www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareASF a aprobat noi norme de reglementare a fondurilor de pensii private

Autor: Bancherul.ro
2017-03-01 10:31

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară


În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private:


A)      Reglementare


Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);


Proiectul de Normă privind încheierea exercițiului financiar 2016 pentru societățile din domeniul asigurărilor (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);


Instrucţiunea privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum și modificarea Instrucțiunii ASF nr.1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare (Instrucţiunea va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României);


Aplicarea Ghidului MAR – Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri (ESMA/2016/1480);


Proiectul Normei pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață (ESMA/2016/1477) și a Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate (ESMA/2016/1478) (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);


Un set de proiecte de normă referitoare la reglementarea activităţii fondurilor de pensii facultative şi fondurilor de pensii administrate privat:


- Proiectul Normei de modificare și completare a Normei nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare;


- Proiectul Normei de modificare și completare a Normei nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare;


- Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat;


- Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative;


- Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, cu modificările și completările ulterioare;


- Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare.


Proiectele de normă vor fi afişate pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile.


Avizarea Statutului Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (va face obiectul unui comunicat transmis separat);


Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS) și stabilirea cotei procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de Protecție a Victimelor Străzii pentru trimestrul I 2017;


Contribuțiile anuale pentru anul 2017, aferente fiecărui fond de pensii private, datorate de către administratorii fondurilor de pensii private Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP);


Situația raportărilor transmise la ASF de către societățile/brokerii de asigurare în anul 2016.


B)      Supraveghere şi control


Rezultatele controlului periodic efectuat la SIF Transilvania S.A.;


Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.


C)      Autorizare – Avizare


Numirea domnului Andreas Kößl în calitatea de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al societăţii Uniqa Asigurări S.A.;


Numirea domnului Mesut Yetișkul și a domnului Christian Sipöcz în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societăţii Ergo Asigurări S.A.;


Numirea domnului Nicuşor Marian Buică în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest S.A.;


Aprobarea domnului Ion Daniel Tace în funcţia de Director executiv al societății Contacs Broker de Asigurare S.R.L. și a înființării unui punct de lucru;


Aprobarea noului asociat semnificativ și a modificărilor aduse actului constitutiv al societății Asko Assekuranz Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la majorarea capitalului social de la 150.000 lei la 170.000 lei, schimbarea structurii asociaților și modificarea unor articole;


Avizarea și înscrierea în Registrul public al ASF a unui auditor IT extern;


Suspendarea, la solicitarea SAI Certinvest, a emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond ale Fondului deschis de investiții Certinvest Tezaur şi ale Fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni, administrate de această societate, având în vedere procesul de fuziune prin absorbţie dintre cele două fonduri care va avea loc în perioada următoare;


Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Carpathia Capital S.A.;


Retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Mecanica S.A. Mârșa ca urmare a deschiderii procedurii falimentului;


Avizarea şi reavizarea a 84 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 16 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104