxxxxxxxxx C_____ C______, domiciliată în _________________, __________, ____________________, jud. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ C_____ D______, domiciliată în _________________, T_____, jud.G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ C______ C______, domiciliat în _________________, T_____, jud. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C____ A_____, domiciliat în _________________, Râmnicu V_____, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C____ E____, domiciliată în _________________, Rîmnicu V_____, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ F_____, domiciliat în ______________________, B________, jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx C____ G______ A_____, domiciliat în bld.Republicii nr.17A, ___________, _____________________, jud. Prahova, CNP xxxxxxx, C____ G_______, domiciliată în bld. Republicii nr.l7A,___________, _____________________, jud Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_______ B_____, domiciliat în ____________________,____________________________________, jud. Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_______ M____, domiciliată în ____________________, ___________, __________, mun. Suceava, jud. Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, C___ C_______ E____, domiciliată în ___________________, mun. T_____, jud. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C___ L_____, domiciliat în ____________________, mun. T_____, jud. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C________ M_____ C______, domiciliat în _____________________.32, _____________________________, jud B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ (fosta I______) S_______ R_______, domiciliat în bld. Independenței nr.9, ____________, ___________, mun. Tîrgoviște, jud.Dîrnbovița, CNP xxxxxxxxxxxxx C_______-K_____ A_____ N______, domiciliat în ________________, __________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx C_______-K_____ C_____ E____, domiciliată în ________________, ___________, ___________, sector 4, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx C____ D______, domiciliată în ____________________ _________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx C______ M____ A______, domiciliat în __________________.9,_____________, ___________, sector 2, mun.București, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ V________, domiciliată în bld. I__ M________ nr.45, ____________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx C________ E____, domiciliată în drm. Valea M___ nr.215, ________________________ (orș. Ștefănești), jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, C________ M_____ M_____, domiciliat în drm. Valea M___ nr.215, ________________________ (orș. Ștefănești), jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_____ P___ A_____, domiciliat în _______________________, Cluj-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, D___ L_____, domiciliat în _______________________. 18, ____________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_____ F_____, domiciliată în __________________, mun. Oltenița, jud Călărași, CNP xxxxxxxxxxxxx D_____ G______, domiciliat în __________________ mun. Oltenița, jud Călărași, CNP xxxxxxxxxxxxx, D___ E____, domiciliată în __________________, _____________, ___________, mun. A_________, jud. Teleorman, CNP xxxxxxxxxxxxx, D___ E____ I____, domiciliată în ___________________________________, jud. Dâmbovița, nr. 1090, CNP xxxxxxxxxxxxx, D___ M____, domiciliat în ______________________.L. C________, jud. Dâmbovița, nr. 1090, CNP xxxxxxxxxxxxx, D___ M_____, domiciliat în ___________________, ____________, ____________________________, jud.Teleorman, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_____ (fosta V_________) M_______, domiciliată în ____________________. 11, __________, ______________, sector 4, București, CNP xxxxxxxxxxxxx D_______ A_____ G______, domiciliat în _______________________ nr. 5, __________________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_______ L____, domiciliată în _______________________ nr. 5, _______________.6, _____________, sector 6, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D___ C_________, domiciliat în ___________________. 4, _____________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D___ R______ A___, domiciliată în ___________________. 4, _____________ ____________, sector 4, București, CNP xxxxxxxxxxxxx D_________ A_____, domiciliat în _____________________, _________________________, CNP xxxxxxxxxxxx, D_________ M______, domiciliată în _____________________, W.D24, __________________, CNP xxxxxxxxxxxxx D______ C_____ C______, domiciliat în Ale. N______ I____ nr.6, _____________, ___________________, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, D______ G______ B_____, domiciliat în _______________________.4, _____________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D______ M______, domiciliată în _______________________. 4, _______________, _____________, sector 2, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D______ M______ G_______, domiciliată în ale. N______ I____ nr.6, __________________________________, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, G____ A_______, domiciliată în Ale. Timonei nr. 8,_____________, C________, jud C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, G____ C_______, domiciliat în ____________________ nr.5, __________, _____________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, G____ Z______ D___, domiciliată în _______________________, ______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx G_____ I____ C_______, domiciliată în ___________________________.23, M.T4-T5, ___________________________, mun.București, G_____ R_____, domiciliat în ___________________ la B___ nr.46, mun. Bacău, jud. Bacău, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_______ E______, domiciliat în ____________________,______________, mun.C________, jud. C________, G_______ N_______ D______, domiciliată în _______________________, ______________, Mun.C________, jud.C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_______ D_____, domiciliată în _____________________.32, __________, _________________, jud. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_________ D____, domiciliat în __________________, _____________, ___________, mun. Iași, jud. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx G_________ M______, domiciliată în __________________,_____________________________________, jud. