www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareMugur Isarescu isi recomanda sa dezactiveze amortizorul de capital pentru riscul sistemic al bancilor, date fiind conditiile macroeconomice si financiare favorabile

Autor: Bancherul.ro
2016-12-16 09:02

"Având în vedere condițiile macroeconomice și financiare favorabile, precum și diminuarea riscurilor de contagiune survenite pe canalul extern, se recomandă ca Banca Națională a României să dezactiveze amortizorul de risc sistemic de 1 la sută, începând cu data de 1 martie 2017", se arata intr-un comunicat al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ(CNSF), condus chiar de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.


Asadar, guvernatorul BNR emite recomandari pentru institutia pe care o conduce. Firesc ar fi ca un comitet de stabilitate financiara sa fie compus din profesionisti independenti, fara legatura cu institutiile statului sau cu BNR.


In CNSF mai sunt reprezentantii Ministerului Finantelor, Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si ai Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). 


De altfel, necesitatea ca un astfel de organism sa fie independent este justificata chiar de deciziile inconsistente si confuze din ultimul an al CNSF.


Astfel, BNR a publicat in luna martie 2016 un ordin prin care a impus unui numar de cinci banci, de marime mica si medie (Marfin Bank, Libra Internet Bank, Banca Românească, Piraeus Bank si OTP Bank România), un amortizor de capital pentru risc sistemic de 1% pentru toate expunerile acestora.


Asta in conditiile in care amortizorul de capital pentru riscul sistemic a fost impus, de la 1 ianuarie 2016, doar celor 10 banci clasificate ca fiind de importanta sistemica: BCR, BRD, BT, UniCredit, Raiffeisen, ING, Alpha Bank, Garanti Bank, CEC Bank si Bancpost.


Restul bancilor li se aplica un amortizor de conservare a capitalului în cuantum de 0,625% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc. (vezi aici detalii)


Ulterior, in 9 mai 2016, CNSF a recomandat BNR să suspende pana la finalul anului aplicarea amortizorului de risc sistemic asupra instituţiilor de credit pe perioada necesară pentru derularea studiului privind impactul evoluţiilor legislative recente asupra situaţiei financiare şi prudenţiale a sistemului bancar (legea darii in plata si a conversiei creditelor in CHF).


BNR nu a anuntat daca a suspendat aplicarea amortizorului de risc sistemic.


Acum, CNSF recomanda BNR sa aplice din nou amortizorul de risc sistemic, pentru 11 banci identificate ca fiind sistemice (BCR, BRD, Unicredit, Raiffeisen, Alpha Bank, Bancpost, Piraeus Bank, Banca Transilvania, CEC Bank, Garanti Bank si OTP Bank.)


Acum, din grupul bancilor sistemice a fost scoasa ING si au fost introduce Piraeus Bank si OTP Bank, dar nu si Banca Romaneasca. 


In acelasi timp, CNSF recomanda BNR sa dezactiveze, din 1 martie 2017, amortizorul de capital pentru riscul sistemic al bancilor, date fiind conditiile macroeconomice si financiare favorabile.


Mai intelege cineva ceva?


Comunicat al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiara:


În data de 13 decembrie 2016, a avut loc şedinţa ordinara a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiara (CNSF).


Potrivit atribuțiilor de a adopta recomandări și, respectiv, opinii consultative, pe perioada tranzitorie până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional (art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare), Comitetul a evaluat amortizoarele de capital ce pot fi aplicate instituţiilor de credit. Totodată, pe agenda reuniunii s-au aflat subiecte referitoare la reciprocitatea măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre și evaluarea semnificației țărilor terțe pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.


În privința amortizoarelor de capital, membrii CNSF au adoptat Recomandarea CNSF nr. 3/13.12.2016 prin care se recomandă Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate competentă, să impună instituţiilor de credit următoarele cerințe:


- menținerea amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută 


Această recomandare are în vedere faptul că, în prezent (1), evoluția creditului și a îndatorării sectorului neguvernamental nu evidenţiază presiuni semnificative din perspectiva îndatorării sectorului privat.


- aplicarea unui amortizor situat la un nivel de 1 la sută din valoarea totală a expunerii la risc pentru toate instituțiile de credit identificate ca având un caracter sistemic 


Instituțiile de credit identificate ca având un caracter sistemic în conformitate cu metodologia armonizată cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII), pe baza datelor raportate la 30.06.2016, sunt: Banca Comercială Română S.A. (nivel consolidat), BRD - Groupe Societe Generale S.A. (nivel consolidat), UniCredit Bank S.A. (nivel consolidat), Raiffeisen Bank S.A. (nivel consolidat), Alpha Bank România S.A. (nivel individual), Bancpost S.A. (nivel individual), Piraeus Bank S.A. (nivel individual), Banca Transilvania S.A. (nivel consolidat), CEC Bank S.A. (nivel individual), Garanti Bank S.A. (nivel individual) și OTP Bank S.A. (nivel consolidat).


- dezactivarea amortizorului pentru riscul sistemic 


Având în vedere condițiile macroeconomice și financiare favorabile, precum și diminuarea riscurilor de contagiune survenite pe canalul extern, se recomandă ca Banca Națională a României să dezactiveze amortizorul de risc sistemic de 1 la sută, începând cu data de 1 martie 2017. 


Se estimează că utilizarea acestor instrumente macroprudenţiale nu va implica aport de capital, în acest moment, în cazul instituţiilor de credit din România, în condițiile în care acestea dispun deja de rezerve proprii consistente care acoperă într-o măsură suficientă cerințele de capital aplicabile în anul 2017.


În privința reciprocității măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre, s-au stabilit următoarele:


- neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale adoptate de Estonia (stabilirea amortizorului pentru risc sistemic la 1 la sută, aplicabil tuturor expunerilor situate în Estonia - Recomandarea CERS/2016/4), având în vedere faptul că instituțiile de credit din România au expuneri nesemnificative față de acest stat;


- întrucât, în prezent, la nivelul României nu există o autoritate desemnată pentru art. 458 din Regulamentul UE 575/2013 (CRR), iar aplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia (majorarea ponderii de risc cu 5 puncte procentuale aplicată expunerilor situate în Belgia, constituite din credite ipotecare garantate cu bunuri imobiliare ale instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri interne – Recomandarea CERS 2016/3) poate fi realizată doar în baza art. 458 din CRR, s-a hotărât luarea unei decizii privind această măsură după adoptarea Legii privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național și operaționalizarea Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială (CNSM).


Ca urmare a Recomandării CERS/2015/1 privind recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice pentru expunerile față de țări terțe, CNSF a stabilit metodologia de identificare a statelor terțe semnificative (2) la nivelul sectorului bancar românesc.


Pentru armonizarea cu cadrul european, aceasta are la bază procedura aplicată de CERS, fiind completată cu o serie de indicatori suplimentari pentru a asigura robustețea rezultatelor obținute.


În prezent, rezultatele analizelor derulate nu indică existența vreunei țări terțe semnificative în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice pentru sectorul bancar românesc.


CNSF va emite periodic recomandări privind aplicarea amortizoarelor de capital în România. De asemenea, Banca Națională a României va monitoriza periodic expunerile instituțiilor de credit către țările UE și țările terțe, urmând a propune măsurile care se impun dacă aceste expuneri devin semnificative.


(1) conform datelor disponibile la 30 iunie 2016


(2) țări terțe faţă de care sectorul bancar deţine expuneri semnificative