www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareBCR Pensii pierde un proces cu Consiliul Concurentei la Inalta Curte de Casatie si Justitie

Autor: Bancherul.ro
2016-11-14 14:10

Inalta Curte de Casatie si Justitie a emis saptamana trecuta o decizie irevocabila prin care a respins un recurs inaintat de BCR Pensii prin care contesta o decizie a Curtii de Apel Bucuresti referitoare la o amenda primita in 2010 de la Consiliul Concurentei pentru impartirea clientilor cu alte fonduri de pensii private, printre care ING Pensii, Allianz Tiriac Pensii Private, Aviva, Alico, BRD, Generali, Eureko sau OTP. (vezi decizia Consiliului Concurentei in Fisiere)


D E C I Z I A nr.3038: Respinge recursul declarat de reclamanta BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. împotriva sentinţei civile nr. 930 din 18 martie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 8 noiembrie 2016. (vezi aici detalii)


Curtea de Apel Bucuresti a redus amenda Consiliului Concurentei de la 391.809 lei la doar 93.120 lei, asadar de patru ori mai putin.


Solutia pe scurt a Curtii de Apel Bucuresti: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Anulează în parte Decizia nr. 39/2010 emisă de Consiliul Concurenţei în sensul că amenda cu care este sancţionată reclamanta BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. este de 93.120 lei. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi,18.03.2016. 


Document: Hotarâre  930/2016  18.03.2016 (vezi aici solutia)


Si alte fonduri de pensii au reusit sa diminueze semnificativ amenda de la Consiliul Concurentei in urma actiunilor in instanta.


De exemplu, ING Pensii, care primise cea mai mare amenda, in valoare de 1.573.524 lei, a reusit sa o diminueze la 355.126 lei prin decizia Inaltei Curti:


D E C I Z I A nr.3387/29.10.2015.


Admite recursul declarat de ING Pensii, Societate de administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA împotriva Sentinţei nr. 749 din 6 februarie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa recurată. Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta ING Pensii, Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA. Modifică Decizia nr.39/2010 emisă de Consiliul Concurenţei şi reduce cuantumul amenzii aplicate la suma de 355.126 lei. Obligă intimata la plata sumei de 10.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată către recurentă. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 octombrie 2015. (vezi aici decizia)


La Curtea de Apel Bucuresti, ING Pensii pierduse procesul: (vezi aici detalii)


DECIZIA
Nr. 39 din 07.09.2010
referitoare la încălcarea art. 5 alin.(1) Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene de către agenţii economici de pe piaţa administrării private a fondurilor de pensii obligatorii (Pilonul II) din România


I. SUMAR EXECUTIV


1. În data de 03 decembrie 2007, prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 402/03.12.2007, s-a declanşat o investigaţie din oficiu având ca obiect posibila încălcare a art. 5 alin.(1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată şi a art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene de către agenţii economici şi asociaţiile de agenţi economici de pe piaţa administrării fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) din România.


După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, art. 81 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene a devenit art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (în continuare Tratat). Conţinutul art. 101 din Tratat este identic cu cel al art. 81 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene.


În sensul prezentei Decizii, trimiterile la art. 101 din Tratat ar trebui să fie înţelese ca trimiteri la art. 81 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene.


2. În cadrul investigaţiei au fost desfăşurate inspecţii inopinate la sediile mai multor agenţi economici şi asociaţii de agenţi economici.


3. Investigaţia Consiliului Concurenţei a vizat două potenţiale încălcări ale regulilor de concurenţă pe piaţa administrării private a fondurilor de pensii obligatorii, respectiv: (i) o potenţială înţelegere anticoncurenţială de împărţire a clienţilor între administratorii fondurilor de pensii şi (ii) o potenţială practică concertată de fixare a comisioanelor de administrare.


Cu privire la acest din urmă aspect, în cadrul deliberărilor din data de 04.08.2010 Plenul Consiliului Concurenţei a decis ca investigaţia declanşată în baza Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 402/2007 să continue.


Pe cale de consecinţă, prezenta Decizie se referă exclusiv la înţelegerea anticoncurenţială de împărţire a clienţilor între administratorii fondurilor de pensii.


4. Ca urmare a investigaţiei efectuate, s-a constatat existenţa unor înţelegeri anticoncurenţiale având ca obiect împărţirea clienţilor între următorii administratori ai fondurilor de pensii private: SC AEGON Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, SC Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, SC Allianz Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Private SA, SC Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat SA, SC Bancpost Fond de Pensii SA (în prezent IMO Property Investments Bucureşti SA), SC BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, SC Eureko Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, SC ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, SC KD Fond de Pensii SA (în prezent KD Real Management Solution SRL), SC Omniasig Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA (în prezent TBIH Management Services SRL), SC OTP Fond de Pensii SA (în prezent Omega Interconsult SRL), SC Prima Pensie Fond de Pensii SA (în prezent PRVA Management SRL).


5. Înţelegerile anticoncurenţiale de împărţire a clienţilor au vizat participanţii înregistraţi ca dubluri în procedura de aderare iniţială la fondurile de pensii administrate privat.


Astfel, în decurs de 4 luni de la data de 17 septembrie 2007, dată la care a fost anunţată oficial începerea perioadei de alegere a unui fond de pensii administrat privat, orice salariat în vârstă de până la 45 de ani avea posibilitatea să adere la unul din fondurile de pensii administrate privat existente pe piaţă, ales în funcţie de criteriile personale.