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, G____ N___ N___, domiciliat în ___________________, Sector 2, Municipiul București, CNP xxxxxxxxxxxxx, G______ E____, domiciliat în Bld. 1 Mai nr.19, _____________, ________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, G______ M________ N______, domiciliată în Bld. 1 Mai nr.19, _____________, ______________, sector 6, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, H________ D_____ S____, domiciliat în __________________ _____________________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, H________ I____ A________, domiciliat în __________________, M.19C, ___________________ (_________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ M______, domiciliată în __________________, ___________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ M_____, domiciliat în __________________, ___________, ____________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, I_______ A________, domiciliată în _________________, ______________________________________ N____, jud N____, CNP xxxxxxxxxxxxx, I_______ O_____ V_____, domiciliat în _________________,___________, ___________, mun. Piatra N____, jud.N____, CNP xxxxxxxxxxxxx, I___ M_____ B_____, domiciliat în Calea Ferentari nr.6, __________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, I___ M_______, I___ M_____ B_____, domiciliat în _____________________.3,____________. __________________, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, I___ M_____ V_______, domiciliată în _____________________.3, _________________________________, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, I_____ A_______, domiciliat în _______________________ Roșie), jud. N____, CNP xxxxxxxxxxxxx, I_____ N______, domiciliat în _______________________ Roșie), jud. N____, CNP xxxxxxxxxxxxx, L____ M______ R_____, domiciliată în ________________________, ____________________________), jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, L____ V_____ G______, domiciliat în ______________________, __________________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ D____ M____, domiciliată în ________________________.94, M.14A, __________, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ D___ S_____, domiciliat în _________________________.94, ____________, _____________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ B_______ M______, domiciliată în ___________________, Rîmnicu V_____, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ M____, domiciliat în __________________, Rîmnicu V_____, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, M________ A_______, domiciliat în _________________________ nr. 10, _____________, ______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ M_____ M_____, domiciliată în ____________________, ______________________, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ C_________ C_______, domiciliat în int.Vladimiri nr.29-35, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ I______ C_____, domiciliată în int. Vladimiri nr.29-35, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ C_________, domiciliat în bld. I____ M____ nr.97, __________, ___________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M______ C_________ M______, domiciliat în bld. F________ I nr.129, ___________, ____________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M________ G_____ D___, domiciliat în ______________________, ___________, ____________, mun. B_____, jud B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, M________ M____, domiciliată în ______________________, ______________________________________, jud B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ R_____ M_______, domiciliată în Ale. Barajul B____ nr. 6, ______________, ____________, sector 3, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ A__-M____-L_____, domiciliată în __________________, ___________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ A_______-M____, domiciliat în _________________, ___________,___________, sector 4, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M______ R___ B_____, domiciliat în bld. Regina E________ nr.23, ___________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx M____ C_____-A___, domiciliată în ___________________.8, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ M_____, domiciliat în ___________________.8, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ D__-N______, domiciliat în ____________________, _____________, ___________, Sector 4, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ I____, domiciliat în _____________________, ____________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx M_____ A________, domiciliată în ___________________.15, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ G______-D_____, domiciliat în ___________________.15, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ T_____, domiciliat în ______________ Levaditti nr.15, _____________.l3, mun. G_____, jud G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_______ C______-S_____, domiciliat în _____________________.5, _________________________), jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, N_____ A____-E________, domiciliată în _____________________. 28, ______________, _____________, sector 6, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, N_____ C_________-M_____, domiciliat în _____________________. 28.______________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, N___ C_____, domiciliat în ____________________, _____________, ____________, sector 4, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, N____ R_____-I____, domiciliată în _____________________ 9, ____________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, O______ A_____, domiciliat în __________________________, ____________, mun. Focșani, jud.V______, CNP xxxxxxxxxxxxx, O______ N_______, domiciliată în ______________________________ nr.5, ________________________, jud.V______, CNP xxxxxxxxxxxxx, O____ D____ S______, domiciliată în __________________.6B, ___________, ____________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P___ A__ M____, domiciliat în _________________________.19, ______________________, jud.Bacău, CNP xxxxxxxxxxxxx, P___ L____ P____, domiciliat în _________________________.19, ___________, mun.Bacău, jud.Bacău, CNP xxxxxxxxxxxxx, P___ C_______, domiciliat în Car. C____ 2, __________,________________, jud. B____, CNP xxxxxxxxxxxxx P___ (Ciocirlan) I____, domiciliată în ____________________.83, ____________,___________, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ O___ I____, domiciliată în C__. Moșilor nr. 217, ______________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ L____, domiciliat în _____________________ nr.77C, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ V_____, domiciliat în _____________________ nr.77C, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ A__, domiciliată în _____________________. 2, _____________, Cluj-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ I___, domiciliat în _____________________. 2, _________________________, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ F______, domiciliată în Ale. D_______ C_______ nr.4, ____________.B, __________________, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ M_______ M____, domiciliată în Ale. D_______ C_______ nr.4, ____________.B, __________________, jud Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_____ T_____ C______ domiciliat în cal. Bihorului nr.85A, mun. Oradea, jud. Oradea, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ E____ L____, domiciliată în ____________________ nr.10A, mun. G_____, jud-G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ A_____, domiciliat în ___________________, _____________, __________, mun.G_____, jud.G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P__ E____ S_____ domiciliată în _________________________ nr.l0,___________________, sector 5, mun. București, P___ D__, domiciliat în _________________________.33E, mun.C______, jud.D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, P___ M______ C_____ domiciliată în _________________________.33E, mun.C______, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ E____ M______ domiciliată în Brattenerstrasse 17,8307, Effretikon, Kanton Zurich, Elveția, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ M_____ R_____ domiciliat în Bruttenerstrasse 17, 8307, Effretikon, Kanton Zurich, Elveția, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ E______ I____, domiciliat în ____________________, ___________, _________________________, jud.Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, R___ R_____ S_______ domiciliată în _________________, __________, mun.Ploiești, jud Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, R___ R_____ V______ domiciliat în _________________, ________________________, jud.Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, R________ M________ domiciliată în _____________________ nr.6, ____________, ____________, mun. Pitești, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, R________ S____ G_____ domiciliat în ______________________,jud Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, R____ (fosta C______) C_______, domiciliată în ______________________.3, __________.C,___________, sector 1, mun. București, R____ A______ domiciliată în _________________, ______________. 15, Cluj-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, R____ D_____ N______, domiciliat în ________________________. 18, ________________________________, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx, S____ R_____ domiciliat în ________________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S____ V______ M______ domiciliată în ________________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S___ O_____ F_____ domiciliat în __________________, ____________________ (________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, S__ A____ I____ domiciliată în _________________, _______________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, S__ S____ I___ domiciliat în ____________________, ________________-N_____, jud.Cluj,CNP xxxxxxxxxxxxx, S___ A___ G______ domiciliat în _____________________.13, ________________________________, jud.T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S___ A_____ E________ domiciliată în _____________________.13, ___________, ____________________, jud. T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ A________ domiciliat în ___________________,____________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ D___ R_____ domiciliat în ___________________. 22F, Otopeni, jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ F______ domiciliat în ___________________.____________________________, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ M_______ A______ domiciliată în ___________________. 22F, Otopeni, jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ A_____ D__ domiciliat în ______________________.2-4 _________________-N_____, Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ M______ C______ domiciliată în ______________________.2-4 _________________-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, S___ (fosta N_______) M______ L_______ domiciliată în bld. Chișinău nr.8, ___________, _____________________, mun .București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ A_____ F_____ domiciliat în cal. A____ V_____ nr.202, ___________.A, ________________, jud. A___, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_______ F_____ D_____ domiciliat în _____________________. 8, ______________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_______ L____ domiciliată în ___________________, _____________, _____________, sector 6, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_______ A______ domiciliat în _______________, M.CL2, __________, _____________________, jud.V______, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_______ M____ domiciliată în _______________, ____________, ___________, orș. O_______, jud.V______, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_________ C_____-G_______, domiciliată în Bld. Gării nr. 20, ___________________________. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_________ D____, domiciliat în Bld, Gării nr. 20, ______________, B_____, jud B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_______ M_____-L____, domiciliată în bld. N______ B_______ nr 3, __________, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ C_____-V_______, domiciliat în _______________________, ____________, __________________. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx S_____ M______, domiciliată în ______________________, ________________________________. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ L_____, domiciliată în ________________, mun. G_____, jud. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ N_______ domiciliat în ________________, mun. G_____, jud G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, T_____ D____-C_____ domiciliată în _________________, ___________, ______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T_____ I____ domiciliat în _____________________ m.42, _________________________________, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, T_____ C______-T_____ domiciliat în ______________________. 13-15, _______________, _____________, sector 3, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T_____ A________-M_____ domiciliat în ale. Poiana Sibiului nr.l, ________________, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T_____ V______-M______, domiciliată în ale. Poiana Sibiului nr.l, ___________,___________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx T____ Constanta C______, domiciliată în bld. Regina Elisabetanr.23, ___________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T___ C_______, domiciliată în ale. Ulmilor nr.6, ___________, ___________, mun. Piatra N____, jud. N____, CNP xxxxxxxxxxxxx T___ M_____ M_____ domiciliat în ale. Ulmilor nr.6, ___________, ________________________ N____, jud. N____, CNP xxxxxxxxxxxxx, T______ A___ R_____, domiciliată în ____________________, ____________, ___________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T___ F_____, domiciliat în _________________________ nr. 7, ____________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T___ I______ M______ domiciliată în _________________________ nr. 7, ____________, ____________, sector 4, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, U______ (fostă D______) A____ I_____, domiciliată în _________________, ________________________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, U____ T_____ domiciliat în _________________ (corn. Uriu), jud. Bistrița-Năsăud, CNP xxxxxxxxxxxxx, U____ T_____ domiciliată în _____________________, mun.G_____, jud.Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, V_____ M____ E____, domiciliată în ________________, ____________,___________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, V_____ S_____ M_____ domiciliat în _________________, W.P19, __________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, V______ M_______ domiciliată în _________________.210, orș Popești-Leordeni, jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, V______ S______ domiciliat în ale. Terasei nr.3, ________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, V___ M____ domiciliat în ale. Barajul Sadului nr.3-5, ______________.l, ___________, sector 3, mun. București, V_______ S_____ C_____ domiciliat în Bld. M_____ E_______ nr. 6, _____________, _________________________. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, V______ A________, V______ F_________ domiciliată în ________________________ nr.22, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, la judecata cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâta V________ R______ SA.


