www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareDecizii ASF: modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP)

Autor: Bancherul.ro
2017-07-19 17:24

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (comunicat de presa)


București, 19 iulie 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:


A)      Reglementare


Proiectul de Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor (Norma va fi transmisă pentru publicare Monitorului Oficial al României);


Avizarea Instrucțiunii Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) nr. 2/2017 privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017 de către FGA;


Modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) (Proiectul normei va fi postat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);


Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea unor regulamente ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM) și pentru instituirea unor măsuri (Regulamentul va fi transmis pentru publicare Monitorului Oficial al României).


B) Supraveghere şi control


Analiza asupra stabilității financiare a Societății de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A.;


Sancționarea societății Verglaser Broker de Asigurare S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare având în vedere că societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare;


Sancționarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A. pentru nerespectarea obligației dispuse prin Decizia ASF nr. 33/12.01.2017;


Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.


C)      Autorizare – Avizare


Validarea individuală a doamnei Ionescu Claudia Gabriela în funcția de membru al Consiliului de Administrație al BVB;


Validarea doamnei Stan Ioana și a domnilor Cipariu Florin-Darius și Turc Silviu în funcția de administratori ai societăţii Depozitarul Sibex S.A.;


Numirea doamnei Prisacariu Mihaela Carmen în calitate de conducător al SSIF Blue Rock Financial Services S.A.;


Autorizarea doamnei Anne-Marie Mancaş şi a domnilor Ioan Vreme şi Dragoș Mihai Neamţu în funcția de membri ai Directoratului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;


Înregistrarea caracteristicilor societății Ropharma S.A. Brașov ca urmare a fuziunii prin absorbție a societăților Imav Pharm S.R.L., Farmacia Ecofarm S.R.L., Campanula Farm S.R.L și Farmacia Tesa S.R.L.;


Avizarea/înregistrarea ca specialist constatare daune a unui număr de 536 de persoane fizice;


Avizarea a 8 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 28 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.


D) Diverse


Informare privind implicarea ASF în activitatea ESMA și EIOPA în primul trimestru al anului 2017.