La finalizarea procesului de aderare iniţială, toate persoanele cu vârsta de până la 35 de ani care nu aderaseră deja la unul din fondurile existente pe piaţă, sau care aderaseră la mai mult de un fond, urmau a fi repartizaţi aleatoriu la unul din fondurile de pensii existente la momentul respectiv.


6. Pe parcursul aderării iniţiale, au existat mai multe etape de validări intermediare. În cadrul acestor etape, participanţii care erau raportaţi de mai mulţi administratori către Comisia Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (în continuare CNPAS), erau consideraţi “dubluri”, iar pentru remedierea acestor situaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, fiecare administrator avea obligaţia de a verifica corectitudinea actului de adeziune pe care îl raportase ca aparţinându-i şi contactarea respectivului participant în vederea obţinerii confirmării de la acesta că într-adevăr dorea să adere la respectivul fond de pensii.


Dacă nu se reuşea verificarea corectitudinii actului de aderare, participanţii urmau să fie incluşi în procesul de repartizare aleatorie (“loterie”).


7. Regulile de concurenţă au ca scop protejarea, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, ceea ce conduce în final la promovarea intereselor consumatorilor.


Agenţii economici trebuie să concureze unii cu ceilalţi şi nu să stabilească reguli de împărţire a viitorilor clienţi, influenţând astfel condiţiile pieţei în detrimentul concurenţei şi, în final, al consumatorilor. În ceea ce priveşte componenta obligatorie a
sistemului pensiilor private (Pilonul II), fiecare administrator trebuie să concureze pentru atragerea unui număr cât mai mare de participanţi la fondul de pensii pe care îl administrează, cu respectarea cadrului legal specific acestui domeniu şi a regulilor de concurenţă.


8. Înlocuirea normei imperative publice, edictată de către legiuitor şi autoritatea de reglementare, ca şi substituirea voinţei reale a participanţilor, cu înţelegeri de împărţire a clienţilor între concurenţi, atrage inevitabil incidenţa regulilor de concurenţă, atâta timp cât participanţii nu au fost repartizaţi aleatoriu conform dispoziţiilor legale.


9. Cu prilejul perioadei iniţiale de aderare la Pilonul II al sistemului de pensii, când ca urmare a creării acestei pieţe s-a înregistrat cel mai mare număr de participanţi (aproximativ 4
milioane) administratorii fondurilor de pensii au realizat împărţirea bilaterală a participanţilor înregistraţi în acelaşi timp la două fonduri de pensii după propriile reguli.


Perioada în care s-a desfăşurat procedura de aderare iniţială a fost perioada cheie, esenţială pentru stabilirea ierarhiei pe piaţă.


10. Din documentele existente la dosarul de investigaţie rezultă că intenţia societăţilor de administrare a fondurilor de pensii în sensul împărţirii clienţilor (clienţii administratorilor fondurilor de pensii sunt participanţii la fondul de pensii) apare înainte de începerea procesului de aderare iniţială (17 septembrie 2007).


Astfel, la data de 15.08.2007, unul dintre administratori (Administratorul Aviva Fond de Pensii) propune celorlalte societăţi concurente încheierea unei înţelegeri multilaterale/bilaterale prin care să se stabilească atât criterii mutuale de validare atunci când există un duplicat al actului de aderare la mai multe companii cât şi sancţiuni financiare pentru societăţile care nu ar respecta termenii înţelegerii.


11. Chiar dacă nu rezultă că ar fi fost încheiate în mod formal (de „instrumentum”) aceste înţelegeri, pe perioada desfăşurării procesului de aderare iniţială acordurile de împărţire a
clienţilor care semnaseră mai multe acte de aderare au operat pe bază bilaterală între majoritatea administratorilor fondurilor de pensii, aşa cum rezultă din e-mailurile transmise între aceştia precum şi din propriile declaraţii.


Interesul acestor societăţi era de a evita repartizarea dublurilor, de către CNPAS, proporţional cu cota de piaţă a administratorilor de la momentul expirării perioadei de aderare.


12. Înţelegerile între agenţii economici concurenţi având ca obiect împărţirea clienţilor sunt printre cele mai grave încălcări ale regulilor de concurenţă şi au prin ele însele aptitudinea de
a restrânge, denatura sau împiedica concurenţa, fiind interzise atât de legislaţia naţională cât şi de cea comunitară în domeniul concurenţei.


Acţiunile părţilor implicate nu au fost rezultatul unor politici comerciale independente ale acestora în vederea atragerii clienţilor, ci ale unei înţelegeri intervenite între acestea în sensul împărţirii bilaterale a participanţilor înregistraţi în acelaşi timp la două fonduri de pensii, după propriile reguli.


13. Încheierea unor înţelegeri având ca obiect împărţirea clienţilor, de către SC Aegon Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, SC Alico Societate de
Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, SC Allianz Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, SC Aviva Societate de
Administrare a unui Fond de Pensii Privat SA, SC BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, SC BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Private SA, SC Eureko Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, SC Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, SC ING Pensii
Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, SC KD Fond de Pensii SA, SC OTP Fond de Pensii SA, SC Prima Pensie Fond de Pensii SA, SC Bancpost Fond de Pensii SA şi SC Omniasig Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA constituie o încălcare a art. 5 alin. (1) lit. c) din lege şi a art. 101 din Tratat şi se sancţionează cu amendă.


În privinţa agenţilor economici care au participat la încălcarea incriminată şi care nu mai activează în prezent pe Pilonul II de pensii răspunderea a fost atribuită succesorului legal.


 (vezi decizia Consiliului Concurentei in Fisiere)