Admite excepția lipsei de interes, invocată de pârâtă la termenul de judecată din 10.11.2015, în ceea ce privește cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta D________ F_________ M______.


Respinge excepția prescripției extinctive, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată.


Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta D________ F_________ M______, domiciliată în ____________________., ___________,___________, sector 4, mun.București, CNP xxxxxxxxxxxxx, în contradictoriu cu pârâta V________ R______ SA, ca lipsită de interes.


Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții A___ G_______ R_____, domiciliată în ________________________. 13, _________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A___ I_____ G______, domiciliat în ________________________ 13, ______________, _________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A________ S_____ M____, domiciliat în _________________________. 1, _________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A________ F_____ L_____, domiciliat in _______________________.6, ___________. _____________, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, A________ D_____ A_____, domiciliat în ______________________.9, mun. Cluj-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, A________ S_____ L____, domiciliată în ______________________.9, mun. Cluj-N_____, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, A____ (fosta T_____) S_____-N______, B____ B_____ N______, domiciliat în _______________________.l, ____________________________, mun.București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ F______ V________, domiciliată în _______________________. 1, ____________, ______________, mun.București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ M_____, domiciliata în _________________________ nr.l7, orș. Tîrgu N____, jud. N____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ N______ L_____, domiciliat în _________________________ nr.17, orș. Tîrgu N____, jud. N____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B______ I____ D_____, domiciliat în ___________________, _____________, _____________________, mun. București, B______ M_____ L____, domiciliată în ___________________, _____________, ___________, sector 5, mun. București, B_________ E____ S_____, B____ M_____, domiciliată în ___________________, ______________, _______________________. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, B____ S____ L_____, domiciliat în ___________________, ______________, ____________, lași, jud. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, Baltaga C______ M_____, domiciliat în ___________________.25M, orș. Voluntari, jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ I____, domiciliată în ___________________.13, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B___ M_____ V_______, domiciliat în ___________________ nr.62, _________________, ____________________, jud. Argeș, B_____ A_______, domiciliată în ________________, bI.28B, __________, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B______ L____, domiciliată în _________________.46, mun.Cîmpulung, jud.Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, B______ M_____, domiciliat în _________________.46, mun.Cîmpulung, jud.Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ (fosta G____) O______ E____, domiciliată în ____________________, ___________, _____________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_______ T______ A________, domiciliat în ________________. nr.l8,___________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B______ A_____ domiciliat în _______________________ nr.5, ___________, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B______ A____ C_______ domiciliată în _______________________ nr.5, ____________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ B_____ C_______ domiciliată în ____________________, _________, ___________________, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, B_____ A_____ domiciliat în ____________________, _________________________, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_______ M______ domiciliată în ____________________, mun. Miercurea C___, jud. Harghita, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_______ S____ domiciliat în ____________________, mun. Miercurea C___, jud. Harghita, CNP xxxxxxxxxxxxx, C____ A___ A________ domiciliat în _______________________.13, __________, ___________, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, C____ M______ N___ domiciliată în ________________________ 13, _________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ S_____ domiciliat în __________________, ___________, ____________, mun. Iași, jud. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ A____ domiciliată în ____________________, ____________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ I____ G_____ domiciliat în __________________, ____________,__________, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_____ E____ V_______ domiciliată în __________________, ________________________________, jud. Hunedoara, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_______ (fosta I____) M_____ J___ domiciliată în ______________________ nr.6, ____________, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_________ M____ D_____ domiciliat în ________________ ________________________________________, jud. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_________ T_______ O_____ domiciliată în _________________ , ____________, __________, orș. Cernavodă, jud C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_____________ G_______ domiciliat în ________________, ______________________________________ Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_____________ M____ C______ domiciliată în ________________, _____________,_____________________. Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, C_____ C______ A________ domiciliată în ______________________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ C_______ P___ domiciliat în __________________, mun.T_____, jud.G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C______ M_____ domiciliată în ________________, _____________________, mun. B_____, jud. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C____ C________ domiciliat în ____________________.10, mun.V_____, jud.V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C____ M_______ domiciliată în _____________________.10, mun. V_____, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, C________ G______ domiciliat în Bld. C_________ B__________ nr. 101, _____________, ______________, sector 4, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, C____ D____ domiciliat în Ale. Oituz nr. 7, Tîrgu J__, jud. Gorj, CNP xxxxxxxxxxxxx, C____ I____ domiciliată în Ale. Oituz nr. 7, Tîrgu J__, jud. Gorj, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_________ E____ domiciliată în _____________________ 17, mun. Ploiești, jud. Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_________ I___ O_____ domiciliat în _________________________, _____________, sector 4, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D______ O___ D______ domiciliată în ______________________-95,_______________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D___ G___ domiciliată în Germania, CNP xxxxxxxxxxxxx, D____ N______ domiciliat în bld. D_____ G______ nr.41, _________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_________ C______ D____ domiciliată în ale. Seneslau nr.2B,__________, ___________, mun Pitești, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_________ I__ D_____ domiciliat în ___________________,______________________________________, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, D________ M_____, domiciliat în ________________________.39-49, __________, ___________, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_______ D__ domiciliat în Ale. I___ nr. 4, ________________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, D_______ V_______ M___ E____ domiciliată în Ale. I___ nr. 4, _____________,_______________, sector 2, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, E_____ C____ A________ domiciliat în __________________________.5, ____________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, E_____ D______ M_____ domiciliată în __________________________.5, _____________, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, E______ D______ F_________ domiciliată în ale. Scroviștea nr.5, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, E_____ G____ domiciliat în __________________, W.B29, ___________, sector 4, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, E_____ I_____ domiciliată în __________________, ____________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, E_____ M_____ domiciliată în __________________, ____________, ______________, sector 2, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, F____ A____ domiciliată în ___________________. 9, _______________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, F____ D_____ domiciliat în ___________________. 9, ______________, ______________, sector 6, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, F_____ M________ domiciliată în __________________, _________________________________.Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, F_____ M____ P___ domiciliat în _____________________. 20A, Cîmpulung, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_________ E______ S______ domiciliat în ____________________ ___________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, G__________ I_____ L_______ domiciliată în __________________________ nr.6 __________ _________, mun. C______, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, G__________ I____ S____ domiciliat în __________________________ nr.6 ____________________, mun. C______, jud. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_____ C______ L_____ domiciliat în __________________________. 36 Oradea, jud. Bihor, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_____ F_____ domiciliată în __________________________. 36, Oradea, jud. Bihor, CNP xxxxxxxxxxxxx, G____ L______ D______ domiciliată în ________________________ M________ nr.10, ___________,__________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, G____ M_____ domiciliat în ________________________ M________ nr.10, ________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_________ I____ M______ domiciliată în _________________.9, ___________,__________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_________ R_____ A_____ domiciliat în _________________.9 _________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_______ A___ E____ domiciliată în ___________________.327, __________, _________________, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, G_______ I__ domiciliat în ___________________.327, _____________________________, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, Hoportean J___ N_______ domiciliată în bld. Mareșal A_______ nr.13, _________, __________, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, H_____ C______ I_____ domiciliat în ___________________, ______________________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, I________ M______ M_____ domiciliată în ale. Someșul R___ nr.21,_________, ___________, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, I________ M_____ domiciliat în ale. Someșul R___ nr.21, __________, _____________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, I____ M______ domiciliată în ___________________.8, __________, _____________________, jud. Hunedoara, CNP xxxxxxxxxxxxx, I____ V_____-R_____ domiciliat în ____________________________________________________, jud. Hunedoara, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ D______ domiciliată în ale. Pelicanului nr.4, ______________, ___________, mun. C________, jud. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ I_____ M_____ domiciliat în ale. Pelicanului nr.4, ______________, ___________________________, jud. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, I_____ C_______ domiciliată în A_______, nr.4A, mun.T____, jud.Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, I_____ G_______ domiciliat în _____________________, oraș Otopeni, jud.I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ A___ E____ domiciliată în bld. F________ 1 nr.116, ____________, __________, sector 2, mun București, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ A___ M_____ F______ domiciliat în bld. F________ I nr.116, ____________, ____________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ C_______ O_____ domiciliat în bld. G_____ E_____ nr.46, ____________,___________________, jud. Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ D______ L____ M______ domiciliată în bld. G_____ E_____ nr.46, _________________________________, jud. Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, I______ E_____ domiciliat în bld. G_____ E_____ nr.46, M.T95, ___________, mun. Suceava, jud. Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, J____ G_______ S_____ domiciliată în ________________.30, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, J____ O_______ domiciliat în ________________.30, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, L____ C_______ M________ domiciliată în bld. Saturn nr.29, ______________________, jud, B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, L____ V_____ domiciliat în __________________, ___________________________), jud. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, M______ C_______ domiciliat în ______________________.46-58 ____________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M______ M_______ C______ domiciliată în ______________________. 46-58, ___________, _______________, p.72, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ A______ domiciliată în ale. Lăceni nr.11, _____________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ G_____ M_____ domiciliat în ale. Lăceni nr.11, ______________, ___________, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M______ D_____ A______ domiciliat în ____________________, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M______ F_________ domiciliată în ____________________, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M________ A____ domiciliată în _________________. orș. Năvodari, jud. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, M________ G_____ B_____ domiciliat în _________________, orș. Năvodari, jud. Constanta, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_______ D___ C_______ domiciliată în ____________________________ nr. 16, _______________________________________, București CNP xxxxxxxxxxxxx, M_______ V_______ domiciliat în ____________________________ nr.16, ______________, _____________, sector 2, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ M____ domiciliată în bld. I____ M____ nr.97, _________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_________ (fosta B____) E_____ E____ domiciliată în _____________________, _____________________ (_________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_________ Z_____ B_____ domiciliat în _____________________, ______________________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ L____ S_____ domiciliată în _________________________, _____________, sector 4, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M____ E____ domiciliată în __________________.440 ___________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M______ A________ domiciliat în cal. Crângași nr.32,____________, ___________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ I___ domiciliat în cal. Griviței nr.232, __________, _______________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ T______ domiciliată în cal. Griviței nr.232, __________, _____________, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_______ C_______-A_______ domiciliat în __________________, ___________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_______ M______-D____ domiciliată în prl. G______ nr.94-100, __________, ___________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ G_______ domiciliată în _____________________, ______________________, jud. Bacău, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ D_____-C_______ domiciliat în ________________________.9, ___________, ___________, sector 1, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, M_____ G_______ domiciliată în ________________________.9, ___________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, N_____ N_____ domiciliată în _____________________ nr. 135, _____________, ___________________. