www.bancherul.ro
Publicatie online stiri bancareRegulamentul nr. 4/2016 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit

Autor: Bancherul.ro
2016-09-26 23:05

Regulament nr. 4 din 31.aug.2016
Monitorul Oficial, Partea I 706 12.sep.2016
Intrare în vigoare la 12.sep.2016


Regulamentul nr. 4/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit


Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,


Banca Naţională a României emite prezentul regulament.


Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. La articolul 35 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiţia de a fi raportaţi şi netransmiterea informaţiilor referitoare la grupuri, precum şi transmiterea informaţiei de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se sancţionează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 de debitori neraportaţi/grupuri neraportate, respectiv raportaţi/raportate eronat; se adaugă la suma menţionată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum şi pentru cei raportaţi eronat identificaţi peste numărul de 20;".


2. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naţionale a României, persoanele declarante raportează lunar şi/sau trimestrial informaţiile cantitative şi calitative conţinute în formularul F3 A, secţiunea 2 şi secţiunea 3. Informaţiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere şi expunerea la riscul de credit.


Persoanele declarante vor transmite informaţiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie şi în perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie."


3. Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul F3 A din anexa nr. 3 şi formularul F4 B din anexa nr. 4 se înlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul regulament.


Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.


Sursa: Index legislativ BNR


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /home2/bancherul/public_html/print.php on line 104