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, N_____ S____ domiciliat în _____________________ nr. 135, ___________________________________. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, N______ G_______ domiciliată în ________________________), jud. N____, CNP xxxxxxxxxxxxx, N______ A____ R______ domiciliată în _________________________ nr. 104, _______________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, N_____ (fosta P___) M_______ N_______ domiciliată în _________________, __________, ____________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, N________ M_____ domiciliat în ______________________.30, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, N________ M_____ domiciliată în _______________________.30, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, N___ A_______ domiciliat în ________________________ nr. 103, __________________________, jud. T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, N___ M_____ C______ domiciliată în ________________________ nr. 103, __________, mun. Timișoara, jud T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, N___ C_________ domiciliat în Germania, CNP xxxxxxxxxxxxx, N___ I_____ domiciliat în _________________, ____________, _____________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, O____ A____-R_____ domiciliată în ___________________. 11, ______________________________________ G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, O____ M_____ domiciliat în ____________________. 11, ____________, ____________, G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, O____ C_____ domiciliată în Bld. Callatis, _____________________, _____________________. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, O____ D______ domiciliat în Bld. Callatis, _______________, ____________, M_______, jud. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, O_______ I_____ domiciliată în _________________________.23, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, O_______ M_____ domiciliat în _________________________.23, _______________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, O_____ S____ D______ domiciliată în ____________________.l3B, mun. Oradea, jud. Bihor, CNP xxxxxxxxxxxxx, O_____ S_____ domiciliat în ____________________.l3B, mun. Oradea, jud. Bihor, CNP xxxxxxxxxxxxx, O__________ C_________ domiciliat în ____________________, loc.Milișăuți, orș. Milișăuți, jud. Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, O__________ D_____ domiciliat[ în _______________________ nr.12, _____________, ________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_______ I______ domiciliată în Ale. Prieteniei nr.1, _______________________________________. C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_______ S_____ domiciliat în Ale.Prieteniei nr.1, __________, ____________, C________, jud C________, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_______ T______ A____ domiciliată în bld. Timișoara nr.103E, ________________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_____ A_______ domiciliată în ___________________. 18, ____________, _____________, G_____, jud. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_____ C_____ domiciliat în ___________________. 18, _________________________________________. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P________ E___ domiciliat în _______________________.l, ___________.B, __________________ V_____, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_____ M______ domiciliat în Bld. Dacia nr. 34, ________________________________. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_____ M_____ M______ domiciliată în Bld. Dacia nr. 34, ______________, ________________. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ A__ M______ domiciliată în bld. I____ M____, nr.53A,____________, ____________________ V_____, jud.V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ F_____ N______ domiciliat în ____________________, ____________, _________________ V_____, jud.V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ B_____ I_____ domiciliat în ___________________, _______________________________________, jud.Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ N_______ F_________ domiciliată în ________________________ nr.269,___________, ___________, mun. Ploiești, jud. Prahova, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ S_______-A__-M____ domiciliată în bld. Constructorilor nr.23,__________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_______ A________ A________ domiciliată în _________________________ nr. 33, sector 2, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_______ D_____ domiciliat în Ale. I___ nr. 4, _______________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_______ G______ domiciliat in ___________________ __________, mun. Bacău, jud. Bacău, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_______ L__________ M______ domiciliată în _____________________.A, ________________, jud. Bacău, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ A__ R_____ domiciliată în bld. Camil R____ nr.34,____________, ___________, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ B_____ G______ domiciliat în bld. Camil R____ nr.34, ___________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P__ C_____ E____ domiciliată în ___________________________) nr.75, jud. Bihor, CNP xxxxxxxxxxxxx, P__ M_____ E______ domiciliat în ___________________________) nr.75, jud. Bihor, CNP xxxxxxxxxxxxx, P___ A______ domiciliată în ale. Terasei nr. 3, ____________, _____________, sector 4, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P___ G______ domiciliat în ____________________ și Sfânt nr.67 - 69, mun. Iași, jud. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, P___ L______ E____ domiciliată în ____________________ și Sfânt nr.67 - 69, mun. Iași, jud. Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ C_______ domiciliat în ____________ nr.47C, oraș Otopeni jud.I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ E____ A____ domiciliată în ___________________________.8, ______________, ____________, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ I__ A________ domiciliat în ___________________________.8, _______________________________________, mun.București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ I_____ domiciliată în _______________________. 48, sector 1, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ R_____ domiciliată în ___________________________.l3,________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P______ S_______ domiciliată în _____________ nr.47C, orș. Otopeni, jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P_________ P___ domiciliat în ________________, ____________________________________, jud B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ A________ C______ domiciliat în ______________________, ______________, _____________, sector 2, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ F________ domiciliat în ______________________.l3A ______________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ I______ domiciliată în _________________________ ______________, ____________, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, P____ M______ D______ domiciliată în ______________________. 10, ____________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, R______ B_____ L____ domiciliat în __________________. 11, ______________, __________________. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, R______ R_____ O______ domiciliată în __________________. 11, __________________________________. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, R___ M____ domiciliat în ___________________, ______________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, R_______ C_______ B_____ domiciliat în cal. 13 Septembrie nr.239, __________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, R_______ E____ A____ domiciliată în cal. 13 Septembrie nr.239, ___________, ____________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, R________ C______ M____ domiciliat în cal. Ferentari nr.14 ____________, _____________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, R________ I____ domiciliată în cal. Ferentari nr.14 ____________, ___________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, R____ A____ S_____ domiciliată în __________________, _______________________-N_____, jud.Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, R______ (V______) A___ D______ domiciliată în ________________, _____________, _____________, sector 3, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, R___ A___ M_____ domiciliată în _________________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, R___ B_____ A________ domiciliat în _________________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, R________ A_______ A______ domiciliată în _______________________.2, _______________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, R________ M______ C_________ domiciliat în _________________, mun. Rîmnicu V_____, jud. V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S____ (fosta A______) O___ M______ domiciliată în Bld. Camil R____ nr. 29, _____________, ________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ C______ L_______ domiciliată în _________________, ___________,_________, sector 3, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ M_____ C_________ domiciliat în ________________, _______________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ T____ H____ H_______ domiciliat în _________________________ nr. 104, ______________, _____________, sector 3 București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ C______ C____ domiciliat în __________________,_______________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ (fosta A____) C_______-A____ domiciliată în __________________, _____________, ____________, sector 5, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S____ D____ M____ domiciliată în car. Ș_____ cel M___ ____________________________________, jud. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S____ F_____ domiciliat în ale. Episcop P_____ ___________, _________________, jud B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ A____ domiciliată în _____________________. 5, __________________________________. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ S____ M_____ domiciliat în _____________________. 5, _____________,___________________. B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S____ A___ A_____ domiciliată în _________________, _____________________________, jud. Sibiu, CNP xxxxxxxxxxxxx, S____ C______ domiciliat în _________________, __________, _________________, jud. Sibiu, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ A______ domiciliată în ____________________, mun. Cîmpulung, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, S______ D____ G_______ domiciliat în ____________________, mun. Cîmpulung, jud. Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_______ F______ M_____ domiciliat în ____________________________. 147 ______________________________, jud. I____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ L____ domiciliată în ________________, ____________, _____________________. T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ T____ domiciliat în ________________, _________________________________ ud. T____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S________ S_____-G______ domiciliat în Bld. Dunărea nr. 88, ______________, ____________, G_____, jud. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ I____ D____ domiciliat în _____________________, _____________________________________, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ R_____-M_____ domiciliată în _____________________, _____________,_____________, sector 3, București, CNP xxxxxxxxxxxxx, S_____ (fosta S____) E____ domiciliată în ____________________, _____________________________, jud.B_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, T_____ (fosta T________) E____-C_______ domiciliată în ________________________ nr.6, ___________, ____________, sector 6, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T_____ C______-R______ domiciliat în ____________________, ______________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T____ V_______-N_______ domiciliată în _____________________________ nr.3, ___________, ____________, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T___ I____ domiciliat în _______________________ nr 34, T_____, jud. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, T___ V___ domiciliată în _______________________ nr 34, T_____, jud. G_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, T___ I___ L______ domiciliat în ___________________, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, T___ I____ domiciliată în ___________________, sector 2, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, V______ B_____ M_____ domiciliat în ____________________, ______________________________________. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, V______ M______ C_______ domiciliată în ____________________, _____________. 1, ____________________. D___, CNP xxxxxxxxxxxxx, V______ L____ domiciliată în ___________________, ____________________________________, jud. S____, CNP xxxxxxxxxxxxx, V______ O_____ N______ domiciliat în ___________________,___________, ___________, mun. Z____, jud. S____, CNP xxxxxxxxxxxxx, V________ P_____ domiciliat în ________________, ____________________________________, mun. București, CNP xxxxxxxxxxxxx, Z________ O_____ E____ domiciliată în __________________, ____________, ____________, mun.Iași, jud Iași, CNP xxxxxxxxxxxxx, Z________ S____ I____ domiciliat în _________________, ____________________________________, jud. lași, CNP xxxxxxxxxxxxx, Z______ A___ A_____ domiciliată în ____________________-40, ___________, mun.Cluj-N_____, jud.Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, Z______ T______ domiciliat în ______________________, _____________________-N_____, jud.Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, Z__ B_____ domiciliată în __________________, oraș Gura Humorului, jud. Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, Z__ M____ I_________ domiciliat în __________________, orș. Gura Humorului, jud. Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, în contradictoriu cu pârâta V________ R______ S.A., înregistrată în registrul comerțului sub nr. JXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxxx, cu sediul din București, __________________, __________ 10, sector 2, ca neîntemeiată.


Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă.


Pronunțată în ședință publică azi, 20.11.2015.


 


P_________, GREFIER,


D______-I______ M________ M______ A________


 


 


 


 


 


 


 


Red. D.I.M./Thred. D.I.M./16 ex


Hotărârea se comunică:


Reclamanților:


A_____ E____ C____ - la domiciliul din București, _____________________. 26, ____________, ________________;
A_____ F_____ - la domiciliul din București, ___________________________ nr 6, ______________________________________;
D_____ P___ A_____ - la domiciliul din Cluj N_____, _______________________, județul Cluj;
E_____ I_____ și E_____ G____ - la domiciliul din București, __________________, _____________, _______________;
G____ C_______ - la domiciliul din București, ____________________ nr.5, __________, _____________________;
G____ Z______ D___ - la domiciliul din București, _______________________, _______________;
I___ M_____ B_____ - la domiciliul din București, Calea Ferentari nr.6, ___________, _____________________;
I_____ N______ și I_____ A_______ - la domiciliul din ______________________________________ N____;
N_____ A____-E________ și N_____ C_________-M_____ - la domiciliul din București, _____________________. 28. _____________, _____________, sector 6;
S_________ C_____-G_______ și S_________ D____ - la domiciliul în B_____, Bld. Gării nr. 20, ______________, județul B_____;
U______ (fostă D______) A____ I_____ - la domiciliul din București, _________________, ___________, ___________, sector 5;
V______ M_______ - la domiciliul din oraș Popești-Leordeni, _________________.210, jud. I____;


Celorlalți reclamanți – o singură comunicare, la mandatarul comun al acestora, S__ P______ și Asociații, la domiciliul procesual ales din București, Splaiul Unirii, nr. 223, _______________;


Pârâtei V________ R______ SA – la sediul din București, __________________, __________ 10, sector 2.
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer R______ pentru Fundatia RoLII.


Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro


 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104